YeuNhacVang.Com

CLB YNV => Chia Sẻ Nhạc => Topic started by: HBT on 02 Tháng Chín, 2008, 09:58:26 AM

Title: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: HBT on 02 Tháng Chín, 2008, 09:58:26 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


[hide]
Tân Cổ Giao Duyên - QUÁN GẤM ĐẦU LÀNG - P1

http://www.megaupload.com/?d=7XJZGOTO
http://www.mediafire.com/file/gwzilk2818a/Tan Co Giao Duyen - QUAN GAM DAU LANG-P1-HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60768920/fd833f08/Tan_Co_Giao_Duyen_-_QUAN_GAM_DAU_LANG-P1-HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - QUÁN GẤM ĐẦU LÀNG - P2

http://www.megaupload.com/?d=KEGTGRKQ
http://www.mediafire.com/file/qt0p5qqd0pj/Tan Co Giao Duyen - QUAN GAM DAU LANG-P2-HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60807872/494d9775/Tan_Co_Giao_Duyen_-_QUAN_GAM_DAU_LANG-P2-HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - Tiếng Hát LỆ THUỶ & MINH VƯƠNG - P1

http://www.megaupload.com/?d=E9SVOUC0
http://www.mediafire.com/file/5zjxyc7unya/Tan Co Giao Duyen-LE THUY - MINH VUONG-P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60879443/4e82a667/Tan_Co_Giao_Duyen-LE_THUY_-_MINH_VUONG-P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - Tiếng Hát LỆ THUỶ & MINH VƯƠNG - P2

http://www.megaupload.com/?d=TXDS22MI
http://www.mediafire.com/file/10opqcfmvrr/Tan Co Giao Duyen-LE THUY - MINH VUONG-P2- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60886990/b0ce9d44/Tan_Co_Giao_Duyen-LE_THUY_-_MINH_VUONG-P2-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - MƯỜI THƯƠNG - P1

http://www.megaupload.com/?d=0858S07W
http://www.mediafire.com/file/r8rdltucc2h/Tan Co Giao Duyen - MUOI THUONG - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60892403/42df5a03/Tan_Co_Giao_Duyen_-_MUOI_THUONG_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - MƯỜI THƯƠNG - P2

http://www.megaupload.com/?d=S04JTHQ6
http://www.mediafire.com/file/r0bhk5hncrq/Tan Co Giao Duyen - MUOI THUONG - P2- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60901967/cfc9b4f5/Tan_Co_Giao_Duyen_-_MUOI_THUONG_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - Tiếng Hát MINH VƯƠNG * MÀU TÍM HOA SIM - P1

http://www.megaupload.com/?d=RB2U1CHF
http://www.mediafire.com/file/zfeve9bpize/Tieng Hat MINH VUONG - Mau Tim Hoa Sim - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60909258/bdba3da9/Tieng_Hat_MINH_VUONG_-_Mau_Tim_Hoa_Sim_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - Tiếng Hát MINH VƯƠNG * MÀU TÍM HOA SIM - P2

http://www.megaupload.com/?d=LCPEY0A
http://www.mediafire.com/file/y2rch8ydmty/Tieng Hat MINH VUONG - Mau Tim Hoa Sim - P2 - HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60921970/32764377/Tieng_Hat_MINH_VUONG_-_Mau_Tim_Hoa_Sim_-_P2_-_HBTYeuNhacVang.html

Những Trích Đoạn Cải Lương Nổi Tiếng - KẺ BÊN TRỜI - P1

http://www.megaupload.com/?d=J5HIIYGA
http://www.mediafire.com/file/tts4qoysbju/KE BEN TROI - Nhung Trich Doan Cai Luong Noi Tieng - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61009286/6ed4349f/KE_BEN_TROI_-_Nhung_Trich_Doan_Cai_Luong_Noi_Tieng_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Những Trích Đoạn Cải Lương Nổi Tiếng - KẺ BÊN TRỜI - P2

http://www.megaupload.com/?d=8QP5K45R
http://www.mediafire.com/file/gju7hbyfxks/KE BEN TROI - Nhung Trich Doan Cai Luong Noi Tieng - P2 - HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60948994/59d010ca/KE_BEN_TROI_-_Nhung_Trich_Doan_Cai_Luong_Noi_Tieng_-_P2_-_HBTYeuNhacVang.html


Tân Cổ Giao Duyên - ĐÊM TRÊN ĐẢO HOANG - P1

http://www.megaupload.com/?d=Y1SHNCXR
http://www.mediafire.com/file/vsneuvwyois/Tan Co Giao Duyen - DEM TREN HOANG DAO - P1-  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61023893/1f4fc783/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DEM_TREN_HOANG_DAO_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - ĐÊM TRÊN ĐẢO HOANG - P2

http://www.megaupload.com/?d=F0BDQ0T2
http://www.mediafire.com/file/edxgvvz8tmb/Tan Co Giao Duyen - DEM TREN HOANG DAO - P2-  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61028885/3836d4f6/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DEM_TREN_HOANG_DAO_-_P2-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - PHẬN LÀM DÂU - P1

http://www.megaupload.com/?d=5DNVUYWP
http://www.mediafire.com/file/9gmc3khndiu/Tan Co Giao Duyen - PHAN LAM DAU - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61258769/5bb78f75/Tan_Co_Giao_Duyen_-_PHAN_LAM_DAU_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - PHẬN LÀM DÂU - P2

http://www.megaupload.com/?d=PC12VTIU
http://www.mediafire.com/file/mcwgtfuexen/Tan Co Giao Duyen - PHAN LAM DAU - P2- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61139355/cf4dd82a/Tan_Co_Giao_Duyen_-_PHAN_LAM_DAU_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - NGƯỜI EM VỸ DẠ - P1

http://www.megaupload.com/?d=6EYI1MDC
http://www.mediafire.com/file/2oxmkjy2dda/Tan Co Giao Duyen - NGUOI EM VY DA - P1-  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61152871/ae02e3f1/Tan_Co_Giao_Duyen_-_NGUOI_EM_VY_DA_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - NGƯỜI EM VỸ DẠ - P2

http://www.megaupload.com/?d=GRL3APLP
http://www.mediafire.com/file/zznkbjcwygm/Tan Co Giao Duyen - NGUOI EM VY DA - P2 -  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61167240/8fc18f90/Tan_Co_Giao_Duyen_-_NGUOI_EM_VY_DA_-_P2_-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - ĐÁM CƯỚI TRÊN ĐƯỜNG QUÊ - P1

http://www.megaupload.com/?d=F5ZY78G2
http://www.mediafire.com/file/mzy0dfljyxy/Tan Co Giao Duyen - DAM CUOI TREN DUONG QUE - P1-  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61190893/b1768ad9/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DAM_CUOI_TREN_DUONG_QUE_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - ĐÁM CƯỚI TRÊN ĐƯỜNG QUÊ - P2

http://www.megaupload.com/?d=94YM439H
http://www.mediafire.com/file/9myqwyiolmx/Tan Co Giao Duyen - DAM CUOI TREN DUONG QUE - P2 -  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61266133/65e7e37f/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DAM_CUOI_TREN_DUONG_QUE_-_P2_-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - TÍCH ĐÁ VỌNG PHU - P1

http://www.megaupload.com/?d=QZT3CC09
http://www.mediafire.com/file/ojjnibttbue/Tan Co Giao Duyen - TICH DA VONG PHU - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61275689/4c5c4371/Tan_Co_Giao_Duyen_-_TICH_DA_VONG_PHU_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - TÍCH ĐÁ VỌNG PHU - P2

http://www.megaupload.com/?d=WL2GHTR8
http://www.mediafire.com/file/mjgukdzamj1/Tan Co Giao Duyen - TICH DA VONG PHU - P2- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61283685/e2d1c757/Tan_Co_Giao_Duyen_-_TICH_DA_VONG_PHU_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
[/hide]

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: determinist on 02 Tháng Chín, 2008, 11:32:25 AM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenkennythai on 02 Tháng Chín, 2008, 07:56:21 PM
XIN CAM ON CAC BAC RAT NHIEU,ME CUA EM RAT THICH CA CO
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: loan on 02 Tháng Chín, 2008, 08:44:20 PM
cám ơn nhiều lắm và thep mình nghĩ trên thị trường bày giờ chỉ có filesend là dễ load nhất
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bonoqua on 02 Tháng Chín, 2008, 08:48:20 PM
minh rat thich nhung bai tan co tu hoi con be xiu, nay moi co co hoi duoc nghe thoa thich the nay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: longvinhtravinh on 03 Tháng Chín, 2008, 01:39:12 AM
Cam on nhieu that nhieu nhung bai ca bat huu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vlxdquoccuong on 03 Tháng Chín, 2008, 05:02:50 AM
cám ơn các bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vbbgold on 03 Tháng Chín, 2008, 06:21:08 AM
Hay quá nhỉ thanks thanks ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dongtri on 03 Tháng Chín, 2008, 06:17:52 PM
Cac Ban biet khong ? Hoi do Me minh thuong nghe nhac Tinh ca 1975....va cai luong cu vao moi khuya 3..4 gio sang khong biet minh tham nhap vao khi nao ma toi thich nhung giai dieu ay vo cung va bat tan. Cam on tat ca
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN
Post by: HVP on 03 Tháng Chín, 2008, 09:33:48 PM
Rất cám ơn HBT nhiệt tình có công sưu tầm nhiều bài hát Tân Cổ Giao Duyên.
 ;D
NGUỒN GỐC CỔ NHẠC VIỆT NAM

Việt Nam từ bao năm qua, do ảnh hưởng lịch sử và chính trị trên từng miền, từng vùng hợp với sinh hoạt đặc thù tại các địa phương, chúng ta đã có được một nền âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú. Bên cạnh các bộ môn hát Chèo, ca trù, hát ả đào… tại miền bắc, âm nhạc miền nam thoát ra từ nhạc triều đình (Huế) kết hợp cùng các bài dân ca, lý, hò… đã trở thành bộ môn cổ nhạc miền nam, một bộ môn không thể thiếu được trong đời sống hằng ngày hiện nay.
Các nghệ sĩ cổ nhạc đã không ngừng sáng tác trong gần một thế kỷ qua, với mục đích ngày càng phát triển bộ môn cổ nhạc được phong phú hơn. Theo tài liệu ghi lại, thì vào khoảng năm 1915 – 1916 có một loại hát gọi là “ca salon”. Ðó là một lối hát rất đơn giản, không có cảnh trí gì hết. Chỉ có một bộ ván. Trước bộ ván để một cái bàn chưn cheo. Các tài tử đều ngồi trên bộ ván và mặc quốc phục xem rất nghiêm trang. Có lẽ do ảnh hưởng của loại nhạc triều đình từ xưa còn rớt lại. Thường thì ca bản tứ đại lớp đầu. Chuyện thì dựa trên chuyện Lục Vân Tiên hay Kiều…Sau đó mới đến “ca ra bộ” có tánh cách tài tử.
Dần dần có một số đông thấy được cái hay của sự ra bộ ấy, bèn bàn nhau đem lên sân khấu mà diễn, rồi dựng cảnh, rồi tuồng tích, và sau cùng là thành cải lương vào năm 1920. Ðầu tiên là gánh của thầy Andre Thân ở Sa Ðéc, rồi mới tới gánh của thầy Năm Tú ở Mỹ Tho…
Danh từ Cải Lương được xuất hiện đầu tiên tại gánh hát Tân Thinh của ông Trương Văn Thông vào năm 1920.Sau đó, các gánh khác lần lượt ra đời, như Văn Hí Ban ở Chợ Lớn, Tập Ích Ban ở Thốt Nốt, Tái Ðồng Ban ở Mỹ Tho. Hai chữ Cải Lương là do gọi tắt từ câu “cải biến kỳ sự, sử ích tự thiên lương” (đổi những gì cũ còn lại ra thành những gì mới và hay). Những nghệ sĩ theo ngành cải lương đều tin có Tổ Nghiệp, nên hàng năm họ làm lễ Giỗ Tổ vào ngày 12 tháng 8 âm lịch.
Nói đến cổ nhạc không ai có thể bỏ qua được bài Vọng Cổ, một loại bài hát đã làm say mê bao nhiêu triệu con tim Việt Nam do tính chất mùi mẫn lúc trình diễn cũng như tự do ngân dài mỗi đầu câu của người hát. Nguyên thủy của chữ Vọng Cổ là do từ Dạ Cổ Hoài Lang (đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chàng), do ông Cao Văn Lầu, biệt hiệu là Sáu Lầu quê ở Tân An đến định cư ở Bạc Liêu lúc còn nhỏ. Ông sáng tác bài Dạ Cổ Hoài Lang vào khoảng năm 1918, và chịu nhiều ảnh hưởng của bài Tứ Ðại Oán và bài Hành Vân. Khởi đầu, bài Dạ Cổ Hoài Lang chỉ có 20 câu, mỗi câu 2 nhịp, lần lần thành 4 nhịp đầu tiên hát trên sân khấuTập Ích Ban năm 1921, và thành 8 nhịp trên sân khấu Tái Ðồng Ban năm 1922.
Năm 1934, cố nghệ sĩ Lư Hoa Nghĩa (thân phụ của cố nữ nghệ sĩ Thanh Nga) chuyển bài Dạ Cổ Hoài Lang thành bài Vọng Cổ.Năm 1936, cố nghệ sĩ Năm Nghĩa đã sửa thành 16 nhịp. Khoảng đầu năm 1951, cố nghệ sĩ Út Trà Ôn đã phát triển thành bài vọng cổ 32 nhịp mà đa số nghệ sĩ cải lương hiện nay vẫn còn hát.
 :o
(Sưu tầm)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khado on 03 Tháng Chín, 2008, 10:58:59 PM
cam on rat nhieu, cho minh nghe voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quocninh on 04 Tháng Chín, 2008, 02:01:36 AM
CAM ON NHIU BANN NHIU LAM!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhngoc23 on 04 Tháng Chín, 2008, 02:42:50 AM
CAM ON NHIEU LAM. NHUNG BAI TAN CO NGHE SAO NGOT NGAO VA TINH CAM QUA. KO BIET BAC HBT CO TAN CO" HAN THA LA" KO NHI. NGAY XUA TOI CO NGE BANG NHAC CO BAI TAN CO "LAN VA DIEP" CUNG VOI "HAN THA LA" NGE RAT HAY
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Dinh Dung on 04 Tháng Chín, 2008, 03:25:39 AM
Cam on ban HBT rat nhieu. Minh cung rat thich tan co giao duyen do nghe si ngay xua ca.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhlong98 on 04 Tháng Chín, 2008, 06:42:39 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: arabica99 on 04 Tháng Chín, 2008, 07:48:37 AM
cám ơn bạn nhiều   ;D 
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: smilegirl on 04 Tháng Chín, 2008, 07:54:44 AM

Cảm ơn đã post bài!
Hy vọng còn Post tiếp
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: smilegirl on 04 Tháng Chín, 2008, 07:57:03 AM
Cảm ơn đã post bài!
Hy vọng ngày càng có nhiều đĩa hay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phamminhtuoi on 04 Tháng Chín, 2008, 09:03:32 PM
Nhiều CD tân cổ hay quá. Cho mình link down nhé. Cám ơn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: loan on 04 Tháng Chín, 2008, 10:57:13 PM
cám ơn nhá nhưng sao ma khó load lắm bác ơi đưa dạng filesend đ nhá
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: HBT on 04 Tháng Chín, 2008, 11:18:00 PM
cám ơn nhá nhưng sao ma khó load lắm bác ơi đưa dạng filesend đ nhá

Có cả link mediafire mà la khó thì bó tay thôi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhacvangtoiyeu on 05 Tháng Chín, 2008, 08:37:15 AM
minh rat thich nhung bai tan co tu hoi con be xiu, nay moi co co hoi duoc nghe thoa thich the nay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vinhnguyen12101980 on 05 Tháng Chín, 2008, 09:37:27 AM
rat hay xin cam on chu nhan cua chu de nay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: htbdct on 05 Tháng Chín, 2008, 11:39:07 AM
cam on rat nhieu vi da chia se cac dia nhac nay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Forever on 05 Tháng Chín, 2008, 04:27:25 PM
Cam on tac gia da post nhung dia nhac nay rat nhieu.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tình đơn phương on 05 Tháng Chín, 2008, 11:00:32 PM
Thanks for share! Happy day!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gio_biencuong_1975 on 06 Tháng Chín, 2008, 12:52:50 PM
cam on bac nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanhuyvn on 06 Tháng Chín, 2008, 07:54:31 PM
toi xin chan thanh cam on rat nhieu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhtrapico on 06 Tháng Chín, 2008, 11:23:59 PM
Camon rat nhieu, cho mình nghe với
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhphu on 07 Tháng Chín, 2008, 04:52:06 AM
cam on HBT da chia xe nhung dia nhac nay. chuc suc khoe va thanh dat !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nickhot on 07 Tháng Chín, 2008, 05:49:08 AM
nhac vang con co vong co vang nua chu ...!
cam on ban nhiu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thach558 on 07 Tháng Chín, 2008, 11:24:01 AM
không thể chê vào đâu được, tuyệt quá. cám ơn nhiều nhé.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: p3v3d on 08 Tháng Chín, 2008, 05:31:35 AM
tuyet that day. thanks bro
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: acuong on 08 Tháng Chín, 2008, 05:38:16 AM
cam on ban da chia se tan co rat hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: wrongturn on 09 Tháng Chín, 2008, 07:24:15 AM
cám ơn bạn, CD rất hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: adieumonpays on 11 Tháng Chín, 2008, 04:29:56 AM
Cảm ơn bạn thật nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuankiet1177 on 11 Tháng Chín, 2008, 01:46:23 PM
troi oi hay qua cho nghe voi nhe.cam on mat
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ydung on 11 Tháng Chín, 2008, 07:37:37 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mottroithuongnho on 12 Tháng Chín, 2008, 05:35:52 AM
 cam on cam on cam on cam on cam on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Dungcd6 on 12 Tháng Chín, 2008, 12:58:23 PM
Em xin cam on bác. Cái này em cứ rình mãi đấy bác ạh. Chúc bác khoẻ.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenhoangtuan on 12 Tháng Chín, 2008, 01:05:30 PM
toi co rat nhieu CD cai luong va vong co hau nhu la thu am truoc 75 het.nhung ma toi ko biet cach dua len mang
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thaihung on 12 Tháng Chín, 2008, 04:36:17 PM
Bộ CD tân cổ hay quá! cho mình load về nghe với nha? chúc Bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc!...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: truongnguyen on 12 Tháng Chín, 2008, 10:19:06 PM
Thanks ban nhieu nha. Nhung bai ca co nay khong gi co the thay the
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: palikha on 12 Tháng Chín, 2008, 10:25:32 PM
Minh rat thich nhung bai tan co nhu the nay!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cutingo on 12 Tháng Chín, 2008, 11:03:43 PM
wow, vong co, I love it too. Thank you for sharing.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: spydark on 13 Tháng Chín, 2008, 08:43:37 AM
Cảm ơn nhiều nha!
Nhiều qua, đúng là đang tìm được kho báu rùi!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haibv on 13 Tháng Chín, 2008, 10:36:45 AM
Đồng chí này nhiều nhạc hay quá nhỉ. Cảm ơn nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: VoDanh_LangTu on 13 Tháng Chín, 2008, 09:10:45 PM
Xin cám ơn bạn nhiều nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhocquay on 15 Tháng Chín, 2008, 08:55:46 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: music2007 on 15 Tháng Chín, 2008, 06:43:06 PM
Rất cảm ơn HBT. Đúng là sư phụ cải lương tân cổ.

Hình như CD cuối cùng : " Rước tình về với quê hương " không có link thì phải. Sư phụ kiểm tra dùm cái.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phamngocthanhphong on 15 Tháng Chín, 2008, 10:05:23 PM
hi cho minh nghe voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phiung07 on 15 Tháng Chín, 2008, 11:43:55 PM
Cam on HBT da suu tam nhung bai tan co rat hay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: choban_chotoi on 16 Tháng Chín, 2008, 12:49:14 AM
rât cảm ơn bạn đã cho tôi những gì tốt đẹp nhất.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bachtiensinh_nguyen on 16 Tháng Chín, 2008, 03:59:46 AM
Xin cám ơn các Bác rất nhiều.Nhờ các Bác mà mình tìm được những bài hát mà mua ngoài chợ không có!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: HBT on 16 Tháng Chín, 2008, 07:08:47 AM
Rất cảm ơn HBT. Đúng là sư phụ cải lương tân cổ.

Hình như CD cuối cùng : " Rước tình về với quê hương " không có link thì phải. Sư phụ kiểm tra dùm cái.

CD này bị hỏng rồi bạn à - vui lòng chờ hàng đang gởi về nhá  ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: com4ever on 16 Tháng Chín, 2008, 10:06:39 AM
Rất cám ơn HBT nhiệt tình có công sưu tầm nhiều bài hát Tân Cổ Giao Duyên.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: music2007 on 16 Tháng Chín, 2008, 03:28:56 PM
CD này bị hỏng rồi bạn à - vui lòng chờ hàng đang gởi về nhá  ;D

Nhìn hình là phê rùi. CD hỏng thì nhìn hình tạm cũng được. Không quan trọng phải có CD đâu. Cảm ơn HBT nhiệt tình.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yeuquai on 17 Tháng Chín, 2008, 12:05:22 AM
Ngàn vạn lời nói cũng không thể diễn tả hết lòng biết ơn với HBT
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: choban_chotoi on 17 Tháng Chín, 2008, 06:41:55 AM
Cảm ơn HBT, tôi đang tìm những câu vọng cổ có tên như:
 - Tần Huỳnh khóc bạn - Thanh Hải
 - Tình Anh bán chiếu - Út trà Ôn
 - Võ Đông Sơn-Bạch Thu Hà...
HBT có thì cho xin hay biết tìm ở đâu xin chỉ giúp, thanks again
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tamthanh on 17 Tháng Chín, 2008, 09:17:41 AM
cam on ban quan tri
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuanvu73 on 17 Tháng Chín, 2008, 09:59:53 AM
cam on trung tam nhieu cai luong qua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: loan on 17 Tháng Chín, 2008, 11:08:11 PM
rất hay và rất tue65t và xin cám ơn nhiều nhá
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Người nhập kuộc on 18 Tháng Chín, 2008, 12:46:05 AM
Xin cảm ơn anh HBT nhiều! Bộ sưu tập giá trị quá! Cho em xin nhé!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dinhduylinh on 18 Tháng Chín, 2008, 03:45:36 AM
Cam on nha, tan co nhieu wa troi. ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Ngoai^buon on 18 Tháng Chín, 2008, 04:32:39 AM
Hay quá trời!. Nhà em thích cặp song ca Minh Vương Lệ Thuỷ lắm. Cám ơn bác HBT rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lostprince on 18 Tháng Chín, 2008, 10:41:13 AM
chưa nghe tân cổ trên máy tính lần nào,hihithanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: muoinamtaingo_80 on 18 Tháng Chín, 2008, 01:25:39 PM
bác HBT có nhiều cải lương quá, cho em hỏi là bác có CD TƯỚNG CƯỚP SI TÌNH; ĐÊM LẠNH CHÙA HOANG; TÌM LẠI CUỘC ĐỜI và NỬA ĐỜI HƯƠNG PHẤN  ko cho em xin với, chất lượng chút càng tốt. Bản thân rất thích những cuốn cải lương này và phụ huynh còn thích gấp rrất nhiều lần. Mong bác HBT và các anh em tìm giúp cho em nhe. Xin đa tạ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: doanhnghiep90 on 20 Tháng Chín, 2008, 01:19:09 PM
Cám bạn nhiều lắm ! Bộ này làm quà cho ông bà rất quý !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chuongtrinh on 22 Tháng Chín, 2008, 11:02:50 AM
uhm thật sự là rất cần những trang như vầy để những ai thực sư yêu thích và muốn bảo tồn giá trị truyền thống quê hương - cô nhạ (tân cổ, cải lương). Cho dù 1 trăm năm nữa, nghìn năm nữa những giọng hát Minh vương, minh phụng, minh cảnh, tấn tài, thanh tuần ... hay lệ thủy, mỹ châu, phượng liên, thanh kim huệ, ...... vẫn còn vọng mãi .... đến ngàn sau. Cũng như sẽ còn mãi Đêm lạnh chùa hoang, máu nhuộm sân chàu, chuyện tình lan và điệp, lấy chồng xứ lạ, tây thi, đời cô hạnh, tô ánh nguyệt. Ôi ! thật vô giá những giá trị tình thần kia. Hãy cùng nhau ra sứa gìn giữ các bạn nhé. Mình nói thật. Mình cũng đó các đĩa gốc tân cổ như thế này. Mình giữ rất cẩn thận. hjhjhj.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: datpv on 23 Tháng Chín, 2008, 04:01:36 AM
Minh rat me tan co giao duyen, thanks cac ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yeunhactre on 24 Tháng Chín, 2008, 06:29:16 AM
Thật là tuyệt vời khi nghe lại nấy bản 'vặn cổ bù lon' cán ơn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Savina on 24 Tháng Chín, 2008, 11:33:33 AM
cám ơn các bạn nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: solomon on 24 Tháng Chín, 2008, 11:46:44 AM
Cảm ơn bạn nhiều nhé
Cho mình download
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: locnguyen1968 on 24 Tháng Chín, 2008, 11:15:32 PM
thank you very much.......... :P   cam  on nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhquanmusic on 25 Tháng Chín, 2008, 03:22:20 AM
Cảm ơn anh HBT nhiều!

:)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nho2006saigon on 25 Tháng Chín, 2008, 07:41:36 AM
wow, nhà em khoái nhất cái món này. Cám ơn bác nhiều nhé! Lâu quá rồi em mới lại nghe lại mấy bài em mê từ hồi bé tý.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: fantasyyy on 26 Tháng Chín, 2008, 02:20:35 AM
Xin chân thành cảm ơn đã chia sẻ, nhìu wá sao dơn về hết đây, chắc 2 tháng mới xong với đường truyền cui báp của tui
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vancong23 on 26 Tháng Chín, 2008, 04:33:32 AM
thank các  bạn rất nhiều nha !!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenanhtu on 26 Tháng Chín, 2008, 06:38:45 AM
tinh thần chia sẻ luôn được đánh giá cao!!!! cám ơn bạn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dangyou99 on 26 Tháng Chín, 2008, 10:56:58 AM
cảm ơn nhe, mình rất thích
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhviet on 26 Tháng Chín, 2008, 12:40:58 PM
Thanh that cam on nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: jeryph on 27 Tháng Chín, 2008, 07:58:15 AM
Hay lắm cám ơn nhìu !!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pahnh on 28 Tháng Chín, 2008, 02:27:01 AM
cám ơn bác đã up.Hôm nay đổi món xem thế nào. ;D :D ;D :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dungkho on 28 Tháng Chín, 2008, 02:10:18 PM
XIN CAM ON CAC BAC RAT NHIEU,ME CUA EM RAT THICH CA CO
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phuongtngoc on 30 Tháng Chín, 2008, 01:41:16 AM
cam on ban rat nhieu.  Minh thich nghe nhung nhac nay lam.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khacdu on 30 Tháng Chín, 2008, 12:37:23 PM
Cam on ban da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quantruong on 30 Tháng Chín, 2008, 08:36:20 PM
Mình rất thích cải lương nhất là thu âm trước 75, cảm ơn bạn đã cho mình những giây phút thư giãn tuyệt vời
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khongminh148 on 01 Tháng Mười, 2008, 02:41:55 AM
cam on cac dong chi rat nhieu.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ktcomputer on 01 Tháng Mười, 2008, 09:03:07 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ktcomputer on 01 Tháng Mười, 2008, 09:07:04 AM
Chao  yeu nhac vang - Toi  rat  thich nghe va chat  nhac  vang bong  nhien toi lai kham pha  ra  dc  trong yeu nhac vnag lai co  : " tan co giao duyen chat  luong cao " ...
  xin admin   hay  cac ban nao giup toi  nghe  dc  muc  nay  ...  cam  on nhieu ...!!!
  Rat mong  su  tra   loi  cua tat ca  qui  vi &  cac ban    www.yeunhacvang.com.../.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mitomthit on 01 Tháng Mười, 2008, 01:39:10 PM
Cám ơn bác nhiều nha, mấy nhạc xưa này mà bác cũng có được, thật khâm phục, khâm phục.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuongme on 01 Tháng Mười, 2008, 11:22:25 PM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tronghieu91288 on 02 Tháng Mười, 2008, 12:06:56 AM
minh là mot nguoi khong biet hat cai luong .NHUNG MIH RAT thich no vi ba me minh me cai luong lam .hinh nhu dong mau cai luong da in trong long minh roi do .cam on nhiu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: laonong on 02 Tháng Mười, 2008, 04:59:01 AM
Cảm ơn rất nhiều. Tân cổ giao duyên nghê rất hay. Keep going!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hvcbdn on 02 Tháng Mười, 2008, 10:57:18 AM
Ok. Đây là Website tốt. Rất cảm ơn những người thành lập
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tommyact74 on 03 Tháng Mười, 2008, 11:04:44 PM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tan_brce on 04 Tháng Mười, 2008, 04:29:06 AM
Luc nho con o que, ngay nao toi cung duoc nghe nhung bai vong co the nay tren radio, bay gio thi khong biet tim o dau. Cho toi down xuong voi, cam on ban nhieu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: TQ123 on 04 Tháng Mười, 2008, 09:29:18 AM
cho tôi xin nhé rất cảm on bạn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thequyet79 on 05 Tháng Mười, 2008, 04:50:50 AM
deu qua ban oi cho toi tai di, ghe the
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lam khe on 05 Tháng Mười, 2008, 05:16:39 AM
CẢM ƠN BẠN NHIỀU NHÉ.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tronghieu91288 on 05 Tháng Mười, 2008, 08:55:21 AM
thank nha :P.minh rat thich
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thequyet79 on 05 Tháng Mười, 2008, 10:03:35 AM
cho tớ t tiến bạn nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhatdn on 05 Tháng Mười, 2008, 03:38:42 PM
Cảm ơn bạn nhiều nha  ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: KIENTHIET on 05 Tháng Mười, 2008, 04:18:18 PM
Cám ơn HBT đã cho mình thưởng thức những bài tân cổ xưa thật hay mà mình đă thất lạc từ lâu.

Chúc HBT một ngày cuối tuần thật đẹp.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hakhoai on 06 Tháng Mười, 2008, 07:43:31 AM
Cảm ơn các bạn nhiều lắm,tân cổ giao duyên quả là tuyệt,nếu bạn nào có những bài Đom đóm,Hận Tha La.Thì làm ơn post lên nhé.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhhung on 06 Tháng Mười, 2008, 09:43:46 AM
Cảm ơn, xin được download album
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: legiahoang on 07 Tháng Mười, 2008, 12:36:16 AM
Một kho tàng tân cổ thật nhiều và phong phú! Cảm ơn HBT đã chia sẻ!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 199199 on 08 Tháng Mười, 2008, 12:02:17 AM
Cảm ơn chủ Topic nhiều !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: baggio on 08 Tháng Mười, 2008, 05:42:38 AM
Rất tuyệt, cám ơn bạn rất nhiều...Mong nhận được nhiều bài hay từ bạn!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kennyhoang on 08 Tháng Mười, 2008, 06:08:57 PM
cam on cac ban vi nhnung bai tan co that la hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dctt1984 on 08 Tháng Mười, 2008, 11:48:52 PM
Down về nghe thôi, mình thích nghe tân cổ lắm, chỉ dạo gần đây thôi, lúc trước thì không thích cho lắm. Bạn có đàn ca tài tử không? Nếu có thì up lên cho mọi người với nha . Thanks!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quanckm on 09 Tháng Mười, 2008, 01:21:10 AM
Rat hay!
Cam on nhieu nha!
Bo minh rat thich loai nhac nay!!!!!!!!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thuongvu on 09 Tháng Mười, 2008, 04:59:13 AM
Bác hẳn phải là nhà sưu tầm Tân cổ, bác đưa nhiều quá làm em hoa cả mắt ko biết nên nghe cái nào trước. Bác có biết bài nào mà có câu "... giả bộ vô tình đánh rớt cánh bằng lăng..." xin bác chỉ giáo. Bài này em nghe từ bé tí, nhớ mỗi câu này mà chưa được nghe lại. Cảm ơn bác nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: wq0535 on 09 Tháng Mười, 2008, 10:00:17 AM
*********** Cám ơn bạn nhiều lắm****************
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: baotudau on 10 Tháng Mười, 2008, 12:12:01 AM
cám ơn HBT nhiệt tình có công sưu tầm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: giarenhat on 10 Tháng Mười, 2008, 01:30:04 AM
May quá, cho mình xin về nghe sẵn làm quà cho ma ma luôn.
Cám ơn bạn rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dtnt on 10 Tháng Mười, 2008, 09:52:02 AM
Cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanquanghqt on 10 Tháng Mười, 2008, 11:58:07 AM
mình khoái thể loại này lắm.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: taehee on 11 Tháng Mười, 2008, 03:38:27 AM
Hay quá,cảm ơn nguời đã đưa những bài tân cổ giao duyên này lên.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nd_tan86 on 11 Tháng Mười, 2008, 06:16:43 AM
CẢm ơn nhiều ;D :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khanhsing on 12 Tháng Mười, 2008, 02:07:09 AM
cám ơn nhiều lắm và  lau lau nghe hay qua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguoidepbinhduong on 12 Tháng Mười, 2008, 07:05:21 AM
cảm ơn các anh các chị, em cũng thích xài cái món này lắm!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: rausachtnn on 13 Tháng Mười, 2008, 01:16:36 AM
thanks  nhiu nhu nhiu nhiu nhiu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huyhoang_edel on 13 Tháng Mười, 2008, 04:29:47 PM
oh,co nhung bai hat nay hay tuyet,ban oi,cam on ban that nhieu nha,cho minh vao nghe vao dơnload nhe cac bamthanh that cam on rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: taquoc on 14 Tháng Mười, 2008, 08:37:35 AM
cam on nhieu lam ,hay lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: loitat on 14 Tháng Mười, 2008, 07:53:57 PM
day la trich doan trong vo cai luong TO ANH NGUYET ,cam on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trucait on 15 Tháng Mười, 2008, 12:06:17 AM
Trời ơi hay quá nè bạn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haminhgiap on 15 Tháng Mười, 2008, 01:32:06 AM
 ;D Cảm ơn chủ topic, có lẽ đi nhiều 4rom rồi thì thấy chỉ có ở yeunhacvang.com là số 1!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pankantanphung on 16 Tháng Mười, 2008, 07:57:26 AM
Cám ơn bạn trước nha.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trnhcng on 16 Tháng Mười, 2008, 08:40:00 AM
Cám ơn bạn nhiều nha !!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Thong_xanh2003 on 18 Tháng Mười, 2008, 03:16:17 PM
Cảm ơn bạn đã UP những Cd này,tôi sẽ nghe thử,biết đâu lại say vọng cổ cũng nên...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hacker073 on 19 Tháng Mười, 2008, 03:18:26 AM
tuyet voi.cám on ban da post
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: giangle05 on 19 Tháng Mười, 2008, 08:02:40 AM
minh thích tân cổ :o :o
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhviet on 19 Tháng Mười, 2008, 06:01:25 PM
HBT ơi . Mình rất thích CD rước tình về với quê hương sao tìm mải mà không thấy link . Nhờ HBT cho dùm link của CD Rước Tình Về Với Quê Hương . Thành thật cám ơn HBT nhiều lắm . Thân Chào   . anhviet.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhungnguyen on 20 Tháng Mười, 2008, 08:47:27 AM
toan la nhung bai hay, xin cma on nguou post
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lgtuan on 21 Tháng Mười, 2008, 11:41:32 PM
thanks very much! chất lượng lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ttuanphuong on 22 Tháng Mười, 2008, 08:54:24 AM
Hay quá nhỉ thanks thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duylam on 22 Tháng Mười, 2008, 01:41:54 PM
Nghe ca co nho que huong, cam on ban nhieu nghe! Chi co vietnam moi co cai luong.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenphatthanh on 23 Tháng Mười, 2008, 05:00:53 AM
Cám ơn bạn HBT đã sưu tầm và chia sẻ những bài tân cổ thật hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: PHUONG_THQL on 24 Tháng Mười, 2008, 04:03:50 AM
cam on ban da chia se dia nhac hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: abicom on 24 Tháng Mười, 2008, 05:06:25 AM
Tân cổ giao duyên thì tuyệt rồi . Đang mưa rả rích nẳm võng đong đưa thì còn gì bằng
Thanks bạn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nghiakhoi on 24 Tháng Mười, 2008, 05:42:01 AM
cam on nhiu nha gui bai tiep len dc ko
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: BE THIEN on 24 Tháng Mười, 2008, 06:30:37 AM
Đúng là cả một kho tàng vọng cổ, toàn những nghệ sĩ nổi tiếng trình bày. Cám ơn bạn đã chia sẻ để mọi người thưởng thức!!!
Thực ra, ai đã thích nhạc vàng thì hình như cũng mê vọng cổ, đa số là những người miền Nam (Vì nó xuất thân từ miền Nam - Bạc Liêu)
Trước khi nghe nhạc vàng thì từ nhỏ xíu mình đã thích nghe vọng cổ rồi, nghe riết rồi quen đến nổi thuộc lời luôn. Hiện tại mình cũng sưu
tầm lời bài ca vọng cổ, nhưng chỉ chọn lọc những bài hay và mình thích thôi (chỉ khoảng 40 bài). Thích nhất là giọng ca Minh Cảnh
và Thanh Tuấn.
Có lẽ nhạc vàng và vọng cổ có một sợi dây liên quan, điển hình là 1 số ca sĩ  hát nhạc vàng hay thì thường ca vọng cổ rất hay và ngược lại.
Điển hình ở Hải ngoại như: Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh, Phượng Mai, Hương Lan, Hương Thủy, Phi Nhung... Trong đó thì Hương Lan là con của cố nghệ
sĩ Hữu Phước cũng xuất thân từ cải lương và Hương Thủy từng đoạt giải nhất tiếng hát "Bông Lúa Vàng" của đài truyền hình Tp.HCM - HTV. Còn lại là hát nhạc
vàng trước khi hát vọng cổ. Nhưng đôi lúc thấy họ ca chững chạc không thua gi nghệ sĩ chuyên nghiệp trong nước.
Trong đó, theo mình thì ca sĩ Mạnh Quỳnh nổi bật nhất. Anh này có chất giọng thanh, cao, ấm, và làn hơi cũng khá, mình cũng rất thích nghe!
Lúc đầu anh cũng bị ảnh hưởng các thần tượng như Minh Vương, Minh Phụng, Minh Cảnh và cố bắt chước, nhưng bây giờ thì có lẽ cũng có 1 cái gì
đó riêng cho Mạnh Quỳnh, và chúng ta vẫn phân biệt được. Và cũng có một số fan nhất định yêu mến!
Đó là nói về hát vọng cổ, còn diễn xuất trong các vở tuồng cải lương thì các "ca sĩ hát vọng cổ" này còn phải học hỏi nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dan_dans on 27 Tháng Mười, 2008, 10:30:36 AM
mình rất  thích nghe ca cổ.cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: babydqd on 27 Tháng Mười, 2008, 11:46:11 AM
thankssssssss cam on cac ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: racroiqua on 27 Tháng Mười, 2008, 01:10:38 PM
thank bac
em cung thich dong nay lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tantrung0650 on 27 Tháng Mười, 2008, 02:06:56 PM
 :22 Quá hay tuyệt!! Cảm ơn bác nhiều lắm nhé!!  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quangphuoc on 30 Tháng Mười, 2008, 03:43:13 AM
Thanks các bác nhiều nhé!
Lâu wá ko nghe ca cổ, giờ nghe chắc là phê lắm đây.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: agphuong on 30 Tháng Mười, 2008, 04:33:22 AM
Quá hay. Cám ơn nhiều lắmmmmmmmmmmmmm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: jinyin41088 on 30 Tháng Mười, 2008, 05:12:24 AM
Có bạn nào có bài Hương nhãn Bạc Liêu với Cô gái Bạc Liêu của Cẩm Tiên hát không, nếu có up lên share mình với. Thank you
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanp on 30 Tháng Mười, 2008, 08:19:10 AM
Cam on - cai luong thi nhe qua da roi!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: eddietruong on 30 Tháng Mười, 2008, 11:09:51 PM
Lâu lâu nghe lại tân cổ giao duyên nhớ lại thời còn học cấp 2 ở quê quá.Tân cổ như đưa ta về với cội nguồn.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phong thao on 31 Tháng Mười, 2008, 02:04:01 AM
Toan la nhung bai tan co giao duyen co gia tri va nhung giong ca bat hu.  Cam on ban nhieu lam!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Dinh Dung on 31 Tháng Mười, 2008, 02:50:27 AM
Cam on ban rat nhieu...............
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kienrock on 31 Tháng Mười, 2008, 10:43:05 PM
Trời ơi, quá hay luôn, mình thích tân cổ lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lionking2007 on 01 Tháng Mười Một, 2008, 02:47:16 AM
Cảm ơn bạn HBT rất nhiều vì đã chia sẻ cùng với mọi người
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bogia on 02 Tháng Mười Một, 2008, 11:42:04 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]


thank
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: aidt on 03 Tháng Mười Một, 2008, 11:37:48 AM
Cám ơn, nhạc hay lam. Minh rat thich!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: olderman77 on 05 Tháng Mười Một, 2008, 09:43:55 AM
tim miet bay gio moi thay thank Yeu nhac vang rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: olderman77 on 05 Tháng Mười Một, 2008, 01:21:06 PM
biet tra loi sao bay gio
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuc_cu_chuoi on 07 Tháng Mười Một, 2008, 02:48:15 PM
Tôi rất thích nghe tân cổ! cho tôi download mới!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vhtuyen on 07 Tháng Mười Một, 2008, 10:26:10 PM
Úi trời ơi, vớ phải vàng rồi, tưởng cái gì chứ cái này thì phải down gấp thôi, hehe. cám ơn các bạn nhiều lắm nha. ai có thì share tiếp nữa đi. tui ủng hộ hết mình. :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thangngo36 on 08 Tháng Mười Một, 2008, 05:25:10 AM
truoc day toi rat thich giong ca cua Thanh Kim Hue. Co 1 bai tan co giao duyen Thanh kim hue hat ve HUE, ho truoc khi len cau giong co that la hay. HBT co the giup toi vai bai cua Co Thanh Kim Hue.Thanh that cam on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lamchikhanh on 08 Tháng Mười Một, 2008, 10:22:19 AM
hay qua ban oi, minh cung me cai luong lam, cam on ban nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tienhung1003 on 08 Tháng Mười Một, 2008, 11:36:15 AM
cam on rat nhieu, toi rat thich.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cakiem_ngo on 08 Tháng Mười Một, 2008, 01:48:59 PM
Wa hay không thể chê vào đâu đc
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vhtuyen on 08 Tháng Mười Một, 2008, 05:55:29 PM
admin ơi, mình rất cám ơn bạn đã share cho anh em cùng nghe, nhưng mà trong các file bạn lại thêm đoạn quảng cáo vào, nghe nó kỳ kỳ sao đó. Dẫu biết rằng là do YNV chia sẻ cho mọi người, và việc đưa đoạn quảng cáo như vậy ko có gì là sai, nhưng khi nghe thì nó lại tạo cho người ta cảm giác như nó bị thay đổi, nó ko còn nguyên thủy nữa. với lại cổ nhạc mà bạn lại thêm đoạn nhạc nền nghe giựt giựt  :14 có vẻ ko hợp cho lắm.
ai có bài quán gấm đầu làng mà ko có thêm đoạn giới thiệu đó ko? share lại chi mình đi.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tranquy on 10 Tháng Mười Một, 2008, 05:18:19 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Cam on ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tinhphai416 on 11 Tháng Mười Một, 2008, 02:11:23 AM
rat cam on , tan co nghe mui qua di chiu ko noi roi..de nghe cai da..1 lan nua rat cam on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: momeolove on 12 Tháng Mười Một, 2008, 02:45:30 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
cam on rat nhieu
Title: Kho tàng hay quá!
Post by: thanhluanqt on 13 Tháng Mười Một, 2008, 01:01:06 PM
Mình đã vô trang này nhiều lần rồi mà chưa thấy được thể loại tân cổ. cảm ơn bạn nhiều lắm lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhphu_5054 on 13 Tháng Mười Một, 2008, 01:34:09 PM
tôi thấy rất hay.nhưng mà ko bit cách down về
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguoihue on 14 Tháng Mười Một, 2008, 11:55:16 AM
danke bac nhieu  :22 :22 :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: entertainment on 14 Tháng Mười Một, 2008, 02:00:09 PM
Tui là ngưòi thuộc thế hệ 7x nên rất thích những bài tân cổ giao duyên xưa như thế này, cám ơn bạn admin nhiều nhiều  :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tutruc on 14 Tháng Mười Một, 2008, 10:57:48 PM
cam on ban nhieu lam
chuc ban vui ve
minh rat thihc tan co
co j minh lien la cthem nha
minh ten tin
o ha noi
sdt
0974396966
hoac tutruc2000!yahoo.com
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dinhtuhuong on 14 Tháng Mười Một, 2008, 11:27:22 PM
TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320. Tuyệt! Cảm ơn bạn.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhchaus83 on 15 Tháng Mười Một, 2008, 06:27:13 AM
Minh rat thich nghe tan co. Cam on ban da up file.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhchaus83 on 15 Tháng Mười Một, 2008, 06:34:14 AM
Minh da cam on nhung sao hong thay link?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: maitrangphuonghoang on 16 Tháng Mười Một, 2008, 01:44:33 AM
ĐÂY LÀ NHỮNG BÀI TÂN CỔ HAY NHẤT ĐÓ BẠN, CÁM ƠN NHA
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: conkhi988 on 16 Tháng Mười Một, 2008, 02:14:32 AM
Thank poster. It's very good.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ducluan on 19 Tháng Mười Một, 2008, 06:21:24 AM
hay qua di, chi thay may cai bia CD thui la me lam rui, minh dang tim nhung trich doan cai luong mot thoi vang bong day, nhung ngoai may cua hang bang dia thi khong co nhieu su chon lua cho minh
cam on tac gia da post
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: freeweb on 19 Tháng Mười Một, 2008, 07:56:55 AM
Em vào hơi muộn. Hy vọng link còn sống
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thaihoangan on 19 Tháng Mười Một, 2008, 08:19:18 AM
cam on bac nhieu nhe! :28
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngu nhan on 19 Tháng Mười Một, 2008, 08:40:17 AM
cám ơn thật nhiều,những người ddã duy trì và phát huy nghệ thuật
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngvulam on 20 Tháng Mười Một, 2008, 12:43:02 AM
Cam on ban da gop phan duy giup tri niem dam me cai luong.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ducluan on 20 Tháng Mười Một, 2008, 02:12:13 AM
EM DANG TIM CD CAI LUONG LAN VA DIEP DO CHI TAM VA THANH KIM HUE THU VAI CHINH, BAC NAO CO CHI GIUP EM, EM CAM ON NHIEU
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhnguyenjp on 20 Tháng Mười Một, 2008, 11:22:10 PM
Không nên nghỉ gì về quá khứ mà hãy nhìn lại hiện tại, là một căn bệnh ung thư cần được cắt bỏ đi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngtamkts on 21 Tháng Mười Một, 2008, 12:04:19 AM
Tôi người miền Tây thích cải lương. Cám ơn nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haobodoi on 22 Tháng Mười Một, 2008, 03:46:25 AM

