YeuNhacVang.Com

CLB YNV => Thông Báo => Topic started by: Tram Tu Thieng on 25 Tháng Một, 2011, 12:08:45 AM

Title: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: Tram Tu Thieng on 25 Tháng Một, 2011, 12:08:45 AM
H2S04 trả lại mấy ảnh nóng đê! :12 :12 :12 :6

(http://img806.imageshack.us/img806/7752/img3412t.jpg) (http://img806.imageshack.us/i/img3412t.jpg/)
(http://img638.imageshack.us/img638/2162/img3413b.jpg) (http://img638.imageshack.us/i/img3413b.jpg/)
(http://img812.imageshack.us/img812/4182/img3414k.jpg) (http://img812.imageshack.us/i/img3414k.jpg/)
(http://img8.imageshack.us/img8/5310/img3415ei.jpg) (http://img8.imageshack.us/i/img3415ei.jpg/)
(http://img41.imageshack.us/img41/5073/img3417m.jpg) (http://img41.imageshack.us/i/img3417m.jpg/)
(http://img84.imageshack.us/img84/4204/img3418e.jpg) (http://img84.imageshack.us/i/img3418e.jpg/)
(http://img64.imageshack.us/img64/4813/img3420p.jpg) (http://img64.imageshack.us/i/img3420p.jpg/)
(http://img69.imageshack.us/img69/755/img3421cf.jpg) (http://img69.imageshack.us/i/img3421cf.jpg/)
(http://img62.imageshack.us/img62/9439/img3423d.jpg) (http://img62.imageshack.us/i/img3423d.jpg/)
(http://img713.imageshack.us/img713/4474/img3425n.jpg) (http://img713.imageshack.us/i/img3425n.jpg/)
(http://img199.imageshack.us/img199/9933/img3426nv.jpg) (http://img199.imageshack.us/i/img3426nv.jpg/)
(http://img203.imageshack.us/img203/7587/img3429qt.jpg) (http://img203.imageshack.us/i/img3429qt.jpg/)
(http://img831.imageshack.us/img831/7620/img3430d.jpg) (http://img831.imageshack.us/i/img3430d.jpg/)
(http://img153.imageshack.us/img153/1496/img3431cn.jpg) (http://img153.imageshack.us/i/img3431cn.jpg/)
(http://img220.imageshack.us/img220/1882/img3432b.jpg) (http://img220.imageshack.us/i/img3432b.jpg/)
(http://img20.imageshack.us/img20/5339/img3433m.jpg) (http://img20.imageshack.us/i/img3433m.jpg/)
(http://img251.imageshack.us/img251/2880/img3434q.jpg) (http://img251.imageshack.us/i/img3434q.jpg/)
(http://img593.imageshack.us/img593/2466/img3435c.jpg) (http://img593.imageshack.us/i/img3435c.jpg/)
(http://img651.imageshack.us/img651/5205/img3436e.jpg) (http://img651.imageshack.us/i/img3436e.jpg/)
(http://img827.imageshack.us/img827/26/img3437r.jpg) (http://img827.imageshack.us/i/img3437r.jpg/)
(http://img152.imageshack.us/img152/5854/img3438g.jpg) (http://img152.imageshack.us/i/img3438g.jpg/)
(http://img585.imageshack.us/img585/2518/img3440o.jpg) (http://img585.imageshack.us/i/img3440o.jpg/)
(http://img152.imageshack.us/img152/8070/img3441k.jpg) (http://img152.imageshack.us/i/img3441k.jpg/)
(http://img31.imageshack.us/img31/7042/img3442j.jpg) (http://img31.imageshack.us/i/img3442j.jpg/)
(http://img156.imageshack.us/img156/5706/img3443cf.jpg) (http://img156.imageshack.us/i/img3443cf.jpg/)
(http://img524.imageshack.us/img524/4535/img3444o.jpg) (http://img524.imageshack.us/i/img3444o.jpg/)
(http://img62.imageshack.us/img62/1521/img3445f.jpg) (http://img62.imageshack.us/i/img3445f.jpg/)
(http://img37.imageshack.us/img37/895/img3446v.jpg) (http://img37.imageshack.us/i/img3446v.jpg/)
(http://img225.imageshack.us/img225/3041/img3447u.jpg) (http://img225.imageshack.us/i/img3447u.jpg/)
(http://img209.imageshack.us/img209/3584/img3448m.jpg) (http://img209.imageshack.us/i/img3448m.jpg/)
(http://img16.imageshack.us/img16/8152/img3449e.jpg) (http://img16.imageshack.us/i/img3449e.jpg/)
(http://img33.imageshack.us/img33/9160/img3451ok.jpg) (http://img33.imageshack.us/i/img3451ok.jpg/)
(http://img121.imageshack.us/img121/5836/img3452uc.jpg) (http://img121.imageshack.us/i/img3452uc.jpg/)
(http://img138.imageshack.us/img138/4380/img3453c.jpg) (http://img138.imageshack.us/i/img3453c.jpg/)
(http://img831.imageshack.us/img831/720/img3454k.jpg) (http://img831.imageshack.us/i/img3454k.jpg/)
