YeuNhacVang.Com

CLB YNV => Thông Báo => Topic started by: phuongbuon on 06 Tháng Ba, 2007, 12:32:42 AM

Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: phuongbuon on 06 Tháng Ba, 2007, 12:32:42 AM
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0008a.jpg)
thuypn - hoanovedem - phuongvy - khách mời (vân) - nguoiemxomdao - khách mời
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0009a.jpg)
hoanovedem - xuanvy - khách mời - nguoiemxomdao - phuongbuon
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0011a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0012a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0013a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0014a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0015a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0017a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0018a.jpg)

rongheorua - thuypn - hoanovedem
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0020a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0021a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0022a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0023a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0024a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0025a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0026a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0027a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0029a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0030a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0031a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0034a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0035a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0036a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0037a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0038a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0039a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0040a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0041a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0050a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0052a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0055a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0057a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0058a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0059a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0061a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0068a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0077a.jpg)
Dang_T
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0078a.jpg)
xuanvy Dang_T
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0080a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0081a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0082a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0084a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0085a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0088a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0097a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0099a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0102a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0105a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0106a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0110a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0119a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0121a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0126a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0127a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0129a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0130a.jpg)
nhacphilong - Dang_T - Thuypn - hoanovedem
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0131a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0132a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0133a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0135a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0137a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0140a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0141a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0142a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0143a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0144a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0146a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0147a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0148a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0151a.jpg)
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0152a.jpg)
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: rongheorua on 06 Tháng Ba, 2007, 01:09:12 AM
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0041a.jpg)
Tấm này chú Hiếu đang dở trò 35 với chị Phượng , Anh đức đâu vô xử đê

Mà hình như thiếu tấm chú Hiếu hun chị Phượng nữa , bác phuongbuon đề nghị gửi tấm đó lên diễn đàn


(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0099a.jpg)
bạn gái chú hiếu xinh cưa kìa , đẹp đôi dễ sợ


(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0102a.jpg)
Siêu người mủ của diễn đàn(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0106a.jpg)
Tấm này có ai ăn hiếp xuanvy đâu mà muốn khóc vậy nhìn thấy mà ghê, chú Hiếu chưa làm gì mà


(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0142a.jpg)
chị Thuý chơi vũ điệu gì nhỉ , múa lửa thì phải(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0151a.jpg)
Chào tạm biệt ở sân bay vô cùng hoành tráng, nhưng có điều hơi so le 1 tý


(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0152a.jpg)
Tấm này so le thấy rõ , thiếu thành viên hoangduc26 , nếu có thành viên ấy thì chú Hiếu hết là núi cao nha.......
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: thuypn on 06 Tháng Ba, 2007, 01:10:47 AM
Cảm ơn anh phuongbuon. Thông tin KTS thật la nhanh
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: pagiarungreng on 06 Tháng Ba, 2007, 01:40:41 AM
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0020a.jpg)
en it it thui u` ơi, kô ai dành đâu, từ từ mà en.
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0057a.jpg)
nhìn mẹt đại ca gớm àh,e mà có j trót dại thì mong đại ca bỏ wa cho e nhen
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0038a.jpg)
ex,mẹt trời o đâu mà mọc ngay bàn nhậu thế choài
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0041a.jpg)
Tấm này chú Hiếu đang dở trò 35 với chị Phượng , Anh đức đâu vô xử đê

Mà hình như thiếu tấm chú Hiếu hun chị Phượng nữa , bác phuongbuon đề nghị gửi tấm đó lên diễn đàn
mọi người nhớ coi chừng đó nhen,chú hiếu ghê lắm đó
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: rongheorua on 06 Tháng Ba, 2007, 02:27:56 AM
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0022a.jpg)
Tấm này Hoanovedem đứng lên nói với xuanvy rằng :'' Phượng không được dành đồ ăn củ Sương đâu nha''
BÀ con cô bác thấy Hoanove dem thế nào đến nỗi đứng dậy sợ mất đùi gà
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: rongheorua on 06 Tháng Ba, 2007, 02:33:12 AM
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0097a.jpg)
NEXD đang tỏ tình với thành viên mới (thành viên này hôm nay mới đang kí) , mẹt của thành viên mới đỏ lên luôn, met NEXD cũng thế
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tieunhilang on 06 Tháng Ba, 2007, 03:51:08 AM
Có thấy gì dâu toàn chữ "X"
Thấy chết liền
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tieunhilang on 06 Tháng Ba, 2007, 04:00:17 AM
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0142a.jpg)
 À thấy một tấm rùi
Trời đất ơi
Cặp nào "cắn thuốc" mà "lắc" thấy ghê
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: phuongbuon on 06 Tháng Ba, 2007, 04:19:48 AM
Quote from: "pagiarungreng"

Mà hình như thiếu tấm chú Hiếu hun chị Phượng nữa , bác phuongbuon đề nghị gửi tấm đó lên diễn đàn

(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0042a.jpg)
Có làm ăn được gì đâu. Hun thì lo hun quay mặt lại nhìn làm chi không biết nữa
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: ThanhCo_72 on 06 Tháng Ba, 2007, 04:25:52 AM
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0042a.jpg)

 Chú NEXĐ khéo có đôi chân dài nhất hội ý nhỉ ?

Đề nghị giới thiệu từng người để biết "Ai là ai" ?
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tieunhilang on 06 Tháng Ba, 2007, 05:14:48 AM
Đôi chân dài thật
Nhưng nếu tính tổng chiều dài chân chắc gì đã ăn được bác Thành Cổ  :lol:  :lol:  :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: Tram Tu Thieng on 06 Tháng Ba, 2007, 05:59:45 AM
Bác TC thì chắc " Chân ngoài dài...bằng chân trong"!  :lol:
Nói thì bảo oan, Thuý già đúng là tuần chay nào cũng lã chã nước mắt.
Đề nghị anh em HN tổ chức off đầu năm phát để nghe em Thuý tường thuật lại buổi trốn chồng đi chơi. Giờ đã là 17 âm, sắp hết tháng ăn chơi rồi đấy các vị ạ!
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: Tram Tu Thieng on 06 Tháng Ba, 2007, 06:06:12 AM
Bác TC thì chắc " Chân ngoài dài...bằng chân trong"!  :lol:
Nói thì bảo oan, Thuý già đúng là tuần chay nào cũng lã chã nước mắt.
Đề nghị anh em HN tổ chức off đầu năm phát để nghe em Thuý tường thuật lại buổi trốn chồng đi chơi. Giờ đã là 17 âm, sắp hết tháng ăn chơi rồi đấy các vị ạ!
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: typhoon on 06 Tháng Ba, 2007, 07:13:56 AM
Nhất trí làm phát off đầu năm
Để mụ Thúy hồi lại cái đã
Sẽ phone sau
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 06 Tháng Ba, 2007, 07:51:27 AM
Quote from: "rongheorua"
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0022a.jpg)
Tấm này Hoanovedem đứng lên nói với xuanvy rằng :'' Phượng không được dành đồ ăn củ Sương đâu nha''
BÀ con cô bác thấy Hoanove dem thế nào đến nỗi đứng dậy sợ mất đùi gàôi oan quá đẹt ơi! chị đứng lên cuốn bánh cho mọi người mờ
ai làm chứng giúp tôi với!!!!
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: A mìn on 06 Tháng Ba, 2007, 07:58:45 AM
đông  vui quá :D