Cho minh download ve nghe thu, thay cac album nay cung rat xua... Cam on Bac nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thopuskin on 22 Tháng Mười Một, 2008, 06:26:21 AM
hay lam cho minh voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: singata2005 on 22 Tháng Mười Một, 2008, 02:19:02 PM
hay qua, ban nhi, co gang len ban nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhdn86 on 23 Tháng Mười Một, 2008, 01:07:45 AM
hi... thanks ! hay wa troi ! tui thich loai nay lem... hô hô
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nghiabh on 23 Tháng Mười Một, 2008, 12:36:15 PM
Cảm ơn rát nhiêu.rất tuyệt
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mailyphung on 24 Tháng Mười Một, 2008, 04:29:06 PM
Cam On nhieu! Toi rat me nhac vong co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhanh6600 on 25 Tháng Mười Một, 2008, 03:19:16 AM
hình đẹp quá. Cam on nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quoc_tuan on 25 Tháng Mười Một, 2008, 06:57:32 PM
cám ơn nhiều lắm cho mình xin nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Ai_NV on 26 Tháng Mười Một, 2008, 05:49:00 AM
Tân cổ rất hay cám ơn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hieunho64 on 26 Tháng Mười Một, 2008, 05:59:22 AM
mercy bopcu ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hieunho64 on 26 Tháng Mười Một, 2008, 06:03:53 AM
ca1m o7n ba5n ra61t nhie62u
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hieunho64 on 26 Tháng Mười Một, 2008, 06:05:45 AM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Phương Mập on 26 Tháng Mười Một, 2008, 09:09:12 AM
cam oi nhieu    may cd nay tim lau lam rui
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hvt109 on 27 Tháng Mười Một, 2008, 02:22:27 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)

Rất cảm ơn, minh cũng thích nhạc tân cổ lắm!
 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lna74 on 27 Tháng Mười Một, 2008, 09:30:44 AM
Cám ơn các bạn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: deadbyme on 27 Tháng Mười Một, 2008, 01:39:14 PM
cám ơn chủ thớt này nhìu lắm , đang kiếm mà kg ra .. thank
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngtuan on 28 Tháng Mười Một, 2008, 01:51:44 AM
that la cam on ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: giangbinhtintin on 28 Tháng Mười Một, 2008, 08:10:20 AM
Tan co giao duyen truoc 75 qua da. Cam on Bac BHT nhieu nhe.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hatuan250 on 28 Tháng Mười Một, 2008, 12:06:18 PM
cảm ơn bạn nhiều nhé trang này rất là hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dongcung on 30 Tháng Mười Một, 2008, 04:33:51 AM
Thật tuyệt vời cám ơn  bạn rất nhiều!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thegioimoi on 30 Tháng Mười Một, 2008, 05:09:52 AM
Thanks a lot for shating these great albums
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thvphong on 01 Tháng Mười Hai, 2008, 03:45:01 AM
Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dreamer on 01 Tháng Mười Hai, 2008, 10:59:26 AM
Tuyệt vời quá. Mình thích lắm. Cảm ơn HBT nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gacom550 on 01 Tháng Mười Hai, 2008, 11:24:57 AM
Xin chi cho toi cach nghe va tai ve nhe
Cam on nhieu !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huncaicoi on 01 Tháng Mười Hai, 2008, 11:30:39 PM
thanks bạn nhiều nha,mình down về cho mẹ mình xem.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Ngoc Lan Dung on 02 Tháng Mười Hai, 2008, 12:20:07 AM
-Xin cam on BQT cho thuong thuc nhung ban Tan Co Nhac tuyet voi.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: forson on 02 Tháng Mười Hai, 2008, 09:02:06 AM
cam on! xin chia buon NS Minh Phung da ko con nua!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: forson on 02 Tháng Mười Hai, 2008, 09:37:19 AM
"phu nhân" của Thi Sách ơi ! có CD nào của NS Giang Châu không? nếu có up lên cho bà con với
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dat0484 on 02 Tháng Mười Hai, 2008, 12:55:48 PM
Cảm ơn nhiều!!! cho minh down với
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: balto on 02 Tháng Mười Hai, 2008, 04:58:18 PM
Xin phép được download, xin cám ơn nhiều .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quansu62 on 03 Tháng Mười Hai, 2008, 02:30:41 PM
các bài xưa vẫn hay hơn lúc nào hết
cảm ơn các bạn đã chia sẻ  :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Emday on 03 Tháng Mười Hai, 2008, 06:25:20 PM
Thank you
can I get the Link.
cam o
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: man_web007 on 03 Tháng Mười Hai, 2008, 07:25:37 PM
cám ơn các bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huumien on 04 Tháng Mười Hai, 2008, 01:38:47 AM
thanks ! thanks ! thanks !!! very much !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pvnguyen on 04 Tháng Mười Hai, 2008, 04:53:11 AM
cảm ơn bạn. mình tìm cách down về nghe thử
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trungvoi on 04 Tháng Mười Hai, 2008, 05:04:23 AM
Hay wá, cảm ơn pác nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhlong_20008 on 04 Tháng Mười Hai, 2008, 07:27:33 AM
Hay qua ban oi. Minh dang tim bai BONG CO MAY - My Chau, Minh Canh ca, ai co xin cho minh xin nhe.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 4matxauxi on 04 Tháng Mười Hai, 2008, 08:32:18 AM
thank bạn nhiều lắm,đang kiếm mấy bài này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tandat66 on 05 Tháng Mười Hai, 2008, 10:59:36 AM
Cu mai me nghe tan nhac ma quen di tan co giao duyen cung tiec lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhanh1956 on 06 Tháng Mười Hai, 2008, 01:42:20 AM
Dân mê cải lương trước đây, vớ được như vớ được vàng. Mong rằng được nghe lại những giọng ca vàng thời xa xưa. Cám ơn người đã post
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguoiviet_mi on 06 Tháng Mười Hai, 2008, 02:34:48 AM
Hay qua ban oi. Minh dang tim bai BONG CO MAY - My Chau, Minh Canh ca, ai co xin cho minh xin nhe.
http://www.discoverycube.orgng[music] :6[/music]Thanks a lotttttttttt
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoanglanp on 06 Tháng Mười Hai, 2008, 02:46:07 AM
Dạ! Cảm ơn các bác nhiều lắm ạ!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: centermbt on 06 Tháng Mười Hai, 2008, 06:30:32 AM
Oi trời, toàn là những bài vọng cổ hay quá xá của các nghệ sỹ hồi xưa. Tôi đi ra tiệm đĩa mua hoài mà không có.
Cám ơn các bạn nhiều nhe.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: behemonth on 06 Tháng Mười Hai, 2008, 08:39:14 AM
Em khoái nhạc Tân cổ lắm nhưng không biết tải thế nào ?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thaytugia on 06 Tháng Mười Hai, 2008, 09:58:58 AM
xin cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vivi07 on 07 Tháng Mười Hai, 2008, 04:59:36 PM
thank you very much for sharing !!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Thanh_Nam on 07 Tháng Mười Hai, 2008, 06:18:28 PM
Cám ơn HBT rất nhiều ! Đã bỏ ra  nhiều thời gian để up chương trình nhạc Tân cổ thật tuyệt vời này .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lpsvn on 08 Tháng Mười Hai, 2008, 08:14:29 AM
Cám ơn bạn nhiều lắm nhe  ;)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: suro on 08 Tháng Mười Hai, 2008, 07:16:15 PM
tuyệt quá !!!

   Mình rất yêu thi'ch dòng nhạc này ...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: acbelhp on 09 Tháng Mười Hai, 2008, 02:58:39 AM
Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: congdoan on 09 Tháng Mười Hai, 2008, 04:28:00 AM
rat hay, cam on ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: netsosad on 09 Tháng Mười Hai, 2008, 09:13:44 AM
Cám ơn bạn đã chia sẽ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: que diem on 09 Tháng Mười Hai, 2008, 08:09:24 PM
cám ơn các bạn rất nhiều .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haquangle on 09 Tháng Mười Hai, 2008, 11:21:20 PM
Ca'm o+n nhie^`u la('m la('m.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguavang on 10 Tháng Mười Hai, 2008, 05:09:34 AM
cam on ban, rat thich
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kshung1981 on 10 Tháng Mười Hai, 2008, 08:05:28 AM
oi toi la fan cua cai luong va tan co giao duyen do
that cam on ban nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phuongphap on 10 Tháng Mười Hai, 2008, 09:09:15 AM
Bà già mình thích lắm,cảm ơn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanhung2006 on 10 Tháng Mười Hai, 2008, 09:11:50 AM
Cam on rat nhieu, nhung ca co ngay xua ma tan nhac thoi nay nghe bi choi qua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phuongphap on 10 Tháng Mười Hai, 2008, 09:21:30 AM
cam on nhieu lam,suc khoe  hanh phuc
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: panasonic on 10 Tháng Mười Hai, 2008, 10:17:26 AM
cam on ban rat nhieu!minh rat vui khi tim thay duoc chu de nay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lmhung61 on 11 Tháng Mười Hai, 2008, 01:20:40 AM
Rất hay, nhưng có thể download được không vậy? Cảm ơn rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trunghieu on 11 Tháng Mười Hai, 2008, 04:02:24 AM
tân cỗ rất hay cám ơn các bạn nhiê`u lắm !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: GiotLeSau on 11 Tháng Mười Hai, 2008, 11:08:42 AM
Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuanvtsp on 11 Tháng Mười Hai, 2008, 01:23:22 PM
Cám ơn bạn rất nhiều !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duylinh95 on 11 Tháng Mười Hai, 2008, 11:49:13 PM
Toi la nguoi Bac nhung rat thich nghe tan co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: fredd8 on 12 Tháng Mười Hai, 2008, 06:57:57 PM
Nhac rat hay, cam on nhieu :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenvoquy on 13 Tháng Mười Hai, 2008, 02:48:23 AM

Rất hay, nhưng có thể download được không vậy? Cảm ơn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tohoangvu on 13 Tháng Mười Hai, 2008, 03:10:06 AM
CAM ON NHIU BAN
NHIeU LAM!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: fengwu on 13 Tháng Mười Hai, 2008, 03:29:47 AM
Cảm ơn nhiều lắm lắm...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vandung50 on 13 Tháng Mười Hai, 2008, 08:10:31 AM
cam on anh da pót bai nay len, hay lam!! ;D...............................................
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cookies on 13 Tháng Mười Hai, 2008, 05:47:43 PM
đã thương thì thương cho trót, đã upload lên lại còn bắt trả lởi mới cho download. Nhiêu khê quá
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quochoa on 14 Tháng Mười Hai, 2008, 06:33:12 AM
Mình cũng rất thích vọng cổ. Cảm ơn nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hniman on 14 Tháng Mười Hai, 2008, 06:41:59 AM
hay quá. thank đã chia sẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lenny2002 on 14 Tháng Mười Hai, 2008, 07:22:21 PM
Cho Lenny xin album nầy với nha
Cám ơn bạn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: spike on 15 Tháng Mười Hai, 2008, 01:19:42 AM
Cam on ban rat nhieu. Minh dang râtcn nhung file nay, :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tangloi on 15 Tháng Mười Hai, 2008, 04:05:39 AM
Cám ơn các bạn đả san sẻ. :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phuongtakraw on 15 Tháng Mười Hai, 2008, 09:26:59 AM
cảm ơn nhiều, tôi thích tân cổ lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuankiet1177 on 15 Tháng Mười Hai, 2008, 11:05:19 AM
hay qua dơ hoai ko duoc .chi dum nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thafnhan on 15 Tháng Mười Hai, 2008, 01:40:49 PM
Cám ơn bạn nhiều nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hophuocdien on 17 Tháng Mười Hai, 2008, 02:16:23 AM
cam on ban nhieu nhung xin ban chi cho minh cach download?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kenny09918 on 17 Tháng Mười Hai, 2008, 02:38:55 AM
cam on ban nhieu nhung xin ban chi cho minh cach download?
msg174358 date=1229114863]
đã thương thì thương cho trót, đã upload lên lại còn bắt trả lởi mới cho download. Nhiêu khê quá
[/quote]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dalatman on 17 Tháng Mười Hai, 2008, 12:29:00 PM
Món này lúc buồn nghe hay. thanks bác đã post
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: misa on 17 Tháng Mười Hai, 2008, 09:09:50 PM
thanks so much for you
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Gear6 on 17 Tháng Mười Hai, 2008, 11:34:41 PM
Cam on ban nhieu nhe!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lam sao on 18 Tháng Mười Hai, 2008, 05:02:27 AM
xin chan thanh cam on ban nhiu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: manhlong on 18 Tháng Mười Hai, 2008, 06:37:53 AM
Thanks! rat nhieu da chia se cho anh em
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangsac on 18 Tháng Mười Hai, 2008, 07:41:58 AM
Thanks! rat nhieu da chia se cho anh em
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: van on 19 Tháng Mười Hai, 2008, 04:52:44 AM
gan day em con thich nghe tan co nua ,ma cung hay wa chu ,cam on BQT
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dungpangasius on 21 Tháng Mười Hai, 2008, 12:21:04 AM
cam on ban rat nhieu. rat la hay. co gang phat huy nhe!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: langdu on 22 Tháng Mười Hai, 2008, 08:03:36 AM
Làm sao load ve dc nhỉ? nó cứ lên cái trang gì gì đó? heê
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: letruongxa on 22 Tháng Mười Hai, 2008, 11:33:36 AM
rất cảm ơn bạn đã share cho anh em
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuansql on 22 Tháng Mười Hai, 2008, 11:31:33 PM
thank cam on nhiu minh rat la thich
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vokimtri on 23 Tháng Mười Hai, 2008, 02:21:36 PM
cam on ban nhiu lammmmmmmm :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: luxor on 24 Tháng Mười Hai, 2008, 02:00:37 AM
Cám ơn các bạn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vubond on 24 Tháng Mười Hai, 2008, 03:30:57 AM
Cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lilytran on 24 Tháng Mười Hai, 2008, 04:25:32 AM
Cám ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: namtang1980 on 24 Tháng Mười Hai, 2008, 04:30:51 AM
can on ban nha. Nhac rat hay.
Thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tamlun77 on 24 Tháng Mười Hai, 2008, 10:31:32 AM
cám ơn mình rất thích
 nghe ca cổ, không biết có tướng cượp bạch hải đường mà hùng cường hát không, cho minh xin với
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: AnhLords on 24 Tháng Mười Hai, 2008, 11:37:53 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngoancp on 25 Tháng Mười Hai, 2008, 04:34:19 AM
Thanks bạn đã up bài ! Nhạc rất hay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huynhson tan on 25 Tháng Mười Hai, 2008, 07:01:35 AM
ac ac  nghe het chac chay mau cam wa hihihi :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sushi06 on 25 Tháng Mười Hai, 2008, 08:30:43 AM
Xin cam on cac bac rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sansan on 26 Tháng Mười Hai, 2008, 09:08:17 AM
Hay wa cho em xin!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nqlong2408 on 27 Tháng Mười Hai, 2008, 07:17:49 AM
Cám ơn bạn nhiều nhé. Mình rất thick thể loại nhạc này. Thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tranquoctuan on 27 Tháng Mười Hai, 2008, 02:54:35 PM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kukuong on 28 Tháng Mười Hai, 2008, 07:26:45 AM
woa, toàn là bài hát và nghệ sĩ mình thích. Cảm ơn chủ topic nhiều :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hienhtc1996 on 28 Tháng Mười Hai, 2008, 01:55:07 PM
Cảm ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: TrungNT on 29 Tháng Mười Hai, 2008, 01:23:07 AM
Cảm ơn bạn đã upload các album này. Mình rất mê cải lương nhưng không tìm đâu ra nguồn album chất lượng cao thế này. Cảm ơn hen.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yeuemamtham06 on 29 Tháng Mười Hai, 2008, 08:09:38 PM
ma61y cd nay2 hay2 quacho minh xin vai cd ve nghe cam on ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: danieldinh on 30 Tháng Mười Hai, 2008, 10:47:06 PM
Cám ơn bạn, mình kiếm những giọng ca vàng này lâu lắm rồi, giờ mới thấy
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: baodenlc on 31 Tháng Mười Hai, 2008, 12:19:21 AM
Mình có các thần tượng là: Minh Phụng, MInh Cảnh, Minh Vương, Hữu Phước, Út Bạch Lan, Lệ Thuỷ, Mỹ Châu.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ntkiddy on 31 Tháng Mười Hai, 2008, 01:00:57 PM
quá tuyệt. Chân thành cảm ơn vì một nền nghệ thuật truyền thống của việt na,
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thedeath on 31 Tháng Mười Hai, 2008, 01:10:07 PM
Cảm ơn bạn nhé, mình rất thích nghe tân cổ!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: VANTHAITELECOM on 01 Tháng Một, 2009, 03:23:48 AM
MÌNH TÌM NHỮNG BÀI TÂN LẮM RỒI NHƯNG KHÔNG CÓ , HÔM NAY TÌNH CỜ VÔ ĐUỢC TRANG YEUNHACVANG . MÌNH ĐÃ TÌM THẤY NHỮNG BÀI HÁT MÌNH CẦN TÌM . THÀNH THẬT CẢM ƠN ANH EM NHIỀU . :15 :15 :15 :15
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sontuoc on 02 Tháng Một, 2009, 01:18:32 AM
chẳng làm sao mà down được trong diễn đàn này, các link đều die hết. mong lần này được vai2 link. các MOd coi sao chứ anh em ghiền quá...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: giotcafes on 02 Tháng Một, 2009, 02:55:35 AM
Rất cám ơn sự chia sẻ
cố gắng phát huy nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dangnm2404 on 02 Tháng Một, 2009, 11:49:19 AM
cam on cac ban nhieu nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Truong Tam on 02 Tháng Một, 2009, 09:39:47 PM
Rất cám ơn bạn đã load những link tuyệt vời này.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Mùa Thu Mây Ngàn on 03 Tháng Một, 2009, 05:19:44 AM
Mình thích nghe tân cổ lắm.Xin chân thành cảm ơn HBT, nhữn ablum quá tuyệt.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: long_sieuquay on 03 Tháng Một, 2009, 03:32:04 PM
cam on ban da chia se Abulm!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mimina on 03 Tháng Một, 2009, 11:32:31 PM
that tuyet voi khi nghe lai nhac co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hahalathoai2 on 04 Tháng Một, 2009, 09:08:25 AM
cam on ban nha :15
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: qazxsw on 04 Tháng Một, 2009, 10:06:07 AM
Mình thích tân cổ lắm , mình cảm ơn bạn nhiều nha !!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: X_MEN3 on 04 Tháng Một, 2009, 11:11:14 AM
 :5 cám ơn bạn nhìu lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phzoli on 05 Tháng Một, 2009, 09:38:37 AM
cám ơn mọi người, tôi rất thích những ca sĩ này.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dalatman on 05 Tháng Một, 2009, 09:50:41 AM
Một lúc nào đó, nghe tân cổ thấy lòng mình thanh thản. cảm ơn vì đã post
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Tran Thien Thanh on 05 Tháng Một, 2009, 10:58:40 AM
Thanks bạn nhiều lắm nhé ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhman on 05 Tháng Một, 2009, 11:15:43 PM
cam on ban nhieu lam!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Tran Thien Thanh on 06 Tháng Một, 2009, 04:02:11 AM
có nhiều bài bị die quá
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuthuduc on 06 Tháng Một, 2009, 12:53:55 PM
cam on nhieu, minh rat thich tan co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhtrungcu on 07 Tháng Một, 2009, 10:13:00 AM
Cho minh xin may CD TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 nhe
cam on ban
thankssssssssssssssssssssssssssssss
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trieu83 on 07 Tháng Một, 2009, 01:23:49 PM
cam on rat nhieu, cho minh nghe voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: baodenlc on 08 Tháng Một, 2009, 09:47:58 PM
xin tran trong cam on.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xuanlun on 09 Tháng Một, 2009, 12:06:34 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Rất cám ơn bạn, vui lòng hướng dẩn mình download những bài tân cổ giao duyên này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xzstarszx on 09 Tháng Một, 2009, 02:47:22 AM
cam on ban nha! ko biet link con thau duoc ko
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tan665774 on 09 Tháng Một, 2009, 03:52:57 AM
Lau qua moi ghe lai trang nhac vang - hom nay bat gap duoc mot so bai ca co truoc 75 - mung wa - xin cam on nhung admin da upload len
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tumatkieng on 11 Tháng Một, 2009, 04:28:41 AM
Tui đang tìm một số bài tân cổ giao duyên, không biết ở đây không? Nhưng trước tiên cám ơn rất nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: amorous on 11 Tháng Một, 2009, 05:18:18 AM
Trời ơi, lâu lắm mới thấy được nhiều giọng ca xưa mà mình yêu thíh.
Tìm hoài bộ su tập giọng ca cũa Phuong Lien hoài mà chẳng gặp. Cảm ơn những tác giả pót bài này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chatluong on 11 Tháng Một, 2009, 11:18:04 AM
rất cám ơn bạn, hy vọng sẽ còn nhiều nhạc hay nữa
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Bienmanquetoi on 11 Tháng Một, 2009, 12:24:35 PM
Tôi rất thích nghe tân cổ!!!!!!!!!!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: VANTHAITELECOM on 12 Tháng Một, 2009, 04:16:30 AM
sao file rước tình về với quê hương lại không có trên lít down vậy ?  bạn cho lại đi link đó . cảm ơn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tieuphong on 12 Tháng Một, 2009, 05:45:36 AM
thanks bạn nhiều lắm nhé .....................................
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: silverclaw on 12 Tháng Một, 2009, 11:05:32 AM
Cam on ban, minh dang tim download may bai nay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: wonderpos on 12 Tháng Một, 2009, 11:59:40 PM
cho mình nghe TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320  với
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoaianh1988 on 13 Tháng Một, 2009, 04:56:34 AM
thank ban nha,hay we ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: daibangnhanh on 13 Tháng Một, 2009, 10:42:46 AM
Quá hay. Cai này mình tìm lâu lắm rồi đó. Cám ơn nhiều nhé.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: diabetes on 14 Tháng Một, 2009, 05:39:00 AM
cảm ơn bạn nhé, hem bít dơn được hem nữa :13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dungthao on 14 Tháng Một, 2009, 11:34:23 AM
cam on ban rat nhieu da chia se cung anh em
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kabibinahi on 15 Tháng Một, 2009, 04:31:01 AM
Rat la Tan Co Giao duyen!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: farEast on 15 Tháng Một, 2009, 04:49:08 AM
Đúng là đồ cổ giao duyên
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hphuong84tg on 15 Tháng Một, 2009, 11:42:26 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Da qua, cam on nhe!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Alone-Star on 15 Tháng Một, 2009, 02:30:40 PM
wow, cả kho ca cổ nha, it's wonderful, thanks a lot
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tmnhut on 15 Tháng Một, 2009, 02:46:53 PM
Cảm ơn nha mấy ông bà già được nghe cho vui nữa rồi kha kha kha ...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nickhot on 16 Tháng Một, 2009, 01:07:53 AM
có the giup up lai cho em cai mediafire gium em duoc ko?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huyhoang72 on 16 Tháng Một, 2009, 10:14:42 AM
Thật là tuyệt vời, cái này nghe từ nhỏ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: desertman on 16 Tháng Một, 2009, 03:05:48 PM
Cam on da chia se nhung bai tan co tu dia hat Viet Nam.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hieutv2 on 16 Tháng Một, 2009, 11:12:22 PM
Tuyệt vời, mình đã tìm những bài tân cổ này lâu rồi giờ mới thấy, xin cám ơn diễn đàn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thien82 on 17 Tháng Một, 2009, 05:44:47 AM
rat hay, cam on ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mychau on 18 Tháng Một, 2009, 12:00:49 PM
http://www.cailuong.org.vn/forum/showthread.php?t=1191

Quy ban thich cai luong thi vao day nhe.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: themtien0000 on 19 Tháng Một, 2009, 12:28:01 AM
Mình nghe tân cổ và nhạc vàng cả đêm được. Thank.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lephi2003 on 19 Tháng Một, 2009, 03:40:30 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: giaogiao on 20 Tháng Một, 2009, 12:24:41 AM
hay quá,cám ơn nhiều ;D ;D ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: email.hvt on 21 Tháng Một, 2009, 12:57:51 AM
Mình nghe tân cổ và nhạc vàng cả đêm được. Thank.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Lubi on 21 Tháng Một, 2009, 03:43:40 AM
Thank U nha! Minh dang tim may bai nay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kova on 22 Tháng Một, 2009, 01:08:07 AM
Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vietdongphan on 22 Tháng Một, 2009, 09:15:25 PM
hay qua hay qua thank you!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tano281 on 25 Tháng Một, 2009, 12:57:47 PM
Cam on ban nhieu lam.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mibgeneral on 26 Tháng Một, 2009, 02:46:13 AM
chan thanh cam on ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MaxVolume on 30 Tháng Một, 2009, 03:11:40 AM
thank các bác nhiều nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quynhhung on 30 Tháng Một, 2009, 12:19:25 PM
Thành viên mới nên down mệt quá. may mà đường truyền cho down IDM tốt kỷ lục > 2mb/s
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: daitinhhiep on 31 Tháng Một, 2009, 05:08:41 AM
cam on ban nhieu lam nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: modbom on 31 Tháng Một, 2009, 08:40:34 AM
Thank so much. I love them
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: visitor on 01 Tháng Hai, 2009, 01:14:26 AM
Tôi rất thích những bản tân cổ giao duyên được hát trước 75. Giọng hát, lời ca thật mộc mạc, chân phương. Thật tuyệt vời khi được bạn chia sẻ nhưng đĩa CD này! Rất cám ơn bạn!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Seagate on 01 Tháng Hai, 2009, 06:51:15 PM
xin cam on ban nheiu nhac rat hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ma_otaku on 02 Tháng Hai, 2009, 11:40:01 AM
 ;D cam on ban nhieu nah :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhrechel on 02 Tháng Hai, 2009, 09:39:21 PM
cam on rat nhieu ,minh rat thich tan co giao duyen
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vick on 03 Tháng Hai, 2009, 02:02:48 PM
cám ơn bạn đã chia sẻ, mình thích nghe cổ nhạc lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: meoconkitty on 04 Tháng Hai, 2009, 04:40:20 AM
Rất cám ơn HBT nhiệt tình có công sưu tầm nhiều bài hát Tân Cổ Giao Duyên.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: viewsonic on 04 Tháng Hai, 2009, 06:19:27 AM
Cam on HBT, Nhung CDs nay toan la hang doc khong a nhen. Tuyet qua.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lamthanhhung2002 on 04 Tháng Hai, 2009, 10:46:34 PM
NHAC RAT HAY XIN CẢM ƠN NGƯỜI CHIA SẺ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vankhoe on 05 Tháng Hai, 2009, 06:08:27 AM
Tan co giao duyen rat hay Cam on nhieu!!!!!!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: memhuynh on 06 Tháng Hai, 2009, 01:43:13 AM
Cám ơn nhiều nhiều lắm. Mình cũng là người mộ điệu cải lương.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: letuananhda on 06 Tháng Hai, 2009, 02:17:15 AM
Cảm ơn nhiều! Mình rất thich tân cổ. Thank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: suutam on 06 Tháng Hai, 2009, 06:22:47 AM
Xin cảm ơn bạn đã chia sẻ. Đi karaoke có đứa ca vọng cổ thích quá về tìm nguồn để tập mà nay mới thấy. Thanks!!!!!!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tinhthu93 on 06 Tháng Hai, 2009, 08:04:19 AM
cám ơn ban rất nhiều mình thích tân cổ giao duyên ,nghê sỉ xưa
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huyqn on 06 Tháng Hai, 2009, 09:42:12 AM
cam on nha nhung giai dieu tuyet voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MisaVN on 06 Tháng Hai, 2009, 10:53:16 AM
Qua tuyệt vời, cám ơn bạn rất nhiều, đã chia sẽ một kho tàng vô cùng quí giá
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kinhkha on 06 Tháng Hai, 2009, 01:50:31 PM
Cám ơn nhiều lắm! đúng cai mình tìm!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chilli on 09 Tháng Hai, 2009, 04:00:13 AM
hay qua di minh rat thich
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thaicuc_ynv on 09 Tháng Hai, 2009, 06:53:53 AM
Cám ơn bạn rất nhiều! Chắc là bạn thích cải lương lắm nhỉ?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trai2009 on 09 Tháng Hai, 2009, 09:24:50 PM
cam on ban cho minh xin link voi nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: zensu on 11 Tháng Hai, 2009, 02:00:25 AM
thanks nhìu ^^  :7 :7 :7 :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: samnhacvang on 11 Tháng Hai, 2009, 08:06:36 AM
xin cam on , nhung lam cach nao de tai nhac xuong pc. xin cac ban chi gium
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ongiaoi on 12 Tháng Hai, 2009, 02:06:46 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: BietChetLien on 12 Tháng Hai, 2009, 07:19:49 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]

Wơ nhiều quá
thank you  :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hungtran on 12 Tháng Hai, 2009, 08:50:07 AM
cac bai tan co nghe rat de
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pscal on 12 Tháng Hai, 2009, 11:29:11 AM
cám ơn các bạn rất nhiều thanks ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lehoangnhu on 12 Tháng Hai, 2009, 02:12:41 PM
cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: AOTS on 12 Tháng Hai, 2009, 10:19:02 PM
Ca'm o*n ba.n nhie^`u la('m, mi`nh ra^'t thi'ch gio.ng ha't Ta^'n Ta`i.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: o0osaoxao0o on 13 Tháng Hai, 2009, 06:27:57 AM
hay wa dow di nào nhanh lên
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vqhtp on 13 Tháng Hai, 2009, 06:44:05 AM
CAM ON BẠN NHIỀU NHIỀU!
Mình đã trả lời ma ko thấy link, làm ơn cho xin nhé!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tcu on 13 Tháng Hai, 2009, 10:28:11 AM
wow hàng khủng à nha.
tcu mê cải lương với tân cổ từ hồi còn bé cơ.
thích nhất Thanh Kim Huệ ca Lan Điệp, bé tí tẹo chả hiểu gì nghe ca mà phát khóc~
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: skylarkcob on 13 Tháng Hai, 2009, 11:44:45 AM
Cảm ơn nhiều nhiểu.... Mình yêu cải lương nhất trần đời.....  :13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: killjoy_abc on 13 Tháng Hai, 2009, 11:36:29 PM
cai luong la bat huu.hahaha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: stormy on 15 Tháng Hai, 2009, 12:00:13 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều. Cổ nhạc trước 75 mới thật sự hây. ;D ;D ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoa-hoa on 15 Tháng Hai, 2009, 12:06:04 AM
Hi...cám ơn nhiều.... :) để tui down xem sao...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: AIRHORS on 15 Tháng Hai, 2009, 12:21:05 AM
XIN CAM ON CAC BAN RAT NHIEU
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tcu on 15 Tháng Hai, 2009, 10:55:20 PM
Bác HBT ơi, link của bác còn sót mất 1 CD: Rước tình về với quê hương.
Bác có thể up nốt CD đó lên cho mọi người thưởng thức được k?
Tks  bác nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhatrang on 15 Tháng Hai, 2009, 11:37:22 PM
Thành thật cám ơn bạn ...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngannammaybay on 16 Tháng Hai, 2009, 12:53:59 AM
Rất cám ơn HBT đã chia xẻ những bài tân cổ giao duyên thật hay .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ntantc on 16 Tháng Hai, 2009, 01:45:18 AM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: jamesdinh on 16 Tháng Hai, 2009, 06:58:56 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: DoMinhThanh on 16 Tháng Hai, 2009, 10:38:31 AM
nghe tân cổ hay lấm  :5 mà mình buồn quá vì ko biết làm cách nào để nghe được hết những đĩa trong này cả
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nothingdn on 17 Tháng Hai, 2009, 12:15:05 AM
tuyet voi, qua tuyet voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: GamesLife on 17 Tháng Hai, 2009, 04:54:13 AM
Oh, Cảm ơn nhiều nhé!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ktkvn123 on 17 Tháng Hai, 2009, 05:18:06 AM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thamdaidu on 17 Tháng Hai, 2009, 01:57:19 PM
Cam on ban nhieu nhe, Nhung CD tan co rat hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nightangel on 17 Tháng Hai, 2009, 10:44:42 PM
Tìm hoài giờ mới thấy, mừng quá! Cảm ơn rất nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: abc_xq on 18 Tháng Hai, 2009, 03:54:30 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tốn thời gian và công sức upload nhạc rất hay cho mọi người ! Mình rất thích chủ đề này của bạn đó !!!  :6 :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngochai5 on 18 Tháng Hai, 2009, 09:41:32 AM
trời ui nhiều cd hay wá là hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: candy87 on 18 Tháng Hai, 2009, 09:50:43 AM
cảm ơn mình rất thích nghe ca cổ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nightangel on 18 Tháng Hai, 2009, 02:49:57 PM
Chân thành cám ơn đã chia sẻ!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Klinsmann on 19 Tháng Hai, 2009, 02:44:31 AM
Hay, qua, cam on Bac nhieu nhe.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngochai5 on 19 Tháng Hai, 2009, 08:34:47 AM
Rất cám ơn  những bài tân cổ giao duyên thật hay . mà sao cứ bắt trả lời hoài vậy tui trả lời rôi mà
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: deathphys on 20 Tháng Hai, 2009, 12:15:22 PM
chỉ có thể nói tuyệt vời. Cám ơn bạn rất nhiều  :13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ball on 20 Tháng Hai, 2009, 12:36:30 PM
 Xin cảm ơn bạn!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: legiacynv on 20 Tháng Hai, 2009, 01:45:26 PM
minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trumbaxao on 20 Tháng Hai, 2009, 11:28:46 PM
Trên cả tuyệt vời. Rất, rất cảm ơn chủ topic!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dtht on 21 Tháng Hai, 2009, 03:48:36 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên  :20
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haunguyen on 21 Tháng Hai, 2009, 04:57:51 AM
Tuan tim nhung ca co nay nhung chua du va chat luong ko hay nay tim duoc roi rat thich
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MINHHIEU1998 on 21 Tháng Hai, 2009, 05:38:22 AM
Thank you for sharing music!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mail_viet_88 on 22 Tháng Hai, 2009, 11:17:16 AM
cam on bo suu tap du wa
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sieuphong on 23 Tháng Hai, 2009, 11:07:25 AM
cam on ban nhieu nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhatkhoa8618 on 23 Tháng Hai, 2009, 09:44:24 PM
cam on ban da chia se:D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haphuong on 24 Tháng Hai, 2009, 08:05:18 AM
CAM ON BAN NHIU LAM !!! MUNBERONE
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kiio on 24 Tháng Hai, 2009, 11:10:00 AM
cảm ơn bạn nhiều lắm ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: AOTS on 24 Tháng Hai, 2009, 10:36:01 PM
Ba.n o*i cho mi`nh xin cai Ruot Tinh Ve Voi' Que Huong nhe', cai đo' bi. thie^'u khong co thay đa(ng len link megaupload.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenduythinh on 25 Tháng Hai, 2009, 12:01:44 PM
dung la chu de nhac ma toi rat thich. cam on nhieu. Lam on huong dan cho toi cach nghe voi co duoc khong?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhviet30 on 25 Tháng Hai, 2009, 12:23:03 PM
Cam on ban HBT rat nhieu. Minh cung rat thich tan co giao duyen do nghe si ngay xua ca.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mickeyjay89 on 25 Tháng Hai, 2009, 12:53:19 PM
cÁM ƠN BẠN NHÌU NHA /MÌNG ĐANG TÌM MẤY CÁI NÀY CHO NGƯỜI NHA .THIX NGHE LÉM .CÁM ƠN BẠN
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: muoinhohn on 25 Tháng Hai, 2009, 03:19:10 PM
cam on ban  nhieu nhe :-)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: flatron on 25 Tháng Hai, 2009, 03:55:31 PM
cho tui nghe voi nhe cam on bac nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haunguyen on 25 Tháng Hai, 2009, 09:56:07 PM
cÁM ƠN BẠN NHÌU NHA /MÌNG ĐANG TÌM MẤY CÁI NÀY CHO NGƯỜI NHA .THIX NGHE LÉM .CÁM ƠN BẠN
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trnhcng on 26 Tháng Hai, 2009, 01:23:47 AM
Cám ơn bạn nhiều nha !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mecaco_ct on 26 Tháng Hai, 2009, 03:37:28 AM
Minh tim da lau nay cam on rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hieunho64 on 26 Tháng Hai, 2009, 03:47:59 AM
Cam on ban nhieu bai hat hay lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tthientai on 26 Tháng Hai, 2009, 09:55:25 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Shion19 on 26 Tháng Hai, 2009, 10:07:03 AM
càng nhiều tuổi càng thấy nhạc dân tộc càng nghe càng hay /////
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhon2005 on 26 Tháng Hai, 2009, 10:38:43 AM
hay qua , chat luong am thanh tuyet voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chien46c1 on 26 Tháng Hai, 2009, 02:17:50 PM
cho down thi cho me di lai con bay dat giau link bo nha ong
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chien46c1 on 26 Tháng Hai, 2009, 02:20:03 PM
CHO DOWN THI CHO ME DI BAY DAT CHAN KINH
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhon2005 on 26 Tháng Hai, 2009, 08:42:24 PM
qua hay co nhac va tan co giao duyen chat luong tot
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: PlanetVN on 27 Tháng Hai, 2009, 03:55:14 AM
 :6 :6 :6 Cảm ơn bác nhiều nha...  :13 :13 :13

Tuyệt vời...  :13 :13 :13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vantritv2004 on 27 Tháng Hai, 2009, 05:49:31 AM
thanks. i want to have all of these files
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: langleyeunhau on 27 Tháng Hai, 2009, 09:23:05 AM
mình dự định download hy vọgn là links còn sống, mình search trện google mấy ngày nay mà ko có, thanks u nhé!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: LionelRichie on 27 Tháng Hai, 2009, 10:49:33 PM
không nên hoãn cái sự sung suớng này lại dc, thanks bạn nhìu, ko có bạn ko biết bao giờ mình mới tìm lại dc những bài hát này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cattuongwai on 28 Tháng Hai, 2009, 01:02:36 AM
cam on nghe , nhac hay qua di
mong cac ban chia se nhieu hon
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangsac on 28 Tháng Hai, 2009, 01:22:13 AM
cám ơn bạn mình rất thich thể loại này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hung1601 on 28 Tháng Hai, 2009, 02:14:59 AM
cảm ơn bạn đã post rất nhiều cd tân cổ, ....ths
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quockhanhspkt on 28 Tháng Hai, 2009, 02:33:30 AM
Mình thiệt là thích nghe tân cổ giao duyên lắm lắm.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: baobien on 28 Tháng Hai, 2009, 06:11:16 PM
cam on ban nhieu nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: voidness on 01 Tháng Ba, 2009, 03:26:37 AM
thanks ... cám ơn rất nhiều. ....
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dongvinh1986 on 01 Tháng Ba, 2009, 06:34:19 AM
Cam on ban rat nhieu!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vietthuphuong on 01 Tháng Ba, 2009, 07:13:33 AM
cám ơn bạn thật nhiều nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huuquan on 02 Tháng Ba, 2009, 10:24:26 AM
nhung dia tan co nay hay qua co post online cho minh nghe nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ðộc ℭô ℭầu ℬại on 02 Tháng Ba, 2009, 06:48:10 PM
cảm ơn bạn, lâu lắm rồi cho mình vợt lại vài câu vọng cổ.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuatngo2006 on 03 Tháng Ba, 2009, 01:27:55 AM
mình rat thich nhac vang cho minh download voi nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: daqave on 03 Tháng Ba, 2009, 03:49:42 AM
Hay qua.. cam on nhieu nhieu  ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: boysydney on 03 Tháng Ba, 2009, 07:07:20 PM
cảm ơn nhìu nghe, hay lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gacon05 on 04 Tháng Ba, 2009, 12:25:11 AM
cam on ban da chia se,minh me nghe ca vong co lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tandat2010 on 04 Tháng Ba, 2009, 09:48:11 AM
cảm ơn bạn nhiều !
mình đang cần
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: diepta on 04 Tháng Ba, 2009, 11:37:29 AM
cám ơn ban nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tranghoangminh on 04 Tháng Ba, 2009, 02:32:49 PM
cài lương việt nam là số 1 ha các pác! trên cả tuyệt vời...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tiamo12 on 05 Tháng Ba, 2009, 07:04:34 AM
thank ban nhiu nhiu nha !!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dante04 on 05 Tháng Ba, 2009, 09:51:01 AM
thank bạn nhìu nhé :13 :13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phongvandinh on 05 Tháng Ba, 2009, 06:34:48 PM
lam sao de minh DL duoc?
nho cac ban chi dum minh di.
cam on :21
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hatien on 05 Tháng Ba, 2009, 10:16:50 PM
cam on nhieu , hy vong ap dung vong co vao linh vuc psychology theo sach

