YeuNhacVang.Com

CLB YNV => Âm Nhạc => Topic started by: nguyen thoi on 03 Tháng Mười Một, 2014, 05:13:31 AM

Title: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 03 Tháng Mười Một, 2014, 05:13:31 AM
AsiaCD001: Dạ Vũ (1988) [MP3]
 (http://thumbnails101.imagebam.com/26375/0ef8a1263744585.jpg) (http://www.imagebam.com/image/0ef8a1263744585) (http://thumbnails104.imagebam.com/26375/64cb13263744604.jpg) (http://www.imagebam.com/image/64cb13263744604)
MP3: http://adf.ly/Sy1kk
AsiaCD002: Rumba (1991) [MP3]
 (http://thumbnails106.imagebam.com/26375/5fc7cc263744669.jpg) (http://www.imagebam.com/image/5fc7cc263744669) (http://thumbnails101.imagebam.com/26375/566e9e263744687.jpg) (http://www.imagebam.com/image/566e9e263744687)
MP3: http://adf.ly/Sy1n1
AsiaCD003: Thanh Lâm - Saxo (1989) [MP3]
 (http://thumbnails104.imagebam.com/26375/9f7426263744749.jpg) (http://www.imagebam.com/image/9f7426263744749) (http://thumbnails104.imagebam.com/26375/7ffc46263744752.jpg) (http://www.imagebam.com/image/7ffc46263744752)
MP3 : http://adf.ly/Sy1pm
AsiaCD005: S.O.S Love (1989) [MP3]
 (http://thumbnails105.imagebam.com/26375/126c0b263744813.jpg) (http://www.imagebam.com/image/126c0b263744813) (http://thumbnails105.imagebam.com/26375/70b9a0263744820.jpg) (http://www.imagebam.com/image/70b9a0263744820)
MP3:  http://adf.ly/Sy1rr
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 25 Tháng Một, 2015, 09:41:08 AM
AsiaCD006: Chacha, Bebop (1989) [MP3]
 (http://thumbnails103.imagebam.com/26375/2f56e5263744871.jpg) (http://www.imagebam.com/image/2f56e5263744871) (http://thumbnails103.imagebam.com/26375/9086a7263744877.jpg) (http://www.imagebam.com/image/9086a7263744877)
MP3: http://adf.ly/Sy1rr
AsiaCD007: Minh Xuân, Ngọc Lan, Kiều Nga - Luyến Tiếc (1988) [MP3]
 (http://thumbnails103.imagebam.com/26375/f42f8b263745038.jpg) (http://www.imagebam.com/image/f42f8b263745038) (http://thumbnails106.imagebam.com/26375/9a22d1263745086.jpg) (http://www.imagebam.com/image/9a22d1263745086)
MP3: http://adf.ly/Sy1xh
AsiaCD008: Rumba Rumba (1989) [MP3]
 (http://thumbnails105.imagebam.com/26375/795c3e263745401.jpg) (http://www.imagebam.com/image/795c3e263745401) (http://thumbnails108.imagebam.com/26375/f2ed2e263745502.jpg) (http://www.imagebam.com/image/f2ed2e263745502)
MP3: http://adf.ly/Sy20K
AsiaCD009: Xuân [MP3]
 (http://thumbnails102.imagebam.com/26375/36f68c263745665.jpg) (http://www.imagebam.com/image/36f68c263745665) (http://thumbnails107.imagebam.com/26375/2e9ad2263745675.jpg) (http://www.imagebam.com/image/2e9ad2263745675)
MP3: http://adf.ly/Sy2a6
AsiaCD010: Giòng Nước Mắt (1989) [MP3]
 (http://thumbnails107.imagebam.com/26375/b4677b263745793.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b4677b263745793) (http://thumbnails104.imagebam.com/26375/3e1a8e263745932.jpg) (http://www.imagebam.com/image/3e1a8e263745932)
MP3: http://adf.ly/Sy2ce
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 25 Tháng Một, 2015, 09:45:09 AM
AsiaCD011: Ngọc Lan, Như Mai, Kiều Nga - Bay Đi Cánh Chim Biển (1990) [MP3]
 (http://thumbnails108.imagebam.com/26375/ea2cc2263746198.jpg) (http://www.imagebam.com/image/ea2cc2263746198) (http://thumbnails102.imagebam.com/26375/cb457a263746381.jpg) (http://www.imagebam.com/image/cb457a263746381)
MP3: http://adf.ly/Sy2gO
AsiaCD012: Liên Tình Khúc (1990) [MP3]
 (http://thumbnails104.imagebam.com/26375/b53ab5263746502.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b53ab5263746502)  (http://thumbnails105.imagebam.com/26375/ba3c6c263746567.jpg) (http://www.imagebam.com/image/ba3c6c263746567)
MP3: http://adf.ly/Sy2ix
AsiaCD013: Tuấn Vũ, Thiên Trang (1990) [MP3]
 (http://thumbnails105.imagebam.com/26375/aa5fcb263746716.jpg) (http://www.imagebam.com/image/aa5fcb263746716) (http://thumbnails102.imagebam.com/26375/8a91f7263746723.jpg) (http://www.imagebam.com/image/8a91f7263746723)
MP3: http://adf.ly/Sy2lC
AsiaCD014: Niềm Mong Ước Của Anh (1990) [MP3]
 (http://thumbnails102.imagebam.com/26375/e5e314263746790.jpg) (http://www.imagebam.com/image/e5e314263746790) (http://thumbnails104.imagebam.com/26375/5638cf263746801.jpg) (http://www.imagebam.com/image/5638cf263746801)
MP3: http://adf.ly/Sy2nN
AsiaCD015: Ngọc Lan, Trung Hành, Kiều Nga - Liên Khúc Tình Yêu (1990) [MP3]
 (http://thumbnails105.imagebam.com/26375/42fef2263746930.jpg) (http://www.imagebam.com/image/42fef2263746930) (http://thumbnails104.imagebam.com/26375/572617263746946.jpg) (http://www.imagebam.com/image/572617263746946)
MP3: http://adf.ly/T27ja
FLAC: http://adf.ly/vV36O
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 26 Tháng Một, 2015, 03:25:57 AM
AsiaCD016: Ngọc Lan, Kiều Nga, Ngọc Hương - Liên Khúc Tình Yêu 2 (1990) [MP3]
 (http://thumbnails108.imagebam.com/26375/54f123263747046.jpg) (http://www.imagebam.com/image/54f123263747046) (http://thumbnails107.imagebam.com/26375/664d3f263747060.jpg) (http://www.imagebam.com/image/664d3f263747060)
MP3: http://adf.ly/T27mV
FLAC: http://adf.ly/vV37N
AsiaCD017: Ngọc Lan, Trung Hành, Kiều Nga - Liên Khúc Tình Yêu Cuối Cùng (1990) [MP3]
 (http://thumbnails105.imagebam.com/26375/572f69263747134.jpg) (http://www.imagebam.com/image/572f69263747134) (http://thumbnails101.imagebam.com/26375/c3a393263747149.jpg) (http://www.imagebam.com/image/c3a393263747149)
MP3: http://adf.ly/T27px