tui đem qua thông báo nghe mấy bác :D
Title:
Post by: bienxanhtomau_em on 06 Tháng Ba, 2007, 08:28:12 AM
Quote from: phuongbuon
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0008a.jpg)
 NEXD kia? 8) tôi kiện sao anh nhìn xuanvy hoài :twisted:  :twisted:  :twisted:  tôi tức rung mình ...khi không đi off được
Title: zui zẻ
Post by: vietnguyen on 06 Tháng Ba, 2007, 09:21:19 AM
trời đất :o  zui zẻ quá nhỉ. trông mà thèm.
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: trinh thu huyen on 06 Tháng Ba, 2007, 09:24:11 AM
Cha! Hoành tráng quá
Giới thiệu mọi người đi chứ Hiếu?( trừ bà Thuý ra nhé!  :lol:   :lol:  :lol: )
@: Các bác ngoài này mà tổ chức off đầu năm nhớ thông báo sớm sớm nhé, để em còn thu xếp công việc, bỏ nhiều buổi off rồi thấy tiếc quá.
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tieunhilang on 06 Tháng Ba, 2007, 11:03:29 AM
Quote from: "Tram Tu Thieng"
Bác TC thì chắc " Chân ngoài dài...bằng chân trong"!  :lol:
Nói thì bảo oan, Thuý già đúng là tuần chay nào cũng lã chã nước mắt.
Đề nghị anh em HN tổ chức off đầu năm phát để nghe em Thuý tường thuật lại buổi trốn chồng đi chơi. Giờ đã là 17 âm, sắp hết tháng ăn chơi rồi đấy các vị ạ!


Hôm nào kỷ niệm bác TC cái quần 3 ống ...của em ngày xưa
Chị Thuý cắn thuốc trông quá phê
Ủng hộ các bác
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: ThanhCo_72 on 06 Tháng Ba, 2007, 12:27:10 PM
Quote from: "typhoon"
Nhất trí làm phát off đầu nămKhớp lệnh. Duyệt... :wink:

Hưởng ứng tinh thần "tiền tuyến Miền Nam gọi, hậu phương Miền Bắc trả lời".    
Nhân dịp Bính Tuất đã qua, Đinh Hợi vừa đến.      
Cộng thêm ngày 20/3 được coi là ngày ra đời của trang YNV. Đây là bài viết đầu tiên của bác Tổng Admin hồi 11h34' ngày 20/3/2005

http://www.yeunhacvang.com/forums/viewtopic.php?p=4&highlight=#4

Như vậy đây cũng là dịp kỷ niệm YNV tròn 2 năm tuổi.
Xin mời typhoon gấp rút lên chương trình cho quả off lần này, sớm ra thông báo cụ thể cho các quan khách, địa điểm tôi sẽ tiến cử .

1, 2, 3...Dzo...:D
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: A mìn on 06 Tháng Ba, 2007, 07:38:56 PM
20/3/2005 có thể coi là ngày ra đời của cái forums. Còn trang Yeunhacvang.com thì ra đời ngày 28/12/2004. Trước đó nửa là trang nhacvang.2ya.com ra đời ngày 09/02/03

Mới vừa tìm lại hết những ngày tháng cũ  :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tolinh0756 on 06 Tháng Ba, 2007, 07:57:16 PM
:D Lão Nói Thật,Đừng Buồn Nha! Không Náo Nhiệt,Nhộn Nhịp.
Bằng Ngoài Hà Nội Hồi Lão Về  30/12/2005 Off   :D  
Cũng Là Lần Off Đầu Tiên Thì Phải ?
Ái Da! Phượng Buồn Là Nam à? :lol:
Lão Cứ Tưởng Là Nữ :lol:  
Lão Gửi Tấm Hình Lên Góp Vui Nhé!
Đố Mọi Người Biết Lão Chụp Với !!!!! :lol:
[/b]

(http://i18.photobucket.com/albums/b110/tolinh0756/30122005T.jpg)
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: thuypn on 06 Tháng Ba, 2007, 09:47:16 PM
Quote from: "hoano_vedem71"
Quote from: "rongheorua"
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0022a.jpg)
Tấm này Hoanovedem đứng lên nói với xuanvy rằng :''ăn đi, Sương cuốn cho phượng đó, đừng buồn lão ĐỨC''
BÀ con cô bác thấy Hoanove dem thế nào? có tình cảm không ?


chị đứng lên cuốn bánh cho mọi người mờ
ai làm chứng giúp tôi với!!!!


Có tui.
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: cobehaucuoi1232000 on 06 Tháng Ba, 2007, 10:00:03 PM
thật vui .nhưng biết đến khi nào sân nhà miền trung sẽ tổ chức nhỉ ?...hôm đó nhất định dù thế nào em vẫn có mặt ...hiếu ơi ''bao giờ mới đến nhà mình nhỉ ?.......hy vọng một ngày không xa .. :lol:  :lol:  :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tieunhilang on 06 Tháng Ba, 2007, 10:03:46 PM
Quote from: "tolinh0756"


(http://i18.photobucket.com/albums/b110/tolinh0756/30122005T.jpg)
:lol:  :D  :lol:  :D  :lol:  :D  8)  :(  :o  :?
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: thuypn on 06 Tháng Ba, 2007, 10:07:39 PM
Quote from: "typhoon"
Nhất trí làm phát off đầu năm
Để mụ Thúy hồi lại cái đãSẽ phone sau


Làm giề mà hồi hả SẾP, tổ chức đê.
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: phuongbuon on 06 Tháng Ba, 2007, 11:53:54 PM
Quote from: "tolinh0756"
:D Lão Nói Thật,Đừng Buồn Nha! Không Náo Nhiệt,Nhộn Nhịp.
Bằng Ngoài Hà Nội Hồi Lão Về  30/12/2005 Off   :D  
Cũng Là Lần Off Đầu Tiên Thì Phải ?
Ái Da! Phượng Buồn Là Nam à? :lol:
Lão Cứ Tưởng Là Nữ :lol:  

buồn chị Linh ghê em nói chuyện với chị hoài mà
thanhdat112a là em đó chị không nhớ sao? hu hu hu
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hama142 on 07 Tháng Ba, 2007, 12:23:02 AM
huhu may nguoi di an suong qua de
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 07 Tháng Ba, 2007, 12:31:02 AM
Quote from: "tolinh0756"
:D Lão Nói Thật,Đừng Buồn Nha! Không Náo Nhiệt,Nhộn Nhịp.
Bằng Ngoài Hà Nội Hồi Lão Về  30/12/2005 Off   :D  
Cũng Là Lần Off Đầu Tiên Thì Phải ?
Ái Da! Phượng Buồn Là Nam à? :lol:
Lão Cứ Tưởng Là Nữ :lol:  
Lão Gửi Tấm Hình Lên Góp Vui Nhé!
Đố Mọi Người Biết Lão Chụp Với !!!!! :lol:
[/b]

