Author Topic: Tuyển tập DVD Trung Tâm Thúy Nga  (Read 6557 times)

0 Members và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline nguyen thoi

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 3.650
  • Bầu Chọn: +20/-4
Tuyển tập DVD Trung Tâm Thúy Nga
« on: 19 Tháng Chín, 2016, 03:29:22 AM »
Tuyển tập DVD Trung Tâm Thúy Nga
Paris by Night 01 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/paris-by-night-01-dvd5.html
Paris by Night 02 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-02-dvd5.html
Paris by Night 03 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-03-dvd5.html
Paris by Night 04 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-04-dvd5.html
Paris by Night 05 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-05-dvd5.html
Paris by Night 06 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-06-dvd5.html
Paris by Night 07 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-07-dvd5.html
Paris by Night 08 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-08-dvd5.html
Paris by Night 09 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-09-dvd5.html
Paris by Night 10 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-10-dvd9.html
Paris by Night 11 N/A
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-11-dvd5.html
Paris by Night 12 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-12-dvd5.html
Paris By Night 13 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/paris-by-night-13-dvd5.html
Paris By Night 14 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-14-dvd5.html
Paris By Night 15 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-15-dvd5.html
Paris By Night 16 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/paris-by-night-16-dvd5.html
Paris by Night 17 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-17-1992-2dvd5.html
Paris by Night 18 – Merry Christmas (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-18-merry-christmas-1992.html
Paris by Night 19 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-19-tinh-ca-pham-duy-tac.html
Paris By Night 20: Tuyệt Phẩm DVD5
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2016/05/paris-by-night-20-tuyet-pham-dvd5.html

Paris by Night 22 – 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/paris-by-night-22-40-nam-am-nhac-lam.html

Paris By Night 43 (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/12/paris-by-night-43-dvd5.html
Paris By Night 45 - Vào Hạ (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/12/paris-by-night-45-vao-ha-dvd5.html
Paris By Night 49: Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương...
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/12/paris-by-night-49-chung-ta-i-mang-theo.html
Paris By Night 52: Giã Từ Thế Kỷ
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/12/paris-by-night-52-gia-tu-ky.html
Paris By Night 53: Thiên đường là đây
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/12/paris-by-night-53-thien-uong-la-ay.html
Paris By Night 55: Dưới Ánh Mặt Trời (2000)(DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/12/paris-by-night-55-duoi-anh-mat-troi.html
Paris By Night 57: Thời Trang Và Âm Nhạc(3DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-57-thoi-trang-va-am.html
Paris By Night 59: Cây Đa Bến Cũ (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-59-cay-ben-cu-dvd9.html 
Paris By Night 61: Sân khấu cuộc đời (DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-61-san-khau-cuoc-oi-dvd5.html
Paris By Night 62: Âm nhạc không biên giới
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-62-am-nhac-khong-bien.html
Paris By Night 63: Dòng thời gian (2DVD5)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-63-dong-thoi-gian-2dvd5.html
Paris By Night 64: Ðêm văn nghệ thính phòng
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-64-em-van-nghe-thinh.html
Paris By Night 65 - Yêu
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-65-yeu.html
Paris By Night 66: Người tình và Quê hương
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-66-nguoi-tinh-va-que.html
Paris By Night 67 - In San Jose
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-67-in-san-jose.html
Paris By Night 68 - Nửa vầng trăng
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-68-nua-vang-trang.html
Paris By Night 69 - Nợ tình
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-69-no-tinh.html
Paris By Night 70 - Thu ca
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-70-thu-ca.html
Paris By Night 71 - 20th Anniversary
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-71-20th-anniversary.html
Paris By Night 72 - Tiếng hát từ nhịp tim
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-72-tieng-hat-tu-nhip-tim.html
Paris By Night 73 - Song ca đặc biệt - The Best of...
