YeuNhacVang.Com

CLB YNV => Chia Sẻ Nhạc => Topic started by: HBT on 08 Tháng Bảy, 2008, 08:34:36 AM

Title: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: HBT on 08 Tháng Bảy, 2008, 08:34:36 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

[hide]GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD1 - P1

http://www.filesend.net/download.php?f=15ba18eee576d55d5605858d168ead25
http://www.megaupload.com/?d=DLR84RD5
http://www.zshare.net/download/1480341647f5d64b/
http://uploaded.to/?id=v4yju4
http://www.badongo.com/file/10246505

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD1 - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=33c42a59904e9799a392cfaf28eac979
http://www.megaupload.com/?d=2FU01WC0
http://www.zshare.net/download/14799813f28e4f81/
http://uploaded.to/?id=1yqoed
http://www.badongo.com/file/10246443
http://www.mediafire.com/?eezh1ce91ed

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD2 - P1

http://www.filesend.net/download.php?f=9f98b83f6f4291cddd93b6a5d0e52d79
http://www.megaupload.com/?d=8QNP1289
http://www.zshare.net/download/14802920233dd8b2/
http://uploaded.to/?id=74um6h
http://www.badongo.com/file/10247462
http://www.mediafire.com/?x1xdhedh3eg

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD2 - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=96771fbc1338360018ee6b2e7c266b54
http://www.megaupload.com/?d=CLK17F9X
http://www.zshare.net/download/14817970dae2758a/
http://uploaded.to/?id=vb7ekc
http://www.badongo.com/file/10247322
http://www.mediafire.com/?ioocz3jwiw3


GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD3 - P1


http://www.filesend.net/download.php?f=55e71e5bf76fe06c33f59c9d2f9f104a
http://www.megaupload.com/?d=TTB5IKRF
http://www.zshare.net/download/14827935bdab4f8b/
http://uploaded.to/?id=wd5obe
http://www.badongo.com/file/10251028
http://www.mediafire.com/?4jow1yg3xjw

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD3 - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=5ff9ea84b0ec0475e8b4ded98e9d1358
http://www.megaupload.com/?d=AASS1M1R
http://www.zshare.net/download/14809498415a30d2/
http://uploaded.to/?id=10e9yv
http://www.badongo.com/file/10251037
http://www.mediafire.com/?eumnmgdixdt

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD4 - P1

http://www.4shared.com/account/file/54168634/44304d80/GIAO_LINH_TUYET_PHAM_Vol_4_-_P1-_
http://www.megaupload.com/?d=N5ZNII09
http://www.zshare.net/download/1482856461d7602e/
http://uploaded.to/?id=2r4zpm
http://www.badongo.com/file/10252465
http://www.mediafire.com/?32cbydeu3og

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD4 - P2

http://www.4shared.com/account/file/54173460/d7cf0703/GIAO_LINH_TUYET_PHAM_Vol_4_-_P2-_
http://www.megaupload.com/?d=8VMWLEG4
http://www.zshare.net/download/1482856110be7263/
http://uploaded.to/?id=ynt6o1
http://www.badongo.com/file/10252446
http://www.mediafire.com/?xcuhyzccttb

Link Mediafire sẽ không bị trở ngại nếu bạn dùng chương trình hổ trợ download mới nhất - bạn có thể lấy về và cài vào máy      TẠI ĐÂY (http://www.shareonall.com/IDM5.12HoTro_DL_aqqh_rar.htm)
[/hide]


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


[hide]GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD1 - P1

http://www.4shared.com/file/54180570/5ff3644a/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD1-P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=3ANWVN5M
http://www.zshare.net/download/14852559846ab1e5/
http://uploaded.to/?id=ekznpn
http://www.badongo.com/file/10263030
http://www.mediafire.com/?txblxchd3hd

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD1 - P2

http://www.4shared.com/file/54183790/d0413244/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD1-P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=PPV23RA1
http://www.zshare.net/download/14852552322fcdea/
http://uploaded.to/?id=243m90
http://www.badongo.com/file/10263426
http://www.mediafire.com/?dhnxw13yh6z

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD2 - P1

http://www.4shared.com/file/54321971/9e2a7377/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD2_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=5P2PQMD9
http://www.zshare.net/download/149536299f55f99a/
http://uploaded.to/?id=l9qckq
http://www.badongo.com/file/10277949
http://www.mediafire.com/?jwwgwzctzyg

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD2 - P2

http://www.4shared.com/file/54343116/7d4e2dc1/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD2_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=XKPK5CO2
http://www.zshare.net/download/14900052a6179e83/
http://uploaded.to/?id=c5hvov
http://www.badongo.com/file/10277859
http://www.mediafire.com/?hyhdngdmtic

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD3 - P1

http://www.4shared.com/file/54336359/fe70d18/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD3_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=PGXUA2AD
http://www.badongo.com/file/10281473
http://www.zshare.net/download/149159924a948913/
http://uploaded.to/?id=m2gacs
http://www.mediafire.com/?mddu3edd2d3

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD3 - P2

http://www.4shared.com/file/54338580/27c7c070/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD3_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=6ZGTAUPW
http://www.zshare.net/download/14914405aed351df/
http://uploaded.to/?id=i83qao
http://www.badongo.com/file/10279851
http://www.mediafire.com/?ic5nnezx5vn

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD4 - P1

http://www.4shared.com/file/54361157/beec43b8/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD4_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=EPL73I8K
http://www.zshare.net/download/1495140053e2ae84/
http://uploaded.to/?id=l4j2uq
http://www.badongo.com/file/10286133
http://www.mediafire.com/?9dcjd3tb3c9

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD4 - P2

http://www.4shared.com/file/54366780/c7cec5d/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD4_-_P2-__HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=2DWJHOIR
http://www.zshare.net/download/149514773c69d6f1/
http://uploaded.to/?id=xhbh8y
http://www.badongo.com/file/10286151
http://www.mediafire.com/?bchoi1gmbeg
[/hide]

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

[hide]GIAO LINH * TIẾNG XƯA - P1


http://www.filesend.net/download.php?f=83efd58835ac94d92eb43a8ba2ddf040
http://www.4shared.com/file/54837907/4ac4c62a/GIAO_LINH_-_Tieng_Xua_-_Cassestte_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=8VL2PFOX
http://www.zshare.net/download/15155659857a769f/
http://uploaded.to/?id=022re9
http://www.badongo.com/file/10347186
http://www.mediafire.com/?ttir9w1gou9

GIAO LINH * TIẾNG XƯA - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=3def8e79a2ad9ca50c217fe2f1490881
http://www.4shared.com/file/54842296/65aa8e36/GIAO_LINH_-_Tieng_Xua_-_Cassestte_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=5OTD7BSD
http://www.zshare.net/download/151503642ce1deda/
http://uploaded.to/?id=ko178l
http://www.badongo.com/file/10345867
http://www.mediafire.com/?ydcc3gdsiuo

GIAO LINH * LÒNG MẸ - P1

http://www.filesend.net/download.php?f=1b157a1c93a8e9089c9000d62ffea83d
http://www.4shared.com/file/54746365/4cd8cf6/GIAO_LINH_84-Long_Me_-_Cassestte_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=D5MZBO6C
http://www.zshare.net/download/15124698567e9960/
http://uploaded.to/?id=hc0zp5
http://www.badongo.com/file/10333441
http://www.mediafire.com/?duyc5lxhmxv

GIAO LINH * LÒNG MẸ - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=8f857c48b769de4ac9da3897ab922c87
http://www.4shared.com/file/54842296/65aa8e36/GIAO_LINH_-_Tieng_Xua_-_Cassestte_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=W5KH8972
http://www.zshare.net/download/1513878933a2cd20/
http://uploaded.to/?id=upm8th
http://www.badongo.com/file/10338397
http://www.mediafire.com/?cd9kigwmgys
[/hide]

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

[hide]GIAO LINH * SƠN CA 6 - P1

http://www.filesend.net/download.php?f=bef9df31e3dee3b8ec917d69cfe6f71a
http://www.4shared.com/file/55298989/709a4100/GIAO_LINH-Son_Ca_6_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/vn/?d=A787TDXR
http://www.zshare.net/download/15394225720fe7c4/
http://uploaded.to/?id=6ilin4
http://www.badongo.com/file/10408691
http://www.mediafire.com/?idizt9eie1t

GIAO LINH * SƠN CA 6 - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=a2d6039f3f92e1effc1d8713a7fcb712
http://www.4shared.com/file/55303865/f7207c47/GIAO_LINH-Son_Ca_6_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/vn/?d=X0Z5HQ7G
http://www.zshare.net/download/153758722c04f087/
http://uploaded.to/?id=in8nul
http://www.badongo.com/file/10408545
http://www.mediafire.com/?hhl9cxmgnrm
[/hide]

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( 4 CDs )
Post by: chuyentinhhoatrang on 08 Tháng Bảy, 2008, 09:08:55 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( 4 CDs )
Post by: longvinhtravinh on 08 Tháng Bảy, 2008, 09:28:33 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( 4 CDs )
Post by: typhuong on 08 Tháng Bảy, 2008, 11:59:42 PM
HBT giỏi quá! cảm ơn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chilanvy on 10 Tháng Bảy, 2008, 11:49:30 PM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn.......... ;)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: AoThanhTuan on 10 Tháng Bảy, 2008, 11:59:55 PM
Cam On Ban da gui cho moi nguoi CS nay. Thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: meomap on 11 Tháng Bảy, 2008, 06:53:09 AM
Cảm ơn các bro đã chia sẻ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chiphuong5480 on 11 Tháng Bảy, 2008, 01:41:06 PM
cam on ban nhieu lam>minh thich ca si giao linh minh se dow ngay day
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phamngocthanhphong on 11 Tháng Bảy, 2008, 09:49:34 PM
cam on ban nhieu lam>minh thich ca si giao linh minh se dow ngay day
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thangbuoi on 11 Tháng Bảy, 2008, 10:32:15 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ mong nhận được nhiều những tình khúc vô giá mà bạn có
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Dinh Dung on 12 Tháng Bảy, 2008, 03:37:01 AM
Cam on ban rat nhieu. Minh rat thich ca si Giao Linh hat lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vanthao on 12 Tháng Bảy, 2008, 06:11:20 AM
cam on cac anh chi, da gui mot tac pahmm ahy nhu vay, cam rta nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vnlaus on 12 Tháng Bảy, 2008, 03:57:41 PM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenkennythai on 13 Tháng Bảy, 2008, 04:04:04 AM
oh hay qua hom nay up lai cac tuyet pham cua ca si GIAO LINH that tuyet voi,cam on cac bac rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - Cập Nhật Thêm 2 Băng Cassestte
Post by: HBT on 13 Tháng Bảy, 2008, 09:39:33 AM
Vừa cập nhật thêm 2 băng Cassestte của GIAO LINH - Chất lượng âm thanh không được như ý nhưng đủ để làm giàu thêm bộ sưu tập là vui rồi  ;D ;D ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: einstein1296 on 13 Tháng Bảy, 2008, 10:31:50 AM
cam on bạn nhiếu nha ::)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: GiotLeSau on 13 Tháng Bảy, 2008, 02:17:39 PM
thanks bác nha
Nhiều nhạc quá à
hic hic Down đàn dần vậy
 ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: caf on 14 Tháng Bảy, 2008, 02:20:52 AM
HAY LẮM BẠN À. CẢM ƠN BẠN NHIỀU NHÉ BẠN
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuongtuan on 14 Tháng Bảy, 2008, 09:02:39 AM
Chao ban
Nhung trang nhac vang truoc 1975 that hay. Giong hat cua ca sy Giao linh the hien rat day tinh cam, nghe that hay.
Nho ban dowload gium minh. Minh cam on ban.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quockimaha on 14 Tháng Bảy, 2008, 09:50:05 AM
Thank you very much! 8)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cutingo on 14 Tháng Bảy, 2008, 03:25:19 PM
please send me a link, thank you very much for sharing.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: banthach on 14 Tháng Bảy, 2008, 07:50:45 PM
Cam on ban cho co hoi co lai nhung bai hat yeu thich.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sike_capdo9 on 16 Tháng Bảy, 2008, 12:15:25 PM
thật cám ơn bác vì đã chia sẽ những nhạc phẩm vang bóng cửa'' nữ hoàng sầu muộn''
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Ly Duy Hoang on 16 Tháng Bảy, 2008, 01:40:09 PM
cám ơn anh nhiều, mong anh co thời gian rảnh nhiều để up nhạc cho mọi người
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuanvunew on 16 Tháng Bảy, 2008, 04:45:53 PM
Cám ơn anh HBT, em khoái "Nữ hoàng sầu muộn" lắm  ;D, chúc anh sức khoẻ, nhiều niềm vui mới, thành đạt và hạnh phúc.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: linhtruongusa on 17 Tháng Bảy, 2008, 06:13:27 PM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranbac222 on 18 Tháng Bảy, 2008, 12:16:35 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de90c1e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de90c1e.jpg&srv=img27)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: taychoi on 18 Tháng Bảy, 2008, 12:34:42 AM

bác có những bản vip thật ::)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: taychoi on 18 Tháng Bảy, 2008, 12:42:33 AM
bác HBT ơi cho tui down máy bản này nhé . hay quá ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phamminhve on 19 Tháng Bảy, 2008, 02:03:26 AM
Nhiều quá, nhiều quá, cám ơn anh HBT.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haidangtuan on 19 Tháng Bảy, 2008, 09:40:53 AM
Thanks for sharing collection GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quanckm on 19 Tháng Bảy, 2008, 01:56:00 PM
Rat la hay!
Rat la tuyet
Chuc cuoi tuan vui ve!
Title: Re: GIAO LINH - SƠN CA 6 ( Cập Nhật Phiên Bản 320 )
Post by: HBT on 20 Tháng Bảy, 2008, 09:45:21 AM
Thêm 1 album để đời của GIAO LINH
GIAO LINH * SƠN CA 6
 
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuongabcd on 20 Tháng Bảy, 2008, 05:31:13 PM
hay lam cam on nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Thong_xanh2003 on 20 Tháng Bảy, 2008, 09:51:01 PM
Một giọng ca thật buồn nhưng rất hay,cảm ơn HBT nhiều nhé!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quanckm on 21 Tháng Bảy, 2008, 03:31:02 AM
Cam on rat la nhieu!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangcuong on 21 Tháng Bảy, 2008, 04:56:47 AM
hay lam cam on ban  ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dongtri on 21 Tháng Bảy, 2008, 06:11:46 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
oi! thoi troi oi, thu ma xem Giao Linh cua ta day nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuongabcd on 21 Tháng Bảy, 2008, 02:56:43 PM
cd nay hay tuyet voi that lam minh thich qua

Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kennyhoang on 21 Tháng Bảy, 2008, 11:57:28 PM
cam on cac ban ni nhung ban nhac tha la thay ghe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: linkinpark on 22 Tháng Bảy, 2008, 12:00:09 AM
Cam on ban da chia se nhung tac pham tuyet voi :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: binh66 on 22 Tháng Bảy, 2008, 03:27:24 AM
khong thay bai kho qua do GL trinh bay sau 1975 rat hay ai co up gium rat cam on
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nickhot on 22 Tháng Bảy, 2008, 04:24:56 PM
ngay nao cung phai noi loi cam on !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhtuyen on 23 Tháng Bảy, 2008, 09:22:31 AM
 cam on HBT nhe, ban that uy tin, cam on rat nhieu,chao ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: freeweb on 23 Tháng Bảy, 2008, 11:24:46 AM
Cảm ơn HBT. Bộ sưu tầp rất hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hiepkhachhanh on 23 Tháng Bảy, 2008, 12:42:18 PM
tui thích giao linh hát lắm. nhiều bài nghe tuyệt vời. cảm ơn bạn đã chia sẻ. gần nhà tui thấy còn có cả băng cát sét. rồi đĩa đen.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vlxdquoccuong on 24 Tháng Bảy, 2008, 03:31:15 AM
cám ơn các bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhphu on 24 Tháng Bảy, 2008, 10:57:36 PM
 CHAN THANH CAM ON! CHUC SUC KHOE VA THANH DAT
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thoicongimamong on 25 Tháng Bảy, 2008, 06:02:43 AM
Không biết nói gì hơn la xin rất cám ơn các bác.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ksor_phong on 26 Tháng Bảy, 2008, 10:46:21 AM
Cám ơn bạn nhiều, mình thích Giao Linh.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dathao on 27 Tháng Bảy, 2008, 07:02:16 AM
cd nay hay tuyet voi that lam minh thich qua
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: buinguyen on 29 Tháng Bảy, 2008, 10:27:52 AM
Cảm ơn nhiều nha! Thấy hấp dẫn quá!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: newtiamo on 30 Tháng Bảy, 2008, 04:37:36 AM
Thật tuyệt vời. Đối với tôi Nhạc Vàng luôn là những bản tình ca bất hủ.
cảm ơn bạn đã post nhạc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vhkhoi on 30 Tháng Bảy, 2008, 10:41:21 AM
Tôi cảm ơn bạn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ducduck87 on 31 Tháng Bảy, 2008, 02:08:09 PM
cam on anh HTM nhe ! ;D
cd nay hay that
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Bongcomay on 31 Tháng Bảy, 2008, 11:44:34 PM
Cám ơn đã Up rất nhiều nhạc của thần tượng Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hungtm on 01 Tháng Tám, 2008, 04:44:46 AM
Hay quá nhưng ko dowload được ???
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haobodoi on 01 Tháng Tám, 2008, 11:52:12 PM
CAM ON ban da upload nhung CD nay, cho minh xin 1 ban nhe... Thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duyencongai_qn on 02 Tháng Tám, 2008, 07:38:27 AM
cam on ban , nhung that tinh thi chua tra loi nen ko the nghe duoc thi dau biet hay hay do dau he.  :-X
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quaminh on 02 Tháng Tám, 2008, 08:49:40 AM
Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenhoangtuan on 02 Tháng Tám, 2008, 12:58:48 PM
CAM ON ban da upload nhung CD nay, cho minh xin 1 ban nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dinhtuhuong on 02 Tháng Tám, 2008, 09:18:24 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM: quá hay. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: matrix_rl2000 on 03 Tháng Tám, 2008, 06:05:07 AM
Giao Linh. That la kho tim. Cam On nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quockimaha on 03 Tháng Tám, 2008, 07:23:05 AM
Giao Linh Album. Verry good! Thanks! 8)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: steffy on 03 Tháng Tám, 2008, 12:11:16 PM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: freak_wave on 04 Tháng Tám, 2008, 01:39:01 AM
minh rat lay lam hanh phuc khi nghe ca sy Giao Linh hat cam on rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: giangnguyen286 on 04 Tháng Tám, 2008, 04:49:34 AM
GIAO LINH HAT THAT TRUYEN CAM CAM ON BAN
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dieuhb on 04 Tháng Tám, 2008, 07:35:08 PM
Cam on cac ban rat nhieu.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: taiquynhngo on 05 Tháng Tám, 2008, 10:59:08 AM
Dem lai rat nhieu Ky Niem.  Cam on rat nhieu!! :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: truonglong on 05 Tháng Tám, 2008, 12:55:35 PM
Giao Linh xứng đáng là Nữ Hoàng sầu muộn,nghe là buồn 1 nỗi buồn không thể diễn tả. Cám ơn nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Che Tom on 06 Tháng Tám, 2008, 05:38:08 AM
Khoẻ không HBT, tớ vào xem có vơ vét được cái gì không đây, cám ơn nhiều nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Chiều mưa on 07 Tháng Tám, 2008, 12:32:36 AM
Đúng là hiếm thật, thank nhiều nha.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: namviet77 on 07 Tháng Tám, 2008, 01:50:54 AM
Hay vô cùng, tôi rất hâm mộ tiếng hát Giao Linh. Cám ơn bạn nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: teoteo on 07 Tháng Tám, 2008, 07:50:33 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dungcuchuoi on 07 Tháng Tám, 2008, 11:32:18 AM
Rất cảm ơn bạn chủ topic!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khongminh148 on 08 Tháng Tám, 2008, 01:03:36 AM
thank you very much cac dong chi.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngquanghai on 08 Tháng Tám, 2008, 06:26:47 AM
Cảm on rất nhiều toàn là nhạc hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bong giay on 08 Tháng Tám, 2008, 11:40:25 AM
cam on HBT hay qua hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuntin on 08 Tháng Tám, 2008, 11:51:12 AM
Xin cảm ơn rất nhiều. Hy vọng download được những bản nhạc yêu thích xưa cũ.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: viewall on 08 Tháng Tám, 2008, 12:11:50 PM
cảm ơn bài pót của bạn nhe, rất có ý nghĩa cho những người yêu nhạc vàng.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuannq_bk on 08 Tháng Tám, 2008, 09:56:52 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: emlahuynh on 08 Tháng Tám, 2008, 10:52:57 PM
oa cd nay hay qua ! minh thich lam! cam on bac nghen!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanh2031 on 10 Tháng Tám, 2008, 08:56:28 AM
cảm ơn bạn nhiều mình đang tìm những cd này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huongthoigian on 12 Tháng Tám, 2008, 03:48:48 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huongthoigian on 12 Tháng Tám, 2008, 06:25:33 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vanquocdan on 12 Tháng Tám, 2008, 11:34:18 AM
Cho mình xin tham gia với . Phải nói là tuyệt , thật tuyệt .Cám ơn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangdc80 on 13 Tháng Tám, 2008, 03:23:11 AM
Cảmơn bạn nhiều! Hay qua. Không biết tôi có downloat được không?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: arabica99 on 13 Tháng Tám, 2008, 08:40:36 AM
cam on ba nhieu                          ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dongthuongkts on 14 Tháng Tám, 2008, 08:59:54 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: frozenman0181 on 14 Tháng Tám, 2008, 01:23:11 PM
cam on ban nha! cd hay lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vietthe on 14 Tháng Tám, 2008, 10:34:51 PM
Giọng ca Giao Linh tuyệt vời, tiếc là chưa có dịp nghe trực tiếp trên sân khấu, mà bây giờ cô ấy lớn tuổi rồi không biết giọng còn trong như xưa không nhỉ ::).
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quaikiet on 15 Tháng Tám, 2008, 12:53:05 AM
Thu xem sao! Thank you!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( 4 CDs )
Post by: momeolove on 15 Tháng Tám, 2008, 02:05:17 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
cam on anh rat nhieu, em ratthich nghe nhac giao linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: daongo on 15 Tháng Tám, 2008, 01:31:28 PM
tac pham hay ma toi da mong cho tu lau
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuongnt on 15 Tháng Tám, 2008, 10:39:42 PM
Cam on HBT nhieu nha minh tim kiem nhac Giao Linh lau lam roi bay gio moi thay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhtrungcu on 16 Tháng Tám, 2008, 07:25:20 AM
cho minh xin CD nay
cam on nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vinhmhd on 18 Tháng Tám, 2008, 11:31:43 AM
Đúng là tuyệt phẩm cám ơn bạn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lyytuong on 19 Tháng Tám, 2008, 01:20:12 AM
Em xin chao may bac!
E moi la thanh vien cua YNV mong cac bac co gi chi giup e
chuc cho dien dan ngay cang phat trien
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huongthoigian on 19 Tháng Tám, 2008, 04:16:45 AM
t h a n k s bac nhieu ;)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sauphan on 19 Tháng Tám, 2008, 04:28:03 AM
Cám ơn Anh, có nhiều bài hay quá!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huongthoigian on 19 Tháng Tám, 2008, 05:08:26 AM
nhac hay qua cam on cac bac rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phamvanquynhsh on 19 Tháng Tám, 2008, 12:31:15 PM
cảm ơn anh nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: c123456 on 19 Tháng Tám, 2008, 10:28:50 PM
hay qua, cam on nhieu nhi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vietnam.media on 20 Tháng Tám, 2008, 01:34:02 AM
Cảm ơn Bác HBL đã chia sẽ. Em đã nghe vài bài của GL hát. GL hát có gì đó khắc khoải cách thể hiện bài hát rất... không thể diễn tả được.  cảm ơn HBL rất nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mecuasu on 20 Tháng Tám, 2008, 03:48:29 AM
Ôi thật tuyệt vời ạ,em cảm ơn anh HBT rất nhiều ạ,rất hay ah,hi vọng anh sẽ luôn có nhiều CD để chia sẻ cho mọi người nữa ah.

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: CrocodileVT on 20 Tháng Tám, 2008, 04:36:00 AM
Giao Linh là một ca sĩ nổi tiếng , nhưng không rõ những băng nhạc này do Giao Linh hát vào thời điểm nào ?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kaxide on 20 Tháng Tám, 2008, 11:54:15 PM
Nhìn bìa ngon quá! Giao linh giọng đặc biệt ghê! Em xin các bác cám ơn các bác đã cho nghe!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vubond on 21 Tháng Tám, 2008, 09:31:33 PM
Quá đã, cám ơn bạn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangcong17 on 23 Tháng Tám, 2008, 07:15:37 AM
cảm ơn bạn vì đã chia sẻ những cd hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: laonong on 25 Tháng Tám, 2008, 01:51:15 AM
Cảm ơn nhé, GL & TV là 2 ca sĩ hải ngoại mình yêu nhất ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anh3vui on 25 Tháng Tám, 2008, 02:15:23 AM
Cám ơn bạn rất nhiều đã upload nhac chia sẽ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: jerry on 25 Tháng Tám, 2008, 09:41:54 AM
xin da ta. The a, bat bi nhau qua.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ongtienlangtu on 25 Tháng Tám, 2008, 10:27:34 AM
Cho xin tuyển tập này đi bạn !!!!!!! cám ơn trước nha  ;D ;D ;D ;D ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: determinist on 25 Tháng Tám, 2008, 11:31:48 AM
Rat cam on ban đa chia xe cd nay nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuc_uls on 25 Tháng Tám, 2008, 02:48:47 PM
cam on rat nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: loan on 25 Tháng Tám, 2008, 10:22:00 PM
cám ơn rất nhiều và các dạng này load về không được gởi dùm dạng filesend đi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuan25571 on 26 Tháng Tám, 2008, 01:27:32 AM
Nhung Bang nhac do ca sy Giao Linh hat toi rat thich. Xin chia xe voi nhung nguoi yeu men Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vuducnghia on 27 Tháng Tám, 2008, 04:32:09 AM
Nhung Bang nhac do ca sy Giao Linh hat toi rat thich. Xin chia xe voi nhung nguoi yeu men Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khanhtrinhbh on 30 Tháng Tám, 2008, 01:44:46 PM
Anh HBT luôn làm em bất ngờ về những abum mà anh sưu tập, anh có rảnh thì sưu tập nhìu nua nha, để cho tụi e nghe  ké đó mà ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phiung07 on 31 Tháng Tám, 2008, 12:47:58 AM
Toi rat thich giong hat Giao Linh truoc 1975, ban nao co cho xin ! cam on
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vietan.btx on 31 Tháng Tám, 2008, 01:15:42 PM
Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ. Thank you very much !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: muoinamtaingo_80 on 01 Tháng Chín, 2008, 12:00:01 PM
làm 1 cuốn thêm vào danh sách nhạc của tôi> Thank U
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bachtiensinh_nguyen on 01 Tháng Chín, 2008, 09:20:42 PM
thật là những tuyệt phẩm thật hay và hiếm.Mình xin cảm ơn Ban Quản Trị rất nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trietnguyen1987 on 02 Tháng Chín, 2008, 05:23:03 AM
Cam on anh nhieu nhen!!!

em la thanh vien moi cung me nhac vanglam!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: adhhai on 03 Tháng Chín, 2008, 06:50:21 AM
cám ơn các bác ạ!
Cám ơn ban quản trị ạ!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoanhochubodoi on 04 Tháng Chín, 2008, 10:47:26 PM
cho em xin link với nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: wrongturn on 05 Tháng Chín, 2008, 11:11:48 AM
Thật tuyệt vời, cám ơn bạn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chuot2008 on 05 Tháng Chín, 2008, 12:11:32 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
cảm ơn bạn đã chi sẻ những ca khúc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hanhforestry on 06 Tháng Chín, 2008, 10:54:59 AM
Cám ơn chủ topic rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: giakhiem on 06 Tháng Chín, 2008, 11:43:24 AM
cho minh xin link nhac cua Co Giao lI nh nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mrtunglinh on 07 Tháng Chín, 2008, 05:53:17 PM
hfi hì thanks nhé down thử xem thế nào
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thisiop on 08 Tháng Chín, 2008, 03:20:06 AM
hay quá cảm ơn bạn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bluemask911 on 11 Tháng Chín, 2008, 02:20:59 AM
cảm ơn bạn đã share nhạc, thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kennyhoang on 12 Tháng Chín, 2008, 11:59:10 PM
cam on cac ban vi nhung  ban nhac that la hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thienbaopham on 13 Tháng Chín, 2008, 03:27:32 PM
nhạc hay quá. Cảm ơn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mylocnet on 13 Tháng Chín, 2008, 10:54:21 PM
Cam ơn nhiều mình rất thích các CD này đấy
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nghimaikhongra on 17 Tháng Chín, 2008, 04:41:35 AM
Cảm ơn nhiều nha bạn ! Hay wua !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuyngangathuy on 17 Tháng Chín, 2008, 07:02:08 AM
GIAO LINH that tuyet voi,cam on nhieu lam!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ninhcongtai on 17 Tháng Chín, 2008, 10:30:06 AM
Cam on rat nhieu,cho minh link ve nghe nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thach558 on 18 Tháng Chín, 2008, 11:38:37 AM
lại them mot cd tuyệt vời nữa, cám ơn các bác nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: 263HV on 18 Tháng Chín, 2008, 12:48:43 PM
Hi, Minh moi tham giam forum nay, cac bai nhac vang nay minh rat thich, nhung tim cach download hoai khong duoc! co ai giup minh voi!

tks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: 263HV on 18 Tháng Chín, 2008, 12:53:57 PM
haha..., minh down duoc roi, sorry disturb bro.

cam on BTQ nhieu nhieu, nhac hay lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khoái nhạc sến on 19 Tháng Chín, 2008, 01:38:56 AM
cảm ơn bạn đã up những tuyệt phẩm này lên, mong rằng bạn luôn khỏe để tìm thêm những bài hát mới chia sẽ với anh chị em khác! chào thân ái!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangvuanh on 19 Tháng Chín, 2008, 10:19:17 AM
rất cám ơn bạn đã chia sẻ cho mọi người
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: jeryph on 20 Tháng Chín, 2008, 08:54:38 AM
Hay lắm cám ơn nhìu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dungkho on 21 Tháng Chín, 2008, 09:18:43 PM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sailamvanlaanh on 22 Tháng Chín, 2008, 08:10:50 AM
cam on nhe minh muon nghe xem sao
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cariney on 23 Tháng Chín, 2008, 02:36:06 PM
cho mình xin với.Lam sao thấy link down các vị ơi .THANK
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trankhiem on 26 Tháng Chín, 2008, 10:45:50 AM
cam on nhe .de minh co dơ dc ko da.chac la tuyet cu meo .
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bluemask911 on 27 Tháng Chín, 2008, 03:12:08 AM
thank bác nhiều, minh thích nghe nhạc vàng lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ducboiler on 28 Tháng Chín, 2008, 11:48:48 AM
qua hay cho xin link di
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Beebee1234 on 29 Tháng Chín, 2008, 04:47:05 AM
cảm ơn nhiều nhé HBT
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khanhviet on 29 Tháng Chín, 2008, 10:20:58 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranhuyphong120462 on 30 Tháng Chín, 2008, 01:07:37 AM
Cám ơn đã cho thưởng thức nhạc xưa rất hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mauhoa on 01 Tháng Mười, 2008, 10:54:30 AM
bac HBT oi! lam the nao de down duoc, toi the down duoc
lam on chi dan gium nhe! Thanks so much!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: TQ123 on 02 Tháng Mười, 2008, 01:12:12 AM
Cho t nghe nhé xin cảm ơn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nqtoan on 02 Tháng Mười, 2008, 01:31:59 AM
Cam on ban da cho chung toi nhung bang nhac hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hvcbdn on 02 Tháng Mười, 2008, 11:43:43 AM
Rất tuyệt. Xin cảm ơn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: KIENTHIET on 03 Tháng Mười, 2008, 10:38:01 PM
Cám ơn bạn đã chia sẽ những tình khúc thật tuyệt vời.
Chúc bạn vui vẽ.
 