FLAC: http://adf.ly/vV38R
AsiaCD018: Như Mai, Ngọc Lan - Tình Ca Sỹ (1990) [MP3]
 (http://thumbnails104.imagebam.com/26375/eb5a8f263747228.jpg) (http://www.imagebam.com/image/eb5a8f263747228) (http://thumbnails103.imagebam.com/26375/91f2ca263747265.jpg) (http://www.imagebam.com/image/91f2ca263747265)
MP3: http://adf.ly/T27u7
AsiaCD019: Liên Khúc Tiếng Mưa Đêm (1991) [MP3]
 (http://thumbnails103.imagebam.com/26375/4f6bd9263747308.jpg) (http://www.imagebam.com/image/4f6bd9263747308) (http://thumbnails107.imagebam.com/26375/e82cc6263747312.jpg) (http://www.imagebam.com/image/e82cc6263747312)
MP3: http://adf.ly/T27xW
AsiaCD020: Rumba, Chacha, Bebop (1991) [MP3]
 (http://thumbnails106.imagebam.com/26376/49b9fc263753598.jpg) (http://www.imagebam.com/image/49b9fc263753598) (http://thumbnails105.imagebam.com/26376/a9bd51263753618.jpg) (http://www.imagebam.com/image/a9bd51263753618)
MP3: http://adf.ly/T28DR
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 26 Tháng Một, 2015, 05:09:18 AM
AsiaCD021: Dù Tình Yêu Đã Mất (1991) [MP3]
 (http://thumbnails105.imagebam.com/26376/eeb164263753948.jpg) (http://www.imagebam.com/image/eeb164263753948) (http://thumbnails107.imagebam.com/26376/c42018263754024.jpg) (http://www.imagebam.com/image/c42018263754024)
MP3: http://adf.ly/T28HA
AsiaCD022: Je Suis Parti (1991) [MP3]
 (http://thumbnails105.imagebam.com/26382/b1e39f263812669.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b1e39f263812669) (http://thumbnails108.imagebam.com/26382/c673d9263812736.jpg) (http://www.imagebam.com/image/c673d9263812736)
MP3: http://adf.ly/T28K8
AsiaCD023: Magic (1991) [MP3]
(http://thumbnails107.imagebam.com/26382/62e71f263812821.jpg) (http://www.imagebam.com/image/62e71f263812821) (http://thumbnails108.imagebam.com/26382/32560b263812841.jpg) (http://www.imagebam.com/image/32560b263812841)
MP3: http://adf.ly/T28NY
AsiaCD024: Liên Khúc Chiều Một Mình Qua Phố (1991) [MP3]
 (http://thumbnails106.imagebam.com/26382/204fef263813386.jpg) (http://www.imagebam.com/image/204fef263813386) (http://thumbnails106.imagebam.com/26382/0afe73263813399.jpg) (http://www.imagebam.com/image/0afe73263813399)
MP3: http://adf.ly/T28Rp
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 26 Tháng Một, 2015, 05:09:37 AM
AsiaCD026: Various Artists - Dạ Vũ (1991) [MP3]
 (http://thumbnails102.imagebam.com/26382/22f2d7263813851.jpg) (http://www.imagebam.com/image/22f2d7263813851) (http://thumbnails102.imagebam.com/26382/fe4327263814108.jpg) (http://www.imagebam.com/image/fe4327263814108)
MP3: http://adf.ly/T28VU
AsiaCD027: Khi Tình Đã Xa (1991) [MP3]
 (http://thumbnails102.imagebam.com/26382/18ea28263814381.jpg) (http://www.imagebam.com/image/18ea28263814381) (http://thumbnails102.imagebam.com/26382/cf7169263814667.jpg) (http://www.imagebam.com/image/cf7169263814667)
MP3: http://adf.ly/T28YY
AsiaCD028: Trúc Hồ - Blue Sea (1991) [MP3]
 (http://thumbnails103.imagebam.com/26382/b573db263814934.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b573db263814934) (http://thumbnails105.imagebam.com/26382/9c67e1263814989.jpg) (http://www.imagebam.com/image/9c67e1263814989)
MP3: http://adf.ly/T28dd
AsiaCD029: Trúc Hồ & Bạn Hữu - Hòa Tấu Rumba, Chacha (1994) [MP3]
 (http://thumbnails106.imagebam.com/26382/6e496b263815076.jpg) (http://www.imagebam.com/image/6e496b263815076) (http://thumbnails103.imagebam.com/26382/2ec842263815082.jpg) (http://www.imagebam.com/image/2ec842263815082)
MP3: http://adf.ly/T28hl
AsiaCD030: Abba (1994) [MP3]
 (http://thumbnails107.imagebam.com/26396/eb54dc263954370.jpg) (http://www.imagebam.com/image/eb54dc263954370) (http://thumbnails105.imagebam.com/26396/12397c263954405.jpg) (http://www.imagebam.com/image/12397c263954405)
MP3: http://adf.ly/T29Xi
AsiaCD031: Ban Kích Động Nhạc - Tướng Sĩ Tượng (1992) [MP3]
 (http://thumbnails104.imagebam.com/26396/4eab60263954462.jpg) (http://www.imagebam.com/image/4eab60263954462) (http://thumbnails104.imagebam.com/26396/42eccf263954474.jpg) (http://www.imagebam.com/image/42eccf263954474)
MP3: http://adf.ly/T29aC
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 26 Tháng Một, 2015, 05:42:23 AM
AsiaCD033: Trung Hành, Kiều Nga, Ngọc Hương - Liên Khúc Tình Yêu Tuyệt Vời [MP3]
 (http://thumbnails106.imagebam.com/26396/ede525263954540.jpg) (http://www.imagebam.com/image/ede525263954540) (http://thumbnails102.imagebam.com/26396/665af2263954572.jpg) (http://www.imagebam.com/image/665af2263954572)
MP3: http://adf.ly/T29e8
AsiaCD034: Dạ Vũ Đến (1992) [MP3]
 (http://thumbnails102.imagebam.com/26396/0dd524263954919.jpg) (http://www.imagebam.com/image/0dd524263954919) (http://thumbnails102.imagebam.com/26396/005edb263955068.jpg) (http://www.imagebam.com/image/005edb263955068)
MP3: http://adf.ly/T29gt
AsiaCD035: Duy Quang - Billy Shane (1992) [MP3]
 (http://thumbnails107.imagebam.com/26396/a3e40c263955113.jpg) (http://www.imagebam.com/image/a3e40c263955113) (http://thumbnails106.imagebam.com/26396/8d4a98263955156.jpg) (http://www.imagebam.com/image/8d4a98263955156)
MP3: http://adf.ly/T29jh
AsiaCD036: Vũ Thành An 1 - Những Bài Không Tên Tiếp Nối (1991) [MP3]
 (http://thumbnails107.imagebam.com/26396/4e37cb263955218.jpg) (http://www.imagebam.com/image/4e37cb263955218) (http://thumbnails102.imagebam.com/26396/429aec263955244.jpg) (http://www.imagebam.com/image/429aec263955244)
