Author Topic: BIẾT TRẢ LỜI SAO 75 THANH TUYỀN  (Read 1580 times)

0 Members và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline 4U4U4U

  • Thành Viên
  • ***
  • Posts: 178
  • Bầu Chọn: +9/-2
  • Gender: Male
  • gần 60 gần về hưu ! hihi
BIẾT TRẢ LỜI SAO 75 THANH TUYỀN
« on: 13 Tháng Sáu, 2010, 02:01:12 PM »
BIẾT TRẢ LỜI SAO 75 THANH TUYẾN <a href="http://www.vnsing.com/player.swf?sid=2002&amp;fserver=1&amp;fname=1276328949_026_BIET_TRA_LOI_S.mp3&amp;ftitle=BIET%20TRA%20LOI%20SAO%2075" target="_blank" class="new_win">http://www.vnsing.com/player.swf?sid=2002&amp;fserver=1&amp;fname=1276328949_026_BIET_TRA_LOI_S.mp3&amp;ftitle=BIET%20TRA%20LOI%20SAO%2075</a>
DOWNLOAD
http://s1.vnsing.com/zzbbvvv/1276328949_026_BIET_TRA_LOI_S.mp3
đã về hưu