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tommyact74 on 03 Tháng Mười, 2008, 11:27:28 PM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: CentrinoII on 04 Tháng Mười, 2008, 07:51:29 AM
Cám ơn rất nhiều, mình rất thích nghe tiếng hát Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Ai la tri am on 04 Tháng Mười, 2008, 03:26:18 PM
Giao Linh tuyệt phẩm_Tuyệt vời. Cảm ơn nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tandat66 on 04 Tháng Mười, 2008, 11:18:18 PM
Tat ca cac album nay deu hay. Cam on nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huypq_gsm on 05 Tháng Mười, 2008, 03:27:00 AM
Cảm  ơn nhé! Mình thích nhất nghe Giao Linh hát chung với Tuấn Vũ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thequyet79 on 05 Tháng Mười, 2008, 05:05:35 AM
cho đệ link để tải nhạc với. cảm ơn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: KIẾM NGUYÊN on 05 Tháng Mười, 2008, 12:33:24 PM
Đúng là tuyệt phẩm thiệt! Cám ơn bạn nhiều nha!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tramkimdong on 05 Tháng Mười, 2008, 01:48:12 PM
sfsf gjjgkg ,.j,j ,ljklj rfûy kuyk  ::)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ddtonline on 05 Tháng Mười, 2008, 02:11:22 PM
cảm ơn bạn rất nhiều ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhatdn on 05 Tháng Mười, 2008, 03:53:08 PM
Cảm ơn bạn đã share nha  ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhhy on 08 Tháng Mười, 2008, 12:30:18 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ mong nhận được nhiều những tình khúc vô giá mà bạn có :-*
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ok_1yeu1_ok on 08 Tháng Mười, 2008, 09:14:53 AM
THANK U BẠN RẤT NHÌU!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haminhgiap on 08 Tháng Mười, 2008, 11:39:30 PM
Giao Linh vẫn đúng là Giao Linh, cảm ơn chủ topic rất nhiều. Mình phải down về ngay mới được (nếu link chưa die) :D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lamchikhanh on 09 Tháng Mười, 2008, 08:12:24 AM
CAM ON BAN NHE, HAY QUA BAN OI, CHO MINH XIN CD NAY NHE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xuan@bao on 09 Tháng Mười, 2008, 11:25:56 PM
Cảm ơn bạn thật nhiều ..
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhanh175 on 10 Tháng Mười, 2008, 12:25:28 AM
Công nhận HBT có nhiều Album "độc thiệt", cám ơn thật nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dtnt on 10 Tháng Mười, 2008, 11:00:59 AM
Cám ơn bạn nhiều, nhạc rất hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: HUNG EZONE on 13 Tháng Mười, 2008, 06:56:08 AM
Cam on cac ACE nhieu lam lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Forever on 13 Tháng Mười, 2008, 07:11:23 AM
Xin cám ơn rất rất nhiều  ;)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Lone Wolf on 13 Tháng Mười, 2008, 01:19:56 PM
Mum thích nhất Giao Linh, phải down về tặng Mum mới dc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranvanx on 13 Tháng Mười, 2008, 02:11:55 PM
Cám ơn các anh chị và các bạn đã chia sẻ những bộ sưu tập quý giá này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: record7777 on 13 Tháng Mười, 2008, 07:18:56 PM
cho may chet ay! AH.............
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thangctvt on 16 Tháng Mười, 2008, 12:02:32 AM
Tôi là thành viên mới xin chỉ cách dow. thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hadaihai on 16 Tháng Mười, 2008, 04:14:42 AM
Giao Linh cũng là một trong những giong hát tôi rất phê
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: doanxem on 16 Tháng Mười, 2008, 01:49:21 PM
minh chua nghe giao linh nhung thay phan anh rat hay,nen rat mun nghe thu.thank da share
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: banlanuatraitimtoi on 16 Tháng Mười, 2008, 03:12:28 PM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranvanx on 17 Tháng Mười, 2008, 01:56:36 PM
 :D ;D
nể bộ sưu tập của anh lắm đó!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: giangle05 on 19 Tháng Mười, 2008, 08:25:33 AM
mình rất thích nhac vàng, cam on cac ban da post bài nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Con Gai Nha Lanh on 19 Tháng Mười, 2008, 12:45:49 PM
CÁm ơn bạn đã share nhạc,
CGNL,
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: GaCon on 19 Tháng Mười, 2008, 02:15:46 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )thank  >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: princeling on 19 Tháng Mười, 2008, 02:27:43 PM
Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhvi on 21 Tháng Mười, 2008, 05:51:42 AM
Thanks for sharing, thế mới biết nhiều người giống mình  ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ynvlai on 21 Tháng Mười, 2008, 06:19:19 AM
quá tuyệt. cảm ơn bạn đã up những bài hát hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kyoshiro22 on 21 Tháng Mười, 2008, 07:25:27 AM
Cam  on may anh da share nhac. thank...............
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phantom1925 on 21 Tháng Mười, 2008, 12:55:36 PM
cảm ơn bác nhìu!!!!!!!
ah! HBT là gì vậy bác????
 Hai Bà Trưng ah???? ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minh tuan on 24 Tháng Mười, 2008, 05:27:10 AM
CAM ON CD GIAO LINH NAY HAY LAM , THANK YOU BAN
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bochan on 25 Tháng Mười, 2008, 07:36:51 AM
mình khoái giao linh lắm cảm ơn bro nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bogia on 26 Tháng Mười, 2008, 07:12:44 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
xin cam on that nhieu you nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngducminhvt on 26 Tháng Mười, 2008, 11:01:12 AM
Cám ơn bạn! tôi rất thích CDs của Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanvantinh on 27 Tháng Mười, 2008, 09:10:43 AM
đúng là tuyệt phẩm thanks nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dan_dans on 27 Tháng Mười, 2008, 10:23:25 AM
mình thích nhạc của Giao linh lắm cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: redcubi on 28 Tháng Mười, 2008, 02:33:12 AM
Awesome! Cám ơn bạn rất nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nd_tan86 on 30 Tháng Mười, 2008, 04:17:17 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ :22 :22 :22 :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: alitong on 30 Tháng Mười, 2008, 07:26:53 PM
rat chan thanh cam on ban nhe?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dhbk on 31 Tháng Mười, 2008, 10:36:41 PM
Oh,boy !!!Great!!!! Thanks for sharing
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dung_gdesign on 01 Tháng Mười Một, 2008, 12:01:52 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn..........
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quangphuoc on 02 Tháng Mười Một, 2008, 12:48:36 AM
Bà này ca hát thì không chê vào đâu được.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mimosa on 02 Tháng Mười Một, 2008, 11:13:57 AM
Tiếng hát Giao Linh thật hay,cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: BE THIEN on 02 Tháng Mười Một, 2008, 12:05:02 PM
Xin xỏ hoài thì cũng ngại quá! Nhưng thấy những tuyệt phẩm của "nữ hoàng sầu muộn" Giao Linh mà không được nghe thì tiếc quá.
Xin cảm ơn Admin HBT thật nhiều nhé!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: music72 on 02 Tháng Mười Một, 2008, 10:24:13 PM
cam on rat nhieu cho cac cd nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoayeuquai on 03 Tháng Mười Một, 2008, 03:08:55 AM
cảm ơn bác nhiều ạh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cattuongwai on 04 Tháng Mười Một, 2008, 01:39:14 AM
nhac nay hay qua . cam on cac ban nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sukerxd on 04 Tháng Mười Một, 2008, 04:07:52 AM
Thanks nha, album hay qua.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: daoviethai_78 on 04 Tháng Mười Một, 2008, 02:08:17 PM
Bác HBT up khỏe quá
anh em down hết nổi
 :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hungnvpro on 08 Tháng Mười Một, 2008, 01:06:15 PM
cam on cac anh chi, da gui mot tac pahmm ahy nhu vay, cam rta nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: asklepios on 08 Tháng Mười Một, 2008, 06:17:54 PM
cam on ban da chia se nhung cd nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duyhungb5 on 09 Tháng Mười Một, 2008, 10:07:00 AM
Minh rat thich nghe Giao linh, cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vanhung2006 on 10 Tháng Mười Một, 2008, 07:14:09 AM
Tôi thích bài Trăng tàn trên hè phố
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dungcuchuoi on 15 Tháng Mười Một, 2008, 10:41:30 PM
Cảm ơn các bác,Nhiều nhé...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: letrongtan on 17 Tháng Mười Một, 2008, 11:55:46 PM
Giao Linh thì OK rồi, kết nhất bài: Giọt buồn ko tên
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tqkcanada on 18 Tháng Mười Một, 2008, 02:53:47 AM
Cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngtamkts on 18 Tháng Mười Một, 2008, 06:01:16 AM
Tôi rất thích Tuyệt phẩm Giao Linh - Rất cảm ơn được thưởng thức. Thanks!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: gaubu on 18 Tháng Mười Một, 2008, 06:04:20 AM
hay quá, mình cũng thích giao linh .thanks bạn nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Mr Đờm on 18 Tháng Mười Một, 2008, 06:59:18 AM
cảm ơn vì cd hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: luckygal888 on 20 Tháng Mười Một, 2008, 07:38:20 AM
oi, minh cung thich giao linh ca, may ban nhac hay ko a, cam on ban nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: doanvu2007 on 20 Tháng Mười Một, 2008, 09:26:35 AM
Gaio Linh Thì tuyệt rồi, cứ như rót mật vào lòng
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hipmeplz on 20 Tháng Mười Một, 2008, 08:38:54 PM
thank you for sharing  ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thien82 on 20 Tháng Mười Một, 2008, 11:08:03 PM
CD rat hay, cam on ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trunghieu on 21 Tháng Mười Một, 2008, 01:27:34 AM
Cam on ban rat nhieu. Minh rat thich ca si Giao Linh hat lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhluanqt on 21 Tháng Mười Một, 2008, 11:28:36 AM
Co Giao Linh xua va nay giong hat van hay. Cam on ban cho minh thuong thuc giong co truoc 1975
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mailyphung on 24 Tháng Mười Một, 2008, 06:32:38 PM
Cam on ban da upload nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhdn86 on 25 Tháng Mười Một, 2008, 12:58:41 AM
đây đây ! em reply cho bác đây ! em xin nhá !  :14
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: eddietruong on 26 Tháng Mười Một, 2008, 03:39:37 AM
Tình khúc Giao Linh rất hay, giọng ca ngọt ngào.Nghe rĩ rã những lúc đi làm về thì khỏi phải chê chổ nào nữa.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khangpham on 26 Tháng Mười Một, 2008, 10:34:26 PM
sao mình pót rồi mà vẫn ko thấy link nhỉ hichic
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trungvoi on 28 Tháng Mười Một, 2008, 11:53:27 AM
Cảm ơn bac HBT đã chia sẻ!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tinatran2000 on 28 Tháng Mười Một, 2008, 12:08:23 PM
thank ban nhieu  chuc ban vui ve :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quocbaoboss on 28 Tháng Mười Một, 2008, 12:43:54 PM
Tuyệt lắm, tôi đang tìm

Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hatuan250 on 28 Tháng Mười Một, 2008, 01:22:22 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ mong nhận được nhiều những tình khúc vô giá mà bạn có
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Ngoc Lan Dung on 29 Tháng Mười Một, 2008, 08:41:07 PM
Xin duoc nghe lai tieng hat GiaoLinh - Cam on Adm.HBT da bo cong Post Nhac.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuongdao on 30 Tháng Mười Một, 2008, 01:41:18 AM
cho minh nghe ke voi nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kimgiang_81 on 02 Tháng Mười Hai, 2008, 02:04:50 AM
Cám ơn bạn rất nhiều  :7 :7 :7 :7 :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: netsosad on 02 Tháng Mười Hai, 2008, 05:21:28 AM
Chân thành cảm ơn HBT ! Mình cũng đã Email cho HBT hy vọng HBT hồi âm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: forson on 02 Tháng Mười Hai, 2008, 10:06:17 PM
xin cam on ban, minh toan nhung bai minh thich
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khoidinhkhoa on 04 Tháng Mười Hai, 2008, 04:56:30 AM
Cám ơn bạn rất nhiều .
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: OngBauDung on 04 Tháng Mười Hai, 2008, 11:40:55 AM
Cam on ban nhieu vi da tai cac tuyet pham nay len mang, toi la nguoi rat say me nhac vang, hy vong se co nhieu nhac pham hay nua de chung ta cung thuong thuc. Many thanks.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: centermbt on 05 Tháng Mười Hai, 2008, 05:30:15 AM
Có ai biết bài Đường Xưa Lối Cũ do Giao Linh đơn ca không, post lên giúp mình với.
Cảm ơn các bạn đã sưu tầm nhiều đĩa hay của Giao Linh.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vinhnguyen12101980 on 05 Tháng Mười Hai, 2008, 07:59:46 AM
chu de giao linh rat hay xin cam on va cam on.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: CaoKy on 05 Tháng Mười Hai, 2008, 09:27:19 AM
Nhung CD tuyet voi nay , ban co the chia xe cho toi duoc khong ?
Cam on rat nhieu !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyentrongan on 05 Tháng Mười Hai, 2008, 11:24:20 AM
cho minh xin link nhac nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: record7777 on 05 Tháng Mười Hai, 2008, 09:34:11 PM
minh cung khoai nghe giao linh hat
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xalem35 on 06 Tháng Mười Hai, 2008, 09:56:28 PM
hay qua. cam on cac ban rat nhieyu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hdd.asean on 07 Tháng Mười Hai, 2008, 01:07:46 AM
Hay qua! cam on nhieu nhe! Hay qua! cam on nhieu nhe! Hay qua! cam on nhieu nhe! Hay qua! cam on nhieu nhe! Hay qua! cam on nhieu nhe! Hay qua! cam on nhieu nhe! Hay qua! cam on nhieu nhe! Hay qua! cam on nhieu nhe! Hay qua! cam on nhieu nhe! Hay qua! cam on nhieu nhe! Hay qua! cam on nhieu nhe! Hay qua! cam on nhieu nhe! Hay qua! cam on nhieu nhe! Hay qua! cam on nhieu nhe! Hay qua! cam on nhieu nhe!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguavang on 10 Tháng Mười Hai, 2008, 01:30:16 PM
QUA TROI HAY, CAM ON BAN !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mylinh on 10 Tháng Mười Hai, 2008, 03:44:39 PM
cam on ban da chia se cho chung toi nhac thoi nguy .
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duyankts on 12 Tháng Mười Hai, 2008, 09:27:51 PM
Cảm ơn bạn HBT thật nhiều! Mình rất thích giọng hát trữ tình của Giao Linh. Trong những CD bạn post lên có nhiều nhạc phẩm rất hay mà lâu nay mình tìm không có, vì hồi còn nhỏ đã từng được nghe. Một lần nữa cảm ơn bạn!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ducthanh on 14 Tháng Mười Hai, 2008, 06:25:59 AM
cho minh tham gia voi cam on nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ducthanh on 14 Tháng Mười Hai, 2008, 07:00:23 AM
toi tham gia voi cam on
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: speed on 15 Tháng Mười Hai, 2008, 04:02:11 AM
Cám ơn anh HBT... Em đã tìm cái này lâu rồi, giờ mới bik ở YNV có...

Một lần nữa, cám ơn anh...  :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: saulinhnhan on 16 Tháng Mười Hai, 2008, 08:53:05 AM
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ittestvn on 19 Tháng Mười Hai, 2008, 08:55:34 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs ) good
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: coixaythoc on 19 Tháng Mười Hai, 2008, 11:42:23 AM
ow...tks. cu the nha.  :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sansan on 20 Tháng Mười Hai, 2008, 10:09:53 AM
troi oi hay qua!@ Cho minh xin nhe!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangduc73 on 20 Tháng Mười Hai, 2008, 12:17:23 PM
quá hay và tuyệt vời
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhyeubemeo on 22 Tháng Mười Hai, 2008, 08:40:35 AM
mình thấy hay ghê, phải thử mới được.
cám ơn nha.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khoa128 on 24 Tháng Mười Hai, 2008, 02:54:51 AM
oh hay qua hom nay up lai cac tuyet pham cua ca si GIAO LINH
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lilytran on 24 Tháng Mười Hai, 2008, 06:15:08 AM
Cám ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ducluan on 24 Tháng Mười Hai, 2008, 06:28:59 AM
con gi bang khi sau mot ngay lam viec met moi, ve lai voi gia dinh quay quan, ngoi tam su va nghe duoc nhung bai hat vu vuong nay, that la tuyet.....
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangxuanlam on 25 Tháng Mười Hai, 2008, 04:34:24 AM
"nữ hoàng sầu muộn"  bao giờ cũng nhất
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thvphong on 25 Tháng Mười Hai, 2008, 06:28:36 AM
cam on nhieu nha ban.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: giangbinhtintin on 26 Tháng Mười Hai, 2008, 12:00:07 AM
Cam on bac HBT ve chu de Son ca 6.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cafe_pt on 26 Tháng Mười Hai, 2008, 02:50:33 AM
lau lắm chưa nghe giao linh .vào đây nghe thử.ko bít có dow về dc ko?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngoancp on 26 Tháng Mười Hai, 2008, 10:01:23 PM
Cam on ban nhieu nhe ! Thanks !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kukuong on 28 Tháng Mười Hai, 2008, 07:40:36 AM
thanks bạn nhiều. Đúng là tuyệt phẩm!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: 25ltk on 30 Tháng Mười Hai, 2008, 11:48:17 PM
Thank bác nhiều.  :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: baodenlc on 31 Tháng Mười Hai, 2008, 04:58:15 AM
Xin cảm ơn nhiều vì mình là Fan của chị Giao Linh.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: yeunhacxanh on 31 Tháng Mười Hai, 2008, 07:55:41 PM
cam on ban da cho toi tro lai mot thoi xa xua em dem va hanh phuc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: 39huon on 01 Tháng Một, 2009, 10:31:05 AM
  Toàn những album rất hiếm và rất hay , cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: traiViet on 01 Tháng Một, 2009, 09:45:15 PM
Rat hay. Cam on ban!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: maianh on 01 Tháng Một, 2009, 10:43:09 PM
thank you so much and happy new year
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: fanphuongdung on 02 Tháng Một, 2009, 08:52:40 AM
Bac cho em xin cai nay nhe Bac, em cam on Bac nhieu lam.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dangnm2404 on 03 Tháng Một, 2009, 10:22:26 AM
Cảm ơn các bro đã chia sẻ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Mùa Thu Mây Ngàn on 03 Tháng Một, 2009, 09:25:34 PM
HBT có nhiều ablum hay quá ;)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lmyhad on 04 Tháng Một, 2009, 05:02:22 AM
cám ơn nhiều nha, tui muốn thử
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huy99 on 04 Tháng Một, 2009, 10:30:18 PM
Xin cam on, toi dang tim mot so ban nhac cua ca sy GL, nhung khong the mua o bat ky cho nao ban CD. Neu con suu tap duoc nhung bai hat cua cac ca sy vang bong mot thoi, xin chia se.
Than
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: X_MEN3 on 06 Tháng Một, 2009, 11:04:14 AM
biết nói gì ngoài hai chữ cám ơn anh HBT đã chia sẻ những tuyệt phẩm của Giao Linh, cám ơn anh. :15
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tungbibi on 06 Tháng Một, 2009, 11:53:30 AM
thank bác nhiều nhiều.chưa thấy gì cả>>>
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuongdn on 07 Tháng Một, 2009, 12:33:46 AM
cảm ơn bạn đã chia sẻ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhhuong on 07 Tháng Một, 2009, 10:24:06 AM
thật tuyệt vời cam ơn nhiều nhíe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: aijin on 08 Tháng Một, 2009, 01:25:20 AM
Toàn bài hay nhưng nén ở dạng MP3 thì chất lượng sẽ sẽ bị giảm đáng kể nếu ai có CD thì rip vào máy thì nên rip ở dạng WAV hoặc FLAC chất lượng âm thanh sẽ giữ gần như bản gốc....
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: namtang1980 on 08 Tháng Một, 2009, 01:43:47 AM
cam ơn ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: diena on 08 Tháng Một, 2009, 05:53:11 AM
rất cảm ơn bác, quá hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuongcu on 08 Tháng Một, 2009, 12:13:03 PM
cam on rat nhieu nghe banTitle: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: o0o..Midi..o0o on 09 Tháng Một, 2009, 01:58:15 AM
thanks nhá....
mama đang ghiền mí cái nì
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenvit on 09 Tháng Một, 2009, 06:05:09 AM
cam on vi da chia se. bay gio thi cho xem link di nao
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: forumid on 09 Tháng Một, 2009, 11:02:14 PM
Cám ơn bạn vì đã chia sẽ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhviet on 10 Tháng Một, 2009, 08:08:29 AM
Chân thành cảm ơn anh HBT nhiều Lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: crystalheart on 10 Tháng Một, 2009, 10:26:22 AM
Cảm ơn bạn đã share nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hlb_t on 11 Tháng Một, 2009, 09:21:57 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nghiahieph on 11 Tháng Một, 2009, 03:12:25 PM
thanks mod  :23 tui sẻ download nua hay wé :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Mac_The_Nhan on 12 Tháng Một, 2009, 04:02:42 AM
Cám ơn nhiều toàn những bài hát bất hủ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quanghuy_audang on 12 Tháng Một, 2009, 11:16:20 AM
hay qua cuoi cung da tim dc album nay roi,cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ak472006 on 12 Tháng Một, 2009, 02:48:00 PM
Cam on ban nhieu, qua hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: httvn21 on 16 Tháng Một, 2009, 01:05:45 PM
cám ơn nhiều nhé. GL hát nhiều bài hơi bị thê lương mình hông thích, nhưng có nhiều bài chỉ có nghe cô hát mới thấy hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: themtien0000 on 17 Tháng Một, 2009, 04:38:29 AM
ÔI. Thật là tuyệt vời làm sao.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ichokohy on 19 Tháng Một, 2009, 03:18:31 AM
Cam on ban nhieu lam lam :) Minh rat thich Giao Lính
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoang_lenh on 19 Tháng Một, 2009, 04:45:47 AM
cam on ban nhieu nha !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngoncom on 19 Tháng Một, 2009, 11:51:34 PM
Hay qúa, em xin bác
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nghiabh on 20 Tháng Một, 2009, 05:39:24 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ymilk333 on 21 Tháng Một, 2009, 05:44:20 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
giong ca G.L la giong ca ma toi yeu men,nhung nay moi gap duoc nhieu bai nhu the.Cam on ban da co nha y.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vinasat on 22 Tháng Một, 2009, 08:06:40 AM
Giao Linh là ok rồi, thanks bác
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ymilk333 on 23 Tháng Một, 2009, 09:15:42 AM
giong ca G.L la giong ca ma toi yeu men,nhung nay moi gap duoc nhieu bai nhu the.Cam on ban da co nha y.
toi con thieu 3 CD nua nhung khong sao dơnload duoc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Dungntpro on 29 Tháng Một, 2009, 12:35:50 PM
Rat cam on ban da chia se nhung tuyet pham qua giong ca Giao Linh.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quynhhung on 30 Tháng Một, 2009, 12:29:31 PM
em lính mới down mỏi quá bác ơi. thank
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hurra on 01 Tháng Hai, 2009, 04:08:50 PM
tuyet phap, tuyet that, thanks  much, em vac ve thoi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lykhung on 02 Tháng Hai, 2009, 07:51:19 AM
thank you so much !

hy vong la down duoc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ma_otaku on 02 Tháng Hai, 2009, 11:47:46 AM
nhạc rất hay, cám ơn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoan on 03 Tháng Hai, 2009, 06:05:29 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: meoconkitty on 04 Tháng Hai, 2009, 04:31:59 AM
Bộ sưu tập rất tuyệt vời cho người yêu nhạc. Hi vọng mình download được.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duc_tho1980 on 04 Tháng Hai, 2009, 04:41:24 AM
Cám ơn bạn nhiều. Tôi rất yêu tiếng hát của ca sỹ Giao Linh, nó ngọt ngào, tâm trạng và nhiều nhiều điều không diễn tả hết. Một lần nữa rất cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: MisaVN on 06 Tháng Hai, 2009, 09:14:20 AM
XIn cảm ơn, xin cảm ơn, cảm ơn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: viewsonic on 07 Tháng Hai, 2009, 12:08:10 PM
Rat cam on HBT nhieu,
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: July16 on 07 Tháng Hai, 2009, 03:06:57 PM
Cám ơn chủ topic nhiều                               .
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: maytrang on 08 Tháng Hai, 2009, 05:54:14 AM
rất tuyệt cám ơn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quandmvn on 08 Tháng Hai, 2009, 12:02:21 PM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE. Thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thomy3d on 08 Tháng Hai, 2009, 12:35:29 PM
HBT I love you so much ! Thanks a lot .....
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Dungtran on 08 Tháng Hai, 2009, 11:20:48 PM
Cảm ơn bác rất nhìu!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huong_xinh09 on 09 Tháng Hai, 2009, 03:26:16 AM
chao bac HBT. that tuyet voi. em rat me ca si Giao Linh. Chuc anh luon luon manh khoe de gui cho nhung nguoi yeu nhac vang nhung tac pham tuyet voi nhat ;)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: yeunhacvanglam on 10 Tháng Hai, 2009, 02:41:07 PM
cảm ơn anh, chúc anh hạnh phúc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hocuyen on 10 Tháng Hai, 2009, 03:07:54 PM
cam on ban nhieu nhe giao linh nu hoang sau muon
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: gongho on 11 Tháng Hai, 2009, 10:55:09 PM
cam on rat nhieu nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: TeThienDaiThanh on 12 Tháng Hai, 2009, 12:27:00 AM
cám ơn rầt nhiêug về anbum này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vqhtp on 13 Tháng Hai, 2009, 04:51:18 AM
rat tuyet, cam on ban nhieu nhieu!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: giaogiao on 13 Tháng Hai, 2009, 07:45:07 AM
giao linh qua tuyet voi.cam on ban nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trungdung on 13 Tháng Hai, 2009, 01:30:31 PM
cám ơn nhé nhạc hay lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: N73DotSis on 13 Tháng Hai, 2009, 10:53:38 PM
hem bít down seo chứ phải trả lời cái... thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phucdai3000 on 14 Tháng Hai, 2009, 06:19:28 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs ) hay lam thanks!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: profi on 14 Tháng Hai, 2009, 07:09:57 AM
Em chỉ sợ link chết thôi, cám ơn bác nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hienhtc1996 on 14 Tháng Hai, 2009, 11:04:45 AM
cảm ơn bạn nhiều lắm nha !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoa-hoa on 14 Tháng Hai, 2009, 09:15:51 PM
Thanks bạn nhiều nha.....Album này ok đó.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngoalong on 15 Tháng Hai, 2009, 03:18:40 PM
cảm ơn bạn rất nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: alisonvu on 16 Tháng Hai, 2009, 05:47:51 AM
Giao Linh that la het say.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ducduck87 on 18 Tháng Hai, 2009, 12:00:01 PM
cam on anh nhieu nha ! day qua la album tuyet pham ton tai mai voi thoi gian
hy vong anh con co nhieu bai viet hay nhu the nay nua de anh em thuong thuc  :14
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngocan on 18 Tháng Hai, 2009, 09:47:52 PM
Cám ơn bác nhiều ! em xin nhé !  :P
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dvdpro on 19 Tháng Hai, 2009, 01:18:20 PM
CAM O BAN NHIEU NHE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thamdaidu on 19 Tháng Hai, 2009, 04:10:13 PM
Minh thich nghe giao Linh hat , cam on ban nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vietnguyen on 21 Tháng Hai, 2009, 06:10:50 AM
thank...van chua du chu :12 hay day
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: camxucgame on 21 Tháng Hai, 2009, 10:46:41 AM
ko biết nói gì hơn ngoài hai chữ "tuyệt vời"  :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: flatron on 21 Tháng Hai, 2009, 01:05:58 PM
cho tui nghe voi nhe cam on nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dtht on 22 Tháng Hai, 2009, 04:40:39 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn :20
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tienpv on 24 Tháng Hai, 2009, 06:41:21 AM
cam on!

toi download đây
he he he
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chungocdong on 24 Tháng Hai, 2009, 01:19:39 PM
giao linh tuan vu 2 giong ca toi yeu thich
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khoars on 24 Tháng Hai, 2009, 10:00:44 PM
cám ơn anh HBT nhiều nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenhungaidstn on 26 Tháng Hai, 2009, 10:44:16 PM
cac ban upload len trang gi do ma no cu doi used voi pass gi do
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: KIMLOAN73 on 26 Tháng Hai, 2009, 10:51:42 PM
Rất biết ơn vì đã chia sẻ!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trungdung3210 on 27 Tháng Hai, 2009, 02:58:47 AM
mình mới tìm ra trang nầy hôm nay.Thật là tuyệt vời,cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp rất nhiều công sức để duy trì những giá trị "Vàng".Trân trọng cảm ơn.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: muoinhohn on 27 Tháng Hai, 2009, 03:19:43 AM
Cam o nhe, hy vong la link van con dung duoc :-)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: wintruong on 28 Tháng Hai, 2009, 01:28:08 AM
Giao Linh mot tieng hat tuyet voi.
Cam on nhieu.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ðộc ℭô ℭầu ℬại on 28 Tháng Hai, 2009, 03:51:06 PM
mình rất thích mấy ca sĩ khi trẻ hát, cảm ơn bạn mình  down nhe.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kimtuthapmu on 02 Tháng Ba, 2009, 01:14:09 AM
Thank's you very much!  Trung.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( 4 CDs )
Post by: thewallvn on 02 Tháng Ba, 2009, 01:18:52 PM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: letiendat on 02 Tháng Ba, 2009, 01:43:38 PM
thanks ban nhju` qua chang biet bai nao ma down :20
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dante04 on 03 Tháng Ba, 2009, 01:24:43 AM
thank u nhìu  :15 :15
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhkhiet54 on 03 Tháng Ba, 2009, 02:17:55 AM
Cám ơn,cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranvantho on 03 Tháng Ba, 2009, 02:59:21 AM
Cản ơn diễn đàn cảm ơn các bạn đã đăng nhiều bài thật hay mình cố gắng tìm kiếm và cũng sẽ đăng bài
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: manhlinhhaui on 03 Tháng Ba, 2009, 05:24:14 AM
Mình rất thích nghe dọng hat giao linh mình cảm on ban nha!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trunggt on 03 Tháng Ba, 2009, 03:30:20 PM
album nay hay lam nhung it cho dơ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: pni on 04 Tháng Ba, 2009, 12:32:17 AM
tình cờ vào được đây hay tuyệt
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hieu xam on 04 Tháng Ba, 2009, 12:57:49 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
cảm ơn bạn nhiêu lắm mình đang tìm nhạc của giao linh,cảm ơn nhiều,nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mauhoa on 04 Tháng Ba, 2009, 10:14:36 AM
quả là tuyệt vời, lần trước tôi down xong thì bị hỏng máy. Chỉ sợ không thể down được nữa. May mà link vẫn còn, cảm ơn bạn rất nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: diepta on 04 Tháng Ba, 2009, 12:21:38 PM
Cám ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Nash on 04 Tháng Ba, 2009, 12:46:53 PM
oh hay qua hom nay up lai cac tuyet pham cua ca si GIAO LINH that tuyet voi,cam on cac bac rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chieuhavang on 05 Tháng Ba, 2009, 10:01:19 PM
cho mình nghe với nha cám ơn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hatien on 05 Tháng Ba, 2009, 10:39:44 PM
cam on that nhieu , cam on YeuNhacVang.Com
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: qzcuongzp on 05 Tháng Ba, 2009, 10:44:00 PM
toi rat cam on cac bac da~ dua bai` nay` len de tui duoc nghe lai nhung bai hat nay`
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ma_trix on 06 Tháng Ba, 2009, 01:28:01 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Nguyenphan45 on 06 Tháng Ba, 2009, 05:49:01 AM
Cam on ban rat nhieu. Mong ban up len nhieu hon nua
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hothanh24 on 06 Tháng Ba, 2009, 06:44:12 AM
cam on that
nhieu nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: gaconbexiu on 06 Tháng Ba, 2009, 10:13:34 AM
Mình là thành viên mới. Thích nghe thể loại này lắm. Cảm ơn bạn nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quykiemkhach on 08 Tháng Ba, 2009, 02:11:02 PM
cam on that nhieu , cam on YeuNhacVang.Com
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuanhappy on 08 Tháng Ba, 2009, 11:06:50 PM
CAM ƠN BẠN ĐÃ CHIA SẺ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: rangthua on 09 Tháng Ba, 2009, 02:57:17 AM
Xin cảm ơn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaihoangan on 09 Tháng Ba, 2009, 06:15:08 AM
minh rat thich tieng hat giao linh.cho minh down nha!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Thi nguyen on 09 Tháng Ba, 2009, 08:03:00 AM
Cam on ve bo 04 CD Giao Linh.
Mong rang "yeu nhac vang" co nhieu thanh vien hon nua.
Cam on rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mr_lamhoang on 09 Tháng Ba, 2009, 01:24:25 PM
cam on ban da cho nhung chuong trinh nhu the nay len mang nhac hay lam ban ah
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anh2tuan on 10 Tháng Ba, 2009, 01:05:07 AM
em chuan bi thuong thuc vote :28 :28
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: njno on 10 Tháng Ba, 2009, 11:31:55 PM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tienntvn on 12 Tháng Ba, 2009, 12:35:30 PM
Giao linh tiếng hát để đời, tôi thích tiếng hát giao linh+ tuấn vũ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vequeem on 12 Tháng Ba, 2009, 10:04:11 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
bo nay minh chua co cho minh cam on nah
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hongtinh on 13 Tháng Ba, 2009, 04:47:56 PM
thanks bac HBT  nhieu nha  :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vubao on 13 Tháng Ba, 2009, 07:28:20 PM
Cam on ban that nhieu.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: yeunhacdantoc on 13 Tháng Ba, 2009, 10:48:51 PM
Chiều mang nhiều tâm sự, nghe nhạc Giao Linh là số dách. Cảm ơn tuyệt phẫm của bạn.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lykydong on 14 Tháng Ba, 2009, 10:26:02 AM
minh cung giong bao nguoi thich nghe nhac vang,cam on HBT :5
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: visaoradi2212 on 14 Tháng Ba, 2009, 11:23:13 AM
cam on ban nha, cd hay wa
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: libor on 14 Tháng Ba, 2009, 11:30:40 PM
Cảm ơn các bác! quá tuyệt!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dkny123 on 14 Tháng Ba, 2009, 11:48:15 PM
thanks ban nhieu - chuc ban luon vui khoe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: misuto6174 on 15 Tháng Ba, 2009, 02:05:54 PM
Giao Linh la` so' 1 :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: eagle284 on 16 Tháng Ba, 2009, 11:27:56 AM
cảm ơn bạn nhiều,mình tìm nhạc giao linh mãi,mình thích nghe giao linh lắm.Thanks :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thiendat on 17 Tháng Ba, 2009, 07:24:40 AM
cam on cac ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: moingaymotti on 17 Tháng Ba, 2009, 12:35:44 PM
Giao linh Thì quá ngọt rồi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: longnhan9 on 17 Tháng Ba, 2009, 01:48:39 PM
Thanks ban nhiu` , GiaoLinh toi dang tim`
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nightangel on 17 Tháng Ba, 2009, 05:17:03 PM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vientay on 17 Tháng Ba, 2009, 10:37:55 PM
cam on ban nhieu nhe :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tckhanh on 18 Tháng Ba, 2009, 03:57:03 AM
Cám ơn bạn, tôi đang cần các tuyệt phẩm này. Chị tôi chắc sẽ thích lắm!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haist2007 on 18 Tháng Ba, 2009, 05:12:09 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xuannam on 18 Tháng Ba, 2009, 10:04:01 AM
Ôi hay qUá thanks thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trangchip on 18 Tháng Ba, 2009, 12:43:26 PM
mình rất thích nghe ca sĩ Giao Linh hát, cảm ơn bạn nhiều nha!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trangchip on 18 Tháng Ba, 2009, 12:44:47 PM
càng nghe càng phê ;D :6 :6 :6 :13
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: batkhathi on 18 Tháng Ba, 2009, 11:39:39 PM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: armada on 19 Tháng Ba, 2009, 01:46:00 AM
Cam on nhe, dang tim Giao Linh pre 75
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: datcathay on 19 Tháng Ba, 2009, 05:07:03 AM
Am thanh chua hay lam, nhung rat cam on ban.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kihadu on 20 Tháng Ba, 2009, 06:38:51 AM
thanks bạn nì nhìu lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: toto33 on 20 Tháng Ba, 2009, 10:39:59 PM
thanhks nhe ban hien cua toi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huyphuong_bkhn on 21 Tháng Ba, 2009, 02:24:07 AM
cam on bac nhiu nhiu!!!!!!!!!!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoithichnhacvang on 21 Tháng Ba, 2009, 03:06:54 AM
minh da nghe son ca 6 tu lau roi nay moi duoc nghe lai. that tuyet voi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hautuanvu on 21 Tháng Ba, 2009, 06:44:06 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hautuanvu on 21 Tháng Ba, 2009, 07:00:29 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 Cảm ơn bạn nha(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuandelma on 22 Tháng Ba, 2009, 01:49:40 AM
chời ơi hay quá. thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: giosong on 23 Tháng Ba, 2009, 01:58:28 AM
Xin cam on rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngochuyth on 23 Tháng Ba, 2009, 06:38:46 AM
cám ơn các bạn đã chia sẽ nhạc hay quá mình tìm lâu rồi mà không download được
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vothaco1 on 25 Tháng Ba, 2009, 03:51:09 AM
cam on ban , toi rat thich
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cattien13l on 25 Tháng Ba, 2009, 04:16:29 AM
Không có gì để bàn cãi, quá tuyệt và rất quý. Thks!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hp_dv2415 on 25 Tháng Ba, 2009, 07:30:43 AM
hay qua cam on ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Linhconghoa on 25 Tháng Ba, 2009, 08:15:41 AM
cảm ơn bạn.tôi rất thích những bài hát này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanh hai on 25 Tháng Ba, 2009, 08:09:43 PM
rat cam on voi nhac pham nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: henwata on 26 Tháng Ba, 2009, 04:56:23 AM
cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: AnSSC on 26 Tháng Ba, 2009, 11:32:32 AM
Hay quá em tìm mãi mới thấy!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bebom on 27 Tháng Ba, 2009, 03:22:46 AM
tôi rất yêu thích tiếng hát Giao Linh. Cảm ơn nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: goldcapital on 27 Tháng Ba, 2009, 11:29:39 AM
Thanks .Hay quá đi thôi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bay on 27 Tháng Ba, 2009, 01:48:24 PM
nhac hay qua cám on bạn đã bỏ công pót lên
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: baodai2 on 28 Tháng Ba, 2009, 12:07:53 AM
thank you he he hay qua ta
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: seasonduong on 28 Tháng Ba, 2009, 12:15:29 PM
rất là cám ơn bạn nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bantriky on 29 Tháng Ba, 2009, 01:18:16 AM
CÁM ƠN BẠN NHIỀU LẮM!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: alan ho on 30 Tháng Ba, 2009, 12:56:57 AM
Cảm ơn các bro đã chia sẻ ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenhungthinh on 30 Tháng Ba, 2009, 02:25:30 AM
Nhạc Giao Linh quá hay.cám ơn...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: annhien on 30 Tháng Ba, 2009, 02:26:41 AM
Xin cam on ban!
Mong nhan dc nhung CD hay !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuanxemphimonline on 30 Tháng Ba, 2009, 05:30:12 AM
that la hay thanks ban nhiu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: comin on 31 Tháng Ba, 2009, 04:22:35 AM
cam on ban nhieu lam minh thich ca si giao linh minh se dow ngay day
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhuthuynhquang on 31 Tháng Ba, 2009, 10:34:37 AM
cam on ban rat nhieu! :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hnngot on 31 Tháng Ba, 2009, 12:09:51 PM
Mong nhan dc nhung CD hay !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Giang90 on 31 Tháng Ba, 2009, 10:03:49 PM
Cám ơn MOD đã chia sẽ CD hay, cám ơn anh rất nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: MEOMEO on 01 Tháng Tư, 2009, 12:04:03 PM
wao nhìu bai hay wá thanks pro nhìu nhìu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: MềGà CắtLát ChấmCơm on 02 Tháng Tư, 2009, 12:10:21 PM
Mong nhan dc nhung CD hay !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vietbac on 02 Tháng Tư, 2009, 12:17:03 PM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuy12813 on 03 Tháng Tư, 2009, 10:36:09 AM
Cám ơn bạn rất nhiều :16
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: asian02s on 03 Tháng Tư, 2009, 07:28:39 PM
Mình cũng thích Giao Linh nữa ....
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hugo2005 on 04 Tháng Tư, 2009, 04:55:25 AM
minh rat cam on ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dhgiang on 04 Tháng Tư, 2009, 06:53:12 AM
cám ơn bạn nhiều. chúc bạn dồi dào sức khỏe để up nhạc tiếp. he he
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: coimadn on 04 Tháng Tư, 2009, 08:37:29 AM
Cám ơn bạn đã chia sẽ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuhaonguyen on 04 Tháng Tư, 2009, 12:21:21 PM
Cảm ơn người đã chia sẻ!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lamde8383 on 04 Tháng Tư, 2009, 01:52:32 PM
cho xin cái link nào!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: toiyeuvietnam on 05 Tháng Tư, 2009, 07:17:04 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 dung la tuyet pham