MP3: http://adf.ly/T29nF
AsiaCD037: Various Artists - New wave (1992) [MP3]
(http://thumbnails107.imagebam.com/26396/f4ef3f263955677.jpg) (http://www.imagebam.com/image/f4ef3f263955677) (http://thumbnails105.imagebam.com/26396/7183f1263955991.jpg) (http://www.imagebam.com/image/7183f1263955991)
MP3: http://adf.ly/T29qa
AsiaCD038: Thanh Lâm - Vol.2 - Saxo Tuyệt Vời (1992) [MP3]
 (http://thumbnails107.imagebam.com/26396/69cb43263956031.jpg) (http://www.imagebam.com/image/69cb43263956031) (http://thumbnails101.imagebam.com/26396/b4a2d2263956036.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b4a2d2263956036)
MP3: http://adf.ly/T29tb
AsiaCD039: Tình Khúc Đức Huy - Màu Mắt Nhung (1991) [MP3]
 (http://thumbnails102.imagebam.com/26396/9f7254263956057.jpg) (http://www.imagebam.com/image/9f7254263956057) (http://thumbnails107.imagebam.com/26396/29df2c263956060.jpg) (http://www.imagebam.com/image/29df2c263956060)
MP3: http://adf.ly/T29xq
AsiaCD040: New Wave 2 (1992) [MP3]
 (http://thumbnails104.imagebam.com/26396/e51e27263956091.jpg) (http://www.imagebam.com/image/e51e27263956091) (http://thumbnails105.imagebam.com/26396/39ca6d263956126.jpg) (http://www.imagebam.com/image/39ca6d263956126)
MP3: http://adf.ly/T2A0z
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 26 Tháng Một, 2015, 06:31:13 AM
AsiaCD041: The Best Of Dạ Vũ (1991) [MP3]
 (http://thumbnails104.imagebam.com/26433/6c0b8a264327809.jpg) (http://www.imagebam.com/image/6c0b8a264327809) (http://thumbnails102.imagebam.com/26433/fae35f264327835.jpg) (http://www.imagebam.com/image/fae35f264327835)
MP3: http://adf.ly/T2A3k
AsiaCD042: Kenny, Don Hồ, Lâm Thúy Vân - Liên Khúc Tình Xanh (1992) [MP3]
 (http://thumbnails105.imagebam.com/26433/ff9a6d264327939.jpg) (http://www.imagebam.com/image/ff9a6d264327939) (http://thumbnails102.imagebam.com/26433/a99d09264327964.jpg) (http://www.imagebam.com/image/a99d09264327964)
MP3: http://adf.ly/T2A7R
AsiaCD043: The Best Of Dạ Vũ 2 (1992) [MP3]
 (http://thumbnails102.imagebam.com/26433/571f35264328334.jpg) (http://www.imagebam.com/image/571f35264328334) (http://thumbnails106.imagebam.com/26433/c2ab23264328414.jpg) (http://www.imagebam.com/image/c2ab23264328414)
MP3: http://adf.ly/T2AAM
AsiaCD045: Mùa Xuân Yêu Em (1992) [MP3]
 (http://thumbnails108.imagebam.com/26433/c992b6264328511.jpg) (http://www.imagebam.com/image/c992b6264328511) (http://thumbnails101.imagebam.com/26433/a3e08a264328538.jpg) (http://www.imagebam.com/image/a3e08a264328538)
MP3: http://adf.ly/T2AEB
AsiaCD046: Trung Hành, Lâm Thúy Vân - Cơn Mưa Hạ [MP3]
 (http://thumbnails105.imagebam.com/26433/a3c542264328647.jpg) (http://www.imagebam.com/image/a3c542264328647) (http://thumbnails105.imagebam.com/26433/d791b1264328672.jpg) (http://www.imagebam.com/image/d791b1264328672)
MP3: http://adf.ly/T2AIo
AsiaCD050: Đêm Sài Gòn In Las Vegas (1993) [MP3]
 (http://2.bp.blogspot.com/-CyoHco5NUWk/U4yQBAZRsVI/AAAAAAAAPsg/6394McRlD6w/s1600/AsiaCD050b.jpg) 
(http://2.bp.blogspot.com/-CyoHco5NUWk/U4yQBAZRsVI/AAAAAAAAPsg/6394McRlD6w/s1600/AsiaCD050b.jpg)
MP3: http://adf.ly/T7rc8
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 27 Tháng Một, 2015, 01:27:51 AM
AsiaCD051: Tình Thu Mênh Mang (1993) [MP3]
 (http://thumbnails102.imagebam.com/26445/ca8ec6264443642.jpg) (http://www.imagebam.com/image/ca8ec6264443642) (http://thumbnails106.imagebam.com/26445/7a6276264443838.jpg) (http://www.imagebam.com/image/7a6276264443838)
MP3: http://adf.ly/T7rhU
AsiaCD052: Don Hồ, Lâm Thúy Vân - Dù Nắng Có Mong Manh (1993) [MP3]
 (http://thumbnails108.imagebam.com/26445/32f04d264443882.jpg) (http://www.imagebam.com/image/32f04d264443882) (http://thumbnails104.imagebam.com/26445/69e91e264443890.jpg) (http://www.imagebam.com/image/69e91e264443890)
MP3: http://adf.ly/T7rke
AsiaCD053: Một Ngày Không Có Anh (1993) [MP3]
 (http://thumbnails108.imagebam.com/26445/d68551264444097.jpg) (http://www.imagebam.com/image/d68551264444097) (http://thumbnails107.imagebam.com/26445/d2fca8264444105.jpg) (http://www.imagebam.com/image/d2fca8264444105)
MP3: http://adf.ly/TA4i0
AsiaCD054: Phố Biển (1993) [MP3]
 (http://thumbnails105.imagebam.com/26445/70ffde264444174.jpg) (http://www.imagebam.com/image/70ffde264444174) (http://thumbnails104.imagebam.com/26445/10c25a264444199.jpg) (http://www.imagebam.com/image/10c25a264444199)
MP3: http://adf.ly/TA4lQ
AsiaCD055: Bão Tình [MP3]
 (http://thumbnails106.imagebam.com/26445/1e1f47264444238.jpg) (http://www.imagebam.com/image/1e1f47264444238) (http://thumbnails104.imagebam.com/26445/0353bd264444242.jpg) (http://www.imagebam.com/image/0353bd264444242)
MP3: http://adf.ly/TA4ny
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 27 Tháng Một, 2015, 01:30:26 AM
AsiaCD056: Best Of Dạ Vũ 3 (1993) [MP3]
 (http://thumbnails108.imagebam.com/26461/b56309264608240.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b56309264608240) (http://thumbnails102.imagebam.com/26461/bb8d24264608273.jpg) (http://www.imagebam.com/image/bb8d24264608273)
MP3: http://adf.ly/TA4qP
AsiaCD057: Various Artists - Một Mai Em Đi (1993) [MP3]
 (http://thumbnails105.imagebam.com/26461/85681d264608329.jpg) (http://www.imagebam.com/image/85681d264608329) (http://thumbnails107.imagebam.com/26461/acf547264608337.jpg) (http://www.imagebam.com/image/acf547264608337)
