Author Topic: Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào  (Read 5703 times)

0 Members và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline NguoiHatRong

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 502
  • Bầu Chọn: +8/-3
Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào
« on: 29 Tháng Sáu, 2016, 05:23:08 AM »
<a href="http://lyric.tkaraoke.com/Nghe.swf?autostart=false&amp;song=http://lyric.tkaraoke.com/12975/SongSound.aspx?srid=151634&amp;songinfo=Lê%20Hựu%20Hà%20-%20Người%20Hát%20Rong%20-%20Hãy%20Yêu%20Như%20Chưa%20Yêu%20Lần%20Nào&amp;songlink=http://lyric.tkaraoke.com/12975/hay_yeu_nhu_chua_yeu_lan_nao.html&amp;" target="_blank" class="new_win">http://lyric.tkaraoke.com/Nghe.swf?autostart=false&amp;song=http://lyric.tkaraoke.com/12975/SongSound.aspx?srid=151634&amp;songinfo=Lê%20Hựu%20Hà%20-%20Người%20Hát%20Rong%20-%20Hãy%20Yêu%20Như%20Chưa%20Yêu%20Lần%20Nào&amp;songlink=http://lyric.tkaraoke.com/12975/hay_yeu_nhu_chua_yeu_lan_nao.html&amp;</a>