(http://img190.imageshack.us/img190/7281/img3455cy.jpg) (http://img190.imageshack.us/i/img3455cy.jpg/)
(http://img412.imageshack.us/img412/5984/img3456b.jpg) (http://img412.imageshack.us/i/img3456b.jpg/)
(http://img443.imageshack.us/img443/1596/img3457li.jpg) (http://img443.imageshack.us/i/img3457li.jpg/)
(http://img513.imageshack.us/img513/3821/img3458l.jpg) (http://img513.imageshack.us/i/img3458l.jpg/)
(http://img521.imageshack.us/img521/4231/img3459p.jpg) (http://img521.imageshack.us/i/img3459p.jpg/)
(http://img810.imageshack.us/img810/5354/img3460q.jpg) (http://img810.imageshack.us/i/img3460q.jpg/)
(http://img339.imageshack.us/img339/5540/img3462vi.jpg) (http://img339.imageshack.us/i/img3462vi.jpg/)
(http://img163.imageshack.us/img163/5829/img3463a.jpg) (http://img163.imageshack.us/i/img3463a.jpg/)
(http://img683.imageshack.us/img683/8441/img3464j.jpg) (http://img683.imageshack.us/i/img3464j.jpg/)
(http://img89.imageshack.us/img89/5075/img3465z.jpg) (http://img89.imageshack.us/i/img3465z.jpg/)
(http://img140.imageshack.us/img140/6756/img3466.jpg) (http://img140.imageshack.us/i/img3466.jpg/)
(http://img525.imageshack.us/img525/3538/img3467j.jpg) (http://img525.imageshack.us/i/img3467j.jpg/)
(http://img404.imageshack.us/img404/2936/img3469c.jpg) (http://img404.imageshack.us/i/img3469c.jpg/)
(http://img9.imageshack.us/img9/7358/img3470g.jpg) (http://img9.imageshack.us/i/img3470g.jpg/)
(http://img413.imageshack.us/img413/4652/img3471y.jpg) (http://img413.imageshack.us/i/img3471y.jpg/)
(http://img502.imageshack.us/img502/7765/img3472sc.jpg) (http://img502.imageshack.us/i/img3472sc.jpg/)
(http://img573.imageshack.us/img573/4691/img3473z.jpg) (http://img573.imageshack.us/i/img3473z.jpg/)
(http://img4.imageshack.us/img4/3074/img3474k.jpg) (http://img4.imageshack.us/i/img3474k.jpg/)
(http://img440.imageshack.us/img440/5973/img3475c.jpg) (http://img440.imageshack.us/i/img3475c.jpg/)
(http://img834.imageshack.us/img834/6052/img3476p.jpg) (http://img834.imageshack.us/i/img3476p.jpg/)
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: tieunhilang on 25 Tháng Một, 2011, 01:30:58 AM
Tin vắn từ báo BBQ:
Buổi offline đã diễn ra thành công trên tinh thần tiết kiệm, an toàn và để lại nhiều nhiều ấn tượng sâu sắc
Sự kiện này đã để lại giá trị tinh thần, văn hóa và vật chất, có tầm ảnh hưởng cả trong nước và với các kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài (như: tolinh; laguna; kénshin; ...) Nguyên cựu Admin Typhoon nhấn mạnh, thành công của buổi offline không phải do công tác dân vận tốt mà tất cả đều do tấm lòng của các thành viên, toàn dân và các lực lượng chức năng nỗ lực cống hiến. Ý nghĩa và giá trị nhất của buổi offline là chúng ta đã đưa ra được định hướng phát triển diễn đàn trong năm tới. Thay mặt cho Tổng admin cảm ơn các thành viên đã hết lòng vì một sự kiện trọng đại của diễn đàn.
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: Nhạc vàng on 25 Tháng Một, 2011, 04:30:44 AM
Tin vắn từ báo BBQ:
Buổi offline đã diễn ra thành công trên tinh thần tiết kiệm, an toàn và để lại nhiều nhiều ấn tượng sâu sắc
Sự kiện này đã để lại giá trị tinh thần, văn hóa và vật chất, có tầm ảnh hưởng cả trong nước và với các kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài (như: tolinh; laguna; kénshin; ...) Nguyên cựu Admin Typhoon nhấn mạnh, thành công của buổi offline không phải do công tác dân vận tốt mà tất cả đều do tấm lòng của các thành viên, toàn dân và các lực lượng chức năng nỗ lực cống hiến. Ý nghĩa và giá trị nhất của buổi offline là chúng ta đã đưa ra được định hướng phát triển diễn đàn trong năm tới. Thay mặt cho Tổng admin cảm ơn các thành viên đã hết lòng vì một sự kiện trọng đại của diễn đàn.
Vẫn còn thiếu mấy việc chưa làm được quên không nói à, mấy việc đó các thành viên về nhà tự kiểm điểm bản thân trước...gương  :6