(http://i18.photobucket.com/albums/b110/tolinh0756/30122005T.jpg)đương nhiên lần sư phụ về và cả cái lần phôi pha ra bắc lá hoành tráng hơn rùi
lần này có ít thật nhưng đầy đủ từ nam chí bắc iihihihiihhi
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: cobehaucuoi1232000 on 07 Tháng Ba, 2007, 03:01:54 AM
Quote from: "tieunhilang"
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0142a.jpg)
 À thấy một tấm rùi
Trời đất ơi
Cặp nào "cắn thuốc" mà "lắc" thấy ghêvũ điệu ''hoang dã hả ''anh thuý ?.... anh thuý nhảy điệu gì vậy ?cha cha cha à .... :?:  :?:  :?:  :P  :P  :P
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: boy2man75 on 07 Tháng Ba, 2007, 03:14:15 AM
Off thôi bà con, tui sẽ đến dìu chị Thúy chứ để chị đi một mình là ngã ngay, đầu gối vẫn còn run lắm  :D   :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tolinh0756 on 07 Tháng Ba, 2007, 04:04:54 AM
Quote from: "phuongbuon"
Quote from: "tolinh0756"
:D Lão Nói Thật,Đừng Buồn Nha! Không Náo Nhiệt,Nhộn Nhịp.
Bằng Ngoài Hà Nội Hồi Lão Về  30/12/2005 Off   :D  
Cũng Là Lần Off Đầu Tiên Thì Phải ?
Ái Da! Phượng Buồn Là Nam à? :lol:
Lão Cứ Tưởng Là Nữ :lol:  

buồn chị Linh ghê em nói chuyện với chị hoài mà
thanhdat112a là em đó chị không nhớ sao? hu hu hu

 xin lỗi! thông cảm cho Lão nha!!
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: abeutp on 07 Tháng Ba, 2007, 05:24:21 AM
Quote from: "tolinh0756"
:D Lão Nói Thật,Đừng Buồn Nha! Không Náo Nhiệt,Nhộn Nhịp.
Bằng Ngoài Hà Nội Hồi Lão Về  30/12/2005 Off   :D  
Cũng Là Lần Off Đầu Tiên Thì Phải ?
Ái Da! Phượng Buồn Là Nam à? :lol:
Lão Cứ Tưởng Là Nữ :lol:  
Lão Gửi Tấm Hình Lên Góp Vui Nhé!
Đố Mọi Người Biết Lão Chụp Với !!!!! :lol:
[/b]

 


1. Lần đó ko có bệu ===> ko vui
2. Đó là lần off thứ2 roài
Khè khè ...
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: thuypn on 07 Tháng Ba, 2007, 05:33:20 AM
Quote from: "boy2man75"
Off thôi bà con, tui sẽ đến dìu chị Thúy chứ để chị đi một mình là ngã ngay, đầu gối vẫn còn run lắm  :D   :lol:


Hĩ hĩ,
gối mỏi, chân run, lưng ê ẩm.
mắt mờ, chân chậm, lưỡi đau đau....
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: phuongbuon on 07 Tháng Ba, 2007, 06:03:30 AM
Quote from: "thuypn"
Quote from: "boy2man75"
Off thôi bà con, tui sẽ đến dìu chị Thúy chứ để chị đi một mình là ngã ngay, đầu gối vẫn còn run lắm  :D   :lol:


Hĩ hĩ,
gối mỏi, chân run, lưng ê ẩm.
mắt mờ, chân chậm, lưỡi đau đau....

ĐÃ BẢO BAO NHIÊU LẦN RỒI
GIÀ RỒI MÀ CỨ CỐ.............ÍT ÍT THÔI
:lol:  :lol:  :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tieunhilang on 07 Tháng Ba, 2007, 07:14:03 AM
Quote from: "thuypn"
gối mỏi, chân run, lưng ê ẩm.
mắt mờ, chân chậm, lưỡi đau đau....

gối mỏi, chân run, lưng ê ẩm.
mắt mờ, chân chậm, lưỡi đau đau...
Đêm về chị Thuý nằm lẩm bẩm:
Bà xã so bề cũng như nhau
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: thuypn on 07 Tháng Ba, 2007, 09:27:20 AM
híc híc, mọi người lại nghĩ xấu rùi, vì sao nên cơ sự này ????
thế này nhé:
- hôm trước (t7) chưa đi Đầm Sen Bao giờ, nên đi chơi cho bít, có cái xe điện siêu tốc, đi bị ủi vô bên cạnh==> mỏi chân, sưng gối.
-hôm sau là ngày off, ngồi nhậu lâu , ăn lẩu nóng==>lưỡi đau, lưng đau
-tiếp đến đi KA , máu quá "vũ" mấy điệu==>mắt mờ, chân chậm

Còn ai thắc mắc gì kô ??( đặc biệt bác phuongbuon và chú khoai )
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: Xuân_Lộc on 07 Tháng Ba, 2007, 10:28:46 AM
Tuyệt vời !
Hôm nay mới biết thêm mặt một số anh chị em . Đặc biệt nhất là Dang_T , tưởng già lắm hoá ra rất trẻ .
À còn anh đầu trọc , đẹp trai và nhìn rất vui tính điệu ấy hình như ở miền bắc vào off thì phải ? :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: nguoiemxomdao on 07 Tháng Ba, 2007, 10:33:45 AM
Quote from: "thuypn"

Còn ai thắc mắc gì kô ??( đặc biệt bác phuongbuon và chú khoai )


Có em thắc mắc nè:

1/ Chú Khoai là ai?

2/ Ai đẹp trai nhất  ?? :lol:   :lol:  :lol: ??
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: HBT on 07 Tháng Ba, 2007, 10:41:18 AM
Quote from: "nguoiemxomdao"
Quote from: "thuypn"

Còn ai thắc mắc gì kô ??( đặc biệt bác phuongbuon và chú khoai )


Có em thắc mắc nè:

1/ Chú Khoai là ai?

2/ Ai đẹp trai nhất  ?? :lol:   :lol:  :lol: ??


Nhìn ảnh buổi off thiệt là tiếc vì hôm đó không đến được  :(  vui quá phải không ? Chú Hiếu xuôi Nam 1 công 2 việc nhá - vừa được off và gặp ngừ í  chứ gì ? :lol:   :lol:  :lol: có ''chồn chân gối mõi'' như chị Thuý  ko?  :lol:   :lol:  :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: nguoiemxomdao on 07 Tháng Ba, 2007, 10:49:12 AM
Quote from: "HBT"


Nhìn ảnh buổi off thiệt là tiếc vì hôm đó không đến được  :(  vui quá phải không ? Chú Hiếu xuôi Nam 1 công 2 việc nhá - vừa được off và gặp ngừ í  chứ gì ? :lol:   :lol:  :lol: có ''chồn chân gối mõi'' như chị Thuý  ko?  :lol:   :lol:  :lol:


Ặc, gì dữ vậy có 7 tiếng đồng hồ à nên chưa đến nỗi mõi gối...chỉ mỏi lưng thôi huhuhu
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: HBT on 07 Tháng Ba, 2007, 11:02:16 AM
Quote from: "nguoiemxomdao"
Quote from: "HBT"


Nhìn ảnh buổi off thiệt là tiếc vì hôm đó không đến được  :(  vui quá phải không ? Chú Hiếu xuôi Nam 1 công 2 việc nhá - vừa được off và gặp ngừ í  chứ gì ? :lol:   :lol:  :lol: có ''chồn chân gối mõi'' như chị Thuý  ko?  :lol:   :lol:  :lol:


Ặc, gì dữ vậy có 7 tiếng đồng hồ à nên chưa đến nỗi mõi gối...chỉ mỏi lưng thôi huhuhu


À ! Tại ở tư thế 2 cái lưng mà 1 cái đầu chứ gì ??? Mõi lưng như thế thì mõi dài dài ấy nhỉ ???????? :lol:  :lol:  :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tieunhilang on 07 Tháng Ba, 2007, 11:25:27 AM
Quote from: "nguoiemxomdao"
Quote from: "thuypn"

Còn ai thắc mắc gì kô ??( đặc biệt bác phuongbuon và chú khoai )


Có em thắc mắc nè:

1/ Chú Khoai là ai?

2/ Ai đẹp trai nhất  ?? :lol:   :lol:  :lol: ??