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoang_can91 on 06 Tháng Tư, 2009, 06:20:24 AM
Xin cám ơn bạn chủ topic!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: MiserySword on 07 Tháng Tư, 2009, 02:31:19 PM
wao nhìu bai hay wá thanks pro nhìu nhìu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: totovo on 08 Tháng Tư, 2009, 03:35:08 AM
cám ơn cám ơn cám ơn cám ơn cám ơn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguumavuong on 08 Tháng Tư, 2009, 07:33:56 PM
giao linh minh me nghe lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: labylife on 08 Tháng Tư, 2009, 10:22:49 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: welcometohome on 09 Tháng Tư, 2009, 02:27:54 AM
Giao Linh hát là gut gut roi hehhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duymanhbinh on 10 Tháng Tư, 2009, 02:45:19 AM
cam on ban nhieu ! Mong ban tiep tuc chia se !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huycuchuois on 10 Tháng Tư, 2009, 03:11:30 PM
hay qua, dơn het thoi.cam on bac
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vanhocvn on 11 Tháng Tư, 2009, 07:18:06 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vanhocvn on 11 Tháng Tư, 2009, 07:18:44 AM
cho minh xin lick di ! cam on rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: blueboy on 11 Tháng Tư, 2009, 09:06:23 AM
hay thật đấy cám ơn ban đã giới thiệu bộ đĩa này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: boytaydo on 11 Tháng Tư, 2009, 12:55:57 PM
qua tuyet voi cam on nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tanloc31 on 12 Tháng Tư, 2009, 02:17:41 AM
cám ơn , cám ơn nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: alozng on 12 Tháng Tư, 2009, 03:51:28 AM
thank - thank - thank - thank - thank
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: rocke04 on 12 Tháng Tư, 2009, 11:59:48 AM
Mình thích ca Sĩ Giao Linh hát lắm ..Cảm ơn bạn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hunghk on 12 Tháng Tư, 2009, 04:00:01 PM
hay quá,tôi cũng rất thích nghe Giao Linh,cho tôi down với
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: daqave on 13 Tháng Tư, 2009, 01:32:31 PM
Cảm ơn chủ box nhiều nha! Rất hay :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ht900 on 14 Tháng Tư, 2009, 10:51:58 PM
Thank bác chủ thớt đã chia sẻ.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuongluong on 15 Tháng Tư, 2009, 03:24:44 AM
cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vutung on 15 Tháng Tư, 2009, 07:27:37 AM
Cam on ban rat nhieu!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minh999 on 16 Tháng Tư, 2009, 12:44:51 AM
cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: onlinehaiha on 16 Tháng Tư, 2009, 08:45:41 AM
cam on nhiều nhé bạn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: snoopybinh on 18 Tháng Tư, 2009, 03:36:01 AM
thanks, mình ̣đang tìm nhạc Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: funvn on 20 Tháng Tư, 2009, 04:05:51 AM
cảm ơn nhiều nhiều. Nhưng có cần làm thế này không?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngocsddt on 21 Tháng Tư, 2009, 05:23:06 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 cám ơn bạn đã chia sẻ. Tiếng hát của ca sĩ này tôi rất thích


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sipalit on 21 Tháng Tư, 2009, 07:25:37 AM
nghe nhac nay sao ma thu hut e wa may bac oi ko the nao cuong lai ca e thanks bac nhieu ah
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Hoangvu.info on 21 Tháng Tư, 2009, 02:12:23 PM
cảm ơn nhiều nhiều. Nhưng có cần làm thế này không?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thiendinh on 21 Tháng Tư, 2009, 10:05:12 PM
oi tuyet voi ban that pro :6

Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sanh_quangle on 22 Tháng Tư, 2009, 03:49:19 AM
hay wa troi oi,thank nhieu nha.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: killerbluess on 24 Tháng Tư, 2009, 08:00:23 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: emptydream on 24 Tháng Tư, 2009, 10:09:45 AM
Rất hay xin cám ơn bạn đã post lên
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khongtuqt on 24 Tháng Tư, 2009, 05:30:10 PM
Các ca khúc cua Giao Linh có nét đặc sắc riêng, đó là nghe giọng hát của Giao Linh rất trong. Tạo cảm giác như đưa người nghe cung đường tình yêu. Cám ơn các bác đã chia sẽ.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuongthao21 on 24 Tháng Tư, 2009, 08:45:32 PM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cubin on 26 Tháng Tư, 2009, 10:22:35 AM
cảm ơn nhiều.chúc thành đạt;
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhtrapico on 28 Tháng Tư, 2009, 08:34:22 AM
Cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vettau on 28 Tháng Tư, 2009, 12:17:16 PM
 :-* :-* :-* :-* :-* Thank! Rất hay! chúc bạn luôn khoẻ nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuongphap on 28 Tháng Tư, 2009, 09:29:18 PM
Cam On Ban da gui cho moi nguoi CS nay. Thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vettau on 29 Tháng Tư, 2009, 01:30:09 AM
Ai làmUp lên host mới đi, Link die hết mất rồi, cảm ơn nhiều   ơn   :-* :-* :-*
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: humanct on 29 Tháng Tư, 2009, 07:44:07 AM
That tuyet voi, xin cam on chuc ban co nhieu pót hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Bobbi on 30 Tháng Tư, 2009, 12:31:43 AM
Tuyệt vời, nhưng làm sao down được nhỉ, các bác chỉ cho tôi với. Thanks
 ???

Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( 4 CDs )
Post by: manhhungmeo on 01 Tháng Năm, 2009, 04:21:13 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
cảm ơn bạn nhiều, mình xin nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngquangvinh200 on 01 Tháng Năm, 2009, 08:44:37 AM
Cam on anh HBT rat nhieu! Tim da lau gio moi gap
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hgnhacvang on 02 Tháng Năm, 2009, 12:11:52 PM
Hay lắm. Xin cam on rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhhp2005 on 02 Tháng Năm, 2009, 09:26:37 PM
Tôi tìm mấy CD này đã lâu. Rất cảm ơn bạn.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhactrutinh on 03 Tháng Năm, 2009, 09:15:35 AM
Cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn vui vẻ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lollyhanh on 03 Tháng Năm, 2009, 02:04:18 PM
Cam on ban nhieu lam, minh dang suu tam nhac cua GL, nghe lai nhung bai nay hay qua !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: pikachu_vn9x on 03 Tháng Năm, 2009, 02:17:15 PM
Cám ơn anh đã chia sẻ.
Chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: jollych on 04 Tháng Năm, 2009, 02:46:55 AM
Very thanks for ur sharing
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lyutdat on 04 Tháng Năm, 2009, 04:29:06 AM
Cám ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhactrutinh on 04 Tháng Năm, 2009, 08:40:23 AM
Rất mong anh sẽ tìm thêm những bài hát mới của Giao Linh, cảm ơn anh nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranbang on 04 Tháng Năm, 2009, 09:37:39 AM
Hay qua! Cho minh nghe voi!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhactrutinh on 04 Tháng Năm, 2009, 10:01:20 AM
Bạn nào có bài Đường Tình Đôi Ngã (hát với Tuấn Vũ) cho mình xin với
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tannytran on 05 Tháng Năm, 2009, 11:28:10 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM

cam on ban nhieu
(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuanvngo on 05 Tháng Năm, 2009, 01:51:16 PM
cam on ban da cho nhung bang nhac nay hay qua
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quangdumuc on 05 Tháng Năm, 2009, 11:22:54 PM
cảm ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vanhieupro on 06 Tháng Năm, 2009, 08:01:53 AM
thans o los time have
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: giahoa on 06 Tháng Năm, 2009, 11:28:43 AM
hay qua
nhieu ban nhac  hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: h1tdt on 06 Tháng Năm, 2009, 09:32:01 PM
Giao Linh tuyệt vời cộng với tuyệt phẩm thì còn gì hơn !!! Thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kienthuan on 07 Tháng Năm, 2009, 11:29:59 AM
NHAC RAT HAY CAM ON BAN NHIEU
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: forever17112002 on 09 Tháng Năm, 2009, 08:52:24 PM
cam on ban nhieu lam>minh thich ca si giao linh minh se dow ngay day
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: angel175 on 10 Tháng Năm, 2009, 02:36:34 AM
tuyệt quá... cảm ơn bạn nhiều nhiều.....
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vankhoe on 10 Tháng Năm, 2009, 04:24:10 AM
Cam on HBT da chia se rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: olaiquaden on 10 Tháng Năm, 2009, 07:36:43 AM
hay quá . cảm ơn máy anh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thamgianghao on 10 Tháng Năm, 2009, 09:22:17 AM
Dẫu sao cũng phải gởi 1 lời cám ơn đến các bạn đã upload những cd này.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: qt_dhd on 10 Tháng Năm, 2009, 08:31:56 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: datlv on 11 Tháng Năm, 2009, 12:06:16 PM
Cảm ơn nhiều vì đã chia sẻ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trungkiencnt on 11 Tháng Năm, 2009, 12:36:25 PM
Hay lắm! Cám ơn bạn nhiều hem!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lukhu on 12 Tháng Năm, 2009, 04:58:28 AM
Download thế nào bạn ơi hướng dẫn giùm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhany on 12 Tháng Năm, 2009, 08:11:30 AM
cam on ban rat nhieu ......
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ylmusics on 12 Tháng Năm, 2009, 11:41:34 AM
Nhiều quá! Nhưng không biết link còn sống hết hay không nữa...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vanthanh83_tk on 13 Tháng Năm, 2009, 10:03:19 PM
cảm ơn nhiều nhé, cd hay tuyệt
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: zacton on 14 Tháng Năm, 2009, 06:46:33 AM
cám ơn bạn nhiều nhiều lắm... rất là nhiều máy bản của ca sĩ Giao Linh trước 75 là một tuyệt phẩm đó.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: congvuong85 on 14 Tháng Năm, 2009, 03:13:34 PM
hay qua thanh nhieu nha :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: johnvo50 on 14 Tháng Năm, 2009, 10:21:10 PM
rat cam on su chia se cua cac ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: RD on 15 Tháng Năm, 2009, 07:43:17 AM
Cảm ơn bạn nhiều nhé!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Wolverine2012 on 15 Tháng Năm, 2009, 05:20:09 PM
Rất thích giọng hát Giao Linh.

Thanks so much !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: abcanbinh on 17 Tháng Năm, 2009, 09:58:09 PM
rat cam on su chia se cua cac ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhbin318 on 18 Tháng Năm, 2009, 03:19:53 AM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ndtb on 18 Tháng Năm, 2009, 08:21:34 AM
Cam on ban da chia se nhac cua ca si Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mai_cm27 on 18 Tháng Năm, 2009, 10:02:08 AM
cam on nhe minh rat thich
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: TaoThao on 18 Tháng Năm, 2009, 11:52:02 PM
Xin cám ơn bác HBT rất nhiều về tinh thần chia sẻ vô vị lợi của bác .
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuong841231 on 19 Tháng Năm, 2009, 12:02:14 AM
thank pac nhieu nhe
nice day
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thienchua8 on 19 Tháng Năm, 2009, 08:00:37 AM
cam on nhieu hay qua
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: letgo2009 on 20 Tháng Năm, 2009, 06:47:01 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)
khen mãi rồi mà cũng k được !
 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mousehptelco on 20 Tháng Năm, 2009, 12:25:11 PM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: longit173 on 21 Tháng Năm, 2009, 05:16:36 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 thanks!!!!!

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hungsamsung on 21 Tháng Năm, 2009, 06:55:50 AM

Tuyệt vời!!! GIAO LINH - TUYỆT PHẨM...đang tìm.....thanks!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xuanhue on 22 Tháng Năm, 2009, 12:07:02 AM
cam on cac ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dinhduylinh on 22 Tháng Năm, 2009, 12:09:09 AM
Cam on ban rat nhiu.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vanbinh1969 on 22 Tháng Năm, 2009, 12:37:54 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phavaha on 23 Tháng Năm, 2009, 04:17:48 AM
Cam on cac ban da chia se!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: linhnt on 23 Tháng Năm, 2009, 06:55:17 AM
Thanks, tìm đã lâu nay mới thấy
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hungcua on 24 Tháng Năm, 2009, 11:29:24 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều!!!!!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngtuan on 26 Tháng Năm, 2009, 08:10:33 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn..........
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhmaiyeuhd on 26 Tháng Năm, 2009, 11:44:52 AM
thank bac nhe! hay wa!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duc on 27 Tháng Năm, 2009, 02:13:27 PM
CD GIAO LINH HAY TUYET, CAM ON BAN.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Akay83 on 29 Tháng Năm, 2009, 01:30:47 AM
em cam anh anh rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngophuongnam_2006 on 29 Tháng Năm, 2009, 02:47:12 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hipyvn on 29 Tháng Năm, 2009, 05:53:58 AM
hay we di thoi ban oi!!!!
 :2
 :4
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nkh on 29 Tháng Năm, 2009, 02:05:15 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
thank bac nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Nguyen Tuan Anh on 29 Tháng Năm, 2009, 02:50:56 PM
cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hungnhi on 30 Tháng Năm, 2009, 02:26:12 AM
cAM ON BAN THAT NHIEU
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoan15 on 30 Tháng Năm, 2009, 03:10:17 AM
hay hay lam hay cho toi nghe thay nhieu hon 2148467
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuyenlacben on 30 Tháng Năm, 2009, 08:46:29 AM
nghe tên tuổi Giao Linh nhiều mà chưa nghe :D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quanghieu6899 on 01 Tháng Sáu, 2009, 09:44:10 AM
cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hualehuong1966 on 01 Tháng Sáu, 2009, 12:51:51 PM
cám ơn bạn thật nhiều..
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hunggate on 01 Tháng Sáu, 2009, 02:19:22 PM
giao linh nghe thì nhất rồi, mong bạn up thêm nữa
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: yeu1005 on 01 Tháng Sáu, 2009, 06:58:46 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phamdac on 01 Tháng Sáu, 2009, 11:52:18 PM
Cám ơn topic nhiều Giao Linh hát rất hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: osaka on 02 Tháng Sáu, 2009, 04:50:14 AM
Cám ơn bạn thật nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anesth on 02 Tháng Sáu, 2009, 08:52:30 AM
Hay quá, cảm ơn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Ket on 02 Tháng Sáu, 2009, 09:38:24 AM
Cam on bac rat nhieu.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Honey_st on 03 Tháng Sáu, 2009, 01:59:59 PM
Toàn bài mình thich :22 cảm ơn bạn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: PlanetVN on 03 Tháng Sáu, 2009, 06:36:52 PM
Cảm ơn HBT rất rất nhiều... ^_^
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhho on 04 Tháng Sáu, 2009, 03:34:44 AM
tiếng hát 1 thời :23 :23 :23
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sonpmkt on 04 Tháng Sáu, 2009, 10:15:04 AM
That cong phu va day nhiet huyet
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: rocklegend8 on 04 Tháng Sáu, 2009, 11:29:16 PM
Thks bạn HBT nhiều. Tiếp tục phát huy nha bạn.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kimhoan on 05 Tháng Sáu, 2009, 02:33:12 PM
good !good good good good
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhlv on 05 Tháng Sáu, 2009, 11:40:06 PM
Thank you very much for your sharing
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nobody662 on 05 Tháng Sáu, 2009, 11:47:54 PM
nhac vang muon thuo :6 :Thank you very much for your sharing
Title: Re: GIAO LINH - Cập Nhật Thêm 2 Băng Cassestte
Post by: chuot2008 on 06 Tháng Sáu, 2009, 12:06:36 AM
Vừa cập nhật thêm 2 băng Cassestte của GIAO LINH - Chất lượng âm thanh không được như ý nhưng đủ để làm giàu thêm bộ sưu tập là vui rồi  ;D ;D ;D
cảm ơn bạn đã chia sẻ những bài hát hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vbk on 07 Tháng Sáu, 2009, 10:16:17 AM
Cám ơn bạn nhiều lắm, mình rất thích nghe album này.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hituidayma on 08 Tháng Sáu, 2009, 12:14:10 AM
e dai ka, biet cho~ nao` ban may cai cd nay` ko? hang khung? doa'!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ci5_621 on 08 Tháng Sáu, 2009, 05:48:40 PM
thank so much , he he
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: TinhNhi on 09 Tháng Sáu, 2009, 12:31:06 AM
 :21

thank you very much  :28
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: itstudy on 10 Tháng Sáu, 2009, 04:59:29 AM
Cảm ơn web nhạc vàng
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quocvietak on 10 Tháng Sáu, 2009, 09:43:01 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 
cảm ơn bạn nhiều lắm

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quocvietak on 10 Tháng Sáu, 2009, 09:44:40 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 
à bạn ơi bạn có thể up iso được không chứ up mp3 thi không được hay lắm...

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhduc2308 on 10 Tháng Sáu, 2009, 11:39:04 AM
Bạn HBT đã chia sẻ băng Giao Linh cho mọi người, cám ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn luôn vui khỏe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: springtg on 10 Tháng Sáu, 2009, 08:56:20 PM
cam on ban rat nhieu!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lq1683 on 11 Tháng Sáu, 2009, 05:20:39 AM
cám ơn bạn nhiêu lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hacker073 on 12 Tháng Sáu, 2009, 03:44:18 AM
tuyet cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kienminh06 on 12 Tháng Sáu, 2009, 05:26:42 AM
cam on ban rat nhieu :5
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nickname2606 on 12 Tháng Sáu, 2009, 09:53:11 AM
Thanks, sao forum mình ko có khung Quick reply nhỉ :-/
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Kittytung on 13 Tháng Sáu, 2009, 05:36:26 AM
Nhac rat hay can on rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huyennam on 13 Tháng Sáu, 2009, 09:07:17 AM
Thanks, sao forum mình ko có khung Quick reply nhỉ :-/
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vietgl on 13 Tháng Sáu, 2009, 08:01:09 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 
thanks

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haidangbn on 15 Tháng Sáu, 2009, 09:31:59 AM
Rất là cảm ơn các bạc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trumbaxao on 16 Tháng Sáu, 2009, 02:13:12 AM
Trời, nhiều quá xá. cảm ơn nhé.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cukee on 16 Tháng Sáu, 2009, 06:31:54 PM
  Cam on that nhieu :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: d2k on 17 Tháng Sáu, 2009, 01:51:49 AM
thanks nhiu nha, co gang phat huy cho moi nguoi thuong thuc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quocbang15 on 17 Tháng Sáu, 2009, 03:00:47 AM
có bác nào có bài lửa bolsa 320k , nghe nó hay hay làm sao đó
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chocogirl on 19 Tháng Sáu, 2009, 10:06:43 PM
Thanks so much for sharing these awesome CDs...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anmay2x on 20 Tháng Sáu, 2009, 12:34:37 AM
Đang tìm, tốt wá, cám ơn bác
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: amenbt on 20 Tháng Sáu, 2009, 11:46:00 AM
cam on cac bac rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: doquangvinh on 21 Tháng Sáu, 2009, 12:09:11 PM
cám ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tddtdd on 21 Tháng Sáu, 2009, 01:06:48 PM
cam on ban nhieu chia se nhac Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: biubu on 22 Tháng Sáu, 2009, 11:32:43 AM
can on a nhìu nhé!E thích lắm,nhất là những nhạc như vấy
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thachthuy on 23 Tháng Sáu, 2009, 07:38:18 AM
Thật tuyệt vời, cám ơn bạn đã sưu tầm và chia sẻ cho mọi người
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: TAIVU on 23 Tháng Sáu, 2009, 08:13:46 AM
 :3 CHON MÌNH NGHE CÙNG VỚI NHA
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngocminh0901a on 26 Tháng Sáu, 2009, 03:59:39 AM
Mình tìm những dĩa nhạc này lâu rồi, nay mới thấy. Cám ơn ban nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mangnhen on 26 Tháng Sáu, 2009, 07:40:02 AM
cám ơn bạn. mình rất thích Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tungvabe on 27 Tháng Sáu, 2009, 08:57:52 AM
Cảm ơn bác nhiều lắm:D ............
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhphuong65 on 28 Tháng Sáu, 2009, 10:58:08 PM
minh rat thich giong ca cua giao linh va thanh tuyen ca le thu nua, minh vao dau tim nhi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thecuong on 30 Tháng Sáu, 2009, 04:30:16 AM
Cảm ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaiduong65 on 30 Tháng Sáu, 2009, 06:11:29 AM
Gọi là tuyệt phẩm nên thử nghe xem sao. Cám ơn nhiều nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaiduong65 on 30 Tháng Sáu, 2009, 07:00:08 AM
Không biết phải nói gì với HBT đây, cám ơn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: leqthai406 on 30 Tháng Sáu, 2009, 07:28:28 AM
Mommy của mình sẽ rất thích, cám ơn nhé.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khoikhoi on 02 Tháng Bảy, 2009, 08:00:31 PM
Cảm ơn ... Xin cảm ơn ... Trời ơi, như bắt được vàng ...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trulyboy13 on 02 Tháng Bảy, 2009, 10:20:20 PM
Cam on ban nhieu nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: utbitrang on 03 Tháng Bảy, 2009, 01:30:20 AM
thank trước ko biết có down về đc ko  :19
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: utbitrang on 03 Tháng Bảy, 2009, 10:54:03 AM
cám ơn HBT, thật là tử tế tạo nhiều link cho bà con down, vào là tui thấy tê rồi  :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuyenqnguyen on 03 Tháng Bảy, 2009, 02:21:44 PM
Cam on cac ban da post nhac cua ca si Giao Linh.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Pearlton on 05 Tháng Bảy, 2009, 06:47:49 AM
Thx a lot, Giao Linh là nữ ca sĩ mà mẹ mình rất thik.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trannamx on 05 Tháng Bảy, 2009, 08:05:31 AM
Cảm ơn HBT đã chia sẻ tiếng hát cô Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhquan1910 on 05 Tháng Bảy, 2009, 02:27:39 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 


EM CÁM ƠN ANH NHÉ CÁC cd ANH PÓT RẤT HAY EM RẤT THÍCH,THANKS ANH NHIỀU NHÉ,MONG ANH SẼ PÓT NHIỀU HƠN
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: HUUHOANG on 07 Tháng Bảy, 2009, 03:28:51 AM
CS Giao Linh hát Vùng lá me bay tuyệt vời.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dieudo2k on 07 Tháng Bảy, 2009, 10:39:15 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 
Thanks alot!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tinhbuon on 07 Tháng Bảy, 2009, 11:57:35 AM
cảm ơn nhiều nhé người bạn dả cho tôi nghe tiếng hát Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quyhvbcvt on 08 Tháng Bảy, 2009, 05:52:29 AM
hay that, bai viet qua hay, cac cccc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chungth on 08 Tháng Bảy, 2009, 10:40:39 AM
Những CD quý quá. Thật tuyệt vời
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhtuangia on 08 Tháng Bảy, 2009, 09:43:14 PM
album hay qua. cho minh dơn load nhe ban
Cam on nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duylinh95 on 08 Tháng Bảy, 2009, 10:56:14 PM
rat hay day toi rat thich
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cumiu87 on 10 Tháng Bảy, 2009, 01:42:39 AM
thank you so much! It's really great. I love you.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quocphil on 11 Tháng Bảy, 2009, 03:26:42 AM
tac pham rat hay nhung ko download duoc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ar15 on 13 Tháng Bảy, 2009, 10:31:40 AM
hay qua co tim mai cai nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hothanhtu on 13 Tháng Bảy, 2009, 11:12:01 AM
thanks rat nhieu  :3. bai hat rat hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: john1269 on 14 Tháng Bảy, 2009, 12:40:40 AM
album hay qua. cho minh dơn load nhe ban
Cam on nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuccc on 15 Tháng Bảy, 2009, 10:57:46 AM
Cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chinhvinam on 15 Tháng Bảy, 2009, 10:36:24 PM
gian linh hat nhac buon nhung hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuccc on 15 Tháng Bảy, 2009, 11:13:55 PM
Cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhlong_20008 on 18 Tháng Bảy, 2009, 12:08:26 PM
cảm ơn bạn nhiều lắm.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhituan on 19 Tháng Bảy, 2009, 12:03:14 AM
nu hoang sau muon nhung tuyet hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhan2860 on 19 Tháng Bảy, 2009, 12:38:00 AM
cám ơn đã chia sẻ CD này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: LUCKY_THANG26 on 19 Tháng Bảy, 2009, 04:28:21 AM
xin cam on dien dan da tao dieu kien cho chung toi. xin cam on rat nhieu.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: NGUYENMINHTRI71 on 19 Tháng Bảy, 2009, 05:00:59 AM
XIN CAM ON HBT RAT NHIEU. CHUC BAN NHIEU SUC KHOE.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhan2860 on 19 Tháng Bảy, 2009, 07:59:11 AM
cám ơn đã chia s3 các CD này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhan2860 on 19 Tháng Bảy, 2009, 07:36:04 PM
cám ơn đã chia sẻ CD này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xuantungjsc on 19 Tháng Bảy, 2009, 10:43:29 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ rất nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: man_web007 on 20 Tháng Bảy, 2009, 05:26:07 PM
cãm ơn bạn rất là nhiều nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhan2860 on 20 Tháng Bảy, 2009, 09:18:37 PM
cám ơn đã chia sẻ CD này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoan2kt on 21 Tháng Bảy, 2009, 04:56:43 AM
Mon qua rat thu vi.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: rangkhenh on 21 Tháng Bảy, 2009, 11:33:02 AM
Hay quá, cám ơn bạn rất nhiều,,,,
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hota on 21 Tháng Bảy, 2009, 11:50:00 AM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tintac on 22 Tháng Bảy, 2009, 06:10:55 PM
camc ơn bac nhieu nhé !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: double on 22 Tháng Bảy, 2009, 11:03:42 PM
Cảm ơi pro rẩt nhiều ạ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaihoa on 23 Tháng Bảy, 2009, 06:12:49 AM
cảm ơn vì đã chia sẻ nhạc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: amyefev on 23 Tháng Bảy, 2009, 11:22:49 PM
Cám ơn rất nhiều :D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huysport357 on 24 Tháng Bảy, 2009, 01:12:46 AM
cảm ơn bro rất nhiều.!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huongcnhy on 25 Tháng Bảy, 2009, 01:48:18 AM
CẢM ƠN BẠN RẤT NHIỀU
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trilamtrai.tn on 27 Tháng Bảy, 2009, 04:31:16 AM
cam on cam on va cam on! monh rang nhung tac pham nay se con mai voi thoi gain
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: yule on 27 Tháng Bảy, 2009, 05:46:02 AM
Hay quá, cám ơn bạn rất nhiều !!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nlc102 on 27 Tháng Bảy, 2009, 08:15:07 AM
THANKS THAT LA NHIEU. MINH CUNG LA MOT FAN HAM MO NHAC VANG VA NHAT LA CA SI NAY DO
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nlc102 on 27 Tháng Bảy, 2009, 08:52:21 AM
thanks ban rat la nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: manhcan on 27 Tháng Bảy, 2009, 12:55:57 PM
Xin chân thành cảm ơn.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: gfhn on 28 Tháng Bảy, 2009, 02:19:12 AM
Cam on ban nhieu rat nhieu.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: htspun113 on 28 Tháng Bảy, 2009, 05:58:51 AM
ha ha ha ha ha ha hah haaaaâ :30
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vinh1508 on 28 Tháng Bảy, 2009, 11:41:11 AM
cám ơn nhiều, nhạc nghe hay lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoanglongth on 28 Tháng Bảy, 2009, 12:16:01 PM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: loiphongvan on 28 Tháng Bảy, 2009, 01:04:39 PM
Cám ơn nhiều nhé , hay lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: QuyMonQuan on 28 Tháng Bảy, 2009, 09:02:46 PM
xin cam on ban nhieu nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Reward1981 on 29 Tháng Bảy, 2009, 01:38:40 AM
Cám ơn bạn thật nhiều  :7 :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: datpv on 29 Tháng Bảy, 2009, 02:39:01 AM
Cam on nhieu, minh rat thich Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tri080975 on 29 Tháng Bảy, 2009, 06:14:41 AM
cám ơn bạn mình là fan của Giao Linh mà
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhducmod on 29 Tháng Bảy, 2009, 06:53:07 AM
cám ơn bạn đã share cho mọi người thưởng thức
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kenvil on 30 Tháng Bảy, 2009, 07:20:35 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
cám ơn nhiều, nhạc nghe hay lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: emhuynh on 31 Tháng Bảy, 2009, 01:00:16 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM   :6 hay qua
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoanglong on 03 Tháng Tám, 2009, 04:09:50 AM
Rat la hay , tren ca tuyet voi , tks alot
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: autumnbb on 03 Tháng Tám, 2009, 06:47:33 AM
cảm ơn bác thật nhiều nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: onggia_7x on 03 Tháng Tám, 2009, 09:17:22 AM
Cảm ơn bạn,mình tìm Album này đã lâu hôm nay mới thấy.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cam_tu on 03 Tháng Tám, 2009, 09:22:20 AM
Cam on ban rat nhieu. Phat huy nhe.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vubui on 03 Tháng Tám, 2009, 11:06:31 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều mình đang tìm kiếm nó.
Thanks !!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hienngocloveyou on 03 Tháng Tám, 2009, 02:33:08 PM
THanks cám ơn nhìu lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hongtung on 04 Tháng Tám, 2009, 06:38:52 AM
cam on ban nha minh rat thic bang nhac nay
cam on cam on rat nhieu
 ;D ;D ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: pham hung on 04 Tháng Tám, 2009, 07:28:48 AM
toi y giao linhRe: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: samcutu on 05 Tháng Tám, 2009, 03:39:01 AM
cam on nhieu nhieu :6 :6 :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sorciere on 05 Tháng Tám, 2009, 06:28:06 AM
cảm ơn bạn nhiều, mình tìm mãi giờ mới có.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: matadorvn on 05 Tháng Tám, 2009, 02:16:37 PM
hi thank .......... the roi c chua
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhamay on 06 Tháng Tám, 2009, 12:37:49 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
g
s
gsd
g
s
gsfđgsgsfđgsg
 sfg
sdfg
sd
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhnhanalo on 06 Tháng Tám, 2009, 01:21:37 AM
CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dunglamquoc on 06 Tháng Tám, 2009, 04:16:33 AM
cam on ban rat nhieu , da chia se nhung tuyet pham bat hu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: datvcb0375 on 06 Tháng Tám, 2009, 04:50:14 AM
quá hay, cám ơn bác chủ thớt đã chia sẻ cho anh em
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lamlotus on 06 Tháng Tám, 2009, 04:51:04 PM
hih, bro pót album nay2 hay qua pha1.....
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoquangtri on 06 Tháng Tám, 2009, 07:14:20 PM
CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: buumaivinhlong on 07 Tháng Tám, 2009, 10:48:56 PM
cam on PHONG THUY nhieu lam nhac Kim Dang tuyet voi qua :-X :3 :15
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vuboy07 on 08 Tháng Tám, 2009, 05:39:03 AM
cám ơn bạn đã chia sẽ các album thất tuyệt này..chúc bạn sức khỏe  :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngquanghuy on 09 Tháng Tám, 2009, 04:28:36 AM
Nhiều quá/