Đây có thể là 1 trong những sự kiện trọng đại của 4rum vì thế nên duy trì thành truyền thống, những vụ này em ít bỏ qua lắm, mặc dù đến hơi muộn chút  :14

Đại hội thành công tốt đẹp có khi làm thêm bữa nữa tổng kết rút kinh nghiệm các bác nhỉ  :15
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: trinh thu huyen on 25 Tháng Một, 2011, 05:05:16 AM
Lần đầu tiên vắng mặt tại buổi off tất niên thấy cũng tiếc ghê.
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: Hoa tử biệt® on 25 Tháng Một, 2011, 06:23:19 AM
hình đẹp quá mấy anh chị ơi :D
nhưng sao không kèm nhãn  giới thiệu tên từng thành viên ? làm sao em biết ai là ai  :27
có cái chị gì đẹp gái quá chời sao lạ lấy cái bọc che mặt chi  thế nhỉ   :6
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: Vô Đối on 25 Tháng Một, 2011, 07:41:43 AM
hình đẹp quá mấy anh chị ơi :D
nhưng sao không kèm nhãn  giới thiệu tên từng thành viên ? làm sao em biết ai là ai  :27
có cái chị gì đẹp gái quá chời sao lạ lấy cái bọc che mặt chi  thế nhỉ   :6


Để như vậy thì mới có Trò Chơi Ai Là Ai chứ chú HTB  :6
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: Nhạc vàng on 25 Tháng Một, 2011, 07:49:03 AM
hình đẹp quá mấy anh chị ơi :D
nhưng sao không kèm nhãn  giới thiệu tên từng thành viên ? làm sao em biết ai là ai  :27
có cái chị gì đẹp gái quá chời sao lạ lấy cái bọc che mặt chi  thế nhỉ   :6
Để em giới thiệu lần lượt từng người cho nhé. Từng người một tránh tình trạng chen lấn xô đẩy:

Anh là nhà lãnh đạo cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, người có đóng góp lớn vào phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và là nhà thơ cách mạng Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Anh là người dân tộc Tày, sinh ngày 4 tháng 11 năm 1909 tại xóm Phạc Lạn, xã Nhân Lý , châu Điềm He, huyện Văn Uyên (nay là huyện Văn Lãng) tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.
Về xuất thân của ông, các tài liệu ghi khác nhau. Theo Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông sinh ra trong gia đình nông dân. Tuy nhiên theo một số tài liệu khác, anh "ra đời trong một gia đình quan lại, cha là tri phủ".
Một số tài liệu ghi anh còn có tên là Hoàng Đình Hưng.