MP3: http://adf.ly/TA4t5
AsiaCD058: Tình Hồng Rực Nắng Hè (1993) [MP3]
 (http://thumbnails108.imagebam.com/26461/00512d264608440.jpg) (http://www.imagebam.com/image/00512d264608440) (http://thumbnails101.imagebam.com/26461/688879264608495.jpg) (http://www.imagebam.com/image/688879264608495)
MP: http://adf.ly/TA53K
AsiaCD059: Mạnh Đình & Various Artists - Chuyện Giàn Thiên Lý (1994) [FLAC]
 (http://thumbnails104.imagebam.com/26461/e08231264608565.jpg) (http://www.imagebam.com/image/e08231264608565) (http://thumbnails103.imagebam.com/26461/5c43d0264608575.jpg) (http://www.imagebam.com/image/5c43d0264608575)
MP3: http://adf.ly/TA58N
AsiaCD061: Hãy Đến Bên Chàng (1994) [MP3]
 (http://thumbnails104.imagebam.com/26461/8734f0264608726.jpg) (http://www.imagebam.com/image/8734f0264608726) (http://thumbnails108.imagebam.com/26461/00f5dd264608736.jpg) (http://www.imagebam.com/image/00f5dd264608736)
MP3: http://adf.ly/TA5Bc
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 27 Tháng Một, 2015, 02:58:56 AM
AsiaCD062: Lâm Thúy Vân - Dòng Sông Kỷ Niệm (1994) [MP3]
(http://thumbnails102.imagebam.com/26461/23ab6b264608906.jpg) (http://www.imagebam.com/image/23ab6b264608906) (http://thumbnails106.imagebam.com/26461/042534264608900.jpg) (http://www.imagebam.com/image/042534264608900)
MP3: http://adf.ly/TA5Eb
AsiaCD065: Mạnh Đình - Vol.2 - Xót Xa (1994) [MP3]
(http://thumbnails103.imagebam.com/26461/2d2ac6264608943.jpg) (http://www.imagebam.com/image/2d2ac6264608943) (http://thumbnails102.imagebam.com/26461/62d152264608939.jpg) (http://www.imagebam.com/image/62d152264608939)
MP3: http://adf.ly/TA5Gs
AsiaCD066: The Best Of Dạ Vũ 4 (1994) [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26461/65de87264608996.jpg) (http://www.imagebam.com/image/65de87264608996) (http://thumbnails108.imagebam.com/26461/986c86264608987.jpg) (http://www.imagebam.com/image/986c86264608987)
MP3: http://adf.ly/TA5Jy
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 27 Tháng Một, 2015, 03:24:56 AM
AsiaCD067: Mạnh Đình - Vol.3 - Dân Ca Ba Miền [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26461/f441a9264609055.jpg) (http://www.imagebam.com/image/f441a9264609055) (http://thumbnails102.imagebam.com/26461/b9d1cc264609044.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b9d1cc264609044)
MP3: http://adf.ly/TA5Lm
AsiaCD068: Nini, Đon Hồ, Lâm Thúy Vân - Đoản Khúc Cuối Cho Em (1994) [MP3]
(http://thumbnails107.imagebam.com/26461/7abd86264609188.jpg) (http://www.imagebam.com/image/7abd86264609188) URL=http://www.imagebam.com/image/dca181264609180](http://thumbnails107.imagebam.com/26461/dca181264609180.jpg)[/URL]
MP3: http://adf.ly/TA5OA
AsiaCD069: Cho Kỷ Niệm Mùa Đông (1994) [MP3]
(http://thumbnails108.imagebam.com/26461/4a6e8d264609229.jpg) (http://www.imagebam.com/image/4a6e8d264609229) (http://thumbnails102.imagebam.com/26461/67e0e8264609223.jpg) (http://www.imagebam.com/image/67e0e8264609223)
Flac : http://adf.ly/tvG7w
Mp3: http://adf.ly/tvG8w
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 27 Tháng Một, 2015, 08:41:55 AM
AsiaCD072: Xa Người (1995) [MP3]
(http://thumbnails108.imagebam.com/26461/b8c2b5264609392.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b8c2b5264609392) (http://thumbnails107.imagebam.com/26461/137610264609337.jpg) (http://www.imagebam.com/image/137610264609337)
MP3: http://adf.ly/TA5Ry
AsiaCD073: Như Quỳnh, Lâm Thúy Vân, Mạnh Đình - Liên Khúc Chiều Mưa 3 (1995) [MP3/FLAC]
(http://thumbnails105.imagebam.com/27056/856a5b270554564.jpg) (http://www.imagebam.com/image/856a5b270554564) (http://thumbnails102.imagebam.com/27056/46acc8270554561.jpg) (http://www.imagebam.com/image/46acc8270554561)
MP3: http://adf.ly/TA5z8
AsiaCD074: Như Quỳnh - Vol.1 - Chuyện Hoa Sim (1995) [MP3]
(http://thumbnails104.imagebam.com/26461/dfc01d264609535.jpg) (http://www.imagebam.com/image/dfc01d264609535) (http://thumbnails103.imagebam.com/26461/f2e8f6264609505.jpg) (http://www.imagebam.com/image/f2e8f6264609505)
Mp3: http://adf.ly/TA6Bk
Flac : từng bài http://adf.ly/bqoBM
foder :    http://adf.ly/upcP7
AsiaCD075: Tác Giả Tác Phẩm (1995) [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26461/3f9a7d264609710.jpg) (http://www.imagebam.com/image/3f9a7d264609710) (http://thumbnails102.imagebam.com/26461/e9166c264609706.jpg) (http://www.imagebam.com/image/e9166c264609706)
MP3: http://adf.ly/TA6Es
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 27 Tháng Một, 2015, 08:42:55 AM
AsiaCD076: Giọt Mưa Thu (1995) [MP3]
 (http://thumbnails103.imagebam.com/26461/86a89e264609734.jpg) (http://www.imagebam.com/image/86a89e264609734) (http://thumbnails104.imagebam.com/26461/9927d7264609736.jpg) (http://www.imagebam.com/image/9927d7264609736)
http://adf.ly/TA6GF
AsiaCD077: Mạnh Đình - Vol.4 - Trúc Đào (1995) [MP3]
(http://thumbnails103.imagebam.com/26830/f9bf24268291157.jpg) (http://www.imagebam.com/image/f9bf24268291157) (http://thumbnails106.imagebam.com/26830/58c5f5268291148.jpg) (http://www.imagebam.com/image/58c5f5268291148)
MP3: http://adf.ly/TA6IC
AsiaCD078: Tình Ca 75 - 95 Chọn Lọc (1995) [MP3]
(http://thumbnails108.imagebam.com/26461/89f949264609813.jpg) (http://www.imagebam.com/image/89f949264609813) (http://thumbnails108.imagebam.com/26461/4466f3264609771.jpg) (http://www.imagebam.com/image/4466f3264609771)