"The Healing Power of the Human Voice: Mantras, Chants, and Seed Sounds "for Health and Harmony"
http://www.amazon.com/Healing-Power-Human-Voice-Mantras/dp/1594770506/ref=sr_11_1/190-8992867-2156409?ie=UTF8&qid=1236215518&sr=11-1

cam on that nhieu.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vuboy07 on 06 Tháng Ba, 2009, 12:58:46 AM
Cám on pồ nhìu..những bài tân cổ này rất quý và hiếm cho nền âm nhạc nuớc nhà
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hothanh24 on 06 Tháng Ba, 2009, 06:42:04 AM
cam on cac bai
hat rat hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MINHHIEU1998 on 06 Tháng Ba, 2009, 06:59:28 AM
thanks very much! chất lượng lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: jackpdk on 06 Tháng Ba, 2009, 09:54:08 PM
wa nhiều wá dậy, cám ơn nhiều :6 :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yamagomori on 07 Tháng Ba, 2009, 11:17:10 AM
rat tuyet voi. cam on nhieu.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhlam89 on 07 Tháng Ba, 2009, 11:27:07 AM
Thanks ban nhé !Nhạc rất hay?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bibobu on 07 Tháng Ba, 2009, 01:27:58 PM
cảm ơn bạn rất nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: blackhawk1 on 08 Tháng Ba, 2009, 08:04:51 AM
its so beautiful cam on ban rat nhieu nha hay qua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: solomon on 08 Tháng Ba, 2009, 09:38:16 AM
Cảm ơn bác HBT sđã có công chia sẻ
Bác có vở cải lương "Tìm lại cuộc đời" và bài "Cô gái tưới đậu" - Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ không bác
Cảm ơn bác HBT và chúc sức khoẻ bác
Lỡ sờ mông
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dkny123 on 08 Tháng Ba, 2009, 12:01:57 PM
mình là lính moi thanhks các bác nhiều nha
Nhạc hay wá
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngoclam on 08 Tháng Ba, 2009, 09:17:56 PM
Cám ơn nhiều đa~ chia se?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: long kk on 09 Tháng Ba, 2009, 12:05:30 AM
hu hu hu :21 ! tân cổ là nhạc vừa cổ vừa tân . hayyyyyyyyyyyy :6 ! nghe rất là mùi mẫn . cám ơn đồng chí nhìu nhìu nha  :14! :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: long kk on 09 Tháng Ba, 2009, 12:26:09 AM
HBT tôi phải cảm ơn bạn mấy fát nữa mớ đượC ! THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !  THANK !   :     13THANK !  :6        13THANK !  :6        13THANK !  :6        13THANK !  :6        13THANK !  :6        13THANK !  :6        13THANK !  :6        13THANK !  :6        13THANK !  :6        13THANK !  :6        13THANK !  :6        13THANK !  :6        13THANK !  :6        13THANK !  :6        13THANK !  :6        13THANK !  :6    HUHUHU :o
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: visaoradi2212 on 09 Tháng Ba, 2009, 02:43:59 AM
Thật là một bộ sưu tập tuyệt vời. Xin cám ơn các bác
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lmhung61 on 09 Tháng Ba, 2009, 08:20:32 AM
cảm ơn nhiều vì đã chia sẽ những bài nhạc hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thulamhongdao on 10 Tháng Ba, 2009, 10:12:23 AM
cám ơn chủ rạp nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Quiangiangho on 10 Tháng Ba, 2009, 10:00:27 PM
mình mê tân cổ lắm cảm ơn bạn HBT nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hungdung on 10 Tháng Ba, 2009, 11:28:48 PM
những bài tân cổ tuyệt vời. Xin cám ơn các bác
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: njno on 10 Tháng Ba, 2009, 11:33:26 PM
cám ơn nhiều lắm và thep mình nghĩ trên thị trường bày giờ chỉ có filesend là dễ load nhất
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Thanh7705 on 10 Tháng Ba, 2009, 11:48:55 PM
Sao bác cố nhiều đĩa hay thế, em kết nhất loại nhạc này đấy, cảm ơn bác đã chô anh em nhưng đĩa tuyệt vời này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: doigiangdoi on 11 Tháng Ba, 2009, 12:08:36 PM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
cho minh cam on nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chieubthanh on 11 Tháng Ba, 2009, 08:21:00 PM
thank you  - I like tan co giao duyen
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhman on 12 Tháng Ba, 2009, 01:47:34 AM
cam on ban da chía se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phamngocthanhphong on 12 Tháng Ba, 2009, 04:13:11 AM
cam on nhieu hay lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thuytroc on 12 Tháng Ba, 2009, 04:50:36 AM
cảm ơn bạn đã post những cd thật hay cho mọi người cùng thưởng thức
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tienntvn on 13 Tháng Ba, 2009, 01:25:31 AM
QUA HAY RAT DOC DAO VA THU VI
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hugedoctor on 13 Tháng Ba, 2009, 07:40:40 AM
Cám ơn bạn đã chia sẽ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lykydong on 13 Tháng Ba, 2009, 08:09:05 AM
khong biet noi gi hon ,qua tuyet voi ban oi,minh cam on rat nhieu :5 :5 :5 :5 :5
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: colintran on 13 Tháng Ba, 2009, 02:12:43 PM
thanks nhieu nhen, phai down lien moi dc
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yeunhacdantoc on 13 Tháng Ba, 2009, 02:14:34 PM
Mình chân thành cảm ơn bạn HBT. Chúc bạn vui khỏe thành đạt và có nhiều đóng góp cho diễn đàn.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: truongp53 on 14 Tháng Ba, 2009, 12:11:31 AM
cam on ! cam on! cam on! :3
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: truongnbao on 14 Tháng Ba, 2009, 01:15:50 AM
Cam on ban da chia se, minh cung rat me cai luong, cam on that nhieu
Title: cách up cải lương lên mạng
Post by: nguyenhoangtuan on 14 Tháng Ba, 2009, 01:24:43 PM
mình có rất nhiều cải lương,vọng cổ pre 75(mà toàn là hàng chính hãng kô nên chất lượng rất tốt).Mình muốn chia sẻ với mọi người nhưng ngặt nỗi nhà mình xài mạng VNN (xài nhiu trả nhiu,nó chuối pà cố lun),mà nếu up lên với tốc độ này thì đến khi hoa anh đào nở cũng chưa xong được bi nhiu  :6.bởi vậy ai co cách up lên mạng nhanh nhanh thì chỉ dùm mình với(hiện giờ mình đã tuyển chọn ra hết rồi,nén lại,kô bài nào trùng lắp,mà cũng đã lên tới 10GB)
   hình như mình có nghe nói đến chương trình torent jì đó làm tốc độ up nhanh lắm phải kô.cảm ơn các bạn nha! :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: meothuong on 14 Tháng Ba, 2009, 03:47:25 PM
cam on ban nhieu :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nghiataisao on 15 Tháng Ba, 2009, 04:44:52 AM
hay wa em gang can gap cam on nhieu nha!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: peacekeeper on 16 Tháng Ba, 2009, 03:45:01 AM
cám ơn nhiều lắm và thep mình nghĩ trên thị trường bày giờ chỉ có megaupload là dể load nhất
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tienntvn on 17 Tháng Ba, 2009, 01:17:59 AM
lau qua roi khng nhge tan co, cam on da share
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xuannam on 17 Tháng Ba, 2009, 03:28:33 AM
ôi toàn bÀi tỦ  :6 :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vominhtan2808 on 17 Tháng Ba, 2009, 11:55:09 AM
cảm ơn rất nhiều những bài hát bất hủ!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vientay on 17 Tháng Ba, 2009, 11:36:39 PM
Cam on nhieu that nhieu :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Dinh Dung on 18 Tháng Ba, 2009, 04:12:06 AM
Cam on ban rat nhieu. Ban that la tot
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhson73 on 18 Tháng Ba, 2009, 08:55:50 AM
Minh cam on ban rat nhieu nha. Nhung bai nay minh thich lam.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: htphtp on 18 Tháng Ba, 2009, 09:13:08 AM
Cám ơn thật nhiều nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bacside on 18 Tháng Ba, 2009, 10:19:47 AM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mtdung on 18 Tháng Ba, 2009, 12:59:48 PM
cam on ban. minh rat thich nghe nhac nay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cungvui on 19 Tháng Ba, 2009, 08:13:55 AM
ca'm on da share nhung cd hay qua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhphong on 19 Tháng Ba, 2009, 10:23:43 PM
Cám ơn bạn đã cho tôi những phút giây thư giản tuyệt vời !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: doanbx on 20 Tháng Ba, 2009, 12:58:59 AM
cam on moi nguoi da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: jgren on 20 Tháng Ba, 2009, 03:29:05 AM
Cám ơn bạn nhiều nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dai19682003 on 20 Tháng Ba, 2009, 05:36:55 AM
cảm ơn bạn đã có công sưu tầm và lưu giữ những tuyệt tác sống mãi với thời gian
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bachiep on 20 Tháng Ba, 2009, 06:25:33 AM
cam on ban, ban da giu duoc nhung dia nhac cuc hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: doithonghaimo on 20 Tháng Ba, 2009, 07:07:39 AM
Cám ơn bạn nhiều lắm . Toàn là bài hay cả .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tinhyeu9630 on 20 Tháng Ba, 2009, 08:28:09 AM
XIN CAM ON CAC BAC RAT NHIEU,ME CUA EM RAT THICH CA CO
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhacvang09 on 20 Tháng Ba, 2009, 11:44:16 AM
cảm ơn bác rất nhiều cho em load với nhé !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lithienhuu on 20 Tháng Ba, 2009, 11:54:47 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thiendat on 20 Tháng Ba, 2009, 11:56:16 AM
khong the tuyet voi hon nua cam on ca co thiet hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: toto33 on 21 Tháng Ba, 2009, 01:19:43 AM
ÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: totovo on 21 Tháng Ba, 2009, 06:12:14 AM
Thank đã chia sẻ nhạc, chúc ngày mới tốt lành
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangdientung on 21 Tháng Ba, 2009, 08:59:41 AM
Cám ơn một cách thực sự
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngaycuatui on 21 Tháng Ba, 2009, 01:14:51 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
hay lam ban oi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ovxv on 21 Tháng Ba, 2009, 03:40:26 PM
WOW this is a great great collection of TanCo, thanks  so much for sharing.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: giangbinhtintin on 21 Tháng Ba, 2009, 10:10:32 PM
Cam on ban HBT nhieu nhe.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Quiangiangho on 22 Tháng Ba, 2009, 03:58:23 AM
thank bạn nhiều lắm toàn ca sĩ đình đám cả !
Title: 10 bài tân cổ đầu tiên đây.
Post by: nguyenhoangtuan on 22 Tháng Ba, 2009, 07:43:57 AM
up 100MB vong co moi deee.up co bi nhiu mà gần 60 phút.wá khủng.làm lần đầu tiên kô biết có làm lần thứ 2 nữa kô.wá lâu!mình kô có đưa hình lên.thông cảm nha!
http://www.megaupload.com/?d=U3SQPNQY
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Hoang Thi Minh Thai on 22 Tháng Ba, 2009, 08:10:06 AM
Chân Thành Cảm ơn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Gau Misa on 23 Tháng Ba, 2009, 05:16:08 AM
XIN CHAN THANH CAM ON
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngochuyth on 23 Tháng Ba, 2009, 05:45:55 AM
cam on yeunhacvang.com nhung bai hat hay qua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yeuemamtham on 23 Tháng Ba, 2009, 08:24:48 AM
ca1m on ban nhieu lam nha cho minh xin cd ve cho ba ngoai nghe nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phamtam on 23 Tháng Ba, 2009, 10:20:56 AM
cam ơn rất nhiều nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minh999 on 23 Tháng Ba, 2009, 05:48:43 PM
cam ơn rất nhiều nha


thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: speedhtd2 on 23 Tháng Ba, 2009, 06:09:20 PM
cám ơn các bạn rất nhiều
 :18
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: adieumonpays on 26 Tháng Ba, 2009, 01:17:00 AM
CÁM ƠN BẠN THẬT NHIỀU!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ducduong86 on 26 Tháng Ba, 2009, 01:50:16 AM
cai nay la chang bit co hay ko cu dơn the ve nghe xem the nao.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yeunv on 26 Tháng Ba, 2009, 04:07:14 AM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: aloaloga on 26 Tháng Ba, 2009, 06:18:34 AM
mình khoái nghe cái nì nhất đố
thanks ban nhìu :D :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khoalangthang on 26 Tháng Ba, 2009, 07:19:44 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: AnSSC on 26 Tháng Ba, 2009, 11:32:54 AM
Hay quá em tìm mãi mới thấy mấy album hay thế này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sinhvienbb on 26 Tháng Ba, 2009, 11:54:54 AM
Rất hay, đang kiếm vài CD về cho ông cụ ở nhà nay lại được các bạn chia sẽ thế bày thiệt không gì cảm kích bằng. Cảm ơn  :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuongthi on 26 Tháng Ba, 2009, 01:12:10 PM
NGHE HAY DAY , THANKS A LOT
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phanpn on 26 Tháng Ba, 2009, 11:58:21 PM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: alisonvu on 27 Tháng Ba, 2009, 01:31:32 AM
Cho em xin bang nay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: loovan on 27 Tháng Ba, 2009, 02:15:51 AM
cám ơn nhiều lắm và thep mình nghĩ trên thị trường bày giờ chỉ có filesend là dễ load nhất
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dangxuantrong on 27 Tháng Ba, 2009, 02:27:18 AM
Lâu lắm rồi mới được nghe lại Tân cổ, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xcosman on 27 Tháng Ba, 2009, 02:36:53 AM
Dung nhung ban nhac minh tim, thanks :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bebom on 27 Tháng Ba, 2009, 03:20:36 AM
rất cảm ơn đã cho chúng tôi nghe lại các bài hát thật hay này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenthetaihl on 27 Tháng Ba, 2009, 08:59:36 AM
cảm ơn nhé, mình khoái món n lắm, nghe chhỉ có hết xảy
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thongxanhdung on 27 Tháng Ba, 2009, 02:47:52 PM
xin chao va cam on cac ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: caolee on 28 Tháng Ba, 2009, 03:48:50 AM
lam sao de thau lai vay ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tomsawyer on 28 Tháng Ba, 2009, 07:08:14 AM
Cảm ơn HBT nhìu nhìu.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangdau89 on 28 Tháng Ba, 2009, 11:17:19 AM
cam on rat rat nhieu  minh thich lam. minh cam on ban nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanhieupro on 29 Tháng Ba, 2009, 02:56:09 AM
de coi da hihi ko biet co hay ko
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Bacteriaer on 29 Tháng Ba, 2009, 03:14:32 AM
What  treasure! Thanks. Cai luong vietnam song mai voi dat nuoc
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bay on 29 Tháng Ba, 2009, 01:31:17 PM
hay quá trời ơhay qua hay qua hay hay qua
i
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lhdung on 29 Tháng Ba, 2009, 10:21:31 PM
Tan co giao duyen khong the che vao dau duoc. Cam on ban nhieu lam.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: littlecowboyz on 30 Tháng Ba, 2009, 12:12:34 AM
cho em cai' link nào :6 :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lhdung on 30 Tháng Ba, 2009, 01:40:54 AM
Tan co Giao duyen thi khong thẻ che vao dau duoc. Cam on ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lhdung on 30 Tháng Ba, 2009, 01:46:13 AM
Tan co giao duyen thi khong the che vao dau duoc. Cam on ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lhdung on 30 Tháng Ba, 2009, 03:14:00 AM
Tan co giao duyen rat tuyet. Cam on ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lhdung on 30 Tháng Ba, 2009, 03:51:45 AM
Con nua khong ban, nhac hay qua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Yurioh on 30 Tháng Ba, 2009, 07:55:00 AM
Kiem lau lam roi, Thanks for share... ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ttungdoan on 30 Tháng Ba, 2009, 10:56:49 PM
cám ơn nhiều nhé ! cần phát huy
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: totovo on 31 Tháng Ba, 2009, 11:46:11 AM
Cám ơn chân thành dù biết mạng cùi chưa chắc đã dow load được
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hnngot on 01 Tháng Tư, 2009, 04:33:36 AM
Cam on ban nhieu lam.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cu_to on 01 Tháng Tư, 2009, 04:34:19 AM
tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haiphus on 02 Tháng Tư, 2009, 03:37:17 AM
Cám ơn bạn đã chia sẻ!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: katadn on 02 Tháng Tư, 2009, 10:56:26 PM
Tan co giao duyen rat tuyet. Cam on ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mnam on 03 Tháng Tư, 2009, 05:25:43 AM
Cảm ơn nha, hay quá
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: zzsonzz on 03 Tháng Tư, 2009, 07:48:20 AM
troi Le Thuy hat vong co thi nghe ba' chay' ... thank you nhe'
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thinhspkt on 03 Tháng Tư, 2009, 01:23:16 PM
Xin cám ơn poster nhiều !!!! :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kienthuan on 03 Tháng Tư, 2009, 10:22:17 PM
CAM ON BAN NHIEUUUUUUUUUUU LAM
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thuy12813 on 04 Tháng Tư, 2009, 12:43:09 PM
Cám ơn bạn đã chia sẽ ::)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: asklepios on 04 Tháng Tư, 2009, 02:43:50 PM
cam on ban
cai luong thiet la tuyet voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanh789 on 04 Tháng Tư, 2009, 11:08:04 PM
kiem lau roi moi gap nhac cua chi tam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hellodyhy on 04 Tháng Tư, 2009, 11:57:26 PM
cám ơn bạn nhiều nhé!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ilprk on 06 Tháng Tư, 2009, 12:11:12 AM
xin cam on shảing thí wondeful collection
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: aspvn72 on 06 Tháng Tư, 2009, 01:36:00 AM
thank ban share! rat hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: longkhanhzip on 06 Tháng Tư, 2009, 07:38:50 AM
cảm ơn bạn mình rất thích thể loại này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: rosella on 06 Tháng Tư, 2009, 09:31:29 AM
that tuyet cam on ban nhe|
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ntqhoang on 06 Tháng Tư, 2009, 09:52:41 AM
good, tôi rất thích, cám ơn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trelang on 07 Tháng Tư, 2009, 05:56:08 AM
MÌNH rất thich tân cổ cho mình nghe với cảm ơn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khuebka on 07 Tháng Tư, 2009, 03:04:54 PM
TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngocsddt on 07 Tháng Tư, 2009, 09:17:53 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Cám ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hiencqt on 08 Tháng Tư, 2009, 04:59:40 AM
Cám ơn nhiều, rất hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hanvinacad on 08 Tháng Tư, 2009, 05:53:45 AM
cam on da post nhieu nhe!! :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xemchutthoi on 09 Tháng Tư, 2009, 07:17:28 AM
có vẻ hấp dẫn đây, cám ơn poster ^^
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: congmanh on 09 Tháng Tư, 2009, 09:04:30 AM
Hay quá các bác ơi cám ơn nhiều lắm nghen :18
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangcong17 on 09 Tháng Tư, 2009, 11:09:04 AM
cảm ơn bạn nhiều lắm. nhạc rất hay  :13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: long123 on 10 Tháng Tư, 2009, 03:09:29 AM
Chỉ biết nói Thanks!
See u later ! He he he
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: giangnt01 on 10 Tháng Tư, 2009, 06:00:06 AM
em cảm ơn bác nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tomorrowneverdies on 10 Tháng Tư, 2009, 12:49:26 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều, đang tìm hoài :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phuong_vietpr on 10 Tháng Tư, 2009, 04:53:49 PM
Việt Nam từ bao năm qua, do ảnh hưởng lịch sử và chính trị trên từng miền, từng vùng hợp với sinh hoạt đặc thù tại các địa phương, chúng ta đã có được một nền âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú. Bên cạnh các bộ môn hát Chèo, ca trù, hát ả đào… tại miền bắc, âm nhạc miền nam thoát ra từ nhạc triều đình (Huế) kết hợp cùng các bài dân ca, lý, hò… đã trở thành bộ môn cổ nhạc miền nam, một bộ môn không thể thiếu được trong đời sống hằng ngày hiện nay.
Các nghệ sĩ cổ nhạc đã không ngừng sáng tác trong gần một thế kỷ qua, với mục đích ngày càng phát triển bộ môn cổ nhạc được phong phú hơn. Theo tài liệu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hola on 11 Tháng Tư, 2009, 12:58:45 AM
Cám ơn bạn đã chia xẻ!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: alozng on 11 Tháng Tư, 2009, 11:30:10 AM
tôi chân thành cảm ơn các bạn !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tranbang on 12 Tháng Tư, 2009, 07:14:39 AM
Cho minh xin link voi!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thuan1979 on 12 Tháng Tư, 2009, 08:46:40 AM
Thank you very much for sharing
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ilprk on 12 Tháng Tư, 2009, 01:33:49 PM
xin cho nghe, thanks so much
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hhhhhh123 on 12 Tháng Tư, 2009, 01:36:53 PM
cảm ơn!! lâu lâu nghe cái này cung hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ttqminh on 15 Tháng Tư, 2009, 01:00:48 AM
 :6 cám ơn nhìu lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lalalala on 16 Tháng Tư, 2009, 04:20:40 AM
dung la tuyet nhu cu meo luon
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gianghotayninh on 16 Tháng Tư, 2009, 05:48:32 AM
sao nhạc vàng nhìn đâu cũng thích vậy trời  :13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vicky on 17 Tháng Tư, 2009, 10:14:34 AM
 :o wow ! đúng là như bắt được vàng ,lần nầy nghe sướng lổ tai luôn ! cảm ơn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhon2005 on 17 Tháng Tư, 2009, 11:14:25 AM
cam on ban da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quocnhat on 17 Tháng Tư, 2009, 12:02:07 PM
hihi! cam an BQT nha! ba em thich tan co lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhtrimatrix on 17 Tháng Tư, 2009, 06:29:00 PM
Minh rat thich cai luong
Can on ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hmthp on 17 Tháng Tư, 2009, 10:58:36 PM
Rat hay, xin cam on nhieu nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: snoopybinh on 18 Tháng Tư, 2009, 03:18:04 AM
thanks bạn nhiều lắm, snoopy đang tìm down  cho mẹ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thomoc on 18 Tháng Tư, 2009, 03:40:12 AM
Mình rất thích nhạc vàng, đặc biệt là những bài trước năm 75
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: caocang on 18 Tháng Tư, 2009, 05:24:45 AM
Bac nay suu tam o dau hay qua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huubinh on 18 Tháng Tư, 2009, 12:53:52 PM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: condung on 18 Tháng Tư, 2009, 01:02:04 PM
Mấy cái này giờ hiếm lắm. Thanks  :13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ticumi on 18 Tháng Tư, 2009, 02:44:37 PM
cám ơn bạn nhiều lắm :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhacvangtuyetvoi on 19 Tháng Tư, 2009, 06:35:55 AM
cám ơn bác chúc bác sức khoẻ cho em load với nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dothai on 19 Tháng Tư, 2009, 11:50:48 AM
thanks bác em rất thích nghe tân cổ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Hoangdien83 on 19 Tháng Tư, 2009, 09:27:38 PM
Minh lau roi moi duoc vao dien dan! Minh cam on ban nhe!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dulichbaden on 20 Tháng Tư, 2009, 01:09:35 AM
cám ơn nhiều nhen bạn ! cám ơn nhiều nhen bạn !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: funvn on 20 Tháng Tư, 2009, 04:24:10 AM
LẠI PJẢI TRẢ LỜI. cHÁN QUÁ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: saomoc27 on 21 Tháng Tư, 2009, 02:53:05 AM
Thật tuyệt vời. Cam on nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhnghi76 on 21 Tháng Tư, 2009, 05:09:45 AM
nghe nhạc tân cổ thật là tuyệt vời.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Hoangvu.info on 21 Tháng Tư, 2009, 02:22:40 PM
nghe nhạc tân cổ thật là tuyệt vời.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mai_cm27 on 23 Tháng Tư, 2009, 05:00:48 PM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: baopanasonic on 23 Tháng Tư, 2009, 08:45:00 PM
TCam on ban!Minh Dang Tin Tan Co Giao duyen de Tang Cho Me
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phuongthao21 on 24 Tháng Tư, 2009, 12:28:52 AM
cam on ban rat nhieu nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quicoctu on 25 Tháng Tư, 2009, 07:54:34 AM
cam on cac ban da cho nghe nhung cd nay
thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: meodau on 25 Tháng Tư, 2009, 12:15:38 PM
cam on ban da hao tam pót bai
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Thuy Trang on 25 Tháng Tư, 2009, 01:37:34 PM
minh rat thich nhung bai tan co tu hoi con be xiu, nay moi co co hoi duoc nghe thoa thich nhung bai tan co nhu the nay                       
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Thuy Trang on 25 Tháng Tư, 2009, 01:45:19 PM
Cac Ban biet khong ? Hoi do Me minh thuong nghe nhac Tinh ca 1975....va cai luong cu vao moi khuya 3..4 gio sang khong biet minh tham nhap vao khi nao ma toi thich nhung giai dieu ay vo cung va bat tan. Cam on tat ca
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Ngoc Tan on 25 Tháng Tư, 2009, 07:32:30 PM
CAM ON NHIEU LAM nhe...................
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanglemedia on 25 Tháng Tư, 2009, 10:06:43 PM
Cam on ban rat nhieu nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dungmonkey on 26 Tháng Tư, 2009, 07:50:41 AM
đúng là hàng hiếm nha, thank
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vantrung on 27 Tháng Tư, 2009, 09:03:17 AM
Cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lalalala on 27 Tháng Tư, 2009, 12:39:35 PM
that la tuyet hao luon do ba con oi.tks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kimhuetdc on 27 Tháng Tư, 2009, 04:12:55 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: danlinh on 27 Tháng Tư, 2009, 08:16:34 PM
Cam on, Hay qua a. Tai ve ghi dia tang me
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chienpvchn on 28 Tháng Tư, 2009, 10:00:32 AM
Hay quá bạn ơi. Bạn ơi mình rất thích nghe tân cổ. bạn có đĩa nào của Châu Thanh và Cẩm Tiên không up lên cho mọi người cùng thưởng thức. Đặc biệt nếu bạn có video của vở cải lương bài ca tim mẹ (mười năm cô đơn) thì up lên cho mình xin nha, mình tìm hoài mà không thấy vở cải lương này đâu hết. Ai có làm ơn up lên cho mình xin với. Cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Kenzhn on 28 Tháng Tư, 2009, 11:15:25 AM
Cảm ơn nhìu nha, Cụ nhà tui iu thể loại này lém!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kiatisakdt on 28 Tháng Tư, 2009, 11:30:43 AM
Thank nha. Máu cải lương đã thấm trong máu mình. Bravo!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: emptydream on 28 Tháng Tư, 2009, 05:29:20 AM
Cám ơn bạn đúng là những giọng ca vàng
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hatoai on 28 Tháng Tư, 2009, 11:54:55 AM
Cam on ban rat nhieu nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: humanct on 29 Tháng Tư, 2009, 07:54:47 AM
Nhung bai tan co bat huu, xin cam on, xin cam on nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trankkla on 30 Tháng Tư, 2009, 12:21:16 PM
cám ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: zicoviet on 01 Tháng Năm, 2009, 07:15:03 AM
hay qua, ba em minh rat thich
Cam on da post
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bibocool on 01 Tháng Năm, 2009, 10:08:15 AM
Toàn Vip  tải về 1 phát nhé  ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: love4vn on 01 Tháng Năm, 2009, 11:06:28 AM
Mình rất thích thể loại này! Cho mình xin link với.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phongvandinh on 01 Tháng Năm, 2009, 02:54:57 PM
Cho minh nghe voi
cam on ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lhdung on 01 Tháng Năm, 2009, 10:07:08 PM
Cam on ban da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoa_co1 on 02 Tháng Năm, 2009, 12:16:09 AM
làm sao nghe được các bạn , cảm ơn mọi nguơi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 1975n on 02 Tháng Năm, 2009, 01:47:28 AM
Cảm ơn Bạn nhiều.Hay thật đấy
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: aliosa on 02 Tháng Năm, 2009, 04:22:48 AM
Thanh a lot  !!!
Chúc sức khỏe và thành công !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duonghanu on 02 Tháng Năm, 2009, 01:47:41 PM
cam on cac bac em nghe tan co thay rat la phe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duonghanu on 02 Tháng Năm, 2009, 01:50:15 PM
cam on cac bac em nghe tan co thay rat la phe
Gió cuốn ngập trời mưa giăng ngập lối
Nhưng lãng khách có xá gì gió mưa
Thử hỏi đâu là chân trời góc bể
Để ta tìm người tri kỷ với hồng nhan
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lamhuucuong on 02 Tháng Năm, 2009, 11:23:28 PM
Thank bạn rất nhìu, mình rất thík nghe tân cổ, àh mà cho mình hỏi thêm bạn có bài tân cổ Lời Người Ra Đi của Minh Vươg & Lệ Thủy ca hôk zị nếu có cho mình nha mình cám ơn nhìu  :15
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phich on 03 Tháng Năm, 2009, 12:36:32 AM
Cám ơn bạn rất nhiều. Trời mưa hoặc tắt điện nghe nhạc hoà tấu mới phê.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duongdaila on 03 Tháng Năm, 2009, 10:04:20 AM
cam on bac da chia se. tui rat thich.

hi vong lan sau con duoc bac post nhung anbum nhu zay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: congvuong85 on 04 Tháng Năm, 2009, 03:49:00 PM
hay qua thanh nha âsâsâsâs
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: linhtruc on 05 Tháng Năm, 2009, 11:06:42 AM
Rất cám ơn BQT .Tân cổ giao duyên mà Bác Loan Thảo viết lời thì khỏi dám chê .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: billy_brohe on 05 Tháng Năm, 2009, 04:54:45 PM
cam on ban rat nhieu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ghetyeucongai on 06 Tháng Năm, 2009, 12:32:46 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẽ cho anh chị em :-XChúc bạn sức khoẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gkgh on 06 Tháng Năm, 2009, 07:20:19 AM
cam on rat nhieu, cho minh nghe voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ramputan on 09 Tháng Năm, 2009, 04:39:57 AM
cho em xin nghe voi, cam on rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngquthinh on 09 Tháng Năm, 2009, 11:24:07 AM
Toàn những bản nhạc hiếm và hay! cảm ơn nhiều lắm lắm ! !  :13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuanxy on 09 Tháng Năm, 2009, 03:13:13 PM
thanks for share. Hay wá
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: songngam on 09 Tháng Năm, 2009, 05:18:34 PM
dinh cao cua tân cÔ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cnct100 on 09 Tháng Năm, 2009, 08:01:12 PM
Cám ơn bạn nhiều. Bộ sưu tập của bạn thật đáng để người ta  :13:13:13:13:13:13:13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kiemkhachgiangho on 10 Tháng Năm, 2009, 06:19:44 AM
cảm ơn bạn nhé nhác tân cổ là niềm đam me của mình :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: boynokia on 10 Tháng Năm, 2009, 01:14:10 PM
Toàn nhạc khủng! THank bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: datlv on 11 Tháng Năm, 2009, 12:08:25 PM
Cảm ơn nhiều vì chia sẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: jessicathi on 11 Tháng Năm, 2009, 12:34:49 PM
Cam on ban HBT rat nhieu. Minh cung rat thich tan co giao duyen do nghe si ngay xua ca.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vl26 on 11 Tháng Năm, 2009, 01:25:11 PM
Cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: annhien on 11 Tháng Năm, 2009, 04:50:01 PM
Cam on ban da chia se!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ylmusics on 12 Tháng Năm, 2009, 11:32:34 AM
1 ổ ca cổ luôn... nghe mệt thì nghỉ...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: luunguyenmobile on 14 Tháng Năm, 2009, 12:35:14 AM
Thanks ! Tìm lâu rồi mà không thấy .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoanghaclau on 14 Tháng Năm, 2009, 04:10:40 AM
Cam on chu topic nhieu lam :6  :6 :-* :-* :13 :13
Minh rat thich tan co giao duyen :13 :13 :13 :15 :15
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ilovetronic on 14 Tháng Năm, 2009, 11:15:58 PM
cho mình link nha, ghiền cải lương quá rồi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: rhythm8866 on 14 Tháng Năm, 2009, 11:25:35 PM
Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vuongbang on 15 Tháng Năm, 2009, 01:11:32 AM
hiz tim mai moi thay duoc nhung bai nhac co giao duyen,ko bit bay jo con đơloa dc ko, thanks chu topic
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tieutam on 15 Tháng Năm, 2009, 04:45:40 AM
Cam on ban nhieu lam.................
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: diepbinhthanh on 15 Tháng Năm, 2009, 10:22:23 AM
Trả lời rồi nè  Thank rất nhìu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bao82bao on 16 Tháng Năm, 2009, 11:37:25 AM
mình tìm kiếm mãi bay gio moi thấy duoc forum này. thanhk chu topic nhieu nhiều nha!!!! ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngayhomqua1981 on 16 Tháng Năm, 2009, 12:20:07 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: giosong on 16 Tháng Năm, 2009, 06:13:48 PM
Xin cam on HBT that nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xxnekosanxx on 18 Tháng Năm, 2009, 12:44:37 PM
cam on ban nhieu thankyou .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: donhandt on 19 Tháng Năm, 2009, 06:25:53 AM
Cám ơn bạn nhé ! Mình rất thích chủ đề này, nhưng làm sao được nghe ? nhờ bạn support dùm.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bibocool on 19 Tháng Năm, 2009, 11:14:35 AM
wow tình cờ mình search được topic này . Quả là tuyệt vời  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuongdhtl on 20 Tháng Năm, 2009, 03:17:30 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
thanks nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quocthanh2 on 20 Tháng Năm, 2009, 06:43:10 AM
cám ơn nhiều, mình cũng thích ca cổ lắm

Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dmhdmh on 21 Tháng Năm, 2009, 08:34:36 AM
Nghe có vẻ hay đấy
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MrCanh on 22 Tháng Năm, 2009, 12:33:38 AM
Thanks alot. Mình dang cần
Tha6n
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phunghanh on 22 Tháng Năm, 2009, 04:03:10 PM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ringgo2212 on 23 Tháng Năm, 2009, 01:46:50 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Thank you very much!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hgnhacvang on 23 Tháng Năm, 2009, 07:21:39 AM
That tuyet voi. Cam on rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thiennhien666 on 23 Tháng Năm, 2009, 07:29:57 AM
Cám ơn bạn nhiều nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: liarvn20285 on 23 Tháng Năm, 2009, 12:24:15 PM
cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thulinh8811 on 24 Tháng Năm, 2009, 08:40:20 AM
minh muon xem duoc cac tuong cai luong hay.cam on nha!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dongkysop on 24 Tháng Năm, 2009, 12:18:55 PM
minh muon xem duoc cac tuong cai luong hay.cam on nha!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhantong on 25 Tháng Năm, 2009, 12:32:34 PM
Moi khi toan nghe Manh Quynh - Phi  Nhung ca tan co. hum nay moi dc bit den room nay. thick qua!! :21 :6 :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phamvuduc.pvd on 25 Tháng Năm, 2009, 01:36:50 PM
dinh cao nghe thuat cua moi thoi dai
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lamduwan on 26 Tháng Năm, 2009, 12:50:30 AM
Thank nhiều nhe, hay lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: unnamedunlove on 26 Tháng Năm, 2009, 10:34:49 AM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhmaiyeuhd on 27 Tháng Năm, 2009, 02:24:16 AM
thank ban nhiu nhe! minh rất thich
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bmh on 27 Tháng Năm, 2009, 07:04:28 AM
Cám ơn bạn nhiều,mình tìm cái này lâu lắm rồi. :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: afoolman2000 on 27 Tháng Năm, 2009, 01:27:00 PM
thanks Các bạn nha! Thật Tuyệt vời!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tran711 on 28 Tháng Năm, 2009, 12:24:10 AM
Ui. Thanks bác nhiều nhá. Em tìm mãi mấy " món " này đấy. Tuy là hậu bối nhưng em rất mê thể loại này. :15
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenhung74 on 28 Tháng Năm, 2009, 04:52:10 PM
Cam on ban nhieu.chuc ban cuoi tuan vui ve...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: aijin on 29 Tháng Năm, 2009, 01:32:22 AM
Cảm ơn bạn nhiều!Down cái này về in ra CD tặng Pápa chắc cụ thích lắm :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ata110 on 29 Tháng Năm, 2009, 02:13:41 AM
những đĩa tân cổ này mình tìm cho ông cụ đã lâu rồi nhưng mà chưa thấy. Hôm nay vào trang này mới thấy có. Cám ơn rất nhiều nhé. :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: truongsa0458 on 29 Tháng Năm, 2009, 03:58:10 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 (http://[flash=200,200][/flash])

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
[music] :7 :7 :4 :4 :4 :20 :20 :20[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: truongsa0458 on 29 Tháng Năm, 2009, 03:59:36 AM
cam on cac ban gi da nghe duoc nhung dia ta co nay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: truongsa0458 on 29 Tháng Năm, 2009, 04:25:43 AM
cam on ban rat nhieu minh thich cai luong truoc 75 lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: test00123 on 29 Tháng Năm, 2009, 11:32:04 AM
Cac Ban biet khong ? Hoi do Me minh thuong nghe nhac Tinh ca 1975....va cai luong cu vao moi khuya 3..4 gio sang khong biet minh tham nhap vao khi nao ma toi thich nhung giai dieu ay vo cung va bat tan. Cam on tat ca
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 0982662070 on 29 Tháng Năm, 2009, 11:41:56 AM
Cam on rat Nhieu. Dang kiem nhac de bo sung vao bo suu tap nhac day
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Nguyen Tuan Anh on 29 Tháng Năm, 2009, 02:46:50 PM
cái này thì quá tuyệt nữa kia. thích thật
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trongtuyenvnbt on 30 Tháng Năm, 2009, 02:01:35 AM
Quả là tuyệt vời, cảm ơn bạn rất nhiều nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nmcan1306 on 30 Tháng Năm, 2009, 03:04:26 AM
thanks nhieu lem, thich nhat nghe cai luong ........
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: stranger81 on 30 Tháng Năm, 2009, 05:31:14 AM
Ôi trời! Cả 1 kho nhạc tân cổ. Kiểu này bà ngoại mình nghe chắc cháy máy luôn quá  :6. Cảm ơn chủ topic đã chia sẽ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngophuongnam_2006 on 30 Tháng Năm, 2009, 07:30:16 AM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kimduong on 31 Tháng Năm, 2009, 06:03:14 AM
dạ
cảm ơn nhiều
chúc bạn vui vẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sangbuiduc on 31 Tháng Năm, 2009, 11:22:32 AM
Cai nay me em rat thick. Em down ve cho me nghe. Thanks Admin nhe!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yeu1005 on 01 Tháng Sáu, 2009, 08:07:36 PM
cam on quy vi rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: linh09 on 02 Tháng Sáu, 2009, 09:46:21 AM
ca co hay qua ban ah gui cho minh di
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haunterno1 on 02 Tháng Sáu, 2009, 12:17:27 PM
Thanks nhiều lắm bạn à !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xuyentc on 03 Tháng Sáu, 2009, 04:40:54 AM
cam on rat nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: saigonxua on 03 Tháng Sáu, 2009, 10:09:39 AM
Cám ơn bạn nhiều lắm. Cho cuộc đời thêm tươi đẹp.  :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenngocchau on 03 Tháng Sáu, 2009, 10:47:05 AM
cảm ơn bạn rất nhiều ___________
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangvanly on 03 Tháng Sáu, 2009, 11:00:08 AM
thật là những bài nhạc bất hủ xin cảm ơn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoai_anh on 04 Tháng Sáu, 2009, 02:27:28 AM
thank ban rất nhìu. bạn có nhìu đĩa hay lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: RD on 04 Tháng Sáu, 2009, 03:59:06 AM
Cảm ơn bạn nhiều nhé!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vietmagic on 05 Tháng Sáu, 2009, 01:12:22 PM
cám ơn anh bạn nhiều! toàn hàng độc ^^
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chuot2008 on 05 Tháng Sáu, 2009, 11:54:11 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  


cảm ơn bạn đã chia sẻ những bài hát hay

LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngvanduc on 06 Tháng Sáu, 2009, 01:39:47 AM
thank you very much. good luck
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: viruscuoi on 06 Tháng Sáu, 2009, 05:47:00 AM
khoái nhất là minh phụng, nhưng ít quá.Cảm ơn pác nhiều nhá  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huyetmapro on 06 Tháng Sáu, 2009, 10:03:28 AM
thank ze que nghe chac hem muon len sg :21
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yeu_nhac_vangvn on 06 Tháng Sáu, 2009, 07:03:03 PM
thanks alot anh va cam on anh rat la nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tarzan_boy on 07 Tháng Sáu, 2009, 06:50:26 AM
cảm ơn tác giả, thật tuyệt vời
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phamtunghatay on 07 Tháng Sáu, 2009, 11:21:36 AM
Cam on bac nhieu that nhieu nha.Nho co bac ma bon em moi dc thuong thuc lai nhung ban nhac yeu thich cua minh,bay gio tren mang tim the loai nay kho lam.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pikachu91 on 07 Tháng Sáu, 2009, 07:12:34 PM
Hấp dẫn quá bạn ơi, cám ơn bạn  nhiều nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hungcnttk5a on 07 Tháng Sáu, 2009, 07:28:18 PM
Co the la qua muon de load dc llink nay. Nhung du sao cung cam on ban rat nhieu.
Hy vong la minh co the nghe duoc  :16 :17
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ci5_621 on 08 Tháng Sáu, 2009, 05:55:12 PM
cám ơn đại ca đã chia sẽ !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: LETHECUONG on 08 Tháng Sáu, 2009, 11:53:12 PM
ai co link cho minh xin voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khanhtamHN on 09 Tháng Sáu, 2009, 01:43:16 AM
Đa tạ công đức của bạn!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: TinhNhi on 09 Tháng Sáu, 2009, 02:14:00 AM
cám ơn bạn rất nhiều


 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: manhtruong on 09 Tháng Sáu, 2009, 07:36:05 AM
oh, quá trời đĩa hay luôn, thanks bác nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tannguyen on 09 Tháng Sáu, 2009, 10:19:05 AM
THẬT LÀ TUỆT VƠÌI ,CÁC BẠN VẪN CÒN GIỮ NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC MÌNH RỒI
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyen0369 on 10 Tháng Sáu, 2009, 04:32:17 AM
Ui! Minh o mien bac vao nam, minh moi biet nghe tan co thoi, that la tuyet! :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huyennam on 10 Tháng Sáu, 2009, 08:27:38 AM
 :13 thank you cho minh nghe thu may bai

Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: springtg on 11 Tháng Sáu, 2009, 04:35:42 AM
xin cam on rat nhieu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chngvnct on 11 Tháng Sáu, 2009, 06:19:13 AM
Cam on rat nhieu cac ban nhe ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hts2007 on 11 Tháng Sáu, 2009, 11:10:32 AM
cám ơn mấy anh nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: namkha on 11 Tháng Sáu, 2009, 04:59:52 PM
Lau lam roi moi thay lai hing cac Nghe si co nhac. Rat cam on ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huyennam on 13 Tháng Sáu, 2009, 01:51:26 AM
thank you cho minh nghe thu may bai
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: redblue on 13 Tháng Sáu, 2009, 01:58:28 AM
cai luong hay cam on ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pqhung on 13 Tháng Sáu, 2009, 06:03:14 AM
cam on nhieu cai luong hay cam on ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngocthomcn4 on 13 Tháng Sáu, 2009, 06:09:48 AM
minh thich nghe ca coi lam!cvho minh down về nha !Thank !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lvs on 13 Tháng Sáu, 2009, 01:02:44 PM
OK HAY LAM CAM ON NHIEU
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyensaigon on 13 Tháng Sáu, 2009, 01:04:37 PM
AĐÁ FGHF ÁDÁ TÊTR  AD
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mvthi on 15 Tháng Sáu, 2009, 07:35:59 AM
thank you so much for sharing. This is my favourite. :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hinot on 15 Tháng Sáu, 2009, 11:51:58 AM
thich qua nhi cam on that nhieu nhe!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngvanduc on 15 Tháng Sáu, 2009, 09:09:19 PM
that tuyet voi. xin cam on rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haidangbn on 15 Tháng Sáu, 2009, 11:39:16 PM
Cảm ơn bạn nhiều nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dungtyt on 16 Tháng Sáu, 2009, 10:02:04 AM
XIN CAM ON CAC BAC RAT NHIEU,VỢ CUA EM RAT THICH CA CO!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hapem on 16 Tháng Sáu, 2009, 01:56:48 PM
thanks ban nhieu nhe! tan co rat hay!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trungtamasia on 17 Tháng Sáu, 2009, 02:24:26 AM
troi hay wa hay wa ah
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vitcdr on 17 Tháng Sáu, 2009, 02:44:14 AM
hay qua cho toi link di
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: TuKhongChien on 17 Tháng Sáu, 2009, 02:26:31 PM
mình là người miền trung nhưng rất thích nghe vọng cổ bạc liêu.rất cám ơn bạn đã post bài nha.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ndtb on 17 Tháng Sáu, 2009, 06:20:55 PM
ca'm o+n da~ chia se?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: blt2008 on 18 Tháng Sáu, 2009, 05:45:57 AM
 :22  thanks bac nhiu. lau lam rui moi tim duoc may bai that hay !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nucuoihehe on 19 Tháng Sáu, 2009, 01:02:50 AM
Cảm ơn bạn đã post bài nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hdd.asean on 19 Tháng Sáu, 2009, 12:32:03 PM
CD hay qua! Cam on ban nhiu nhiu! CD hay qua! Cam on ban nhiu nhiu! CD hay qua! Cam on ban nhiu nhiu! CD hay qua! Cam on ban nhiu nhiu! CD hay qua! Cam on ban nhiu nhiu! CD hay qua! Cam on ban nhiu nhiu! CD hay qua! Cam on ban nhiu nhiu! CD hay qua! Cam on ban nhiu nhiu! CD hay qua! Cam on ban nhiu nhiu! CD hay qua! Cam on ban nhiu nhiu! CD hay qua! Cam on ban nhiu nhiu! CD hay qua! Cam on ban nhiu nhiu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: linhloi2007 on 20 Tháng Sáu, 2009, 08:23:44 PM
Cám ơn bạn đã chia sẻ! Mình rất thích thể loại này. Nhạc ngày xưa luôn chiếm vị trí lâu dài nhất trong dòng nhạc! Rất hay và có chất lượng! Cám ơn nhiều!
Giờ không biết còn tải được không nữa! mong là vẫn còn tải được!
THANKS!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Hoàng-Văn on 21 Tháng Sáu, 2009, 08:01:51 AM
Cảm ơn bạn nhiều. Ba mình rất thích vọng cổ xưa. Đ ây là món quà  mình tặng Ba...Thanhk
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: maytrang on 21 Tháng Sáu, 2009, 11:43:09 AM
cám ơn bạn thật nhiều nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hieu_trung on 21 Tháng Sáu, 2009, 01:14:46 PM
em đang muốn có được bài Chén cơm cúng mẹ do Thanh Hải ca.ở trang cailuongvietnam.com có mà chất lượng quá kém lắm.mờ các người nghe thử ,rất đầy đủ ý nghĩa....

http://www.cailuongvietnam.com/modules.php?name=Nvmusic&op=playsong&id=53
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dondon on 22 Tháng Sáu, 2009, 02:26:42 AM
hohhohhohho chào mọi ng][ì, mình rát thích nghe nhạc và minh viet bai nay chi la de thay link nhac ma dơn thoi hêhhhêh chcu vui ve, bibi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thachthuy on 23 Tháng Sáu, 2009, 07:42:56 AM
cám ơn bạn đã chia sẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenanh on 24 Tháng Sáu, 2009, 01:23:06 AM
cam on nhieu nhe , nhung bai vong co tan nhac rat hay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ttnhan on 24 Tháng Sáu, 2009, 01:45:50 AM
Hi all.
  Minh la 1 fan vong co, minh rat vui khi được link này, cám ơn bạn đã share. :6

TTN.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huyennam on 25 Tháng Sáu, 2009, 08:27:06 AM
cám ơn bạn đã chia sẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngocminh0901a on 26 Tháng Sáu, 2009, 12:05:02 AM
Cảm ơn ban, mình rất thích những bài ca cổ này nhưng hôm nay mới tìm thấy.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pikachu_vn9x on 26 Tháng Sáu, 2009, 02:36:47 PM
Cám ơn anh đã chia sẻ. Chúc anh thật nhiều sức khoẻ nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: VanNgoc on 26 Tháng Sáu, 2009, 06:05:36 PM
Cảm ơn HBT nhiều.Mình thích cải lương lắm.Nhất là cải lương trước 75.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tan3011 on 27 Tháng Sáu, 2009, 05:49:47 AM
cám ơn bạn đã chia sẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: HANOITECHCOM on 29 Tháng Sáu, 2009, 10:23:44 AM
cảm ơn bạn , đúng là những thư mình đang cần
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dathuong on 30 Tháng Sáu, 2009, 03:36:00 AM
Cám ơn vì những CD tuyệt vời này .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: utbitrang on 30 Tháng Sáu, 2009, 01:45:33 PM
Nếu nói đến tân cổ giao duyên trước 1975 số 1 rồi , tôi nghe hoài kto chán ,
thành thật cám ơn bạn HBT rất nhiều  :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phucdola on 30 Tháng Sáu, 2009, 06:57:47 PM
Cám ơn nhiều nhé bạn. Nhạc hay lắm. Thanks so much.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: SAULEBONG195 on 30 Tháng Sáu, 2009, 11:38:03 PM
cam on rat nhieu nhieu bai hay qua.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: SAULEBONG195 on 01 Tháng Bảy, 2009, 03:37:40 AM
Cam on nhieu,ca nha minh ai cung thich het.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thecuong on 01 Tháng Bảy, 2009, 03:52:50 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haithangloc on 01 Tháng Bảy, 2009, 01:06:12 PM
CÁM ƠN NHA.TOÀN HAY KHÔNG HÀ.TẢI NHANH THÔI
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoittg on 01 Tháng Bảy, 2009, 09:58:22 PM
Cám ơn vì những CD tuyệt vời này, đây là những thư mình đang cần
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huyennam on 02 Tháng Bảy, 2009, 12:38:43 AM
CÁM ƠN NHA.TOÀN HAY KHÔNG HÀ.TẢI NHANH THÔI
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: liemnht on 02 Tháng Bảy, 2009, 01:38:03 AM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: SAULEBONG195 on 02 Tháng Bảy, 2009, 12:11:31 PM
cam on nhieu nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN
Post by: lamkhe on 02 Tháng Bảy, 2009, 12:29:29 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trulyboy13 on 02 Tháng Bảy, 2009, 10:45:55 PM
Cam on ban nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hutabi on 03 Tháng Bảy, 2009, 04:51:54 AM
Minh la dan Nam Bo ma. Cac cau vong co da tham vao mau roi! Ba minh la tay dan ghita thung vong co so mot trong long minh! Ba thuong dan cho minh nghe tu luc nho! hehe, thich lam!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hutabi on 03 Tháng Bảy, 2009, 06:08:56 AM
tuyet voi! niem mo uoc cua minh da thanh su that!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dathuong on 03 Tháng Bảy, 2009, 10:50:39 AM
Cám ơn Bạn nhiều , mấy bài này hay tuyệt
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huyennam on 03 Tháng Bảy, 2009, 10:53:13 AM
tuyet voi! niem mo uoc cua minh da thanh su that!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Snguyen245 on 03 Tháng Bảy, 2009, 02:33:20 PM
Thank you nhac tan co hay lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanh5032147 on 03 Tháng Bảy, 2009, 10:40:32 PM
mình đang sưu tập rất nhiều bài tân cổ xưa. xin cám ơn rất nhiều nếu lại có thêm những bài mới nữa. xin cảm ơn. (nếu ai thích có thể liên hệ với mình có cả một kho tân cổ xưa đấy!)
có thể liên hệ qua mail: Thanh5032147@gmail.com....

Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: winner on 04 Tháng Bảy, 2009, 03:23:32 AM
Hi cac bac!
Hom nay em moi den tham forum nay.
The loai nhac nay em tim lau lam roi.
Thanks!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: BoTho on 04 Tháng Bảy, 2009, 04:52:12 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Hailuanet on 04 Tháng Bảy, 2009, 05:22:44 AM
cảm ơn nhiều còn nữa post lên AE thưởng thức nha
Title: Hay!
Post by: itthuan on 04 Tháng Bảy, 2009, 06:57:32 AM
 Cam on nhung bai hat rat nhieu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vaio on 04 Tháng Bảy, 2009, 09:45:58 AM
down về cho maama nghe nào
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: knaint on 04 Tháng Bảy, 2009, 10:51:14 PM
Quá hoành tráng, thx chủ topic nhiều lắm!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhtung1972 on 04 Tháng Bảy, 2009, 11:01:33 PM
hay qua .cam on cac ban nhieu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dieudo2k on 05 Tháng Bảy, 2009, 01:04:52 AM
Cảm ơn nhiều, hy vọng chất lượng tốt :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vuive123456 on 05 Tháng Bảy, 2009, 09:07:23 AM
cam on ban nhieu lam,minh dang tim cho Me minh nghe da taaaaâ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: akay_arch on 06 Tháng Bảy, 2009, 10:11:58 AM
cám ơn bác nhiều. Nghe cái này hay phết. Thỉnh thoảng đổi món cho đỡ buồn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: CK1E on 08 Tháng Bảy, 2009, 04:53:23 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  


ac

LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhsaudoi on 08 Tháng Bảy, 2009, 11:47:32 AM
hay do ban
tui cung thich tan co lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenviet2020 on 08 Tháng Bảy, 2009, 11:45:00 PM
cam on ban rat nhieu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lrm0n on 09 Tháng Bảy, 2009, 11:24:18 AM
Thanks, đúng cái mình đang cần, kiếm về cho mẹ nghe :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhtuangia on 09 Tháng Bảy, 2009, 09:09:26 PM
toan la album hay ca thoi. minh tim kiem may CD nay lau lam roi nay moi gap
cam on abn nhieu nha. cho minh dơn load nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhducmod on 10 Tháng Bảy, 2009, 04:10:21 AM
được trở về với những làng quê sông nước nam bộ qua những bài tân cổ thì quả là quá tuyệt vời
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: luckyoluke on 10 Tháng Bảy, 2009, 04:52:46 PM
Cảm ơn bạn nhiều nhé.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dctt1984 on 10 Tháng Bảy, 2009, 09:22:57 PM
Cám ơn nha! Để down về nghe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vtr20003 on 11 Tháng Bảy, 2009, 12:37:42 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: winter8x on 11 Tháng Bảy, 2009, 01:00:47 AM
thanks for shared :-D :-D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: randynguyen on 11 Tháng Bảy, 2009, 11:42:28 AM
cám ơn bồ nhiều nha mình thích ca cổ lắm
Mà sao tìm bài Trương Chi Mỵ Nương do Minh Vương Lệ Thủy hát lại ko thấy
Và bài Vua nước Sở do Minh Vương hát
nếu biết bồ chỉ link giùm
Thanks nhiều nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vietglpro on 11 Tháng Bảy, 2009, 12:09:41 PM
cam on nhieu nha
cam on nhieu nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huy99 on 12 Tháng Bảy, 2009, 11:23:24 AM
Cảm ơn bạn nhiều nhé.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: zenky on 14 Tháng Bảy, 2009, 12:00:11 AM
xem xem xem xem hay đấy bạn  ..............................
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: newc on 14 Tháng Bảy, 2009, 02:41:00 AM
Tất cả các bài tân cổ tuyệt vời, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hvntuong on 14 Tháng Bảy, 2009, 09:06:40 AM
Đang cần, cảm ơn nhieu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: newc on 15 Tháng Bảy, 2009, 03:14:36 AM
Cam on ban da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: newc on 15 Tháng Bảy, 2009, 03:28:19 AM
cam on bac that nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hnilmk on 15 Tháng Bảy, 2009, 12:39:04 PM
Cảm ơn bạn nhièu nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ytrung on 16 Tháng Bảy, 2009, 04:06:05 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuti72 on 16 Tháng Bảy, 2009, 09:56:58 AM
Cảm ơn bạn nhiều lắm, mình đã tìm mấy cái CD này lâu rồi nhưng không thấy.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhvien05 on 16 Tháng Bảy, 2009, 12:07:06 PM
cảm ơn bạn nhiều lắm!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyentrongan on 16 Tháng Bảy, 2009, 12:25:11 PM
lau qua roi minh chua ghe lai tham trang yeunhacvang.com lan nay vao minh co gang suu tam het nhung ban nhac ma minh yeu thich cam on cac ban admin rat nhieu vi da xay dung trang web rat bo ich :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haithangloc on 16 Tháng Bảy, 2009, 12:46:14 PM
trời ơi nhạc hay.cho xin di
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: theplanesun on 17 Tháng Bảy, 2009, 01:35:50 AM
Thanks you very much, good folksong :25
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hothanhtu on 17 Tháng Bảy, 2009, 07:30:49 AM
trời ơi. đúng là quá hay. đang tìm lâu lắm rồi cám ơn rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: charlie on 17 Tháng Bảy, 2009, 08:53:10 AM
Cái này thật là mới mẻ. Ở VN bây giờ không còn mấy người yêu cải lương ,tân cổ nữa. Mình hỏi xin cải lương họ cười mình nữa chứ.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: robinut on 17 Tháng Bảy, 2009, 12:37:23 PM
tuyet qua. Cam on ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hota on 18 Tháng Bảy, 2009, 01:01:19 AM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: doithanhviet on 18 Tháng Bảy, 2009, 05:52:12 AM
Topic này quá hay cảm ơn bạn rất nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: maihoa01 on 18 Tháng Bảy, 2009, 11:16:58 AM
Chân thành cám ơn người đã chia xẻ! Mấy album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay quá.
Title: Cám ơn bạn
Post by: thanhtam1244 on 18 Tháng Bảy, 2009, 11:50:14 AM
Mình tìm bài hát tôn cổ em bé quê này đã lau6 lắm rồi cám ơn bạn nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: congatoto on 19 Tháng Bảy, 2009, 12:49:19 AM
hay lắm bạn.cám ơn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xuanthang2009 on 19 Tháng Bảy, 2009, 03:05:47 AM
Thật là tuyệt vời khi được nghe những đoạn nhạc vọng cổ yêu thích. Tuy  mình là người Bắc nhưng từ nhỏ đã rất thích những câu vọng cổ trên tivi của các nghệ sĩ Miền Nam. Thanks bạn rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: labylife on 19 Tháng Bảy, 2009, 10:58:56 AM
WOW! Cam on ban that nhieu nha! Rat hay!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xxx312 on 19 Tháng Bảy, 2009, 11:26:12 AM
Thanks BAn Nhieu LAm .! Rat Tuyet Voii
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duany4c on 20 Tháng Bảy, 2009, 04:01:31 AM
hì. mình thử nghe xem món này  có hay không vậy
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nuyenhunght06 on 21 Tháng Bảy, 2009, 11:23:48 PM
Thanks ban nhiu nhiu. Minh rat thich the loai nay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xitrumu on 22 Tháng Bảy, 2009, 10:53:45 PM
Cám ơn tác giả của Topic!
Hi vọng Tân tổ VN luôn tồn tại và phát triển.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yellow on 22 Tháng Bảy, 2009, 10:54:47 PM
Thật tuyệt vời khi được nghe tân cổ giao duyên. Cám ơn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huynhbaoquang on 22 Tháng Bảy, 2009, 11:44:04 PM
tôi rất thích tân cổ, cải lương cám ơn bạn nhiều :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: rangkhenh on 23 Tháng Bảy, 2009, 02:38:58 AM
Cám ơn bạn nhiều vì đã chia sẻ....
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trungdung3210 on 23 Tháng Bảy, 2009, 09:59:21 AM
cảm ơn rất nhiều! đã chia sẽ những CD hay.
chúc bạn nhiếu sức khoẻ.
Than mến!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nblong21 on 23 Tháng Bảy, 2009, 04:37:10 PM
cho minh thay cai link nhe :13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xxbomx on 24 Tháng Bảy, 2009, 01:16:37 AM
minh rat dam me ca co tu thuo be cho den bay gio ! rat cam on vi bai nay !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: buondoi2011 on 24 Tháng Bảy, 2009, 06:01:50 AM
thanks 4 shear  :13  :13  :13  :13  :13  :13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: autorun170205 on 24 Tháng Bảy, 2009, 08:47:29 AM
hàng hiếm đây, cảm ơn thật nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangthao2 on 24 Tháng Bảy, 2009, 10:39:18 AM
cảm ơn bạn nhiều nha :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huongcnhy on 25 Tháng Bảy, 2009, 12:21:27 AM
TRân thành cảm ơn bạn đã chia xẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haclongboy on 26 Tháng Bảy, 2009, 09:12:39 AM
rat tuyet nha` tui rat thĩ thank nhieu nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mr_phuong on 26 Tháng Bảy, 2009, 09:27:59 AM
các bài hát vang bóng, thanks anh nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thuannt15 on 26 Tháng Bảy, 2009, 12:12:29 PM
Một thể loại cho thấy cái hay của tân nhạc và cổ nhạc, sự uyển chuyển giữa hai dòng nhạc!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoang3bua on 27 Tháng Bảy, 2009, 03:36:08 AM
cam on ban nhieu nhe! minh rat thit tan co!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: love.sl on 27 Tháng Bảy, 2009, 04:33:52 AM
Rất thích, cảm ơn bạn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Khanhdx on 27 Tháng Bảy, 2009, 12:48:08 PM
Cảm ơn các bác và diễn đàn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: saturday on 28 Tháng Bảy, 2009, 04:59:38 AM
Hi, Thank you very much!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: QuyMonQuan on 28 Tháng Bảy, 2009, 06:55:20 AM
qua tuyet voi cam on ban nhieu lam ....
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chetmaychua on 28 Tháng Bảy, 2009, 10:28:31 PM
cảm ơn bạn đã chia sẽ.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: manhcan on 28 Tháng Bảy, 2009, 11:20:34 PM
Cam on nhieu that nhieu nhung bai ca bat huu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chumap on 29 Tháng Bảy, 2009, 12:21:34 AM
Cam on nhieu that nhieu nhung bai ca bat huu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gfhn on 29 Tháng Bảy, 2009, 04:01:35 AM
Cam on ban rat nhieu.
Title: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangnhatnguyen on 29 Tháng Bảy, 2009, 11:51:13 AM
THANKS ban nhieu. ban co gang post them nhieu bai nua nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bebovn on 29 Tháng Bảy, 2009, 10:46:14 PM
cảm ơn nhé hay quá !!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: linkng on 30 Tháng Bảy, 2009, 12:39:52 AM
Đây là chủ đề mà tôi thích, hy vọng có những gì mình thích.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cutesey on 30 Tháng Bảy, 2009, 02:38:36 AM
thanks a bunch,   :22,  post nhieu nhe!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: heinekenok on 30 Tháng Bảy, 2009, 05:11:01 AM
xin gửi lời cảm ơn diễn đàn, load về như nào vậy?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tungsonle on 30 Tháng Bảy, 2009, 05:24:17 AM
Cám ơn diễn đàn thật nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: SAULEBONG195 on 30 Tháng Bảy, 2009, 06:58:03 AM
cam on HBT rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kenvil on 30 Tháng Bảy, 2009, 07:13:11 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Đây là chủ đề mà tôi thích, hy vọng có những gì mình thích.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuacntt on 30 Tháng Bảy, 2009, 11:20:35 AM
cảm ơn bạn nhạc này chưa nghe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dungnd on 30 Tháng Bảy, 2009, 02:44:46 PM
Cám ơn các bác nhiều...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thamquan on 30 Tháng Bảy, 2009, 11:06:02 PM
nhung allbum hay wa, cam on ban.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mocthuandan on 31 Tháng Bảy, 2009, 12:23:40 AM
cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yule on 31 Tháng Bảy, 2009, 12:50:42 AM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngochieu0906 on 31 Tháng Bảy, 2009, 09:21:39 AM
cám ơn, cám ơn nhiều lắm !
  :-*
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lcsusivn on 31 Tháng Bảy, 2009, 09:34:11 AM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lttn on 01 Tháng Tám, 2009, 12:07:18 AM
cam on ban nhieu nha !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhha88 on 01 Tháng Tám, 2009, 02:43:17 PM
cám ơn nhìu nha! i love u very much!!!  ;D ;D ;D ;D :6 :6 :6 :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nam99dkt on 02 Tháng Tám, 2009, 02:48:26 AM
CẢM ƠN BẠN RẤT NHIỀU
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khoinvtb on 02 Tháng Tám, 2009, 06:57:18 AM
THANK YOU FỎ SHẢING THE DVD
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yeunhac69 on 02 Tháng Tám, 2009, 10:53:59 AM
Cảm ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: madbuff on 03 Tháng Tám, 2009, 01:04:32 AM
thanx.. hông biết link còn sống hông nữa  :19
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: linhtruc on 03 Tháng Tám, 2009, 01:40:14 AM
Cám ơn HBT nhiều lắm . Thể loại Tân cổ giao duyên rất hay , nhất là những băng dĩa của hãng Việt Nam ngày trước . Rất mong HBT sưu tầm được nhiều bài hát tân cổ giao duyên nữa .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kenvil on 03 Tháng Tám, 2009, 02:31:07 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
gjjko0-998nr54gn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vubui on 03 Tháng Tám, 2009, 12:22:15 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều  :o :o :o
Thật tuyệt !!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vubui on 03 Tháng Tám, 2009, 12:24:56 PM
Cảm ơn bạn nhiều  :o :o :o
Thật tuyệt!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nkh on 03 Tháng Tám, 2009, 12:53:45 PM
thĩch wa, cam on ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngayhomqua1981 on 03 Tháng Tám, 2009, 03:03:39 PM
Thanks nhiu nhiu nhiu nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Dong_Bich_Star on 03 Tháng Tám, 2009, 09:54:28 PM
Có Tân - Cổ giao duyên của Mạnh Quỳnh - Phi Nhung không các bác?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hatgo on 04 Tháng Tám, 2009, 07:06:01 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
cam on HTB ......................
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hongtung on 05 Tháng Tám, 2009, 06:29:45 AM
cho em xin may cai cd nay nha cac bac
 :10 :10 :10 :10 :10
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: baokhiemq on 06 Tháng Tám, 2009, 04:52:27 AM
cam on ban rat nhieu cai luong xua hay lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kebatbai on 06 Tháng Tám, 2009, 07:01:48 AM
rất là hay mãi đến hôm nay mình mới biêt đến trang web hay thế này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hatgo on 06 Tháng Tám, 2009, 07:26:28 AM
gjjko0-998nr54gn
cam on rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: baokhiemq on 06 Tháng Tám, 2009, 11:09:57 PM
cam on ban rat nhieu cai luong xua hay lam

Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuc_gach on 07 Tháng Tám, 2009, 12:51:31 AM
cho xin vài cái link đi bác ơi. thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: doantpdl on 07 Tháng Tám, 2009, 01:30:20 AM
Nhung bai nay ratt hay. Minh da tung duoc nghe tu nho
gio cung rat hao huc duoc nghe lai
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hailuadichat on 07 Tháng Tám, 2009, 04:14:04 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Hn on 07 Tháng Tám, 2009, 01:37:11 PM
Cảm ơn bác. Tui xin được đao!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: buumaivinhlong on 08 Tháng Tám, 2009, 04:42:01 AM
cam on rat nhieu, cho minh nghe voi :) :D[music][music] :15[/music][/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: buumaivinhlong on 08 Tháng Tám, 2009, 08:44:50 AM
vong co, I love it too. Thank you for sharing. :o 8) ::) :14
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: php1313 on 09 Tháng Tám, 2009, 02:10:58 AM
thanksss CAM ON NHIEU LAM. NHUNG BAI TAN CO NGHE SAO NGOT NGAO VA TINH CAM QUA. KO BIET BAC HBT CO TAN CO" HAN THA LA" KO NHI. NGAY XUA TOI CO NGE BANG NHAC CO BAI TAN CO "LAN VA DIEP" CUNG VOI "HAN THA LA" NGE RAT HAY !!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoanglong on 09 Tháng Tám, 2009, 03:07:53 AM
Hay lam , tks rat la nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: st704gostank on 09 Tháng Tám, 2009, 10:01:13 AM
cám ơn bạn đã chia sẻ cho mọi người!!!rất nhiều bài mình thích....thank!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: SAULEBONG195 on 11 Tháng Tám, 2009, 08:01:45 AM
cam on rat rat la nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vienphuc on 11 Tháng Tám, 2009, 10:31:42 AM
thank kkk kk kk kk kk
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: congbinh17 on 11 Tháng Tám, 2009, 10:41:15 PM
thank nha
nghe cung duoc day
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bachlasat2005 on 12 Tháng Tám, 2009, 02:39:54 AM
Cam on ban nhieu lam .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: horsey2009 on 12 Tháng Tám, 2009, 03:24:06 AM
Cam on ban rat nhieu   :28
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: titobn on 12 Tháng Tám, 2009, 04:57:09 PM
Cam on ban rat nhieu  :3
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Muaxuanlakho on 13 Tháng Tám, 2009, 03:49:52 AM
Hay quá cam on nhieu  ::)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huytam1 on 13 Tháng Tám, 2009, 05:25:03 AM
cam on hbt rẩtt nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: truonggiang_83st on 13 Tháng Tám, 2009, 10:12:55 AM
cam on cac ban rat nhieu. ming me tan co nay lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mobilex on 13 Tháng Tám, 2009, 12:01:27 PM
 mình nghĩ trên thị trường bày giờ chỉ có filesend là dễ load nhất rất cảm ơn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sukicin on 14 Tháng Tám, 2009, 05:38:23 AM
Thank u nhiều nghen, món này khó tìm quá.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tranlam1992 on 14 Tháng Tám, 2009, 07:40:00 AM
Thank u nhiều nghen, món này khó tìm quá.

hehe.......! có ai sn 92 kô hử? fải là gỉl nhá....! mình là Minh Lâm.
njck là hoa_cucdai92
mail là hoa_cucdai92@yahoo.com
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hienquang on 14 Tháng Tám, 2009, 12:06:32 PM
minh cam on bac rat nhieu ! day dung la mon an tinh than minh dang can  .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phongluuhuong on 14 Tháng Tám, 2009, 02:17:13 PM
Cảm ơn bác nhiều. Em xin nhé.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhanpda on 15 Tháng Tám, 2009, 04:36:56 AM
Cảm ơn nhiều, mình rất thích các bài tân cổ giao duyên :15
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: peyeunhac on 15 Tháng Tám, 2009, 06:28:36 AM
cam on nhe minh da tim lau
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyentattao on 15 Tháng Tám, 2009, 12:33:04 PM
cám ơn nhiều lắm và thep mình nghĩ trên thị trường bày giờ chỉ có filesend là dễ load nhất
:27 :27 :27 :27 :27 :27 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anh2tuan on 16 Tháng Tám, 2009, 02:17:52 AM
cho em xin vài cái đĩa nhá :6 :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: satthuaotrang on 16 Tháng Tám, 2009, 03:02:12 AM
lam sao dơn duoc day
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tamansu on 16 Tháng Tám, 2009, 12:52:29 PM
thank you so much sharing  :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: daohoakhach on 17 Tháng Tám, 2009, 11:24:47 AM
cảm ơn bạn nhiều nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: aegile on 17 Tháng Tám, 2009, 09:56:03 PM
Nhạc này có lâu rồi hay mới làm lại vậy ? thanks for sharing  :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dammevongco on 17 Tháng Tám, 2009, 10:14:00 PM
cám ơn bạn rất nhiều,toàn những bài hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xacuop on 18 Tháng Tám, 2009, 03:41:00 AM
cam on nhieu lam, nhiung bai nay rat xua, hang hiem day
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: uyenchi on 18 Tháng Tám, 2009, 03:58:57 AM
Uyên Chi cảm ơn rất nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: votricuong on 18 Tháng Tám, 2009, 07:30:05 AM
quá tuyệt vời cám ơn các bác
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Iampacman on 18 Tháng Tám, 2009, 11:40:01 AM
Cho tôi nghe với bạn nhé Cám ơn bạn nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khodangkiqua on 19 Tháng Tám, 2009, 09:10:48 AM
thank! Dang can tim mot so bai hat nay! :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: heomoi02 on 19 Tháng Tám, 2009, 10:34:35 AM
Cho heo xin ma^'y album na`y .. Thanks mucho
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hhung on 20 Tháng Tám, 2009, 12:44:49 PM
cam on bac da up len nhe. minh thich lam,
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngoccam9999 on 20 Tháng Tám, 2009, 02:59:01 PM
Cám ơn bạn rất nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Muaxuanlakho on 20 Tháng Tám, 2009, 11:07:40 PM
Cam on ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mmmty2004 on 21 Tháng Tám, 2009, 12:10:37 AM
bác cho em xin link để dơnload đi, cải lương hay quá. Thanks Bác nhìu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tinhanhbanchieu on 21 Tháng Tám, 2009, 10:00:28 AM
Cảm ơn da chia sẽ, down ve nghe thử
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pa na ma on 21 Tháng Tám, 2009, 10:27:24 AM
chà đồ sộ quá cảm ơn bạn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tieulong88vn on 22 Tháng Tám, 2009, 03:49:42 AM
Hi Hi hay quá thanks bác nha.
Mình tìm cái này lâu rồi hôm nay mới thấy.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN
Post by: hanthusinh on 22 Tháng Tám, 2009, 06:19:01 AM
Rất cám ơn HBT nhiệt tình có công sưu tầm nhiều bài hát Tân Cổ Giao Duyên.
 ;D
NGUỒN GỐC CỔ NHẠC VIỆT NAM

Việt Nam từ bao năm qua, do ảnh hưởng lịch sử và chính trị trên từng miền, từng vùng hợp với sinh hoạt đặc thù tại các địa phương, chúng ta đã có được một nền âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú. Bên cạnh các bộ môn hát Chèo, ca trù, hát ả đào… tại miền bắc, âm nhạc miền nam thoát ra từ nhạc triều đình (Huế) kết hợp cùng các bài dân ca, lý, hò… đã trở thành bộ môn cổ nhạc miền nam, một bộ môn không thể thiếu được trong đời sống hằng ngày hiện nay.
Các nghệ sĩ cổ nhạc đã không ngừng sáng tác trong gần một thế kỷ qua, với mục đích ngày càng phát triển bộ môn cổ nhạc được phong phú hơn. Theo tài liệu ghi lại, thì vào khoảng năm 1915 – 1916 có một loại hát gọi là “ca salon”. Ðó là một lối hát rất đơn giản, không có cảnh trí gì hết. Chỉ có một bộ ván. Trước bộ ván để một cái bàn chưn cheo. Các tài tử đều ngồi trên bộ ván và mặc quốc phục xem rất nghiêm trang. Có lẽ do ảnh hưởng của loại nhạc triều đình từ xưa còn rớt lại. Thường thì ca bản tứ đại lớp đầu. Chuyện thì dựa trên chuyện Lục Vân Tiên hay Kiều…Sau đó mới đến “ca ra bộ” có tánh cách tài tử.
Dần dần có một số đông thấy được cái hay của sự ra bộ ấy, bèn bàn nhau đem lên sân khấu mà diễn, rồi dựng cảnh, rồi tuồng tích, và sau cùng là thành cải lương vào năm 1920. Ðầu tiên là gánh của thầy Andre Thân ở Sa Ðéc, rồi mới tới gánh của thầy Năm Tú ở Mỹ Tho…
Danh từ Cải Lương được xuất hiện đầu tiên tại gánh hát Tân Thinh của ông Trương Văn Thông vào năm 1920.Sau đó, các gánh khác lần lượt ra đời, như Văn Hí Ban ở Chợ Lớn, Tập Ích Ban ở Thốt Nốt, Tái Ðồng Ban ở Mỹ Tho. Hai chữ Cải Lương là do gọi tắt từ câu “cải biến kỳ sự, sử ích tự thiên lương” (đổi những gì cũ còn lại ra thành những gì mới và hay). Những nghệ sĩ theo ngành cải lương đều tin có Tổ Nghiệp, nên hàng năm họ làm lễ Giỗ Tổ vào ngày 12 tháng 8 âm lịch.
Nói đến cổ nhạc không ai có thể bỏ qua được bài Vọng Cổ, một loại bài hát đã làm say mê bao nhiêu triệu con tim Việt Nam do tính chất mùi mẫn lúc trình diễn cũng như tự do ngân dài mỗi đầu câu của người hát. Nguyên thủy của chữ Vọng Cổ là do từ Dạ Cổ Hoài Lang (đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chàng), do ông Cao Văn Lầu, biệt hiệu là Sáu Lầu quê ở Tân An đến định cư ở Bạc Liêu lúc còn nhỏ. Ông sáng tác bài Dạ Cổ Hoài Lang vào khoảng năm 1918, và chịu nhiều ảnh hưởng của bài Tứ Ðại Oán và bài Hành Vân. Khởi đầu, bài Dạ Cổ Hoài Lang chỉ có 20 câu, mỗi câu 2 nhịp, lần lần thành 4 nhịp đầu tiên hát trên sân khấuTập Ích Ban năm 1921, và thành 8 nhịp trên sân khấu Tái Ðồng Ban năm 1922.
Năm 1934, cố nghệ sĩ Lư Hoa Nghĩa (thân phụ của cố nữ nghệ sĩ Thanh Nga) chuyển bài Dạ Cổ Hoài Lang thành bài Vọng Cổ.Năm 1936, cố nghệ sĩ Năm Nghĩa đã sửa thành 16 nhịp. Khoảng đầu năm 1951, cố nghệ sĩ Út Trà Ôn đã phát triển thành bài vọng cổ 32 nhịp mà đa số nghệ sĩ cải lương hiện nay vẫn còn hát.
 :o
(Sưu tầm)

Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thaikieu on 22 Tháng Tám, 2009, 01:46:08 PM
nhac hay lam, tui rat thich ,cam on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: malanh102 on 22 Tháng Tám, 2009, 04:57:04 PM
Hay quá cảm ơn bạn nhiều nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vocsiit on 23 Tháng Tám, 2009, 01:31:51 PM
Cám ơn bạn đã sang sẻ của quí hiếm.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gianggatg on 24 Tháng Tám, 2009, 02:12:00 AM
Các bạn cho mình hỏi, ai có vở cải lương Bài Ca Tìm Mẹ do Linh Tâm và Cẩm Thu diễn ko? Mình đã tìm ở rất nhiều trang web mà không thấy. Mình tấy oở những trang trước cũng có người hỏi vở này nhưng chưa thấy up lên, ai có cho mình xin với nhé!
Chân thành cảm ơn!
 
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tonyluu on 24 Tháng Tám, 2009, 02:13:41 AM

cám ơn nhé !! ...toàn những bài ca cổ hay ...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xuantungjsc on 24 Tháng Tám, 2009, 12:05:34 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhiều nha!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mmmty2004 on 24 Tháng Tám, 2009, 10:55:16 PM
cho mình xin cái link nha.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chieng on 25 Tháng Tám, 2009, 04:26:21 AM
Việt Nam từ bao năm qua, do ảnh hưởng lịch sử và chính trị trên từng miền, từng vùng hợp với sinh hoạt đặc thù tại các địa phương, chúng ta đã có được một nền âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú. Bên cạnh các bộ môn hát Chèo, ca trù, hát ả đào… tại miền bắc, âm nhạc miền nam thoát ra từ nhạc triều đình (Huế) kết hợp cùng các bài dân ca, lý, hò… đã trở thành bộ môn cổ nhạc miền nam, một bộ môn không thể thiếu được trong đời sống hằng ngày hiện nay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ducboiler on 25 Tháng Tám, 2009, 12:37:50 PM
Danh từ Cải Lương được xuất hiện đầu tiên tại gánh hát Tân Thinh của ông Trương Văn Thông vào năm 1920.Sau đó, các gánh khác lần lượt ra đời
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pindy on 27 Tháng Tám, 2009, 12:38:15 AM
cám ơn bạn nhiều nhé, mình đang tìm những album này.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nameless0903 on 27 Tháng Tám, 2009, 02:45:43 AM
cho xin cái link nào!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chitchit on 27 Tháng Tám, 2009, 05:00:01 AM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sunrise on 27 Tháng Tám, 2009, 05:45:40 AM
cam on rat nhieu, cho minh nghe voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phucduc on 27 Tháng Tám, 2009, 11:55:01 AM
cam on ban nhieu lam nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: drlong249 on 27 Tháng Tám, 2009, 12:41:20 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: blackdragon10 on 27 Tháng Tám, 2009, 11:05:10 PM
rất cám ơn bạn. mình đang kiếm mấy album này :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mmmty2004 on 28 Tháng Tám, 2009, 04:18:43 AM
minh xin cai link nha, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hms283 on 28 Tháng Tám, 2009, 08:25:48 PM
Cảm ơn bạn HBT rất nhiều. Mình rất thích những bài tân cổ do các ca sĩ ca trước năm 75.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trunghieu2806 on 29 Tháng Tám, 2009, 01:16:29 PM
CẢM ƠN BẠN NHIỀU NHÉ, MÌNH THÍCH NGHE MẤY CÂU CA CẢI LƯƠNG LẮM
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huylq on 30 Tháng Tám, 2009, 03:41:48 AM
Cám ơn rất nhiều, Chúc vui!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gatre on 30 Tháng Tám, 2009, 10:31:58 PM
Cam on ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gatre on 31 Tháng Tám, 2009, 02:29:04 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gatre on 31 Tháng Tám, 2009, 02:53:13 AM
cam on nhieu lam lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuongtusang on 31 Tháng Tám, 2009, 05:25:43 AM
Rất hay, có thêm nữa không vậy? Nhưng cũng rất cảm ơn đó.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thevuong on 31 Tháng Tám, 2009, 08:56:52 AM
thấy cũng hấp dẫn để xem nào.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: onlinehaiha on 31 Tháng Tám, 2009, 09:33:19 AM
hay đấy , mình kiếm mấy CD về nghe thôi ,:D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bachlasat2005 on 31 Tháng Tám, 2009, 01:34:21 PM
cam on ban rat nhieu .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: JaneUCT on 31 Tháng Tám, 2009, 02:11:34 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tygon12 on 01 Tháng Chín, 2009, 09:40:47 AM
tân cổ tôi rất thích
nay lại có tân cổ chất lượng cao
cảm ơn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ash1007 on 01 Tháng Chín, 2009, 12:42:16 PM
cám ơn chủ topic . Mình kiếm mãi mới được các album này ^_^
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kien_sacmau on 01 Tháng Chín, 2009, 04:25:10 PM
dúng thứ e đang cần tìm . Cám ơn bác nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tygon12 on 01 Tháng Chín, 2009, 09:26:14 PM
nhac tan co toi rat thich nay lai co nhac chat luong cao
thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tiryn on 02 Tháng Chín, 2009, 02:59:00 AM
cám ơn nhiều lắm nha, thankssssssssssssssssssssss
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: divenoixa911 on 03 Tháng Chín, 2009, 01:53:30 AM
thanks a lot of TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: h0csjnh on 03 Tháng Chín, 2009, 04:14:20 AM
hay lắm,thanks 4 share  :27
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangtuan81 on 03 Tháng Chín, 2009, 07:32:44 AM
cam on cac ban rat nhieu to rat thich the loai nay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoaikhiem123 on 04 Tháng Chín, 2009, 12:17:27 AM
hi ! cho to nghe voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lenhhoxung19xx on 04 Tháng Chín, 2009, 12:26:47 AM
Tuyệt vời hơn cả tuyệt vời.... Bác là một tàng kinh các âm nhạc Việt Nam.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhotran on 04 Tháng Chín, 2009, 01:36:45 AM
tan co hay qua .chi nhin thay thoi chu chua nghe. Cam on nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhotran on 04 Tháng Chín, 2009, 03:37:23 AM
cam on da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Muaxuanlakho on 04 Tháng Chín, 2009, 10:26:45 AM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ad_cn2 on 04 Tháng Chín, 2009, 11:37:50 AM
Thanks bạn HBT rất nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: google on 04 Tháng Chín, 2009, 09:50:42 PM
cám ơn bạn đã chia sẽ những bài cổ nhạc rất hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: teddyzero985 on 04 Tháng Chín, 2009, 10:46:24 PM
Thanks, bo em em cung thich tan co lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: biolab80 on 05 Tháng Chín, 2009, 06:05:03 AM
Tôi thật đam mê album này, vì đã mến mộ LT và MV lâu rùi. Thanks so much.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xuanlocdalat on 05 Tháng Chín, 2009, 08:22:14 AM
cảm ơn bạn nhiều.mình thích tân cổ lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhan2810 on 05 Tháng Chín, 2009, 08:42:13 AM
thật hay cám ơn bạn nhiều lắm !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: langdu2k on 05 Tháng Chín, 2009, 11:03:02 AM
Cam on ban nhieu nha.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vndesire on 05 Tháng Chín, 2009, 11:13:39 AM
Cám ơn bạn nhiều lắm!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tygon12 on 05 Tháng Chín, 2009, 11:15:31 AM
toàn những bài hát tôi thích
nghe cũng phê  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vinhquangvt on 05 Tháng Chín, 2009, 09:32:11 PM
xin cam on rat nhiu.nhac tuyet voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cenneo on 05 Tháng Chín, 2009, 10:19:30 PM
thanks ban, do la nhung bai hat minh dang can tim...1 lan nua cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhkhiet on 06 Tháng Chín, 2009, 01:06:13 AM
Nhung bai hat rat hay cám on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: biwtfy on 06 Tháng Chín, 2009, 02:40:04 AM
Nhìn mấy bìa đĩa thôi cũng khoái rồi, cảm ơn bạn rât nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: HN07 on 06 Tháng Chín, 2009, 03:34:05 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)
Cam on ban nhieu nhe
(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sonc99vt31981 on 06 Tháng Chín, 2009, 02:01:36 PM
Ban oi, sao minh khong download duoc, buon qua di thoi. Co cach nao khac khong Ban oi, giup minh nhe. Cam on Ban nhieu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mkthn on 06 Tháng Chín, 2009, 04:24:26 PM
rất cám ơn bạn , những CD cổ nhac rất hay.không biết bạn có CD nhac tân cổ của Tấn Tài không?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bhhlive on 06 Tháng Chín, 2009, 06:01:04 PM
Đúng chủ đề mình thích.
Cám ơn nhé.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gatre on 06 Tháng Chín, 2009, 09:57:16 PM
cam on Ban nhieu lam. Chuc Ban cuoi tuan vui ve.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Bacteriaer on 07 Tháng Chín, 2009, 04:43:00 PM
thanks
cam on rat nhieu. bai hat rat hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thewall24 on 07 Tháng Chín, 2009, 04:54:18 PM
 ::) cam on nhieu nhe ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huuutuan on 08 Tháng Chín, 2009, 03:01:13 AM
cám ơn bạn nhiều đã up những thứ mình đang tìm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngonluanho_7 on 08 Tháng Chín, 2009, 10:16:41 AM
Cám ơn bạn rất nhiều ! Bạn cố gắng chia sẻ nhiều nhiều nữa cho mọi người cùng thưởng thức nhé!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: silver_angel on 08 Tháng Chín, 2009, 12:51:57 PM
cam on ban nhiu ne
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: demchuatan on 08 Tháng Chín, 2009, 10:49:26 PM
CD rất hay, tui tìm mãi, cám ơn nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: abc123 on 09 Tháng Chín, 2009, 03:40:21 AM
cam on da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quocksd78 on 09 Tháng Chín, 2009, 06:53:51 AM
tran thanh cam on quy anh chi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: giangvu on 09 Tháng Chín, 2009, 07:05:49 AM
XIN CAM ON CAC BAC RAT NHIEU,ME CUA EM RAT THICH CA CO
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: namkinh on 10 Tháng Chín, 2009, 08:48:52 AM
TOAN LA NHUNG BAI CA CO XUA MA HAY ,CAM ON BAN NHIEU LAM!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hieule8673 on 10 Tháng Chín, 2009, 11:31:28 AM
thank thank thank thank thank
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: AnhKyLy on 10 Tháng Chín, 2009, 11:54:41 PM
Cám ơn bạn đã cho nghe nhửng bản tân cổ xưa rất hay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: truongtotbung on 11 Tháng Chín, 2009, 11:30:56 AM
minh thich nhung dia nhac nay cua ban.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hauhn on 11 Tháng Chín, 2009, 12:13:53 PM
Cảm ơn vì một bài viết hay ^_^
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gibe on 12 Tháng Chín, 2009, 02:58:19 AM
Ca điệu muôn năm dzẫn còn mùi...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phamvanvanpham on 12 Tháng Chín, 2009, 07:58:58 AM
I love Tân cổ giao duyên. Thank you very much !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hduycm on 12 Tháng Chín, 2009, 08:27:19 AM
Mình tim cái này lâu rồi. Cám ơn nhiều!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuan_kiet on 12 Tháng Chín, 2009, 12:22:28 PM
cam on ban da cho xem nhung abum tan co rat hay. giong ca ngot ngao cua ca si ming canh, lam sau nghe duoc cac ban hay huong dan giup minh di.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhacsen4ever on 14 Tháng Chín, 2009, 12:09:13 AM
cam on ban rat nhieu nha, hihihih
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhkhoavtc on 14 Tháng Chín, 2009, 08:44:32 AM
Cam on nhieu that nhieu nhung bai ca bat huu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huysonvl on 15 Tháng Chín, 2009, 05:41:00 AM
Tôi chưa thấy được link vậy?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gatrongtre on 15 Tháng Chín, 2009, 09:37:04 AM
 ;D cam on vi da chia se album nay !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: oncinlity on 15 Tháng Chín, 2009, 11:10:57 AM
cam on da up nhac
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: E.N on 15 Tháng Chín, 2009, 06:24:05 PM
thank you for your uploading
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thaintvc on 16 Tháng Chín, 2009, 01:08:45 AM
Uh
Đúng cái đang tìm rồi, cám ơn đã chia sẻ.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hbasxd05 on 16 Tháng Chín, 2009, 12:22:23 PM
mình là người trẻ tuổi nhưng rất yêu thích tân cổ giao duyên vì nó cũng là bản sắc của dân tộc, mình đã tìm rất nhiều bài tân cổ trên mạng nhưng đa số chất lượng rất kém vì đa phần các bản nhạc này thu âm đã khá lâu, nay mình gặp tân cổ chất lượng cao rất hy vọng là sở thích của mình được đáp ứng
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phuong77 on 17 Tháng Chín, 2009, 01:17:10 AM
cải lương quá hay, xin cam ơn diễn đàn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoasen159 on 17 Tháng Chín, 2009, 09:59:45 PM
cho em xin một lần download
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhtamag on 17 Tháng Chín, 2009, 10:29:03 PM
Hay quá đi thôi, xin cám ơn HTB rất nhiều
@@
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: shiran83 on 17 Tháng Chín, 2009, 11:03:34 PM
:) thanks bạn nhiều nhé tưởng sẽ không được nghe lại nữa may mà bi h tìm thấy  :-*
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuti72 on 18 Tháng Chín, 2009, 01:21:57 AM
Cảm ơn bạn nhé, mình tìm mấy CD này lâu lắm rồi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sau on 18 Tháng Chín, 2009, 06:25:16 AM
con cò là con cò già
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dongxanh on 18 Tháng Chín, 2009, 08:36:40 AM
úi dời  :1 sao mà nhiều tân cổ thế nầy
Cám ơn nhiều nhé

dx
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tulirobben on 19 Tháng Chín, 2009, 12:16:39 AM
tân cổ....hay đó. kaka. thanks nhiều nha!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: doatvn on 19 Tháng Chín, 2009, 12:59:36 PM
Hay qua ! thank ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cntyk2 on 19 Tháng Chín, 2009, 03:55:08 PM
cam on ban nhieu nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kukonan on 20 Tháng Chín, 2009, 12:39:49 AM
úi chà. cái tui cần đây ùi
thanks thanks thanks :23
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phduyanh on 20 Tháng Chín, 2009, 03:24:49 AM
Hay quá cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: badboy2007 on 20 Tháng Chín, 2009, 06:03:04 AM
cám ơn bạn đã chia sẽ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguoiyeuamnhac on 20 Tháng Chín, 2009, 11:51:47 AM
cam on vi da chia se mp3 cho minh, cam on!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huyentrang84 on 20 Tháng Chín, 2009, 09:16:40 PM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huyentrang84 on 20 Tháng Chín, 2009, 10:15:31 PM
qua hay cam on cac bac nhieu lam.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: public.0809 on 22 Tháng Chín, 2009, 02:03:46 AM
Cám ơn bạn đã chia sẻ.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huyentrang84 on 22 Tháng Chín, 2009, 03:32:34 AM
 