Điều đặc biệt là hiện nay anh đang công tác tại Trung tâm bảo hành LG  :6
(http://img64.imageshack.us/img64/4813/img3420p.jpg)
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: .Mận. on 25 Tháng Một, 2011, 12:24:58 PM
Để như vậy thì mới có Trò Chơi Ai Là Ai chứ chú HTB  :6
Mình mới biết lão này có nick cauhienluong, nghe nói trời lạnh uống nhiều mà ko dám rời chỗ :28
(http://img28.imageshack.us/img28/9117/chl2.jpg)
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: laguna on 25 Tháng Một, 2011, 01:01:45 PM
Bác boy nhà em mới lấy vợ mấy năm mà "xuống sắc" kinh  :2 nhìn thế này chắc ko dám lấy vợ luôn  :6
Bác TTT thì vẫn vui vẻ, trẻ trung như ngày nào
Bác Lang thì vẫn vậy, vẫn kiểu "tiểu nhị" và lạnh tanh như... tiền  :6
Bác Tân thì mới vài chén mà đã như là ... gà chọi ấy nhỉ  :5

Nhìn mọi người off vui và không khí phấn chấn thế thì lại thấy tiếc vì năm nay ko thu xếp xong công việc để về nghỉ phép đc  :8
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: tieunhilang on 25 Tháng Một, 2011, 02:03:15 PM
(http://img831.imageshack.us/img831/720/img3454k.jpg)

Phong_Thúy: Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: NgườiEmXómRuộng on 26 Tháng Một, 2011, 04:56:22 AM
hoa tu biet  hinh vui qua....chac anh chi ca hay lam.....hehehe...
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: NgườiEmXómRuộng on 26 Tháng Một, 2011, 04:57:19 AM
hoatubiet noi hay qua...chi gi oi mai mot dung che mat nha
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: NgườiEmXómRuộng on 26 Tháng Một, 2011, 04:59:45 AM
anhPhong_Thuychac uong nhieu lam nen.....xanh le luon......
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: Ngày Trở Về on 26 Tháng Một, 2011, 07:28:56 AM
Mình mới biết lão này có nick cauhienluong, nghe nói trời lạnh uống nhiều mà ko dám rời chỗ :28
(http://img28.imageshack.us/img28/9117/chl2.jpg)
Sao không học USA, ở giữa bán vũ khí và xem hổ  đấu nhỉ :5
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: thin on 27 Tháng Một, 2011, 12:33:45 AM
H2S04 trả lại mấy ảnh nóng đê! :12 :12 :12 :6

 :6 Mình mà mạnh tay đến cùng thì tình yêu sương khói chả còn kiểu nào. :6
May mà có bọc "quà" của Boy! Cứ như chết đuối vớ đc cọc :6

Bác boy nhà em mới lấy vợ mấy năm mà "xuống sắc" kinh  :2 nhìn thế này chắc ko dám lấy vợ luôn  :6
Bác TTT thì vẫn vui vẻ, trẻ trung như ngày nào
Bác Lang thì vẫn vậy, vẫn kiểu "tiểu nhị" và lạnh tanh như... tiền  :6
Bác Tân thì mới vài chén mà đã như là ... gà chọi ấy nhỉ  :5

Nhìn mọi người off vui và không khí phấn chấn thế thì lại thấy tiếc vì năm nay ko thu xếp xong công việc để về nghỉ phép đc  :8

Chàng Boy tuy là không có đc làn da mỏng mảnh mịn hồng như TTT nhưng bờ mi anh vẫn rợp nắng rợp mưa lắm em ạ. :6
Còn TNL chắc bề ngoài có vẻ lạnh vậy thôi, lúc mình mới đến ngồi xuống bất chợp thấy nụ cười thẹn thùng ôi chao là.. hic hic :6
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: thin on 27 Tháng Một, 2011, 12:44:00 AM
Ko, ko, tui không còn, tui kg còn iu anh nữa. :6
(http://img8.imageshack.us/img8/5310/img3415ei.jpg) (http://img8.imageshack.us/i/img3415ei.jpg/)
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: Tram Tu Thieng on 27 Tháng Một, 2011, 04:26:59 AM
Khiếp, về đến sào huyệt lại lắm lời thế có biết!
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: tieunhilang on 27 Tháng Một, 2011, 08:58:20 AM
Chả bù cho hôm off, trông như "rắn mồng năm"
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: LÃNG TỬ on 27 Tháng Một, 2011, 11:39:47 AM
Tiếc hùi hụi, ra ngoài 2 ngày nhưng tối 21 đã phải lên đường nên không tham gia được!
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: Thói đời on 27 Tháng Một, 2011, 11:49:38 AM
Rất nhiều gạch được xếp nhưng xây được cũng không nhiều các bác ạ
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: yeunhacvang_pt on 27 Tháng Một, 2011, 12:10:53 PM
Tiếc hùi hụi, ra ngoài 2 ngày nhưng tối 21 đã phải lên đường nên không tham gia được!