MP3: http://adf.ly/TA6KQ
AsiaCD079: Như Quỳnh - Vol.2 - Rừng Lá Thay Chưa (1995) [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26461/b99214264609937.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b99214264609937) (http://thumbnails107.imagebam.com/26461/39429e264609932.jpg) (http://www.imagebam.com/image/39429e264609932)
Mp3: http://adf.ly/TA6MY
Flac: từng bài  http://adf.ly/bqoXf
Foder : http://adf.ly/usf0C
AsiaCD080: Thùy Dương - Vol.3 - Khúc Thụy Du (1995) [MP3]
(http://thumbnails106.imagebam.com/26461/f295f0264609954.jpg) (http://www.imagebam.com/image/f295f0264609954) (http://thumbnails108.imagebam.com/26461/eca4d5264609951.jpg) (http://www.imagebam.com/image/eca4d5264609951)
MP3: http://adf.ly/TA6Ok
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 27 Tháng Một, 2015, 08:44:03 AM
AsiaCD081: Bài 20 (1995) [MP3]
(http://thumbnails106.imagebam.com/26493/eb4baf264926359.jpg) (http://www.imagebam.com/image/eb4baf264926359) (http://thumbnails108.imagebam.com/26493/ab65a3264926332.jpg) (http://www.imagebam.com/image/ab65a3264926332)
MP3: http://adf.ly/TA6Qv
AsiaCD082: Various Artists - Gửi Người Một Niềm Vui (1996) [MP3]
(http://thumbnails104.imagebam.com/26493/922cf2264926546.jpg) (http://www.imagebam.com/image/922cf2264926546) (http://thumbnails105.imagebam.com/26493/b04a1d264926448.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b04a1d264926448)
MP3: http://adf.ly/TA6TC
AsiaCD084: Như Quỳnh - Vol.3 - Chuyện Tình Hoa Trắng (1996) [MP3]
(http://thumbnails108.imagebam.com/26493/e01667264926629.jpg) (http://www.imagebam.com/image/e01667264926629) (http://thumbnails104.imagebam.com/26493/ef7d7a264926621.jpg) (http://www.imagebam.com/image/ef7d7a264926621)
Mp3: http://adf.ly/TA6WS    http://adf.ly/bu3hI
Flac: từng bài http://adf.ly/bu3ls
Foder : http://adf.ly/usf4j
AsiaCD085: Best Of Dạ Vũ 5 [MP3]
(http://thumbnails101.imagebam.com/26493/781dd6264926703.jpg) (http://www.imagebam.com/image/781dd6264926703) (http://thumbnails105.imagebam.com/26493/21d2f3264926696.jpg) (http://www.imagebam.com/image/21d2f3264926696)
MP3: http://adf.ly/TA6Y2
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 27 Tháng Một, 2015, 08:45:08 AM
AsiaCD086: Mạnh Đình - Vol.5 - Chuyện Giàn Thiên Lý 2 (1996) [MP3]
(http://thumbnails104.imagebam.com/26494/aee119264935385.jpg) (http://www.imagebam.com/image/aee119264935385) (http://thumbnails104.imagebam.com/26494/0a7f15264935361.jpg) (http://www.imagebam.com/image/0a7f15264935361)
MP3: http://adf.ly/TA6ae
AsiaCD087: Một Ngày Việt Nam (1996) [MP3]
(http://thumbnails102.imagebam.com/26494/a35f49264935429.jpg) (http://www.imagebam.com/image/a35f49264935429) (http://thumbnails107.imagebam.com/26494/ff9f28264935420.jpg) (http://www.imagebam.com/image/ff9f28264935420)
MP3: http://adf.ly/RtbGD
AsiaCD088: Một Lần Nữa Thôi (1996) [MP3]
(http://thumbnails108.imagebam.com/26494/c54cf2264935503.jpg) (http://www.imagebam.com/image/c54cf2264935503) (http://thumbnails104.imagebam.com/26494/879332264935489.jpg) (http://www.imagebam.com/image/879332264935489)
MP3: http://adf.ly/RtbCd
AsiaCD089: Tình Khúc Quê Hương (1996) [MP3]
(http://thumbnails107.imagebam.com/26503/36c79c265025563.jpg) (http://www.imagebam.com/image/36c79c265025563) (http://thumbnails103.imagebam.com/26503/69e693265025559.jpg) (http://www.imagebam.com/image/69e693265025559)
MP3: http://adf.ly/RtcVm
AsiaCD090: Lâm Thúy Vân - Vol.3 - Tình Đầu Vẫn Khó Phai (1996) [MP3]
(http://thumbnails106.imagebam.com/26503/cee10f265025579.jpg) (http://www.imagebam.com/image/cee10f265025579) (http://thumbnails105.imagebam.com/26503/8cfa36265025577.jpg) (http://www.imagebam.com/image/8cfa36265025577)
MP3: http://adf.ly/RtcZI
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 28 Tháng Một, 2015, 03:06:40 AM
AsiaCD091: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Duy Linh - Đời Còn Cô Đơn (1996) [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26503/ebabf8265025673.jpg) (http://www.imagebam.com/image/ebabf8265025673) (http://thumbnails103.imagebam.com/26503/ea359a265025656.jpg) (http://www.imagebam.com/image/ea359a265025656)
MP3: http://adf.ly/Rtcdq
Flac : http://adf.ly/c2cSv
AsiaCD092: Shayla - Dance Music (1997) [MP3]
(http://thumbnails107.imagebam.com/26503/255870265025796.jpg) (http://www.imagebam.com/image/255870265025796) (http://thumbnails106.imagebam.com/26503/0d4724265025761.jpg) (http://www.imagebam.com/image/0d4724265025761)
MP3: http://adf.ly/Rtcj5
AsiaCD093: Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng (1997) [MP3]
(http://thumbnails107.imagebam.com/26503/a3f951265025825.jpg) (http://www.imagebam.com/image/a3f951265025825) (http://thumbnails103.imagebam.com/26503/b3c81d265025824.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b3c81d265025824)
MP3: http://adf.ly/RtcmJ
AsiaCD094: Lâm Nhật Tiến - Em Đã Quên Một Dòng Sông (1997) [MP3]
(http://thumbnails102.imagebam.com/26503/2d10b1265025880.jpg) (http://www.imagebam.com/image/2d10b1265025880) (http://thumbnails101.imagebam.com/26503/3c0dcc265025872.jpg) (http://www.imagebam.com/image/3c0dcc265025872)
MP3: http://adf.ly/RtcpF