2 câu hỏi; 1 câu trả lời : là Tieunhilang
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tuanvu-chelinh-duy khanh on 07 Tháng Ba, 2007, 01:13:32 PM
Vui vẻ quá à.  Xin Chúc mừng !
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: TÀI on 07 Tháng Ba, 2007, 01:48:50 PM
Quote from: "tuanvu-chelinh-duy khanh"
Vui vẻ quá à.  Xin Chúc mừng !


 Vui gì mà vui.
Sắp tới Đại hội toàn quân ông ko được vắng mặt đâu đấy. :wink:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: Tram Tu Thieng on 08 Tháng Ba, 2007, 04:53:22 AM
Các bác ấn định cụ thể đi để nhỡ gần đến ngày off "Nếu ai có hỏi" thì còn biết để trả lời: "...Việc quân đang bận xin chờ hôm sau"!
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: boy2man75 on 08 Tháng Ba, 2007, 05:01:35 AM
Vì đây là sinh nhật diễn đàn 2 tuổi nên có thể gợi ý là thời gian Off nên kéo dài chút để ai cũng có thể tham gia đuợc và đến vào lúc nào cũng được, ví dụ như cafe sáng từ 9 rưỡi 10 giờ, đến trưa thì ăn uống và cuối cùng là chương trình Karaoke....
Đại khái là vậy, bà con thử cho ý kiến  :wink:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoangduc26 on 08 Tháng Ba, 2007, 06:26:13 AM
Quote from: "phuongbuon"
Quote from: "pagiarungreng"

Mà hình như thiếu tấm chú Hiếu hun chị Phượng nữa , bác phuongbuon đề nghị gửi tấm đó lên diễn đàn

(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0042a.jpg)
Có làm ăn được gì đâu. Hun thì lo hun quay mặt lại nhìn làm chi không biết nữa


Tấm này đẹp quá hen giờ mới biết nha , Phượng và Hiếu ghê thiệt ... :wink:  :wink:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tuanvu-chelinh-duy khanh on 08 Tháng Ba, 2007, 07:31:07 AM
Quote from: "tieunhilang"
Quote from: "nguoiemxomdao"
Quote from: "thuypn"

Còn ai thắc mắc gì kô ??( đặc biệt bác phuongbuon và chú khoai )


Có em thắc mắc nè:

1/ Chú Khoai là ai?

2/ Ai đẹp trai nhất  ?? :lol:   :lol:  :lol: ??


2 câu hỏi; 1 câu trả lời : là Tieunhilang

Đẹp trai thì định làm cái gì ? Định chòng 1 trong mấy cô đó hả ? :D  :D  :D
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tuanvu-chelinh-duy khanh on 08 Tháng Ba, 2007, 07:32:23 AM
...Sửa
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: bienxanhtomau_em on 08 Tháng Ba, 2007, 08:17:43 AM
Quote from: "nguoiemxomdao"
Quote from: "HBT"


Nhìn ảnh buổi off thiệt là tiếc vì hôm đó không đến được  :(  vui quá phải không ? Chú Hiếu xuôi Nam 1 công 2 việc nhá - vừa được off và gặp ngừ í  chứ gì ? :lol:   :lol:  :lol: có ''chồn chân gối mõi'' như chị Thuý  ko?  :lol:   :lol:  :lol:


Ặc, gì dữ vậy có 7 tiếng đồng hồ à nên chưa đến nỗi mõi gối...chỉ mỏi lưng thôi huhuhu

chà chà ghê nhỉ ....từ miền Trung vào Nam vì người í ,lại được mi má nàng
ước dzi  chỗ NEXD đứng là tôi hii... chết cô bé rùi
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: nhiepphong on 08 Tháng Ba, 2007, 10:04:59 AM
Quote from: "nguoiemxomdao"
Quote from: "HBT"


Nhìn ảnh buổi off thiệt là tiếc vì hôm đó không đến được  :(  vui quá phải không ? Chú Hiếu xuôi Nam 1 công 2 việc nhá - vừa được off và gặp ngừ í  chứ gì ? :lol:   :lol:  :lol: có ''chồn chân gối mõi'' như chị Thuý  ko?  :lol:   :lol:  :lol:


Ặc, gì dữ vậy có 7 tiếng đồng hồ à nên chưa đến nỗi mõi gối...chỉ mỏi lưng thôi huhuhu

thắc mắc nhỏ xin hỏi cái avata của " nguoiemxomdao " đó có phải là hình của  nguoiemxomdao không ?
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: thuypn on 08 Tháng Ba, 2007, 11:31:09 AM
Quote from: "nhiepphong"

thắc mắc nhỏ xin hỏi cái avata của " nguoiemxomdao " đó có phải là hình của  nguoiemxomdao không ?


@nhiepphong: hổng phải, đó là "người "của nguoiemxomdao
@HBT : kô đi thì đừng có chọc em à nha.
@ ku Đức: đừng ghen với nguoiemxomdao,cứ như ku thì mất người iu là đúng rùi.
@nguoiemxomdao: dại chưa, có tiếng mà ko có miếng, lần sau "mi" thiệt nha, vì ko "mi" cũng bị mang tiếng rùi mờ.
@all: vui bà cố, anh chị em Sì gòn lần tới mà off thì kêu tui 1 tiếng nha, lại bay vô, làm phát nữa.
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 08 Tháng Ba, 2007, 12:52:30 PM
thiệt hông đó anh? nói thế em mừng đó :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tieunhilang on 09 Tháng Ba, 2007, 12:48:06 AM
Quote from: "nhiepphong"

thắc mắc nhỏ xin hỏi cái avata của " nguoiemxomdao " đó có phải là hình của  nguoiemxomdao không ?chữ XOMDAO dịch = xờ +ôm +dạo
NGUOIEMXOMDAO
là người em để xờ để ôm và để đi dạo
 người em gì hey
@chị thuý: Bác chén được vé máy bay 15.000đ/chuyến hay sao mà ra Bắc vào Nam như đị chợ vậy.
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: HBT on 09 Tháng Ba, 2007, 12:49:51 AM
Quote from: "thuypn"
Quote from: "nhiepphong"

thắc mắc nhỏ xin hỏi cái avata của " nguoiemxomdao " đó có phải là hình của  nguoiemxomdao không ?


@nhiepphong: hổng phải, đó là "người "của nguoiemxomdao
@HBT : kô đi thì đừng có chọc em à nha.
@ ku Đức: đừng ghen với nguoiemxomdao,cứ như ku thì mất người iu là đúng rùi.
@nguoiemxomdao: dại chưa, có tiếng mà ko có miếng, lần sau "mi" thiệt nha, vì ko "mi" cũng bị mang tiếng rùi mờ.
@all: vui bà cố, anh chị em Sì gòn lần tới mà off thì kêu tui 1 tiếng nha, lại bay vô, làm phát nữa.
[/b]

Cái này gọi là ăn quen nhưng nhịn không quen phải không chị THUÝ ????? :lol:  :lol:  :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: vt57vt57 on 09 Tháng Ba, 2007, 09:12:20 AM
huhuhu...tiếc wá,em cũng ở tại Sài Gòn nhưng do bận đi học,không thể tham gia đuợc!! :cry:  :cry:
vt57vt57
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: nguoiemxomdao on 09 Tháng Ba, 2007, 10:06:35 AM
Quote from: "thuypn"


1/@nguoiemxomdao: dại chưa, có tiếng mà ko có miếng, lần sau "mi" thiệt nha, vì ko "mi" cũng bị mang tiếng rùi mờ.
2/@all: vui bà cố, anh chị em Sì gòn lần tới mà off thì kêu tui 1 tiếng nha, lại bay vô, làm phát nữa.1/Hic...biết rồi lần sau sẽ mi má nàng....nhưng mọi người không được nhìn đó.................

