Author Topic: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )  (Read 976785 times)

0 Members và 2 Khách đang xem chủ đề.

Offline HBT

 • Moderator
 • Thành Viên Tích Cực
 • *****
 • Posts: 1.491
 • Bầu Chọn: +326/-61
 • Gender: Male
TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
« on: 02 Tháng Chín, 2008, 09:58:26 AM »
LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNGLINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320
[hide]
Tân Cổ Giao Duyên - QUÁN GẤM ĐẦU LÀNG - P1

http://www.megaupload.com/?d=7XJZGOTO
http://www.mediafire.com/file/gwzilk2818a/Tan Co Giao Duyen - QUAN GAM DAU LANG-P1-HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60768920/fd833f08/Tan_Co_Giao_Duyen_-_QUAN_GAM_DAU_LANG-P1-HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - QUÁN GẤM ĐẦU LÀNG - P2

http://www.megaupload.com/?d=KEGTGRKQ
http://www.mediafire.com/file/qt0p5qqd0pj/Tan Co Giao Duyen - QUAN GAM DAU LANG-P2-HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60807872/494d9775/Tan_Co_Giao_Duyen_-_QUAN_GAM_DAU_LANG-P2-HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - Tiếng Hát LỆ THUỶ & MINH VƯƠNG - P1

http://www.megaupload.com/?d=E9SVOUC0
http://www.mediafire.com/file/5zjxyc7unya/Tan Co Giao Duyen-LE THUY - MINH VUONG-P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60879443/4e82a667/Tan_Co_Giao_Duyen-LE_THUY_-_MINH_VUONG-P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - Tiếng Hát LỆ THUỶ & MINH VƯƠNG - P2

http://www.megaupload.com/?d=TXDS22MI
http://www.mediafire.com/file/10opqcfmvrr/Tan Co Giao Duyen-LE THUY - MINH VUONG-P2- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60886990/b0ce9d44/Tan_Co_Giao_Duyen-LE_THUY_-_MINH_VUONG-P2-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - MƯỜI THƯƠNG - P1

http://www.megaupload.com/?d=0858S07W
http://www.mediafire.com/file/r8rdltucc2h/Tan Co Giao Duyen - MUOI THUONG - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60892403/42df5a03/Tan_Co_Giao_Duyen_-_MUOI_THUONG_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - MƯỜI THƯƠNG - P2

http://www.megaupload.com/?d=S04JTHQ6
http://www.mediafire.com/file/r0bhk5hncrq/Tan Co Giao Duyen - MUOI THUONG - P2- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60901967/cfc9b4f5/Tan_Co_Giao_Duyen_-_MUOI_THUONG_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - Tiếng Hát MINH VƯƠNG * MÀU TÍM HOA SIM - P1

http://www.megaupload.com/?d=RB2U1CHF
http://www.mediafire.com/file/zfeve9bpize/Tieng Hat MINH VUONG - Mau Tim Hoa Sim - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60909258/bdba3da9/Tieng_Hat_MINH_VUONG_-_Mau_Tim_Hoa_Sim_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - Tiếng Hát MINH VƯƠNG * MÀU TÍM HOA SIM - P2

http://www.megaupload.com/?d=LCPEY0A
http://www.mediafire.com/file/y2rch8ydmty/Tieng Hat MINH VUONG - Mau Tim Hoa Sim - P2 - HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60921970/32764377/Tieng_Hat_MINH_VUONG_-_Mau_Tim_Hoa_Sim_-_P2_-_HBTYeuNhacVang.html

Những Trích Đoạn Cải Lương Nổi Tiếng - KẺ BÊN TRỜI - P1

http://www.megaupload.com/?d=J5HIIYGA
http://www.mediafire.com/file/tts4qoysbju/KE BEN TROI - Nhung Trich Doan Cai Luong Noi Tieng - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61009286/6ed4349f/KE_BEN_TROI_-_Nhung_Trich_Doan_Cai_Luong_Noi_Tieng_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Những Trích Đoạn Cải Lương Nổi Tiếng - KẺ BÊN TRỜI - P2

http://www.megaupload.com/?d=8QP5K45R
http://www.mediafire.com/file/gju7hbyfxks/KE BEN TROI - Nhung Trich Doan Cai Luong Noi Tieng - P2 - HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/60948994/59d010ca/KE_BEN_TROI_-_Nhung_Trich_Doan_Cai_Luong_Noi_Tieng_-_P2_-_HBTYeuNhacVang.html


