Author Topic: NGƯỜI LỮ KHÁCH 75 HỌA MY  (Read 971 times)

0 Members và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline 4U4U4U

  • Thành Viên
  • ***
  • Posts: 178
  • Bầu Chọn: +9/-2
  • Gender: Male
  • gần 60 gần về hưu ! hihi
NGƯỜI LỮ KHÁCH 75 HỌA MY
« on: 13 Tháng Sáu, 2010, 12:44:25 AM »
NGƯỜI LỮ KHÁCH 75 HỌA MY<a href="http://www.vnsing.com/player.swf?sid=1961&amp;fserver=1&amp;fname=1276165778_106_NGUOI_LU_KHACH__HOA_M.mp3&amp;ftitle=NGUOI%20LU%20KHACH%2075" target="_blank" class="new_win">http://www.vnsing.com/player.swf?sid=1961&amp;fserver=1&amp;fname=1276165778_106_NGUOI_LU_KHACH__HOA_M.mp3&amp;ftitle=NGUOI%20LU%20KHACH%2075</a>
DOWNLOAD
<a href="http://s1.vnsing.com/zzbbvvv/1276165778_106_NGUOI_LU_KHACH__H" target="_blank" class="new_win">http://s1.vnsing.com/zzbbvvv/1276165778_106_NGUOI_LU_KHACH__H</a>
đã về hưu