                      :6                                                                                         

thankssss nhiêu nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: microlab071966 on 10 Tháng Tám, 2009, 04:37:45 AM
Hay quá.Toàn cd hay.Thanks bạn nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hipyvn on 10 Tháng Tám, 2009, 09:53:55 AM
hay qua! cho minh xin vai cd nha
thnaks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bachlasat2005 on 11 Tháng Tám, 2009, 12:55:27 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: yuexing on 11 Tháng Tám, 2009, 01:24:25 AM
cam on nhieu :22 :22 :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: SAULEBONG195 on 11 Tháng Tám, 2009, 07:15:47 AM
cam on nhieu lam nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: leminhktnv on 11 Tháng Tám, 2009, 11:10:54 PM
that tuyet voiThat tuyet voi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: boyvip16 on 12 Tháng Tám, 2009, 02:21:31 AM
thank you ban nhieu nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phanthuphong on 12 Tháng Tám, 2009, 04:10:11 PM
Hay quá, hehe, chưa nghe, nhưng phải cảm ơn thì mới thấy link :)

Cảm ơn bạn trước nhé !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: congthanh on 14 Tháng Tám, 2009, 08:31:31 AM
chu de rat hay , lam sao tai ve may
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: congthanh on 14 Tháng Tám, 2009, 08:32:43 AM
Hay quá, hehe, chưa nghe, nhưng phải cảm ơn thì mới thấy link :)

Cảm ơn bạn trước nhé !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuocdai21 on 14 Tháng Tám, 2009, 01:23:21 PM
thanks hay lắm bạn mình là fan của giao linh đấy

Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Rockrain on 14 Tháng Tám, 2009, 11:11:18 PM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nampham45 on 15 Tháng Tám, 2009, 12:51:06 PM
cam on ban da chua se nhieu album qua' hay       !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phangiahi on 16 Tháng Tám, 2009, 12:19:54 AM
mình mong được nghe những bài này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: congthanh on 16 Tháng Tám, 2009, 02:48:03 AM
cho minh xin tai ve nhung chu de nay , cam on
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vhlinh34 on 16 Tháng Tám, 2009, 04:33:00 AM
lam on cho xin nhung ban nhac cua giao linh truoc 1975 voi,goi vao vhlinh34@student.ctu.edu.vn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nghiataisao on 17 Tháng Tám, 2009, 02:15:42 AM
bac oi sao bac co vay thay that do cam on nha!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bangnhacnghiatuyen on 17 Tháng Tám, 2009, 12:09:50 PM
cam on bac hai nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lithienhuu on 17 Tháng Tám, 2009, 12:50:19 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: QUANGMINHTQ on 17 Tháng Tám, 2009, 12:57:59 PM
MÌNH RẤT THÍCH ALBUM NÀY
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhbinhbk0910 on 19 Tháng Tám, 2009, 03:48:43 AM
thanh'k bạn là rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhatktvt on 19 Tháng Tám, 2009, 04:22:29 AM
cảm ơn bạn nhiều nhà
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: echmatloi on 19 Tháng Tám, 2009, 05:26:08 AM
thank tac gia nhieu nhe.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sangbuiduc on 20 Tháng Tám, 2009, 01:20:33 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 cam on nhieu


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lintel on 20 Tháng Tám, 2009, 04:05:11 AM
hic, loay hoay mai ma chua nghe duoc moi mot bai
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kiengiapbat on 20 Tháng Tám, 2009, 07:41:50 AM
thank bạn ve da chia se nhạc cho anh em yêu nhạc cùng sở thích.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lacmanh on 20 Tháng Tám, 2009, 08:34:59 AM
hic ! de la linh moi cua dien dan, nhung da nghe nhacvang tu lau roi.. co huynh nao co "dem hoa chau - giao linh" khong? share de voi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quyenhai84 on 20 Tháng Tám, 2009, 05:22:03 PM
cảm on dã chia sẻ nhạc!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Ngoc Lan Dung on 20 Tháng Tám, 2009, 05:32:04 PM
-Xin duoc nghe tieng hat GiaoLinh qua CD TUYET PHAM - Cam on.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vpxlam on 20 Tháng Tám, 2009, 11:04:00 PM
giao linh la day nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngoccam9999 on 21 Tháng Tám, 2009, 01:50:41 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bombo007 on 21 Tháng Tám, 2009, 03:20:59 PM
thank for share trời ơi không posst được nè
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hatinlove on 22 Tháng Tám, 2009, 10:51:20 AM
cảm ơn bạn. Nhìn topic mới thấy rất nhiều người yêu mến Cô Giao Linh.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuannt15 on 22 Tháng Tám, 2009, 12:05:38 PM
Hay vay, man phep bac cho thuong thuc nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: namvcghn on 22 Tháng Tám, 2009, 11:30:37 PM
Mình rất thích nghe Giao Linh Hát
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngotamtruc on 23 Tháng Tám, 2009, 09:04:13 AM
cam on ban da chia se cd nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nmcan1306 on 23 Tháng Tám, 2009, 01:13:29 PM
tuyệt vời, nhạc hay quá. cám ơn bạn nhiêù
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranhoangvu1980 on 24 Tháng Tám, 2009, 04:19:01 AM
Minh dang can nhung dia nay, cam on ban da chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vuongthehai on 24 Tháng Tám, 2009, 04:47:42 AM
quá hay có lẽ không có gì phải bàn luận thêm . không biết mọi người nghĩ sao , còn với tôi thì như mùa thu đang về . Giọng của ca sỹ Giao linh là bất hủ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: takrawer on 25 Tháng Tám, 2009, 06:52:21 AM
cảm ơn bạn nh nhé.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: van.le on 25 Tháng Tám, 2009, 01:53:55 PM
Chao Anh,
Minh ten la Van. Day la lan dau tien minh tham gia trang web nay, nhung khong doawload duoc nhung cd Giao Linh cua Anh. Mong anh chi giup duong link. Cam on Anh nhieu. Chuc Anh vui! Than ai.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: van.le on 25 Tháng Tám, 2009, 03:06:45 PM
Cam on Anh rat nhieu! XIn loi Anh, may cua minh bi loi o font tieng viet nen minh tam thoi khong danh dau duoc, mong anh thong cam. Chuc Anh  vui.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kumachi99 on 26 Tháng Tám, 2009, 04:26:10 AM
hkh ,hjk k,j k,jlkjlk hkhj
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quocnguyen on 26 Tháng Tám, 2009, 05:58:47 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cats on 27 Tháng Tám, 2009, 04:51:56 AM
Cám ơn Bạn rất nhiều, tác phẩm rất hay mong bạn tiếp tục
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangsac on 27 Tháng Tám, 2009, 08:12:00 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: RacingF1 on 27 Tháng Tám, 2009, 02:43:36 PM
Thanks người đẹp nha, hay quá chừng
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ilm77 on 27 Tháng Tám, 2009, 07:23:16 PM
Cảm ơn bạn nhiều lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoa.huynh.kt on 28 Tháng Tám, 2009, 03:21:00 AM
oi that la tuyet qua di ba con oi, tui la tin do cua nhac vang ma
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: devil009 on 28 Tháng Tám, 2009, 05:51:28 AM
thanks chủ topic, nhạc hay lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ocean_par on 28 Tháng Tám, 2009, 11:45:29 AM
hay thật ! đúng thứ em cần tìm
cảm ơn a nhiu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: akien on 29 Tháng Tám, 2009, 12:26:33 AM
cám ơn bác lắm lắm.e kiếm mãi :D :6 :6 :6 :6 :6 :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chothang83 on 29 Tháng Tám, 2009, 02:11:26 AM
hay hay hay hay hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hy89 on 29 Tháng Tám, 2009, 02:36:14 AM
Tuyệt thật, cám ơn bác HBT nhé!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hallelujahquan on 29 Tháng Tám, 2009, 05:18:13 AM
toàn là những album độc không àh. thanks nhiều nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thevuong on 31 Tháng Tám, 2009, 08:58:20 AM
sao mình ko dowload dc ta
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: danger1904 on 01 Tháng Chín, 2009, 02:41:16 PM
Cám ơn bạn nhiều lắm...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tiryn on 02 Tháng Chín, 2009, 02:56:57 AM
cám ơn nhiều lắm nha, thankssssssssssssssssssssss
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhhoangvt on 02 Tháng Chín, 2009, 07:04:24 AM
 thanks for share .... 5 chữ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: saigon1215 on 02 Tháng Chín, 2009, 11:15:37 AM
cam on ban rat nhiu, hay tuyet   :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hieule8673 on 03 Tháng Chín, 2009, 09:05:29 AM
THANK SO MUCH , CAM ON NHIU NHA
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ytrung on 04 Tháng Chín, 2009, 07:21:19 AM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quocnguyen on 04 Tháng Chín, 2009, 08:07:59 AM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kinhkinh235 on 04 Tháng Chín, 2009, 10:52:52 AM
cam on ban rat nhieu ma' minh rat me may cai nay` hi`hi`
neu ban biet nhieu thi Pm minh qua email nha! tinhdonphuong042003@yahoo.com, hoac co the ban dia MP3 cho minh cung dc,  :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: usami on 04 Tháng Chín, 2009, 11:41:17 AM
Cám ơn bạn mình thích nghe bài Khu Phố Ngày Xưa của ca sĩ này :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sonc99vt31981 on 04 Tháng Chín, 2009, 10:34:15 PM
cám ơn nhiều lắm nha, thankssssssssssssssssssssss
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bede on 05 Tháng Chín, 2009, 01:06:05 AM
chỉ biết tks chủ topic thôi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuananh8698 on 05 Tháng Chín, 2009, 04:21:03 AM
Cảm ơn anh nhiều nhé  và chúc anh luôn khoẻ.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: danger1904 on 05 Tháng Chín, 2009, 08:32:49 AM
Giọng Giao Linh truyền cảm quá. Cám ơn bạn nhiều nha.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: baynam on 05 Tháng Chín, 2009, 02:33:15 PM
cảm ơn nhìu nhìu.mình muốn tìm bài mầu tím păngsê (giao linh)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tquangstqs on 06 Tháng Chín, 2009, 03:39:56 AM
cảm ỏn bạn rât nhiều  :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: giangvu on 06 Tháng Chín, 2009, 05:17:18 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ mong nhận được nhiều những tình khúc vô giá mà bạn có
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duyankts on 06 Tháng Chín, 2009, 02:36:53 PM
Tuyệt vời! Cảm ơn bạn đã chia sẻ cho mọi người.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vndesire on 07 Tháng Chín, 2009, 12:14:27 PM
Cám ơn bạn nhiều lắm!  :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: demchuatan on 07 Tháng Chín, 2009, 11:14:45 PM
cám ơn bạn rất nhiều, mình rất thích nhạc vàng, dặc biệt là giao linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: v431988 on 08 Tháng Chín, 2009, 03:17:16 AM
cảm ơn đã post để mình nghe thử xem sao.hihi :25
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: T4 on 08 Tháng Chín, 2009, 07:39:40 AM
Lần đầu tiên đăng nhập trang này...thử xem hay đến cỡ nào nào
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chienphuc on 08 Tháng Chín, 2009, 02:21:05 PM
hay day de down thank
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: eric49 on 10 Tháng Chín, 2009, 09:56:28 AM
Cam on ban da bo cong suc upload len cho moi nguoi duoc 1 lan quay nguoc ve voi nhung ky niem 1 thoi qua tieng hat GIao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhhaisaigon on 10 Tháng Chín, 2009, 11:27:20 PM
Cảm ơn pác HBT đã chia sẻ các album này.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhkhiet on 11 Tháng Chín, 2009, 12:52:39 AM
Rat cam on, nhac rat hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hanhltmbot on 11 Tháng Chín, 2009, 04:48:15 AM
Cảm ơn, nhạc rất hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: petitciel on 12 Tháng Chín, 2009, 01:17:47 AM
cảm ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenquoctuan on 12 Tháng Chín, 2009, 01:52:01 AM
Mot tuyet pham. Cam on ban da vi cong dong va dien dan
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lmquoc on 12 Tháng Chín, 2009, 10:57:11 AM
Cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: boyhot8888 on 12 Tháng Chín, 2009, 01:15:55 PM
cam on ban nhieu lam !!!!!!!!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phamminhchinh23 on 15 Tháng Chín, 2009, 08:19:50 AM
Cảm ơn bạn thật nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoaivan on 15 Tháng Chín, 2009, 10:51:17 AM
Cám ơn bác HBT nhiều, em rất thích nghe Giao Linh hát bào Chuyến tàu hoàng hôn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: 599501 on 16 Tháng Chín, 2009, 11:37:29 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kiemkhachgiangho on 18 Tháng Chín, 2009, 02:49:21 AM
cảm ơn bạn rất nhiều. thật là tuyệt vời
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thonghx on 18 Tháng Chín, 2009, 06:01:02 AM
Cám ơn bạn đã cho chúng tôi được thưởng thức tuyệt phẩm này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sillycatdung on 18 Tháng Chín, 2009, 06:23:56 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều!!! Hay hay!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lightday on 18 Tháng Chín, 2009, 10:35:27 AM
ui nhiều thế! đang tìm nè! thanks ban nhiều hen
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoasen159 on 18 Tháng Chín, 2009, 11:56:03 AM
rất cảm ơn vì đã chia sẻ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Trần Vĩnh Trí on 19 Tháng Chín, 2009, 07:10:13 AM
Quá tuyệt ! Cám ơn bạn đã chia sẻ !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huyentrang84 on 19 Tháng Chín, 2009, 09:54:34 AM
album giao linh minh thich lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: doidepkn on 21 Tháng Chín, 2009, 12:44:22 PM
sao bac nhiu mon  hay the! Cum on!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: rbx on 22 Tháng Chín, 2009, 09:05:21 AM
Thanks for GIAO LINH - TUYỆT PHẨM  !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trucxanh123 on 23 Tháng Chín, 2009, 12:42:26 AM
Thanks ban nhieu lam nha !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kha_agg on 23 Tháng Chín, 2009, 12:52:53 AM
Thành viên mới, cho dơn một mớ coi trời ơi ..............
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huutho305 on 23 Tháng Chín, 2009, 12:35:11 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨMcảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huuly on 23 Tháng Chín, 2009, 01:15:08 PM
Cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mnguyen on 24 Tháng Chín, 2009, 02:16:23 AM
O o. Cho tui dl nhe.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: TrungNT on 24 Tháng Chín, 2009, 03:20:20 PM
Mega thanks for great share
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ttan1987 on 24 Tháng Chín, 2009, 11:16:46 PM
Toan la nhung album em thich em rat cam on
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: langtucaonguyen on 25 Tháng Chín, 2009, 03:25:24 AM
cam on nhieu nhieu nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: langtucaonguyen on 25 Tháng Chín, 2009, 05:14:21 AM
cam on nhỉu nhiu dhfhf njjfjf
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kienlong on 25 Tháng Chín, 2009, 09:12:49 AM
ôi, cám ơn rất nhiều :))
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thangipod on 25 Tháng Chín, 2009, 11:23:10 AM
cảm ơn bạn, mình rất thích giọng ca của nữ ca sỹ Giao Linh.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuoctho on 26 Tháng Chín, 2009, 01:38:49 AM
cám ơn bạn nhìu nha má mình rất thích nghe giao linh ca hihihihiihhiih :6 :6 :6 :6 :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: onganhhatay on 26 Tháng Chín, 2009, 05:24:43 AM
CAI GI CUNG TUYET VOI
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: onganhhatay on 26 Tháng Chín, 2009, 05:26:00 AM
QUA LA HAY CAM ON NHE JKHSDKFJKSD
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: horsey2009 on 27 Tháng Chín, 2009, 01:42:49 AM
 cam on ban nhieu lẩm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: stevenheocon on 27 Tháng Chín, 2009, 12:23:51 PM
CẢM ƠN ANH HBT, đã share những cuốn CD hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: a_tango on 27 Tháng Chín, 2009, 06:19:14 PM
Cám ơn anh HBT đã chia sẻ nhacv hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: a_tango on 27 Tháng Chín, 2009, 06:22:19 PM
Rất cám ơn anh HBT đã chia sẻ nhiều nhạc hay./-
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kehn on 27 Tháng Chín, 2009, 11:38:14 PM
Nhạc hay! Cảm ơn nhiều. :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhan2727 on 28 Tháng Chín, 2009, 02:37:15 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tonyhou83 on 28 Tháng Chín, 2009, 11:32:03 AM
thanks for sharing, my mom always love giao linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lvandanh on 29 Tháng Chín, 2009, 09:27:03 AM
Cảm ơn các bro đã chia sẻ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lenhhoxung19xx on 30 Tháng Chín, 2009, 06:26:37 AM
Cám ơn vì những chia sẻ của bạn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: flenz22 on 30 Tháng Chín, 2009, 06:30:54 AM
 :5  nghe Giao linh hát thật là hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangnhien on 01 Tháng Mười, 2009, 05:40:49 AM
  Cám ơn Bạn, mình thích Giao Linh hát lắm.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ndt0110 on 01 Tháng Mười, 2009, 05:53:49 AM
cam on nhieu ban  he
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: do_minh_hung7 on 02 Tháng Mười, 2009, 03:29:37 AM
  Cám ơn Bạn, mình thích Giao Linh hát lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phantantai on 03 Tháng Mười, 2009, 06:54:08 AM
quá hay, cám ơn bạn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: honglaumong on 03 Tháng Mười, 2009, 11:03:27 AM
Cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: buivansanh on 04 Tháng Mười, 2009, 12:02:33 AM
cam on cac bac rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cunghe on 06 Tháng Mười, 2009, 02:06:07 AM
Cảm on HBT that nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lanhnlc on 06 Tháng Mười, 2009, 07:21:40 AM
cam on nhe minh rat thich nghe giao linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: baloo2000 on 08 Tháng Mười, 2009, 11:24:05 AM
Rất cảm ơn với tiếng hát tuyệt vời của GL
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: 8vitien on 09 Tháng Mười, 2009, 04:07:32 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
 

Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: winbelove on 09 Tháng Mười, 2009, 11:54:18 AM
minh thich nghe GLinh hat cuc ky luon
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hduycm on 10 Tháng Mười, 2009, 01:10:27 AM
Nhạc hay đấy! Tiếp tục up lên nữa cho anh em nghe !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bigboss318 on 11 Tháng Mười, 2009, 01:14:54 PM
thanks nha chủ thớt,lâu lâu đổi khẩu vị chút
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tungkaka on 11 Tháng Mười, 2009, 11:20:38 PM
GIAO LINH _ nữ hoàng sầu muộn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: VanTheSuBieu on 12 Tháng Mười, 2009, 12:35:15 AM
Cam on HBT rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: VanTheSuBieu on 12 Tháng Mười, 2009, 12:37:57 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: VanTheSuBieu on 12 Tháng Mười, 2009, 12:38:54 AM
Cam On HBT rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: congluan on 12 Tháng Mười, 2009, 01:44:59 PM
minh khong hieu cach nao de co link dowdload chi cho minh voi minh cam on nhieu !
 :27
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: langdu2k on 13 Tháng Mười, 2009, 11:42:37 AM
cám ơn bạn rất nhiều
 :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trivvt on 14 Tháng Mười, 2009, 10:47:32 AM
tôi rất thich giao linh hôm nay tình cờ tìm  thấy link hay thiệt đã wá.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hieu xam on 17 Tháng Mười, 2009, 02:45:17 PM
thank bạn nhiều nha,nhạc hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vietgo on 17 Tháng Mười, 2009, 05:20:15 PM
Trên cả tuyệt vời, hihi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: pikemic80 on 17 Tháng Mười, 2009, 10:49:12 PM
Thank for sharing. Thanks so much
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hvntuong on 18 Tháng Mười, 2009, 05:04:12 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khaicd on 19 Tháng Mười, 2009, 11:00:33 AM
Giao Linh la than tuong cua minh do nha, cam on bac
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: toiyeuvn1001 on 19 Tháng Mười, 2009, 11:34:03 PM
Quá hay cám ơn đã share cho anh em
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hatrangkba on 20 Tháng Mười, 2009, 01:21:39 AM
Thank.
Đã chia xẻ với những người có cùng niềm đam mê
Nhạc vàng mãi là nhạc vàng và sẽ đi cùng thời gian
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dunglamquoc on 20 Tháng Mười, 2009, 04:52:41 AM
CAM ON , QUA HAY , QUA HAY
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: truongcongcay on 20 Tháng Mười, 2009, 11:58:33 AM
mình rất thích nghe ca sĩ giao linh hát , cám ơn chủ 2pic
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: truongcongcay on 20 Tháng Mười, 2009, 12:00:29 PM
cho mình hỏi làm sao để đơlao vậy
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhsu.pro on 21 Tháng Mười, 2009, 05:30:34 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs ) :29
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trungtrecon on 21 Tháng Mười, 2009, 08:09:17 AM
cam on ban rat nhieu, dia hay lam !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Vutuan on 21 Tháng Mười, 2009, 10:35:51 AM
CẢM ƠN,CẢM ƠN HBT NHIỀU !...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thienabt on 22 Tháng Mười, 2009, 02:47:29 AM
hay rat tuyet
cam on rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mienthuy on 22 Tháng Mười, 2009, 04:41:10 AM
Đã chia xẻ với những người có cùng niềm đam mê
Nhạc vàng mãi là nhạc vàng và sẽ đi cùng thời gian
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hunter1508 on 23 Tháng Mười, 2009, 11:37:20 PM
cam on ban nhieu nhieu lam nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nbit84 on 24 Tháng Mười, 2009, 07:20:03 AM
Thanks so much for sharing!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhsu.pro on 24 Tháng Mười, 2009, 11:13:40 PM
Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kalachuy on 25 Tháng Mười, 2009, 11:57:08 PM
fjshdfhs fnjkdfhsaiodhsaio đhákjhád đjshấhdj đhsjkhád
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: loinguyen on 26 Tháng Mười, 2009, 12:47:49 AM
i love giao linh
 :10 :10 :10 :10 :10 :10 :10 :10
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhhoa_dn on 26 Tháng Mười, 2009, 05:22:53 AM
Thank you! Minh trat thich nghe ca si Giao Linh. Cam on ban da Post nhe.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vovandung2006 on 26 Tháng Mười, 2009, 10:26:01 PM
cam on chu topic nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cucoca2005 on 27 Tháng Mười, 2009, 12:09:52 AM
Giong ca vẫn mãi còn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuong031 on 28 Tháng Mười, 2009, 11:01:43 AM
Cám ơn bạn rất nhiều !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quanghoe on 28 Tháng Mười, 2009, 02:04:17 PM
1 2 3 4 55
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: MTNet69 on 29 Tháng Mười, 2009, 01:49:29 AM
GL ngày xưa hát rất hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tinhbuon on 29 Tháng Mười, 2009, 10:41:20 AM
Chào bạn! Có thể làm quen không?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sumakho on 29 Tháng Mười, 2009, 11:53:21 AM
Cảm ơn rất nhiều nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: longcambinh on 30 Tháng Mười, 2009, 12:24:57 AM
mÌNH rất cám ơn các bạn ở YeuNhacVang.Com. Rất cám ơn.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: NGOC_BICH03 on 30 Tháng Mười, 2009, 02:09:06 AM
cam on cac ban da tai nhung dia nhac nay ,rat cam on
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhlamndl on 30 Tháng Mười, 2009, 04:00:11 AM
TAI HOAI MA KO DC CHAN ƯA DI
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lequy on 30 Tháng Mười, 2009, 12:52:45 PM
cam ơn chị Linh nhé.Chị hát hay quá
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ilu.dn on 30 Tháng Mười, 2009, 10:21:05 PM
hay quá
cảm ơn bạn - chúc mọi điều tốt lành  :15
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vodong on 31 Tháng Mười, 2009, 04:41:33 AM
từ khi ra đời đến rồi đeo nghe bài này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lamblanka on 31 Tháng Mười, 2009, 09:15:17 AM
em xin bác nhá cảm ơn cảm ơn!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xinthoigianquamau_90 on 31 Tháng Mười, 2009, 11:52:25 AM
mình ít khi nghe Giao Linh hát, để mình thử  nghe xem sao nhá :27
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: only_love1886 on 01 Tháng Mười Một, 2009, 06:13:34 AM
cam on nha.nhac hay lalm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: stvny2k on 01 Tháng Mười Một, 2009, 11:46:49 AM
Chân thành cảm ơn anh HBT, mong anh có thêm những đóng góp bổ ích như thế này. Nhạc vàng muôn năm^^
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nighttime on 03 Tháng Mười Một, 2009, 12:24:23 AM
Thanks for sharing. Good luck.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: divenoixa911 on 03 Tháng Mười Một, 2009, 02:29:53 AM
thanks for Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mrdon on 03 Tháng Mười Một, 2009, 07:24:08 AM
Rat cam on ban da post

Mrdon
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: eiuasg on 03 Tháng Mười Một, 2009, 07:28:17 AM
Cảm ơn pạn rất nhìu,  :15 :15 :15
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phs4267 on 04 Tháng Mười Một, 2009, 12:38:56 AM
TKS ban nhieu nhieu  ;D :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Tommy2518 on 04 Tháng Mười Một, 2009, 10:21:28 PM
Cám ơn bạn thật nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dachuy_le on 04 Tháng Mười Một, 2009, 11:19:36 PM
cam on nhieu nha ! nhung cd vo gia he he
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trinhthanhhung11 on 05 Tháng Mười Một, 2009, 10:07:19 AM
http:/ /www .yeun hac vang.c om
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kengaodu on 05 Tháng Mười Một, 2009, 12:17:54 PM
cam on ban quan tri rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: songsongtt on 05 Tháng Mười Một, 2009, 05:35:42 PM
Nếu divshare thì chịu thua thôi!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuysimens on 05 Tháng Mười Một, 2009, 10:23:22 PM
Cảm ơn các bro đã chia sẻ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thiphu on 05 Tháng Mười Một, 2009, 10:57:00 PM
Cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: pham.channhan on 06 Tháng Mười Một, 2009, 06:41:00 AM
Thanks   .       pac                            .                     .                    . .              nhiu nha                a a
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuteoasia on 06 Tháng Mười Một, 2009, 10:59:28 AM
xin cam on rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haidt3 on 06 Tháng Mười Một, 2009, 11:18:28 AM
bài viết rất hay đó. Thanks!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: samuraijack on 06 Tháng Mười Một, 2009, 03:23:35 PM
thank you for sharing good stuffs
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Gau Misa on 07 Tháng Mười Một, 2009, 09:42:48 PM
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tohgnha on 08 Tháng Mười Một, 2009, 01:16:22 PM
cám ơn ban nhiều  nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: boytiengiang on 09 Tháng Mười Một, 2009, 05:08:51 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dongxanh on 10 Tháng Mười Một, 2009, 08:07:03 AM
 :7  Cho dx xin mấy album nầy nha bạn, thành thật cám ơn

dx
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngaidangkilam on 10 Tháng Mười Một, 2009, 08:28:32 AM
a a a a a a
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenduccu on 11 Tháng Mười Một, 2009, 01:02:04 AM
upcai de bit thong tin nao
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhbim on 11 Tháng Mười Một, 2009, 03:55:11 AM
thanks đồng chí chủ thớt :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: HoHungAnh on 11 Tháng Mười Một, 2009, 12:49:43 PM
Cam on ban nhieu nhe!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyen dinh tuong on 12 Tháng Mười Một, 2009, 02:16:52 AM
cam on bac da chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trunghieundcnyeunhacvang on 12 Tháng Mười Một, 2009, 04:01:19 AM
cam on ban htb nhieu nghen.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhnamtn on 12 Tháng Mười Một, 2009, 06:45:40 AM
Thanksssssssssssss bác nhiều nhiều!

Giao Linh hay thật
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quythaibao on 13 Tháng Mười Một, 2009, 12:24:39 AM
cảm ơn bạn đã chia sẽ Premier
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tinhtang96 on 13 Tháng Mười Một, 2009, 05:31:30 PM
tuyet qua cho minh down voi nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dqvn on 13 Tháng Mười Một, 2009, 10:41:11 PM
good here is my lovest singer.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hvntrung on 14 Tháng Mười Một, 2009, 01:05:50 AM
thanks nhieu. minh down đây :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: abcssss on 14 Tháng Mười Một, 2009, 03:01:05 AM
cám ơn hbt đã post bài!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: indotiger on 14 Tháng Mười Một, 2009, 10:09:39 PM
Cam on ban rat nhieu da chia se voi moi nguoi.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: votinh_5301 on 15 Tháng Mười Một, 2009, 06:49:56 AM
rất hay cảm on bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: luong_bang_vinh on 15 Tháng Mười Một, 2009, 07:36:10 AM
rat hay cam on nhiu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: George Nguyen on 15 Tháng Mười Một, 2009, 10:17:03 AM
Cám ơn bạn nhiều !
Down về nghe thử.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kakatv1605 on 15 Tháng Mười Một, 2009, 01:58:29 PM
cam on rat nhieu, minh rat thich nghe nhac Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trungtruccp on 15 Tháng Mười Một, 2009, 02:39:05 PM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: irhabj006 on 15 Tháng Mười Một, 2009, 10:53:53 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
cho em xin nha :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: meodien.1975 on 16 Tháng Mười Một, 2009, 12:59:30 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vinhsan on 16 Tháng Mười Một, 2009, 12:24:41 PM
Cám ơn bạn thật nhiều !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: blackfrog83 on 17 Tháng Mười Một, 2009, 06:43:21 AM
cảm ơn bạn nhiều nhé... tôi rất thích bộ cd này....^^
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: pgasqlkt on 17 Tháng Mười Một, 2009, 10:18:57 AM
Này thì cảm ơn  :14
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thangfjri on 20 Tháng Mười Một, 2009, 02:34:20 AM
hay qua dung ca si toi thich, cam ơn chủ thơt nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: imate on 21 Tháng Mười Một, 2009, 03:25:49 AM
cam on ban da chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuyanhphat on 22 Tháng Mười Một, 2009, 11:01:32 AM
chu de o dau vay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thevinh99 on 22 Tháng Mười Một, 2009, 01:06:18 PM
Theo mình thi tuyệt phẩm mà Giao Linh thể hiện là anbum Sơn Ca6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thiensaukr on 23 Tháng Mười Một, 2009, 06:44:48 AM
Công nhận ông này giỏi . Cảm ơn nhiều lắm.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: rockerviet on 23 Tháng Mười Một, 2009, 10:41:17 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhkhung on 24 Tháng Mười Một, 2009, 11:47:26 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: traihanoi200 on 25 Tháng Mười Một, 2009, 03:16:33 AM
RAT LA HAY .CAM ON NHIEU
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haobdinh on 25 Tháng Mười Một, 2009, 05:43:33 PM
cam on ban nhieu nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vuabongdemtm on 25 Tháng Mười Một, 2009, 09:43:46 PM
oh hay qua hom nay up lai cac tuyet pham cua ca si GIAO LINH that tuyet voi,cam on cac bac rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thusuongk7 on 26 Tháng Mười Một, 2009, 04:41:04 AM
rat cam on 1 bo suu tap  qua tuyet voi  :13
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenngocchau on 26 Tháng Mười Một, 2009, 08:49:54 AM
cảm ơn chủ topic nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ntkiddy on 26 Tháng Mười Một, 2009, 10:39:43 AM
cám ơn bạn đã chia sẻ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quoc cuong on 26 Tháng Mười Một, 2009, 11:30:12 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuonganhns on 26 Tháng Mười Một, 2009, 11:32:14 AM
thank a lot ;D làm sao thấy link tải vậy mấy brồ?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thieulamtu on 27 Tháng Mười Một, 2009, 04:34:47 AM


Rất cám ơn ! Mình cũng đã down rất nhiều album của bạn .Chúc bạn nhiều sức khỏe .
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhphongbhtv on 27 Tháng Mười Một, 2009, 08:45:30 AM
cam on ban nhac hay lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hungdungk8 on 27 Tháng Mười Một, 2009, 09:19:44 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Nikonslr on 27 Tháng Mười Một, 2009, 11:40:12 PM
Mình rất thích nghe Giâo Linh vì chất giọng trầm ấm giàu cảm xúc, cảm ơn bạn đã chia sẽ những bài hất tuyệt vời này.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quangkha78 on 28 Tháng Mười Một, 2009, 11:40:18 AM
Cam on vi da gui bai
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: pcdung05 on 29 Tháng Mười Một, 2009, 12:18:43 AM
cam on nhe! nhng lam sao doawload ve?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: x_hien1987 on 29 Tháng Mười Một, 2009, 02:57:52 PM
thank ban nhieu nghe,chac hay lam day
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haing57 on 29 Tháng Mười Một, 2009, 06:34:24 PM
Cám ơn bạn. nhạc rất hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: desert on 30 Tháng Mười Một, 2009, 12:01:01 AM
Thank bạn nhiều hy vọng là link cò tải được
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Lee Vanw Hair on 30 Tháng Mười Một, 2009, 12:59:41 AM
Thanhks.. Nu hoang u sau hat that tuyet
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phongminhh on 30 Tháng Mười Một, 2009, 10:40:33 AM
Cảm ơn rất nhiều,nhạc tuyệt vời
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chungnd on 01 Tháng Mười Hai, 2009, 04:34:39 AM
Rất hay xin chân thành cảm ơn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: langanh78 on 01 Tháng Mười Hai, 2009, 10:15:11 AM
nhac Giao Linh rat hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: donguyenphuong on 01 Tháng Mười Hai, 2009, 11:44:25 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ludiendan on 01 Tháng Mười Hai, 2009, 12:14:05 PM
[_9c78a24.jpg&srv=img26](http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg)[/URL]


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
[/quote]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ng_tam_7x on 01 Tháng Mười Hai, 2009, 02:43:14 PM
Cam on cac Bac nha! minh dang tim!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vifa07 on 02 Tháng Mười Hai, 2009, 01:27:14 AM
cám ơn bạn đã chia sẻ nhạc.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ntruongsonvn on 02 Tháng Mười Hai, 2009, 06:58:42 AM
thanks các bạn nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vddhiep on 02 Tháng Mười Hai, 2009, 11:40:08 AM
cảm ơn bạn, mình đang tìm :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kova on 02 Tháng Mười Hai, 2009, 01:22:49 PM
Quá hay, xin cảm ơn bạn HBT. Đúng là nữ hoàng sầu muộn!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: gentilmec on 02 Tháng Mười Hai, 2009, 05:06:24 PM
Cam on cac ban nhieu!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hbs on 03 Tháng Mười Hai, 2009, 03:25:51 AM
Nhung CD nhac rat hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chinchin on 03 Tháng Mười Hai, 2009, 12:20:49 PM
hay qua, cam on bac chu thot nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: maiden on 04 Tháng Mười Hai, 2009, 02:00:37 AM
Thanks!!!!!{Bài viết của bạn phải có ít nhất (5 chữ trong đó)}
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haiphongmilan on 04 Tháng Mười Hai, 2009, 04:17:46 AM
cac tuyet pham cua ca si GIAO LINH that tuyet voi,cam on cac bac rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: oclenfc on 04 Tháng Mười Hai, 2009, 04:55:19 AM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sadtigon on 04 Tháng Mười Hai, 2009, 05:11:25 AM
Cảm ơn đã chia sẽ ! chúc bạn khỏe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangminh1979vn on 05 Tháng Mười Hai, 2009, 06:47:46 AM
Cam on nhieu Chuc khoe manh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dkpro92 on 05 Tháng Mười Hai, 2009, 11:03:59 AM
thank bác nhìu fan nhạc vàng