2/Vậy 30/4 nì mình làm phát nữa hĩ????????????
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 09 Tháng Ba, 2007, 11:53:39 AM
Quote from: "nguoiemxomdao"
Quote from: "thuypn"


1/@nguoiemxomdao: dại chưa, có tiếng mà ko có miếng, lần sau "mi" thiệt nha, vì ko "mi" cũng bị mang tiếng rùi mờ.
2/@all: vui bà cố, anh chị em Sì gòn lần tới mà off thì kêu tui 1 tiếng nha, lại bay vô, làm phát nữa.1/Hic...biết rồi lần sau sẽ mi má nàng....nhưng mọi người không được nhìn đó.................

2/Vậy 30/4 nì mình làm phát nữa hĩ????????????làm em nôn quá, thế thì ông xã em nghèo mất anh ơi!

anh hiếu hô 1 tiếng em có mặt liền, bến tre ên sài gòn gần mờ :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: thuypn on 09 Tháng Ba, 2007, 02:43:18 PM
Quote from: "nguoiemxomdao"1/Hic...biết rồi lần sau sẽ mi má nàng....nhưng mọi người không được nhìn đó.................

2/Vậy 30/4 nì mình làm phát nữa hĩ????????????


Vào ngày lễ thì ko đc, chẳng lẽ bỏ anh chị em miền Bắc mà đi sao? Còn "mi" mà kô ai nhìn===>ko có giá trị.
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: caotuanvu on 09 Tháng Ba, 2007, 04:32:29 PM
Quote from: "thuypn"
Quote from: "nguoiemxomdao"1/Hic...biết rồi lần sau sẽ mi má nàng....nhưng mọi người không được nhìn đó.................

2/Vậy 30/4 nì mình làm phát nữa hĩ????????????


Vào ngày lễ thì ko đc, chẳng lẽ bỏ anh chị em miền Bắc mà đi sao? Còn "mi" mà kô ai nhìn===>ko có giá trị.

bác thuý nhớ em nhé đi sg bảo rủ em
thế mà ko rủ
mang bao nhiêu ảnh đẹp về
thật ác
lại còn mang về thêm kiểu 35 nữa
ha ha
về lần này em xì chị
ha ha
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: caotuanvu on 09 Tháng Ba, 2007, 04:43:15 PM
Quote from: rongheorua
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0041a.jpg)
Tấm này chú Hiếu đang dở trò 35 với chị Phượng , Anh đức đâu vô xử đê

Mà hình như thiếu tấm chú Hiếu hun chị Phượng nữa , bác phuongbuon đề nghị gửi tấm đó lên diễn đàn


(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0099a.jpg)
bạn gái chú hiếu xinh cưa kìa , đẹp đôi dễ sợ

chắc tỉu lượng của hiếu kém
lên mặt đỏ như chương phi he he
mà chò 35 là gì ấy nhẩy tớ chỉ nghe nói có trò 36 thui
he he
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: xuanvy on 10 Tháng Ba, 2007, 08:32:52 AM
Quote from: "nguoiemxomdao"
Quote from: "thuypn"


1/@nguoiemxomdao: dại chưa, có tiếng mà ko có miếng, lần sau "mi" thiệt nha, vì ko "mi" cũng bị mang tiếng rùi mờ.
2/@all: vui bà cố, anh chị em Sì gòn lần tới mà off thì kêu tui 1 tiếng nha, lại bay vô, làm phát nữa.1/Hic...biết rồi lần sau sẽ mi má nàng....nhưng mọi người không được nhìn đó.................

2/Vậy 30/4 nì mình làm phát nữa hĩ????????????


có dịp anh em ta gặp nhau off lần 2 tại Miền Nam nhỉ? lần sau mi má nàng...., điều này em bảo đảm không phải là em mà là cô bé Vân dễ thương đó đó!!! Hiếu hen!!
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: nguoiemxomdao on 10 Tháng Ba, 2007, 10:04:11 AM
Quote from: "xuanvy"


có dịp anh em ta gặp nhau off lần 2 tại Miền Nam nhỉ? lần sau mi má nàng...., điều này em bảo đảm không phải là em mà là cô bé Vân dễ thương đó đó!!! Hiếu hen!!


Hả...Phượng nói sao Hiếu không hiểu chi hết...lỡ như Hiếu mi má Phượng thì Phượng tính sao???

Còn 30/4 mà vào không được thì biết bao giờ nhỉ...ngày hôm đó là tiến về Sì Gòn ta chén thù chén tạc....kakaka :lol:  :lol:  :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 10 Tháng Ba, 2007, 11:23:32 AM
ok với anh hiếu, 30_4 là phát nữa
nhắc nhở các bạn ở xa tranh thủ, lễ kẹt xe dữ lắm
hay 1-5 đi bà con
em thì vô tư hôm nào of cũng được :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: phuongbuon on 11 Tháng Ba, 2007, 09:14:21 AM
Quote from: "thuypn"
Quote from: "nguoiemxomdao"1/Hic...biết rồi lần sau sẽ mi má nàng....nhưng mọi người không được nhìn đó.................

2/Vậy 30/4 nì mình làm phát nữa hĩ????????????

....................... Còn "mi" mà kô ai nhìn===>ko có giá trị.

lão thuypn nói thế là đúng đó
Mi má mà ăn  nhằm gì mà không cho mọi người nhìn. gì lão thuypn có hun hít còn để cho chụp hình nữa mà
@ thuypn lão còn một số ảnh đúng nghĩa hun hít. Có cần post cho mọi người xem để họ lé mắt không ?
:oops:  :oops:  :oops:  :lol:  :lol:  :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: rongheorua on 11 Tháng Ba, 2007, 01:25:00 PM
Quote from: "phuongbuon"
Quote from: "thuypn"
Quote from: "nguoiemxomdao"1/Hic...biết rồi lần sau sẽ mi má nàng....nhưng mọi người không được nhìn đó.................

2/Vậy 30/4 nì mình làm phát nữa hĩ????????????

....................... Còn "mi" mà kô ai nhìn===>ko có giá trị.

lão thuypn nói thế là đúng đó
Mi má mà ăn  nhằm gì mà không cho mọi người nhìn. gì lão thuypn có hun hít còn để cho chụp hình nữa mà
@ thuypn lão còn một số ảnh đúng nghĩa hun hít. Có cần post cho mọi người xem để họ lé mắt không ?
:oops:  :oops:  :oops:  :lol:  :lol:  :lol:
.

chú Đạt đem mấy cái hình đó vô đi , nhất là hình chị thuý hun người yêu ấy nhìn đẹp ra phết phải ko??? :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: thuypn on 12 Tháng Ba, 2007, 01:08:36 AM
Hị hị, có đâu mừ post hả rhr,tin làm gì bác phuongbuon đó.
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: xuanvy on 12 Tháng Ba, 2007, 12:22:19 PM
Quote from: "nguoiemxomdao"
Quote from: "xuanvy"


có dịp anh em ta gặp nhau off lần 2 tại Miền Nam nhỉ? lần sau mi má nàng...., điều này em bảo đảm không phải là em mà là cô bé Vân dễ thương đó đó!!! Hiếu hen!!


Hả...Phượng nói sao Hiếu không hiểu chi hết...lỡ như Hiếu mi má Phượng thì Phượng tính sao???