Tân Cổ Giao Duyên - ĐÊM TRÊN ĐẢO HOANG - P1

http://www.megaupload.com/?d=Y1SHNCXR
http://www.mediafire.com/file/vsneuvwyois/Tan Co Giao Duyen - DEM TREN HOANG DAO - P1-  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61023893/1f4fc783/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DEM_TREN_HOANG_DAO_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - ĐÊM TRÊN ĐẢO HOANG - P2

http://www.megaupload.com/?d=F0BDQ0T2
http://www.mediafire.com/file/edxgvvz8tmb/Tan Co Giao Duyen - DEM TREN HOANG DAO - P2-  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61028885/3836d4f6/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DEM_TREN_HOANG_DAO_-_P2-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - PHẬN LÀM DÂU - P1

http://www.megaupload.com/?d=5DNVUYWP
http://www.mediafire.com/file/9gmc3khndiu/Tan Co Giao Duyen - PHAN LAM DAU - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61258769/5bb78f75/Tan_Co_Giao_Duyen_-_PHAN_LAM_DAU_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - PHẬN LÀM DÂU - P2

http://www.megaupload.com/?d=PC12VTIU
http://www.mediafire.com/file/mcwgtfuexen/Tan Co Giao Duyen - PHAN LAM DAU - P2- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61139355/cf4dd82a/Tan_Co_Giao_Duyen_-_PHAN_LAM_DAU_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - NGƯỜI EM VỸ DẠ - P1

http://www.megaupload.com/?d=6EYI1MDC
http://www.mediafire.com/file/2oxmkjy2dda/Tan Co Giao Duyen - NGUOI EM VY DA - P1-  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61152871/ae02e3f1/Tan_Co_Giao_Duyen_-_NGUOI_EM_VY_DA_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - NGƯỜI EM VỸ DẠ - P2

http://www.megaupload.com/?d=GRL3APLP
http://www.mediafire.com/file/zznkbjcwygm/Tan Co Giao Duyen - NGUOI EM VY DA - P2 -  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61167240/8fc18f90/Tan_Co_Giao_Duyen_-_NGUOI_EM_VY_DA_-_P2_-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - ĐÁM CƯỚI TRÊN ĐƯỜNG QUÊ - P1

http://www.megaupload.com/?d=F5ZY78G2
http://www.mediafire.com/file/mzy0dfljyxy/Tan Co Giao Duyen - DAM CUOI TREN DUONG QUE - P1-  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61190893/b1768ad9/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DAM_CUOI_TREN_DUONG_QUE_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - ĐÁM CƯỚI TRÊN ĐƯỜNG QUÊ - P2

http://www.megaupload.com/?d=94YM439H
http://www.mediafire.com/file/9myqwyiolmx/Tan Co Giao Duyen - DAM CUOI TREN DUONG QUE - P2 -  HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61266133/65e7e37f/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DAM_CUOI_TREN_DUONG_QUE_-_P2_-__HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - TÍCH ĐÁ VỌNG PHU - P1

http://www.megaupload.com/?d=QZT3CC09
http://www.mediafire.com/file/ojjnibttbue/Tan Co Giao Duyen - TICH DA VONG PHU - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61275689/4c5c4371/Tan_Co_Giao_Duyen_-_TICH_DA_VONG_PHU_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

Tân Cổ Giao Duyên - TÍCH ĐÁ VỌNG PHU - P2

http://www.megaupload.com/?d=WL2GHTR8
http://www.mediafire.com/file/mjgukdzamj1/Tan Co Giao Duyen - TICH DA VONG PHU - P2- HBT@YeuNhacVang.rar
http://www.4shared.com/file/61283685/e2d1c757/Tan_Co_Giao_Duyen_-_TICH_DA_VONG_PHU_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html
[/hide]

[music]http://www.hotlinkfiles.com/files/1832787_q7aqz/ToAnhNguyet-LETHUY_MINHVUONG_1.mp3[/music]

Offline determinist

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 79
 • Bầu Chọn: +2/-7
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
« Reply #1 on: 02 Tháng Chín, 2008, 11:32:25 AM »
Rat cam on ban nha, minh thich nhac tan co lam, thanks