Em cũng thấy tiếc , nhưng tiếc vì không biết anh ra để đòi quà  :5 :5 :5 :5 :5 :5
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: thuypn on 27 Tháng Một, 2011, 01:14:54 PM
Acay thật,ko ốm sớm  để còn đi . Ở nhà 2 chị em đã có lịch để đến thi đấu, thế mà... :30
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: Thôn nữ chèo đò on 27 Tháng Một, 2011, 02:14:45 PM
Acay thật,ko ốm sớm  để còn đi . Ở nhà 2 chị em đã có lịch để đến thi đấu, thế mà... :30

Vắng anh chiều kinh đô nghe xao xuyến bước cô đơn.. :21
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: ngỗng_h2s04 on 28 Tháng Một, 2011, 01:45:16 AM
Đông vui thế nhỉ? thế mà hok tham gia đc, tiếc lẫu rụt! :8
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: thin on 28 Tháng Một, 2011, 05:07:07 AM
Acay thật,ko ốm sớm  để còn đi . Ở nhà 2 chị em đã có lịch để đến thi đấu, thế mà... :30

Em thì ốm trước và sau đi ọp, may anh nhỉ! :6
Ốm y chang bạn này, không hắt xì mà lại xì mũi ra cả máu, hay tại mình uống nhiều nước lẩu quá? :3
Hình như đang có dịch, triệu chứng có phải ngạt mũi, đau họng + mệt mỏi ko :29 :21 Cũng đang nằm từ sáng đợi đường cam sữa nè :3
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: thin on 28 Tháng Một, 2011, 05:11:47 AM
Chả bù cho hôm off, trông như "rắn mồng năm"

"Rắn mồng năm" là thế nào? có xấu lắm kg? :6 bữa sau (nếu có) mình sẽ đem theo cái mặt nạ công chúa vậy. :9
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: tieunhilang on 28 Tháng Một, 2011, 06:50:04 AM
"Rắn mồng năm" là thế nào? có xấu lắm kg? :6 bữa sau (nếu có) mình sẽ đem theo cái mặt nạ công chúa vậy. :9

Không phải xấu mà là "len lén như rắn mồng năm", len lén đưa anh qua bến mộng ngày xưa...
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: Vô Đối on 28 Tháng Một, 2011, 07:00:23 AM
"Rắn mồng năm" là thế nào? có xấu lắm kg? :6 bữa sau (nếu có) mình sẽ đem theo cái mặt nạ công chúa vậy. :9

Nói thế này dễ hiểu này. Cũng như chị chủ quá nói ấy "Yêu Không Mà Nhìn"  :12
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: laguna on 05 Tháng Hai, 2011, 11:14:42 AM
(http://img16.imageshack.us/img16/8152/img3449e.jpg)

Hôm nay mới nhận ra là anh boy cũng thuận tay trái (như em)  :5 :5
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: yeunhacvang_pt on 10 Tháng Hai, 2011, 09:23:53 AM
Tình hình các bác nhà mình bao giờ ra mắt buổi off khai xuân nhỉ ?  :5 :5 :5 :5
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: quoctrinhcm on 10 Tháng Hai, 2011, 10:24:51 AM
Ở nơi ấy lạnh lắm thì phải,nơi tớ ở bây giờ thì nóng lắm. Nhân dịp đầu năm  Chúc tất cả các anh chị em CLB YNV năm mới được dồi dào sức khoẻ và vạn sự như ý !!!
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: Phương Thùy on 11 Tháng Hai, 2011, 04:54:08 AM
anh Thụ ui, bạn H axít nói mắt anh trông cứ dê dê thía nào ý, có đúng hem cả nhà  :14

