Author Topic: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)  (Read 104737 times)

0 Members và 2 Khách đang xem chủ đề.

Offline truong_caycanh

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 36
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #30 on: 28 Tháng Tám, 2010, 10:50:26 AM »
mình rất thích chế linh

Offline LEONMING3

 • Thành Viên
 • ***
 • Posts: 105
 • Bầu Chọn: +0/-1
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #31 on: 28 Tháng Tám, 2010, 01:47:36 PM »
BAI NAY HAY QUA BAN OI.CAM ON NHIEU

Offline potato2007

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 3
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #32 on: 29 Tháng Tám, 2010, 01:13:42 AM »
Chưa nghe bài này bao giờ, để thử xem 

Offline menli03

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 11
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #33 on: 29 Tháng Tám, 2010, 11:59:07 PM »
thu nghe xem the nao  :15

Offline menli03

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 11
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #34 on: 30 Tháng Tám, 2010, 12:00:50 AM »
chua nghe bao gio ! nghe thu xem sao

Offline men116

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 4
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #35 on: 31 Tháng Tám, 2010, 10:48:20 AM »
1 trong những bài đỉnh nhất của CL.thank so much!

Offline aoxanh

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 2
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #36 on: 31 Tháng Tám, 2010, 12:19:11 PM »
Muốn nghe tý phải loàng ngoằng quá! Yêu cầu admin bỏ khoàn này đi nha!

Offline thachnguyen

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 25
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #37 on: 01 Tháng Chín, 2010, 03:58:24 AM »
chưa nghe bài này ,thưởng thức xem

Offline thachnguyen

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 25
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #38 on: 01 Tháng Chín, 2010, 03:59:34 AM »
chưa nghe bài này , đễ nghe thử  :6

Offline thachnguyen

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 25
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #39 on: 01 Tháng Chín, 2010, 04:00:55 AM »
bài này chắc sẽ hay lắm đây. :6

Offline thachnguyen

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 25
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #40 on: 01 Tháng Chín, 2010, 04:03:25 AM »
chưa nghe bài này , để mình nghe thử, cám ơn bạn nhé

Offline zxcvbn321

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 25
 • Bầu Chọn: +1/-4
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #41 on: 01 Tháng Chín, 2010, 06:30:35 AM »
Cám ơn bạn rất nhiều

Offline letienhai

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 29
 • Bầu Chọn: +1/-4
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #42 on: 02 Tháng Chín, 2010, 12:10:34 AM »
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)

Offline ngochuy076

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 36
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #43 on: 05 Tháng Chín, 2010, 10:24:50 PM »
 Cam on ban da chia se!

Offline oe oe

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 22
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Vùng Trước Mặt- TT Chế Linh (bài này em là em kết nhất đấy)
« Reply #44 on: 07 Tháng Chín, 2010, 08:25:44 AM »
cam on ban rat n hièu!