AsiaCD095: Gia Huy - Anh Vẫn Biết (1997) [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26504/b1ec8f265039310.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b1ec8f265039310) (http://thumbnails106.imagebam.com/26504/2ec73b265039305.jpg) (http://www.imagebam.com/image/2ec73b265039305)
MP3: http://adf.ly/RwOEM
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 28 Tháng Một, 2015, 03:08:01 AM
AsiaCD096: Mạnh Đình - Vol.6 - Tiểu Cô Nương (1997) [MP3]
(http://thumbnails102.imagebam.com/26504/b49f92265039374.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b49f92265039374) (http://thumbnails103.imagebam.com/26504/a9e143265039371.jpg) (http://www.imagebam.com/image/a9e143265039371)
MP3: http://adf.ly/RwOGh
AsiaCD097: The Best Of Dạ Vũ 6 (1997) [MP3]
 (http://thumbnails101.imagebam.com/26504/c5443b265039437.jpg) (http://www.imagebam.com/image/c5443b265039437)
MP3: http://adf.ly/RwOIM
AsiaCD098: Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Loan Châu - Nơi Ấy Bình Yên (1997) [MP3]
(http://thumbnails106.imagebam.com/26504/689439265039517.jpg) (http://www.imagebam.com/image/689439265039517) (http://thumbnails102.imagebam.com/26504/6a60f2265039491.jpg) (http://www.imagebam.com/image/6a60f2265039491)
MP3: http://adf.ly/RwOJe
AsiaCD099: Best Of Chachacha (1997) [MP3]
(http://thumbnails102.imagebam.com/26504/c4b468265039733.jpg) (http://www.imagebam.com/image/c4b468265039733) (http://thumbnails108.imagebam.com/26504/8f9b10265039704.jpg) (http://www.imagebam.com/image/8f9b10265039704)
MP3: http://adf.ly/RwOL2
AsiaCD100: Yến Phương - Dĩ Vãng Một Loài Hoa (1997) [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26504/847de4265039829.jpg) (http://www.imagebam.com/image/847de4265039829) (http://thumbnails105.imagebam.com/26504/a51622265039826.jpg) (http://www.imagebam.com/image/a51622265039826)
MP3: http://adf.ly/RwOMV
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 28 Tháng Một, 2015, 03:13:36 AM
AsiaCD101: Gia Huy, Thanh Trúc - Kỳ Diệu (1997) [FLAC]
(http://thumbnails104.imagebam.com/26505/1925c9265040243.jpg) (http://www.imagebam.com/image/1925c9265040243) (http://thumbnails108.imagebam.com/26505/df99ff265040238.jpg) (http://www.imagebam.com/image/df99ff265040238)
MP3: http://adf.ly/RwOO7
AsiaCD102: Loan Châu - Bên Em Là Biển Rộng (1997) [MP3]
(http://thumbnails104.imagebam.com/26505/5f5168265040284.jpg) (http://www.imagebam.com/image/5f5168265040284) (http://thumbnails106.imagebam.com/26505/476c43265040272.jpg) (http://www.imagebam.com/image/476c43265040272)
MP3: http://adf.ly/RzuP2
AsiaCD103: Mạnh Đình - Vol.7 - Xé Thư Tình [MP3]
(http://thumbnails101.imagebam.com/26505/f10126265040305.jpg) (http://www.imagebam.com/image/f10126265040305) (http://thumbnails102.imagebam.com/26505/dd81fd265040303.jpg) (http://www.imagebam.com/image/dd81fd265040303)
MP3: http://adf.ly/RzuSq
AsiaCD104: Lâm Nhật Tiến - Yêu Em Âm Thầm [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26505/3b11db265040399.jpg) (http://www.imagebam.com/image/3b11db265040399) (http://thumbnails103.imagebam.com/26505/62e6aa265040388.jpg) (http://www.imagebam.com/image/62e6aa265040388)
MP3: http://adf.ly/RzuWm
AsiaCD105: Lâm Thúy Vân - Đã Qua Thời Mong Chờ (1998) [MP3]
(http://thumbnails103.imagebam.com/26505/5a7a19265040671.jpg) (http://www.imagebam.com/image/5a7a19265040671) (http://thumbnails108.imagebam.com/26505/a6b564265040587.jpg) (http://www.imagebam.com/image/a6b564265040587)
MP3: http://adf.ly/Rzuar
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 28 Tháng Một, 2015, 03:14:45 AM
AsiaCD106: Shayla - Day And Night Of Missing You (1998) [MP3]
(http://thumbnails106.imagebam.com/26505/388d47265043338.jpg) (http://www.imagebam.com/image/388d47265043338) (http://thumbnails106.imagebam.com/26505/92b84a265043327.jpg) (http://www.imagebam.com/image/92b84a265043327)
http://adf.ly/Rzueh
AsiaCD107: Khi Chuyện Tình Đã Cuối (1998) [MP3]
(http://thumbnails103.imagebam.com/26505/96889a265047186.jpg) (http://www.imagebam.com/image/96889a265047186) (http://thumbnails106.imagebam.com/26505/a39ca7265047000.jpg) (http://www.imagebam.com/image/a39ca7265047000)
MP3: http://adf.ly/RzujB
AsiaCD108: Duy Linh - Trả Em Cay Đắng Mộng Vàng [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26506/461764265058137.jpg) (http://www.imagebam.com/image/461764265058137) (http://thumbnails107.imagebam.com/26506/107d96265058130.jpg) (http://www.imagebam.com/image/107d96265058130)
MP3: http://adf.ly/Rzunz
AsiaCD109: Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi (1998) [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26506/f14824265058154.jpg) (http://www.imagebam.com/image/f14824265058154) (http://thumbnails104.imagebam.com/26506/11410b265058151.jpg) (http://www.imagebam.com/image/11410b265058151)
MP3: http://adf.ly/Rzuro
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 28 Tháng Một, 2015, 03:16:22 AM
AsiaCD111: Đôi Bờ (1998) [MP3]
(http://thumbnails107.imagebam.com/26506/44cffc265058676.jpg) (http://www.imagebam.com/image/44cffc265058676) (http://thumbnails102.imagebam.com/26506/f83dbe265058657.jpg) (http://www.imagebam.com/image/f83dbe265058657)
MP3: http://adf.ly/RzuvP
AsiaCD112: Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Lê Tâm - Đỉnh Gió Hú (1998) [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26506/36ce2e265058784.jpg) (http://www.imagebam.com/image/36ce2e265058784) (http://thumbnails107.imagebam.com/26506/985d16265058782.jpg) (http://www.imagebam.com/image/985d16265058782)
