Author Topic: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !  (Read 122748 times)

0 Members và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline nvthanhdb

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 9
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !
« Reply #225 on: 01 Tháng Mười Một, 2011, 06:11:36 AM »
Cám ơn, toàn những bài hát hay

Offline languoila

 • Thành Viên
 • ***
 • Posts: 143
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !
« Reply #226 on: 03 Tháng Mười Một, 2011, 12:42:29 AM »
SFS EABGDFS DHG ĐEHBG DFHSFG

Offline duykhuong

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 5
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !
« Reply #227 on: 03 Tháng Mười Một, 2011, 12:30:40 PM »
thank bạn dà CHIA SẺ  :15

Offline forcevn

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 6
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !
« Reply #228 on: 04 Tháng Mười Một, 2011, 05:08:58 AM »
Thanks!! Re:  Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975

Offline donaboy

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 31
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !
« Reply #229 on: 04 Tháng Mười Một, 2011, 11:16:28 PM »
cam on you nhieu nhieu

Offline thanhhornet

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 18
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !
« Reply #230 on: 05 Tháng Mười Một, 2011, 12:41:16 AM »
cam on ban cac bai hat that la  hay

Offline tuangdb

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 7
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !
« Reply #231 on: 05 Tháng Mười Một, 2011, 05:23:01 AM »
cam on Hoa Tu Biet da chia se

Offline balapq

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 38
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !
« Reply #232 on: 06 Tháng Mười Một, 2011, 07:51:20 AM »
Cám ơn bạn nhiều lắm

Offline lqkhanh9

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 15
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !
« Reply #233 on: 13 Tháng Mười Một, 2011, 04:13:55 AM »
cám ơn rất nhiều.Mong bạn tiếp tục phát huy

Offline tuichuai

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 21
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !
« Reply #234 on: 13 Tháng Mười Một, 2011, 10:38:21 PM »
cam on ban nhac hay wa

Offline thanhts

 • Thành Viên
 • ***
 • Posts: 176
 • Bầu Chọn: +0/-2
Re: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !
« Reply #235 on: 13 Tháng Mười Một, 2011, 10:48:05 PM »
Rất cảm ơn các ca sĩ nữ nhà ta đã đóng góp cho diễn đàn

Offline JesmemIcogs

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 1
 • Bầu Chọn: +0/-0
 • Gender: Male
 • [URL=http://www.cooksillustrated.com/ibb/posts.aspx?postID=421689 - Buy online lipitor[/URL -
  • cod Lipitor doctor consult
cod Lipitor doctor consult
« Reply #236 on: 14 Tháng Mười Một, 2011, 01:59:36 AM »
buy lipitor online Philadelphia, Buy online lipitor, Lipitor safety

Offline cún thối

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 13
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !
« Reply #237 on: 14 Tháng Mười Một, 2011, 10:03:10 AM »
cảm ơn bạn nhìu. thanh you!

Offline cartier

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 41
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !
« Reply #238 on: 14 Tháng Mười Một, 2011, 02:32:24 PM »
thank you so much :6

Offline pgthoney

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 9
 • Bầu Chọn: +0/-0
Re: Chuẩn 200 bài hát thâu âm trước 1975(toàn giọng ca nữ) mời nghe !
« Reply #239 on: 15 Tháng Mười Một, 2011, 12:48:34 PM »
Rất tuyệt! Cảm ơn bạn nhiều.