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-73-song-ca-ac-biet-best.html
Paris By Night 74 - Hoa bướm ngày xưa
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-74-hoa-buom-ngay-xua.html
Paris By Night 75: Về miền Viễn Đông - Journey to the Far East
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-75-ve-mien-vien-ong.html
Asia Collection DVD
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/asia-collection-dvd.html
Paris By Night 76: Xuân Tha Hương (2005) [DVD9]
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-76-xuan-tha-huong.html
Paris By Night 77: 30 năm viễn xứ
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-77-30-nam-vien-xu.html
Paris By Night 78: Ðường xưa
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-78-uong-xua.html
Paris By Night 79: Dreams
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-79-dreams.html
Paris By Night 80: Tết khắp mọi nhà
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-80-tet-khap-moi-nha.html
Paris By Night 81: Âm nhạc không biên giới 2
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-81-am-nhac-khong-bien.html
Paris By Night 82: Tiếu Vương Hội
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-82-tieu-vuong-hoi.html
Paris By Night 83: Những khúc hát ân tình
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-83-nhung-khuc-hat-tinh.html
Live Show Hà Thanh Xuân (2013) - Tango Tím [DVD5]
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/live-show-ha-thanh-xuan-2013-tango-tim.html
Paris By Night 84: In Atlanta - Passport to Music ...
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-84-in-atlanta-passport.html
Paris By Night 85: Xuân trong kỷ niệm
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-85-xuan-trong-ky-niem.html
Paris By Night 86: PBN Talent Show - Semi-Finals
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-86-pbn-talent-show-semi.html
Paris By Night 87: PBN Talent Show - Finals
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-87-pbn-talent-show-finals.html
Paris By Night 88: Lam Phương - Đường về quê hương...
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-88-lam-phuong-uong-ve.html
Paris By Night 89: In Korea
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-89-in-korea.html
Paris By Night 90: Chân dung người phụ nữ Việt Nam...
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-90-chan-dung-nguoi-phu.html
Paris By Night 91: Huế, Sài Gòn, Hà Nội
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-91-hue-sai-gon-ha-noi.html
Paris By Night 92: Nhạc yêu cầu 1
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-92-nhac-yeu-cau-1.html
Paris By Night 93: Celebrity Dancing - Khiêu vũ củ...
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-93-celebrity-dancing.html
Paris By Night 94: Paris by Night 25th Anniversary...
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-94-paris-by-night-25th.html
Paris By Night 95: Paris by Night 25th Anniversary...
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-95-paris-by-night-25th.html
Paris By Night 96: Nhạc yêu cầu 2
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-96-nhac-yeu-cau-2.html
Paris By Night 97: Celebrity Dancing 2 - Khiêu vũ ...
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-97-celebrity-dancing-2.html
Paris By Night 98: Fly With Us to Las Vegas
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-98-fly-with-us-to-las.html
Paris By Night 99: Tôi là người Việt Nam
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-99-toi-la-nguoi-viet-nam.html
Paris By Night Divas: Đêm hội ngộ của các nữ siêu ...
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-divas-em-hoi-ngo-cua-cac.html
Paris By Night 100: VIP PARTY
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-100-vip-party.html
Paris By Night 100: 27 Năm Ghi Nhớ Một Chặng Đường...
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-100-27-nam-ghi-nho-mot.html
Paris By Night 101: Hạnh Phúc Đầu Năm (2DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-101-hanh-phuc-au-nam.html
Paris By Night 102: Nhạc Yêu Cầu - Tình Ca Lam Phư...
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-102-nhac-yeu-cau-tinh-ca.html
Paris By Night 103: Tình sử trong âm nhạc Việt Nam...