Còn 30/4 mà vào không được thì biết bao giờ nhỉ...ngày hôm đó là tiến về Sì Gòn ta chén thù chén tạc....kakaka :lol:  :lol:  :lol:


ai mi má Phượng xui chết đi được , tự nhiên phải lấy vợ sớm.....hiii còn dám mi không? mi xong bắt cưới liền.sao ? rút lời lại đi ...kẹo hối hận không kịp... :roll:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: phuongbuon on 12 Tháng Ba, 2007, 03:54:56 PM
Quote from: "thuypn"
Hị hị, có đâu mừ post hả rhr,tin làm gì bác phuongbuon đó.

GIẬN LÃO THUYPN QUÁ . NÓI THẾ QUÁ RA MÌNH NÓI DỐI À. THÔI CỨ ĐỂ ĐẤY KHI NÀO VÀO SÀI GÒN PHẢI BẮT LÃO KHAO MỘT CHẦU NHẬU THÔI
@THUYPN HIỄU Ý LÃO RỒI YÊN TÂM ĐI
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: nguoiemxomdao on 13 Tháng Ba, 2007, 11:15:41 AM
Quote from: "xuanvy"


ai mi má Phượng xui chết đi được , tự nhiên phải lấy vợ sớm.....hiii còn dám mi không? mi xong bắt cưới liền.sao ? rút lời lại đi ...kẹo hối hận không kịp... :roll:


Vậy Hiếu mi má Phượng là P bắt Hiếu cưới P a............????
Vậy cũng tốt nhớ lần sau gặp nhau cho Hiếu nha :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: thuypn on 13 Tháng Ba, 2007, 11:22:06 AM
Nếu thế tui cũng liều"mi "trộm 1 phát xem tình hình răng, hỉ ?
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: nguoiemxomdao on 13 Tháng Ba, 2007, 11:40:55 AM
Quote from: "thuypn"
Nếu thế tui cũng liều"mi "trộm 1 phát xem tình hình răng, hỉ ?


Cái ni là người ta cho mới mi...còn anh trộm mi một phát có trời mới biết chuyện gì xảy ra sau đó :lol:  :lol:  :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tieunhilang on 13 Tháng Ba, 2007, 12:29:54 PM
Quote from: "thuypn"
Nếu thế tui cũng liều"mi "trộm 1 phát xem tình hình răng, hỉ ?

Mi là cái gì vậy ta :roll:  :roll:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: jimmyjckhoa on 19 Tháng Ba, 2007, 11:32:57 PM
Ông tieunhilang chỉ biết suốt ngày ôm chai bia riết rồi khờ wá. "Mi" mà còn không biết thì ông ế cả đời sao ?
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 20 Tháng Ba, 2007, 12:05:46 AM
Quote from: "thuypn"
Nếu thế tui cũng liều"mi "trộm 1 phát xem tình hình răng, hỉ ?


ái ái mi thử rùi anh biết tình hình sao liền hà :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: nguoiemxomdao on 20 Tháng Ba, 2007, 08:40:54 AM
Lão Thuý mà mi xong là không còn " reng" để hít đâu 8)
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoangduc26 on 29 Tháng Ba, 2007, 02:07:39 PM
Quote from: "nguoiemxomdao"
Lão Thuý mà mi xong là không còn " reng" để hít đâu 8)


hiếu cứ để anh Thuý thử đi, cũng hay mà, cùng lắm Bắc - Trung - Nam  xử trí ấy mà , bác thuý có muốn thử ko ạ.... :lol:  :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: thuypn on 29 Tháng Ba, 2007, 02:13:00 PM
Quote from: "hoangduc26"
Quote from: "nguoiemxomdao"
Lão Thuý mà mi xong là không còn " reng" để hít đâu 8)


hiếu cứ để anh Thuý thử đi, cũng hay mà, cùng lắm Bắc - Trung - Nam  xử trí ấy mà , bác thuý có muốn thử ko ạ.... :lol:  :lol:


Hĩ hĩ, tại sao ko, nhưng sợ B/Tre lém, hung dữ pà cố, hổng dám nha.
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoangduc26 on 29 Tháng Ba, 2007, 02:15:47 PM
Quote from: "xuanvy"
Quote from: "nguoiemxomdao"
Quote from: "xuanvy"


có dịp anh em ta gặp nhau off lần 2 tại Miền Nam nhỉ? lần sau mi má nàng...., điều này em bảo đảm không phải là em mà là cô bé Vân dễ thương đó đó!!! Hiếu hen!!


Hả...Phượng nói sao Hiếu không hiểu chi hết...lỡ như Hiếu mi má Phượng thì Phượng tính sao???

Còn 30/4 mà vào không được thì biết bao giờ nhỉ...ngày hôm đó là tiến về Sì Gòn ta chén thù chén tạc....kakaka :lol:  :lol:  :lol:


ai mi má Phượng xui chết đi được , tự nhiên phải lấy vợ sớm.....hiii còn dám mi không? mi xong bắt cưới liền.sao ? rút lời lại đi ...kẹo hối hận không kịp... :roll:Kinh thiệt Phượng mà làm thế thì nhiều người xếp hàng để làm điều ý lắm đó , Chẳng có gì mà rút lời phải ko hiếu , Hiếu xếp hàng đứng trước đi , Đức và mọi người xếp sau , xem thế nào :lol:  :lol:

Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 31 Tháng Ba, 2007, 09:50:45 AM
Quote from: "thuypn"
Quote from: "hoangduc26"
Quote from: "nguoiemxomdao"
Lão Thuý mà mi xong là không còn " reng" để hít đâu 8)


hiếu cứ để anh Thuý thử đi, cũng hay mà, cùng lắm Bắc - Trung - Nam  xử trí ấy mà , bác thuý có muốn thử ko ạ.... :lol:  :lol:


Hĩ hĩ, tại sao ko, nhưng sợ B/Tre lém, hung dữ pà cố, hổng dám nha.ông xã tuyệt vợi ghê, vừa ngoan vừa trung thực, yêu ghê! :oops:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoangduc26 on 31 Tháng Ba, 2007, 03:40:35 PM
Quote from: "hoano_vedem71"
Quote from: "thuypn"
Quote from: "hoangduc26"
Quote from: "nguoiemxomdao"
Lão Thuý mà mi xong là không còn " reng" để hít đâu 8)


hiếu cứ để anh Thuý thử đi, cũng hay mà, cùng lắm Bắc - Trung - Nam  xử trí ấy mà , bác thuý có muốn thử ko ạ.... :lol:  :lol:


Hĩ hĩ, tại sao ko, nhưng sợ B/Tre lém, hung dữ pà cố, hổng dám nha.ông xã tuyệt vợi ghê, vừa ngoan vừa trung thực, yêu ghê! :oops:bó tay toàn thân...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoangduc26 on 31 Tháng Ba, 2007, 03:41:46 PM
Quote from: "thuypn"
Quote from: "hoangduc26"
Quote from: "nguoiemxomdao"
Lão Thuý mà mi xong là không còn " reng" để hít đâu 8)


hiếu cứ để anh Thuý thử đi, cũng hay mà, cùng lắm Bắc - Trung - Nam  xử trí ấy mà , bác thuý có muốn thử ko ạ.... :lol:  :lol:


Hĩ hĩ, tại sao ko, nhưng sợ B/Tre lém, hung dữ pà cố, hổng dám nha.