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Tư, 2009, 10:26:16 PM gửi bởi Mùa hoa phượng thắm » 
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hongthaihs on 22 Tháng Chín, 2009, 02:34:53 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hongthaihs on 22 Tháng Chín, 2009, 02:36:57 PM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanven15 on 23 Tháng Chín, 2009, 04:23:36 AM
cam on ban da cho toi album hay nhu the
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanven15 on 23 Tháng Chín, 2009, 04:34:00 AM
cam on ban da cho toi co nhung giay phut tyet voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenthuy82 on 23 Tháng Chín, 2009, 11:44:48 AM
Cám ơn bạn rất nhiều đây đúng là hàng độc đó bây giờ ko còn nhiều nữa đâu a`
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huuly on 23 Tháng Chín, 2009, 12:57:34 PM
Cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Vutuan on 23 Tháng Chín, 2009, 02:33:33 PM
Cám ơn HBT đã chia xẻ!Bạn và mọi người có nhạc của Bạch Tuyết,Hùng Cường,Thành Dược,Hữu Phước...không cho mình xin ?! Cảm ơn nhiều !.!.!...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: langtucaonguyen on 24 Tháng Chín, 2009, 05:44:03 AM
cam on ban
cam on ban da cho toi co nhung giay phut tyet voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: langtucaonguyen on 24 Tháng Chín, 2009, 05:45:18 AM
cam on ban da cho toi co nhung giay phut tyet voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: langtucaonguyen on 24 Tháng Chín, 2009, 05:46:27 AM
cam on ban da cho toi co nhung giay phut tyet voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kingofdcp on 24 Tháng Chín, 2009, 12:43:24 PM
thực sự là đang kiếm :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: choivoi on 24 Tháng Chín, 2009, 03:06:40 PM
Đây đúng là hàng độc chiêu, lâu lắm rồi mình không được nghe âm điệu quê hương này. Cảm ơn bạn thật nhiều!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Vutuan on 24 Tháng Chín, 2009, 09:18:57 PM
Ngày xưa mình có cái băng Cassette gồm những bài:Người Ở Lại Charlie,chuyến tàu hoàng hôn,đoạn cuối tình yêu,tạ từ trong đêm,hoa trinh nữ,sương lạnh chiều đông...Hình như là do Bạch Tuyết,Hùng Cường,Hữu Phước,Thành Được...gì đó ca thì phải.Bây giờ ai còn up lên cho mọi người thưởng thức với nhé.Cảm ơn rất nhiều !.!.!...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kieng on 24 Tháng Chín, 2009, 11:34:14 PM
Mình rất thích những bài ca cổ này. Thank bạn nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huutho305 on 25 Tháng Chín, 2009, 12:49:49 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  cảm ơn rất nhiều nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vt_2L on 25 Tháng Chín, 2009, 04:11:59 AM
thanks so much for sharing
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thevuong on 25 Tháng Chín, 2009, 05:47:11 AM
cam on ban nhieu thoi minh cung thich thu nay lam. hehe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: longthanh7777 on 25 Tháng Chín, 2009, 09:56:00 AM
Thanks nha! Minh la dan nghien ca co cai luong
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quanghuy181 on 25 Tháng Chín, 2009, 11:02:53 AM
Cám ơn bạn nhé, hay tuyệt cú mèo.... Rất nhiều bài tuyệt vời
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khongcan on 25 Tháng Chín, 2009, 12:48:22 PM
Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc…hãy gọi cho tôi :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bay gai on 25 Tháng Chín, 2009, 01:08:34 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bay gai on 25 Tháng Chín, 2009, 01:09:27 PM

Cám ơn bạn nhé, hay tuyệt cú mèo.... Rất nhiều bài tuyệt vời
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duongnt on 27 Tháng Chín, 2009, 05:12:44 AM
Rat cam on ban nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dangky_ltk on 27 Tháng Chín, 2009, 09:34:08 AM
cảm ơn bạn đã chia sẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: linhtruc on 27 Tháng Chín, 2009, 10:52:44 AM
Hay qua1 la hay , bai phuc , cam on cac Ban nhieu lam  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ying_jun on 27 Tháng Chín, 2009, 10:55:34 AM
Thật tuyệt vời, cảm ơn nhìu ha  ;)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: babykiss on 27 Tháng Chín, 2009, 12:04:43 PM
cam on nhiu nhe , thank
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: zindo on 28 Tháng Chín, 2009, 10:58:23 AM
cảm ơn rất nhiều, nghe hay lắm!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khoakl on 28 Tháng Chín, 2009, 09:58:54 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoadua2002 on 29 Tháng Chín, 2009, 03:12:27 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoadua2002 on 29 Tháng Chín, 2009, 03:13:35 AM
Vui long chi mình thao tac de nghe di, thay thich wa he, ma hok bit lam seo de nghe duoc.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoadua2002 on 29 Tháng Chín, 2009, 04:36:43 AM
Dang tai ngon lanh, may tinh bi treo, tuc we. Ban oi, hom nao suu tam duoc bai nao hay share len nua nha. Thanks.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoadua2002 on 29 Tháng Chín, 2009, 04:40:08 AM
sao hok thay duong link de tai xuong nua vay nhi, chi cho minh voi, cam on nhieu.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: migoi20009 on 29 Tháng Chín, 2009, 11:46:46 AM
xin chan thanh cam HBT nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lamtanson on 29 Tháng Chín, 2009, 01:23:20 PM
Rất cám ơn HBT nhiệt tình có công sưu tầm nhiều bài hát Tân Cổ Giao Duyên.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoadua2002 on 29 Tháng Chín, 2009, 11:43:39 PM
toan nhung bai ma minh rat thich, cam on nhiu nhiu nha.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: amour01 on 30 Tháng Chín, 2009, 07:19:35 AM
Cám ơn chủ topic rất nhiều, hy vọng ngày càng có nhiều bộ sưu tập như vầy
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thandieu2004t on 30 Tháng Chín, 2009, 08:25:48 AM
wow hay quá àh cám ơn bạn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kilin on 30 Tháng Chín, 2009, 09:59:30 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: enoinho on 30 Tháng Chín, 2009, 11:43:08 AM
Sao mình không tải được bạn ơi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: migoi20009 on 30 Tháng Chín, 2009, 01:36:22 PM
những album nay rất hay, nhung sao k thấy lịnk vậy các anh
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tonghoa on 30 Tháng Chín, 2009, 02:11:06 PM
Thanks for share. Good luck
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thuysimens on 02 Tháng Mười, 2009, 12:07:34 AM
cám ơn các bạn rất nhiều ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: damtk2 on 02 Tháng Mười, 2009, 07:28:00 AM
hay đấy. thanks cái mình đang tìm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanven20 on 03 Tháng Mười, 2009, 03:54:49 AM
mình rất yêu  tân cổ vậy hom nay mình toại nguyên rồi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanven20 on 03 Tháng Mười, 2009, 03:56:41 AM
cam on anh đa cho em bai nay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yipcusing on 03 Tháng Mười, 2009, 04:31:15 PM
cam on nhieu lam. Thank you!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nchitinh on 04 Tháng Mười, 2009, 08:24:17 AM
that su e rat thik vong co neu duoc cac anh em pót day du cac nghe sy thoi 1945 cho em nghe .cam on anh rat nhieu :15
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: only_love1886 on 04 Tháng Mười, 2009, 11:36:17 PM
cam on nhiu nha.nhac hay qua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phantantai on 05 Tháng Mười, 2009, 02:51:01 AM
Cam on ban da chia se cho cong dong
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thetamtran on 05 Tháng Mười, 2009, 10:45:15 AM
thanksssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Cam on ban da chia se cho cong dong
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: rmit on 05 Tháng Mười, 2009, 11:58:25 PM
hay wa thanks for share
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phanvanhan on 06 Tháng Mười, 2009, 03:03:01 AM
MINH RAT THICH CAM ON
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huethuong on 06 Tháng Mười, 2009, 06:00:55 PM
may quá, hy vọng down được
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tranvanhien on 07 Tháng Mười, 2009, 01:18:45 AM
cai nay hay ne, dơn ve cho me nghe.....
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: coirieng75 on 07 Tháng Mười, 2009, 02:13:58 AM
cai luong rat hay, cam on ban rat la nhieu, mmmmmmmmmmmmmm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: binh66 on 07 Tháng Mười, 2009, 03:04:12 AM
nghe lại những bài này mình rất thích
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: TNK on 07 Tháng Mười, 2009, 06:26:06 AM
em cám ơn nhiều nha ,
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 2208 on 07 Tháng Mười, 2009, 10:27:27 PM
thank you so much for your sharing
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: votricuong on 08 Tháng Mười, 2009, 11:17:00 AM
qua hay luôn .cám ơn các bác nhiều lắm .lâu quá mới tìm được
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: t2tpro on 08 Tháng Mười, 2009, 11:50:49 AM
Cám ơn bạn nhiều, đang tìm down về cho mama nghe :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: le huyen trang on 09 Tháng Mười, 2009, 02:27:32 AM
Ui nhìu thế làm sao mà down đc hết nhỉ, hi... E cảm ơn nha !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lamdu on 09 Tháng Mười, 2009, 10:50:43 AM
thanks for share
Cheer!!!!
thanks for share
Cheer!!!!
thanks for share
Cheer!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: stevenheocon on 09 Tháng Mười, 2009, 12:01:17 PM
Album nghe hay qua. Thanks a lot.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: softwind on 09 Tháng Mười, 2009, 01:22:51 PM
thanks chủ thớt nhiều  :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: conan1306 on 10 Tháng Mười, 2009, 02:23:18 AM
cảm ợn bạn nhiều,cho mình xin link nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MTNet69 on 10 Tháng Mười, 2009, 07:14:25 AM
Hấp dẫn quá, cám ơn nhiều nhen bạn  ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: maivanphu on 10 Tháng Mười, 2009, 12:57:01 PM
Mình rât thích nghe tân cổ giao duyên. Cảm ơn chủ topic
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: doanchihieu202 on 10 Tháng Mười, 2009, 01:25:49 PM
cảm ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: datdinh on 10 Tháng Mười, 2009, 01:31:37 PM
Hay wa, thanks ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: echxanhdamsen on 12 Tháng Mười, 2009, 11:51:42 AM
hay quá, tui đang kiếm loại này mãi ma fkhônh cò
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: congmanh on 12 Tháng Mười, 2009, 04:26:34 PM
Hay quá cho mình xin nhé .Cám ơn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vietth2002 on 13 Tháng Mười, 2009, 12:35:42 AM
sao ko thay link dau het vay :4
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hieuapp on 13 Tháng Mười, 2009, 03:13:00 AM
cảm ơn bạn nhiều nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: VMS on 13 Tháng Mười, 2009, 03:48:20 AM
cảm ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bomsexy123 on 13 Tháng Mười, 2009, 05:46:11 AM
Cam on ban chia se nhac Tan co giao duyen. ;)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gatre on 13 Tháng Mười, 2009, 09:20:16 PM
thank cam on ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: onganhhatay on 14 Tháng Mười, 2009, 12:04:14 AM
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thaanh on 14 Tháng Mười, 2009, 12:40:04 AM
cám ơn bác, em tìm 320kbps lâu rồi giờ mới gặp
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bede on 14 Tháng Mười, 2009, 11:27:41 AM
cái này hay lắm đây, lâu rồi kg nghe lại
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: keviltran on 14 Tháng Mười, 2009, 11:58:40 AM
Cảm ơn chủ topic. Cá bài tân cổ giao duyên rất hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chelinh08 on 15 Tháng Mười, 2009, 03:21:35 AM
album nay that hiem hoi ah day thanks nhieu nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dang quang vinh on 15 Tháng Mười, 2009, 09:58:09 AM
minh rat thich the loai nay
thank bac da up
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kim_xuanhoa on 15 Tháng Mười, 2009, 10:53:57 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 
Thank for you
[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanh_lien89 on 15 Tháng Mười, 2009, 03:13:05 PM
cảm ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nmts on 15 Tháng Mười, 2009, 04:41:27 PM
cho minh xin voi nha, cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lanhnlc on 15 Tháng Mười, 2009, 11:32:52 PM
nghe ko biet co hieu gi khong nhung minh cam on nhieu nhe ! dua ve cho vo nghe vo thich lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenhuuhanhvn on 16 Tháng Mười, 2009, 03:04:40 AM
CẢM ƠN BẠN NHIỀU NHA
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dang quang vinh on 16 Tháng Mười, 2009, 08:16:18 AM
cai vu nay hay a nhe!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bachlasat2005 on 16 Tháng Mười, 2009, 08:48:55 PM
cam on ban nhieu nha :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: banhbao88 on 17 Tháng Mười, 2009, 02:44:14 AM
Rat hay cam on moi nguoi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: muadem128 on 17 Tháng Mười, 2009, 05:00:14 AM
Thật tuyệt! Cảm ơn nhiều nha.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: aaazzz on 17 Tháng Mười, 2009, 05:38:35 AM
Cám ơn nhiều nhé many thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bantaysat on 17 Tháng Mười, 2009, 10:11:44 AM
tan co hay ghe, nghe may bai nay nho hoi con nho
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dsang on 17 Tháng Mười, 2009, 10:23:17 AM
cảm ơn bạn đã chia sẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: record7777 on 17 Tháng Mười, 2009, 01:56:22 PM
thank pro, tui rat thich dong nhac nay!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanthanh8x on 19 Tháng Mười, 2009, 07:03:47 AM
thanks nhieu nhe po tay .com
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lamlotus on 19 Tháng Mười, 2009, 02:50:48 PM
hay quá, album này ko có ji để chê hết...ko biết nói sao.... :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thegameboyb on 20 Tháng Mười, 2009, 05:41:29 AM
nhạc này nghe hay quá mong có nhiều nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hieutrungxq0705 on 20 Tháng Mười, 2009, 07:58:02 AM
thank you very much.  ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nvh123 on 20 Tháng Mười, 2009, 10:02:55 AM
cảm ơn bạn nha,nghe nhạc
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: muahen on 20 Tháng Mười, 2009, 11:59:45 AM
CHO MINH NGHE VOI, THANKS NHIEU NHIEU
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yeunhaclx on 21 Tháng Mười, 2009, 12:00:36 AM
Mình rất thích nhạc cải lương và tân cổ. Cám ơn bạn đã share!!!!!!!!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quanghien227 on 21 Tháng Mười, 2009, 03:10:46 AM
Thnk nhiu lam minh rat thik nghe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: qua_bo_hon on 21 Tháng Mười, 2009, 11:53:45 PM
Đúng gu của mình rồi. Cám ơn nhiều, nhiều lắm các pro ơi !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gatrongtre on 22 Tháng Mười, 2009, 05:10:35 AM
 :1 oh hay qua cam on cac bac nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tinhcavn on 23 Tháng Mười, 2009, 01:24:37 AM
Cảm ơn bạn nhiều lém.
----------------------------------------------------------------
Tìm "tuồng" lạc: Gánh cỏ song hàn (Linh Vuong, Hoai Thanh, Phuong Lien, ...). Ai tìm được xin liên hệ tinhcavn@yahoo.com. Xin hậu tạ !!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yeuvn on 23 Tháng Mười, 2009, 09:49:44 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 tuyệt! đúng là những bản mình đang tìm, mny thks nha!

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trivvt on 23 Tháng Mười, 2009, 11:04:32 PM
TOÀN LÀ NGHỆ SĨ NỔI TIẾNG KO HÀ.NGÀY XƯA TỚ ĐÂU THÍCH CỔ NHẠC NÀY . TỪ NGÀY NGHE THỬ CỦA THẰNG BẠN RỒI GHIỀN LUÔN.
CÁM ƠN VÌ ĐÃ UPLOAD AMLBULM NÀY...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: spkt99 on 24 Tháng Mười, 2009, 03:38:30 AM
cam on nha nhac hay qua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vovandung2006 on 24 Tháng Mười, 2009, 03:56:59 AM
Cám ơn mình rất thích
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dullheadvn on 24 Tháng Mười, 2009, 06:12:38 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: da_duke on 24 Tháng Mười, 2009, 07:10:57 AM
Cảm ơn bác nhiều lắm nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuongquoc09 on 25 Tháng Mười, 2009, 11:28:15 PM
hay qua ,cam on rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kalachuy on 25 Tháng Mười, 2009, 11:42:47 PM
cam on da chia xse cho moi nguoi nhung sao khong down ve may dc ha ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hu20005b on 26 Tháng Mười, 2009, 04:39:55 AM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mrzes on 26 Tháng Mười, 2009, 02:30:57 PM
thanh xì  ơ lót! Update tiếp nhé :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: maitructri on 27 Tháng Mười, 2009, 01:38:28 AM
Cam on cac CD cua ban!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenducanhdl on 27 Tháng Mười, 2009, 04:46:44 AM
trả lời mới thấy link sao? thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lamhuy34 on 27 Tháng Mười, 2009, 11:34:37 AM
hay quá đi
down nhanh thôi pà con ơi!!!!!!!!!!!!!
 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quanghoe on 27 Tháng Mười, 2009, 10:47:23 PM
1 2 3 4 5 6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gkjjj on 28 Tháng Mười, 2009, 02:27:23 AM
cam on ban nhieu lam nha , thanhk
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhluongks on 28 Tháng Mười, 2009, 10:08:32 AM
Cảm ơn mà có thấy linhk để download đâu nhỉ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: changtraisg on 28 Tháng Mười, 2009, 10:17:55 AM
Cái này hay đấy bạn, mình rất thích nghe cải lương lắm á dân miền tây mà :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nettutram on 28 Tháng Mười, 2009, 08:57:27 PM
hây lắm đang cần để đem về cho mẹ già ở quê và láng giềng cùng thưởng thức. thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phuocvutan on 29 Tháng Mười, 2009, 07:13:25 AM
cam  on nhieu, toan bai hay khong ha.  :24
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cucoca2005 on 29 Tháng Mười, 2009, 07:26:29 AM
Thứ nhạc quyến rũ lòng người, hay quá ! Thanks,
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tinhbuon on 29 Tháng Mười, 2009, 10:44:06 AM
Chào bác tôi có thể nghe nhcj phẩm của bác được không vậy?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lantim on 29 Tháng Mười, 2009, 10:09:54 PM
Cảm ơn bạn nhé. Mình thích cái này lắm.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kegiadang on 30 Tháng Mười, 2009, 03:19:28 AM
cam 0n ban nhieu lam minh dang can tim
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vcqviet on 30 Tháng Mười, 2009, 06:51:22 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều, mình tìm mãi mới thấy. Thanks !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhthu on 30 Tháng Mười, 2009, 11:16:45 PM
Cảm ơn vì đã chia sẻ những đĩa hát rất hay này!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lephan77 on 31 Tháng Mười, 2009, 09:24:48 AM
Hay hay hay cảm ơn nhiều nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lamblanka on 31 Tháng Mười, 2009, 09:58:39 AM
Tuyệt quá đi mất thôi cảm ơn bạn!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dachuy_le on 01 Tháng Mười Một, 2009, 06:46:00 AM
thank so you ! cu tiep ytuc phat huy nhe !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khoakl on 01 Tháng Mười Một, 2009, 07:04:09 AM
CAM ON NHIEU LAM. NHUNG BAI TAN CO NGHE SAO NGOT NGAO VA TINH CAM QUA. KO BIET BAC HBT CO TAN CO" HAN THA LA" KO NHI. NGAY XUA TOI CO NGE BANG NHAC CO BAI TAN CO "LAN VA DIEP" CUNG VOI "HAN THA LA" NGE RAT HAY
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: RedNam on 01 Tháng Mười Một, 2009, 10:20:24 AM
Thank nha, đang kiếm wá trời
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: stvny2k on 01 Tháng Mười Một, 2009, 11:28:21 AM
cảm ơn bạn rất nhiều, ba mẹ mình sẽ thích lắm đây..chúc tốt lành
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: saulieurapho on 01 Tháng Mười Một, 2009, 09:43:52 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khoakl on 02 Tháng Mười Một, 2009, 12:46:41 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khoakl on 02 Tháng Mười Một, 2009, 12:48:47 AM
cám ơn nhiều lắm và thep mình nghĩ trên thị trường bày giờ chỉ có filesend là dễ load nhất
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minh tuan on 02 Tháng Mười Một, 2009, 02:51:16 AM
cam on ban nhieu lam ,thank you
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: TTnobitatt on 02 Tháng Mười Một, 2009, 08:58:26 AM
tìm mãi trên g00gle.com.vn cuối cùng cũng ra :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trunghieundcnyeunhacvang on 02 Tháng Mười Một, 2009, 10:08:42 PM
Cam on ban HBT rat nhieu. Minh cung rat thich tan co giao duyen do nghe si ngay xua ca.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huutho305 on 04 Tháng Mười Một, 2009, 09:41:00 AM

cảm ơn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: viet_ksxd80 on 05 Tháng Mười Một, 2009, 04:26:54 AMXem hồ sơ cá nhân
Logged
   
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN
Rất cám ơn HBT nhiệt tình có công sưu tầm nhiều bài hát Tân Cổ Giao Duyên.
 Grin
NGUỒN GỐC CỔ NHẠC VIỆT NAM

Việt Nam từ bao năm qua, do ảnh hưởng lịch sử và chính trị trên từng miền, từng vùng hợp với sinh hoạt đặc thù tại các địa phương, chúng ta đã có được một nền âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú. Bên cạnh các bộ môn hát Chèo, ca trù, hát ả đào… tại miền bắc, âm nhạc miền nam thoát ra từ nhạc triều đình (Huế) kết hợp cùng các bài dân ca, lý, hò… đã trở thành bộ môn cổ nhạc miền nam, một bộ môn không thể thiếu được trong đời sống hằng ngày hiện nay.
Các nghệ sĩ cổ nhạc đã không ngừng sáng tác trong gần một thế kỷ qua, với mục đích ngày càng phát triển bộ môn cổ nhạc được phong phú hơn. Theo tài liệu ghi lại, thì vào khoảng năm 1915 – 1916 có một loại hát gọi là “ca salon”. Ðó là một lối hát rất đơn giản, không có cảnh trí gì hết. Chỉ có một bộ ván. Trước bộ ván để một cái bàn chưn cheo. Các tài tử đều ngồi trên bộ ván và mặc quốc phục xem rất nghiêm trang. Có lẽ do ảnh hưởng của loại nhạc triều đình từ xưa còn rớt lại. Thường thì ca bản tứ đại lớp đầu. Chuyện thì dựa trên chuyện Lục Vân Tiên hay Kiều…Sau đó mới đến “ca ra bộ” có tánh cách tài tử.
Dần dần có một số đông thấy được cái hay của sự ra bộ ấy, bèn bàn nhau đem lên sân khấu mà diễn, rồi dựng cảnh, rồi tuồng tích, và sau cùng là thành cải lương vào năm 1920. Ðầu tiên là gánh của thầy Andre Thân ở Sa Ðéc, rồi mới tới gánh của thầy Năm Tú ở Mỹ Tho…
Danh từ Cải Lương được xuất hiện đầu tiên tại gánh hát Tân Thinh của ông Trương Văn Thông vào năm 1920.Sau đó, các gánh khác lần lượt ra đời, như Văn Hí Ban ở Chợ Lớn, Tập Ích Ban ở Thốt Nốt, Tái Ðồng Ban ở Mỹ Tho. Hai chữ Cải Lương là do gọi tắt từ câu “cải biến kỳ sự, sử ích tự thiên lương” (đổi những gì cũ còn lại ra thành những gì mới và hay). Những nghệ sĩ theo ngành cải lương đều tin có Tổ Nghiệp, nên hàng năm họ làm lễ Giỗ Tổ vào ngày 12 tháng 8 âm lịch.
Nói đến cổ nhạc không ai có thể bỏ qua được bài Vọng Cổ, một loại bài hát đã làm say mê bao nhiêu triệu con tim Việt Nam do tính chất mùi mẫn lúc trình diễn cũng như tự do ngân dài mỗi đầu câu của người hát. Nguyên thủy của chữ Vọng Cổ là do từ Dạ Cổ Hoài Lang (đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chàng), do ông Cao Văn Lầu, biệt hiệu là Sáu Lầu quê ở Tân An đến định cư ở Bạc Liêu lúc còn nhỏ. Ông sáng tác bài Dạ Cổ Hoài Lang vào khoảng năm 1918, và chịu nhiều ảnh hưởng của bài Tứ Ðại Oán và bài Hành Vân. Khởi đầu, bài Dạ Cổ Hoài Lang chỉ có 20 câu, mỗi câu 2 nhịp, lần lần thành 4 nhịp đầu tiên hát trên sân khấuTập Ích Ban năm 1921, và thành 8 nhịp trên sân khấu Tái Ðồng Ban năm 1922.
Năm 1934, cố nghệ sĩ Lư Hoa Nghĩa (thân phụ của cố nữ nghệ sĩ Thanh Nga) chuyể
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuteoasia on 05 Tháng Mười Một, 2009, 01:43:32 PM
Xin chân thành cảm ơn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: langtucom on 05 Tháng Mười Một, 2009, 11:05:08 PM
Xin cảm ơn Anh đã chia sẻ nhạc !!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: wonlifee on 06 Tháng Mười Một, 2009, 05:29:09 AM
Quá tuyệt vời, mặc dù mình vẫn thích R&B, Rock nhưng dù sao nghe vẫn phê. Thanks for your great done.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phuonggame on 06 Tháng Mười Một, 2009, 06:11:23 AM
Cam on ban HBT rat nhieu. Minh cung rat thich tan co giao duyen do nghe si ngay xua ca. 1 lan nua thanh that cam on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phuonggame on 06 Tháng Mười Một, 2009, 07:50:10 AM
Cam on ban HBT rat nhieu  ::)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: shion_uzuki0704 on 07 Tháng Mười Một, 2009, 04:50:54 AM
Thanks chủ topic nhiều nhé, mình cũng đang tìm mà chưa gặp:D.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuonghamanh on 07 Tháng Mười Một, 2009, 08:46:13 AM
TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bcao on 07 Tháng Mười Một, 2009, 03:59:57 PM
Cam on ban nhieu.
Minh rat thich nghe thu tan co giao duyen do nghe si ngay xua ca.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tranliem on 08 Tháng Mười Một, 2009, 05:44:26 AM

cho minh xin voi nhe , cam on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: luuvietthao on 08 Tháng Mười Một, 2009, 07:53:15 AM
camn nhieu nhieu nhiey bnn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bienthuy on 08 Tháng Mười Một, 2009, 11:27:11 PM
cam on ban nhieu nhe, tim bay lau nay moi thay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quythaibao on 09 Tháng Mười Một, 2009, 10:14:54 PM
TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: wildust001 on 09 Tháng Mười Một, 2009, 11:01:52 PM
toi rat thich nghe tan co cam on ban da chia se .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: abchy on 10 Tháng Mười Một, 2009, 01:15:08 AM
thanks for share, cố gắng upload nhiều nhé,
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyentc12 on 10 Tháng Mười Một, 2009, 03:46:52 AM
thanks for share, cố gắng upload nhiều nhé,
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ryanho0512 on 10 Tháng Mười Một, 2009, 07:01:36 AM
cam on ban rat nhiéu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tienvinhcom on 10 Tháng Mười Một, 2009, 09:20:01 AM
That Hay, Cam On Rat Nhieu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mattynv on 10 Tháng Mười Một, 2009, 01:34:05 PM
Cam on ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pdkdthn on 10 Tháng Mười Một, 2009, 07:29:08 PM
Sao ko thay link download đâu vậy?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: man4onem on 10 Tháng Mười Một, 2009, 11:09:41 PM
Một kho nhạc cổ thật hay. Cảm ơn bạn nhièu lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mindzu on 11 Tháng Mười Một, 2009, 04:53:16 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều..!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mr.haket on 11 Tháng Mười Một, 2009, 04:57:32 AM
thank bạn nhiều
hixx nghĩ mãi vẫn không đủ 5 chữ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mindzu on 11 Tháng Mười Một, 2009, 06:34:57 AM
Cảm ơn bạn nhiều lắm..!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: HoHungAnh on 11 Tháng Mười Một, 2009, 12:57:24 PM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: themouse on 12 Tháng Mười Một, 2009, 01:38:02 AM
I am a vietnamese. I want to send the best regards to person who posted these files.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dangthuong07 on 12 Tháng Mười Một, 2009, 02:12:56 AM
thật sự rất cám ơn đã chia sẽ, mấy bài này kím hoài nay mới thấy
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hahaji on 13 Tháng Mười Một, 2009, 12:21:58 AM
cam on pro!nhieu nhieu!hay lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: locloc on 13 Tháng Mười Một, 2009, 02:56:03 AM
tuyệt vời....cám ơn chủ topic nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anesth on 13 Tháng Mười Một, 2009, 08:22:23 PM
Cảm ơn bạn nhiều nhé!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: abcssss on 14 Tháng Mười Một, 2009, 02:51:57 AM
cảm ơn các bạn đã post!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hvntrung on 14 Tháng Mười Một, 2009, 03:41:46 AM
thanks. cai nay down ve cho me minh nghe :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: meodien.1975 on 16 Tháng Mười Một, 2009, 12:30:07 AM
Cảm ơn bạn âất nhiều !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dang quang vinh on 16 Tháng Mười Một, 2009, 05:38:10 AM
cho minh dơnload voi nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gongho on 16 Tháng Mười Một, 2009, 02:09:38 PM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: woodknight on 17 Tháng Mười Một, 2009, 02:11:40 AM
Cam on nhieu that nhieu nhung bai ca bat huu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thuansfone on 17 Tháng Mười Một, 2009, 09:40:11 AM
tks a lot , so cool..!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: manhtien_tk33 on 17 Tháng Mười Một, 2009, 09:46:24 AM
nhac vang that la hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hocdiemoi on 17 Tháng Mười Một, 2009, 02:46:16 PM
download về máy thế nào bạn ơi! làm ơn chỉ dùm mình nhé! thank!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phuong1088 on 17 Tháng Mười Một, 2009, 09:09:01 PM
minh rat thich nghe.Thanks U
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lebanon on 17 Tháng Mười Một, 2009, 09:42:59 PM
thank you for sharing these cds!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hanguyenpt on 18 Tháng Mười Một, 2009, 11:52:27 AM
Cam on nhieu that nhieu nhung bai ca bat huu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mloc on 19 Tháng Mười Một, 2009, 01:24:58 AM
cam on ban nhieu nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: rockerviet on 19 Tháng Mười Một, 2009, 02:01:32 AM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sadtigon on 20 Tháng Mười Một, 2009, 08:27:22 AM
Tuyệt, cảm ơn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duongpv on 21 Tháng Mười Một, 2009, 05:06:05 AM
minh cung thịck nghe tan co lém. cho mình nghe với!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhmai26 on 21 Tháng Mười Một, 2009, 06:18:09 AM
Mình theo má nghe cải lương từ nhỏ. Thích lắm!  :15
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: imate on 21 Tháng Mười Một, 2009, 06:18:51 AM
cám ơn ban da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Jamies on 21 Tháng Mười Một, 2009, 11:12:42 AM
Cảm ơn anh rất nhiều về link MF  :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: boyboy123 on 21 Tháng Mười Một, 2009, 12:28:11 PM
nghe thu xem sao. da da
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MYZAMA on 21 Tháng Mười Một, 2009, 05:40:09 PM
cam on rat nhieu thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: loveboom3012 on 21 Tháng Mười Một, 2009, 11:14:28 PM
hay lam em rat thik nhung bai hat the nay , cam on nhieu nha !!!!!!11
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pham.channhan on 22 Tháng Mười Một, 2009, 03:35:57 AM
oh, thanks trườc nha, về nghe thử  rồi mới cho ý kiến đc. :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: maulanh69 on 22 Tháng Mười Một, 2009, 07:22:43 AM
cám ơn nhiều lắm và thep mình nghĩ trên thị trường bày giờ chỉ có filesend là dễ load nhất
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: navoba on 22 Tháng Mười Một, 2009, 01:01:18 PM
cảm ơn bạn đã đóng góp tích cực
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenkyNT_09 on 22 Tháng Mười Một, 2009, 09:53:03 PM
cảm ơn bạn nhiều về sự chia sẻ  :7!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yenly on 23 Tháng Mười Một, 2009, 04:13:28 AM
cam on ban nhieu lam. day la nhung bai minh dang tim.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cactustran on 23 Tháng Mười Một, 2009, 09:38:54 AM
cám ơn rất nhiều. cho mình xin nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhlam7 on 23 Tháng Mười Một, 2009, 01:40:52 PM
Thật tuyệt vời, rất cám ơn.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: l3hoan on 23 Tháng Mười Một, 2009, 04:06:10 PM
Oi hay thiet do, cam on ban nghe :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhtaim on 24 Tháng Mười Một, 2009, 03:47:23 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cucthai on 25 Tháng Mười Một, 2009, 10:06:30 PM
cam on bac nhieu. cai nay em dang can
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tandh on 25 Tháng Mười Một, 2009, 11:24:08 PM
Thank Bạn nhiều !!!

 :6 :6 :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuopbien7c on 26 Tháng Mười Một, 2009, 02:07:24 AM
cảm ơn bạn nhiều  :D :D :D

Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tranvutung on 26 Tháng Mười Một, 2009, 05:58:46 AM
Cám ơn HTB nhiều, mình đang tìm mấy bài hát này lâu rồi.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MuaSauRieng on 26 Tháng Mười Một, 2009, 12:28:39 PM
Cam on ban nhieu lam. Day toan la nhung bai me minh va minh tim kiem rat lau roi .Xin loi vi khong go duoc tieng viet.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoarung on 26 Tháng Mười Một, 2009, 03:39:29 PM
cho mình xin với xin chân thành cảm ơn bạn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phuonganhns on 26 Tháng Mười Một, 2009, 09:16:22 PM
Thank you very much. It is very kind of you. :6 :6 :6 :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thieulamtu on 27 Tháng Mười Một, 2009, 04:45:00 AM
XIN CÁM ƠN ,CÁM ƠN RẤT RẤT NHIỀU ,MẸ TUI RẤT THÍCH NGHE NHẠC VÀNG VÀ CA CỔ .XIN CÁM ƠN NHIỀU ,NẾU KHÔNG CÓ NGƯỜI POST THÌ NHỮNG ALBUM ĐĨA NÀY TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ MUA ĐƯỢC Ở VIỆT NAM .CHÚC BẠN BOST NHIỀU SỨC KHỎE .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhgiagia on 28 Tháng Mười Một, 2009, 04:12:32 AM
hay qua
tuyen chon khong  ;D ;D ;D ;D ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ndk4d1 on 28 Tháng Mười Một, 2009, 04:33:24 AM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quoc cuong on 28 Tháng Mười Một, 2009, 10:04:09 AM
Cám ơn Bạn nhiều nhe ! Mình thích lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trungv on 28 Tháng Mười Một, 2009, 11:07:47 AM
hay qua cam on cac bac nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: levannambac on 28 Tháng Mười Một, 2009, 11:23:10 AM
Cám ơn Bạn nhiều nhe ! Mình thích lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: x_hien1987 on 28 Tháng Mười Một, 2009, 02:54:24 PM
thank ban nhieu nghe,kiem lau lam moi thay do
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tugiagia on 28 Tháng Mười Một, 2009, 09:12:37 PM
minh dang tim cai nay lau lam roi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haing57 on 28 Tháng Mười Một, 2009, 11:33:00 PM
Cám ơn bác nhiều nha!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: meodien.1975 on 29 Tháng Mười Một, 2009, 12:39:30 AM
Cảm ơn bạn rất nhièu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phongminhh on 30 Tháng Mười Một, 2009, 10:49:32 AM
ôi! hay tuyệt,cám ơn bạn rất nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chong on 01 Tháng Mười Hai, 2009, 02:53:54 AM
 :13 :13 LOVE ALL THESE GOOD VIDEO :6 :6 THANK YOU SO MUCH FOR THIS KIND SHARE. :15 :15 :15
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: timem on 01 Tháng Mười Hai, 2009, 04:12:15 AM
Dang ne that, cam on ban nhieu lam, nhung bai hat nay ma ban co tron album thi rat dang tran trong.
thanks !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khoa000000 on 01 Tháng Mười Hai, 2009, 04:42:48 AM
hay oi la hay cho em dơn ve nghe choi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quocnguyen on 01 Tháng Mười Hai, 2009, 09:53:44 AM
cám ơn các bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: langanh78 on 01 Tháng Mười Hai, 2009, 10:21:29 AM
Tân cổ giao duyên tuyệt vời
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: booke14 on 01 Tháng Mười Hai, 2009, 12:34:41 PM
tôi rất yêu cải lương và tân cổ. cám ơn bạn đã cho thưởng thức các bài ca rất hay.cám ơn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ng_tam_7x on 02 Tháng Mười Hai, 2009, 02:23:52 AM
Cam on nhieu! cho minh xin
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bugmenot123 on 02 Tháng Mười Hai, 2009, 03:51:48 AM
cám ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhtuannew on 03 Tháng Mười Hai, 2009, 07:32:57 AM
thanks ban nhieu, tui tim lau lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: oclenfc on 03 Tháng Mười Hai, 2009, 11:31:48 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hobaccan01 on 04 Tháng Mười Hai, 2009, 10:15:02 AM
bai qua hay
am thanh rat hay
tuyet
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tinhbuon on 04 Tháng Mười Hai, 2009, 11:10:40 AM
Bác cho tui tai nhac cua bác up lên nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: giaodichmang on 04 Tháng Mười Hai, 2009, 10:04:15 PM
hay qua, thanhk you very nhiều nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: do_hung on 05 Tháng Mười Hai, 2009, 11:32:19 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)

 minh thich nhac tan co lam
 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: motdoileloi175 on 05 Tháng Mười Hai, 2009, 12:33:36 PM
Diễn đàn làm em khổ wa, đang muốn nghe 1chút ce lương mà
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: atwood on 06 Tháng Mười Hai, 2009, 03:53:27 PM
Hay qua, cho tui down voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phonglamhp on 07 Tháng Mười Hai, 2009, 03:58:56 AM
oh nhiều bài hay quá.. mình tìm những bài này lâu rùi mà ko có.. cám ơn bạn nhiều lắm...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mocthuandan on 08 Tháng Mười Hai, 2009, 12:03:06 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: baizen on 10 Tháng Mười Hai, 2009, 05:36:30 AM
 :13 O'reka, thanks alot!  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thaisu on 11 Tháng Mười Hai, 2009, 12:16:38 AM
thank you ! it is good!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lqd111105 on 11 Tháng Mười Hai, 2009, 06:23:56 AM
quá hay! Bạn thật là tuyệt vời
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dreamy on 11 Tháng Mười Hai, 2009, 11:27:04 AM
quá hay! Bạn thật là tuyệt vời
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: manhtoi on 11 Tháng Mười Hai, 2009, 12:30:44 PM
rat hay ban ah. Minh rat thich tan co.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sang999 on 12 Tháng Mười Hai, 2009, 12:33:53 AM
toi nhan thay cac bai tan co o day vo cung hay va hap dan den noi toi khong the cuong lai duoc luon do .....he. he. he.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mcthong on 12 Tháng Mười Hai, 2009, 04:42:14 AM
cảm ơn nhiều.
Mình đang cần
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MrWarm on 12 Tháng Mười Hai, 2009, 06:01:38 AM
Quá tuyệt, mình rất thích cd này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: conan08 on 12 Tháng Mười Hai, 2009, 10:38:40 AM
cam on ban rat nhíu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: c1234 on 13 Tháng Mười Hai, 2009, 03:51:28 AM
Quá tuyệt cảm ơn chủ topic
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yeunhacvang123 on 13 Tháng Mười Hai, 2009, 04:24:04 AM
Món tân cổ giao duyên này hay đấy. thanks!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xichuong on 14 Tháng Mười Hai, 2009, 03:50:24 AM
hay quá. chắc bác hát hò tân cổ cũng hay lắm nè.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhonha2005 on 15 Tháng Mười Hai, 2009, 03:46:08 PM
cám ơn nhiều ,quá đã luôn ,cám ơn chủ rạp
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: longr1968 on 15 Tháng Mười Hai, 2009, 11:02:33 PM
Thật tuyệt vời Cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: linhtruc on 16 Tháng Mười Hai, 2009, 05:44:44 AM
Rất cám ơn YNV . Dân Nam bộ mà không biết nghe vọng cổ hay Tân cổ giao duyên là .... hỏng . :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ytha on 16 Tháng Mười Hai, 2009, 07:49:01 AM
Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ss3000 on 16 Tháng Mười Hai, 2009, 01:44:12 PM
không hiểu sao độ này lại khoái tân cổ moi chết chứ? bác cho em xin nhé? thank bác nhiều! :18
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phungvannghiempc on 16 Tháng Mười Hai, 2009, 10:58:05 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tranduybangvn on 18 Tháng Mười Hai, 2009, 02:33:28 AM
CAM ON BAN RAT  NHIEU
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chodomqt on 18 Tháng Mười Hai, 2009, 12:52:39 PM
Cái này lâu quá rồi HBT nhỉ?! ko biết là nó còn sống ko!!