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-103-tinh-su-trong-am.html
Paris by Night 104: Beginnings (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/09/paris-by-night-104-beginnings-dvd9.html
[DVD9] Thúy Nga - Paris By Night 105 - "Người Tình - The Lovers" (Fshare)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/dvd9-thuy-nga-paris-by-night-105-nguoi.html
Paris By Night 106 – SILK – LỤA – DVD9
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/11/paris-by-night-106-silk-lua-dvd9-dvd5.html
Paris By Night 107: Nguyễn Ngọc Ngạn: 20 Năm Sân Khấu
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/12/paris-by-night-107-nguyen-ngoc-ngan-20.html
Paris By Night 108 - Thời gian / Time [DVD 9 + Bluray]
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/12/paris-by-night-108-thoi-gian-time-dvd-9.html
[Fshare] Paris By Night 109 - 30th Anniversary Celebration
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/08/fshare-paris-by-night-109-30th.html
[Fshare] Paris By Night 110 - Phát Lộc Đầu Năm (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/01/fshare-paris-by-night-110-phat-loc-au.html
[Fshare] Paris by night 111 Chủ đề S Teaser (Official) [DVD5&DVD9]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/fshare-paris-by-night-111-chu-e-s.html
[ Fshare] Paris By Night 112 Đông [DVD 9]
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2014/12/fshare-paris-by-night-112-ong-dvd-9.html
Chương Trình Ca Nhạc Liên Khúc Mùa Xuân (2015) [DVD9]
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/02/chuong-trinh-ca-nhac-lien-khuc-mua-xuan.html
Paris By Night 113 - Mừng Tuổi Mẹ [DVD 9 + DVD5 & Bluray]
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/02/paris-by-night-113-mung-tuoi-me-dvd-9.html
Paris By Night 116: Nụ Cười Đầu Năm 2015
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2015/12/paris-by-night-116-nu-cuoi-au-nam-2015.html
Paris By Night 117 - Vườn Hoa Âm Nhạc 2016 (Nguyễn Ngọc Ngạn, Kỳ Duyên, Như Quỳnh, Bằng Kiều)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/01/paris-by-night-117-vuon-hoa-am-nhac-2016.html
Paris By Night 118: 50 năm âm nhạc Đức Huy
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2016/03/paris-by-night-118-50-nam-am-nhac-uc-huy.html

Paris By Night 119: Nhạc Vàng Muôn Thuở 2016
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2016/09/paris-by-night-119-nhac-vang-muon-thuo.html
PBN Karaoke 12: Đừng Xa Em Đêm Nay [DVD5.ISO]
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-12-ung-xa-em-em-nay-dvd5iso.html
PBN Karaoke 13: Qua Cơn Mê [DVD5.ISO]
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-13-qua-con-me-dvd5iso.html
PBN Karaoke 14: Tôi Vẫn Nhớ (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-14-toi-van-nho-dvd9.html
PBN Karaoke 17: Nỗi Buồn Châu Pha (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-17-noi-buon-chau-pha-dvd9.html
PBN Karaoke 20 – Tình Và Tiền [DVD5.ISO]
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-20-tinh-va-tien-dvd5iso.html
PBN Karaoke 23: Hoàng Thi Thơ 2 (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-23-hoang-thi-tho-2-dvd9.html
PBN Karaoke 24: Tình Yêu Muôn Thủa (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-24-tinh-yeu-muon-thua-dvd9.html
[Karaoke]Paris By Night Karaoke 30 -Về Ðây Em [DVD5.ISO]
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-30-ve-ay-em-dvd5iso.html
PBN Karaoke 31: Nhớ Người Yêu (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-31-nho-nguoi-yeu-dvd9.html
PBN Karaoke 32: Đoạn Cuối Tình yêu (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-32-oan-cuoi-tinh-yeu-dvd9.html
PBN Karaoke 34: Thất tình (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-34-that-tinh-dvd9.html
PBN Karaoke 35 – Trái Tim bên Lề (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-35-trai-tim-ben-le-dvd9.html
PBN Karaoke 36 – Trái Tim Dạn Vỡ (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-36-trai-tim-dan-vo-dvd9.html