Bến tre tuy hung dữ nhưng chưa chắc bằng dân Hà Nội đâu anh Thuý hĩ :wink:  :wink:  :wink:
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: kephieubac_dalat on 09 Tháng Tư, 2007, 06:19:45 AM
Quote from: "hoangduc26"
Quote from: "thuypn"
Quote from: "hoangduc26"
Quote from: "nguoiemxomdao"
Lão Thuý mà mi xong là không còn " reng" để hít đâu 8)


hiếu cứ để anh Thuý thử đi, cũng hay mà, cùng lắm Bắc - Trung - Nam  xử trí ấy mà , bác thuý có muốn thử ko ạ.... :lol:  :lol:


Hĩ hĩ, tại sao ko, nhưng sợ B/Tre lém, hung dữ pà cố, hổng dám nha.


Bến tre tuy hung dữ nhưng chưa chắc bằng dân Hà Nội đâu anh Thuý hĩ :wink:  :wink:  :wink:


Bến Tre hung dữ chính là Bến Tre,Hà Nội mà ko chảnh ko là Hà Nội đâu các bác hĩ..hĩ
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 09 Tháng Tư, 2007, 09:52:53 AM
là anh hiếu đó hả???
Title: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: nguoiemxomdao on 09 Tháng Tư, 2007, 10:19:17 AM
Quote from: "hoano_vedem71"
là anh hiếu đó hả???


Hiếu nào? không lẻ có 2 thằng Hiếu?
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: caygao115 on 04 Tháng Bảy, 2007, 11:49:34 AM
hôm nay mới bít mat85 anh chị bất ngờ thật
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 05 Tháng Bảy, 2007, 12:14:38 AM
hôm nay mới bít mat85 anh chị bất ngờ thậtthấy anh THúy có phong độ không? ;D
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: caygao115 on 05 Tháng Bảy, 2007, 12:20:35 AM

thấy anh THúy có phong độ không? ;D
gớm say đến thế là cùng ;D ;D ;D ;D
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 05 Tháng Bảy, 2007, 12:23:16 AM
gớm say đến thế là cùng ;D ;D ;D ;D

có say đâu nào, coi chừng nhầm anh HIẾU đó
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: caygao115 on 05 Tháng Bảy, 2007, 12:27:14 AM
có say đâu nào, coi chừng nhầm anh HIẾU đó
gớm chị hai bênh anh hai dữ wá
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: sonicvn on 05 Tháng Bảy, 2007, 07:22:05 AM
Thế bao giờ tổ chức offline nữa????
Lần này nhấn định em phải đi mới được,kekke
Nhìn hình thấy ham wá...
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: caygao115 on 18 Tháng Bảy, 2007, 07:55:10 AM
Thế bao giờ tổ chức offline nữa????
Lần này nhấn định em phải đi mới được,kekke
Nhìn hình thấy ham wá...
phải đấy bao giờ lại họp nữa thế các bác?
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: caygao115 on 18 Tháng Bảy, 2007, 07:56:46 AM
(http://i175.photobucket.com/albums/w141/phuongbuon112/off%2025-4-2007/IMG_0142a.jpg)
 À thấy một tấm rùi
Trời đất ơi
Cặp nào "cắn thuốc" mà "lắc" thấy ghê
bác thuý nhảy điệu tăng gô àh
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 18 Tháng Bảy, 2007, 11:00:09 AM
phải đấy bao giờ lại họp nữa thế các bác?


các anh trong sài gòn đang bận quá nên chưa tổ chức được
cái này hông thể qua loa off hà phải hoành tráng hihi

Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: caygao115 on 19 Tháng Bảy, 2007, 08:43:58 AM

các anh trong sài gòn đang bận quá nên chưa tổ chức được
cái này hông thể qua loa off hà phải hoành tráng hihi


hi hi em hiểu mà nhưng vừa phải thui hoành tráng wá em ngại ko dám tha gia  sinh viên mà
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 20 Tháng Bảy, 2007, 02:14:57 AM
hi hi em hiểu mà nhưng vừa phải thui hoành tráng wá em ngại ko dám tha gia  sinh viên mà


yên tâm, chị cũng sinh viên và còn nhiều sinh viên nữa chứ bộ hihihi
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tình đơn phương on 12 Tháng Chín, 2007, 01:02:05 PM
Nhưng sao trong Nam ít thành viên thế này?
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 12 Tháng Chín, 2007, 11:57:15 PM
Nhưng sao trong Nam ít thành viên thế này?


vậy làbạn chưa xem hình of lần 2 rùi
xem dưới link này nhé

http://www.yeunhacvang.com/forums/index.php?topic=6673.0
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: Phương Mập on 13 Tháng Chín, 2007, 03:09:05 AM
Chài ơi ! Lâu vào diễn đàn quá thấy off ở sì sòn mà thèm được đi quá chài luôn rùi nè ! Sao nầy có off ở Sì Gòn nhớ cho tui hay tiếng đi Bà con hàng xóm ơi ! nhớ nha bà con . Đi chung nhiều vui hao tí bù lại vui mà còn được chộp hình lên in tẹc néc nữa . Lần sao mà hay được , không cho tui cũng đi nữa nè Khà Khà Khà  ;D ;D ;D
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 13 Tháng Chín, 2007, 05:15:03 AM
Chài ơi ! Lâu vào diễn đàn quá thấy off ở sì sòn mà thèm được đi quá chài luôn rùi nè ! Sao nầy có off ở Sì Gòn nhớ cho tui hay tiếng đi Bà con hàng xóm ơi ! nhớ nha bà con . Đi chung nhiều vui hao tí bù lại vui mà còn được chộp hình lên in tẹc néc nữa . Lần sao mà hay được , không cho tui cũng đi nữa nè Khà Khà Khà  ;D ;D ;D

bạn hứa rùi nhé, đầu tháng 10 anh dự định off đây
không bít ;D tình hình thề nào
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hualehuong1966 on 27 Tháng Mười, 2007, 05:29:55 AM
CAM ON ANH ĐẠT RẤT NHIỀU.
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 27 Tháng Mười, 2007, 08:00:31 AM
CAM ON ANH ĐẠT RẤT NHIỀU.


phải chị Lê Hương hôm off mặc áo đen hát bài tango dĩ vãng không chị
hình của mình bên quán tán dóc đó chị, còn hình này là lấn trước nữa ;D
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hualehuong1966 on 28 Tháng Mười, 2007, 10:59:17 AM
phải chị Lê Hương hôm off mặc áo đen hát bài tango dĩ vãng không chị
hình của mình bên quán tán dóc đó chị, còn hình này là lấn trước nữa ;D
ĐỦNG rồi. chị vừa tìm thấy hình có tất cả mọi ngưòi,vui quá..mong rằng BTC  làm thêm vài  vụ án nửa để bọn mình có dịp gặp, à Thiên Trang ơi cho hỏi nhỏ nha :hôm đó em mặc áo màu cam phải kg. chị mới tham gia nên kg nhớ hết .mà kg rành vi tính nên ngồi trước máy gấn  1 tiếng rồi mới mò được tới đây thôi.nhờ anh Đạt Phuợng Buồn huớng dẩn và đăng ký giùm mới là thành viên đó. mỏi tay quá hẹn lần sau .chúc em vui .khoẻ.trẻ....
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 29 Tháng Mười, 2007, 12:13:04 AM
ĐỦNG rồi. chị vừa tìm thấy hình có tất cả mọi ngưòi,vui quá..mong rằng BTC  làm thêm vài  vụ án nửa để bọn mình có dịp gặp, à Thiên Trang ơi cho hỏi nhỏ nha :hôm đó em mặc áo màu cam phải kg. chị mới tham gia nên kg nhớ hết .mà kg rành vi tính nên ngồi trước máy gấn  1 tiếng rồi mới mò được tới đây thôi.nhờ anh Đạt Phuợng Buồn huớng dẩn và đăng ký giùm mới là thành viên đó. mỏi tay quá hẹn lần sau .chúc em vui .khoẻ.trẻ....