 :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhla34 on 05 Tháng Mười Hai, 2009, 01:19:37 PM
Cám ơn nhà điều hành rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phongvandinh on 05 Tháng Mười Hai, 2009, 09:06:23 PM
Oh My, cho minh nghe voi nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngocanhtienvinh on 06 Tháng Mười Hai, 2009, 01:40:24 AM
Cho em download ve nghe voi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Ruchuahetnuacauho on 06 Tháng Mười Hai, 2009, 07:31:05 AM
cac tuyet pham cua ca si GIAO LINH that tuyet voi.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: linhche on 06 Tháng Mười Hai, 2009, 11:10:19 AM

Cảm ơn người anh em chia sẻ nhạc. Chúc mọi người yêu giọng ca Tuấn Vũ sức khoẻ và thành đạt.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: linh306 on 07 Tháng Mười Hai, 2009, 10:07:55 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhchuong8252 on 07 Tháng Mười Hai, 2009, 12:50:39 PM
cám ơn c hủ topic nhiều nha  haly quá :30
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ptth on 07 Tháng Mười Hai, 2009, 10:02:51 PM
mình không biết down thế nào. Ai dạy mình với. Mình rất thích nhạc vàng. hic hic hic... help me!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuanmapu on 08 Tháng Mười Hai, 2009, 10:00:05 AM
Cảm ơn chị Giao Linh, chị vẫn khoả chứ  ;D ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tieptb on 08 Tháng Mười Hai, 2009, 12:41:24 PM
hay day cho minh sin voi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoalam on 08 Tháng Mười Hai, 2009, 04:10:31 PM
Cảm ơn diễn đàn rất nhiều Giao linh là một trong nhũng ca si hải ngoại co fọng ca buồn va gợi cảm Minh rất thích nghe các nhạc phẩm do ca sĩ Giao Linh thể hiện cảm ơn topic rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: caotrithuc_1234 on 08 Tháng Mười Hai, 2009, 10:28:50 PM
Cám ơn các bạn rất nhiều  :1 :-\
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cherrylai233 on 08 Tháng Mười Hai, 2009, 11:14:55 PM
xin cảm ơn rất nhiều... :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sauht on 09 Tháng Mười Hai, 2009, 02:39:59 AM
Tieng hat cua Nu Hoang Sau Muon!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: truongvu_vn88 on 09 Tháng Mười Hai, 2009, 08:13:50 AM
Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: conghirota on 10 Tháng Mười Hai, 2009, 02:39:36 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Pac cho em xin nhé!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khoalangthang on 11 Tháng Mười Hai, 2009, 02:27:51 PM
cam on bac hbt nhieu nhe.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tthmos on 11 Tháng Mười Hai, 2009, 03:51:19 PM
Rất cám ơn đĩa nhạc hay
Title: Re: GIAO LINH - Cập Nhật Thêm 2 Băng Cassestte
Post by: maynguyenxuan on 11 Tháng Mười Hai, 2009, 11:27:03 PM
Vừa cập nhật thêm 2 băng Cassestte của GIAO LINH - Chất lượng âm thanh không được như ý nhưng đủ để làm giàu thêm bộ sưu tập là vui rồi  ;D ;D ;D
:6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: MrWarm on 12 Tháng Mười Hai, 2009, 06:02:12 AM
Quá tuyệt, mình rất thích
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: saovangdatviet on 12 Tháng Mười Hai, 2009, 06:45:26 AM
thanks bạn nhiều mình cũng đang tìm cd này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: conan08 on 12 Tháng Mười Hai, 2009, 10:40:55 AM
cam on ban rat nhiu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xuan hoa on 12 Tháng Mười Hai, 2009, 10:48:52 AM
cám ơn bạn rất nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: VCM on 12 Tháng Mười Hai, 2009, 11:23:23 AM
Cảm ơn nhiều. Đúng là tuyệt phẩm!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ducthuan_83 on 12 Tháng Mười Hai, 2009, 11:06:09 PM
thanks ban nhiu nghe,minh rat thich nghe giao linh hat ma ban kiem duoc nhung dia nat thiet hay do
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huyks on 13 Tháng Mười Hai, 2009, 11:15:10 AM
hay qua, nhất you thank
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xuanquangpr on 13 Tháng Mười Hai, 2009, 11:53:37 AM
thanhk cac pac nhieu nha.đúng các bài minh can.thank :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: levuphuong on 13 Tháng Mười Hai, 2009, 12:26:07 PM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sangstudio on 14 Tháng Mười Hai, 2009, 12:55:55 AM
úi hay quá ! thank các anh chị
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ksnguyendien on 14 Tháng Mười Hai, 2009, 01:31:29 PM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: pcdung05 on 16 Tháng Mười Hai, 2009, 05:16:54 AM
cam on ban nhieu nha!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thantuongCL on 16 Tháng Mười Hai, 2009, 10:21:22 PM
Thật tuyệt, cám ơn bạn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhachuy on 17 Tháng Mười Hai, 2009, 12:22:54 AM
cảm ơn bác nhiều nhé ;D ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuoihongs on 18 Tháng Mười Hai, 2009, 01:46:23 AM
Cám ơn bạn nhé. Mình từ bé đến lớn chỉ có nghe nhạc vàng. Bởi vậy còn phải cám ơn bạn dài dài ;D :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: pippin on 18 Tháng Mười Hai, 2009, 01:57:25 AM
cam on cam on cam on
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Gon_vip on 18 Tháng Mười Hai, 2009, 04:07:29 AM
cam on ban rat nhieu.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Lãng Tử Yến Thanh on 19 Tháng Mười Hai, 2009, 12:26:08 PM
Hay vong lan nay dơn duoc thanks for your share
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuc_aonguoc on 19 Tháng Mười Hai, 2009, 01:20:15 PM
Cảm ơn anh rất nhiều!!!!!!!!! :) :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: yennhisp2 on 19 Tháng Mười Hai, 2009, 08:58:10 PM
cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khanhduy1010 on 19 Tháng Mười Hai, 2009, 09:08:03 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hainguyentx on 20 Tháng Mười Hai, 2009, 11:43:23 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 
cám ơn quí anh

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ketrungthanh on 21 Tháng Mười Hai, 2009, 11:55:55 PM
thankssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ban nhieu nhieu nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dungpangasius on 23 Tháng Mười Hai, 2009, 12:56:42 AM
Cám ơn bạn rất nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vanhoangbkctm on 23 Tháng Mười Hai, 2009, 03:39:39 AM
HAY K VAY?
NGHE RO K?
THANK NHIEU.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: aaa3 on 23 Tháng Mười Hai, 2009, 07:32:16 AM
thật tuyệt.Cảm ơn bác nhiều nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dientutuandat on 23 Tháng Mười Hai, 2009, 11:53:43 AM
THANK CÁC BÁC RẤT NHIỀU
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: gauchao17 on 24 Tháng Mười Hai, 2009, 05:08:55 PM
cám ơn bạn rất nhiều !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vnguyen on 25 Tháng Mười Hai, 2009, 05:43:58 AM
Hay lam, cam on nhe!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: binhsatthu on 25 Tháng Mười Hai, 2009, 07:41:53 AM
cảm ơn đã post bài này!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hongviet03n1 on 25 Tháng Mười Hai, 2009, 11:36:02 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ductran on 25 Tháng Mười Hai, 2009, 12:33:25 PM
Cám ơn bác nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thoai on 26 Tháng Mười Hai, 2009, 11:36:00 AM
Nhge đã quá.Cám ơn,mình thích lắm.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nttuan on 26 Tháng Mười Hai, 2009, 04:53:42 PM
Cảm ơn ban nhiều lắm. Chúc bạn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tiendung777 on 27 Tháng Mười Hai, 2009, 01:29:45 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanghrm on 28 Tháng Mười Hai, 2009, 12:15:49 AM
Tiếng hát Ca sĩ Giao Linh thât là tuyệt với.
Các nhạc phẩm gửi tới khán giá rất đi vào lòng người
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: badbond on 30 Tháng Mười Hai, 2009, 01:55:29 AM
Cám ơn bạn thật nhìu  :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thutruong on 30 Tháng Mười Hai, 2009, 03:53:16 AM
cam on cac anh chi,  cam rat nhieu :-\
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khoatayninh on 30 Tháng Mười Hai, 2009, 11:38:07 AM
giong ca vuot thoi gian
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: microcontroller on 30 Tháng Mười Hai, 2009, 06:11:11 PM
cam on ban rat nhieu ..toi me giao linh lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bach96 on 31 Tháng Mười Hai, 2009, 09:08:21 AM
rất thích ca sy này.cam ơn nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chinthanh on 31 Tháng Mười Hai, 2009, 04:43:56 PM
Cam on ban nhieu nheng!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhbanchieu on 31 Tháng Mười Hai, 2009, 10:55:23 PM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: liulo on 01 Tháng Một, 2010, 11:56:54 AM
Nhac rat hay, xin cảm ơn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: afelat2 on 01 Tháng Một, 2010, 11:46:20 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28) cams


 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tovandung on 02 Tháng Một, 2010, 09:07:31 PM
hay qua cam on bac HBT nhieu nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: LeLoiMotMinh on 03 Tháng Một, 2010, 02:54:21 AM
xin cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaanh on 05 Tháng Một, 2010, 11:34:03 AM
cám ơn bác chủ topic,  :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quoc_tuan on 05 Tháng Một, 2010, 06:01:51 PM
cám ơn rất nhiều cho nghe thử nghe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lequanghd on 06 Tháng Một, 2010, 10:04:22 AM
cảm ơn bạn hbt nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: joscuong on 06 Tháng Một, 2010, 03:19:15 PM
hay that. cam on nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: longthhn on 06 Tháng Một, 2010, 11:36:08 PM
Xin cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhvotinh_a4 on 07 Tháng Một, 2010, 12:53:36 AM
cam on nha rat tuyet voi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhvotinh_a4 on 07 Tháng Một, 2010, 12:54:34 AM
cam on nha rat tuyet voi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dienbaquan on 07 Tháng Một, 2010, 03:42:38 AM
hay that cam on rat nhieu :23
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: caodatca on 07 Tháng Một, 2010, 09:32:43 AM
xin cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nambt16 on 10 Tháng Một, 2010, 01:20:38 AM
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khuctutinh on 11 Tháng Một, 2010, 11:27:36 PM
cam on cac bac nhiu nha!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nvthang87 on 12 Tháng Một, 2010, 10:55:45 PM
xin cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: -x-x-x- on 12 Tháng Một, 2010, 11:36:30 PM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhnewcc on 13 Tháng Một, 2010, 06:45:26 AM
cam on at nhieu ban nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: daihoangtu on 14 Tháng Một, 2010, 05:14:40 AM
Mình muốn download về không biế có được không.
Cám ơn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: contraband on 14 Tháng Một, 2010, 08:03:40 AM
Xin Cảm ơn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyen thanh son on 14 Tháng Một, 2010, 11:40:25 AM
Hay tuyet cu meo, cho em xin nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ruanonglam on 14 Tháng Một, 2010, 12:53:38 PM
Rất tuyệt ! Cảm ơn rất nhiều  :15 :15 :15 :15 :15 :15
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaodeath on 15 Tháng Một, 2010, 10:54:54 PM
Cam on ban rat nhieu!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranthanh298 on 15 Tháng Một, 2010, 11:11:01 PM
hay quá , xin cảm ơn bạn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: manhcan on 16 Tháng Một, 2010, 12:46:50 AM
Minh rat thich Giao Linh. Cam on pro nhieu.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: saigonpearl on 16 Tháng Một, 2010, 01:26:09 AM
Thanks nhieu ! các bài hát nay em tìm hoai khong thay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: davidd on 17 Tháng Một, 2010, 04:50:28 AM
đúng là tuyệt phẩm, thank you 
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuthinh on 17 Tháng Một, 2010, 09:08:07 AM
cám chủ topic đã chia sẽ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trieulongnhi on 17 Tháng Một, 2010, 10:46:23 AM
Cho phép mình down nhé
Cảm ơn nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sodoku86 on 17 Tháng Một, 2010, 02:16:12 PM
thanks ban nhiu nhe.tui rat ket giong ca nay.hjhjh :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xinloitaodi on 17 Tháng Một, 2010, 10:56:19 PM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thangloi248 on 18 Tháng Một, 2010, 01:01:48 AM
cam on HBT nhieu, chuong trinh hay qua
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhpxls on 18 Tháng Một, 2010, 07:11:14 AM
rat hay, cam on nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lenmangtieusau on 18 Tháng Một, 2010, 08:32:24 AM
Hình như có bài Trăng tàn trên hè phố, mà em đang tìm.
Cám ơn bác HBT đã chia sẻ.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trungdukt on 18 Tháng Một, 2010, 11:47:08 AM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: yeunhacvangtunho on 18 Tháng Một, 2010, 01:58:05 PM
thích nhất bài " sầu lẻ bóng " tuyệt vời
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khangthienbao on 19 Tháng Một, 2010, 02:24:39 AM
Tôi muốn download album này. Cám ơn nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hunglt on 19 Tháng Một, 2010, 04:38:37 AM
Thanks so much! Hy vọng sẽ bác cập nhật được nhiều hơn nữa.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: baogiobiettuongtu on 19 Tháng Một, 2010, 08:47:49 AM
Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs ) Rất cảm ơn bạn!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trungduc365 on 19 Tháng Một, 2010, 09:23:36 AM
không biết cái này là đủ bộ giao linh chưa nhỉ...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhkhoi on 19 Tháng Một, 2010, 11:44:25 AM
giao linh tuyệt phẩm là một kho tàng nghệ thuật của ca sĩ gia linh đã để lại cho chúng ta thưởng thức . Thật tuyệt vời , rất cảm ơn những ai đã pots lên chương trình này, xin cảm ơn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuthui on 19 Tháng Một, 2010, 01:29:17 PM
thank nhieu lam!
Minh dang tim no dau!
thank vo cung!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: h240 on 20 Tháng Một, 2010, 05:17:44 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( 4 CDs )
Post by: hoanguyen4109 on 21 Tháng Một, 2010, 01:11:49 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
camơn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: fanslandthu on 21 Tháng Một, 2010, 01:25:43 PM
Cho mình xin 1 cd về nghe nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kl_4mat on 22 Tháng Một, 2010, 01:12:43 PM
Thanhks nhìu nhé! Cho mình chép về với nhé!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: George Nguyen on 22 Tháng Một, 2010, 10:57:12 PM
Em đã down hết các album về rồi, cám ơn HBT nhiều lắm. Em thích sưu tập nhạc chất lượng FLAC,giá như những CD này rip dạng FLAC thì tuyệt vời.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: camry99 on 23 Tháng Một, 2010, 05:50:15 AM
Hay qua, cam on Bac
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: computer_codon on 24 Tháng Một, 2010, 12:33:59 AM
thanks for great post,

 :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: keyss on 24 Tháng Một, 2010, 05:43:55 AM
cám ơn nhiều lắm nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tbhuy on 25 Tháng Một, 2010, 12:43:27 PM
Hay quá, cám ơn bạn!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trantrong on 25 Tháng Một, 2010, 12:57:58 PM
Thanh that cam on rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngoclam on 25 Tháng Một, 2010, 11:13:51 PM
thank you so much for sharing
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tvdung on 26 Tháng Một, 2010, 05:57:27 AM
thank alot! NHAC NAY ME TOI THICH LAM
THANK
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: HUYTOAN2010 on 26 Tháng Một, 2010, 11:50:53 AM
không hổ danh là nữ hoàng sầu muộn.cảm ơn bác rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bangbonhue on 26 Tháng Một, 2010, 11:56:44 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: canhhuy on 26 Tháng Một, 2010, 12:26:10 PM
rất cảm ơn! hai băng cuối thấy hai quá! mong la link còn sống
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhncfa on 27 Tháng Một, 2010, 03:39:06 AM
camon cac bac nhieu nhe!camthanks!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: PKHN on 27 Tháng Một, 2010, 03:45:48 AM
Cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: enjoyyourself on 27 Tháng Một, 2010, 05:21:55 AM
co ban nao co bai vet chan son cua nhac si Tam Anh do ca si Giao linh hat khong?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoasen159 on 27 Tháng Một, 2010, 05:28:00 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: luongtiep82 on 27 Tháng Một, 2010, 06:52:04 AM
hay qua bạn ạ mình xin cảm ơn nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thebell69 on 27 Tháng Một, 2010, 01:04:29 PM
lam sao nghe duoc vay. Cam on nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tcuong_75 on 28 Tháng Một, 2010, 01:14:51 AM
minh rat thich nhac cua may ca si truoc 75 lam. gi nghe luc nao thay cung hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuandiginet on 28 Tháng Một, 2010, 06:33:31 AM
thanks ban nhieu. co gang phat huy nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xuannha89 on 28 Tháng Một, 2010, 06:47:50 AM
wow! That tuyet, cam on ban nhe!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xuannha89 on 28 Tháng Một, 2010, 06:49:33 AM
Chuc nam moi vui ve, moi nguoi thanh dat!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hthang38 on 28 Tháng Một, 2010, 11:07:02 PM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn....
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mhadtk on 29 Tháng Một, 2010, 02:12:05 AM
cám ơn bạn rât snhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngaythangngaodu on 29 Tháng Một, 2010, 04:23:29 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 
thank you so much

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngonluanho_7 on 29 Tháng Một, 2010, 07:27:33 PM
thanks bạn nhieu ,ban co gang post tiep nhe.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanh5032147 on 30 Tháng Một, 2010, 04:48:54 AM
rất tuyệt, cám ơn nhiều lắm lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Vboy8xx8 on 01 Tháng Hai, 2010, 02:27:09 AM
thanks bạn chủ topic nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: guy on 01 Tháng Hai, 2010, 07:06:37 AM
Oh, thank you vey much!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: p510no8 on 01 Tháng Hai, 2010, 11:03:57 AM
Cám ơn bác rất nhiều !!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhhuyen on 02 Tháng Hai, 2010, 02:37:40 AM
Cảm ơn bác chủ thớt
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranphuong1990 on 02 Tháng Hai, 2010, 02:50:35 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
thsnk
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: qcthanhhuy on 03 Tháng Hai, 2010, 02:51:11 AM
xhnbnn nm.,, rtụ ZXcc  xdgfjmk, tuillv
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Quangtn on 03 Tháng Hai, 2010, 03:56:38 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn..........
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngoctu42v on 03 Tháng Hai, 2010, 10:50:05 AM
Giao Linh nghe tuyet voi, thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: t.tt44 on 04 Tháng Hai, 2010, 03:00:24 AM
cảm ơn mấy bác nhiều nhé, giọng hát rất hay...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Tuyet Lanh on 04 Tháng Hai, 2010, 10:53:50 AM
File này có pass ko ạ?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: prado7 on 05 Tháng Hai, 2010, 02:52:27 AM
cảm ơn bạn nhiều nhé, mình phải down hết mới được  :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dinhtanvan on 05 Tháng Hai, 2010, 03:06:11 AM
ban qua hay xin cam on
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vhau on 05 Tháng Hai, 2010, 11:12:03 PM
cam on nhieu lamban oi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haccongtu1 on 06 Tháng Hai, 2010, 12:13:17 AM
Cam ơn bạn nhiều nhá. Nhạc hay lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dior16 on 06 Tháng Hai, 2010, 03:09:02 AM
cảm ơn cảm ơn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haiduongkt1205 on 06 Tháng Hai, 2010, 03:21:56 PM
thanks for share. Good music
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Duong-An on 06 Tháng Hai, 2010, 09:44:55 PM
thật là tuyệt vời, xin cám ơn nhiều lắm.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: luongtiep82 on 07 Tháng Hai, 2010, 07:21:40 AM
CAM ON BAN NHIEU NHE
HAY QUA
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: datle1 on 07 Tháng Hai, 2010, 02:25:35 PM
Xin chân thành cảm ơn Ban !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Phuong Xa on 10 Tháng Hai, 2010, 01:59:04 PM
Rất cám ơn các bạn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: shares on 10 Tháng Hai, 2010, 03:02:41 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoabantrang on 11 Tháng Hai, 2010, 12:51:31 PM
Hay đấy ! Bộ đĩa này có giá trị !
Thanks !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( 4 CDs )
Post by: huy_itst on 11 Tháng Hai, 2010, 11:30:46 PM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duylam on 12 Tháng Hai, 2010, 01:42:17 AM
cám ơn các bạn nhiệt tình chia sẻ nhạc hay cho anh em.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: newboy77hn on 18 Tháng Hai, 2010, 12:07:47 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 Xin cam on ban


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: MềGà CắtLát ChấmCơm on 18 Tháng Hai, 2010, 04:44:15 PM
 :22 Cảm ơn các Bác đã chia sẻ! Chúc các Bác dồi dào sức khoẻ để up nhiều, up nữa, up mãi, ...........................
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lphung on 20 Tháng Hai, 2010, 05:05:14 AM
Cam on ban rat nhieu
rat nhieu CD hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: MềGà CắtLát ChấmCơm on 20 Tháng Hai, 2010, 08:17:04 PM
Hay qua, cam on bac da chia se!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bangluan_hn on 21 Tháng Hai, 2010, 12:55:40 AM
Toi rat yeu nhac vang thu am truoc 1975, Cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuongspm on 21 Tháng Hai, 2010, 05:44:26 AM
Cam on bac nhieu lam! Nhac hay qua!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: foresvn on 21 Tháng Hai, 2010, 05:47:54 AM
cám ơn các anh chị ... cd rất hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kyhieulam on 22 Tháng Hai, 2010, 08:32:53 AM
em đang xài dt cổ , giờ thì đi kiếm nhạc cổ , thks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: MUSIC DJ on 22 Tháng Hai, 2010, 09:22:08 AM
Cảm ơn AECB rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: toiagc on 22 Tháng Hai, 2010, 09:38:11 AM
em thấy mọi người khen hay quá, mà e tìm link down về nghe mà không thấy
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lahunglinh on 22 Tháng Hai, 2010, 04:50:19 PM
cho mình xin links dl đi....cám ơn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quybao on 23 Tháng Hai, 2010, 12:11:36 PM
Cám ơn bạn thật nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: fh43bktdh on 24 Tháng Hai, 2010, 03:51:40 AM
Giao Linh hát tối hôm mùng 7 tết nghe hay quá
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cati on 25 Tháng Hai, 2010, 11:37:10 AM
Hay qua, nghe Giao llinh that tuyet
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: KeNgoaiDao on 26 Tháng Hai, 2010, 01:26:25 PM
Em chân thành xin cám ơn bác chủ thớt...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nmtuandlk on 26 Tháng Hai, 2010, 10:46:59 PM
Hay tuyet cu meo, cho em xin nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: gadavang on 27 Tháng Hai, 2010, 01:18:41 PM
cam on hbt nha minh rat thich bang nhac nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thichkhampha on 28 Tháng Hai, 2010, 12:27:34 AM
cam on ve nhung dong gop cua ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: akashi25 on 28 Tháng Hai, 2010, 02:58:33 AM
cám ơn các anh hị rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kts21411 on 02 Tháng Ba, 2010, 09:59:24 AM
cám ơn đại ca nhiều nha !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phong24484 on 02 Tháng Ba, 2010, 10:42:07 AM
Hay quá
lâu rồi không gặp mấy bài này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: languoila on 03 Tháng Ba, 2010, 12:46:00 AM
sf drnbv drjnbv drtnf dthjn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dgthien on 03 Tháng Ba, 2010, 02:45:37 AM
1 2 3 4 5 thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: diemmy_187 on 03 Tháng Ba, 2010, 10:17:05 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: syptt96 on 04 Tháng Ba, 2010, 02:10:27 AM
CẢM ƠN BẠN ĐÃ CHIA SẺ.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bangnhactruongnghiatuyen on 04 Tháng Ba, 2010, 05:18:28 AM
cam on ban nhac rat hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Huyttc on 04 Tháng Ba, 2010, 05:38:20 AM
Giọng hát của chị thật là tuyệt vời.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Nắng on 04 Tháng Ba, 2010, 11:27:23 AM
thanks bạn nhìu nhìu,  :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: newtointernet on 04 Tháng Ba, 2010, 11:32:30 AM
      Cám ơn bạn rất nhiều, mình rất là thích Giao Linh  :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: truong tan dat on 04 Tháng Ba, 2010, 11:43:30 AM
dung thu thuoc cua toi roi pa con oi! :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: baong76 on 04 Tháng Ba, 2010, 12:11:14 PM
CẢM ƠN BẠN ĐÃ CHIA SẺ.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanglamdn on 05 Tháng Ba, 2010, 11:32:02 PM
tôi thich mấy đĩa này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: causoncamau on 06 Tháng Ba, 2010, 02:19:09 AM
cam on ban that nhieu nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanglamdn on 06 Tháng Ba, 2010, 05:10:31 AM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tygon12 on 06 Tháng Ba, 2010, 12:43:25 PM
chua nghe giao linh bao gio
nghe thu xem co len down k ?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huynhphucuong on 07 Tháng Ba, 2010, 09:18:05 PM
QUA HAY KHONG CO GI BANG.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngocda on 07 Tháng Ba, 2010, 11:39:56 PM
cam on ban that nhieu nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuongbao05 on 08 Tháng Ba, 2010, 11:39:12 AM
cam on bai hat hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xda42ct on 08 Tháng Ba, 2010, 11:45:55 AM
cam on ban rat nhieu....
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: PNQ on 08 Tháng Ba, 2010, 03:53:22 PM
Thank alot for these cds!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: camranh on 08 Tháng Ba, 2010, 08:50:10 PM
thank you for sharing, cam on rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: fongduong11 on 11 Tháng Ba, 2010, 06:09:17 AM
hauy wa sdi dcấc bac oid scvv
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dongdao on 11 Tháng Ba, 2010, 11:20:08 AM
Hay quá, cám ơn bạn nhiều nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: jumnkt on 11 Tháng Ba, 2010, 11:26:34 PM
Cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vinasoft on 14 Tháng Ba, 2010, 03:26:05 AM
quá đỉnh cảm ơn bác
Title: Re: GIAO LINH - Cập Nhật Thêm 2 Băng Cassestte
Post by: tran lao dai on 14 Tháng Ba, 2010, 09:00:16 PM
Vừa cập nhật thêm 2 băng Cassestte của GIAO LINH - Chất lượng âm thanh không được như ý nhưng đủ để làm giàu thêm bộ sưu tập là vui rồi  ;D ;D ;D
cam on nhieu da chia se cho anh em nhung khuc nhac giao linh de doi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: michaelmainx on 14 Tháng Ba, 2010, 11:38:51 PM
Cmả ơn nhé, mỗi lần tải link lại phỉa
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vanven20 on 15 Tháng Ba, 2010, 02:19:31 AM
cam on nhieu nhe dien dan
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranvanx on 15 Tháng Ba, 2010, 05:45:48 AM
Cảm ơn 4rum nhiều nhé!
Qua đây, tôi mới tìm thấy đầy đủ nhất những băng nhạc một thời vang bóng...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mitdeo on 15 Tháng Ba, 2010, 05:59:59 AM
can on HTB rat nhieu cho CD nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nkgedadknr on 16 Tháng Ba, 2010, 02:18:28 AM
can on HTB rat nhieu cho CD nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lephong3891 on 16 Tháng Ba, 2010, 11:58:39 PM
tuyet pham giao linh.rat hay
 :28 :28
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: toanctmtb on 18 Tháng Ba, 2010, 04:25:21 AM
Cảm ơn rất nhiều vì những bài hát bất hửu này..Cám ơn rất nhiều.mình rất cần những bài này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kk321 on 19 Tháng Ba, 2010, 12:41:37 AM
Cảm ơn rất nhiều vì những bài hát bất hửu này..Cám ơn rất nhiều.mình rất cần những bài này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: venpclb on 19 Tháng Ba, 2010, 10:59:09 PM
Cam on rat nhieu, nahc hay qua
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lythep on 20 Tháng Ba, 2010, 12:18:12 AM
TUYỆT PHẨM cám ơn nhiều
Title: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tungtien on 20 Tháng Ba, 2010, 10:06:33 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhhast10 on 20 Tháng Ba, 2010, 11:45:01 AM
Hay tuyet.CAm on rat nhieu!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuongart on 20 Tháng Ba, 2010, 10:17:35 PM
Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: maithaoctH on 21 Tháng Ba, 2010, 07:31:02 AM
Hay quá bà con ơi! cảm ơn nhiều !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: blackhole88 on 22 Tháng Ba, 2010, 01:16:45 AM
Giao Linh là tuyệt vời rồi. Cám ơn bạn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: giarenhat on 23 Tháng Ba, 2010, 12:23:24 PM
Cam on ban rat nhieu, cho minh xin nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngocmanh8x on 24 Tháng Ba, 2010, 10:50:49 AM
cám ơn bạn đã post nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: 2mo on 24 Tháng Ba, 2010, 07:41:21 PM
demo hay quá , :13  :15  :15
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bigfun on 25 Tháng Ba, 2010, 02:19:45 AM
cảm ơn bạn rất nhiều. mình kết giọng ca Giao Linh lắm ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cally on 25 Tháng Ba, 2010, 05:59:03 AM
cam on ban da chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: roberto on 26 Tháng Ba, 2010, 10:30:56 PM
cam on da chia se album nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Hungrep on 27 Tháng Ba, 2010, 12:12:05 AM
Cảm ơn HBT rất nhiều.
Nhạc của bạn UP rất hay và bạn rất nhiệt tình chia sẻ cho mọi người.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: biocom on 27 Tháng Ba, 2010, 06:44:19 AM
cám ơn bạn đã chía sẻ...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhduc on 27 Tháng Ba, 2010, 07:34:45 AM
cho download voi, hay qua!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhmobilevn on 27 Tháng Ba, 2010, 08:47:54 AM
cảm ơn bạn rất nhiều !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lehuuthanh29 on 27 Tháng Ba, 2010, 01:09:35 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hungvang on 27 Tháng Ba, 2010, 11:18:16 PM
Cảm ơn nhiều, Giao Linh Tuấn Vũ thì còn hay nữa
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: pha1102 on 28 Tháng Ba, 2010, 12:02:29 AM
cam on ban cho minh link down nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaolun2007 on 28 Tháng Ba, 2010, 12:42:51 AM
hay lam cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaolun2007 on 28 Tháng Ba, 2010, 12:43:40 AM
qua hay ban oi cam on rat la nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhduc on 28 Tháng Ba, 2010, 05:24:09 AM
cho download voi nhe, cam on nhieu.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: MềGà CắtLát ChấmCơm on 28 Tháng Ba, 2010, 12:54:14 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẽ  :7 :7 :7 :7 :7 :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: saonam123 on 30 Tháng Ba, 2010, 08:04:47 PM
Giao Linh hát thật tuyệt, mình chỉ thích nghe Giao Linh hát một mình , không thích Giao Linh hát với Tuấn Vũ đâu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: drmen111 on 01 Tháng Tư, 2010, 05:36:08 AM
HE HE HAY LAM... THANK PA'C NHE. :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: batman1703 on 01 Tháng Tư, 2010, 06:23:54 AM
Giao Linh ---- nữ hoàng sầu muộn hay thật đấy
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: taone on 01 Tháng Tư, 2010, 12:16:30 PM
oh ! thật là tuyệt vời đó nhá! cám ơn pác nhiều nhe!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ng_th_lich on 01 Tháng Tư, 2010, 10:47:25 PM
cam on ban rat nhieu.minh thich nghe nhug ma k biet tim o dau.nho co ban up len minh moi co dc nhug ban nhac hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: longdnl on 01 Tháng Tư, 2010, 11:49:12 PM
cam on ban rat nhieu.nho co ban up len minh moi co dc nhug ban nhac hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hanhforestry on 02 Tháng Tư, 2010, 04:31:46 AM
Cám ơn bạn đã chia sẻ album có giá trị.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: MềGà CắtLát ChấmCơm on 03 Tháng Tư, 2010, 03:24:29 AM
Chân thành cảm ơn các Bác đã hết lòng chia sẻ  :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: pauling1978 on 03 Tháng Tư, 2010, 03:46:47 AM
hay lam cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lehu28 on 03 Tháng Tư, 2010, 12:49:33 PM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: fat_and_butter on 04 Tháng Tư, 2010, 01:11:24 PM
Của quý là của hiếm. Vì hiếm nên mới quý. Thanks a lot
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangnguyen1983 on 04 Tháng Tư, 2010, 02:24:27 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 
thanks tui tìm mãi moớithấy

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: MềGà CắtLát ChấmCơm on 04 Tháng Tư, 2010, 07:18:37 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẽ, cho mình xin tiếp nhé !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tou on 05 Tháng Tư, 2010, 03:55:58 AM
Cảm ơn bác, nhạc hay tuyệt
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: MềGà CắtLát ChấmCơm on 05 Tháng Tư, 2010, 01:30:40 PM
cám ơn bạn đã chia sẻ  :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nqsang3i on 06 Tháng Tư, 2010, 01:39:25 AM
Hay quá, co gan phat huy..
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hotung911 on 06 Tháng Tư, 2010, 06:47:19 AM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dungbuocgiangho on 06 Tháng Tư, 2010, 09:00:57 AM
chuẩn quá xin cảm ơn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ghosthigh on 07 Tháng Tư, 2010, 03:22:52 AM
cám ơn bác hay lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: longrua79 on 07 Tháng Tư, 2010, 04:39:23 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ak472006 on 07 Tháng Tư, 2010, 05:20:34 AM
Cam on ban rat nhieu!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: englewood on 09 Tháng Tư, 2010, 12:18:16 AM
cám ơn bạn thật nhiềuu.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranvuminh on 09 Tháng Tư, 2010, 05:19:20 AM
cám ơn bạn nhiều nha.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuanhoangvn on 09 Tháng Tư, 2010, 11:49:52 AM
Cảm ơn BQT đã chia sẻ ! Chúc sức khỏe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kxn on 10 Tháng Tư, 2010, 05:20:20 AM
Tuyet voi, cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranthieniii9 on 10 Tháng Tư, 2010, 05:23:19 AM
hihi, reply ai này để thấy link download cái. Thanks chủ topic
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: pyp on 11 Tháng Tư, 2010, 01:58:41 AM
một fa của cô Giao Linh...thank bác
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vvhau on 11 Tháng Tư, 2010, 11:10:07 AM
Chan thanh cam ta
Cam on nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhan08 on 12 Tháng Tư, 2010, 12:03:45 PM
thanks chu topic nhieu nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: toiyeunhacviet on 12 Tháng Tư, 2010, 04:30:29 PM
Cám ơn bạn nhiều lắm . Good music . :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: batman1703 on 13 Tháng Tư, 2010, 12:44:15 AM
cảm ơn nhiều lắm. thank!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Anj on 13 Tháng Tư, 2010, 11:51:18 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuan_a876 on 14 Tháng Tư, 2010, 01:22:23 AM
thanhk you for your album
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sevuot_qua on 14 Tháng Tư, 2010, 11:35:11 AM
cam on ban da chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngotu1979 on 15 Tháng Tư, 2010, 05:12:27 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nvtrung on 15 Tháng Tư, 2010, 01:52:15 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 
Thank you very much