Offline nguyenkennythai

 • Thành Viên Tích Cực
 • *****
 • Posts: 1.039
 • Bầu Chọn: +8/-31
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
« Reply #2 on: 02 Tháng Chín, 2008, 07:56:21 PM »
XIN CAM ON CAC BAC RAT NHIEU,ME CUA EM RAT THICH CA CO

Offline loan

 • Thành Viên Tích Cực
 • *****
 • Posts: 866
 • Bầu Chọn: +4/-13
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
« Reply #3 on: 02 Tháng Chín, 2008, 08:44:20 PM »
cám ơn nhiều lắm và thep mình nghĩ trên thị trường bày giờ chỉ có filesend là dễ load nhất

Offline bonoqua

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 1
 • Bầu Chọn: +0/-1
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
« Reply #4 on: 02 Tháng Chín, 2008, 08:48:20 PM »
minh rat thich nhung bai tan co tu hoi con be xiu, nay moi co co hoi duoc nghe thoa thich the nay

Offline longvinhtravinh

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 429
 • Bầu Chọn: +2/-20
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
« Reply #5 on: 03 Tháng Chín, 2008, 01:39:12 AM »
Cam on nhieu that nhieu nhung bai ca bat huu

Offline vlxdquoccuong

 • Thành Viên
 • ***
 • Posts: 214
 • Bầu Chọn: +0/-2
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
« Reply #6 on: 03 Tháng Chín, 2008, 05:02:50 AM »
cám ơn các bạn rất nhiều

Offline vbbgold

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 2
 • Bầu Chọn: +0/-1
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
« Reply #7 on: 03 Tháng Chín, 2008, 06:21:08 AM »
Hay quá nhỉ thanks thanks ;D

Offline dongtri

 • Thành Viên Tích Cực
 • *****
 • Posts: 817
 • Bầu Chọn: +1/-7
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
« Reply #8 on: 03 Tháng Chín, 2008, 06:17:52 PM »
Cac Ban biet khong ? Hoi do Me minh thuong nghe nhac Tinh ca 1975....va cai luong cu vao moi khuya 3..4 gio sang khong biet minh tham nhap vao khi nao ma toi thich nhung giai dieu ay vo cung va bat tan. Cam on tat ca

Offline HVP

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 89
 • Bầu Chọn: +5/-4
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN
« Reply #9 on: 03 Tháng Chín, 2008, 09:33:48 PM »
Rất cám ơn HBT nhiệt tình có công sưu tầm nhiều bài hát Tân Cổ Giao Duyên.
 ;D
NGUỒN GỐC CỔ NHẠC VIỆT NAM