(http://img64.imageshack.us/img64/4813/img3420p.jpg)
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: tieunhilang on 11 Tháng Hai, 2011, 12:11:37 PM
anh Thụ ui, bạn H axít nói mắt anh trông cứ dê dê thía nào ý, có đúng hem cả nhà  :14

(http://img64.imageshack.us/img64/4813/img3420p.jpg)
Riêng...
Mắt anh Hoàng Văn Thụ lúc nào cùng như con dê sắp vào lò mổ.
Áo trắng, quần trắng, quẫn sịp trắng, răng rất trắng ... lúc nào cũng sẵn sàng ra pháp trường
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: AK47-ComeBack on 09 Tháng Bảy, 2011, 06:17:24 AM
* Bác Thụ đúng nà nãnh đạo
* Phoon đang phê gì thế
* Chú Tú lẹp chai wá
* Boy vẫn boys như ngày nào
* Khói hét gì mà kinh thế
* Chú Tiêu ăn nhậu nhiều không tiêu mấy nhỉ
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: anhtuandigital on 07 Tháng Tám, 2011, 01:46:01 AM
Lại trượt mất 1 vụ rồi, lần sau nhất định sẽ tham gia....
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: hoanovedem on 09 Tháng Tám, 2011, 09:11:35 AM
Anh Dangt off từ nam chí bắc hén, sướng ghê!
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: thienthan0508 on 05 Tháng Mười Hai, 2012, 10:32:20 AM
Xem hình thấy rất đông vui, ấm áp...Tháng 12 rùi, năm mới nữa lại sắp bắt đầu... Sẽ có họp mặt nữa đúng không ạ? như thế nào thì đủu điều kiện để tham gia buổi họp ạ?
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: giấc mơ hồng on 18 Tháng Mười Hai, 2012, 09:54:05 AM
Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: Dung_La_Chet on 30 Tháng Mười Hai, 2012, 12:21:04 AM
Vui thế, các bác ở đây chắc đa số cũng thế hệ 7x 8x nhỉ
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: xuanluong on 11 Tháng Một, 2013, 01:54:47 AM
xin chao quy anh chi
toi la thanh vien moi cua hoi nhung nguoi yeu nhac vang, toi co mong muon duoc gia nhap va giao luu voi moi nguoi
cac anh chi co the cho toi biet gia dinh minh co hay gap mat va giao luu ko, xin vui long cho toi biet thoi gian va dia diem
tran thanh cam on
Title: Re: минет куни в москве
Post by: boy2man75 on 23 Tháng Một, 2016, 10:34:28 PM

 
 
 Off tất niên đê!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Title: Họp tất niên
Post by: TV_FAN on 26 Tháng Một, 2016, 07:13:53 AM

 
 Off tất niên đê!!!

Đang chờ VCB nhắn tin :D
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: hieu xdav on 28 Tháng Một, 2016, 03:46:10 AM
cho cháu tham dự nữa bác ơi
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: boy2man75 on 27 Tháng Mười Hai, 2016, 03:35:18 AM
sắp có thông báo chưa các bác ;)
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: Tan.Nguyenhuy® on 27 Tháng Mười Hai, 2016, 08:35:31 AM
sắp có thông báo chưa các bác ;)

Bác alo bác ThanhCo mở Topic đi, em hem biết mở kiều gì. Với lại em cũng không có theo dõi tình hình cho lắm.
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: tuanvu_225 on 03 Tháng Một, 2017, 03:00:11 PM
Bác alo bác ThanhCo mở Topic đi, em hem biết mở kiều gì. Với lại em cũng không có theo dõi tình hình cho lắm.
bao giờ off vậy bác
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: tran thanh on 07 Tháng Hai, 2017, 07:48:10 AM
bao giờ off vậy bác

6 giờ tối Ngày 18-2 tại quán xanh chỗ công viên thống nhất bạn nhé
Title: Re: Hình ảnh buổi họp mặt 23-01-2011
Post by: anhtuandigital on 23 Tháng Mười Hai, 2017, 07:06:53 AM
Lâu lắm rồi ko thấy 4rum off nhỉ ?