Chời ơi, hun  :15 HBT cái!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hungvncc on 18 Tháng Mười Hai, 2009, 11:21:23 PM
SAO KHONG THAY LINK DOWN VAY BAN. THANKS
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trantrongman on 19 Tháng Mười Hai, 2009, 08:55:05 AM
cám ơn bạn rất nhiều  :15
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuc_aonguoc on 19 Tháng Mười Hai, 2009, 01:21:03 PM
Cam on ban HBT rat nhieu. mình đang cần mới bài hát này.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lqd111105 on 19 Tháng Mười Hai, 2009, 03:08:24 PM
Cam on rat nhieu! That khong don gian de tim lai nhung dongn nhac xua! :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thichtkqn on 20 Tháng Mười Hai, 2009, 10:17:37 AM
thanks nhiều đang cần tải cái này cho bà chị hehe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tanphongkg on 22 Tháng Mười Hai, 2009, 12:12:55 AM
 :6 minh moi vao dien dan, con nhieu boi ngo.Rat muon chia se giao luu cung cac ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nvloi_tv on 22 Tháng Mười Hai, 2009, 12:48:05 AM
cam on nhieu that nhieu nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: do son on 22 Tháng Mười Hai, 2009, 03:05:41 AM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bluestar28 on 22 Tháng Mười Hai, 2009, 02:35:57 PM
thanks for sharing. Nhung bai hat xua rat co gia tri

 :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanhoangbkctm on 23 Tháng Mười Hai, 2009, 12:44:54 AM
CHO COI CHUT NHE
NEU OK THI SE DOWN
THANK
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yeunhactre on 23 Tháng Mười Hai, 2009, 06:56:15 AM
Tân cổ .....vô duyen muôn năm
Muôn năm vẩn còn hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huutung09 on 23 Tháng Mười Hai, 2009, 11:58:34 AM
CAM ON CAC BAN RAT NHIEU
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kakaman on 24 Tháng Mười Hai, 2009, 12:09:54 AM
thank you da share    heee....
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haiphongpc on 24 Tháng Mười Hai, 2009, 07:37:49 AM
lâu lắm rồi mới được nghe. thank bác nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thiensaukr on 25 Tháng Mười Hai, 2009, 06:33:12 AM
Cảm ơn nhiều nha ^^! link MF đi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: maynguyenxuan on 25 Tháng Mười Hai, 2009, 07:23:49 AM
mình rất thích các cd tân cổ này cám ơn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tungeuro on 25 Tháng Mười Hai, 2009, 12:31:17 PM

mình rất thích các cd tân cổ này cám ơn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chucky15477 on 25 Tháng Mười Hai, 2009, 07:27:11 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều đêm nằm nghe Tân Cổ thật là tuyệt vời
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tiennguyen3000 on 26 Tháng Mười Hai, 2009, 12:30:20 PM
Cám ơn bạn nhiều lắm!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thulamhongdao on 26 Tháng Mười Hai, 2009, 07:55:38 PM
that su rat hay..cam on ong ba chu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: imate on 27 Tháng Mười Hai, 2009, 12:03:22 AM
cám ơn bạn nhiều nhé
 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gatre on 27 Tháng Mười Hai, 2009, 12:08:00 AM
Thank you cam on ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thuantclv on 27 Tháng Mười Hai, 2009, 03:17:35 AM
thax thax thax thax so much :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ir0nm0nkey01 on 27 Tháng Mười Hai, 2009, 07:57:30 AM
aasdágba asđba sằge sdfă aegdf
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: princeling on 28 Tháng Mười Hai, 2009, 02:26:53 AM
just for testing only hi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chank27 on 28 Tháng Mười Hai, 2009, 07:18:05 AM
XIN CAM ON CAC BAC RAT NHIEU,ME CUA EM RAT THICH CA CO
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ong2lua on 28 Tháng Mười Hai, 2009, 05:52:48 PM
minh me tan co dao duyen lam. rat cam on ban de chia se voi thanh vien trong room :14
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: puljiun on 28 Tháng Mười Hai, 2009, 10:20:02 PM
Cam on ban nhieu nha  ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bhvdem on 29 Tháng Mười Hai, 2009, 03:45:52 PM
thanks , bác up nhiều vào nhé , link media fire thì càng tuyệt
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xswcde on 29 Tháng Mười Hai, 2009, 05:02:45 PM
thanks chu topic nhieu lam (sorry do may ko co vietkey)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cothanhtan on 29 Tháng Mười Hai, 2009, 09:15:44 PM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: zero16858 on 29 Tháng Mười Hai, 2009, 11:38:55 PM
Đúng thứ mình đang cần  ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenminhquan on 29 Tháng Mười Hai, 2009, 11:41:33 PM
wa hay ,kiem lau roi,thanks nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: newmem01 on 30 Tháng Mười Hai, 2009, 09:01:26 AM
Cảm ơn chủ topic rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: LivEhn on 30 Tháng Mười Hai, 2009, 01:08:29 PM
hết hồn 320 quá phê pha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanven20 on 30 Tháng Mười Hai, 2009, 09:32:39 PM
cam on nhe cac ban minh rat thich
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dinhxkhai on 30 Tháng Mười Hai, 2009, 11:07:45 PM
tan co dao duyen that la hay .Cam on ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lephuong78 on 30 Tháng Mười Hai, 2009, 11:34:02 PM
cảm ơn bạn đã vì mọi người
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tamphammle on 30 Tháng Mười Hai, 2009, 11:35:54 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Kdona on 30 Tháng Mười Hai, 2009, 11:54:22 PM
Toan la bai hay! Cam on bac HBT!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhbanchieu on 31 Tháng Mười Hai, 2009, 12:11:32 AM
cảm ơn bạn đã vì mọi người
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tovandung on 31 Tháng Mười Hai, 2009, 12:23:02 PM
rat cảm on ban vi nhng album rat la hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: zakhang on 31 Tháng Mười Hai, 2009, 01:27:06 PM
Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: liulo on 01 Tháng Một, 2010, 12:07:55 PM
Nhac qua hay, xin cảm on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hongbach9999 on 01 Tháng Một, 2010, 10:20:28 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khoatayninh on 01 Tháng Một, 2010, 11:15:42 PM
toi cam on cac ban, toi la fan co nhac
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dzungthe on 02 Tháng Một, 2010, 05:52:56 AM
Thank alo, tại hạ đang tìm mấy bài này.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trantrong on 02 Tháng Một, 2010, 01:36:13 PM
Xin cam on rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Lonely_Star on 02 Tháng Một, 2010, 04:29:15 PM
Thank bạn nhiều nha!
Năm mới chúc bạn may mắn và có nhiều thành công hơn trong năm cũ!
Năm mới chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và thành đạt!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hkphilly on 02 Tháng Một, 2010, 11:01:41 PM
cám ơn các bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoathanh on 02 Tháng Một, 2010, 11:18:04 PM
cam on cac ban vi cd nay rat hiem ! cam on nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kim2003 on 03 Tháng Một, 2010, 09:23:54 AM
Rất cảm ơn, nghe nhạc như thế này mới đã.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ChuongDragonKing on 03 Tháng Một, 2010, 11:18:39 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangqb on 04 Tháng Một, 2010, 03:24:03 AM
Tơ rất thích những bản tân cổ giao duyên này, Thanks nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vuphatcom on 04 Tháng Một, 2010, 06:59:02 AM
TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: arch.stone on 04 Tháng Một, 2010, 09:01:26 AM
 ??? thich nghe ...sao ma down dc dau??lam on chi dum nhe. thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khoaicailuongxua on 05 Tháng Một, 2010, 06:39:39 AM
Chào bạn!
Hôm nay tìm trang web hay để nghe cải lương xưa, tình cờ biết forum này của bạn. Cảm ơn thật nhiều!
Nhưng chưa biết cách download về để nghe từ từ.
Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều.
chúc sức khoẻ Bạn và mọi người tham gia diễn đàn này.
Bye!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nbnguyen on 05 Tháng Một, 2010, 11:50:38 AM
Mình muốn download mà không thấy link ? Mong các bạn giúp đỡ ? Cám ơn nhiều !!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tradau on 05 Tháng Một, 2010, 12:37:47 PM
rất cám ơn bạn , mình đang kiếm những bài hát này để tặng cho papa
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trungthanhloib on 07 Tháng Một, 2010, 02:08:20 AM
cho minh tai nhe cam on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khanhpt4 on 07 Tháng Một, 2010, 06:15:13 AM
xin cảm ơn Mod nhé! đây đúng là những bài vọng cổ mình đang tìm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nvhoang1209 on 07 Tháng Một, 2010, 12:15:08 PM
Thanks chủ topic nhiều nhiều lắm!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hongngan94 on 07 Tháng Một, 2010, 12:24:27 PM
I am a vietnamese. I want to send the best regards to person who posted these files.

Minh thay tít TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 sao chang thay bai nao ca?

Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ahai1990 on 07 Tháng Một, 2010, 01:55:47 PM
Bộ sưu tập khủng quá. Phải kéo về ngay mới được.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: joscuong on 08 Tháng Một, 2010, 11:46:38 AM
Cam on ban HBT rat nhieu. Minh cung rat thich tan co giao duyen do nghe si ngay xua ca.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: keekz on 08 Tháng Một, 2010, 08:00:55 PM
thanks!!!! rất cám ơn bạn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngocmai on 09 Tháng Một, 2010, 04:58:53 AM
cam on ban nhieu nghe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 07k1085 on 09 Tháng Một, 2010, 05:10:51 AM
rất hay cảm ơn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nokids on 09 Tháng Một, 2010, 08:58:42 AM
thanksssssssssssssssssssssssssss ban nhieu lam post típ nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: KIMDUNGSUN on 09 Tháng Một, 2010, 11:18:48 AM
Thank you very much for your sharing
  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vinhquangvt on 10 Tháng Một, 2010, 12:01:39 AM
http://www.mediafire.com/?es25nydszgj hay quá.cám ơin bạn nhen
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nambt16 on 10 Tháng Một, 2010, 01:05:40 AM
thanks bro đã share nha ^^mình rất thích nó
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhtriet32660 on 10 Tháng Một, 2010, 08:31:10 AM
Hay quá, thật sự lâu rồi ko thấy album hay dến vậy... thank chủ topic nha!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dqb04 on 10 Tháng Một, 2010, 09:51:34 AM
quá tuyệt . thank bác đã chia sẻ ... :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phongbkvnn on 11 Tháng Một, 2010, 11:24:44 AM
Nhiều cd tân cổ hay quá ! cám ơn bạn nhiều THANHK nhé !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cakimoctieu on 11 Tháng Một, 2010, 01:28:29 PM
hay qua minh cung rat me tan co nhung it ai pót len, thanks ban nhieu nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khanh1983 on 11 Tháng Một, 2010, 10:54:29 PM
thich qua ban oi cam on ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: diena on 12 Tháng Một, 2010, 07:56:51 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Em cảm ơn các anh chị ợ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhnewcc on 13 Tháng Một, 2010, 05:13:17 AM
cám ơn bạn nhiều lắm nhưng chưa dơn dc
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoanghapro_90 on 13 Tháng Một, 2010, 06:28:55 AM
Rất cám ơn HBT nhiệt tình có công sưu tầm nhiều bài hát Tân Cổ Giao Duyên.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhnewcc on 13 Tháng Một, 2010, 06:43:08 AM
Xin cảm ơn rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dieptit on 13 Tháng Một, 2010, 11:34:39 AM
Cảm ơn bạn nhiêù nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuongvnm on 14 Tháng Một, 2010, 01:33:30 AM
Cám ơn bạn rất nhiều !!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tantai on 14 Tháng Một, 2010, 03:49:24 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tantai on 14 Tháng Một, 2010, 03:51:57 AM
cám ơn .Những bài vonhgj cổ nghe rất hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: meodenmatlua on 14 Tháng Một, 2010, 04:06:31 AM
Cảm ơn HBT, nghe tân cổ thật là hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 2009 on 14 Tháng Một, 2010, 11:33:49 AM
mình tìm cái này đã lâu cám ơn nhiều :14
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ruanonglam on 14 Tháng Một, 2010, 01:06:52 PM
Cảm ơn nhiều :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 0989361499 on 14 Tháng Một, 2010, 02:11:41 PM
thanhkssssssssssssssssss  :5 :5 :5 :5 :5 :5 :5 :5 :5
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyennhut on 14 Tháng Một, 2010, 02:56:43 PM
Uhm, cam on ban nhieu nha, minh ra thich.!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dangky2007vn on 14 Tháng Một, 2010, 11:29:05 PM
thanks you
chúc sức khỏe  :22 :22 :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: blacknwhite on 15 Tháng Một, 2010, 01:50:49 AM
Cảm ơn nhiều. Tân tui cũng khoái mà Cổ cũng mê luôn!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: devilman99 on 15 Tháng Một, 2010, 12:33:03 PM
Mẹ tôi thich tân cổ lắm. Thank
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vitcon75 on 15 Tháng Một, 2010, 04:29:08 PM
Cảm ơn bạn đã post cho mọi người đều được nghe Tan cổ giao duyên
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hunghk on 15 Tháng Một, 2010, 10:32:52 PM
hay qua cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: microcontroller on 15 Tháng Một, 2010, 11:28:25 PM
hay wa cam on nhieu nha ban.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: daokt971 on 16 Tháng Một, 2010, 03:12:29 AM
Cam On Rat Nhieu, nhac hay qua :3 :3
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duong_ck2k1 on 16 Tháng Một, 2010, 03:34:36 AM
minh muon co nick ma ko thay dau nhi?
mong ban chi cho cach tim thay duong nilk
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: daokt971 on 17 Tháng Một, 2010, 01:41:00 AM
CAM ON NHIEU LAM. NHUNG BAI TAN CO NGHE SAO NGOT NGAO VA TINH CAM QUA. KO BIET BAC HBT CO TAN CO" HAN THA LA" KO NHI. NGAY XUA TOI CO NGE BANG NHAC CO BAI TAN CO "LAN VA DIEP" CUNG VOI "HAN THA LA" NGE RAT HAY
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: manhtien_n83 on 17 Tháng Một, 2010, 05:40:49 PM
thx bro! lâu zoi hok có nghe nhạc tân cổ tòan nghe Fm có ji nghe đó kẹt xe  :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyen thanh son on 18 Tháng Một, 2010, 05:56:59 AM
tuyet qua cho em xin nhe cac bac
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lehu28 on 18 Tháng Một, 2010, 06:59:51 AM
Rat cam on ban nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Tinhmoi on 18 Tháng Một, 2010, 09:32:59 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuthui on 19 Tháng Một, 2010, 10:29:39 AM
Rat cam on ban da post! Minh dang tim day!

Sao ko co Album "RUOC TINH VE VOI QUE HUONG VAY BAN"

Neu co the xin ban vui long up len nhe!

Cam on rat nhieu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: congcomeco on 19 Tháng Một, 2010, 11:33:09 AM
cam on da cho nhung bai hat vong co hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: halloween3110 on 19 Tháng Một, 2010, 11:40:26 AM
CAM ON NHIEU LAM MINH DANG KIEM THE LOAI NAY
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cnquan on 19 Tháng Một, 2010, 12:19:07 PM
Cảm ơn nha, để nghe thử xem sao!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thienhp on 19 Tháng Một, 2010, 03:37:34 PM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: baothai on 19 Tháng Một, 2010, 08:20:55 PM
rat tuyet voi cam on ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhhaivl on 19 Tháng Một, 2010, 11:25:45 PM
thanks ban rat nhieu minh cung rat thich tan co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dunglecy on 20 Tháng Một, 2010, 01:09:48 AM
cám ơn bạn nhiều lắm, mình rất thích tân cổ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoasen159 on 20 Tháng Một, 2010, 01:15:00 AM
cam on rat nhieu, cho minh nghe voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thoai on 20 Tháng Một, 2010, 10:45:09 AM
Nhung giong ca tai tu nay khong biet co ai thay the ho duoc khong neu ho nghi huu.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: superman on 20 Tháng Một, 2010, 11:58:57 AM
cảm ơn bạn nhiều nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hainmbidv on 20 Tháng Một, 2010, 12:02:27 PM
 :6 :6 :6Thanks so much
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: daihoangtu on 21 Tháng Một, 2010, 05:25:30 AM
CẢM ƠN CHƯƠNG TRÌNH WWW.YEUNHACVANG.COM NHIỀU.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ludiendan on 21 Tháng Một, 2010, 09:59:32 AM
thank nhìu ăắm ... toàn nhạc hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: jupiter276 on 21 Tháng Một, 2010, 11:09:25 AM
Mình muốn chọn lọc vài bài nghe về đêm khuya.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ducvc0611 on 21 Tháng Một, 2010, 11:23:18 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhatpham on 21 Tháng Một, 2010, 12:01:11 PM
Chan thanh Cam on rat nhieu !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bangtoanbkhn on 21 Tháng Một, 2010, 01:36:30 PM
CHO TUI XIN VOI NHE HAY TUYET DAY
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mr_duong on 22 Tháng Một, 2010, 06:42:14 AM
Oh my god! Sao nhiều vậy! Thanks bác nhìu nhé!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoanganhthusuong on 22 Tháng Một, 2010, 11:18:36 AM
 :27 :13 sao chăng thấy post
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: jackievo on 22 Tháng Một, 2010, 02:15:38 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: jackievo on 22 Tháng Một, 2010, 02:20:38 PM
cam on ban nhieu nhung minh biet cach download. hay giup minh
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Lãng Tử Yến Thanh on 23 Tháng Một, 2010, 06:55:13 AM
lỡ rồi chơi luôn Thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Forever on 23 Tháng Một, 2010, 07:37:38 AM
Cảm ơn Bác HBT nhiều lắm ...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hotiendung78 on 23 Tháng Một, 2010, 01:38:32 PM
Cảm ơn bạn . Bộ sưu tập tân cổ hoành tráng quá đi
Title: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tramnguyen on 23 Tháng Một, 2010, 05:19:55 PM
Cảm ơn bạn . Bộ sưu tập tân cổ hoành tráng quá đi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: jackievo on 23 Tháng Một, 2010, 05:29:13 PM
toi can album tan co cam on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tramnguyen on 23 Tháng Một, 2010, 06:54:38 PM
Cảm ơn bạn . Bộ sưu tập tân cổ hoành tráng quá đi YeuNhacVang.Com
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: zures on 24 Tháng Một, 2010, 10:55:20 AM
Cáma ơn bạn rất nhiều.  :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haichamsaoxa on 24 Tháng Một, 2010, 01:43:36 PM
hay wa cam on nha co gang phat huy
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tundike11 on 24 Tháng Một, 2010, 04:16:54 PM
Cảm ơn nhiều nhé. Mình thích tân cổ lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngoclinh on 24 Tháng Một, 2010, 09:28:46 PM
Cám ơn bạn đã chia sẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huysport357 on 24 Tháng Một, 2010, 10:42:39 PM
THANK FOR SHARE. ENJOIN  :9
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: traitimhuhao25 on 25 Tháng Một, 2010, 04:37:23 AM
Cảm ơn bạn . Bộ sưu tập tân cổ hoành tráng quá đi. thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: havanvnvn on 25 Tháng Một, 2010, 05:56:39 AM
tan co nay hay qua cam on ban nhieu nhe.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tbhuy on 25 Tháng Một, 2010, 01:14:34 PM
Cám ơn bạn nhiều. QUá đã
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tqh030 on 26 Tháng Một, 2010, 10:12:07 AM
thank you bạn nhé. rất hay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nuida on 27 Tháng Một, 2010, 12:27:47 AM
thank you bạn nhé. rất hay  ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nangtiencan89 on 27 Tháng Một, 2010, 03:47:28 AM
cám ơn bạn nhiều lắm  :18 :18 :18
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: letgo2009 on 27 Tháng Một, 2010, 05:58:01 AM
tuyệt vời quá, mình mong cd này lâu lắm rùi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lephuong84 on 27 Tháng Một, 2010, 07:31:20 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
mình tìm loại nhạc này cho ba mẹ lâu rồi,cảm ơn bạn nhiều nhé!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: friendship17 on 27 Tháng Một, 2010, 12:17:35 PM
Cảm ơn bạn nhiều nha!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thebell69 on 27 Tháng Một, 2010, 01:01:51 PM
Troi oi qua troi luon, toan la hang doc khong
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bang_bg1990 on 27 Tháng Một, 2010, 02:50:45 PM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lunku44 on 27 Tháng Một, 2010, 05:17:00 PM
thank youhgv,hjgbj.b.kjbkjb.kj kjhkj kjbhk kmjnhkb
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: zero2e on 28 Tháng Một, 2010, 12:13:16 AM
Cảm ơn các bác nhé.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanhieu08xlt on 29 Tháng Một, 2010, 06:43:40 AM
nhac xua rat hay, nhac nay co du hok ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: apollo911 on 29 Tháng Một, 2010, 06:24:12 PM
Cam on nhieu that nhieu nhung bai ca bat huu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguoinhaque00 on 30 Tháng Một, 2010, 01:46:54 AM
cám ơn bạn nhiều nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: philongtuyetson on 30 Tháng Một, 2010, 04:04:25 AM
cảm ơn các pác đã post bài.
Mình rất mê thể loại này.
mà có pác nào có album của nghệ sĩ Linh Huệ không zda ?
cho minh xin đi.
mình rất mê Linh huệ hát.
LH : tanthanh0101@gmail.com
Đa tạ ! đa tạ ! đa tạ !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Hoai Viet on 30 Tháng Một, 2010, 10:55:25 AM
minh muon tim nhung ban cai luong co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gacon123 on 30 Tháng Một, 2010, 11:58:41 AM
Rat cam on ban .Mình rất mê thể loại này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoanghonkg on 30 Tháng Một, 2010, 09:20:38 PM
Xin cảm ơn. Mình thích tân cổ giao duyen lắm. Tải về nghe cho đã
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: HạnhUyên on 31 Tháng Một, 2010, 07:15:19 AM
Minh moi tham gia hy vong Yeu Nhac Vang giup minh tim duoc nhung bai tan co va tuong cai luong ma Me minh yeu thich
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhacvangvn on 31 Tháng Một, 2010, 01:09:14 PM
CHỜI ƠI,
CHO TUI MỘT DĨA VỚI. CÁM ƠN NHIỀU LLẮM.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: George Nguyen on 31 Tháng Một, 2010, 10:29:33 PM
Cám ơn bác chủ thớt nhiều. Loại này mình chưa biết nghe, down ve nghe thử xem sao.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ninhmapdc on 02 Tháng Hai, 2010, 05:23:56 AM
Cám ơn bác đã chia sẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khanguyeen on 02 Tháng Hai, 2010, 07:01:47 AM
cam on bạn. mình tìm Thành Được và Bạch Tuyết mà ít down dc, hn may mắn rồi.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 098217198x on 02 Tháng Hai, 2010, 05:58:04 PM
rat chi la huu ich!thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: alotmoney on 02 Tháng Hai, 2010, 06:04:15 PM
cam on rat la nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: atnplane on 02 Tháng Hai, 2010, 09:13:31 PM
thiet la hay do!!! cam on ban da post bai nha.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hailuahamchoi on 02 Tháng Hai, 2010, 10:00:39 PM
Hay thì hay thật nhưng hok biết có down đc ko nữa
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: iris208 on 02 Tháng Hai, 2010, 10:33:01 PM
CẢM ƠN CHỦ TOPIC NHIỀU :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dohuycuong on 03 Tháng Hai, 2010, 12:19:02 AM
Thank rất nhiều nha, tôi rất thích thể loại Tân Cổ này........
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhenxanh272187 on 03 Tháng Hai, 2010, 12:49:04 AM
Mình rất thích thể loại tân cổ giao duyên này, bạn cố gắng phát huy để cho mọi người cùng ủng hộ nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: t4keaway on 03 Tháng Hai, 2010, 08:01:14 AM
Cám ơn bạn rất nhiều, mình đang tìm nhạc tân cổ mãi mới thấy được bài của bạn :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cayco11 on 03 Tháng Hai, 2010, 04:20:23 PM
^^ Cảm ơn kho cổ nhạc của bạn ^^
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tieuthubl on 03 Tháng Hai, 2010, 11:00:23 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tieuthubl on 03 Tháng Hai, 2010, 11:02:11 PM
Mình rất thích các bài tân cổ do người xưa trình bày, cảm ơn bạn nha!hi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tieuthubl on 03 Tháng Hai, 2010, 11:05:28 PM
mình thích tân cổ xưa lắm.mình thich nhất là nghệ sĩ Minh Phụng hát  đó, nhưng ông đã chết rồi. mình buồn lắm.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khanguyeen on 04 Tháng Hai, 2010, 02:47:27 AM
cám ơn bạn
mấy a chị mình lớn tuổi thíc nghe lắm.họ nhớ lại kỹ niệm khi nghe những ca khúc này.cám ơn một lần nữa nhe :-*
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: FASTFOOD on 04 Tháng Hai, 2010, 03:30:17 AM
rất cám ơn bạn, những bản nhạc như thế này mang đến rất nhiều cảm xúc.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kafka_dk on 04 Tháng Hai, 2010, 08:30:59 AM
Minh dang tim nhung bai nay, Cam on ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dvphuoc on 04 Tháng Hai, 2010, 09:02:27 AM
Thật tuyệt vời, cảm ơn bạn nhiều nhé!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhhuyen on 04 Tháng Hai, 2010, 10:03:29 PM
cám ơn các bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pttktxd on 05 Tháng Hai, 2010, 06:49:42 AM
thank nhiều nhé! bài viết thật hay-nhưng mình chả cần cái đó! mình chỉ cần được download thôi!  :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vialyhn on 05 Tháng Hai, 2010, 08:25:57 AM
Cai luong ha Thiet la hay do ban
Title: Re:TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yg_duongtntc on 05 Tháng Hai, 2010, 10:43:41 PM
Thời đại như bây giờ chỉ còn là "Làn Sóng Xanh, Triệu Trái Tim..." Nhạc trẻ lấn chiếm, rất ít bạn trẻ nghĩ đế chuyện nghe hay xem cải lương, nó làm cho nền nghệ thuật văn hóa VN, ngày càng mai mục, Oh, không ! Nó vẫn tồn tại trong lòng những thần dân yêu đời nghệ sĩ, chân thành cảm ơn các bạn đã gầy dựng nên trang web này, và cảm ơn b nhiều !!   : ;)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pqtung68 on 05 Tháng Hai, 2010, 10:58:55 PM
hay qua minh moi nghe da me
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trolai259 on 06 Tháng Hai, 2010, 03:35:32 AM
cam on pro nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kanashimu on 06 Tháng Hai, 2010, 07:25:58 AM
CAM ON NHIEU LAM. NHUNG BAI TAN CO NGHE SAO NGOT NGAO VA TINH CAM QUA. KO BIET BAC HBT CO TAN CO" HAN THA LA" KO NHI. NGAY XUA TOI CO NGE BANG NHAC CO BAI TAN CO "LAN VA DIEP" CUNG VOI "HAN THA LA" NGE RAT HAY
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Binhhoa on 06 Tháng Hai, 2010, 12:59:22 PM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khu_khooo on 06 Tháng Hai, 2010, 06:00:54 PM
thank you        . Mình đang tìm cái này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xalachxoan on 07 Tháng Hai, 2010, 05:51:11 AM
Cảm ơn bạn nhé! mình rất yêu thể loại này đây! ;)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ratakuxa on 07 Tháng Hai, 2010, 12:31:11 PM
chẳng hiểu gì ca? up lên để mọi người down mà làm phức tạp thế.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lcsusivn on 07 Tháng Hai, 2010, 02:11:19 PM
hay qua minh moi nghe da me
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Biencuathoidamat92 on 08 Tháng Hai, 2010, 01:35:29 AM
Cám ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: smalldragon1102 on 08 Tháng Hai, 2010, 02:44:38 AMthanbk you ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vairio on 09 Tháng Hai, 2010, 10:10:53 AM
cam on ban rat nhieu. minh cung rat thich
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Kachjusha on 09 Tháng Hai, 2010, 11:09:17 PM
Cám ơn bạn, là dân miền tây thì Tân Cổ Giao Duyên ăn vào máu rồi  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lynkdt on 10 Tháng Hai, 2010, 12:47:16 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thaolun2007 on 10 Tháng Hai, 2010, 02:40:45 PM
hay qua chan thanh cam on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: buumaivinhlong on 11 Tháng Hai, 2010, 02:50:16 AM
cam on cac ban minh rat thich nhung vong tan co xua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phong24484 on 11 Tháng Hai, 2010, 03:13:32 AM
Cám ơn bạn nhiều.
Mình rất thích những bài hát này.
Thanks admin
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: buumaivinhlong on 11 Tháng Hai, 2010, 03:28:45 AM
minh cam on cac ban rat rat nhieu :5
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: namho on 11 Tháng Hai, 2010, 11:00:47 PM
 ::) biết nói gì nữa đây, ...
tuyệt cú mèo
  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuandiginet on 11 Tháng Hai, 2010, 11:37:58 PM
Có bạn nào có bài Hương nhãn Bạc Liêu với Cô gái Bạc Liêu của Cẩm Tiên hát không, nếu có up lên share mình với. Thank you
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhamvansam on 12 Tháng Hai, 2010, 06:18:46 AM
 :6Rất hay! cho mình xin với nhé!  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhamvansam on 12 Tháng Hai, 2010, 06:26:10 AM
Mình rất thích. cho mình xen nhé! :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trungdongvn on 12 Tháng Hai, 2010, 01:47:12 PM
mình rất cảm ơn bạn đã chia sẽ, mình đang tìm mấy cái này để làm món quà tặng cho Ba Me, cảm ơn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bangbonhue on 13 Tháng Hai, 2010, 08:07:31 AM
Cam on ban da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: caytienbachho on 14 Tháng Hai, 2010, 12:45:08 AM
cám ơn bạn đã chia sẻ cho mọi người
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: boykinhbac on 14 Tháng Hai, 2010, 01:44:14 AM
Mình tìm cho ông chú mình.  Ngày Tết muốn nghe Tẩn cổ ......Hihi Cảm ơn bạn nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: linh201292 on 14 Tháng Hai, 2010, 05:24:05 AM
Cám ơn chú nghen. Chú làm con đổ mồ hôi mới biết là phải "Thanks" mới down đc đó. :21
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vietphang on 14 Tháng Hai, 2010, 10:46:30 AM
Cám ơn chú nghen. Chú làm con đổ mồ hôi mới biết là phải "Thanks" mới down đc đó.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vietphang on 14 Tháng Hai, 2010, 10:59:04 AM
Chèn trích dẫn
Cám ơn chú nghen. Chú làm con đổ mồ hôi mới biết là phải "Thanks" mới down đc đó.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuniemon on 14 Tháng Hai, 2010, 02:49:50 PM
Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã sưu tầm và chia sẻ cho mọi người.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dvkhang on 15 Tháng Hai, 2010, 11:29:57 AM
Cám ơn đã chia sẽ, rất hay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: aaa3 on 16 Tháng Hai, 2010, 01:28:23 AM
Cảm ơn bác trước,ra giêng mới tải về :6>chúc bác và GĐ xuân mới An khang - Thịnh vượng
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pinbu2427 on 16 Tháng Hai, 2010, 03:49:11 AM
Cam on nha ban! Có cái nào Minh Canh thì up lên mọi người cùng xem há. Mấy cái này hay lắm.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: libor on 17 Tháng Hai, 2010, 06:29:07 AM

Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: maithaoctH on 17 Tháng Hai, 2010, 10:33:26 PM
Quá hay! cảm ơn nhiều lắm!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: maithaoctH on 17 Tháng Hai, 2010, 10:35:19 PM
mình rất thích những băng nhạc thu trước 75 ! cảm ơn bạn đã chia sẽ!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngocchau on 18 Tháng Hai, 2010, 03:26:03 AM
lam on chi minh cach dowload mai chua dow dc ne :11  :11
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thythy72111 on 18 Tháng Hai, 2010, 11:39:34 PM
thank bạn nhiều nhé! tôi rất thích
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: laithanhha on 19 Tháng Hai, 2010, 02:25:16 AM
Rất cám ơn HBT nhiệt tình có công sưu tầm nhiều bài hát Tân Cổ Giao Duyên
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quybao on 19 Tháng Hai, 2010, 03:32:54 PM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ledongps on 19 Tháng Hai, 2010, 07:48:40 PM
cho xem chu de tan co giao duyen
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ledongps on 19 Tháng Hai, 2010, 07:50:23 PM
cho xem chu de tan co giao duyen
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ledongps on 20 Tháng Hai, 2010, 03:59:37 AM
nghe cai luong co gai rung ma
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vantnvn on 21 Tháng Hai, 2010, 03:36:27 PM
thanks!!! thank for sharing...co gang up tiep nhe ban..
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kyhieulam on 22 Tháng Hai, 2010, 08:36:47 AM
khui hàng  :25
cái này đem về cho ba em với mấy bà dì chắc là khoái lắm đây
tks chủ topic
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tienhuynh on 22 Tháng Hai, 2010, 04:45:11 PM
Nhạo dzo, thanks chủ thớt
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hieuwp on 23 Tháng Hai, 2010, 05:53:28 AM
Hay quá ta bạn ơi:D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ozikono on 23 Tháng Hai, 2010, 06:35:47 AM
quá tuyệt vời 1 collection quá cool luôn không biết nói sao luôn muôn vàn cảm tạ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kalle on 23 Tháng Hai, 2010, 03:34:31 PM
cho kalle xin một ghế , cãm ơn bạn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nvthang87 on 23 Tháng Hai, 2010, 11:46:22 PM
Thật tuyệt vời cãm ơn bạn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: meomap on 24 Tháng Hai, 2010, 12:01:47 AM
Thank Bro đã shared, mình rất thích nghe loại nhạc này...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kentamio on 24 Tháng Hai, 2010, 11:50:49 AM
Thank pro nhiều nha...bố mình thich nghe thể loại này lắm..!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: NTVS on 24 Tháng Hai, 2010, 11:05:24 PM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: PhamDuy1921 on 24 Tháng Hai, 2010, 11:24:01 PM
Mình đang tìm hiểu về vọng cổ, cải lương... rất cảm ơn bạn vì đã cho mình được tìm hiểu thêm về âm nhạc Việt.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cati on 25 Tháng Hai, 2010, 11:42:57 AM
Xin cam on BDH nhe!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kiemkhach_bongdem on 26 Tháng Hai, 2010, 03:50:04 AM
cám ơn các bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tranquochoavip on 26 Tháng Hai, 2010, 06:48:26 AM
hay qua a ? cam on ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tavia on 26 Tháng Hai, 2010, 12:10:59 PM
Cám ơn bạn nhiều lắm nghen .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangkimkha on 27 Tháng Hai, 2010, 12:00:01 AM
Thật vui khi tìm được những bài tân cổ giao duyên này. Chân thành cảm ơn chủ topic  :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: longdnl on 27 Tháng Hai, 2010, 01:22:51 AM
Cam on ban rat nhieu. mong ban co day du suc khoe de chia se them nhung ban nhac hay nhe.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhagg098 on 27 Tháng Hai, 2010, 06:22:30 AM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: aochoangden146 on 27 Tháng Hai, 2010, 11:00:00 AM
cảm ơn nhiều!thanks!cảm ơn nhiều!thanks!cảm ơn nhiều!thanks!cảm ơn nhiều!thanks!cảm ơn nhiều!thanks!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hungkhsl on 27 Tháng Hai, 2010, 12:15:21 PM
Cảm ơn bạn rất nhìu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vatem on 28 Tháng Hai, 2010, 05:59:51 AM
nghe cải lương dễ ngủ
Thank PRO
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dannguyen on 02 Tháng Ba, 2010, 02:29:54 PM
Tuyệt vời, download về nghe thôi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhhien_051181 on 02 Tháng Ba, 2010, 02:35:51 PM
cám ơn nhiều lắm và thep mình nghĩ trên thị trường bày giờ chỉ có filesend là dễ load nhất
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lythep on 02 Tháng Ba, 2010, 11:25:45 PM
Download tặng ba mẹ chắc thích lăm đây, cảm ơn HBT nhiều nhe!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 0909405005 on 03 Tháng Ba, 2010, 03:59:05 AM
Thanks bạn nhiều nha mà tìm cái này mãi mới đc , thanks for share.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Lovemusicyellow on 03 Tháng Ba, 2010, 06:29:10 AM
Mình đang tìm no nè
Thanks bạn nhiều nhe.
thật quý quá.
he he he
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MUSIC DJ on 03 Tháng Ba, 2010, 06:53:39 AM
Cho mình xin & tải nhạc tân cổ giao duyên với,rất biết ơn !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: truong tan dat on 04 Tháng Ba, 2010, 04:10:40 AM
troi oi dung thu toi nghien roi :12
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dangph90 on 04 Tháng Ba, 2010, 05:08:58 AM
cảm ơn bạn rất nhiều, mình đã tìm những CD này trên rất nhiều diễn đàn mà không được. Mong bạn phát huy, bổ sung cho yeunhacvang những album chất lượng như thế này.TKS
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thaohuynhcc on 04 Tháng Ba, 2010, 05:40:56 AM
thank nhieu. minh rat thich nhung bai vong co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Muddyvn on 04 Tháng Ba, 2010, 06:56:52 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều !!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: shjnobj88 on 04 Tháng Ba, 2010, 07:56:08 AM
thank chủ topic nha!! mình tim mãi mới thấy :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhoccon1889 on 04 Tháng Ba, 2010, 09:29:59 AM
cám ơn bạn nhưng mà tìm >>>>> như thế nào ây nhỉ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thichkhampha on 04 Tháng Ba, 2010, 11:19:41 AM
cám ơn bạn đã cung cấp cho anh em cùng thưởng thức
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: zennynguyen on 05 Tháng Ba, 2010, 03:37:21 AM
cam on bạn rất nhiều  :24
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: latlat123 on 05 Tháng Ba, 2010, 11:08:50 AM
Mình muốn down ngay  :6 :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: causoncamau on 05 Tháng Ba, 2010, 11:21:10 AM
cam on cac ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: citapotter on 05 Tháng Ba, 2010, 02:25:49 PM
cám ơn bajn rất nhiệu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Thanh Hoang on 06 Tháng Ba, 2010, 12:08:38 AM
Rất đáng trân trọng ấm lòng của bạn. Nếu có nhữg bài hát xưa hơn, xin post lên để chúng ta cùng thưởng thức
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Steely on 06 Tháng Ba, 2010, 06:54:05 AM
Cảm ơn HBT, mình down tặng bạn nè !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: uptownboy on 06 Tháng Ba, 2010, 07:55:03 AM
hay qua xá :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tam87lucky on 07 Tháng Ba, 2010, 12:32:49 AM
thật ra minh không thích tân cổ đâu .Ở nhà chị mình mở nghe hoài giời thì mình cũng nghiền rồi ! bó tay luôn !!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: camranh on 07 Tháng Ba, 2010, 06:02:57 AM
hay qua, cam on da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ttv_aj on 07 Tháng Ba, 2010, 12:29:59 PM
thank's bạn nhiều nhé. :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mrloser on 08 Tháng Ba, 2010, 03:01:55 AM
tuyệt vời !!! thank you very nhiều !!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lerning on 08 Tháng Ba, 2010, 03:09:57 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lerning on 08 Tháng Ba, 2010, 03:11:43 AM
lam sao thay link vay ? Cam on nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoanglamph on 08 Tháng Ba, 2010, 04:16:34 AM
Cảm ơn HBT nhiều lắm, mình rất thích những bài ca trước 75 và chất lượng rất tuyệt
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: john_h on 08 Tháng Ba, 2010, 04:48:49 AM
cam on ban  ;D ;D :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huynhphucuong on 09 Tháng Ba, 2010, 01:46:03 AM
down thêm 1cái nữa xem hay không.thak :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanglamdn on 09 Tháng Ba, 2010, 05:56:15 AM
cảm ơn bạn về những đia nhạc này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ducart on 09 Tháng Ba, 2010, 09:36:32 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phucchau on 09 Tháng Ba, 2010, 09:59:03 PM
Thanks you cam on nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhdung on 10 Tháng Ba, 2010, 10:11:38 AM
Cam on ban nhieu lam.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoquangtri on 10 Tháng Ba, 2010, 11:22:53 AM
Cam on ban nhieu lam.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: buithung on 10 Tháng Ba, 2010, 10:40:45 PM
Tia tui gui loi cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: harrytom on 10 Tháng Ba, 2010, 10:52:14 PM
Hay quá đi ! Cám ơn bạn nhiều !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangphi on 11 Tháng Ba, 2010, 12:38:14 AM
quá tuyệt. Đây là những bản nhạc rất hay, mình rất thích
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phucera on 11 Tháng Ba, 2010, 12:46:48 AM
Thank ban  that thạt nhiều
nhe!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xe_om_chua on 11 Tháng Ba, 2010, 12:49:41 AM
cu ma hay, cam on su huynh rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: htrungh on 11 Tháng Ba, 2010, 08:12:09 AM
Hay quá, cảm ơn nhiều nhé.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: doikhongne on 11 Tháng Ba, 2010, 11:46:31 PM
thử trả lời xem có nhìn thấy link không ?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: danthuong99 on 12 Tháng Ba, 2010, 11:11:09 PM
cám ơn các bạn rất nhiều
thank for share
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cavanthuy on 13 Tháng Ba, 2010, 09:00:15 AM
thank's you nhe thỉnh thoảng mình cũng hay nghe lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quanghieu6899 on 13 Tháng Ba, 2010, 09:16:14 AM
hay quá, cám ơn nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nkgedadknr on 14 Tháng Ba, 2010, 02:37:33 AM
hay quá, cám ơn nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mujahidin on 15 Tháng Ba, 2010, 12:57:03 AM
trên cả tuyệt vời bác ạh
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hung_tt on 15 Tháng Ba, 2010, 05:36:50 AM
  Thật tuyệt vời những album tân cổ bất hữu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: balonghp on 15 Tháng Ba, 2010, 11:46:33 PM
cảm ơn đã chia sẻ! album rất hay!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: HanTuyet1008 on 16 Tháng Ba, 2010, 02:03:48 AM
Cảm ơn rất nhiều vì những bài hát bất hửu này..Cám ơn rất nhiều.mình rất cần những bài này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: QuangHungYCT on 16 Tháng Ba, 2010, 12:47:47 PM
cám ơn bác, dạo này em chuyển thể từ nhạc vàng sang cải lương ạ :))
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quangkhoa29 on 18 Tháng Ba, 2010, 01:39:23 AM
Cảm ơn chủ topic chia sẻ nhiều nhạc hay cho anh em nhé  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: koris on 18 Tháng Ba, 2010, 02:23:32 AM
Thank you Very Much.  My dad love this stuff.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: toanctmtb on 18 Tháng Ba, 2010, 04:21:14 AM
Cảm ơn rất nhiều vì những bài hát bất hửu này..Cám ơn rất nhiều.mình rất cần những bài này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tocu79 on 18 Tháng Ba, 2010, 07:06:32 AM
Cam on nhieu nha! minh rat thich tan co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hthyngoc on 18 Tháng Ba, 2010, 09:42:12 PM
Cảm ơn bạn. Mình cũng rất thích nhạc vàng đặc biệt là "Tân cổ giao duyên".
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tranvantaind on 19 Tháng Ba, 2010, 12:21:39 AM
rất thích đây. cảm ơn bạn nhìu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haingoda on 19 Tháng Ba, 2010, 10:59:26 AM
cam on ban nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phamtuandong on 19 Tháng Ba, 2010, 12:21:37 PM
 :9 Mình rất thích cổ nhạc  nhưng khó kiếm quá nay tìm được trang này mình rất cảm ơn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dzung27776 on 19 Tháng Ba, 2010, 11:15:27 PM
tks very much! Co len nua nha!


Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nktbminhnhut on 19 Tháng Ba, 2010, 11:29:46 PM
Bạn ơi sao mình không thấy link download vay?dù sao cũng cám ơn bạn nhiều nhé!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: coctia on 20 Tháng Ba, 2010, 04:35:26 AM
Cam on moi nguoi ra nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: caothups on 20 Tháng Ba, 2010, 12:06:15 PM
Cám ơn nha, đang cần  :7                                                  .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: donguyenphuong on 20 Tháng Ba, 2010, 12:26:50 PM
Rất cám ơn HBT nhiệt tình có công sưu tầm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phat274 on 20 Tháng Ba, 2010, 10:51:53 PM
Cám ơn rất nhiều, mẹ em rất thích tân cổ giao duyên
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pnt1959 on 21 Tháng Ba, 2010, 02:47:49 AM
cám ơn bạn nhiều lắm.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: visaolac on 22 Tháng Ba, 2010, 04:29:00 AM
Mình  rất thích nhạc vàng đặc biệt là "Tân cổ giao duyên".
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thantai_122 on 22 Tháng Ba, 2010, 07:07:31 AM
cai nay minh rat thich. cam on nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: truongtn7187 on 23 Tháng Ba, 2010, 03:43:46 AM
Minh rat thich nghe nhac truoc nam 1975 nhung chua thay ai post ? cám ơn cậu nhiều nha!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: namdinhcity on 23 Tháng Ba, 2010, 05:14:55 AM
Nơi để chúng ta làm quen với nhau
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gaurom on 23 Tháng Ba, 2010, 12:21:29 PM
Rất cảm ơn. Vẫn còn nhiều người thích Cải lương , Tân cổ.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bigfun on 24 Tháng Ba, 2010, 12:38:51 PM
 ;) cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: NTVS on 25 Tháng Ba, 2010, 01:03:04 AM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dangthuong07 on 25 Tháng Ba, 2010, 04:38:27 AM
thanksssssssssss, trưa nào mình cũng nghe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: doquangtruong on 25 Tháng Ba, 2010, 04:53:35 AM
thank you nhieu lam nen phat huy di ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cocvangkhe on 25 Tháng Ba, 2010, 12:30:35 PM
haha đây rùi chất lượng cao cám ơn chủ topic. :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lengoc on 25 Tháng Ba, 2010, 12:35:45 PM
Cam on rat nhieu! minh rat thich chuong trinh nay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: buihanh on 25 Tháng Ba, 2010, 10:21:09 PM
saominh khong nghe duoc vay ta
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhquang_0384 on 26 Tháng Ba, 2010, 04:46:45 AM
tuyệt vời quá, mình đang cần tìm. Tks !!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duccoi on 26 Tháng Ba, 2010, 05:26:45 AM
thanh kiu anh nhớ ...được được
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: suvivafi on 26 Tháng Ba, 2010, 05:39:46 AM
Sao em xin link không thấy vậy ??? :16
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuongbao05 on 26 Tháng Ba, 2010, 08:43:40 AM
cam on nhac rat hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chothang83 on 26 Tháng Ba, 2010, 11:07:26 PM
thanks nhiều nha hay lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: WaPow13 on 28 Tháng Ba, 2010, 01:32:37 AM
vẻy gôd vẻy gôd vẻy gôd
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MềGà CắtLát ChấmCơm on 28 Tháng Ba, 2010, 12:55:25 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẽ  :7 :7 :7 :7 :7 :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dancingman on 29 Tháng Ba, 2010, 09:31:07 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dangvannam0201 on 30 Tháng Ba, 2010, 09:37:38 PM
Em khoái nhất là món này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanh dung on 31 Tháng Ba, 2010, 10:46:17 PM
mình rất thích các bản tân cổ với phong cách xưa như vầy. Rất cảm ơn !!!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: _vietnam_ on 01 Tháng Tư, 2010, 12:14:03 AM
Hay

Cam on da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: batman1703 on 01 Tháng Tư, 2010, 07:18:56 AM
thank nha cảm ơn bạn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kryllos on 01 Tháng Tư, 2010, 08:28:35 AM
Cảm ơn bạn nhiều lắm, mình tìm đủ mọi trang mà không thấy, bạn giúp mình nhiều lắm đó
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyen van hai on 01 Tháng Tư, 2010, 11:27:06 AM
cho tôi nghe với,cảm ơn HBT nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thexuong1967 on 01 Tháng Tư, 2010, 01:42:16 PM
Tân cổ giao duyên chất lượng cao, nhưng chưa nghe được. Giúp mình với :8 :8 :8
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ryu0888 on 01 Tháng Tư, 2010, 02:27:35 PM
Cam on ban HBT rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: adam31 on 01 Tháng Tư, 2010, 10:37:41 PM
xin cam on rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thexuong1967 on 02 Tháng Tư, 2010, 01:58:08 PM
Mình thắc mắc HBT nghĩa là gì? Ai biết giúp mình với!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: krishaonam on 02 Tháng Tư, 2010, 03:17:50 PM
hay wá mấy anh ơi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: akay85 on 02 Tháng Tư, 2010, 04:00:53 PM
thanks, hy hy hy hy hy
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngocquyet on 02 Tháng Tư, 2010, 10:10:19 PM
rat cam on ban nha minh rat thich tan co ban co bot nhiu nhiu vao choa anh em thuong thuc nha :14
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MềGà CắtLát ChấmCơm on 03 Tháng Tư, 2010, 03:22:11 AM
Chân thành cảm ơn các Bác đã hết lòng chia sẻ  :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pauling1978 on 03 Tháng Tư, 2010, 03:38:09 AM
thanks ban nhieu nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: m_thanh02 on 03 Tháng Tư, 2010, 12:41:12 PM
Bây h Em mới tìm thấy link hay.
Mấy cái này Ông bà ở nhà rất thích nghe nhưng tìm mua lại không còn nữa.
Thank you Bác!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thungbanh on 03 Tháng Tư, 2010, 01:47:03 PM
Hay quá, tui kết mấy album này ắm, cám ơn nhìu nhìu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuanmc on 04 Tháng Tư, 2010, 12:27:45 AM
thx pac da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: midiyenhi on 04 Tháng Tư, 2010, 12:53:46 AM
Thật tuyệt vời Thank you Bác!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: acount300 on 04 Tháng Tư, 2010, 12:54:25 PM
cám ơn bạn đã chia sẻ, kéo về liền à
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangnguyen1983 on 04 Tháng Tư, 2010, 03:49:06 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)
thanks

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MềGà CắtLát ChấmCơm on 04 Tháng Tư, 2010, 07:17:40 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẽ, cho mình xin tiếp nhé !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xlongtamx on 05 Tháng Tư, 2010, 03:27:30 AM
Cảm ơn nhiều, nhạc rất hay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MềGà CắtLát ChấmCơm on 05 Tháng Tư, 2010, 01:21:02 PM
cám ơn bạn đã chia sẻ  :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: emtaplamvan on 05 Tháng Tư, 2010, 10:43:39 PM
Troi oi kho tim thay links qua . Cam on ban nhieuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Marxd88 on 05 Tháng Tư, 2010, 10:51:27 PM
thạnk bạn nhìu .kiếm về cho bà già coi
 :22 :22 :22 :22 :22 :22 :22 :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenhbao on 06 Tháng Tư, 2010, 09:04:51 AM
Cam on ban nhieu nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: _vietnam_ on 07 Tháng Tư, 2010, 03:33:12 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thexuong1967 on 07 Tháng Tư, 2010, 07:46:02 AM
Tân cổ giao duyên rất hay. Cảm ơn HBT rất nhiều, nhưng sao Tân cổ giao duyên mà còn có trích đoạn cải lương? :6 :4
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dungnguyenvl on 07 Tháng Tư, 2010, 10:08:06 AM
Cam ơn rất nhiều, toàn những cái mình rất thích
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quangthoi2603 on 07 Tháng Tư, 2010, 10:15:32 AM
cho mình nghe vớ i!!

thanks!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chuottau on 07 Tháng Tư, 2010, 09:50:19 PM
cảm ơn chủ topic đã chia xẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuhnah on 07 Tháng Tư, 2010, 10:05:46 PM
Tuyet voi, cam on ban!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: daoanhngoc on 08 Tháng Tư, 2010, 05:29:01 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: daoanhngoc on 08 Tháng Tư, 2010, 05:31:50 AM
thanks! cam on rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Bongcomay on 08 Tháng Tư, 2010, 06:01:26 AM
Thử cáin này cái, cám ơn nhiều nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hungx9 on 08 Tháng Tư, 2010, 09:28:39 AM
thank for share muisic on ynv
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: xinhkha on 08 Tháng Tư, 2010, 08:53:05 PM
cam on anh that nhieu em tim lau lam roi ma ko thay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tranhoangnam2005 on 09 Tháng Tư, 2010, 01:28:08 AM
Hay quá ! Tớ còn trẻ nhưng vẫn thích tân cổ giao duyên lắm,hay và ý nghĩa hơn mấy bài nhạc trẻ thô thiển bây giờ rất nhiều,hic !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: venpclb on 09 Tháng Tư, 2010, 04:31:56 AM
Cam on nhac nghe hay qua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: venpclb on 09 Tháng Tư, 2010, 04:32:56 AM
Cam on nhac nghe hay qua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gs_nghia on 09 Tháng Tư, 2010, 11:03:32 AM
cổ nhạc thì không thể thiếu hehhehe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangnhigia on 09 Tháng Tư, 2010, 12:03:39 PM
cảm ơn bạn nhiều nhé.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngocsontr on 09 Tháng Tư, 2010, 01:22:29 PM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: TranHungLH on 10 Tháng Tư, 2010, 12:59:59 AM
Thật tuyệt khi nghe những đoạn cải lương hay thế
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuongduongto on 10 Tháng Tư, 2010, 02:14:17 AM
thank you for posting.  I like nhac vang.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bongmatau on 10 Tháng Tư, 2010, 02:17:53 AM
hay qua.nghe nay thich ghe! ;D ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenquoctuan on 10 Tháng Tư, 2010, 03:16:15 AM
Bo album that tuyet voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: philao on 10 Tháng Tư, 2010, 05:18:00 AM
thấy mê quá! Mà sao hỏng thấy link để nghe hở bạn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: philao on 10 Tháng Tư, 2010, 05:21:05 AM
Xin cảm ơn, mình thấy rồi.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: me_forever on 11 Tháng Tư, 2010, 01:48:08 AM
cảm ơn nhé, down về cho bố nghe  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tambinh_bentre on 11 Tháng Tư, 2010, 03:20:06 AM
Xin cảm ơn những tấm lòng hoài cổ, những người con của đất Việt thân yêu!
Tôi là người rất yêu những giai điệu quê hương! Rất vui được kết bạn với những người đồng cảm!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: fantomast2 on 12 Tháng Tư, 2010, 02:06:50 AM
cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kudomt on 12 Tháng Tư, 2010, 04:41:15 AM
Thanks for shared ! Tải về cho bà xã !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chipheonhi on 12 Tháng Tư, 2010, 10:21:47 AM
rất tk bạn nhìu nhá ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chipheonhi on 12 Tháng Tư, 2010, 10:24:08 AM
tk tk tk tk tk tk tk tk tk tk tk tk tk tk
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: design_life on 12 Tháng Tư, 2010, 10:50:12 AM
thank minh rat thich nhac nay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: conghirota on 13 Tháng Tư, 2010, 02:43:02 AM
Xin cám ơn nhiiều. Mình rất thích Châu Thanh, Phượng hằng hát mà tìm không có(320k). Pác nào có load lên cho anh em thưởng thức nha.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: NGUYEN XUAN LAM on 13 Tháng Tư, 2010, 06:06:42 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
THANKS
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kienseed on 14 Tháng Tư, 2010, 03:12:46 AM
Mình rất thích thể loại này mà đặc biệt thích flile chất lượng âmthanh tốt
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lythep on 14 Tháng Tư, 2010, 04:45:59 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dangminhtien on 15 Tháng Tư, 2010, 08:03:30 AM
Cam on  a b c d
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: myphuoc132 on 15 Tháng Tư, 2010, 11:08:34 AM
cảm ơn bạn nhiều lắm.mình cũng rất thik vọng cổ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: maiyeu_bn on 15 Tháng Tư, 2010, 11:26:37 AM
làm thế nào để download đây bạn?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khoa000000 on 16 Tháng Tư, 2010, 03:34:51 AM
thay hinh hay qua cho em xem di va dơn ve di
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tomtomtom on 16 Tháng Tư, 2010, 08:14:53 PM
hay lắm, cám ơn bạn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: binbovinh on 17 Tháng Tư, 2010, 12:57:05 AM
Thanks nhieu, rat hay, phat huy nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tom jerry on 17 Tháng Tư, 2010, 05:34:36 PM
Chan thanh cam on ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thannam on 18 Tháng Tư, 2010, 04:46:54 AM
làm sao để down d9uo75c vậy bạn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hungphi09 on 18 Tháng Tư, 2010, 08:03:04 AM
cho minh nghe voi nhe ! cam on nhieu lam !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sangctim on 19 Tháng Tư, 2010, 12:42:44 AM
thanks chủ Topic, găi đúng chổ ngúa ^^  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhphuc_mail on 19 Tháng Tư, 2010, 01:15:30 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: netsosad on 19 Tháng Tư, 2010, 02:08:23 AM
Cám ơn rất nhiều! Mình cũng đang tìm các bản nhac và tuồng cải lương của Tấn Tài, Thành Được và Hùng Cường, ai có vui lòng cho mình xin với
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: catau2006 on 20 Tháng Tư, 2010, 12:15:55 AM
XIN CAM ON CAC BAC RAT NHIEU,ME CUA EM RAT THICH CA CO
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: net140a on 20 Tháng Tư, 2010, 06:08:56 AM
thks nhieu nhieu, kiem mai moi co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duchai772000 on 20 Tháng Tư, 2010, 10:16:24 AM
mình ghiền quá bnạ ơi, cho down nhanh nào
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanhuong51pm1 on 20 Tháng Tư, 2010, 12:55:49 PM
đê load về thử cái đã  :14 :14
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: heopacman73 on 21 Tháng Tư, 2010, 02:40:50 AM
liệu có thể kiếm thêm nhiều nhiều những album nữa ko? ngoài tân cổ giao duyên có thể kiếm thêm cải lương vọng cổ... đc ko hả bạn?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: wifisaigon on 22 Tháng Tư, 2010, 01:36:56 PM
cam on ban nhieu nhe!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoathanh on 22 Tháng Tư, 2010, 11:07:17 PM
xin chan thanh cam on cac bac da suu tam nhac rat hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: banbenle12345 on 23 Tháng Tư, 2010, 03:38:13 AM
thank! thank! thank!thank!thank !thank!thank!thank!thank !thank!thank !thank!thank!thank!than k!thank!thank!thank!thank!thank!thank!thank!tha nk!thank!thank!thank!thank!thank!thank! ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Longvan159199 on 23 Tháng Tư, 2010, 04:46:31 AM
hay lam day minh rat thich!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dinhbac on 23 Tháng Tư, 2010, 07:08:20 AM
hay quá. xin cảm ơn nhiều.  :6 :7 :8
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yeunhac2002 on 23 Tháng Tư, 2010, 07:56:16 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Thanh Hoang on 23 Tháng Tư, 2010, 06:09:51 PM
Rất cám ơn và rất mong có nhiều sưu tầm hơn nữa.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hunglinus on 24 Tháng Tư, 2010, 07:37:19 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: loinn1001 on 24 Tháng Tư, 2010, 07:55:51 AM
Mình cũng thích thể loại tân cổ lắm!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: amnhaclanhacvang on 24 Tháng Tư, 2010, 01:42:20 PM
thank bac nhieu nha!nghe cai nay cho do nho que.hihi ;)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngage995 on 24 Tháng Tư, 2010, 02:21:38 PM
cố gắng chia sẽ nữa nha.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: isolated on 25 Tháng Tư, 2010, 04:58:40 AM
cảm ơn bạn nhiều lắm!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: h5n1_90 on 25 Tháng Tư, 2010, 10:50:42 AM
Hay quá nhỉ thanks thanks  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thiendat on 26 Tháng Tư, 2010, 11:17:48 AM
hay qua co neu co them nua thi cho em xin
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: linhmeo142 on 26 Tháng Tư, 2010, 11:31:36 AM
chơi khó nhau nhỉ^^ :6 lại phải trả lời nữa
chán quá
[/color][/s]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: teisho on 26 Tháng Tư, 2010, 05:51:17 PM
cám ơn các bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: blackenny on 26 Tháng Tư, 2010, 10:43:13 PM
Thanks nha đang tìm mấy hôm nay ^_________^
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Kaila on 27 Tháng Tư, 2010, 01:30:29 AM
ôi  tuyệt quá down cho bà ngoại mình nghe mới dc :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: penguinkid on 27 Tháng Tư, 2010, 01:39:22 AM
Thực sự rất khó tìm được tổng hợp Tân cổ giao duyên chất lượng cao như này :D
Thanks for sharing
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quochieu93 on 27 Tháng Tư, 2010, 02:58:01 AM
Mình tìm kiếm lâu rồi . cảm ơn bác nha :D . Nhà mình mà nghe được chắc vui lắm . Thanks nhìu nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: jet0720112 on 27 Tháng Tư, 2010, 05:55:44 AM
Thực sự rất khó tìm được tổng hợp Tân cổ giao duyên chất lượng cao như này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: htd1125 on 27 Tháng Tư, 2010, 08:25:59 AM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ongiaoi on 27 Tháng Tư, 2010, 05:54:51 PM
cam on rat ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhz27 on 27 Tháng Tư, 2010, 11:20:21 PM
Tân cổ giao duyên mình rất thích nhất là qua tiếng hát đã một thời vang bóng . Cám ơn bạn rát nhiều :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangk800 on 28 Tháng Tư, 2010, 12:41:36 AM
thank bác chủ topic caí nào
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haica on 28 Tháng Tư, 2010, 05:30:47 AM
Cảm ơn Bạn rất nhiều, mình đã kiếm nhiều nơi nhưng ko thấy.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bilamsao on 30 Tháng Tư, 2010, 11:49:11 PM
Nhieu the nay down tới lúc nào cho hêt?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phat274 on 01 Tháng Năm, 2010, 06:26:20 AM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vhau on 01 Tháng Năm, 2010, 12:01:06 PM
XIN CAM ON CAC BAC RAT NHIEU,ME CUA EM RAT THICH CA CO
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hatientech on 02 Tháng Năm, 2010, 04:21:53 AM
Sao chang thay link gi het vay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: MUSIC DJ on 02 Tháng Năm, 2010, 09:58:41 AM
nếu có tân cổ xưa thì hay lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: laitm7791 on 05 Tháng Năm, 2010, 07:15:28 PM
Cảm ơn bạn, mình rất thích chủ đề này.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: eicas on 06 Tháng Năm, 2010, 01:21:15 AM
 :13 CẢM ơn bác đã chia sẽ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quocqvq on 06 Tháng Năm, 2010, 04:17:31 AM
cám ơn bạn đã chia sẽ, mình rất thích nhạc tân cổ.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quocqvq on 06 Tháng Năm, 2010, 04:20:16 AM
nếu có tân cổ xưa thì hay lắm
bác có cái avatar tuyệt quá.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuantx69 on 06 Tháng Năm, 2010, 04:54:09 AM
toi rat yeu thich co nhac. xin chan thanh cam on ban da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuantx69 on 06 Tháng Năm, 2010, 05:01:44 AM
Thực sự rất khó tìm được tổng hợp Tân cổ giao duyên chất lượng cao như này
Thanks for sharing
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: rotzak on 06 Tháng Năm, 2010, 06:54:15 PM
cam on ban nhieu nhieu hen
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khanh1983 on 07 Tháng Năm, 2010, 01:15:17 AM
RAT CAM ON BAN DA POT
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vankhaisg on 07 Tháng Năm, 2010, 02:39:06 AM
Lâu lâu nghe tân cổ cũng thấy thật thú vị !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: DungRommel on 07 Tháng Năm, 2010, 03:55:01 AM
Rất cám ơn HBT nhiệt tình có công sưu tầm nhiều bài hát Tân Cổ Giao Duyên. cảm ơn nhiều nhé! :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thangloi5577 on 07 Tháng Năm, 2010, 08:23:22 PM
cam on ban nhieu thank thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khoctinhmhs on 07 Tháng Năm, 2010, 11:45:10 PM
Thank. Tìm mãi mới được
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: johnyluu on 08 Tháng Năm, 2010, 06:36:17 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tungcoi_online on 09 Tháng Năm, 2010, 02:59:39 AM
cam on ban rat nhieu, ba noi minh thich ngh the loai nay lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: giomua on 09 Tháng Năm, 2010, 07:12:48 AM
Cám ơn rất nhiều , hay quá
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mrzhongvn on 09 Tháng Năm, 2010, 08:31:46 AM
cảm ơn nhiều nha nhac hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: coinguon86 on 09 Tháng Năm, 2010, 01:53:24 PM
Mình cũng rất thích tân cổ,thank bạn nhiều nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mayha99 on 09 Tháng Năm, 2010, 07:26:23 PM
cam on ban nhieu, rat ky niem.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pnd030 on 10 Tháng Năm, 2010, 06:43:07 AM
thank you, de minh nghe thử
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: love_truongvu on 10 Tháng Năm, 2010, 02:27:24 PM
thank you, de minh nghe thử

Cảm ơn tất cả các bạn một album rất tuyệt vời
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kulyvn on 11 Tháng Năm, 2010, 01:28:57 AM
mình rất thích thể loại nhạc này mà lâu nay không tìm ra được đầy đủ như vậy.thank bạn rất nhiều..
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thamtuthanhlong on 11 Tháng Năm, 2010, 05:06:06 AM
Ối ối, lâu quá rồi mới tìm được.
Cám ơn rất nhiều.
tham tu (http://www.thamtuthanhlong.com)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thycm2002 on 11 Tháng Năm, 2010, 06:18:55 AM
Toan nhung bài hay. Cảm ơn nhieu lắm.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: meme2009 on 12 Tháng Năm, 2010, 05:52:10 AM
 ;D minh thich nghe ca co va cai luong lam do nhe  :14
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bichtv on 12 Tháng Năm, 2010, 06:26:59 AM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhchuong8252 on 12 Tháng Năm, 2010, 11:48:31 AM
cám ơn đại ca nhiều nhé !!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanchet345 on 13 Tháng Năm, 2010, 10:29:20 PM
cung tam dc thioi :P :-X :-*
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thaihostbc on 13 Tháng Năm, 2010, 11:00:05 PM
Sao khôn thấy link để down vậy?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: NNN$$$ on 15 Tháng Năm, 2010, 12:28:27 AM
cảm ơn bạn đã share nhưng mà làm sao dơn về đây???hĩxhix
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: amyefev on 15 Tháng Năm, 2010, 03:50:11 AM
Cám ơn rất nhiều :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: alucardvn on 16 Tháng Năm, 2010, 10:12:44 AM
 ;D,cám ơn nhiều,mình thích nghe lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: votainguyen on 16 Tháng Năm, 2010, 10:58:25 AM
lam sao donw  ve duoc
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: taiphan on 17 Tháng Năm, 2010, 08:27:46 AM
thanks you very much much
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: daigiaknr on 17 Tháng Năm, 2010, 09:30:37 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lenguyenkhoi on 17 Tháng Năm, 2010, 09:49:19 PM
cám ơn bạn rất nhiều.chúc sức khoẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Toan_LC on 18 Tháng Năm, 2010, 02:57:13 AM
Thật tuyệt khi nghe lai Album này.
cảm ơn bạn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lang_thang on 19 Tháng Năm, 2010, 10:12:51 PM
cảm ơn bạn nhiều  ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chaomaytaone on 20 Tháng Năm, 2010, 09:32:14 AM
cảm ơn bạn nhiều,tui mê mấy bản này lắm,nhât là Minh Vương với Lệ Thủy hát thì khỏi chê :13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: navinhbl on 20 Tháng Năm, 2010, 02:59:09 PM
cho tớ một vé, bạn sưu tầm được những nghệ sỹ hay không hà, many thanks!!!!!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hương tràm on 21 Tháng Năm, 2010, 12:55:20 AM
rất cám ơn bạn đa chia xẻ những tác phẩm cực hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: boylenovo on 21 Tháng Năm, 2010, 05:34:43 AM
thank bác HBT đã up cho a e,quý lắm đó
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: real29 on 21 Tháng Năm, 2010, 05:43:56 AM
Cảm ơn rất nhiều! mình rất thích nghe nhạc vàng
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khanh1983 on 21 Tháng Năm, 2010, 10:32:38 PM
yeu nhac vang nhat tren doi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: fongduong11 on 22 Tháng Năm, 2010, 02:00:19 AM
hoa ho aho ah oa skđak đalsjla
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tiengiay on 23 Tháng Năm, 2010, 11:58:05 PM
cam on, that la hay va quy gia
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bietchitlien on 24 Tháng Năm, 2010, 01:59:21 AM
Cám ơn bạn thật nhiều về những CD tân cổ này!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vk8687 on 24 Tháng Năm, 2010, 02:13:46 AM
hay đó , đang cần . Thank bạn nhiều !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: jedofus on 24 Tháng Năm, 2010, 06:18:37 PM
cam on ban nhieu nha  ;)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: saigonxua on 24 Tháng Năm, 2010, 11:24:49 PM
Chời ơi, còn gì tuyệt vời hơn, cám ơn bạn nhiều lắm!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: fire07 on 26 Tháng Năm, 2010, 05:10:32 AM
hay quá.
cảm ơn bạn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tjensjnh on 26 Tháng Năm, 2010, 05:33:44 AM
cảm ơn bạn đã chia sẻ!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tvu on 26 Tháng Năm, 2010, 09:57:36 AM
e nge noi dien dan nay lau roi ma k co dip ghe vao .minh thich tan co xua lam,cam on a e nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: jamesbondb6 on 26 Tháng Năm, 2010, 11:13:56 AM
Cám ơn bạn nhiều nha.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thaihao on 26 Tháng Năm, 2010, 09:22:55 PM
toi rat thich the loai nhac nay .cam on nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khanh1983 on 26 Tháng Năm, 2010, 10:55:26 PM
day la lan thu 3 minh vao forom
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: talankazushi on 27 Tháng Năm, 2010, 12:58:14 AM
sao hok thay link down nhỉ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hungcom on 27 Tháng Năm, 2010, 07:55:42 PM
thank ban rat nhieu nhe  !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: shorthair on 27 Tháng Năm, 2010, 11:56:04 PM
thanks for sharing ! bac that la pro :))) !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tanpro1972 on 28 Tháng Năm, 2010, 12:29:03 AM
Cho minh xin link dowload voi.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: goldpink on 28 Tháng Năm, 2010, 04:16:02 AM
hi cam on nhung khong thay link
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: w7xtc on 28 Tháng Năm, 2010, 05:32:15 AM
Rất hay,c ảm ơn nhiều nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sopforever on 28 Tháng Năm, 2010, 11:30:41 AM
thank!cậu của mình thích lắm,may mà có bạn giúp đó,phát huy nhen :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vjt.rajny on 29 Tháng Năm, 2010, 06:54:08 AM
hix....lai con phai tra loi nua~ a`...cam on , 1000 la`n xin cam on...u' 0+'!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: venpclb on 31 Tháng Năm, 2010, 09:14:14 AM
cam on nahc hay qua di
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: KAKALX on 01 Tháng Sáu, 2010, 12:22:08 PM
Nghe lai tuong co nhu tro ve nhung ngay thang au tho. Fantatics!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: taolacui on 02 Tháng Sáu, 2010, 12:14:40 AM
cám ơn bạn rất nhiều nha, mình thích nghe mấy bài này lém
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: www.thamtunamviet.com on 02 Tháng Sáu, 2010, 07:50:57 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  


cảm ơn chủ topic đã chia sẻ

LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenduy111 on 03 Tháng Sáu, 2010, 10:09:26 PM
Cam on ban da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kienlua on 04 Tháng Sáu, 2010, 01:10:34 AM
rất hay em rất thích ấy nghệ sĩ này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: aznziek on 04 Tháng Sáu, 2010, 09:37:02 AM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cancntt on 05 Tháng Sáu, 2010, 01:34:55 AM
vừng ơi mở cửa ra.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: wazari on 05 Tháng Sáu, 2010, 02:33:38 AM
Cam on da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhdhl2003 on 05 Tháng Sáu, 2010, 02:44:25 AM
Đang kiếm quá trời mà không thấy, cảm ơn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: indigo on 05 Tháng Sáu, 2010, 02:57:29 PM
tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: boytiengiang on 06 Tháng Sáu, 2010, 07:24:30 AM
cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Duong-An on 07 Tháng Sáu, 2010, 01:30:39 AM
thank! mình rất thích thể loại này.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vipmapperf2 on 07 Tháng Sáu, 2010, 02:52:34 AM
thanks bạn tìm mãi mới thấy :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lamde83 on 07 Tháng Sáu, 2010, 07:47:43 AM
Xin cám ơn rất nhiều !!!!!!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: laogiamr on 07 Tháng Sáu, 2010, 01:28:10 PM
tan co giao duyen mang dam tinh dan toc. Thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dangthuy on 08 Tháng Sáu, 2010, 03:58:26 AM
Tuyệt vời, lâu nay không biết, Cảm ơn nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: daobaduc5690 on 08 Tháng Sáu, 2010, 06:07:28 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: haiphung on 09 Tháng Sáu, 2010, 12:11:05 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: samsungvn on 09 Tháng Sáu, 2010, 11:27:13 AM
Cám ơn bạn nha!  :18
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: canhvacbay on 10 Tháng Sáu, 2010, 05:43:51 AM
cam on ban .canhvacbay nghi la con rta nhieu bai tan co hay nua ma bi that lac do.canhvacbay co vai bai trong bangcasett kh biet lam sao post len day chia se ...
-gio nay ah o dau
-hai ki niem 1 chuyen di
-nam nay em may tuoi
-6 thang quan truong
-trang tan tren he pho
-do tinh lo chuyen
-hai mua mu'a
-.....
co ban nao giup khong canhvac se post len chia se cho.
than men
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khietsivc on 10 Tháng Sáu, 2010, 09:02:19 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: qwerty on 10 Tháng Sáu, 2010, 11:38:10 AM
hay quá cám ơn anh nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vuvuson on 11 Tháng Sáu, 2010, 10:51:56 AM
Thanks ban nhieu lam, minh tim may chuong trinh nay gio moi thay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phuongduy1976 on 12 Tháng Sáu, 2010, 04:53:41 AM
Thật tuyệt vời. Cám ơn rát nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: beulll19892004 on 12 Tháng Sáu, 2010, 08:02:16 AM
cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nokia_long on 12 Tháng Sáu, 2010, 01:39:47 PM
cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nglacier2010 on 15 Tháng Sáu, 2010, 05:16:11 AM
 :23 Sao tôi thử down hoài mà chẳng được, thử lần nữa xem. Thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nglacier2010 on 16 Tháng Sáu, 2010, 01:34:36 AM
Hanh phuc se luon o trong tam tay ban neu ban biet tran trong no-Ngan Ngu Mong Co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhcuongpro1234 on 16 Tháng Sáu, 2010, 01:01:48 PM
Hay quá, thank các bạn rất nhiều nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuongla193 on 16 Tháng Sáu, 2010, 01:43:09 PM
Cảm ơn...cho mình down cái :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: giahuy on 16 Tháng Sáu, 2010, 02:07:12 PM
Hay quá, thank các bạn rất nhiều nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tam2009hd on 16 Tháng Sáu, 2010, 09:54:34 PM
Cám ơn các bạn rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: CrAZy13 on 17 Tháng Sáu, 2010, 08:25:53 AM
cám ơn ạ bum bum <~~ 5 chữ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lycafe on 18 Tháng Sáu, 2010, 02:22:23 AM
cam on rat nhieu. that la hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: luanntceo on 18 Tháng Sáu, 2010, 07:35:19 AM
rat tuyet, cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khanhnguyenst on 19 Tháng Sáu, 2010, 09:10:10 AM
Siêu phẩm, cảm ơn pac rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bachkhacthien on 19 Tháng Sáu, 2010, 09:47:50 AM
thanks :1 minh chua dơn duoc nhuhng
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: real_rosette on 20 Tháng Sáu, 2010, 01:17:50 AM
thích Tấn Tài nhất lun đó!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhle246 on 20 Tháng Sáu, 2010, 01:36:54 AM
hay lam cam on ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phanloclk on 20 Tháng Sáu, 2010, 11:03:41 AM
 :15 Cam on ban rat nhieu.
Minh tim hoai may bai ca co xua. Moi lan nghe lai, nhu tro ve tuôi tho.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quocdatyeunhacchelinh on 20 Tháng Sáu, 2010, 10:01:40 PM
cám ơn bạn đã chia xẽ những bài tân cổ giao duyên bất hủ .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lenguyen179 on 20 Tháng Sáu, 2010, 11:01:55 PM
cám ơn bạn nhiều lắm !!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: caothu on 24 Tháng Sáu, 2010, 06:00:40 AM
MInh cung rat thich nghe nhac tan co, cam on ban da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: caocuongdkc on 25 Tháng Sáu, 2010, 08:37:18 AM
dung niem dam me cua tui roi, thanks!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duke123 on 26 Tháng Sáu, 2010, 03:39:00 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tydanh on 26 Tháng Sáu, 2010, 04:02:48 AM
Da qua! Da ta nhieu nhieu thiet nhieu...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tydanh on 26 Tháng Sáu, 2010, 04:04:24 AM
Hay qua kiem lau roi gio moi duoc
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tydanh on 26 Tháng Sáu, 2010, 04:13:42 AM
Da qua lau roi moi thay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tommyleo on 26 Tháng Sáu, 2010, 06:08:22 AM
Cám ơn bạn nhiều lắm, Mình mê cải lương nhất! hhihi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mcvz on 27 Tháng Sáu, 2010, 01:39:26 AM
cam on ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hihihehe on 27 Tháng Sáu, 2010, 04:31:18 AM
LAM ON CHI CACNH1 NGHE NHAC ĐI!!!!!!!!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhocchon on 27 Tháng Sáu, 2010, 05:43:22 AM
Thanks chủ topic, các bài trong này có rất nhiều bài mà mình thích từ nhỏ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tqthinh on 27 Tháng Sáu, 2010, 06:20:36 AM
Great! Thank you so much dude!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: centema on 27 Tháng Sáu, 2010, 11:43:23 AM
ok, that tuyet. Toi rat thich ch de nay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: van_persi88 on 27 Tháng Sáu, 2010, 11:41:15 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]


cam on nhieuIIII!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: viethaicontrol on 28 Tháng Sáu, 2010, 12:13:48 AM
rat hay cam on bac
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhtuongicb on 28 Tháng Sáu, 2010, 10:13:29 AM
cho minh xin voi, cam on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhtuongicb on 28 Tháng Sáu, 2010, 11:49:00 AM
cho minh xin voi, cam on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: b184align on 29 Tháng Sáu, 2010, 03:15:57 PM
hay ko the nhi neu hay cam on nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhba on 30 Tháng Sáu, 2010, 05:44:09 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tandat212 on 01 Tháng Bảy, 2010, 08:49:43 AM
cam on ban nhieu nhe, minh thich lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kdarch on 01 Tháng Bảy, 2010, 12:41:14 PM
Cảm ơn. Chúc sức khỏe.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dohoang62 on 02 Tháng Bảy, 2010, 02:45:22 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
ok
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Arlen on 03 Tháng Bảy, 2010, 12:25:35 AM
Cam on ban da chia se nhung giong nhac tan co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: onkyo09 on 03 Tháng Bảy, 2010, 01:43:05 AM
thanks bác đã upload chia sẻ  :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tranxuanloc on 03 Tháng Bảy, 2010, 01:04:37 PM
tôi rất thích trang tân cổ giao duyên
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhatdn1184 on 04 Tháng Bảy, 2010, 06:11:35 AM
cảm ơn mọi người đã chia sẻ những bài nhạc hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: env.minhtri on 04 Tháng Bảy, 2010, 06:22:50 AM
chac nghe hay lam day
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: congaudien on 04 Tháng Bảy, 2010, 06:27:46 AM
buồn buồn nghe tạm vậy
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phalebuon113 on 04 Tháng Bảy, 2010, 09:28:42 AM
thank you for share !!!!! thank thank
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trailangtu on 04 Tháng Bảy, 2010, 12:04:47 PM
cam on rat nhieu, cho minh nghe voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: baluu on 04 Tháng Bảy, 2010, 06:18:24 PM
thank you ban vo cung
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nokiavt2002 on 05 Tháng Bảy, 2010, 02:07:37 AM
thannks :) thanks nhieu nhieu nhieu nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: theeastmagic on 05 Tháng Bảy, 2010, 05:02:08 AM
Cảm ơn chủ Topic đã chia sẻ những bài hát.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phantienbach on 05 Tháng Bảy, 2010, 09:22:04 AM
cac album nay hay qua.cho em dơnload
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phantienbach on 05 Tháng Bảy, 2010, 09:24:10 AM
bai nay hay lam do.minh rat thich nghe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duongvuvu123 on 05 Tháng Bảy, 2010, 09:23:23 PM
rất cám ơn bạn đã chia sẻ!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhhan74 on 06 Tháng Bảy, 2010, 02:56:21 AM
Cam On Ban Nhieu Nhe Nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chicobanbethoi on 06 Tháng Bảy, 2010, 10:03:03 PM
cam on nhieu ban nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lamlam on 06 Tháng Bảy, 2010, 11:01:46 PM
Cam on ban nhieu nghe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: googledh on 08 Tháng Bảy, 2010, 05:22:05 AM
Thank nhiều nhiều ke ke ke
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vesaulotxac on 08 Tháng Bảy, 2010, 08:38:58 AM
thank , cam o :5 :7n lam lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lythongnay on 09 Tháng Bảy, 2010, 08:08:54 AM
cảm ơn bạn rất nhiều khi đã chia sẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dinhkim on 09 Tháng Bảy, 2010, 09:34:25 AM
hay lam , minh rat thich
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bhnguyen2801 on 09 Tháng Bảy, 2010, 11:49:59 AM
mình thích Minh Vương Lệ Thủy lắm lắm, Thanks chủ thớt nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: buicuong on 09 Tháng Bảy, 2010, 08:08:35 PM
Thanks bác đã chia sẻ những bài hát hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: setuploves on 09 Tháng Bảy, 2010, 11:38:55 PM
cảm ơn bạn nhiều hay quá
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: finalmem on 10 Tháng Bảy, 2010, 01:06:39 PM
Cám ơn nhiều, mình rất thích thể loại này :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kitomeo on 11 Tháng Bảy, 2010, 10:57:41 AM
thanks ban da shrrre tuyet
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhaviet on 11 Tháng Bảy, 2010, 11:04:39 AM
cam on nhieu ban nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kitomeo on 12 Tháng Bảy, 2010, 11:45:59 AM
hay lem thanks sharre phat huy nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: yokelchuong on 12 Tháng Bảy, 2010, 11:20:39 PM
the loai nay cung lam minh dem me khong kem nhac ling dau nhe! Cam On cac ban!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 0dangky on 13 Tháng Bảy, 2010, 06:19:57 AM
Rất cám ơn, tôi rất thích thể loại này, hôm nay thấy được thật là vui. Thank nhé.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: boro on 13 Tháng Bảy, 2010, 05:26:37 PM
cam on ban da post
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: taquoc on 13 Tháng Bảy, 2010, 11:18:51 PM
ủa sao tui không thấy link cd rước tình về với quê hương vậy ta
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tangkinhcac2005 on 14 Tháng Bảy, 2010, 01:13:09 AM
Rất cảm ơn. Cho tôi xin links nhé.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tangkinhcac2005 on 14 Tháng Bảy, 2010, 01:18:25 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: scbvodanh on 14 Tháng Bảy, 2010, 02:11:22 AM
sad wqe qwe qwe ad ewe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 123goto321 on 14 Tháng Bảy, 2010, 02:57:57 AM
Great ! Quality music. Cảm ơn bạn nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Game0ver on 14 Tháng Bảy, 2010, 04:41:01 AM
Cam on da chia se !!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vuonganh80 on 14 Tháng Bảy, 2010, 08:53:49 AM
cam on ban rat rat nhieu nhieu!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: toto14711 on 14 Tháng Bảy, 2010, 09:20:39 PM
Cam on ong noi cua toi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 131206176 on 15 Tháng Bảy, 2010, 12:03:54 AM
Hay quá, em đang tìm một CD như thế này cho ông anh mà tìm mãi mới thấy.
Cảm ơn anh nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: momdatrang on 15 Tháng Bảy, 2010, 03:28:44 AM
thanks a lot.
he he he
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dohoangthien on 16 Tháng Bảy, 2010, 02:53:11 AM
Thank you for sharing...mình đang download
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: binhmetalica on 16 Tháng Bảy, 2010, 06:07:04 AM
Không biết chất lượng âm thanh có đều không bạn?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tubao on 16 Tháng Bảy, 2010, 11:18:36 AM
Hix, hay quá mà không thấy link để down
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chaudoc12f on 16 Tháng Bảy, 2010, 04:58:00 PM
cam on ban rat nhieu. 
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: saigonmp3 on 17 Tháng Bảy, 2010, 01:22:22 AM
Thank you so much for sharing. I love Cai Luong
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: null7x on 17 Tháng Bảy, 2010, 05:40:13 AM
hay quá,  ....................... Thanks chu topic.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: loctai.com on 17 Tháng Bảy, 2010, 07:47:25 AM
Hay quá nhỉ thanks thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: qrong on 17 Tháng Bảy, 2010, 10:10:03 AM
cám ơn nhìu hen biz biz
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sumakho on 17 Tháng Bảy, 2010, 12:08:44 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kid0717 on 18 Tháng Bảy, 2010, 05:13:28 AM
thật tuyệt vời, những bài tân cổ thât hay, tiếng hát vượt cả thời gian. Mình thích lắm.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: theanhpk00 on 19 Tháng Bảy, 2010, 12:48:28 AM
thanks bạn đã chia sẽ cùng mọi người
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duchoangct502 on 19 Tháng Bảy, 2010, 02:54:55 AM
Thanks ban nhiu nha Hi hi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: linh_pq on 19 Tháng Bảy, 2010, 08:17:39 AM
xin cam on nhiu nhe! cho minh down voi! neu duoc minh cam on tiep ne...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phavaha on 19 Tháng Bảy, 2010, 11:05:32 AM
Cam on ban da chi se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phichau on 19 Tháng Bảy, 2010, 12:25:10 PM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duchoangct502 on 19 Tháng Bảy, 2010, 10:54:54 PM
Thanks ban nhieu nhieu nhe !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thismye on 20 Tháng Bảy, 2010, 01:32:28 AM
Cám ơn vì đã cho tôi hy vọng. Nhưng xin thưa : chớ co làm khó người yêu nhạc quá.Trong ba năm qua, tôi đã vào đây nhiều lần mà chỉ hoài công. đến hôm nay tôi mới biết rằng cần phải đăng ký thành viên !!! mấy tấm hình bìâ đĩâ quá lớn và cái câu phải "trả lời chủ đề" đặt ở cuối trang TCGD thật là bất tiện và giống như môt câu đố, ngớ ngẩn lắm.Cứ nói thẳng là cần phải đăng ký và đặt ở đầu trang.Thú thật, sau khi đăng ký, tôi viêt ý kiến ngay mà cũng chưa biết co tải được nhạc khg.Chuyên đăng nhập ơ đây cũng là một vấn đề cà biệt gây khó khăn cho thành viên mà không diên đàn nào có được. Các vị co cách nào làm cho vấn đề đơn giản bớt đi khg.Nếu được như thế thì tính công đồng sẽ cao hơn và diễn đán sẽ phát triển nhanh hơn nhiều. 
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ttranmgl on 20 Tháng Bảy, 2010, 03:40:46 AM
Dia rat hay, cam on nhiu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khanhquy177 on 20 Tháng Bảy, 2010, 05:06:56 AM
Cám ơn bạn rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tungxam on 20 Tháng Bảy, 2010, 12:20:39 PM
thank nhieu nhe ban cam on nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anglelover on 21 Tháng Bảy, 2010, 09:39:34 AM
cam on chu top nhiu nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thuanthien123 on 21 Tháng Bảy, 2010, 11:49:39 PM
 Thanksssss.... đang tìm nhạc thể loại này đây.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hthong789 on 22 Tháng Bảy, 2010, 01:02:35 AM
thank you for your sharing
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sweetman on 22 Tháng Bảy, 2010, 01:24:10 AM
vợ mình rất thích cải lương, cảm ơn nhiều nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: binhvt on 23 Tháng Bảy, 2010, 02:37:31 AM
Rất cảm ơn bạn vì những bài tân cổ tuyệt vời!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuandung05 on 23 Tháng Bảy, 2010, 03:00:53 PM
Cám ơn bạn thật nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lechican on 24 Tháng Bảy, 2010, 01:27:33 AM
Mình nhờ trang web này  mà load  về cho Má mình nghe. Má vui lắm. Cảm ơn các bạn nhiều lắm!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: timchutbinhyen on 24 Tháng Bảy, 2010, 09:15:13 AM
Mỗi lần tãi nhạc đều phải thank mõi tay quá
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: camcuoi_hehe on 24 Tháng Bảy, 2010, 11:12:12 AM
Tôi yêu nhạc vàng. Cảm ơn các anh các chị nhiều nhé!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: diego2007 on 24 Tháng Bảy, 2010, 11:19:44 AM
TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO. CÁM ƠN RẤT NHIỀU.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lyminhthanganh on 24 Tháng Bảy, 2010, 09:56:06 PM
Thanks you fỏ you. Happy day news
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuyetngoc92 on 25 Tháng Bảy, 2010, 01:39:27 AM
Cam on rat nhiu`ah. :D ...
ba em rat thich Co~ nhac :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phamquy26 on 25 Tháng Bảy, 2010, 06:41:15 PM
Hay quá nhỉ thanks thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cdktktcn2 on 26 Tháng Bảy, 2010, 01:29:24 AM
Tôi rấ thích nghe những bài tân cồ này.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhnc_t0603l on 26 Tháng Bảy, 2010, 03:18:33 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


Cảm ơn bạ nhé!

