Author Topic: Khánh Ly CD : Ai Trở Về Xứ Việt  (Read 345 times)

0 Members và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline nguyen thoi

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 3.591
  • Bầu Chọn: +17/-3
Khánh Ly CD : Ai Trở Về Xứ Việt
« on: 27 Tháng Năm, 2017, 08:23:56 AM »
Khánh Ly CD : Ai Trở Về Xứ Việt MP3: http://adf.ly/1miroo
NRG: http://adf.ly/1miroS


Hương Xưa CD001 : Khánh Ly - Tình Ca Du Mục
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2017/02/huong-xua-cd001-khanh-ly-tinh-ca-du-muc.html
Thanh Lan CD073 : Khánh Ly - Trong Tay Anh Đêm Nay
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2017/02/thanh-lan-cd073-khanh-ly-trong-tay-anh.html
Khánh Ly: Mưa Trên Cây Hoàng Lan {NS.Nguyễn Đình Toàn}(2002)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/06/khanh-ly-mua-tren-cay-hoang-lan.html
Thanh Lan CD001 : Khánh Ly - Bài Tango Cho Em
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2017/02/thanh-lan-cd001-khanh-ly-bai-tango-cho.html
Khánh Ly CD : Mưa Hồng
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2017/03/khanh-ly-cd-mua-hong.html
Khánh Ly CD : Kinh Khổ
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2017/05/khanh-ly-cd-kinh-kho.html
Thúy Anh CD143 : Khánh Ly - Mùa Thu Xa Em
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2017/05/thuy-anh-cd143-khanh-ly-mua-thu-xa-em.html
Thúy Anh CD : Lệ Đá
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2017/05/thuy-anh-cd-le-a.html
Anh Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa - Tứ Quý Sỹ Phú , Lệ Thu & Khánh Ly, Mai Hương (Song Nguyễn 15)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/02/anh-en-tham-anh-mot-chieu-mua-song.html
Khánh Ly : Vũ Nữ Thân Gầy (1990) {KL90-11105}
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/02/khanh-ly-vu-nu-than-gay-1990-kl90-11105.html
Khánh Ly: Biển Nhớ (Trịnh Công Sơn) (1990)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/02/khanh-ly-bien-nho-trinh-cong-son-1990.html
Khánh Ly: Hiên Cúc Vàng (Nguyễn Đình Toàn) (1999)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/02/khanh-ly-hien-cuc-vang-nguyen-inh-toan.html
Khánh Ly: Hạ Trắng (1989)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/02/khanh-ly-ha-trang-1989.html
Khánh Ly: Lá Đổ Muôn Chiều (1995)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/02/khanh-ly-la-o-muon-chieu-1995.html
Khánh Ly: Tình Nhớ (1992)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/03/khanh-ly-tinh-nho-1992.html
Khánh Ly: Tango  Tango (2008)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/03/khanh-ly-tango-tango-2008.html
Khánh Ly: Tưởng Rằng Đã Quên (1991)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/03/khanh-ly-tuong-rang-quen-1991.html
Khánh Ly - Trịnh Công Sơn: Nguyệt Ca (1999)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/03/khanh-ly-trinh-cong-son-nguyet-ca-1999.html
Khánh Ly: Một Cõi Đi Về (1992)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/03/khanh-ly-mot-coi-i-ve-1992.html
Khánh Ly: Mưa Hồng (1989)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/03/khanh-ly-mua-hong-1989.html
Khánh Ly: Bài Tango Cho Em {Thanh Lan CD01}
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/04/khanh-ly-bai-tango-cho-em-thanh-lan-cd01.html
Khánh Ly: Thương Một Người (1990)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/04/khanh-ly-thuong-mot-nguoi-1990.html
Khánh Ly & Trịnh Công Sơn: Đời Cho Ta Thế (2000)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/04/khanh-ly-trinh-cong-son-oi-cho-ta-2000.html
Khánh Ly: Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn (2CD) Sơn Ca 7
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/04/khanh-ly-nhung-tinh-khuc-trinh-cong-son.html
Khánh Ly & Elvis Phương : Xóa Tên Người Tình (1989)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/05/khanh-ly-elvis-phuong-xoa-ten-nguoi.html
Khánh Ly: Ngày Dài Trên Quê Hương (1975){Ca Khúc Da Vàng}
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/05/khanh-ly-ca-khuc-da-vang-ngay-dai-tren.html
Khánh Ly, Lệ Thu: Như Cánh Vạc Bay (1988)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2016/05/khanh-ly-le-thu-nhu-canh-vac-bay-1988.html