PBN Karaoke 37 – Phien Da Sau (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-37-phien-sau-dvd9.html
PBN Karaoke 38: Tiếc Nuối Cuộc Tình (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/04/pbn-karaoke-38-tiec-nuoi-cuoc-tinh-dvd9.html
PBN Karaoke 39: Cây Đa Bến Cũ (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-39-cay-ben-cu-dvd9.html
PBN Karaoke 40: Yêu (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-40-yeu-dvd9.html
PBN Karaoke 41: Người Tình Và Quê Hương (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-41-nguoi-tinh-va-que-huong.html
PBN Karaoke 42: Đêm Văn Nghệ Thính Phòng (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-42-em-van-nghe-thinh-phong.html
PBN Karaoke 43: In Sanjose (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-43-in-sanjose-dvd9.html
PBN Karaoke 44: Nửa Vầng Trăng (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-44-nua-vang-trang-dvd9.html
PBN Karaoke 45: Nợ Tình (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-45-no-tinh-dvd9.html
PBN Karaoke 46: 20th Anniversary (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-46-20th-anniversary-dvd9.html
PBN Karaoke 47: Xuân Tha Hương (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-47-xuan-tha-huong-dvd9.html
PBN Karaoke 48: Thu Ca (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-48-thu-ca-dvd9.html
PBN Karaoke 49: 30 Năm Viễn Xứ (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-49-30-nam-vien-xu-dvd9.html
PBN Karaoke 50: Tiếng Hát Từ Nhịp Tim (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-50-tieng-hat-tu-nhip-tim.html
PBN Karaoke 51: Yêu Mãi Ngàn Năm (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-51-yeu-mai-ngan-nam-dvd9.html
PBN Karaoke 52: Tết khắp mọi nhà (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-52-tet-khap-moi-nha-dvd9.html
PBN Karaoke 53: Hoa Bướm Ngày Xưa (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-53-hoa-buom-ngay-xua-dvd9.html
PBN Karaoke 54: Khúc Hát Ân Tình (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-54-khuc-hat-tinh-dvd9.html
PBN Karaoke 55: Xuân kỷ niệm (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-55-xuan-ky-niem-dvd9.html
PBN Karaoke 56: Đường Xưa (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-56-uong-xua-dvd9.html
PBN Karaoke 57: Đường Về Quê Hương (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-57-uong-ve-que-huong-dvd9.html
PBN Karaoke 58: Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-58-chuyen-mot-chiec-cau-gay.html
PBN Karaoke 59 – Tinh Mong (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-59-tinh-mong-dvd9.html
PBN Karaoke 60: Về Miền Viễn Đông (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-60-ve-mien-vien-ong-dvd9.html
PBN Karaoke 61: Gõ Cửa Trái Tim (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-61-go-cua-trai-tim-dvd9.html
PBN Karaoke 62 – Dreams (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2015/05/pbn-karaoke-62-dreams-dvd9.html
PBN Karaoke 63: In Korea (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2016/02/pbn-karaoke-63-in-korea-dvd9.html
PBN Karaoke 64: Fly With Us to LasVegas(DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2016/04/pbn-karaoke-64-fly-with-us-to.html
PBN Karaoke 66: Tóc Mây (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2016/04/pbn-karaoke-66-toc-may-dvd9.html
PBN Karaoke 67: Tôi Là Người Việt Nam (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2016/04/pbn-karaoke-67-toi-la-nguoi-viet-nam.html   
PBN Karaoke 69: Songs From PBN 100 [DVD9]

PBN Karaoke 70: Hạnh Phúc Đầu Năm
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2016/04/pbn-karaoke-70-hanh-phuc-au-nam.html
Ca Nhạc Khiêu Vũ Thúy Nga Nguyễn Hưng – Dạ Vũ Quốc Tế
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2016/05/ca-nhac-khieu-vu-thuy-nga-nguyen-hung.html
Minh Tuyết: Mơ Những Ngày Nắng Lên (DVD9)
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/2016/05/minh-tuyet-karaoke-mo-nhung-ngay-nang.html