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenngoc8x on 27 Tháng Bảy, 2010, 12:17:10 AM
Thank u very much             !
Đang tìm thể loại này nghe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chuotkduoi on 27 Tháng Bảy, 2010, 06:10:10 AM
Niềm đam mê của tui là những bài nhạc cổ và cải lương. Thanks a lot.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sautimthiephong on 27 Tháng Bảy, 2010, 03:45:38 PM
Cam on ban HBT rat nhieu. Minh cung rat thich tan co giao duyen do nghe si ngay xua ca.
Thanks cac bac, em down bai hat day
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dankhu2 on 27 Tháng Bảy, 2010, 09:46:20 PM
cảm ơn nhiều vì sự chia sẻ của bạn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kcsphu on 27 Tháng Bảy, 2010, 11:32:33 PM
thank ban. chat luong nhac rat tot .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khongtinhdaisu on 28 Tháng Bảy, 2010, 04:24:11 AM
nhac hay laém , caùm ôn nhieàu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: aloaloso on 28 Tháng Bảy, 2010, 09:03:11 AM
thanks bác nhưng bác làm mất thời gian quá
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tantoi on 28 Tháng Bảy, 2010, 10:29:50 AM
bay gio lai thich nghe cai luong qua...thank ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ilovefootball on 29 Tháng Bảy, 2010, 02:31:39 AM
Rất hay!!!!!!!!!! Đây là nhwng bài mẹ mình thích
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lanbin on 29 Tháng Bảy, 2010, 02:54:41 AM
hay vì từ nhỏ tôi đã thích dòng nhạc này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: curlyhair on 29 Tháng Bảy, 2010, 04:47:43 AM
CAM ON BAN RAT NHIEU
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trantom1 on 29 Tháng Bảy, 2010, 05:37:38 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  


Thank you very much :22. I am looking for it


LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenquangminh000 on 29 Tháng Bảy, 2010, 07:49:56 AM
cảm ơm bạn rất nhiều về album!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thanhtaivt on 30 Tháng Bảy, 2010, 04:40:10 AM
hay vì từ nhỏ tôi đã thích dòng nhạc này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thuanxp on 30 Tháng Bảy, 2010, 04:41:59 AM
rất cảm ơn bạn đã chia sẻ ;)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: abcgame01 on 30 Tháng Bảy, 2010, 05:04:08 AM
Cam On ! Cam on rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: themonk on 31 Tháng Bảy, 2010, 12:20:08 AM
wow toàn hàng cổ không hà , cám ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: brother41 on 31 Tháng Bảy, 2010, 10:01:40 AM
hi, m thích nhất loại nhặc này khi nằm nghe vào ban đêm. thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nh_ha on 31 Tháng Bảy, 2010, 10:25:04 AM
Cám ơn đã share! Sao mà chỗ nào cũng giấu hết vậy (Sorry mới tham gia diễn đàn) Cái này tìm người mê đã khó còn giấu làm gì!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mp3 on 01 Tháng Tám, 2010, 09:54:55 AM
hay đấy cảm ơn nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tungxam on 01 Tháng Tám, 2010, 01:38:46 PM
thank ban nhieu lam.......................nhieu that nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhduc61 on 02 Tháng Tám, 2010, 07:48:49 AM
xin chao,minh la thanh vien moi!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuimia99099 on 03 Tháng Tám, 2010, 09:35:43 AM
Cám ơn bạn nhiều, mình rất thích thể loại này
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: longnhan9 on 04 Tháng Tám, 2010, 12:23:14 AM
cam on ban rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: alh1234 on 04 Tháng Tám, 2010, 02:40:01 AM
hay wá cảm ơn chủ tớt
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 0dangky on 04 Tháng Tám, 2010, 06:06:59 AM
Xin cam on, nhieu bai hay qua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: laivanminh on 04 Tháng Tám, 2010, 10:11:28 PM
hay qua cam on ban chu thot
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phungsitran on 05 Tháng Tám, 2010, 09:38:11 AM
t h a n              k you
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ex_one238 on 05 Tháng Tám, 2010, 10:46:51 AM
Thanks mình đang cần gấp ...................
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thaylong on 05 Tháng Tám, 2010, 11:09:46 PM
cám ơn , tân cổ có cái hay riêng
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gameboy224ltn on 06 Tháng Tám, 2010, 12:25:34 AM
thanks.minh rat can nhung bai nay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sunspa99 on 06 Tháng Tám, 2010, 06:29:53 AM
QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI, GẮN LIỀN VỚI KHÚC DÂN CA
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sontac on 06 Tháng Tám, 2010, 02:45:39 PM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vule on 07 Tháng Tám, 2010, 02:18:26 AM
hi!

lâu lâu ghé vào thăm nên quên điều lệ. cho mình tải về nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: baong76 on 07 Tháng Tám, 2010, 03:40:05 AM
Cam on ban HBT rat nhieu. Minh cung rat thich tan co giao duyen do nghe si ngay xua ca.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: leica on 07 Tháng Tám, 2010, 10:22:38 AM
Câm on ban da chia se cd tan co rat hay.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chuvanan on 07 Tháng Tám, 2010, 11:31:55 AM
Cám ơn bác vì đã share cho anh em
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sonpmkt on 07 Tháng Tám, 2010, 12:12:01 PM
Bộ sưu tập rất công phu & cũng rất hay!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: shinichi on 07 Tháng Tám, 2010, 01:44:43 PM
sao khong nghe duoc vay cac ban
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhduc22t on 08 Tháng Tám, 2010, 02:59:14 AM
hay qua ba con oi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nnhatsang on 08 Tháng Tám, 2010, 03:58:45 AM
Đang tìm lại những bài vọng cổ hay, cám ơn bạn :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: only one on 08 Tháng Tám, 2010, 08:20:54 AM
Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gngdoan on 09 Tháng Tám, 2010, 02:34:44 AM
Cảm ơn chủ topic rất nhiều :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ptnam11 on 09 Tháng Tám, 2010, 11:27:17 AM
cam on nhieu nhe cac ban oi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huabachdang on 09 Tháng Tám, 2010, 11:50:11 AM
Cam on ban rat nhieu :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: josecostella on 09 Tháng Tám, 2010, 05:21:56 PM
Cho toi nghe voi ban, cam on nhieu.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khaaaaaa on 10 Tháng Tám, 2010, 08:00:51 AM
 cam on anh nhiu lam,cai nay em tim cho me cua em nghe :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: taptanh_cado on 10 Tháng Tám, 2010, 10:05:48 AM
cảm ơn bạn nhiều nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huutho305 on 10 Tháng Tám, 2010, 11:34:12 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  


cam on ban

Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: leducdat79 on 10 Tháng Tám, 2010, 11:53:44 PM
Cảm ơn đã chia sẻ CD này. Mình khoái nghe nhạc vàng lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tungpmfp on 11 Tháng Tám, 2010, 04:00:21 AM
Đang tìm kiếm mãi không ra, xin cảm ơn!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tao0tin on 11 Tháng Tám, 2010, 03:10:14 PM
hay lam, cam on nhieu.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nbkyna on 11 Tháng Tám, 2010, 11:42:14 PM
Nói đến cổ nhạc không ai có thể bỏ qua được bài Vọng Cổ, một loại bài hát đã làm say mê bao nhiêu triệu con tim Việt Nam do tính chất mùi mẫn lúc trình diễn cũng như tự do ngân dài mỗi đầu câu của người hát.  Nguyên thủy của chữ Vọng Cổ là do từ Dạ Cổ Hoài Lang (đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chàng), do ông Cao Văn Lầu, biệt hiệu là Sáu Lầu quê ở Tân An đến định cư ở Bạc Liêu lúc còn nhỏ. Ông sáng tác bài Dạ Cổ Hoài Lang vào khoảng năm 1918, và chịu nhiều ảnh hưởng của bài Tứ Ðại Oán và bài Hành Vân. Khởi đầu, bài Dạ Cổ Hoài Lang chỉ có 20 câu, mỗi câu 2 nhịp, lần lần thành 4 nhịp đầu tiên hát trên sân khấuTập Ích Ban năm 1921, và thành 8 nhịp trên sân khấu Tái Ðồng Ban năm 1922. 
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: itstudy on 12 Tháng Tám, 2010, 01:10:52 AM
CD này hay lắm xin cám ơn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hainhim on 12 Tháng Tám, 2010, 03:10:06 AM
Quá tuyệt vời, ngồi tải cả ngày lun  :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: longdanghoang on 12 Tháng Tám, 2010, 11:27:32 AM
Xin cảm ơn! Mình cũng rất thích các câu vọng cổ mùi mẫn :13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: congducspk on 12 Tháng Tám, 2010, 11:42:09 AM
that tuyet voi.cam on ban nhieu.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vluc on 12 Tháng Tám, 2010, 10:28:42 PM
Rất cám ơn đã post bài này, tôi yêu vọng cổ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kenuavoi on 13 Tháng Tám, 2010, 12:53:03 AM
em xin chan thanh cam on!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: linux07 on 14 Tháng Tám, 2010, 01:12:18 AM
Hay quá, cảm ơn bạn nhiều nhe ....:)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hungho on 14 Tháng Tám, 2010, 03:11:23 AM
Hay quá, cám ơn bạn nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: khaidp on 14 Tháng Tám, 2010, 03:17:51 AM
lam sao de download duoc chi giup minh voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: jupitervn207 on 14 Tháng Tám, 2010, 04:13:04 AM
Tuyệt quá ! down về mới được, Thanks nhiều....
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhatbon on 14 Tháng Tám, 2010, 11:11:51 AM
Cam on ban da post
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: batthanhdanh007 on 15 Tháng Tám, 2010, 10:11:37 AM
 ;D tuyệt vời, đúng là thứ mình đã tìm kiếm từ lâu. Thanks you so much
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hokudai on 15 Tháng Tám, 2010, 01:37:49 PM
Thanks! Không phải người việt trẻ không thích ca cổ, cải lương mà người hát ca cổ cải lương không biết làm nó sống sót. Bằng chứng là nhiều người tìm về những bản nhạc cổ trước 1975 nè.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Lê Hạnh on 15 Tháng Tám, 2010, 04:21:10 PM
cám ơn nhiều lắm và thep mình nghĩ trên thị trường bày giờ chỉ có filesend là dễ load nhất
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: manhhao7777 on 15 Tháng Tám, 2010, 11:11:57 PM
Thanks chủ Topic đã chia sể
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: willowtran on 16 Tháng Tám, 2010, 05:57:38 AM
cam on nha
minh dang can may bai nay ne
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: netsieutoc on 16 Tháng Tám, 2010, 06:57:42 AM
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quehuongoi on 16 Tháng Tám, 2010, 07:54:45 AM
Xin phép close topic kakakakakaka
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: onganhhatay on 16 Tháng Tám, 2010, 07:55:57 AM
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quehuongoi on 16 Tháng Tám, 2010, 08:00:41 AM
Tân Cổ Giao Duyên - QUÁN GẤM ĐẦU LÀNG - P1

http://www.megaupload.com/?d=7XJZGOTO
http://www.mediafire.com/file/gwzilk2818a/Tan Co Giao Duyen - QUAN GAM DAU LANG-P1-HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60768920/fd833f08/Tan_Co_Giao_Duyen_-_QUAN_GAM_DAU_LANG-P1-HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - QUÁN GẤM ĐẦU LÀNG - P2

http://www.megaupload.com/?d=KEGTGRKQ
http://www.mediafire.com/file/qt0p5qqd0pj/Tan Co Giao Duyen - QUAN GAM DAU LANG-P2-HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60807872/494d9775/Tan_Co_Giao_Duyen_-_QUAN_GAM_DAU_LANG-P2-HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - Tiếng Hát LỆ THUỶ & MINH VƯƠNG - P1

http://www.megaupload.com/?d=E9SVOUC0
http://www.mediafire.com/file/5zjxyc7unya/Tan Co Giao Duyen-LE THUY - MINH VUONG-P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60879443/4e82a667/Tan_Co_Giao_Duyen-LE_THUY_-_MINH_VUONG-P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - Tiếng Hát LỆ THUỶ & MINH VƯƠNG - P2

http://www.megaupload.com/?d=TXDS22MI
http://www.mediafire.com/file/10opqcfmvrr/Tan Co Giao Duyen-LE THUY - MINH VUONG-P2- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60886990/b0ce9d44/Tan_Co_Giao_Duyen-LE_THUY_-_MINH_VUONG-P2-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - MƯỜI THƯƠNG - P1

http://www.megaupload.com/?d=0858S07W
http://www.mediafire.com/file/r8rdltucc2h/Tan Co Giao Duyen - MUOI THUONG - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60892403/42df5a03/Tan_Co_Giao_Duyen_-_MUOI_THUONG_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - MƯỜI THƯƠNG - P2

http://www.megaupload.com/?d=S04JTHQ6
http://www.mediafire.com/file/r0bhk5hncrq/Tan Co Giao Duyen - MUOI THUONG - P2- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60901967/cfc9b4f5/Tan_Co_Giao_Duyen_-_MUOI_THUONG_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - Tiếng Hát MINH VƯƠNG * MÀU TÍM HOA SIM - P1

http://www.megaupload.com/?d=RB2U1CHF
http://www.mediafire.com/file/zfeve9bpize/Tieng Hat MINH VUONG - Mau Tim Hoa Sim - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60909258/bdba3da9/Tieng_Hat_MINH_VUONG_-_Mau_Tim_Hoa_Sim_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - Tiếng Hát MINH VƯƠNG * MÀU TÍM HOA SIM - P2

http://www.megaupload.com/?d=LCPEY0A
http://www.mediafire.com/file/y2rch8ydmty/Tieng Hat MINH VUONG - Mau Tim Hoa Sim - P2 - HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60921970/32764377/Tieng_Hat_MINH_VUONG_-_Mau_Tim_Hoa_Sim_-_P2_-_HBTYeuNhacVang.html

Những Trích Đoạn Cải Lương Nổi Tiếng - KẺ BÊN TRỜI - P1

http://www.megaupload.com/?d=J5HIIYGA
http://www.mediafire.com/file/tts4qoysbju/KE BEN TROI - Nhung Trich Doan Cai Luong Noi Tieng - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61009286/6ed4349f/KE_BEN_TROI_-_Nhung_Trich_Doan_Cai_Luong_Noi_Tieng_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Những Trích Đoạn Cải Lương Nổi Tiếng - KẺ BÊN TRỜI - P2

http://www.megaupload.com/?d=8QP5K45R
http://www.mediafire.com/file/gju7hbyfxks/KE BEN TROI - Nhung Trich Doan Cai Luong Noi Tieng - P2 - HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60948994/59d010ca/KE_BEN_TROI_-_Nhung_Trich_Doan_Cai_Luong_Noi_Tieng_-_P2_-_HBTYeuNhacVang.html


Tân Cổ Giao Duyên - ĐÊM TRÊN ĐẢO HOANG - P1

http://www.megaupload.com/?d=Y1SHNCXR
http://www.mediafire.com/file/vsneuvwyois/Tan Co Giao Duyen - DEM TREN HOANG DAO - P1-  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61023893/1f4fc783/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DEM_TREN_HOANG_DAO_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - ĐÊM TRÊN ĐẢO HOANG - P2

http://www.megaupload.com/?d=F0BDQ0T2
http://www.mediafire.com/file/edxgvvz8tmb/Tan Co Giao Duyen - DEM TREN HOANG DAO - P2-  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61028885/3836d4f6/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DEM_TREN_HOANG_DAO_-_P2-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - PHẬN LÀM DÂU - P1

http://www.megaupload.com/?d=5DNVUYWP
http://www.mediafire.com/file/9gmc3khndiu/Tan Co Giao Duyen - PHAN LAM DAU - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61258769/5bb78f75/Tan_Co_Giao_Duyen_-_PHAN_LAM_DAU_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - PHẬN LÀM DÂU - P2

http://www.megaupload.com/?d=PC12VTIU
http://www.mediafire.com/file/mcwgtfuexen/Tan Co Giao Duyen - PHAN LAM DAU - P2- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61139355/cf4dd82a/Tan_Co_Giao_Duyen_-_PHAN_LAM_DAU_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - NGƯỜI EM VỸ DẠ - P1

http://www.megaupload.com/?d=6EYI1MDC
http://www.mediafire.com/file/2oxmkjy2dda/Tan Co Giao Duyen - NGUOI EM VY DA - P1-  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61152871/ae02e3f1/Tan_Co_Giao_Duyen_-_NGUOI_EM_VY_DA_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - NGƯỜI EM VỸ DẠ - P2

http://www.megaupload.com/?d=GRL3APLP
http://www.mediafire.com/file/zznkbjcwygm/Tan Co Giao Duyen - NGUOI EM VY DA - P2 -  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61167240/8fc18f90/Tan_Co_Giao_Duyen_-_NGUOI_EM_VY_DA_-_P2_-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - ĐÁM CƯỚI TRÊN ĐƯỜNG QUÊ - P1

http://www.megaupload.com/?d=F5ZY78G2
http://www.mediafire.com/file/mzy0dfljyxy/Tan Co Giao Duyen - DAM CUOI TREN DUONG QUE - P1-  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61190893/b1768ad9/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DAM_CUOI_TREN_DUONG_QUE_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - ĐÁM CƯỚI TRÊN ĐƯỜNG QUÊ - P2

http://www.megaupload.com/?d=94YM439H
http://www.mediafire.com/file/9myqwyiolmx/Tan Co Giao Duyen - DAM CUOI TREN DUONG QUE - P2 -  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61266133/65e7e37f/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DAM_CUOI_TREN_DUONG_QUE_-_P2_-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - TÍCH ĐÁ VỌNG PHU - P1

http://www.megaupload.com/?d=QZT3CC09
http://www.mediafire.com/file/ojjnibttbue/Tan Co Giao Duyen - TICH DA VONG PHU - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61275689/4c5c4371/Tan_Co_Giao_Duyen_-_TICH_DA_VONG_PHU_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - TÍCH ĐÁ VỌNG PHU - P2

http://www.megaupload.com/?d=WL2GHTR8
http://www.mediafire.com/file/mjgukdzamj1/Tan Co Giao Duyen - TICH DA VONG PHU - P2- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61283685/e2d1c757/Tan_Co_Giao_Duyen_-_TICH_DA_VONG_PHU_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: congbinh on 17 Tháng Tám, 2010, 02:35:33 AM
Rat cam on ban nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: binhphuocphc on 17 Tháng Tám, 2010, 08:18:59 AM
Cam on ban nhieu lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: sup04 on 17 Tháng Tám, 2010, 12:26:50 PM
Thanks ban rat la nhieu nha ................!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: simple_o7 on 17 Tháng Tám, 2010, 01:39:21 PM
Hi all,

Pléase chi cach cho S duoc nghe voi, thanh that cam on
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ductai16 on 17 Tháng Tám, 2010, 07:43:32 PM
cam on ban rat la nhieu vi nhung bai hat rat hay'

Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minaly on 17 Tháng Tám, 2010, 11:33:24 PM
tân cổ rất hay. cám ơn đã share
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoangdanhvn on 18 Tháng Tám, 2010, 12:07:39 AM
cám ơn rất nhiều :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vuchjen90yb on 18 Tháng Tám, 2010, 01:48:30 AM
hay lắm bạn ạ
thank bạn nhiều nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhaabc123 on 18 Tháng Tám, 2010, 02:24:42 AM
nhạc quá hay, tks for share
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vvkhongminhvv on 18 Tháng Tám, 2010, 01:01:00 PM
cám ơn bạn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: itaka007 on 18 Tháng Tám, 2010, 09:21:36 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
thank
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: canhvp on 19 Tháng Tám, 2010, 01:16:34 AM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phanngocduong on 19 Tháng Tám, 2010, 02:49:06 AM
cam on rat nhieu nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thuytrang200772 on 19 Tháng Tám, 2010, 06:52:48 AM
Oi troi ! tim duoc roi ! minh rat rat thich nhac xua nghe that la mui man lam .Cam on cac ban trong yeu nhac vang nhieu nhieu lam nha !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thuytrang200772 on 19 Tháng Tám, 2010, 09:04:59 AM
minh van chua nghe duoc nhung du sao cung phai rang.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tieu dieu tieu dao on 19 Tháng Tám, 2010, 11:14:35 AM
Hay qua, cam on nhieu!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: utinh153 on 19 Tháng Tám, 2010, 11:29:57 AM
thank rat nhieu. minh thich tan co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thuytrang200772 on 19 Tháng Tám, 2010, 01:11:50 PM
 :30 :30nghe hong duoc ban oi ! :11 :11
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trinhhoang on 19 Tháng Tám, 2010, 01:32:38 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
thanks!!!!!!!!!!!1
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: p04ttmt on 20 Tháng Tám, 2010, 05:38:09 AM
Cám ơn bác đã chia sẻ
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Lee Vanw Hair on 20 Tháng Tám, 2010, 06:57:06 AM
Hay lam! toi kiem lau roi nay moi co day
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: truclinhhn on 21 Tháng Tám, 2010, 03:08:12 AM
cam on ban nhieu nhe
 ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ohenri100 on 21 Tháng Tám, 2010, 05:38:00 AM
Cảm ơn anh rất nhiều.
Hay thật.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: quangdaca on 21 Tháng Tám, 2010, 11:12:46 AM
cam on ban nhieu nha...hay day... kai ni` ba` minh cung thik lem nak`
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: chien783 on 22 Tháng Tám, 2010, 05:35:30 AM
Cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phanvantien1010 on 22 Tháng Tám, 2010, 12:13:17 PM
Cảm ơn bác đã up nhạc hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bayvasoi on 22 Tháng Tám, 2010, 01:29:49 PM
Hay alm,minh cung can tim lau lam rui,nay moi thay duoc,minh cam on ban nhiu lam nha !!!^^
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: diena on 22 Tháng Tám, 2010, 02:11:02 PM
Cảm ơn nhiều nhiểu.... Mình yêu cải lương nhất trần đời
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thewall2010 on 23 Tháng Tám, 2010, 04:38:20 PM
Cảm ơn bạn đã share album rất hay cho mọi nguời  :13
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phongfx on 24 Tháng Tám, 2010, 09:38:23 AM
Cám ơn pạn rất nhìu !  :22 :22 :22 :22
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenkhoi on 24 Tháng Tám, 2010, 09:49:22 AM
thanks, hy vọng bạn có nhiều bài hơn nữa  ::)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: CR7_Real on 25 Tháng Tám, 2010, 06:30:37 AM
cám ơn bạn nhiều nhiều lém!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thaitu2068 on 25 Tháng Tám, 2010, 08:32:49 AM
TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: truongflyson on 25 Tháng Tám, 2010, 12:06:50 PM
Cảm ơn bạn nhiều lắm !
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: caomuu on 25 Tháng Tám, 2010, 11:06:58 PM
cam on anh nhieu ggfhgfh
jfyuj gjfjh
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lexuantrinh on 25 Tháng Tám, 2010, 11:08:15 PM
wa hay cam on anh nhieu nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: loclehuu on 26 Tháng Tám, 2010, 03:51:06 AM
SR cho em spam  ;D ;D ;D ;D ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trong.khung on 26 Tháng Tám, 2010, 05:01:57 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
wa hay TKS nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lithienhuu on 26 Tháng Tám, 2010, 08:44:09 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngocle189 on 26 Tháng Tám, 2010, 03:49:37 PM
thanks for ur sharing :D :D :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: npk16168 on 27 Tháng Tám, 2010, 06:14:25 AM
Rất cảm ơn, toàn mấy bài ruột từng nghe thời băng cassette.

Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: modelcamau on 27 Tháng Tám, 2010, 01:37:28 PM
cám ơn bạn nhiều nhiều nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: huantoko on 27 Tháng Tám, 2010, 05:56:36 PM
 Cám ơn nhiều , không biết những bài nào đây .
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: eaglebk on 28 Tháng Tám, 2010, 12:33:56 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG   [/mothanks


LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: calling24h on 28 Tháng Tám, 2010, 02:29:09 AM
many thanks for up load
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: duyniemtongphuoc on 28 Tháng Tám, 2010, 04:35:44 AM
Nhac hay qua, Cam on ban nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: BOYpda on 28 Tháng Tám, 2010, 09:53:48 AM
CAM ON BAN NHE!DUNG LA CAI MINH DANG TIM DAY!THANK! :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tuanadp on 29 Tháng Tám, 2010, 12:14:58 AM
hay quá hay quá hay quá hay quá hay quá hay quá hay quá hay quá hay quá
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhvotinh_a4 on 29 Tháng Tám, 2010, 12:34:11 AM
xin chan thanh cam on ban HBT nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anh van on 29 Tháng Tám, 2010, 01:06:40 PM
xin duoc cam on rat nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: viethaicontrol on 30 Tháng Tám, 2010, 12:52:32 AM
minh rat me cac dia nhac xua thahks nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dungcavico on 30 Tháng Tám, 2010, 12:25:16 PM
cam on ban da chia se nhe. that tuyet
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: zhiyiwang on 30 Tháng Tám, 2010, 11:04:43 PM
I'm a fan of Nhac vang. Cảm ơn đã chia sẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: 9684000 on 31 Tháng Tám, 2010, 08:31:53 AM
vezy good  :6 :6 :6 :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: johnyluu on 01 Tháng Chín, 2010, 04:36:41 AM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: codon102 on 01 Tháng Chín, 2010, 07:08:49 AM
Cam on nhieu chac chua du vi minh rat thich nghe tan co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bkvtin on 01 Tháng Chín, 2010, 09:46:48 AM
Cảm ơn rất nhiều. EM THIX NHỮNG BÀI HÁT NÀY LẮM
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lithienhuu on 02 Tháng Chín, 2010, 08:38:12 AM
Xin chân thành cảm ơn đã chia sẻ, nhìu wá sao dơn về hết đây, chắc 2 tháng mới xong với đường truyền cui báp của tui
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lithienhuu on 02 Tháng Chín, 2010, 08:41:45 AM
hay qua di, chi thay may cai bia CD thui la me lam rui, minh dang tim nhung trich doan cai luong mot thoi vang bong day, nhung ngoai may cua hang bang dia thi khong co nhieu su chon lua cho minh
cam on tac gia da post
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lithienhuu on 02 Tháng Chín, 2010, 08:43:52 AM
Cam On nhieu! Toi rat me nhac vong co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenphuocho on 02 Tháng Chín, 2010, 12:16:41 PM
Tân cổ này hay nè
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenxuanhaoyt1978 on 03 Tháng Chín, 2010, 04:30:35 PM
Down như thế nào vậy ?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: baodanh on 03 Tháng Chín, 2010, 08:27:35 PM
cam on ban nhieu lam, me toi rat khoai ca co
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phoenix47 on 03 Tháng Chín, 2010, 11:43:32 PM
ko biết dùng từ gì để cảm ơn. Cảm ơn bạn nhiều  ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tranquangvinh_ck on 05 Tháng Chín, 2010, 02:29:04 AM
wkjđg  đshsk đh dls dskhj sdjs;djs;d ; u nnxck c
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: donataynguyen on 05 Tháng Chín, 2010, 07:31:17 AM
Vui lòng cho xin link cd tân co nay. Cảm ơn nhiều!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nqtruong75 on 05 Tháng Chín, 2010, 12:14:23 PM
Người việt nam nghe nhạc việt nam. hehheh người miền tây nghe ca cổ là nhất. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: canhvacbay on 05 Tháng Chín, 2010, 07:50:56 PM
xin cam on da chia se cac bai tan co hay qua ...
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngoctuyet on 05 Tháng Chín, 2010, 10:27:27 PM
Cảm ơn, nhạc rất hay!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngoctuyet on 05 Tháng Chín, 2010, 11:13:09 PM
Cảm ơn chủ top nhiều nhiều lắm! Mình đang vừa nghe vừa download. Ngoại mình gần 90 tuổi rồi, rất thích vọng cổ xưa. Tải mấy album này về 2 bà cháu nằm võng thưởng thức! Quá tuyệt!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: anhnt on 06 Tháng Chín, 2010, 02:44:31 AM
hay quá cơ :X :X :X :X
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyentandat0 on 06 Tháng Chín, 2010, 01:25:38 PM
Nhung bai hat that tuyet voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyentandat0 on 06 Tháng Chín, 2010, 01:26:51 PM
Khong thay link download dau ca
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tungpmfp on 07 Tháng Chín, 2010, 12:50:29 AM
Xin cảm ơn rất nhiều, đang kiếm mãi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhhip88 on 07 Tháng Chín, 2010, 12:57:54 AM
thank's n` nha hay qua ko* :D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: fengginh on 07 Tháng Chín, 2010, 02:23:31 AM

Cam on ban vi " TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG ) "
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: activelive on 07 Tháng Chín, 2010, 02:59:13 AM
hay lắm, thanks you nhìu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gioxoaychieu on 08 Tháng Chín, 2010, 09:22:07 AM
Cam on nhieu that nhieu nhung bai ca bat huu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: daica_cuong on 08 Tháng Chín, 2010, 10:26:44 AM
hay qua hay qua hay qua
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: minhkhoa79 on 08 Tháng Chín, 2010, 11:54:33 AM
cam on banda gui cho moi nguoi thuong thuc
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lameco on 09 Tháng Chín, 2010, 02:43:35 AM
con chim đa đa chim đa đa đa đa :4
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ukdante on 09 Tháng Chín, 2010, 07:03:51 AM
XIN CAM ON CAC BAC RAT NHIEU
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: leuven on 09 Tháng Chín, 2010, 10:27:52 PM
Những lúc ngồi một mình mà nghe nhạc tân cổ thì đúng là... chậc không biết nói gì
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: brothera2008 on 10 Tháng Chín, 2010, 05:37:15 AM
cảm ơn bạn đã chia sẻ, thanks
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mocxi9 on 10 Tháng Chín, 2010, 10:26:35 PM
cảm ơn bạn rất nhiểu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nhuttanct on 12 Tháng Chín, 2010, 01:40:24 AM
nhut tan nhuta tan nhut tan nhuta tnan
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenhuuphung on 12 Tháng Chín, 2010, 01:57:16 AM
xin cam on tac gia da chia se
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lenguyen179 on 12 Tháng Chín, 2010, 02:57:00 AM
thank ban rat la nhieu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: VanTienLoc on 12 Tháng Chín, 2010, 12:41:04 PM
cam on ban nhe.nhac rât hay!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Christian04 on 12 Tháng Chín, 2010, 02:16:50 PM
Hay lắm, cám ơn nhiều lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenvietquoc79 on 13 Tháng Chín, 2010, 01:07:53 AM
thanks bạn mình rất thích tân cổ  ;D
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vanngocthien on 13 Tháng Chín, 2010, 08:04:21 AM
Cám ơn bạn đã công phu,Ba mẹ tôi cũng muốn gửi lời cám ơn nhũng đóng góp của bạn
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: truonglehang on 14 Tháng Chín, 2010, 03:42:07 AM
Tôi muốn tham gia CLB vì người tôi yêu cũng rất yêu nhạc vàng. Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về thể loại này. Mong được sự giúp đỡ của các bạn.
Thân ái!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trongnhanfan on 14 Tháng Chín, 2010, 11:45:54 AM
co minh down voi
thanks nhùi nhùi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ngoyeungoc on 14 Tháng Chín, 2010, 11:52:03 AM
Hi, thanks tất cả mọi người.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Rong Reu on 14 Tháng Chín, 2010, 12:28:11 PM
thanks bạn nhìu nhìu nhìu.....
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lostboybkdn on 15 Tháng Chín, 2010, 06:39:51 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: phadam on 16 Tháng Chín, 2010, 04:50:32 AM
cảm ơn bạn nhiều, mình cũng khoái thể loại này lắm.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: trilite on 16 Tháng Chín, 2010, 06:31:39 AM
cam on ban da up nhung ban tan co hay nhat nay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: se7enlove_3w on 16 Tháng Chín, 2010, 01:59:27 PM
cảm ơn bạn nhiều đúng là gờ kiếm mấy bài này khó thiẹt
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hot_spicy_guy on 17 Tháng Chín, 2010, 02:54:48 AM
cam on ban nhieu lam, lam sao download day?
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: Plutoni_vpt on 17 Tháng Chín, 2010, 10:01:09 AM
Hút hàng nhỉ  :6, Thanks!!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hogiao on 17 Tháng Chín, 2010, 08:31:45 PM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  


Xin cám ơn rất nhiều

LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: pigtran2010 on 17 Tháng Chín, 2010, 11:36:20 PM
hi!!!
nay gio vao 3 4 topic rôi, bay gio ma viet nua thi khong biet phai ghi cai j nua. mong thong cam nghen!!! :20 :20 :20
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: monster on 18 Tháng Chín, 2010, 01:01:40 AM
Món này cũng rất hay!
Cảm ơn bác đã chia sẻ1  :7
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ninh on 18 Tháng Chín, 2010, 07:30:04 AM
cám ơn bạn rất nhiều từ nhỏ mình đã mê tân cổ rồi. giờ có topic này thì quá hay luôn. thank
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: samset80 on 18 Tháng Chín, 2010, 10:10:12 AM
rất tuyệt va hay lam minh rát thich
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: samset80 on 18 Tháng Chín, 2010, 10:52:34 AM
rât tuyệt voi nghe rat ok
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: langanh78 on 18 Tháng Chín, 2010, 12:03:28 PM
Tiêng hat Minh Vuong, Le Thuy rat hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyenquangvo on 19 Tháng Chín, 2010, 05:40:19 AM
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG  
LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320  


(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_391fa0f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DamCuoiTrenm_ad269ac.jpg&srv=img28) hay lam

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_64ece06.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_NguoiEmVyDam_fbb876b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauFm_f78f52b.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_PhanLamDauLm_6666e48.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_93a77c6.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TichDaVongPm_ec4d0a2.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_ac8d591.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_TiengHatMINm_b67cfe3.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongFm_ea96711.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_MuoiThuongLm_2196b1f.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiFom_9f0bb4a.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_KeBenTroiLim_985f52e.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_d187b16.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_DemTrenDaoHm_526c601.jpg&srv=img28)

(http://img516.imageshack.us/img516/29/quangamdaulangfontrm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/7779/quangamdaulanglistue7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img149.imageshack.us/img149/8168/lethuyminhvuongfontvg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img132.imageshack.us/img132/9239/lethuyminhvuonglistik4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_29c0310.jpg&srv=img28)

(http://img28.picoodle.com/data/img28/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg) (http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/9/1/f_RuocTinhVeVm_81531bc.jpg&srv=img28)


 

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tonnhan on 19 Tháng Chín, 2010, 11:16:00 PM
cam on ban da up
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kiet22vn on 19 Tháng Chín, 2010, 11:32:15 PM
cam on rat nhiu hay lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: gianchan on 20 Tháng Chín, 2010, 09:33:55 AM
cảm ơn đã pót , hay quá
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: mrhaohoa27 on 21 Tháng Chín, 2010, 04:25:48 AM
hay hay hay hay hay
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hoaits on 22 Tháng Chín, 2010, 12:54:53 AM
cám ơn bạn nhiều nhé.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: kimanh414 on 22 Tháng Chín, 2010, 01:28:01 AM
Cám ơn nhiều bạn nhiều nha!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: bambee on 22 Tháng Chín, 2010, 02:41:45 AM
ây da đúng mấy bài đại ca nha mình hay nghe down nhanh thui hang hiếm ha :6
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tansi.had on 22 Tháng Chín, 2010, 06:24:37 AM
xin cam on ÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ktsld on 22 Tháng Chín, 2010, 11:07:38 AM
Cam on anh ban nhe
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: piglethung on 22 Tháng Chín, 2010, 01:21:22 PM
cám ơn bạn nhiều nhé
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lethanhtam on 22 Tháng Chín, 2010, 11:46:49 PM
cam on ban nhieu lam , hay hay lam , tim lau lam roi nay moi thay thich lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: lhloc912 on 23 Tháng Chín, 2010, 12:29:52 PM
Đa tạ bác chủ nhiều lắm lắm :)
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hanuharu on 23 Tháng Chín, 2010, 01:25:59 PM
cám ơn bạn  nhiều nhé!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thoai0938384648 on 24 Tháng Chín, 2010, 12:39:49 AM
nge ko duoc vay ta
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: vongco10 on 24 Tháng Chín, 2010, 12:54:10 AM
đây là những bài ca cổ trước 1975 rất hay. Cám ơn đã chia sẽ.
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ti@ict.com on 24 Tháng Chín, 2010, 04:42:41 AM
Quá tuyệt vời mình đang tìm nó....! thanks for share
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thietgia87 on 24 Tháng Chín, 2010, 09:45:18 AM
cam on nhieu lam nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: robocon on 27 Tháng Chín, 2010, 10:42:23 PM
những bài nhạc mang đậm tính quê hương cám ơn bạn rất nhiều
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: NKidd on 28 Tháng Chín, 2010, 06:24:24 AM
Có vẻ hứa hẹn nha. Cám ơn bác
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: rambonhut on 28 Tháng Chín, 2010, 11:26:56 AM
nghe hay qua minh muon tai ve qua xa
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: amuoi77 on 28 Tháng Chín, 2010, 12:40:42 PM
cam on rat nhieu, cho minh nghe voi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cuongcodo on 28 Tháng Chín, 2010, 10:01:51 PM
Cam on nhieu that nhieu nhung bai ca bat huu
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: thoai0938384648 on 28 Tháng Chín, 2010, 11:54:50 PM
xao minh ko tim thay ink moi vay moi nguoi
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: nguyendatphuong on 29 Tháng Chín, 2010, 01:11:02 AM
Nghe tân cổ giao duyên mình rất là thích
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: cu0ngnguy3n on 29 Tháng Chín, 2010, 01:54:46 AM
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks
hâhhehheháhhđfhshfshdfsfsdfsfsdf
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: radiant on 29 Tháng Chín, 2010, 01:46:31 PM
Thnaks bạn cho mình xin
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: SuperMario on 29 Tháng Chín, 2010, 10:41:06 PM
Sao mình ko thấy link nhỉ? ???
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: binhbinhbinh on 30 Tháng Chín, 2010, 12:09:51 AM
vong co ngay xua ma. moi nguoi mot chat giong rieng. tuyet!
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: hutieu on 30 Tháng Chín, 2010, 06:20:07 AM
cảm ơn ban đã chia sẽ. nhạc hay lắm
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: ducthoa_vn on 01 Tháng Mười, 2010, 12:58:55 AM
Tuyệt quá! Mình đạng ghiền những DVD này! Cảm ơn nha
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: HUYNHUT on 01 Tháng Mười, 2010, 11:40:33 AM
xin lổi ! mình kô biết cách mở nghe , các bạn chỉ dùm mình nhé , mình cảm ơn các bạn nhiều ? :8
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: dduykhiem on 01 Tháng Mười, 2010, 05:59:34 PM
cam on nhieu nhe! Minh thich lam
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: tvmobile on 02 Tháng Mười, 2010, 08:42:29 AM
XIN CAM ON CAC BAC RAT NHIEU
Title: Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
Post by: summerlant on 02 Tháng Mười, 2010, 01:12:16 PM
Khoái vọng cổ, đờn ca tài tử, cải lương từ lâu rồi nhưng nay mới có điều kiện để downoad về nghe này. Cảm ơ