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vukhanhvan86 on 16 Tháng Tư, 2010, 01:27:34 AM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: so13mayman on 16 Tháng Tư, 2010, 01:43:36 AM
thank nhe nhac hay lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranvanhien on 16 Tháng Tư, 2010, 01:02:06 PM
cam on cam on cam on
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phatdang2005 on 17 Tháng Tư, 2010, 03:04:32 AM
cho link di chu rap oi thank you
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngayhomqua1981 on 17 Tháng Tư, 2010, 05:43:57 AM
cam on ban da chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: songnhanit on 17 Tháng Tư, 2010, 10:13:47 PM
Nghe Giao Linh hat that tuyet
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: m_thanh02 on 19 Tháng Tư, 2010, 01:06:13 AM
Em tìm mãi mới thấy mấy cái đĩa này.
hồi trước toàn nghe catset.
thanks bác!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thexuong1967 on 20 Tháng Tư, 2010, 01:34:39 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, Giao Linh hát thật hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: batman1703 on 20 Tháng Tư, 2010, 01:39:01 AM
giao linh hay thế này mà không có box riêng nhỉ các bác :2 :2
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tran69 on 20 Tháng Tư, 2010, 10:40:04 PM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: henryhyatt on 21 Tháng Tư, 2010, 01:12:08 AM
cam on cac ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaihoa79 on 21 Tháng Tư, 2010, 03:12:25 AM
Cam on ban nhieu lam
minh ngan nhac bay gio den tan co luon
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaihoa79 on 21 Tháng Tư, 2010, 03:13:38 AM
thanks,  cam on ban nhieu lam lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: jdmp87 on 21 Tháng Tư, 2010, 11:53:23 PM
hay lắm! mình tìm những bài hát của ca sĩ Giao Linh lâu rồi nhưng ít lắm. cảm ơn bạn nhiều, hy vọng bạn sẽ share thật nhiều và nhiều hơn nữa... :D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nghiap910i on 23 Tháng Tư, 2010, 06:21:39 AM
tuyệt vời, nhớ ngày xưa bà già hay hát lắm. Nhạc Giao Linh thì không chê vào đâu được
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trunghieuksd on 23 Tháng Tư, 2010, 09:26:18 AM
cam on ban chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: willy on 23 Tháng Tư, 2010, 12:53:12 PM
THÀNH THẬT CẢM ƠN NHIỀU.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: h5n1_90 on 24 Tháng Tư, 2010, 07:15:37 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: me_nhacvang on 24 Tháng Tư, 2010, 10:14:33 AM
Giao Linh hát dc từng bài thôi. :20
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngocanh2803 on 25 Tháng Tư, 2010, 03:37:36 AM
tra loi nhanh con dowwn

Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: zzNVTzz88 on 25 Tháng Tư, 2010, 09:09:48 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Thomoilon331 on 27 Tháng Tư, 2010, 05:59:00 AM
Thật tuyệt vời vì đã thật lâu mới tìm thấy Giao Linh của những ngày đã qua. Cảm ơn bạn nhiều nhé.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Hungbkct on 27 Tháng Tư, 2010, 03:16:34 PM
Quá tuyệt với!Cảm ơn anh nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangk800 on 28 Tháng Tư, 2010, 01:03:15 AM
Bác HBT thật tuyệt. tks nhiều/ :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Tanhoi.1971 on 28 Tháng Tư, 2010, 06:06:23 PM
Cam on ban da post giong ca Giao Linh.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: microlab071966 on 28 Tháng Tư, 2010, 09:45:25 PM
thật tuyệt,cảm ơn HBT nhiều về những tác phẩm quí giá này.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoang1001 on 29 Tháng Tư, 2010, 07:32:44 AM
cam on nhieu nhoeu nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hungaudio640 on 29 Tháng Tư, 2010, 10:55:20 PM
Thanks bác
Một chương trình hay

Hy vọng lần này gặp được những cuộn chất lượng cao
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Rung La Thap on 30 Tháng Tư, 2010, 12:29:52 AM
TK so much vì đã up nhạc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thekop on 30 Tháng Tư, 2010, 04:52:22 AM
Hay lắm!
Cám ơn chủ topic nhìu nhìu ^^!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bilamsao on 30 Tháng Tư, 2010, 07:30:59 PM
Nhiều quá nhiều qúa, cám ơn chủ thớt
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vien70chc on 03 Tháng Năm, 2010, 11:31:27 PM
Thanks bạn nhiều vì đã mang đến cho mọi người những bài hát hay ngày xưa !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: eicas on 04 Tháng Năm, 2010, 12:50:49 AM
thanks bạn. chắc chắn sẽ rất hay....chuẩn bị load về thôi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhdang195 on 04 Tháng Năm, 2010, 06:02:15 AM
Cam on Bac HBT da chia se anh em CDs nay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyentri1082 on 04 Tháng Năm, 2010, 08:03:16 AM
Nhạc hay! Thank bạn nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: son12345678 on 05 Tháng Năm, 2010, 08:36:07 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 cam on ban nhiu lam ;D


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuuyen on 05 Tháng Năm, 2010, 10:15:30 AM
Tuyệt phẩm với bài hát Đường khuya đầu tiên thật là hay!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trantuansp2 on 06 Tháng Năm, 2010, 09:11:37 PM
CD hay lam Cam on nhiue nha!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: serinkr on 08 Tháng Năm, 2010, 12:05:59 PM
Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: coinguon86 on 09 Tháng Năm, 2010, 02:03:09 PM
thank các bạn nhiều nhe !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: zjustforyou on 10 Tháng Năm, 2010, 05:43:54 AM
thank you for your sharing
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cô ba ô môn on 10 Tháng Năm, 2010, 07:51:27 AM
Xin cảm ơn anh HBT

Chắc là hay lắm.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Dthanh007 on 10 Tháng Năm, 2010, 11:23:59 PM
 :18Ui nghe hay wa>>! :30
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaingoc on 11 Tháng Năm, 2010, 02:18:32 AM
Thank a lot. I love love music much.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kcnsonline on 11 Tháng Năm, 2010, 03:05:32 AM
Tuyệt lắm, cảm ơn chủ thớt :5
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lohoavang27 on 11 Tháng Năm, 2010, 09:41:30 AM
hay tuyet voi, thay tuyet giao linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhhung on 12 Tháng Năm, 2010, 05:19:10 AM
Hay qua! Lan dau duoc thay tren mang.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: themcuala on 12 Tháng Năm, 2010, 01:31:59 PM
những bài hát đỉnh đấy
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Huyttc on 15 Tháng Năm, 2010, 09:36:26 AM
Sao tuyệt qúa vậy. mình chưa gặp bao giờ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dinhkien77 on 16 Tháng Năm, 2010, 06:02:51 AM
Thanks, tuyet qua, đang kiếm GIao linh đây
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Dananga on 16 Tháng Năm, 2010, 10:34:40 PM
Cảm ơn HBT rất nhiều, chúc vui vẻ.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kukonan on 17 Tháng Năm, 2010, 02:25:12 AM
thanks chủ topic đã chia sẽ cho ace thưởng thức
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhhieu_tran on 18 Tháng Năm, 2010, 05:38:27 AM
mình rất thích nghe nhạc loại này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khoakl on 19 Tháng Năm, 2010, 11:53:12 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lenguyenkhoi on 20 Tháng Năm, 2010, 03:44:46 AM
cám ơn chiến hữu rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haiphung on 20 Tháng Năm, 2010, 06:39:03 AM
oh hay qua hom nay up lai cac tuyet pham cua ca si GIAO LINH that tuyet voi,cam on cac bac rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: teooo26 on 21 Tháng Năm, 2010, 01:05:57 PM
Mình cảm ơn bạn nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hocchoi on 22 Tháng Năm, 2010, 12:26:52 AM
Phải post mới down được. Phiền phức wá. Làm nút thanks là được rồi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngtthanh on 23 Tháng Năm, 2010, 12:36:16 PM
Cam on ban rat nhieu

Thanks !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phamkim on 23 Tháng Năm, 2010, 10:31:45 PM
minh rat thich nhung ca khuc nay.thank
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: x_hien1987 on 24 Tháng Năm, 2010, 02:32:41 PM
NHUNG CD RẤT CÓ GIÁ TRỊ,THANK
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguoinhaque00 on 25 Tháng Năm, 2010, 05:34:49 AM
cám ơn bạn nhiều nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhtiep7634 on 26 Tháng Năm, 2010, 01:42:48 AM
cho tôi down với nhé tôi thấy rất hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tungthodan on 26 Tháng Năm, 2010, 06:29:46 AM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: samsungl2400 on 27 Tháng Năm, 2010, 06:21:32 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: samsungl2400 on 27 Tháng Năm, 2010, 07:38:04 AM
qua tuyet, khong biet noi gi hon. Chuc bro van su nhu y.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lamminh109 on 28 Tháng Năm, 2010, 12:32:30 AM
 :13 lại nữa rồi hihhi :6 .Cảm ơn bạn nhiều nhá
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyennhut on 29 Tháng Năm, 2010, 04:34:15 PM
HYON
 thank you very much.!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: couatan on 31 Tháng Năm, 2010, 03:08:44 AM
qua hay,minh co the down het ve luon.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: loihen on 31 Tháng Năm, 2010, 03:58:36 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn..........
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hocvanvacuocsong on 01 Tháng Sáu, 2010, 12:01:03 AM
hay qua. cam on bac rat nhieu.
bac co bai "chuyen tinh khong di vang" cua co giao linh khong? em tim hoai ma chang thay. neu co bac post dum em nhe. thanks bac nhieu. :15
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoanganhthusuong on 01 Tháng Sáu, 2010, 10:37:42 AM
những bài hát trước 75 thì âm thanh ko được mượt mà cho lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: KAKALX on 01 Tháng Sáu, 2010, 12:08:34 PM
Me minh thich co nay hat lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: philudaica on 01 Tháng Sáu, 2010, 02:37:27 PM
CAM ON RAT RAT RAT RAT RAT RAT RAT NHIU
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanh hà 1985 on 01 Tháng Sáu, 2010, 10:35:03 PM
cho em xin với nha,cảm ơn nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ng_th_lich on 02 Tháng Sáu, 2010, 11:58:11 AM
cam on ban nhieu nhieu vi ban da  cho minh dc thuong thuc nhug tac pham hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: misami on 03 Tháng Sáu, 2010, 11:32:41 PM
Cam on bac nhieu. Chuc bac su khoe .
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhtrapico on 05 Tháng Sáu, 2010, 11:19:07 PM
thanh that cam on ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ynvhph on 06 Tháng Sáu, 2010, 09:03:51 AM
Nhạc quá đỉnh, tôi cũng yêu nhạc, nhất là nhạc cổ. Tuy nhiên, đi tìm thì rất là hiếm, ít chỗ nào có hoặc hỏi anh Gồ cũng hỏng biết. Vô tình, hum nay đi tìm nhạc Cha Cha Cha của Asia, tôi mới biết đến trang web này. Cảm ơn tất cả những người yêu nhạc vàng đã cống hiến nhạc vàng cho mọi người.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dangthanhhai66 on 06 Tháng Sáu, 2010, 10:25:34 AM
 cảm ơn Bạn rất nhiều . nhạc hay quá .
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: microcontroller on 07 Tháng Sáu, 2010, 09:40:47 AM
cam on ban nhieu ...hay lam ban oi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nvloi_tv on 08 Tháng Sáu, 2010, 05:47:48 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn..........
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: daobaduc5690 on 08 Tháng Sáu, 2010, 06:09:39 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phihaidang on 09 Tháng Sáu, 2010, 07:24:44 AM
cám ơn bạn  về tuyệt phẩm sơn ca 6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: boysatthu on 09 Tháng Sáu, 2010, 07:40:54 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: samsungvn on 09 Tháng Sáu, 2010, 11:21:29 AM
Cám ơn bạn nhiều! ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nesta on 10 Tháng Sáu, 2010, 10:56:04 PM
Thank Bac nhiu!! :22 E rảt damn me nhac vang :D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Dunghue on 11 Tháng Sáu, 2010, 10:33:23 PM
Hic hic, đã quá, cảm ơn nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: GótChinhNhân on 12 Tháng Sáu, 2010, 12:42:27 AM
tks bạn thật nhiều vì những gì đã chia sẽ :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: orchid4ever on 12 Tháng Sáu, 2010, 01:09:01 AM
xin cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhtuan on 12 Tháng Sáu, 2010, 01:31:33 PM
cám ơn bạn rất nhiều!tôi rát thich Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tommynguyen on 14 Tháng Sáu, 2010, 05:58:57 AM
Cảm ơn đã chia sẻ :D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sevuot_qua on 14 Tháng Sáu, 2010, 06:05:38 AM
cam on ban chia se cd nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lmhung61 on 14 Tháng Sáu, 2010, 09:31:08 PM
Xin cảm ơn sự chia sẽ, nhạc rất hay!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: keomutme on 15 Tháng Sáu, 2010, 04:22:51 AM
cam on anh nhieu.VI em chua nghe Giao Linh bao gio thu up ve xem sao......
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duongminhhoang128 on 15 Tháng Sáu, 2010, 05:11:00 AM
sao khong thay nhac mp3 dau ca
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: peter_nguyen169 on 15 Tháng Sáu, 2010, 04:29:40 PM
hi, tải về nghe mới được, cảm ơn nhiều nha !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuanngoc000 on 15 Tháng Sáu, 2010, 11:48:25 PM
cảm ơn nhiều. hay quá.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuilo01 on 17 Tháng Sáu, 2010, 01:59:37 PM
thank you ! I love you  :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lycafe on 18 Tháng Sáu, 2010, 12:00:26 AM
tôi thích giao linh hát lắm. cám ơn addmin nhìu nha :-*
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaodeath on 18 Tháng Sáu, 2010, 08:46:34 AM
Hay qua troi! Cam on nhieu nha may ban!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xaxoi on 18 Tháng Sáu, 2010, 10:42:49 AM
Xin cám ơn nhiều nhiều nhé .
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: longr1968 on 19 Tháng Sáu, 2010, 12:24:15 AM
ngay loại nhạc mình đang tìm, thanks bạn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nvloi_tv on 19 Tháng Sáu, 2010, 02:02:14 AM
ca si GIAO LINH that tuyet voi,cam on cac bac rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: canhvp on 19 Tháng Sáu, 2010, 03:10:14 AM
Oh good! thank you for your sharing.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kienchim on 20 Tháng Sáu, 2010, 01:52:42 AM
 :6 :6 :6 :6 :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hunganduonghp on 20 Tháng Sáu, 2010, 05:37:55 AM
xin cam on ban nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lenguyen179 on 20 Tháng Sáu, 2010, 06:20:26 AM
Cám ơn bạn chia sẽ !!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: oanhktqd on 21 Tháng Sáu, 2010, 04:17:55 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tqv3689 on 22 Tháng Sáu, 2010, 12:43:14 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: archxt on 23 Tháng Sáu, 2010, 01:01:24 AM
cảm ơn anh thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoaithuong90 on 23 Tháng Sáu, 2010, 04:09:19 AM
sơn ca 6 là băng nhạc hay nhất trong các băng nhạc sơn ca
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hocmai1975 on 23 Tháng Sáu, 2010, 05:11:21 AM
cám ơn bạn nhiều, mình tải về nghe thử xem, chắc hay lém nmhi ............................................
 ..................
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaibaphu on 23 Tháng Sáu, 2010, 10:50:33 PM
chao toi chua nghe dc nhac nè
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaibaphu on 23 Tháng Sáu, 2010, 10:53:00 PM
Lam sao để nghe dc nhac ha ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tydanh on 24 Tháng Sáu, 2010, 05:37:02 AM
Vo cung cam on on on...!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyendaj on 25 Tháng Sáu, 2010, 04:56:16 AM
Vo cung cam on on on...!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: setuploves on 25 Tháng Sáu, 2010, 12:50:25 PM
cảm ơn bạn nhiều mình rất thích giao linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quysuu2004 on 25 Tháng Sáu, 2010, 02:24:40 PM
cảm ơn tác giả nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cabeo on 26 Tháng Sáu, 2010, 01:19:49 AM
thank bác chủ thớt  :5
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: moichoi on 26 Tháng Sáu, 2010, 01:49:04 AM
Tuyet qua, cam on ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ptnam11 on 26 Tháng Sáu, 2010, 01:54:13 AM
cam no nhieu anh hac vang nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: niemvui200 on 26 Tháng Sáu, 2010, 02:12:56 AM
Thanks so much about GIAO LINH - TUYỆT PHẨM
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duke123 on 26 Tháng Sáu, 2010, 04:39:19 AM
cam on ban ,tuyet qua
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tommyleo on 26 Tháng Sáu, 2010, 06:08:37 AM
cám ơn Bạn, Mình thích lắm.Hi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nvanhvinh on 27 Tháng Sáu, 2010, 02:49:28 AM
Thanks for sharing with us
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: caocuongdkc on 27 Tháng Sáu, 2010, 01:37:07 PM
oi cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: viethaicontrol on 27 Tháng Sáu, 2010, 01:57:40 PM
cam on nhieu hen nhung tuyet pham sau
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vankhaisg on 27 Tháng Sáu, 2010, 11:51:24 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nktoan0317080 on 29 Tháng Sáu, 2010, 12:17:09 PM
cảm ơn bạn đã chia sẽ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranguyen on 30 Tháng Sáu, 2010, 11:03:43 PM
ban oi cam on nhieu qua~
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: congdanguongmau on 02 Tháng Bảy, 2010, 05:38:04 AM
1 2 3 4 5
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lenam137 on 02 Tháng Bảy, 2010, 12:43:59 PM
chang thay link dau, buon!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dokyson on 03 Tháng Bảy, 2010, 04:47:32 AM
Cám ơn chủ thớt nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: glook on 03 Tháng Bảy, 2010, 09:41:53 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuongtexgaco on 04 Tháng Bảy, 2010, 12:54:50 AM
Cảm ơn bạn HBT nhiều! Bạn có Video Karaoke của Giao Linh không ? Cho anh em thưởng thức đi.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Langx_Queen on 04 Tháng Bảy, 2010, 12:37:34 PM
Sao không thấy tên album vậy bạn ơi. Dù sao cũng cảm ơn cái đã. :D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranha1612 on 04 Tháng Bảy, 2010, 02:39:30 PM
hay quá, cám ơn bạn nhiều nha?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhtuongicb on 05 Tháng Bảy, 2010, 05:19:02 AM
cho toi xin voi cam on
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duongvuvu123 on 05 Tháng Bảy, 2010, 09:52:34 PM
cám ơn bạn đã chia sẻ!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: zaizai112 on 06 Tháng Bảy, 2010, 06:28:12 AM
cảm ơn bạn nhiều nha ! :14
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: th3imitator on 06 Tháng Bảy, 2010, 10:42:02 PM
Thank you very much bro.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: baohung205 on 07 Tháng Bảy, 2010, 05:06:22 AM
em cam on anh that nhieu, thich lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: baohung205 on 07 Tháng Bảy, 2010, 05:07:22 AM
ÊM CAM ON ANH NHIEU THAT NHIEU
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: newpop on 07 Tháng Bảy, 2010, 05:19:54 AM
giọng ca Giao Linh thật tuyệt !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: pxnb on 07 Tháng Bảy, 2010, 10:29:40 AM
cảm ơn nhiều chưa kịp nghe \:D/
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kakaman on 07 Tháng Bảy, 2010, 11:43:07 PM
em cam on ,nhung bai hat rat hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dinhkim on 09 Tháng Bảy, 2010, 09:57:19 AM
hay lam, cam on nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chuotnhat2004 on 09 Tháng Bảy, 2010, 10:30:54 AM
thanhk cac anh chi e nhieu CO gang phat huy nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: longtomvn on 10 Tháng Bảy, 2010, 04:24:34 PM
cam on rat rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngay buon on 12 Tháng Bảy, 2010, 05:56:55 AM
cam on ban nhe vi da chie se cho ae
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mrthi on 12 Tháng Bảy, 2010, 11:27:26 PM
tuyệt phẩm để đời hả bạn há
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: leminhhoa1312 on 14 Tháng Bảy, 2010, 04:32:01 AM
Căm ơn anh thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mufan on 14 Tháng Bảy, 2010, 02:20:30 PM
giao linh is great! thanks!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kitomeo on 14 Tháng Bảy, 2010, 08:55:00 PM
uhm hay lam thanks ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hungtran on 15 Tháng Bảy, 2010, 12:46:49 AM
fb bfg fh fh fh hf hf
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( 4 CDs )
Post by: yokelchuong on 15 Tháng Bảy, 2010, 01:15:50 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
thanks! cam on ban rat nhieu!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhhoa on 15 Tháng Bảy, 2010, 02:49:01 AM
cam on rat nhieu,cho toi xin cd nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: binhmetalica on 16 Tháng Bảy, 2010, 07:04:34 AM
Giao Linh tuyệt vời không kém Khánh Ly, cám ơn người giới thiệu :27 :28
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hataylove on 16 Tháng Bảy, 2010, 11:45:33 AM
cảm ơn các bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhanh11 on 17 Tháng Bảy, 2010, 01:04:13 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ctct on 17 Tháng Bảy, 2010, 06:12:05 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: buonvideptrai2802 on 17 Tháng Bảy, 2010, 12:53:37 PM
thu chuyen wa nhac vang coi sao nao
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ktkm on 18 Tháng Bảy, 2010, 01:08:02 AM
Cảm ơn nhiều nhé! để nghe thử. :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Duy_lawyer on 18 Tháng Bảy, 2010, 04:46:17 AM
That hay.thanhk ban :P hay lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ttranmgl on 20 Tháng Bảy, 2010, 11:01:36 PM
Cam on ban that nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hhhum on 21 Tháng Bảy, 2010, 02:29:29 AM
great ! thanks. keep going on
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuanthien123 on 21 Tháng Bảy, 2010, 11:48:44 PM
 Cám ơn bạn nhiều nha !!!!!!!!!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nphuong60 on 22 Tháng Bảy, 2010, 03:22:09 AM
Cam on chu topic nhieu
 :@:@:@:@:
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhnhon on 22 Tháng Bảy, 2010, 05:20:51 AM
sao chạy lòng vòng quá cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: theveston on 22 Tháng Bảy, 2010, 05:34:44 AM
Thanks nhieu nhe.
CD nay qua hay>
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: theveston on 22 Tháng Bảy, 2010, 05:48:02 AM
xin tran thanh cam on nhe.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuandung05 on 23 Tháng Bảy, 2010, 03:00:09 PM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hungd on 24 Tháng Bảy, 2010, 05:08:30 AM
Cám ơn bạn rất nhiều nhé!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: timchutbinhyen on 24 Tháng Bảy, 2010, 09:05:01 AM
cảm ơn nhiều nha, cảm ơn nhiều nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tunt160387 on 26 Tháng Bảy, 2010, 01:27:36 PM
minh tra loi roi ma sao khong thay link de down vay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thonguyen on 26 Tháng Bảy, 2010, 09:55:33 PM
link hu roi ban oi.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Taladungque on 27 Tháng Bảy, 2010, 05:08:38 AM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phamquangtin on 27 Tháng Bảy, 2010, 05:27:53 AM
cam on ve album nha,minh tim da lau lam roi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: solo_gl on 27 Tháng Bảy, 2010, 07:04:55 AM
Sao ko thấy link đâu nhỉ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bay gai on 27 Tháng Bảy, 2010, 08:02:56 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: yeu_fabregas on 28 Tháng Bảy, 2010, 02:24:01 AM
Thanhks nhiều nha, tìm cho bố, bố rất mê
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhnhon on 28 Tháng Bảy, 2010, 02:30:38 AM
cd nầy hay quá cám ơn bạn đã chia sẽ ---thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tamthanh on 28 Tháng Bảy, 2010, 06:15:39 AM
CD này hay mình đang cần, cám ơn nhiều nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hungsnvbp on 29 Tháng Bảy, 2010, 05:38:09 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
tuyet lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenquangminh000 on 29 Tháng Bảy, 2010, 07:51:35 AM
cảm ơn bạn rất nhiều về album1
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nghiemtrung118 on 30 Tháng Bảy, 2010, 01:18:08 AM
Cảm ơn. Nhưng ca khúc vượt thời gian vẫn còn lưu lại.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: oizdoi_oi on 31 Tháng Bảy, 2010, 12:39:09 AM
Thank, thanhk and thanh
cám ơn bạn rất nhìu
nhưng làm sao để nghe nhỉ
mình là thành viên mới gà quá mong bạn chỉ jup'
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lunemit on 31 Tháng Bảy, 2010, 12:55:28 PM
Đúng là tuyệt phẩm cú mèo, hjhj1 :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kitty13 on 31 Tháng Bảy, 2010, 02:00:48 PM
cam on ban, chac la hay lam cho minh nghe voi !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: emptydream on 01 Tháng Tám, 2010, 04:40:32 AM
Cam on ban album rat hay va dac sac
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: giangbaby on 02 Tháng Tám, 2010, 05:14:19 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tiennau on 02 Tháng Tám, 2010, 07:18:01 AM
t h a n k s
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuonghoai12 on 03 Tháng Tám, 2010, 01:07:09 AM
tuyệt phẩm là sơn ca 6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: 0982662070 on 03 Tháng Tám, 2010, 09:31:58 AM
cảm ơn rất nhiều, minh đang cần
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haitrieuthld on 04 Tháng Tám, 2010, 11:09:04 PM
cam on  ban nhieu nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuanapollo on 06 Tháng Tám, 2010, 05:42:21 AM
cam on ban nnhieu lam lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: matnaichop on 06 Tháng Tám, 2010, 09:33:49 AM
Cám ơn bạn rấy nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ddn on 06 Tháng Tám, 2010, 05:08:15 PM
cam on :7 8) :30
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: TienDat on 06 Tháng Tám, 2010, 09:51:02 PM
THANKS, BẠN CÓ MỘT BỘ SƯU TẬP HAY, CHIA SẺ NHÉ. :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: leica on 07 Tháng Tám, 2010, 09:46:28 AM
Xin cam on tuyet pham cd cua ban. Toi rat me tieng hat Giao Linh.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuanblack on 07 Tháng Tám, 2010, 12:55:00 PM
lại bắt post bài  :2
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: saranheiyo on 07 Tháng Tám, 2010, 12:56:09 PM
Thank chủ thớt. Tôi rất thích thể loại nhạc này và thích nghe GIAO LINH
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hovantam on 08 Tháng Tám, 2010, 01:49:33 AM
CD NAY MINH CHUA CO, THANKS
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dientudathoa on 08 Tháng Tám, 2010, 03:18:00 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE :29
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: only one on 08 Tháng Tám, 2010, 08:32:40 AM
Chân thành cám ơn đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: gocamnhac on 08 Tháng Tám, 2010, 08:36:17 AM
Cám ơn bác rất nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nghiennv on 08 Tháng Tám, 2010, 08:57:45 AM
cam on anh da chia se album nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhnhon on 08 Tháng Tám, 2010, 09:00:43 AM
cám ơn bạn cd nầy rất hay xin được chia vui
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: devilman99 on 09 Tháng Tám, 2010, 01:37:28 AM
Thật tuyệt, cảm ơn bạn rất nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sonbca on 09 Tháng Tám, 2010, 10:36:16 PM
Thanh kiu you, viết cho đủ 5 từ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: uyennt on 10 Tháng Tám, 2010, 11:05:40 PM
yess chua thu qua nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: leducdat79 on 10 Tháng Tám, 2010, 11:50:24 PM
Cảm ơn đã chia sẻ CD này. Mình khoái nghe nhạc vàng lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: gachiemchiep on 11 Tháng Tám, 2010, 05:28:07 AM
cám ơn anh rất nhiều
chúc anh luôn giàu sức khoẻ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: viet_ksxd80 on 11 Tháng Tám, 2010, 11:43:18 PM
nghe giao linh hay lắm kết nhất là bài trọn đời thương nhau song ca cùng tuấn vũ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kenuavoi on 13 Tháng Tám, 2010, 01:18:18 AM
em xin chan thanh cam on ah!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: GamesLife on 13 Tháng Tám, 2010, 03:28:53 AM
Cảm ơn vì tất cả nhé!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hdvietnam3210 on 13 Tháng Tám, 2010, 09:42:06 AM
cam on anh nhieu lâm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khaaaaaa on 13 Tháng Tám, 2010, 11:36:47 AM
cam on ban nhiu,cho minh xin link dow nhe :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhieu on 13 Tháng Tám, 2010, 10:56:32 PM
chan qua chua duoc nghe ma bat tra loi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhieu on 13 Tháng Tám, 2010, 10:57:19 PM
du sao cung cam on rat nhieu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhieu on 13 Tháng Tám, 2010, 10:59:49 PM
sao vay ne, chan qua ?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaikid on 14 Tháng Tám, 2010, 09:13:51 AM
cám ơn bạn đã post mình đang cần
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: jupitervn207 on 15 Tháng Tám, 2010, 08:35:11 AM
Thanks nhiều lắm.... down về cho mẹ nghe, hihi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranlamtdl on 16 Tháng Tám, 2010, 01:13:26 AM
Tuyet voi!
rat mong ban chia se nhieu
Thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thienkhiemhvnh on 16 Tháng Tám, 2010, 01:49:56 AM
hay hay hay, cam on nhieu ....................................
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: moshimoshi on 16 Tháng Tám, 2010, 02:24:30 AM
Cam on ban da chia se!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: netsieutoc on 16 Tháng Tám, 2010, 06:50:23 AM
Cảm ơn anh HBT vì tấm lòng chia sẻ của anh  :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quehuongoi on 16 Tháng Tám, 2010, 08:05:46 AM
Ko nên ẩn link   :14 :14 :14 :14 :14

Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quehuongoi on 16 Tháng Tám, 2010, 08:06:37 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD1 - P1

http://www.filesend.net/download.php?f=15ba18eee576d55d5605858d168ead25
http://www.megaupload.com/?d=DLR84RD5
http://www.zshare.net/download/1480341647f5d64b/
http://uploaded.to/?id=v4yju4
http://www.badongo.com/file/10246505

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD1 - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=33c42a59904e9799a392cfaf28eac979
http://www.megaupload.com/?d=2FU01WC0
http://www.zshare.net/download/14799813f28e4f81/
http://uploaded.to/?id=1yqoed
http://www.badongo.com/file/10246443
http://www.mediafire.com/?eezh1ce91ed

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD2 - P1

http://www.filesend.net/download.php?f=9f98b83f6f4291cddd93b6a5d0e52d79
http://www.megaupload.com/?d=8QNP1289
http://www.zshare.net/download/14802920233dd8b2/
http://uploaded.to/?id=74um6h
http://www.badongo.com/file/10247462
http://www.mediafire.com/?x1xdhedh3eg

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD2 - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=96771fbc1338360018ee6b2e7c266b54
http://www.megaupload.com/?d=CLK17F9X
http://www.zshare.net/download/14817970dae2758a/
http://uploaded.to/?id=vb7ekc
http://www.badongo.com/file/10247322
http://www.mediafire.com/?ioocz3jwiw3


GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD3 - P1


http://www.filesend.net/download.php?f=55e71e5bf76fe06c33f59c9d2f9f104a
http://www.megaupload.com/?d=TTB5IKRF
http://www.zshare.net/download/14827935bdab4f8b/
http://uploaded.to/?id=wd5obe
http://www.badongo.com/file/10251028
http://www.mediafire.com/?4jow1yg3xjw

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD3 - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=5ff9ea84b0ec0475e8b4ded98e9d1358
http://www.megaupload.com/?d=AASS1M1R
http://www.zshare.net/download/14809498415a30d2/
http://uploaded.to/?id=10e9yv
http://www.badongo.com/file/10251037
http://www.mediafire.com/?eumnmgdixdt

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD4 - P1

http://www.4shared.com/account/file/54168634/44304d80/GIAO_LINH_TUYET_PHAM_Vol_4_-_P1-_
http://www.megaupload.com/?d=N5ZNII09
http://www.zshare.net/download/1482856461d7602e/
http://uploaded.to/?id=2r4zpm
http://www.badongo.com/file/10252465
http://www.mediafire.com/?32cbydeu3og

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD4 - P2

http://www.4shared.com/account/file/54173460/d7cf0703/GIAO_LINH_TUYET_PHAM_Vol_4_-_P2-_
http://www.megaupload.com/?d=8VMWLEG4
http://www.zshare.net/download/1482856110be7263/
http://uploaded.to/?id=ynt6o1
http://www.badongo.com/file/10252446
http://www.mediafire.com/?xcuhyzccttb

Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quehuongoi on 16 Tháng Tám, 2010, 08:06:57 AM
GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD1 - P1

http://www.4shared.com/file/54180570/5ff3644a/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD1-P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=3ANWVN5M
http://www.zshare.net/download/14852559846ab1e5/
http://uploaded.to/?id=ekznpn
http://www.badongo.com/file/10263030
http://www.mediafire.com/?txblxchd3hd

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD1 - P2

http://www.4shared.com/file/54183790/d0413244/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD1-P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=PPV23RA1
http://www.zshare.net/download/14852552322fcdea/
http://uploaded.to/?id=243m90
http://www.badongo.com/file/10263426
http://www.mediafire.com/?dhnxw13yh6z

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD2 - P1

http://www.4shared.com/file/54321971/9e2a7377/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD2_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=5P2PQMD9
http://www.zshare.net/download/149536299f55f99a/
http://uploaded.to/?id=l9qckq
http://www.badongo.com/file/10277949
http://www.mediafire.com/?jwwgwzctzyg

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD2 - P2

http://www.4shared.com/file/54343116/7d4e2dc1/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD2_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=XKPK5CO2
http://www.zshare.net/download/14900052a6179e83/
http://uploaded.to/?id=c5hvov
http://www.badongo.com/file/10277859
http://www.mediafire.com/?hyhdngdmtic