MP3: http://adf.ly/Rzuyr
AsiaCD114: The Best Of Rumba (1998) [MP3]
(http://thumbnails106.imagebam.com/26506/661f09265058852.jpg) (http://www.imagebam.com/image/661f09265058852) (http://thumbnails105.imagebam.com/26506/8ce6c6265058839.jpg) (http://www.imagebam.com/image/8ce6c6265058839)
MP3: http://adf.ly/Rzv1V
AsiaCD115: Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi (1998) [MP3]
(http://thumbnails108.imagebam.com/26506/aa1ce7265058924.jpg) (http://www.imagebam.com/image/aa1ce7265058924) (http://thumbnails102.imagebam.com/26506/58ee6e265058915.jpg) (http://www.imagebam.com/image/58ee6e265058915)
MP3: http://adf.ly/Rzv4z
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 30 Tháng Một, 2015, 06:17:37 AM
AsiaCD116: Tình Yêu Và Trái Đắng (1998) [MP3]
(http://thumbnails106.imagebam.com/26506/54ce1e265059646.jpg) (http://www.imagebam.com/image/54ce1e265059646) (http://thumbnails105.imagebam.com/26506/07374d265059636.jpg) (http://www.imagebam.com/image/07374d265059636)
http://adf.ly/S0zR4
AsiaCD117: Người Yêu Lý Tưởng (1998) [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26506/87b982265059692.jpg) (http://www.imagebam.com/image/87b982265059692) (http://thumbnails102.imagebam.com/26506/3a4402265059687.jpg) (http://www.imagebam.com/image/3a4402265059687)
http://adf.ly/Rzv8e
AsiaCD118: Trish - Don't Know Why (1998) [MP3]
(http://thumbnails102.imagebam.com/26506/9f482b265059773.jpg) (http://www.imagebam.com/image/9f482b265059773) (http://thumbnails106.imagebam.com/26506/b43ad5265059760.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b43ad5265059760)
MP3: http://adf.ly/S0zVo
AsiaCD119: Best Of Dạ Vũ 7 - Giống Như Tôi (1998) [MP3]
(http://thumbnails102.imagebam.com/26506/fa82a1265059940.jpg) (http://www.imagebam.com/image/fa82a1265059940) (http://thumbnails105.imagebam.com/26506/019cb1265059901.jpg) (http://www.imagebam.com/image/019cb1265059901)
MP3: http://adf.ly/S0zcJ
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 30 Tháng Một, 2015, 06:18:29 AM
AsiaCD122: Nói Đi Anh (1999) [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26538/b15184265374315.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b15184265374315) (http://thumbnails108.imagebam.com/26538/7312d6265374301.jpg) (http://www.imagebam.com/image/7312d6265374301)
MP3: http://adf.ly/S0zeo

AsiaCD124: Thanh Trúc - Em Vẫn Mơ [MP3]
(http://thumbnails104.imagebam.com/26538/947f88265374371.jpg) (http://www.imagebam.com/image/947f88265374371) (http://thumbnails101.imagebam.com/26538/fc033a265374364.jpg) (http://www.imagebam.com/image/fc033a265374364)
MP3:  http://adf.ly/S0zhA
AsiaCD125: Lời Nói Yêu Đầu Tiên [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26538/d20742265374583.jpg) (http://www.imagebam.com/image/d20742265374583) (http://thumbnails105.imagebam.com/26538/f9b45a265374471.jpg) (http://www.imagebam.com/image/f9b45a265374471)
MP3: http://adf.ly/S5bDq
AsiaCD126: Lê Tâm - Điều Gì Đó [MP3]
(http://thumbnails107.imagebam.com/26538/8cb958265374644.jpg) (http://www.imagebam.com/image/8cb958265374644) (http://thumbnails102.imagebam.com/26538/4e580c265374636.jpg) (http://www.imagebam.com/image/4e580c265374636)
MP3: http://adf.ly/S5bH3
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 29 Tháng Ba, 2015, 01:08:37 AM
AsiaCD127: Đêm Buồn Tình Lẻ [MP3]
 (http://thumbnails102.imagebam.com/26538/074a1d265374799.jpg) (http://www.imagebam.com/image/074a1d265374799) (http://thumbnails101.imagebam.com/26538/065db0265374888.jpg) (http://www.imagebam.com/image/065db0265374888)
Mp3: http://adf.ly/S5bJg
AsiaCD128: Non Stop Chachacha - Yêu Hết Con Tim [MP3]
 (http://thumbnails106.imagebam.com/26538/1345a4265374990.jpg) (http://www.imagebam.com/image/1345a4265374990) (http://thumbnails108.imagebam.com/26538/6c988c265374998.jpg) (http://www.imagebam.com/image/6c988c265374998)
MP3: http://adf.ly/S5bM9
AsiaCD129: Lâm Thúy Vân, Lê Tâm, Lâm Nhật Tiến - Chinese Melodies [MP3]
 (http://thumbnails104.imagebam.com/26538/42521a265375058.jpg) (http://www.imagebam.com/image/42521a265375058) (http://thumbnails104.imagebam.com/26538/bd0487265375070.jpg) (http://www.imagebam.com/image/bd0487265375070)
MP3: http://adf.ly/S5bOq
AsiaCD131: The Best Of Dạ Vũ 8 - Kẻ Phụ Tình (1999) [MP3]
 (http://thumbnails106.imagebam.com/26538/ba5522265375224.jpg) (http://www.imagebam.com/image/ba5522265375224) (http://thumbnails103.imagebam.com/26538/b1fc75265375414.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b1fc75265375414)
MP3: http://adf.ly/S5bQq
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 02 Tháng Tư, 2015, 04:16:36 AM
AsiaCD133: Từ Lúc Em Đi [MP3]
 (http://thumbnails106.imagebam.com/26538/cd7ee3265375529.jpg) (http://www.imagebam.com/image/cd7ee3265375529) (http://thumbnails105.imagebam.com/26538/77c8b4265375543.jpg) (http://www.imagebam.com/image/77c8b4265375543)
MP3: http://adf.ly/S5bT8
AsiaCD134: Lâm Thúy Vân - Trong Màn Đêm [MP3]
 (http://thumbnails108.imagebam.com/26538/e681d4265375591.jpg) (http://www.imagebam.com/image/e681d4265375591) (http://thumbnails107.imagebam.com/26538/34d3d3265375598.jpg) (http://www.imagebam.com/image/34d3d3265375598)
MP3: http://adf.ly/S5bW5
AsiaCD135: The Best Of Asia Remix [MP3]
