Tìm Kiếm:

Cung Chúc Tân Xuân

Hình Ảnh Gặp Nhau Cuối Năm Của Các Thành Viên

Download Những CD Nhạc Xuân - Nghe Nhạc XuânLý quạ kêu

Ca sĩ: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
Nhạc Sĩ: Chưa biết

(0 phiếu)

Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu.
Quạ kêu nam đáo, tắc đáo nữ phòng,
Người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia.
Nay dìa thì mai ở, ban ngày thời mắc cỡ,
Tối ở quên dìa. Rằng a í a ta dìa,
Lòng thương nhớ thương.
Rằng a í a ta dìa, lòng thương nhớ thương.

Số lần nghe: 2146Những Video Liên Quan

Qua cơn mê
Băng Châu

Qua cơn mê
Phương Hồng Quế

Qua cơn mê
Phi Nhung

Qua cơn me
Phương Hồng Quế

Qua Cơn Mê
Băng Châu

Qua Cơn Mê
Chế LinhYeuNhacVang.com v2.0 . Privacy Policy