Việt Nam từ bao năm qua, do ảnh hưởng lịch sử và chính trị trên từng miền, từng vùng hợp với sinh hoạt đặc thù tại các địa phương, chúng ta đã có được một nền âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú. Bên cạnh các bộ môn hát Chèo, ca trù, hát ả đào… tại miền bắc, âm nhạc miền nam thoát ra từ nhạc triều đình (Huế) kết hợp cùng các bài dân ca, lý, hò… đã trở thành bộ môn cổ nhạc miền nam, một bộ môn không thể thiếu được trong đời sống hằng ngày hiện nay.
Các nghệ sĩ cổ nhạc đã không ngừng sáng tác trong gần một thế kỷ qua, với mục đích ngày càng phát triển bộ môn cổ nhạc được phong phú hơn. Theo tài liệu ghi lại, thì vào khoảng năm 1915 – 1916 có một loại hát gọi là “ca salon”. Ðó là một lối hát rất đơn giản, không có cảnh trí gì hết. Chỉ có một bộ ván. Trước bộ ván để một cái bàn chưn cheo. Các tài tử đều ngồi trên bộ ván và mặc quốc phục xem rất nghiêm trang. Có lẽ do ảnh hưởng của loại nhạc triều đình từ xưa còn rớt lại. Thường thì ca bản tứ đại lớp đầu. Chuyện thì dựa trên chuyện Lục Vân Tiên hay Kiều…Sau đó mới đến “ca ra bộ” có tánh cách tài tử.
Dần dần có một số đông thấy được cái hay của sự ra bộ ấy, bèn bàn nhau đem lên sân khấu mà diễn, rồi dựng cảnh, rồi tuồng tích, và sau cùng là thành cải lương vào năm 1920. Ðầu tiên là gánh của thầy Andre Thân ở Sa Ðéc, rồi mới tới gánh của thầy Năm Tú ở Mỹ Tho…
Danh từ Cải Lương được xuất hiện đầu tiên tại gánh hát Tân Thinh của ông Trương Văn Thông vào năm 1920.Sau đó, các gánh khác lần lượt ra đời, như Văn Hí Ban ở Chợ Lớn, Tập Ích Ban ở Thốt Nốt, Tái Ðồng Ban ở Mỹ Tho. Hai chữ Cải Lương là do gọi tắt từ câu “cải biến kỳ sự, sử ích tự thiên lương” (đổi những gì cũ còn lại ra thành những gì mới và hay). Những nghệ sĩ theo ngành cải lương đều tin có Tổ Nghiệp, nên hàng năm họ làm lễ Giỗ Tổ vào ngày 12 tháng 8 âm lịch.
Nói đến cổ nhạc không ai có thể bỏ qua được bài Vọng Cổ, một loại bài hát đã làm say mê bao nhiêu triệu con tim Việt Nam do tính chất mùi mẫn lúc trình diễn cũng như tự do ngân dài mỗi đầu câu của người hát. Nguyên thủy của chữ Vọng Cổ là do từ Dạ Cổ Hoài Lang (đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chàng), do ông Cao Văn Lầu, biệt hiệu là Sáu Lầu quê ở Tân An đến định cư ở Bạc Liêu lúc còn nhỏ. Ông sáng tác bài Dạ Cổ Hoài Lang vào khoảng năm 1918, và chịu nhiều ảnh hưởng của bài Tứ Ðại Oán và bài Hành Vân. Khởi đầu, bài Dạ Cổ Hoài Lang chỉ có 20 câu, mỗi câu 2 nhịp, lần lần thành 4 nhịp đầu tiên hát trên sân khấuTập Ích Ban năm 1921, và thành 8 nhịp trên sân khấu Tái Ðồng Ban năm 1922.
Năm 1934, cố nghệ sĩ Lư Hoa Nghĩa (thân phụ của cố nữ nghệ sĩ Thanh Nga) chuyển bài Dạ Cổ Hoài Lang thành bài Vọng Cổ.Năm 1936, cố nghệ sĩ Năm Nghĩa đã sửa thành 16 nhịp. Khoảng đầu năm 1951, cố nghệ sĩ Út Trà Ôn đã phát triển thành bài vọng cổ 32 nhịp mà đa số nghệ sĩ cải lương hiện nay vẫn còn hát.
 :o
(Sưu tầm)
« Last Edit: 24 Tháng Chín, 2008, 01:30:43 AM by Hoai Vien Phuong »

Offline khado

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 50
 • Bầu Chọn: +1/-1
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
« Reply #10 on: 03 Tháng Chín, 2008, 10:58:59 PM »
cam on rat nhieu, cho minh nghe voi

Offline quocninh

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 6
 • Bầu Chọn: +0/-1
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
« Reply #11 on: 04 Tháng Chín, 2008, 02:01:36 AM »
CAM ON NHIU BANN NHIU LAM!

Offline minhngoc23

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 314
 • Bầu Chọn: +2/-10
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
« Reply #12 on: 04 Tháng Chín, 2008, 02:42:50 AM »
CAM ON NHIEU LAM. NHUNG BAI TAN CO NGHE SAO NGOT NGAO VA TINH CAM QUA. KO BIET BAC HBT CO TAN CO" HAN THA LA" KO NHI. NGAY XUA TOI CO NGE BANG NHAC CO BAI TAN CO "LAN VA DIEP" CUNG VOI "HAN THA LA" NGE RAT HAY

Offline Dinh Dung

 • Thành Viên
 • ***
 • Posts: 217
 • Bầu Chọn: +1/-20
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
« Reply #13 on: 04 Tháng Chín, 2008, 03:25:39 AM »
Cam on ban HBT rat nhieu. Minh cung rat thich tan co giao duyen do nghe si ngay xua ca.

Offline thanhlong98

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 322
 • Bầu Chọn: +3/-2
Re: TÂN CỔ GIAO DUYÊN CHẤT LƯỢNG CAO 320 ( REUP & BỔ SUNG )
« Reply #14 on: 04 Tháng Chín, 2008, 06:42:39 AM »
Thật tuyệt vời khi được nghe những album tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương hay như thế này. Chân thành cám ơn HBT đã chia xẻ cho mọi người!