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD3 - P1

http://www.4shared.com/file/54336359/fe70d18/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD3_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=PGXUA2AD
http://www.badongo.com/file/10281473
http://www.zshare.net/download/149159924a948913/
http://uploaded.to/?id=m2gacs
http://www.mediafire.com/?mddu3edd2d3

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD3 - P2

http://www.4shared.com/file/54338580/27c7c070/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD3_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=6ZGTAUPW
http://www.zshare.net/download/14914405aed351df/
http://uploaded.to/?id=i83qao
http://www.badongo.com/file/10279851
http://www.mediafire.com/?ic5nnezx5vn

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD4 - P1

http://www.4shared.com/file/54361157/beec43b8/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD4_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=EPL73I8K
http://www.zshare.net/download/1495140053e2ae84/
http://uploaded.to/?id=l4j2uq
http://www.badongo.com/file/10286133
http://www.mediafire.com/?9dcjd3tb3c9

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD4 - P2

http://www.4shared.com/file/54366780/c7cec5d/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD4_-_P2-__HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=2DWJHOIR
http://www.zshare.net/download/149514773c69d6f1/
http://uploaded.to/?id=xhbh8y
http://www.badongo.com/file/10286151
http://www.mediafire.com/?bchoi1gmbeg
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quehuongoi on 16 Tháng Tám, 2010, 08:07:33 AM
GIAO LINH * TIẾNG XƯA - P1


http://www.filesend.net/download.php?f=83efd58835ac94d92eb43a8ba2ddf040
http://www.4shared.com/file/54837907/4ac4c62a/GIAO_LINH_-_Tieng_Xua_-_Cassestte_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=8VL2PFOX
http://www.zshare.net/download/15155659857a769f/
http://uploaded.to/?id=022re9
http://www.badongo.com/file/10347186
http://www.mediafire.com/?ttir9w1gou9

GIAO LINH * TIẾNG XƯA - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=3def8e79a2ad9ca50c217fe2f1490881
http://www.4shared.com/file/54842296/65aa8e36/GIAO_LINH_-_Tieng_Xua_-_Cassestte_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=5OTD7BSD
http://www.zshare.net/download/151503642ce1deda/
http://uploaded.to/?id=ko178l
http://www.badongo.com/file/10345867
http://www.mediafire.com/?ydcc3gdsiuo

GIAO LINH * LÒNG MẸ - P1

http://www.filesend.net/download.php?f=1b157a1c93a8e9089c9000d62ffea83d
http://www.4shared.com/file/54746365/4cd8cf6/GIAO_LINH_84-Long_Me_-_Cassestte_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=D5MZBO6C
http://www.zshare.net/download/15124698567e9960/
http://uploaded.to/?id=hc0zp5
http://www.badongo.com/file/10333441
http://www.mediafire.com/?duyc5lxhmxv

GIAO LINH * LÒNG MẸ - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=8f857c48b769de4ac9da3897ab922c87
http://www.4shared.com/file/54842296/65aa8e36/GIAO_LINH_-_Tieng_Xua_-_Cassestte_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=W5KH8972
http://www.zshare.net/download/1513878933a2cd20/
http://uploaded.to/?id=upm8th
http://www.badongo.com/file/10338397
http://www.mediafire.com/?cd9kigwmgys
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quehuongoi on 16 Tháng Tám, 2010, 08:08:25 AM
GIAO LINH * SƠN CA 6 - P1

http://www.filesend.net/download.php?f=bef9df31e3dee3b8ec917d69cfe6f71a
http://www.4shared.com/file/55298989/709a4100/GIAO_LINH-Son_Ca_6_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/vn/?d=A787TDXR
http://www.zshare.net/download/15394225720fe7c4/
http://uploaded.to/?id=6ilin4
http://www.badongo.com/file/10408691
http://www.mediafire.com/?idizt9eie1t

GIAO LINH * SƠN CA 6 - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=a2d6039f3f92e1effc1d8713a7fcb712
http://www.4shared.com/file/55303865/f7207c47/GIAO_LINH-Son_Ca_6_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/vn/?d=X0Z5HQ7G
http://www.zshare.net/download/153758722c04f087/
http://uploaded.to/?id=in8nul
http://www.badongo.com/file/10408545
http://www.mediafire.com/?hhl9cxmgnrm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Hailuanet on 16 Tháng Tám, 2010, 12:49:34 PM
cam on nhieu con nua pót len AE thuong thuc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuadong on 16 Tháng Tám, 2010, 01:47:49 PM
Cảm ơn bạn, tôi đang tìm cách down về...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vdc on 16 Tháng Tám, 2010, 11:00:15 PM
Hay hay hay hay hay!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: congbinh on 17 Tháng Tám, 2010, 02:44:11 AM
Rat cam on ban nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sunspa99 on 17 Tháng Tám, 2010, 04:37:41 AM
thank chủ topic, bac có biết giao linh hat 01 đĩa chuyên về các loài hoa không
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duyniemtongphuoc on 17 Tháng Tám, 2010, 09:22:07 AM
Cam on ban, nhac hay lam!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: binhphuocphc on 17 Tháng Tám, 2010, 10:15:14 AM
Cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: binhphuocphc on 17 Tháng Tám, 2010, 08:20:01 PM
Cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: seechua on 17 Tháng Tám, 2010, 09:29:19 PM
Rat mung va chan thanh cam on su chia se cua Ban.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: binhphuocphc on 18 Tháng Tám, 2010, 03:08:06 AM
Cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vansong on 18 Tháng Tám, 2010, 07:05:06 AM
thanks nha :) :) :) :) :) :) :) :) hi hi hi hi hih
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: binhphuocphc on 18 Tháng Tám, 2010, 08:31:44 AM
Cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vvkhongminhvv on 18 Tháng Tám, 2010, 09:22:28 AM
Bài hát hay lắm. Đúng là tuyệt phẩm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: wellbuilt200 on 18 Tháng Tám, 2010, 12:19:59 PM
Nhac vang van song mai trong trai tim nguoi yeu nhac Viet Nam.
Cam on ban!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kinkhung2006 on 18 Tháng Tám, 2010, 12:26:49 PM
Hay lắm. Cảm ơn nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: 9684000 on 18 Tháng Tám, 2010, 10:46:19 PM
thank you , hay lắm bạn ạ :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sonhaf1 on 18 Tháng Tám, 2010, 10:50:31 PM
cam on ban nhieu lam minh thich ca si giao linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vothang71 on 19 Tháng Tám, 2010, 09:20:54 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn..........
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tieu dieu tieu dao on 19 Tháng Tám, 2010, 09:50:50 AM
Thanks nhieu lam, rat hay...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: binhphuocphc on 19 Tháng Tám, 2010, 10:14:06 AM
Cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuytrang200772 on 20 Tháng Tám, 2010, 02:24:43 AM
Giong hat cua Giao Linh la tuyet nhat roi! cam on ban HBTnhieu nhe! !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: infohu on 20 Tháng Tám, 2010, 01:00:35 PM
Cảm ơn đã chia sẻ album này.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tomatoes8770 on 21 Tháng Tám, 2010, 02:41:11 AM
thanks vì đã chia sẻ album này...........
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mrbeenhn2 on 21 Tháng Tám, 2010, 03:39:21 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 thank


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: binhphuocphc on 21 Tháng Tám, 2010, 04:31:14 AM
Cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tumanh on 21 Tháng Tám, 2010, 05:57:03 AM
Rất yêu tiếng hát Giao Linh và buồn ga nhỏ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: zDarkMaterz on 21 Tháng Tám, 2010, 07:22:51 AM
cảm ơn nhìu ^^, he he
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quanghuybd on 22 Tháng Tám, 2010, 11:08:08 AM
Cảm ơn bạn đã chia xẻ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quele on 22 Tháng Tám, 2010, 01:40:15 PM
Thanksss sss sss sss sss
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dauda on 24 Tháng Tám, 2010, 08:45:00 AM
Cám ơn bạn nhiều, great post
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trinhhoang on 24 Tháng Tám, 2010, 01:14:44 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
thanks nhieu nha!!!!!!!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: darkmoon on 25 Tháng Tám, 2010, 12:54:40 AM
Mình rất thích nghe Giao Linh. Chân Thành cám ơn chủ xị!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuandg on 26 Tháng Tám, 2010, 01:33:21 AM
hay hay hay hay hay hay !
!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: loclehuu on 26 Tháng Tám, 2010, 03:36:41 AM
thanks kiu vi na miu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: robocon on 26 Tháng Tám, 2010, 09:25:49 AM
HAY QUÁ CẢM ƠN RẤT NHIỀU
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: zany002010 on 26 Tháng Tám, 2010, 10:41:14 AM
toi thich Giao Linh hat lam ne
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuteo_2010 on 26 Tháng Tám, 2010, 08:18:33 PM
cam on nhung ai sieng nang pót nhung bai nhac hay nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: leminhminh on 27 Tháng Tám, 2010, 01:10:18 AM
Cam on ban rat nhieu. Minh rat thich ca si Giao Linh hat lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: codon102 on 28 Tháng Tám, 2010, 06:59:17 AM
Thanks nhiều nhiều :28 Ban da giúp minh sưu tâạ thêm đc  nhiều ca khúc hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Fr0zEn on 28 Tháng Tám, 2010, 12:39:21 PM
Cám ơn rất nhiều nhiều ;)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thoitrang20 on 28 Tháng Tám, 2010, 06:21:58 PM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: romano1478 on 29 Tháng Tám, 2010, 12:10:39 PM
thank ban nhieu! day la album toi tim da lau
 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
[/quote]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tldigi on 30 Tháng Tám, 2010, 12:06:49 PM
Xin chân thành cảm ơn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khanhoangia on 31 Tháng Tám, 2010, 04:01:38 PM
Cảm ơn bạn nhiều lắm nha !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuocphieuluu on 01 Tháng Chín, 2010, 01:06:10 AM
Cám ơn bạn thật nhiều.....................................................
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dduykhiem on 01 Tháng Chín, 2010, 03:08:59 PM
Tui yeu nhac vang lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ddcmvt710 on 02 Tháng Chín, 2010, 01:49:19 AM
Cam On Ban Da Chia Se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngphngoc236238 on 02 Tháng Chín, 2010, 11:41:20 AM
cám ơn nhìu nhen bạn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huynguyen on 02 Tháng Chín, 2010, 10:06:41 PM
Toàn là tuyệt phẩm. Cám ơn bạn, chúc bạn sức khỏe nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xuyentuyet on 03 Tháng Chín, 2010, 02:04:22 AM
thanks vì đã chia sẽ!!!!!!!!!!
cho phép mình down nha!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phmbmt on 04 Tháng Chín, 2010, 10:04:48 AM
Toi Yeu Giong hat PD quá
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phamtu2000 on 05 Tháng Chín, 2010, 12:08:03 AM
sao ko dowload duoc
chi giup voi cac bac
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thbinhsd on 05 Tháng Chín, 2010, 12:30:38 AM
đã thanks mà sao không nghe dc nhỉ.hhii
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phongtinhhan on 05 Tháng Chín, 2010, 07:48:01 AM
CHUYẾN ĐÒ KHÔNG EM CUA GIAO LINH HAY NAM EM MUN NGHE QA O DAY CO KO VAY
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: baluu on 06 Tháng Chín, 2010, 11:25:52 AM
Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
cam on ban !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: oe oe on 07 Tháng Chín, 2010, 09:26:19 AM
cam ơn bạn rất nhìu!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quanseu on 09 Tháng Chín, 2010, 06:16:28 AM
 Bạn ơi mình muốn nghe những bai hat này thì lam thế nào
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: LEONMING3 on 09 Tháng Chín, 2010, 07:10:46 AM
NHAC HAY WA ,CAM ON NHIEU
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangphuong2808 on 09 Tháng Chín, 2010, 08:57:27 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM
Cam on HBT, nhac hay qua.

Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: việt khoa on 10 Tháng Chín, 2010, 04:13:26 AM
Quá đã, nhiều vậy thì down bao giờ mới xong đây. Thank nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhnvnt on 10 Tháng Chín, 2010, 12:22:50 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 
cảm ơn những gì bạn đã sẻ chia

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tumabatbinh09 on 10 Tháng Chín, 2010, 10:04:49 PM
verry good. cam on ban nhieu nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngochoan on 11 Tháng Chín, 2010, 01:48:46 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ link này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: zhiyiwang on 11 Tháng Chín, 2010, 03:49:54 AM
Thanks HBT!!!!! cho phép mình down nhé.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: namthanh on 12 Tháng Chín, 2010, 06:35:00 AM
Cám ơn Bạn đã chia sẻ những album này.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huulochoavien on 13 Tháng Chín, 2010, 12:46:29 AM

tuyệt phẩm hay cám ơn
cho xin linkdown ok
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kitayu on 13 Tháng Chín, 2010, 01:48:19 AM
cho minh nghe mot ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: rabbit83 on 13 Tháng Chín, 2010, 04:57:42 AM
Cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: VanTienLoc on 13 Tháng Chín, 2010, 05:47:14 AM
cam on nhung anh em đa pót
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chaukha on 13 Tháng Chín, 2010, 10:20:07 PM
Cám ơn a c đã chia sẻ. Những người lớn tuổi như ba mẹ tôi mỗi sáng thưởng thức cà phê với hoài niệm về tuổi thanh xuân của mình bằng những bài hát như vầy. Cám ơn và xin được lĩnh hội.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nmvuong52 on 14 Tháng Chín, 2010, 02:57:02 AM
hay hay hay hay lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haidang on 14 Tháng Chín, 2010, 03:33:28 AM
cám ơn mọi người tôi rất thích
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenthang88vn on 15 Tháng Chín, 2010, 06:46:34 AM
Cám ơn bạn đã post bài ! :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuong1975 on 16 Tháng Chín, 2010, 03:24:13 AM
Cám ơn bạn đã post bài !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hienct69 on 16 Tháng Chín, 2010, 11:00:51 PM
Cám ơn bạn đã post bài
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: giangdq on 17 Tháng Chín, 2010, 10:36:52 PM
Cám ơn bạn rất nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mtv785 on 18 Tháng Chín, 2010, 12:43:36 AM
thanks anh da chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nluat on 18 Tháng Chín, 2010, 01:47:59 AM
Cám ơn HBT nhiều ! Tôi rất thích Giao Linh hát, dòng nhạc xưa.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: do_hung on 18 Tháng Chín, 2010, 08:19:58 AM
CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: monster on 18 Tháng Chín, 2010, 11:34:42 AM
Cảm ơn bác đã chia sẻ!  :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhhaika on 18 Tháng Chín, 2010, 10:30:48 PM
Cám ơn bạn nhiều, để down về nhe thử
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Rong Reu on 18 Tháng Chín, 2010, 10:32:22 PM
Cám ơn trước, nghe sau :27
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nghethuatart on 19 Tháng Chín, 2010, 04:47:32 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ mong nhận được nhiều những tình khúc vô giá mà bạn có
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huakhe on 19 Tháng Chín, 2010, 12:04:24 PM
cam ơn  da pót nhac ma minh yeu thich
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: free4all on 20 Tháng Chín, 2010, 08:34:56 AM
cảm ơn đã share cho anh em !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngoccuong091 on 21 Tháng Chín, 2010, 12:11:57 AM
Cam on ban rat nhieu. Minh rat thich ca si Giao Linh hat lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huuthongcao on 21 Tháng Chín, 2010, 03:05:06 AM
song tren doi can co 1 tam long
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoaits on 22 Tháng Chín, 2010, 09:01:56 AM
cám ơn bạn nhiều nhé.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( 4 CDs )
Post by: tanglung1 on 22 Tháng Chín, 2010, 10:26:57 AM
cam on super toll toll;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phamthuan1983 on 22 Tháng Chín, 2010, 10:31:06 AM
nghe kg duoc, lam cach nao de nghe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lethanhtam on 22 Tháng Chín, 2010, 11:37:49 PM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hieuhoa on 24 Tháng Chín, 2010, 06:49:53 AM
CAM ON CAC ANH NHIEU
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Sim on 25 Tháng Chín, 2010, 12:41:20 AM
thich qua. Rat cam on.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hhhiii on 26 Tháng Chín, 2010, 12:17:57 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn......... :13
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: buigiang2007 on 26 Tháng Chín, 2010, 03:51:42 AM
cam on ban rat nhieu nha!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: amuoi77 on 28 Tháng Chín, 2010, 12:46:50 PM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn.......... Wink
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nangsaigon on 28 Tháng Chín, 2010, 09:24:12 PM
minh muon nghe thu....cam on ban nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hunganlinhduc on 28 Tháng Chín, 2010, 10:41:13 PM
xung danh ca si sau muon
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Lê Hạnh on 29 Tháng Chín, 2010, 01:45:42 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tn_royal on 29 Tháng Chín, 2010, 02:01:16 AM
thank u very much for posting
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lankhue on 29 Tháng Chín, 2010, 04:19:09 AM
thank! mong là link chưa die
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: snake-kht on 30 Tháng Chín, 2010, 03:25:59 AM
cám ơn bác HBT chúc bác sưu tâm được nhiều nhạc phẩm để chia sẻ cùng anh em  :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phatnguyencao on 30 Tháng Chín, 2010, 09:02:29 PM
Cam on ban nhieu lam! hic  ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thienthien99 on 01 Tháng Mười, 2010, 01:50:15 AM
có nghe dc ji đâu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bkhcmc on 02 Tháng Mười, 2010, 04:54:34 AM
cảm ơn các anh, chị rất nhiều nha.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cohuyday2010 on 02 Tháng Mười, 2010, 04:52:39 PM
cam on ban da upload nung bai hat nhac vang len
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhhung on 02 Tháng Mười, 2010, 11:57:07 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM. Tuyệt vời.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranvutung on 03 Tháng Mười, 2010, 12:04:22 AM
Cám ơn bạn rất nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quoctam on 03 Tháng Mười, 2010, 02:21:57 AM
thanks  nhiều  lắm  rat hay  cam on ban co long chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhhung on 03 Tháng Mười, 2010, 03:47:36 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM. Quá hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nqtruong75 on 03 Tháng Mười, 2010, 06:37:36 AM
Cảm ơn bạn nhỉều nhé, Giao Linh thật tuyệt vời
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bluemoon1974 on 05 Tháng Mười, 2010, 04:52:15 AM
Cam on ban minh cung rat thich dong nhac nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: musicgold on 05 Tháng Mười, 2010, 05:31:54 AM
Rất cảm ơn bác, mình xin download! :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dat12 on 07 Tháng Mười, 2010, 02:32:03 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ryan_phan on 08 Tháng Mười, 2010, 10:00:09 AM
CẢM ƠN NHIỀU THẬT NHIỀU :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhthang2010 on 09 Tháng Mười, 2010, 10:59:02 PM
tôi rất thích giao linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: rantaro300 on 10 Tháng Mười, 2010, 04:28:07 AM
cam on ban nhieu nhe :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhacvang16 on 10 Tháng Mười, 2010, 12:55:04 PM
thank ban nhieu nha, hay lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: paolomaldini1104 on 12 Tháng Mười, 2010, 01:14:36 AM
thank you vẻy much, vẻy much
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngocanthi on 12 Tháng Mười, 2010, 01:52:39 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
thanks nhieu nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tinhconxa on 12 Tháng Mười, 2010, 07:39:06 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vitlo01 on 12 Tháng Mười, 2010, 09:57:57 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haison on 12 Tháng Mười, 2010, 12:55:23 PM
co nghe dc gi dau
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chimchim on 15 Tháng Mười, 2010, 02:33:29 PM
Cám ơn bạn thật nhiều ;D ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lamlam on 15 Tháng Mười, 2010, 09:47:11 PM
Cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngtam78 on 16 Tháng Mười, 2010, 02:41:11 AM
Cám ơn các bạn đã chia sẽ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: songthan on 16 Tháng Mười, 2010, 04:05:41 AM
toi rat thich bai nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duonggdhp on 16 Tháng Mười, 2010, 04:22:09 AM
Cảm on bạn ! Mình cũng rất thích Giao Linh hát!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khiconyeunhac on 16 Tháng Mười, 2010, 03:27:53 PM
cám ơn Bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trongpd on 19 Tháng Mười, 2010, 03:59:16 PM
hay hay hay hay hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: searain on 19 Tháng Mười, 2010, 05:09:34 PM
cám ơn bạn rất nhiều nhé!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: regular on 20 Tháng Mười, 2010, 04:43:59 AM
Cảm ơn các bác về chủ đề!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: boyboy123 on 20 Tháng Mười, 2010, 12:27:45 PM
 GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs ),hay lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: P H O E N I X on 21 Tháng Mười, 2010, 09:28:59 AM
Thanks nhiều nha anh HBT !!! :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chelinh2 on 21 Tháng Mười, 2010, 11:38:00 AM
Cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huynhquy7777 on 21 Tháng Mười, 2010, 12:46:40 PM
xin cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: galford on 22 Tháng Mười, 2010, 10:13:42 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vytidu on 22 Tháng Mười, 2010, 11:51:28 AM
CẢM ƠN ANH HBT NHIỀU LẮM.........
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ttuanphuong on 23 Tháng Mười, 2010, 03:20:58 AM
oh hay qua hom nay up lai cac tuyet pham cua ca si GIAO LINH that tuyet voi,cam on cac bac rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ttruong0500 on 23 Tháng Mười, 2010, 11:22:02 AM
giao linh hat  qa hay ,bai mau tim  pênse,cam  on  bac ,  cho  mih  nge  chut  nhe!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tranvanmy on 23 Tháng Mười, 2010, 12:41:53 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Cam on Ban HBT rat nhieu. Mong Ban tiep tuc co nhieu dong gop nhieu hon nua.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: 6dinh on 23 Tháng Mười, 2010, 11:37:54 PM
cam on ban nhieu nhe!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hut_mit on 25 Tháng Mười, 2010, 02:23:34 AM
cám ơn bạn đã share nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khoilua on 25 Tháng Mười, 2010, 03:32:00 AM
cam on ban nhieu nhe

Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vuongbaochi on 25 Tháng Mười, 2010, 11:31:22 AM
nhac nay hay lam do
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vq5bao on 27 Tháng Mười, 2010, 08:53:54 AM
Cám ơn bạn nhiều lém,thanksssssssssssssss
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dinhnghiaaz on 28 Tháng Mười, 2010, 11:04:14 AM
cam on ban rat nhieu
 :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dulichbaden on 29 Tháng Mười, 2010, 03:54:46 AM
Cám ơn nhiều nhen bạn ! Cám ơn nhiều nhen bạn ! Cám ơn nhiều nhen bạn !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: htvuongtq on 29 Tháng Mười, 2010, 06:24:55 AM
Cảm ơn anh rất nhiều :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuanhuy8x on 29 Tháng Mười, 2010, 11:39:22 AM
cám ơn nhiều nhiều ! nhạc hay ~.~
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trieutung84 on 29 Tháng Mười, 2010, 01:03:01 PM
qua tuyet voi,thank ban nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lhthai on 30 Tháng Mười, 2010, 07:37:54 PM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ckt07 on 31 Tháng Mười, 2010, 11:14:17 AM
thanks bác nhìu nhìu hen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lyhalso on 31 Tháng Mười, 2010, 02:44:57 PM
Rất cám ơn đã chia xẻ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: buivansoai on 31 Tháng Mười, 2010, 11:38:13 PM
toi thich nhung ban nhac nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tnam18 on 01 Tháng Mười Một, 2010, 03:09:01 PM
tot lam cam on ban nhieu. ok
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vuhuy on 01 Tháng Mười Một, 2010, 09:45:31 PM
noi sao cho em hieu,cam on em nhieu.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: casauchuatn on 04 Tháng Mười Một, 2010, 12:33:40 AM
thanks thanks thanks thanks thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :13
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: 123456 on 04 Tháng Mười Một, 2010, 05:44:27 AM
Cảm ơn bạn. Mình cũng rất thích Giao Linh.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hhhiii on 05 Tháng Mười Một, 2010, 04:43:27 AM
Bộ sưu tập quá đỉnh, chân thành cảm ơn anh. Quản lý link dùm để em ... dơn từ từ nhe  ;)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaivn on 07 Tháng Mười Một, 2010, 04:53:17 AM
ok roi do' cam on nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anbongdem on 07 Tháng Mười Một, 2010, 08:26:35 AM
Cam on ban rat nhieu.... ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mimosa_dream on 08 Tháng Mười Một, 2010, 04:21:47 PM
Cám ơn các bạn nhiêu lắm !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: startingnow on 08 Tháng Mười Một, 2010, 11:16:37 PM
Thank for all. Giao Linh is Good Singer.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoduyphuong on 09 Tháng Mười Một, 2010, 12:44:03 AM
CAM ON BAN RAT NHIEU!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phungngo on 09 Tháng Mười Một, 2010, 01:57:50 AM
thanks ban nhieu lam.minh dang tim may bai nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: truong son 3 on 09 Tháng Mười Một, 2010, 10:56:18 AM
toi yeu nhac pham cua co Giao linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thachnguyen on 10 Tháng Mười Một, 2010, 12:33:38 AM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tamdiep_pro on 10 Tháng Mười Một, 2010, 12:52:04 AM
Cám ơn bạn rất nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huutuan on 10 Tháng Mười Một, 2010, 06:14:17 AM
Can phai luu giu lai cho muon doi sau
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tam2009hd on 10 Tháng Mười Một, 2010, 10:15:30 AM
Cám ơn thật tuyệt với
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duc1981 on 10 Tháng Mười Một, 2010, 12:30:28 PM
mình rất thích nhạc của Giao Linh. thanks.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhamvansam on 12 Tháng Mười Một, 2010, 12:36:07 AM
Băng nhạc thật tuyệt cho mình xin nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhacvuong on 12 Tháng Mười Một, 2010, 03:23:26 AM
Tôi xin Đa tạ  :7
Mà sao chẳng thấy hình  :8
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyentuandoan on 19 Tháng Mười Một, 2010, 11:28:46 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)
Tuyệt
(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chithien284 on 21 Tháng Mười Một, 2010, 11:16:54 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: pktoan12 on 23 Tháng Mười Một, 2010, 11:07:07 AM
cám ơn bạn đã chia xẻ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhthanh.icare@gmail.com on 23 Tháng Mười Một, 2010, 01:03:49 PM
am on cac anh chi, da gui mot tac pahmm ahy nhu vay, cam rta nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: oanhkieu on 23 Tháng Mười Một, 2010, 09:41:49 PM
cam on yeu nhac vang
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haibolsa on 24 Tháng Mười Một, 2010, 07:09:21 AM
nhac hay qua , cam on nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: truong030674 on 26 Tháng Mười Một, 2010, 12:33:42 AM
Minh cung thich giong Giao Linh lam, xin  cam on nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duytq on 01 Tháng Mười Hai, 2010, 02:49:59 AM
qua nhien la tuyet pham
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuanminh1912 on 03 Tháng Mười Hai, 2010, 04:25:00 AM
Cảm ơn bạn nhé :13
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trungcang_62 on 03 Tháng Mười Hai, 2010, 08:28:02 AM
Hấp dẫn quá Bạn ơi!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hiephiep2 on 03 Tháng Mười Hai, 2010, 03:42:24 PM
chuc mot ngay tot lanh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tube on 03 Tháng Mười Hai, 2010, 03:45:42 PM
chuc mot ngay tot lanh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ti9200 on 04 Tháng Mười Hai, 2010, 01:58:12 AM
wow nghe hấp dẫn wá ko chịu dc, down load xem cái coi.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haanh on 04 Tháng Mười Hai, 2010, 10:37:52 PM
cảm ơn đã chia sẻ nhé!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chinhnm on 10 Tháng Mười Hai, 2010, 10:58:51 AM
Giao Linh - Nu hoang nhac sen.That tuyet voi
Cam on ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuanvtsp on 12 Tháng Mười Hai, 2010, 10:46:11 PM
Cám ơn bạn rất nhiều !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoan_pmc on 20 Tháng Mười Hai, 2010, 09:43:03 PM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn bạn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mujahidin on 25 Tháng Mười Hai, 2010, 09:49:37 AM
quá hay
cám ơn bác nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: KevinPhan on 25 Tháng Mười Hai, 2010, 11:28:08 AM
cám ơn bạn về cd này
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trang60hvt on 25 Tháng Mười Hai, 2010, 12:31:33 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngoctan1789 on 25 Tháng Mười Hai, 2010, 01:07:05 PM
thanks bác chủ nhiều...................................................
này thì 20 chars
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: N.A on 25 Tháng Mười Hai, 2010, 07:15:47 PM
hay qua hom nay bac up lai cac tuyet pham cua ca si GIAO LINH chau cam on cac bac rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: back0m on 27 Tháng Mười Hai, 2010, 12:21:59 PM
cho tao down kông tao xoá  cả diễn dàn này bgio
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phamquynhhy on 28 Tháng Mười Hai, 2010, 11:11:22 AM
Cảm ơn bạn nhiều nhé!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: freeman14 on 29 Tháng Mười Hai, 2010, 02:46:33 AM
 :) GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )  :14
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tramthientai on 29 Tháng Mười Hai, 2010, 04:48:47 AM
Thanks you very much!  :6 :6 :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vaivin on 29 Tháng Mười Hai, 2010, 10:21:54 AM
Cám ơn bác rất nhiều !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: aabbccdd on 02 Tháng Một, 2011, 12:43:20 PM
Cảm ơn bác nhiều, cho em down với :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangcongphu on 03 Tháng Một, 2011, 02:16:11 AM
toi xin chan thanh cam on cac ban rat nhieu rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trongkhai007 on 03 Tháng Một, 2011, 07:33:55 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
cam on nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaihoa123456 on 04 Tháng Một, 2011, 04:35:15 AM
Cảm ơn bạn chia sẻ nhạc, tiếc rằng không xem được bìa album
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sonvo298 on 12 Tháng Một, 2011, 06:58:33 AM
qua good cam on ban nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thopham on 12 Tháng Một, 2011, 07:00:05 AM
Xin cam on nhieu nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hdran on 13 Tháng Một, 2011, 11:16:24 PM
Ban that co tam long, Thank alot!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuongdn on 14 Tháng Một, 2011, 05:04:32 AM
hay quá đi thôi, thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: letrung59 on 15 Tháng Một, 2011, 02:32:26 PM
TOI RAT THICH GIONG CA SON CA6 XIN CAM ON
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: itnhixuan on 16 Tháng Một, 2011, 03:18:33 AM
nghe hay lam do ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ni571978 on 17 Tháng Một, 2011, 03:42:14 AM
Cám ơn bạn thật nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanh lam luan on 17 Tháng Một, 2011, 04:10:48 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhvan1106 on 22 Tháng Một, 2011, 03:17:44 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
http://www.yeunhacvang.com/forums/index.php?topic=10927.0
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: june23 on 27 Tháng Một, 2011, 11:41:08 AM
cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: binhET on 30 Tháng Một, 2011, 10:09:22 AM
thank very much  cám ơn bạn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaoly on 02 Tháng Hai, 2011, 05:59:56 AM
cảm ơn nhiều cho em xin nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Nam514 on 07 Tháng Hai, 2011, 03:58:49 PM
tui dang tim tape:Giao Linh-TRuong Hai dau thap nien 80 co bai hat" Kho Qua" rat hay.Ban nao co post len dum.Cam on nhieu.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tim_hoa_sung_tim on 07 Tháng Hai, 2011, 08:49:00 PM
giao linh that tuyet voi cam on HBT nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngo lam on 10 Tháng Hai, 2011, 12:19:38 AM
cam on ban da chia se album nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: viethung2512 on 10 Tháng Hai, 2011, 12:21:35 AM
thanks nhiều ^^ tình cờ vào đây
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: badboy2901 on 10 Tháng Hai, 2011, 07:40:47 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phdkhoa on 11 Tháng Hai, 2011, 05:49:47 AM
cam on ban rat nhieu ve bai viet nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: toanthuy on 13 Tháng Hai, 2011, 05:02:53 AM
rất tuyệt vời, xin cảm ơn bạn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phan3129 on 17 Tháng Hai, 2011, 06:45:14 PM
cam on ban da chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khongnho on 18 Tháng Hai, 2011, 03:41:00 AM
cám ơn nhiều nhé. hy vọng là sẽ thích
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tophmy on 18 Tháng Hai, 2011, 07:02:27 AM
cam on ban nha ^&^ minh rat thik CD nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dinhduydona17 on 23 Tháng Hai, 2011, 11:33:05 AM
cam on ban rat nhieu ve bai viet nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quynhanhminh123 on 24 Tháng Hai, 2011, 10:53:54 AM
cam on ban nhieu bnhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ujjayi on 25 Tháng Hai, 2011, 06:07:56 AM
cảm ơn bạn rất nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lamthanha on 01 Tháng Ba, 2011, 06:06:46 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn........
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bugmenot123456 on 07 Tháng Ba, 2011, 02:11:57 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cailuan on 07 Tháng Ba, 2011, 02:56:42 AM
HAY QUÁ, THANK BẠN NHIỀU NHE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: friday13 on 16 Tháng Ba, 2011, 03:14:07 AM
good :30 :30 :30 :30 :30 :30 :30 :30 :30 :30
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhn14 on 17 Tháng Ba, 2011, 04:47:15 AM
cam on ban nhac rat la hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Gon on 17 Tháng Ba, 2011, 08:36:48 AM
Down về cho chú của bạn  :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhantrochcm on 17 Tháng Ba, 2011, 01:32:37 PM
cho em xin bang nhac nay nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: giangloi on 18 Tháng Ba, 2011, 08:34:52 PM
cam on that nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: yeunhacvang90 on 22 Tháng Ba, 2011, 12:38:37 PM
MÌnh đang tìm nhạc cô Giao Linh,cảm ơn bạn nhé.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhrechel on 29 Tháng Ba, 2011, 09:10:08 PM
cam on ban nhieu lam nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: gadaubac on 29 Tháng Ba, 2011, 11:38:28 PM
HAY QUÁ, THANK BẠN NHIỀU NHE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: gadaubac on 30 Tháng Ba, 2011, 04:15:00 AM
HAY QUÁ, THANK BẠN NHIỀU NHE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuclg0112 on 30 Tháng Ba, 2011, 05:18:01 AM
tất nhiên là nhận của người khác bất cứ cái gì, ít nhất cũng phải có 1 lời cám ơn.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhnhon on 30 Tháng Ba, 2011, 05:20:12 AM
cám ơn bạn đả chia sẻ nhạc rất hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tdts on 31 Tháng Ba, 2011, 02:02:06 PM
Cảm ơn bạn nhiều lắm nha ! nhac hay lam !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: le van sao on 01 Tháng Tư, 2011, 09:30:16 AM
thank nhieu rat hay do
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Nhạc-Hồng-tình-yêu on 03 Tháng Tư, 2011, 01:14:24 AM
cảm ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cubi35 on 03 Tháng Tư, 2011, 09:52:24 AM
cám ơn bạn nhiều nhé!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: LivEhn on 04 Tháng Tư, 2011, 03:32:21 AM
Giao Linh hát mượt mà ghê
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vuxtc117 on 08 Tháng Tư, 2011, 02:35:02 PM
CD nao cung hay het tron. Cam on nhieu nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duyvuong on 14 Tháng Tư, 2011, 05:56:58 AM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khoa_it2050 on 17 Tháng Tư, 2011, 08:01:40 PM
album nghe nhac
hay do
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ti9200 on 19 Tháng Tư, 2011, 04:03:52 AM
cho minh download voi ban nhe, thanks pro nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vantuan on 19 Tháng Tư, 2011, 03:06:38 PM
cảm ơn bạn nhiều thật nhiều nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( 4 CDs )
Post by: Vô Đối on 19 Tháng Tư, 2011, 03:22:46 PM
Cái này tổng hợp với của chú HTB là hơi bị nhiều. Hiii cám ơn HBT  :23
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quocvcbs on 20 Tháng Tư, 2011, 04:31:13 AM
Cảm ơn rất nhiều ,nhạc hay quá
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vietmagic on 28 Tháng Tư, 2011, 11:25:22 PM
CD rất hay, cảm ơn bạn đã share
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haitran241 on 29 Tháng Tư, 2011, 07:27:22 AM
cảm ơn bạn nhiều thật nhiều nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: flashing08 on 30 Tháng Tư, 2011, 12:30:13 AM
Cảm ơn bro đã chia sẻ .
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ducdat on 01 Tháng Năm, 2011, 01:28:00 PM
cam on nhe hay lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: softvn on 04 Tháng Năm, 2011, 02:34:49 PM
Cảm ơn bạn nhiều nhé!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hiepbentre on 05 Tháng Năm, 2011, 01:03:19 AM
tai sao phai lam vay  thank mmmmmmmmmmmmmmmmet
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dphvu on 06 Tháng Năm, 2011, 01:53:46 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nmc2009 on 06 Tháng Năm, 2011, 05:08:06 AM
Rất cám ơn bạn đã chia sẽ CD này.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Tuan Nha Trang on 06 Tháng Năm, 2011, 08:49:18 AM
Xin cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sontung297 on 06 Tháng Năm, 2011, 10:07:50 AM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hongtrang.ht on 13 Tháng Năm, 2011, 01:07:56 PM
Giao Linh - Những Tình Khúc Tuyệt
cám ơn rất nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( 4 CDs )
Post by: mebomay on 14 Tháng Năm, 2011, 03:47:25 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhduc2308 on 18 Tháng Năm, 2011, 09:45:54 AM
cam on ban rat nhieu nghe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haison on 20 Tháng Năm, 2011, 09:15:48 AM
sarêh ghfjhk jmb,nk jmbknk. jklkk
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: letoanquyen on 20 Tháng Năm, 2011, 03:42:28 PM
thank bac nhiu nha chuc bac luon zui khỏe  :6 :6 :6 :6 :6 :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaivaio on 28 Tháng Năm, 2011, 11:45:22 AM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyentanphuoctoan on 29 Tháng Năm, 2011, 10:21:31 AM
Hay qua!!!!!!!!!!!!Cam on ban rat nhieu!!!!!!!!!!1
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: luugiahoa on 29 Tháng Năm, 2011, 11:12:20 AM
thank bro nhieu lam nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuan_noop on 31 Tháng Năm, 2011, 05:27:18 AM
nhạc hay wá, bis bis bis ...
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangphuong005 on 31 Tháng Năm, 2011, 07:17:27 PM
Cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quanghuy321 on 31 Tháng Năm, 2011, 09:21:53 PM
cam on ban da chia se. Rat hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: firstkiss127 on 10 Tháng Sáu, 2011, 10:38:44 PM
Thanks chủ topic, phải nghe liền mới được.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Tuan Nha Trang on 11 Tháng Sáu, 2011, 08:10:03 AM
Cảm ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: binhnt on 26 Tháng Sáu, 2011, 12:54:30 AM
Thank you for sharing. Thank you very much
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: beerbot on 27 Tháng Sáu, 2011, 11:30:27 AM
Thanks ban nhieu. Rat tuyet.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuc_gach on 01 Tháng Bảy, 2011, 01:08:03 AM
Thanks ban nhieu. Rat tuyet.Thank you for sharing. Thank you very muc
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: oOyen on 01 Tháng Bảy, 2011, 11:47:08 PM
thank you very much I've been looking for these
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dynastywarry on 10 Tháng Bảy, 2011, 09:38:47 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ mong nhận được nhiều những tình khúc vô giá mà bạn có
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: longphuc on 10 Tháng Bảy, 2011, 10:48:26 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vnqbom on 10 Tháng Bảy, 2011, 02:24:35 PM
quá tuyệt vời cám ơn rất nhìu!!!!!!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: HanParis on 10 Tháng Bảy, 2011, 07:01:47 PM
Cám ơn nhiều nhá! :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: gangstaz on 11 Tháng Bảy, 2011, 01:17:53 PM
cam on ban that nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: builo on 12 Tháng Bảy, 2011, 05:49:47 AM
gdfgs dfg sdfg sdfg sdfg dfg
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: saigonsaomai on 13 Tháng Bảy, 2011, 11:51:15 PM
thank you very much very much
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: bangtoanbkhn on 15 Tháng Bảy, 2011, 12:18:43 AM
cho toi xin voi nhe cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhungnguyen on 17 Tháng Bảy, 2011, 12:15:41 AM
i' sao hong thay hinh gi het a
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tdcn on 17 Tháng Bảy, 2011, 12:24:35 AM
Cảm ơn bạn nhiều nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Quiangiangho on 17 Tháng Bảy, 2011, 07:13:27 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM Thank chủ topic .
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tungnguyet1976 on 22 Tháng Bảy, 2011, 12:07:47 AM
cam on chu topich nhieu da chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: giottuyet2000 on 26 Tháng Bảy, 2011, 04:43:16 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Cam on
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dung567 on 26 Tháng Bảy, 2011, 11:27:19 PM
hay quá, cám ơn bạn nhiều !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ankiet on 30 Tháng Bảy, 2011, 10:31:28 PM
xin cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hieuduong on 31 Tháng Bảy, 2011, 03:27:13 AM
cam on ban nhieu nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: audiott2 on 01 Tháng Tám, 2011, 10:25:34 AM
cd rat hay, cam on ban nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: shawnhoang on 02 Tháng Tám, 2011, 07:52:28 PM
cam on ban da upload GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dieule on 02 Tháng Tám, 2011, 07:59:16 PM