em mặc áo khoát trắng chị ơi, rất mong off nữa để nghe chị hát hihihi
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tromnhinnhau on 09 Tháng Sáu, 2008, 02:54:53 AM
Vui quá nhỉ.
Thấy mấy anh chị họp mặt thật là thoải mái
Mai mốt có họp mặt tại Sài Gòn nhớ thông báo cho em đi với nha
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: saigonxua on 23 Tháng Tám, 2008, 07:17:52 AM
Bữa nào họp mặt ở SG nhớ hú em tiếng nhé. :)
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: nhatphuc2707 on 06 Tháng Tám, 2009, 08:57:06 AM
Mình cũng ở SG. Lần sau cho mình đi cùng với :9
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 06 Tháng Tám, 2009, 11:35:40 AM
Mình cũng ở SG. Lần sau cho mình đi cùng với :9

mới vừa xong hôm chủ nhật
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: NgườiEmXómRuộng on 26 Tháng Một, 2011, 05:16:48 AM
troi oi....hop mat o sai gon cung vui.....ma ha noi cung vui... sao khong ai hu minh vay ta????
Title: Repply
Post by: TrucPhuongKBC on 16 Tháng Hai, 2011, 07:53:50 AM
Hic, toàn trưởng lão kô. Em 16t vô dc hok (em co dia chi 2 o Quận 1)
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: vanthangmilk on 22 Tháng Ba, 2011, 09:33:14 AM
 fan nu mien nam......hihì.mien bac xinh hon
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: minhtuan on 29 Tháng Ba, 2011, 01:42:13 PM
Lâu rồi sao không họp nhỉ?có thì hú tui cái nhé.nhưng không biết các bạn có cho tui vào không nữa vì thấy trong hình toàn là bạn trẻ(rất mừng vì sức lôi cuốn của nhạc vàng)...1969 bắt đầu cầm súng.Hì!!cũng hơi xế rồi đây.
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: KiềuLinh1942. on 30 Tháng Ba, 2011, 12:58:45 AM
Lâu rồi sao không họp nhỉ?có thì hú tui cái nhé.nhưng không biết các bạn có cho tui vào không nữa vì thấy trong hình toàn là bạn trẻ(rất mừng vì sức lôi cuốn của nhạc vàng)...1969 bắt đầu cầm súng.Hì!!cũng hơi xế rồi đây.
Đợi Lão về rồi Họp nhé!
kết hợp họp Fan hơi Xế Xế Chiều nha!  :D
xin lỗi minhtuan Fan ca sĩ nào vậy?
Nghe nói Chiều Xế Xế là Lão mừng rồi :D
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: minhtuan on 01 Tháng Tư, 2011, 01:05:41 PM
Đợi Lão về rồi Họp nhé!
kết hợp họp Fan hơi Xế Xế Chiều nha!  :D
xin lỗi minhtuan Fan ca sĩ nào vậy?
Nghe nói Chiều Xế Xế là Lão mừng rồi :D

Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: minhtuan on 01 Tháng Tư, 2011, 01:11:52 PM
Không là fan ruột của ca sỹ nào,tuỳ theo tâm trạng mà nghe thôi.thú thực,tui thích nghe những bản thâu trước 75.
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: KiềuLinh1942. on 02 Tháng Tư, 2011, 10:06:04 AM
Không là fan ruột của ca sỹ nào,tuỳ theo tâm trạng mà nghe thôi.thú thực,tui thích nghe những bản thâu trước 75.
Nick minhtuan viết bài + sở thích giống Cụ nguyeen lắm. :D
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: Danh thị Trang on 05 Tháng Tư, 2011, 07:33:34 AM
Nick minhtuan viết bài + sở thích giống Cụ nguyeen lắm. :D
tui ở an giang có cho ọp không zậy ? :27 , cụ kiềulinh1942 này giỏi 56 tuổi thì xế xế nổi gì ? >:( >:( >:(
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: KiềuLinh1942. on 07 Tháng Tư, 2011, 07:42:45 AM
tui ở an giang có cho ọp không zậy ? :27 , cụ kiềulinh1942 này giỏi 56 tuổi thì xế xế nổi gì ? >:( >:( >:(
Tên này giỏi nhỉ? chỉ được cái vừa Đoán, vừa Mù :14 :14 :14
Sinh 1942 mà 56 tuổi  :6 :6 :6 :6 :6 :6
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 13 Tháng Mười Một, 2011, 09:03:42 AM
Tên này giỏi nhỉ? chỉ được cái vừa Đoán, vừa Mù :14 :14 :14
Sinh 1942 mà 56 tuổi  :6 :6 :6 :6 :6 :6

 :6 sư phụ còn trẻ lém cơ
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: manhhuy246 on 17 Tháng Mười Hai, 2011, 05:17:19 AM
bữa nào of hú mình với nha. Cũng thích nhạc vàng lắm. ANh em nào có guitar  vác theo một cây chơi cho nó máu.
Huy 0937 27 91 37
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: Cool x on 07 Tháng Một, 2012, 11:47:55 AM
Cho Cool tham gia với. Cool ở Bình Dương. Có ai ở gần cùng cầm Micro hat Gold Music,

Tel: 09 03 73 40 47
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: LeToi on 09 Tháng Một, 2012, 06:35:00 AM
Tìêc wwa,.. mình là thành viên mới nên ko kip off với các member dc
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: sanhpham on 11 Tháng Ba, 2012, 02:57:38 AM
Gần tới 30/4 rồi, em nghĩ chúng ta nên tổ chức off một bữa để gặp nhau đi các bác. Em ở TP HCM.
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: tran thanh on 28 Tháng Tư, 2013, 12:28:42 PM
Gần tới 30/4 rồi, em nghĩ chúng ta nên tổ chức off một bữa để gặp nhau đi các bác. Em ở TP HCM.

Đùa Má mày cho số để ba mày biết còn liên lạc off, mày nói ở Sài Ghềnh thì biết mô mà lần
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: anhtuandigital on 05 Tháng Sáu, 2013, 12:27:09 AM
Hà Nội khá nhiều nhưng các bác dạo này mải làm ăn chẳng off iếc gì.Nóng lực thế này định hôm nào làm trận bia off mà chưa ai đầu têu.Anh em ai sở thích nhạc + bia + chém gió pm nhé: Tuấn 0972446759
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: Tchaikoply on 13 Tháng Sáu, 2013, 07:18:32 AM
Nhất trí làm phát off đầu năm
Để mụ Thúy hồi lại cái đã
Sẽ phone sau
Lần này Off sao thấy buồn thế. Quá ít người, Hình ảnh thì chỉ thấy ăn nhậu. Thành viên hát xịn mà lại đi hát....Karaoke ! lần sau tìm Quán nào có sẵn dàn âm thanh, hú mình xách cây Org với Laptop có File trình chiếu Lời bài hát, sẽ thấy có vẻ bài bản hơn, xứng với YEUNHACVANG ! Phone : 0918 924863
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: dnstynv on 01 Tháng Mười Hai, 2013, 12:14:31 PM
Lan Off tiep theo add thong bao cho t dj vs nhak! :22
Title: Re: HÌNH ẢNH OFF ĐẦU NĂM KHU VỰC PHÍA NAM TẠI SÀI G
Post by: hoanovedem on 19 Tháng Năm, 2014, 10:48:08 PM
Ngày ấy nay còn đâu?