(http://thumbnails103.imagebam.com/26538/65090d265375634.jpg) (http://www.imagebam.com/image/65090d265375634)
MP3: http://adf.ly/S5bYK
AsiaCD136: Gió Mưa Và Anh (2000) [MP3]
(http://thumbnails107.imagebam.com/26584/5b314a265833585.jpg) (http://www.imagebam.com/image/5b314a265833585) (http://thumbnails102.imagebam.com/26584/aebac5265833672.jpg) (http://www.imagebam.com/image/aebac5265833672)
MP3: http://adf.ly/S5baf
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 12 Tháng Năm, 2015, 09:40:27 AM
AsiaCD138: Mưa Đêm Tình Nhỏ [MP3]
 (http://thumbnails106.imagebam.com/26584/1cf670265833704.jpg) (http://www.imagebam.com/image/1cf670265833704) (http://thumbnails105.imagebam.com/26584/796569265833715.jpg) (http://www.imagebam.com/image/796569265833715)
MP3: http://adf.ly/S5bd3
AsiaCD139: Tình Ca Trúc Hồ - Sẽ Hơn Bao Giờ Hết (2000) [MP3]
 (http://thumbnails106.imagebam.com/26584/98115c265833764.jpg) (http://www.imagebam.com/image/98115c265833764) (http://thumbnails107.imagebam.com/26584/24c38b265833777.jpg) (http://www.imagebam.com/image/24c38b265833777)
MP3: http://adf.ly/S5bfh
AsiaCD140: Gởi Anh [MP3]
 (http://thumbnails108.imagebam.com/26584/0687f9265833950.jpg) (http://www.imagebam.com/image/0687f9265833950)
MP3: http://adf.ly/S5biE
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 21 Tháng Mười Một, 2015, 07:22:18 AM
AsiaCD141: Dòng Nhạc Trầm Tử Thiêng (2000) [MP3] {2CDs}
 (http://thumbnails103.imagebam.com/26600/c0e6cd265993560.jpg) (http://www.imagebam.com/image/c0e6cd265993560) (http://thumbnails105.imagebam.com/26600/da3983265993600.jpg) (http://www.imagebam.com/image/da3983265993600)
MP3: http://adf.ly/SLKme     
      http://adf.ly/SLKq6
AsiaCD142: Trish - I'll Dream Of You (2000) [MP3]
 (http://thumbnails104.imagebam.com/26600/10c91f265993716.jpg) (http://www.imagebam.com/image/10c91f265993716) (http://thumbnails106.imagebam.com/26600/b3f0e2265993734.jpg) (http://www.imagebam.com/image/b3f0e2265993734)
Mp3: http://adf.ly/SLKsp
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 19 Tháng Mười Hai, 2015, 03:41:20 AM
AsiaCD143: Tôi Nhớ Tên Anh [MP3]
(http://thumbnails102.imagebam.com/26600/320487265994135.jpg) (http://www.imagebam.com/image/320487265994135) (http://thumbnails107.imagebam.com/26600/8b841e265994336.jpg) (http://www.imagebam.com/image/8b841e265994336)
MP3: http://adf.ly/SLKwZ
AsiaCD144: Căn Nhà Ngoại Ô [MP3]
(http://thumbnails105.imagebam.com/26600/3a6ff6265994454.jpg) (http://www.imagebam.com/image/3a6ff6265994454) (http://thumbnails103.imagebam.com/26600/005843265994473.jpg) (http://www.imagebam.com/image/005843265994473)
MP3: http://adf.ly/SLKyj
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 28 Tháng Mười, 2018, 12:30:22 AM
AsiaCD145: Nước Mắt Mẹ Tôi [MP3]
 (http://thumbnails104.imagebam.com/26600/9d2f41265994527.jpg) (http://www.imagebam.com/image/9d2f41265994527) (http://thumbnails106.imagebam.com/26600/75692a265994542.jpg) (http://www.imagebam.com/image/75692a265994542)
http://adf.ly/SLL19
AsiaCD149: The Best Of Chinesse Melodies 2 (2000) [MP3]
 (http://thumbnails105.imagebam.com/26602/e387de266017476.jpg) (http://www.imagebam.com/image/e387de266017476) (http://thumbnails103.imagebam.com/26602/0f241d266017486.jpg) (http://www.imagebam.com/image/0f241d266017486)
http://adf.ly/SLL8E
AsiaCD150: Lâm Thúy Vân, Thanh Trúc, Gia Huy - Tình Ca Trúc Sinh - Thà Rằng Anh Nói (2000) [MP3]
 (http://thumbnails108.imagebam.com/26602/76a7f1266017533.jpg) (http://www.imagebam.com/image/76a7f1266017533) (http://thumbnails102.imagebam.com/26602/6b9b73266017541.jpg) (http://www.imagebam.com/image/6b9b73266017541)
http://adf.ly/SLLJy
AsiaCD151: Đừng Hỏi Vì Sao (2000) [MP3]
 (http://thumbnails105.imagebam.com/26602/526a48266017745.jpg) (http://www.imagebam.com/image/526a48266017745) (http://thumbnails102.imagebam.com/26602/10659d266017909.jpg) (http://www.imagebam.com/image/10659d266017909)
http://adf.ly/SLLNl
Title: Re: Asia CD Collection
Post by: nguyen thoi on 28 Tháng Mười, 2018, 12:50:16 AM
AsiaCD152 - Love Songs - Asia Number One Hits
MP3: http://adf.ly/SLLvX
WAV: CD1: http://adf.ly/1eghk5 CD2: http://adf.ly/1eghli
NRG: http://adf.ly/1eghW7

AsiaCD153: Anh Còn Nợ Em (2001) [MP3]
 (http://thumbnails105.imagebam.com/26602/19e96b266018076.jpg) (http://www.imagebam.com/image/19e96b266018076) (http://thumbnails104.imagebam.com/26602/4c63a4266018089.jpg) (http://www.imagebam.com/image/4c63a4266018089)
http://adf.ly/SLM85
AsiaCD155: Căn Gác Lưu Đày (2001) [MP3] {2CDs}
(http://thumbnails108.imagebam.com/26602/2ec377266018521.jpg) (http://www.imagebam.com/image/2ec377266018521) (http://thumbnails102.imagebam.com/26602/88ea4e266018527.jpg) (http://www.imagebam.com/image/88ea4e266018527)
http://adf.ly/SLMPy
http://adf.ly/SLMsk
AsiaCD156: Lâm Nhật Tiến - Mãi Yêu Người Thôi (2001) [MP3]
 (http://thumbnails103.imagebam.com/26602/5e9723266018579.jpg) (http://www.imagebam.com/image/5e9723266018579) (http://thumbnails103.imagebam.com/26602/22723f266018599.jpg) (http://www.imagebam.com/image/22723f266018599)
http://adf.ly/SLMwi
AsiaCD157: Nếu Biết Trước (2001) [MP3]
 (http://thumbnails107.imagebam.com/26602/5bdbd7266018762.jpg) (http://www.imagebam.com/image/5bdbd7266018762) (http://thumbnails107.imagebam.com/26602/5e9bfe266018811.jpg) (http://www.imagebam.com/image/5e9bfe266018811)
http://adf.ly/SLMzj