 cam on cac ban nhieu lam rat hay


Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vuvietthanh on 14 Tháng Tám, 2011, 01:41:53 AM
bang nhac de doi cua Giao linh, cam on ban nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangruby on 17 Tháng Tám, 2011, 12:03:30 AM
Cám ơn bạn rất nhiều, he he he
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: jet0720112 on 17 Tháng Tám, 2011, 06:09:18 AM
Cho mình lnk nhé. Cám ơn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: meothuong on 17 Tháng Tám, 2011, 04:08:36 PM
KHONG THAY HINH CD NHUNG CUNG RAT THICH G LINH.  THANKS
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trunghieuksd on 18 Tháng Tám, 2011, 07:31:06 AM
cam on ban chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trunghieuksd on 18 Tháng Tám, 2011, 09:43:33 AM
cam on ban chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vominhtue on 18 Tháng Tám, 2011, 10:18:01 AM
Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: xmennam on 19 Tháng Tám, 2011, 05:52:10 AM
quá hay, cảm ơn nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lindsay on 21 Tháng Tám, 2011, 07:36:19 PM
cam on ban nhieu nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khoathai on 25 Tháng Tám, 2011, 09:14:38 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Thuphuong2012 on 28 Tháng Tám, 2011, 03:35:16 AM
Lạu quá rồi không hiểu links còn sống không
Thanks bạn nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hiephv91 on 30 Tháng Tám, 2011, 04:30:30 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: DAN123456 on 30 Tháng Tám, 2011, 12:54:07 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Khaihoan on 31 Tháng Tám, 2011, 04:18:40 AM
cám ơn bạn rất nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenviduong on 01 Tháng Chín, 2011, 07:07:01 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhtuan_nguyen464 on 15 Tháng Chín, 2011, 02:53:52 AM
Cam on ban that nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaiduongct on 15 Tháng Chín, 2011, 09:00:30 AM
oh hay qua hom nay up lai cac tuyet pham cua ca si GIAO LINH that tuyet voi,cam on cac bac rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thuyvinh127 on 21 Tháng Chín, 2011, 08:30:24 AM
cảm ơn các bác nhiều nhiều lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenmonhon on 21 Tháng Chín, 2011, 10:02:02 AM
Em rất thích Giao Linh, Bác cho em xin cái link
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenmonhon on 21 Tháng Chín, 2011, 10:52:48 AM
Bác HBT ơi cho em xin link www.media fỉe.com/... của đĩa Giao Linh Tuyệt Phẩm CD1 - P1 nha. Mấy link kia em không down đc. Cảm ơn Bác nhiều.  :21
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: occon on 21 Tháng Chín, 2011, 02:59:39 PM
cám ơn bạn mìmh rất thích nghe ca sĩ Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hao on 23 Tháng Chín, 2011, 11:06:04 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
cam on anh nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguoi_linh gia on 23 Tháng Chín, 2011, 11:24:28 PM
cám ơn bạn rất nhiều.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: sonhoangbloc on 23 Tháng Chín, 2011, 11:52:21 PM
CAM ON BAN RAT NHIEU
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tqh030 on 26 Tháng Chín, 2011, 01:30:47 PM
cảm ơn bác chủ nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Valyd on 04 Tháng Mười, 2011, 04:36:46 PM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vannhoem on 07 Tháng Mười, 2011, 03:21:56 AM
Cám ơn bạn CD rất hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Trung_phat92 on 10 Tháng Mười, 2011, 02:01:33 AM
cam on ban da chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nampthp on 13 Tháng Mười, 2011, 01:38:02 PM
Cám ơn bạn thật nhiều, lâu lắm rồi mới nghe lại CD này.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tung231985 on 16 Tháng Mười, 2011, 01:24:56 PM

cam on ban da chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: khungkhung_79 on 16 Tháng Mười, 2011, 02:18:00 PM
thanks! cám ơn bạn nhiều nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: yeunhac_vang on 17 Tháng Mười, 2011, 11:55:46 AM
thanks sss ssssss sssssssss sssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Thinch Nhac Sen on 20 Tháng Mười, 2011, 04:49:45 PM
Cam on ban nhieu........... :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hailt81 on 20 Tháng Mười, 2011, 10:00:29 PM
Gõ vài chữ để thấy link nào
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: josephdo on 03 Tháng Mười Một, 2011, 10:15:29 PM
cam on anh nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhnvnt on 10 Tháng Mười Một, 2011, 12:05:59 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
cam on ban da chia se cung
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: llhoang on 12 Tháng Mười Một, 2011, 10:30:34 AM
thật hay xin cảm ơn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: minhdunhacvang on 14 Tháng Mười Một, 2011, 10:46:43 AM
Vừa cập nhật thêm 2 băng
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhtam1244 on 14 Tháng Mười Một, 2011, 01:15:06 PM
cám ơn bạn nhé, nhạc hay lắm
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nth123 on 16 Tháng Mười Một, 2011, 09:08:30 PM
cám ơn bạn nhiều, toàn những bài hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ndc1711 on 17 Tháng Mười Một, 2011, 10:13:45 AM
Quá good! Để mình dow thử.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hacduong on 19 Tháng Mười Một, 2011, 02:53:26 AM
Hay  quá                                                 hi  hi  hi
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhktmp on 19 Tháng Mười Một, 2011, 04:05:42 AM
cam on rat nhieu, chuc ban vui ve
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vipdohoa on 19 Tháng Mười Một, 2011, 09:45:50 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn.......... ;)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tqv73 on 20 Tháng Mười Một, 2011, 12:33:36 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Không thấy hình nhưng tải về nghe. Thank bạn 
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: HuongHuu on 23 Tháng Mười Một, 2011, 09:55:51 AM
cam on rat nhieu, chuc ban vui ve
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: donyvonne on 24 Tháng Mười Một, 2011, 01:14:04 PM
cam on ban nhieu nhe nhung tac pham that hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ngocanh016vn on 25 Tháng Mười Một, 2011, 11:36:22 AM
lằng nhằng quá,phức tạp quá
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: vuquochai on 26 Tháng Mười Một, 2011, 03:56:32 AM
a a a a a a
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: helloyou705 on 28 Tháng Mười Một, 2011, 05:11:36 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 
son ca so 6

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: helloyou705 on 28 Tháng Mười Một, 2011, 05:13:19 AM
son ca so 6, thanks ban
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huynhphucuong on 28 Tháng Mười Một, 2011, 05:54:35 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: panda on 28 Tháng Mười Một, 2011, 07:54:29 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn.........
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ongnoitao on 28 Tháng Mười Một, 2011, 12:50:24 PM
cảm ơn bác nhiều nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chunghd on 09 Tháng Mười Hai, 2011, 03:52:55 PM
hay quá thank bạn nhé
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tqv73 on 13 Tháng Mười Hai, 2011, 01:58:56 PM
Tìm đã lâu. Cám ơn bạn nhiều nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: oigi123 on 25 Tháng Mười Hai, 2011, 04:54:18 AM
hay quá cảm ơn :6 :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: buituanem on 25 Tháng Mười Hai, 2011, 05:49:44 PM
cảm  ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: adammeet on 27 Tháng Mười Hai, 2011, 01:03:20 AM
cảm ơn bạn đã share nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: taolaovl on 27 Tháng Mười Hai, 2011, 01:41:44 AM
thank ban da pot bai !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: baobientrang on 28 Tháng Mười Hai, 2011, 04:42:31 AM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

 


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


 

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

 

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

 

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Thank bạn nhé, file nhạc này flac hay mp3 vậy bạn.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duytanir on 28 Tháng Mười Hai, 2011, 08:32:43 AM
xin cam on nhieu nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dieuaile on 31 Tháng Mười Hai, 2011, 12:52:30 AM
Cam on ban da chia se
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: carot_do on 08 Tháng Một, 2012, 12:03:38 AM
Cảm ơn bạn nhiều lắm!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: CHUNG TỬ ĐƠN on 21 Tháng Một, 2012, 11:36:19 PM
Cám ơn chủ topic nhiều nhé!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kiennt2020 on 01 Tháng Hai, 2012, 09:24:43 PM
có hay kg vay cab ban?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: HCV_TD2007 on 02 Tháng Hai, 2012, 12:33:08 AM
GIAO LINH HAT HAY QUA
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mindogou on 02 Tháng Hai, 2012, 11:17:06 AM
Không biết có down được nữa hay không?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: HoangTrieuCIO on 02 Tháng Hai, 2012, 03:43:05 PM
hay wa di a a
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duocphuong on 03 Tháng Hai, 2012, 06:38:43 AM
Cám ơn bạn chia sẽ !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lbt on 10 Tháng Hai, 2012, 12:58:52 AM
Dù sao cũng cảm ơn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: maihoa01 on 10 Tháng Hai, 2012, 05:39:50 AM
cám ơn nhiều, nhạc hay quá
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quanphan72 on 22 Tháng Hai, 2012, 11:57:19 AM
minh rat thich tieng hat giao linh thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trungtjntz on 25 Tháng Hai, 2012, 01:00:51 AM
cam on cac bac da chia se cuon bang nay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanky on 25 Tháng Hai, 2012, 05:13:20 AM
thanks nhiều nhes HBT

Chúc thành công ,
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: taoaman on 04 Tháng Ba, 2012, 10:41:21 AM
thanks nhé!Mình rất thích giao linh từ lâu rồi.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hungtn on 05 Tháng Ba, 2012, 07:37:23 AM
Giao Linh rất tuyệt. Cám ơn bạn
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mafia_13 on 07 Tháng Ba, 2012, 02:15:50 AM
Cam on ban nhieu lam.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trongtannguyen on 07 Tháng Ba, 2012, 04:10:21 AM
rat hay. Cam on rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( 4 CDs )
Post by: tungduongadb on 07 Tháng Ba, 2012, 11:32:23 AM
Cam on cac ban rat nhieu, Minh rất thích Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: onganhhatay on 04 Tháng Tư, 2012, 11:38:15 PM
đã được che giấu. Bạn cần phải trả lời chủ đề này mới thấy được.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lamtrile2010 on 05 Tháng Tư, 2012, 02:10:27 AM
thank ban da up, nhung bai hat rat hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phucuongtb2000 on 06 Tháng Tư, 2012, 12:44:42 PM
 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ordlovely on 06 Tháng Tư, 2012, 10:32:52 PM
xem cac bai hat hay ko
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: alexanderinblack on 08 Tháng Tư, 2012, 12:16:00 AM
xin cam on nhieu nhieiu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: alexanderinblack on 08 Tháng Tư, 2012, 12:16:14 AM
cam on ban nhieu nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thanhts on 09 Tháng Tư, 2012, 08:56:47 AM
thank ban da up, nhung bai hat rat hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chantinhsc on 09 Tháng Tư, 2012, 11:39:53 AM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhai06 on 26 Tháng Tư, 2012, 02:32:08 AM
Thanks bạn nhiều! đã cho thưởng thức những bài hát hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phuoclevinh on 11 Tháng Năm, 2012, 02:57:11 AM
Rat cam on voi bo CD cua Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: toanthangpro on 12 Tháng Năm, 2012, 03:02:51 AM
Tiếng hát Giao Linh - Những Tình Khúc Tuyệt Vời
Tuy Nhiên Links Chết Nhăn Răng Rồi. Chủ Thớt Đâu rồi?
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thokhoa on 27 Tháng Năm, 2012, 06:41:03 AM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trunglq on 29 Tháng Năm, 2012, 03:08:10 PM
Rất hay rất hay rất hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cnhdv08 on 30 Tháng Năm, 2012, 12:07:47 AM
Cảm ơn nhiều! mình rất thích Giao Linh
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: chiennd on 30 Tháng Năm, 2012, 10:49:23 AM
cam on nhung bai hat hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: LENGUYENTRANDU on 28 Tháng Sáu, 2012, 10:55:58 AM
 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: charlie on 10 Tháng Bảy, 2012, 10:45:54 AM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoa tren co on 10 Tháng Bảy, 2012, 01:30:49 PM
Chân thành cảm ơn nhiều lắm!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Ngoc Tan on 10 Tháng Bảy, 2012, 01:35:48 PM
câmCám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: syduy1970 on 26 Tháng Bảy, 2012, 12:09:06 PM
cam on ban, minh rat thich giao linh .  nhung minh van chua tim dc ban co the gui cho minh dc k?
 
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hachinnoel on 27 Tháng Bảy, 2012, 09:34:52 AM
uhm . cho nghe voi nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenviduong on 28 Tháng Bảy, 2012, 02:49:10 PM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( 4 CDs )
Post by: oncmmt on 28 Tháng Bảy, 2012, 05:33:31 PM


[/quote]Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lamnguyen294 on 01 Tháng Tám, 2012, 07:48:34 AM
hay lắm, cảm on nhìu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trihung123 on 01 Tháng Tám, 2012, 09:31:32 AM
Thanks bạn, nhạc quá hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: phamquantruong on 01 Tháng Tám, 2012, 10:07:34 AM
Cám ơn bạn nhiều .Nhạc rất hay
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhcnhc92 on 13 Tháng Tám, 2012, 08:00:02 AM
cam on chu topic nha
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tony67tuan on 13 Tháng Tám, 2012, 05:12:59 PM
cam on ban that nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: badboy2007 on 15 Tháng Tám, 2012, 01:38:41 AM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ltyt128 on 01 Tháng Chín, 2012, 01:46:45 PM
Cám ơn bạn nhiều nha!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dansen on 02 Tháng Chín, 2012, 02:16:31 PM
Cám ơn vì đã chia sẻ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hongthai252003 on 14 Tháng Chín, 2012, 09:19:21 AM
 :6 những gì đã qua - làm ta hối tiếc
     Những gì còn lai - cho ta để đời
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: dunghoang on 14 Tháng Chín, 2012, 11:46:12 PM
cảm ơn đã chia sẽ những bản nhạc hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kaka_1710 on 17 Tháng Chín, 2012, 04:23:16 PM
cho xin link nha chú thớt!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trungip on 19 Tháng Chín, 2012, 03:49:24 AM
Co album giot buon khong ten ?!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lacnhansau on 19 Tháng Chín, 2012, 11:50:31 AM
link die het roi fĩ lai đi bạn ơi tks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenanh11234 on 19 Tháng Chín, 2012, 02:42:45 PM
cám ơn rất nhiều đó, nhưng sao download lâu quá.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: tuan pham23 on 20 Tháng Chín, 2012, 12:24:03 AM
okok cam on mhoeu nhieu.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: huydausu on 20 Tháng Chín, 2012, 11:46:31 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: ricemouse on 06 Tháng Mười, 2012, 05:55:55 AM
Cám ơn bạn đã up lên cho mọi người thưởng thức!!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: helpme on 05 Tháng Mười Một, 2012, 12:55:18 PM
Hay quá cám ơn nhièu
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: trangbungbu on 09 Tháng Mười Một, 2012, 11:59:41 PM
cám ơn bạn nha , album này rất tuyệt
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: redbee on 13 Tháng Mười Một, 2012, 10:21:57 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: mailsex on 23 Tháng Mười Một, 2012, 09:42:46 PM
CẢM ƠN ANH HBT. CHÚC ANH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hiepdv on 28 Tháng Mười Một, 2012, 09:32:57 AM
Tuyệt quá. Cảm ơn bạn nhiều!
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: anhngaytho2007 on 13 Tháng Một, 2013, 05:35:17 AM
Thanks . Album hay quá...tìm mãi mới thấy
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: lananhqv on 22 Tháng Một, 2013, 12:08:01 AM
cam on ban nhieu nhe, nhac cu rat hay nhung ko down dc :D link die toan phan :D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quangtrung64 on 22 Tháng Một, 2013, 09:36:03 AM
xin cảm ơn bạn nhé ! Từ thành phố Huế Việt Nam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: manhhai999 on 09 Tháng Sáu, 2013, 01:06:30 PM
Cảm ơn Rất nhiều 1 album rat hay .Thanks
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: cuty_nhacvang on 10 Tháng Sáu, 2013, 03:56:02 AM
thanks nhieu nhieu nhoen  !!! !!!!!!! !!!!! !!!! !!!! :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: thaotruongnguyen on 05 Tháng Bảy, 2013, 04:28:24 PM
Thank mod rat nhieu .................................................. :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: laughmorelovemore on 06 Tháng Bảy, 2013, 02:07:53 PM
Re: album: Chế Linh - Tình Bơ Vơ (thâu âm trước 1975 )
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangtrananhchien on 24 Tháng Tám, 2013, 03:48:03 AM
cám ơn bác lần nữa này.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: susan on 25 Tháng Tám, 2013, 01:58:06 AM
cam on ban da upload
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kekechuotchui on 25 Tháng Tám, 2013, 03:16:11 AM
Đây là một cơ hội để cám ơn chủ topic
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nhinhi77 on 06 Tháng Chín, 2013, 08:37:08 AM
Cám ơn ạn rất nhiều  :22
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: caosonhd on 13 Tháng Chín, 2013, 01:06:57 AM
cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: le huyen trang on 13 Tháng Chín, 2013, 02:09:16 AM
Cam on ban rat nhieu. Minh rat thich ca si Giao Linh hat lam
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hanxuanhlt on 23 Tháng Chín, 2013, 02:26:26 AM
ban cho minh xin link cam on
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: permute on 11 Tháng Mười, 2013, 10:11:52 PM
Cám ơn bạn đã chia sẽ !
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: haihuong2005 on 03 Tháng Mười Một, 2013, 04:14:57 AM
Xin cảm ơn người post topic này. Mình thích nghe nhạc Giao Linh  :)
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: nguyenhoai on 22 Tháng Mười Một, 2013, 09:19:31 AM
cám ơn bạn rất nhiều ;D ;D ;D ;D ;D
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: Tac ke on 10 Tháng Mười Hai, 2013, 03:39:49 AM
Cám ơn bạn nhiều. Nhạc Giao Linh rất hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: triphat6 on 10 Tháng Mười Hai, 2013, 04:54:05 AM
cam on chu thot rat nhieu a
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hiepga1981 on 04 Tháng Hai, 2014, 03:44:15 PM
Cám ơn bạn nhiều. Nhạc Giao Linh rất hay.
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: duyanhnh3 on 12 Tháng Hai, 2014, 04:31:52 AM
thank you so much much
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: wannabe333 on 16 Tháng Hai, 2014, 08:30:34 PM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: kyu_kyute on 22 Tháng Hai, 2014, 06:07:00 AM
Cam on ban hay cho  toi nghe Giap link hat
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: quang102 on 03 Tháng Tám, 2014, 03:50:07 AM
thank you so much
BR
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: baoltok on 24 Tháng Mười, 2014, 12:21:08 AM
Bác HBT ơi, link của mấy CD trong bộ Giao Linh tuyệt phẩm (4 CD) ngủm củ tỏi hết rồi, bác làm ơn up lại giúp nhé! Chân thành cảm ơn bác
Title: Re: GIAO LINH - TUYỆT PHẨM ( CDs )
Post by: hoangphuong005 on 30 Tháng Tám, 2016, 08:19:53 PM
GIAO LINH - TUYỆT PHẨM


(http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/7/f_GIAOLINHTuym_de910bd.jpg&srv=img27)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_GIAOLINHTuym_035f85a.jpg&srv=img28)

[hide]GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD1 - P1

http://www.filesend.net/download.php?f=15ba18eee576d55d5605858d168ead25
http://www.megaupload.com/?d=DLR84RD5
http://www.zshare.net/download/1480341647f5d64b/
http://uploaded.to/?id=v4yju4
http://www.badongo.com/file/10246505

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD1 - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=33c42a59904e9799a392cfaf28eac979
http://www.megaupload.com/?d=2FU01WC0
http://www.zshare.net/download/14799813f28e4f81/
http://uploaded.to/?id=1yqoed
http://www.badongo.com/file/10246443
http://www.mediafire.com/?eezh1ce91ed

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD2 - P1

http://www.filesend.net/download.php?f=9f98b83f6f4291cddd93b6a5d0e52d79
http://www.megaupload.com/?d=8QNP1289
http://www.zshare.net/download/14802920233dd8b2/
http://uploaded.to/?id=74um6h
http://www.badongo.com/file/10247462
http://www.mediafire.com/?x1xdhedh3eg

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD2 - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=96771fbc1338360018ee6b2e7c266b54
http://www.megaupload.com/?d=CLK17F9X
http://www.zshare.net/download/14817970dae2758a/
http://uploaded.to/?id=vb7ekc
http://www.badongo.com/file/10247322
http://www.mediafire.com/?ioocz3jwiw3


GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD3 - P1


http://www.filesend.net/download.php?f=55e71e5bf76fe06c33f59c9d2f9f104a
http://www.megaupload.com/?d=TTB5IKRF
http://www.zshare.net/download/14827935bdab4f8b/
http://uploaded.to/?id=wd5obe
http://www.badongo.com/file/10251028
http://www.mediafire.com/?4jow1yg3xjw

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD3 - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=5ff9ea84b0ec0475e8b4ded98e9d1358
http://www.megaupload.com/?d=AASS1M1R
http://www.zshare.net/download/14809498415a30d2/
http://uploaded.to/?id=10e9yv
http://www.badongo.com/file/10251037
http://www.mediafire.com/?eumnmgdixdt

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD4 - P1

http://www.4shared.com/account/file/54168634/44304d80/GIAO_LINH_TUYET_PHAM_Vol_4_-_P1-_
http://www.megaupload.com/?d=N5ZNII09
http://www.zshare.net/download/1482856461d7602e/
http://uploaded.to/?id=2r4zpm
http://www.badongo.com/file/10252465
http://www.mediafire.com/?32cbydeu3og

GIAO LINH - TUYỆT PHẨM - CD4 - P2

http://www.4shared.com/account/file/54173460/d7cf0703/GIAO_LINH_TUYET_PHAM_Vol_4_-_P2-_
http://www.megaupload.com/?d=8VMWLEG4
http://www.zshare.net/download/1482856110be7263/
http://uploaded.to/?id=ynt6o1
http://www.badongo.com/file/10252446
http://www.mediafire.com/?xcuhyzccttb

Link Mediafire sẽ không bị trở ngại nếu bạn dùng chương trình hổ trợ download mới nhất - bạn có thể lấy về và cài vào máy      TẠI ĐÂY (http://www.shareonall.com/IDM5.12HoTro_DL_aqqh_rar.htm)
[/hide]


(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_8fe0be5.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_42b923b.jpg&srv=img33)

(http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_f611e55.jpg&srv=img33)

(http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/9/f_GIAOLINHChum_9c78a24.jpg&srv=img26)


[hide]GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD1 - P1

http://www.4shared.com/file/54180570/5ff3644a/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD1-P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=3ANWVN5M
http://www.zshare.net/download/14852559846ab1e5/
http://uploaded.to/?id=ekznpn
http://www.badongo.com/file/10263030
http://www.mediafire.com/?txblxchd3hd

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD1 - P2

http://www.4shared.com/file/54183790/d0413244/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD1-P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=PPV23RA1
http://www.zshare.net/download/14852552322fcdea/
http://uploaded.to/?id=243m90
http://www.badongo.com/file/10263426
http://www.mediafire.com/?dhnxw13yh6z

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD2 - P1

http://www.4shared.com/file/54321971/9e2a7377/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD2_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=5P2PQMD9
http://www.zshare.net/download/149536299f55f99a/
http://uploaded.to/?id=l9qckq
http://www.badongo.com/file/10277949
http://www.mediafire.com/?jwwgwzctzyg

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD2 - P2

http://www.4shared.com/file/54343116/7d4e2dc1/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD2_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=XKPK5CO2
http://www.zshare.net/download/14900052a6179e83/
http://uploaded.to/?id=c5hvov
http://www.badongo.com/file/10277859
http://www.mediafire.com/?hyhdngdmtic

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD3 - P1

http://www.4shared.com/file/54336359/fe70d18/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD3_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=PGXUA2AD
http://www.badongo.com/file/10281473
http://www.zshare.net/download/149159924a948913/
http://uploaded.to/?id=m2gacs
http://www.mediafire.com/?mddu3edd2d3

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD3 - P2

http://www.4shared.com/file/54338580/27c7c070/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD3_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=6ZGTAUPW
http://www.zshare.net/download/14914405aed351df/
http://uploaded.to/?id=i83qao
http://www.badongo.com/file/10279851
http://www.mediafire.com/?ic5nnezx5vn

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD4 - P1

http://www.4shared.com/file/54361157/beec43b8/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD4_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=EPL73I8K
http://www.zshare.net/download/1495140053e2ae84/
http://uploaded.to/?id=l4j2uq
http://www.badongo.com/file/10286133
http://www.mediafire.com/?9dcjd3tb3c9

GIAO LINH * CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN CD4 - P2

http://www.4shared.com/file/54366780/c7cec5d/GIAO_LINH_-_Chuyen_Do_Vi_Tuyen_CD4_-_P2-__HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=2DWJHOIR
http://www.zshare.net/download/149514773c69d6f1/
http://uploaded.to/?id=xhbh8y
http://www.badongo.com/file/10286151
http://www.mediafire.com/?bchoi1gmbeg
[/hide]

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINHTiem_5e2df6c.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_efeb055.jpg&srv=img32)

(http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/12/f_GIAOLINH84Lm_7f87787.jpg&srv=img32)

[hide]GIAO LINH * TIẾNG XƯA - P1


http://www.filesend.net/download.php?f=83efd58835ac94d92eb43a8ba2ddf040
http://www.4shared.com/file/54837907/4ac4c62a/GIAO_LINH_-_Tieng_Xua_-_Cassestte_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=8VL2PFOX
http://www.zshare.net/download/15155659857a769f/
http://uploaded.to/?id=022re9
http://www.badongo.com/file/10347186
http://www.mediafire.com/?ttir9w1gou9

GIAO LINH * TIẾNG XƯA - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=3def8e79a2ad9ca50c217fe2f1490881
http://www.4shared.com/file/54842296/65aa8e36/GIAO_LINH_-_Tieng_Xua_-_Cassestte_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=5OTD7BSD
http://www.zshare.net/download/151503642ce1deda/
http://uploaded.to/?id=ko178l
http://www.badongo.com/file/10345867
http://www.mediafire.com/?ydcc3gdsiuo

GIAO LINH * LÒNG MẸ - P1

http://www.filesend.net/download.php?f=1b157a1c93a8e9089c9000d62ffea83d
http://www.4shared.com/file/54746365/4cd8cf6/GIAO_LINH_84-Long_Me_-_Cassestte_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=D5MZBO6C
http://www.zshare.net/download/15124698567e9960/
http://uploaded.to/?id=hc0zp5
http://www.badongo.com/file/10333441
http://www.mediafire.com/?duyc5lxhmxv

GIAO LINH * LÒNG MẸ - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=8f857c48b769de4ac9da3897ab922c87
http://www.4shared.com/file/54842296/65aa8e36/GIAO_LINH_-_Tieng_Xua_-_Cassestte_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/?d=W5KH8972
http://www.zshare.net/download/1513878933a2cd20/
http://uploaded.to/?id=upm8th
http://www.badongo.com/file/10338397
http://www.mediafire.com/?cd9kigwmgys
[/hide]

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6frontm_9b6586a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/7/19/f_sonca6insidm_039def4.jpg&srv=img28)

[hide]GIAO LINH * SƠN CA 6 - P1

http://www.filesend.net/download.php?f=bef9df31e3dee3b8ec917d69cfe6f71a
http://www.4shared.com/file/55298989/709a4100/GIAO_LINH-Son_Ca_6_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/vn/?d=A787TDXR
http://www.zshare.net/download/15394225720fe7c4/
http://uploaded.to/?id=6ilin4
http://www.badongo.com/file/10408691
http://www.mediafire.com/?idizt9eie1t

GIAO LINH * SƠN CA 6 - P2

http://www.filesend.net/download.php?f=a2d6039f3f92e1effc1d8713a7fcb712
http://www.4shared.com/file/55303865/f7207c47/GIAO_LINH-Son_Ca_6_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
http://www.megaupload.com/vn/?d=X0Z5HQ7G
http://www.zshare.net/download/153758722c04f087/
http://uploaded.to/?id=in8nul
http://www.badongo.com/file/10408545
http://www.mediafire.com/?hhl9cxmgnrm
[/hide]

 
[music]http://nhacvang.namduoc.com/06%20Duong%20Ve%20Khuya%20-%20GIAO%20LINH.mp3[/music]
Không có link nào tải được hết chủ thớt ơi!!!buồn quá xin chủ thớt xem lại và giúp đỡ nhé! Kính chào