Author Topic: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)  (Read 176295 times)

0 Members và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline VietPublic

 • Administrator
 • Thành Viên
 • *****
 • Posts: 222
 • Bầu Chọn: +8/-15
  • VietPublic
Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« on: 26 Tháng Bảy, 2011, 11:50:11 PM »
VP xin phép mở ra topic mới , topic cũ có thể tìm ở đây

List của bác TuanVuTaiNgo vừa cập nhật

Code: [Select]
1 - 8 diep khuc (Tuan Vu)
2 - Ai bieu anh lam thinh (My Huyen & Tuan Vu)
3 - Ai cho toi tinh yeu Ver. 1 (Tuan Vu)
4 - Ai cho toi tinh yeu Ver. 2 (Tuan Vu)
5 - Ai len xu hoa dao (Tuan Vu)
6 - Ai kho vi ai (Tuan Vu)
7 - Ai noi voi em (Giao Linh & Tuan Vu)
8 - Ai noi voi em (Tuan Vu & Thanh Tuyen)
9 - Ai noi voi em (Tuan Vu)
10 - Ai noi yeu em dem nay (Ngoc Lan & Tuan Vu)
11 - Ai noi yeu em dem nay (Tuan Vu)
12 - Ai ra xu Hue (Tuan Vu)
13 - Ai ve song Tuong (Tuan Vu)
14 - Anh biet em di chang tro ve Ver. 1 (Tuan Vu)
15 - Anh biet em di chang tro ve Ver. 2 (Tuan Vu)
16 - Anh biet em di chang tro ve Ver. 3 (Tuan Vu)
17 - Anh biet em di chang tro ve Ver. 4 (Tuan Vu)
18 - Anh cho em mua xuan Ver. 1 (Tuan Vu)
19 - Anh cho em mua xuan Ver. 2 (Tuan Vu)
20 - Anh khong chet dau em (Tuan Vu)
21 - Anh Sau ve que (Tuan Vu & Thao Suong)
22 - Anh ve voi em (Tuan Vu & Nhu Mai)
23 - Anh ve voi em (Tuan Vu)
24 - Ao anh (Tuan Vu)
25 - Ao cuoi khong nang dau (Tuan Vu)
26 - Ao cuoi mau hoa ca (Tuan Vu)
27 - Ao dep nang dau (Tuan Vu)
28 - Ao em chua mac mot lan (Tuan Vu)
29 - Ao lua Ha Dong (Tuan Vu)
30 - Ao vang bay (Tuan Vu)
31 - Ba thang ta tu (Tuan Vu)
32 - Bac trang lua hong (Quynh Dung & Tuan Vu)
33 - Bac trang lua hong (Tuan Vu)
34 - Bai ca cua chung minh (Tuan Vu)
35 - Bai ca ky niem (Tuan Vu & Dang Vu)
36 - Bai ca ky niem (Tuan Vu)
37 - Bai hat nay cho em Ver. 1 (Tuan Vu)
38 - Bai hat nay cho em Ver. 2 (Tuan Vu)
39 - Bai khong ten cuoi cung (Tuan Vu)
40 - Bai khong ten so 2 (Tuan Vu)
41 - Bai khong ten so 4 (Tuan Vu)
42 - Bai khong ten so 7 Ver. 1 (Tuan Vu)
43 - Bai khong ten so 7 Ver. 2 (Tuan Vu)
44 - Bai tango cho em (Tuan Vu)
45 - Bai tango di vang (Tuan Vu)
46 - Bai tinh ca cho em (Tuan Vu)
47 - Ban tinh cuoi (Tuan Vu)
48 - Bao dem khong ngu (Tuan Vu)
49 - Bao gio biet tuong tu (Tuan Vu)
50 - Bao gio em quen Ver. 1 (Tuan Vu)
51 - Bao gio em quen Ver. 2 (Tuan Vu)
52 - Bao tinh (Tuan Vu)
53 - Bat hanh ca (Tuan Vu)
54 - Bay di canh chim bien (Tuan Vu)
55 - Bay ngay doi mong Ver. 1 (Tuan Vu)
56 - Bay ngay doi mong Ver. 2 (Tuan Vu)
57 - Be yeu (Tuan Vu)
58 - Ben cu (Tuan Vu)
59 - Ben giang dau Ver. 1 (Tuan Vu)
60 - Ben giang dau Ver. 2 (Tuan Vu)
61 - Ben giang dau Ver. 3 (Tuan Vu)
62 - Bich huyet kiem (Kim Tuyen & Tuan Vu)
63 - Bien man (Phuong Mai & Tuan Vu)
64 - Bien man Ver. 1 (Tuan Vu)
65 - Bien man Ver. 2 (Tuan Vu)
66 - Bien nho (Tuan Vu)
67 - Bien tinh Ver. 1 (Tuan Vu)
68 - Bien tinh Ver. 2 (Tuan Vu)
69 - Biet dau nguon coi (Tuan Vu)
70 - Biet den bao gio (Nhu Mai & Tuan Vu)
71 - Biet den bao gio (Tuong Lan & Tuan Vu)
72 - Biet den bao gio Ver. 1 (Tuan Vu)
73 - Biet den bao gio Ver. 2 (Mot doi tan vo) (Tuan Vu)
74 - Biet den thuo nao (Tuan Vu)
75 - Biet kinh ky Ver. 1 (Tuan Vu)
76 - Biet kinh ky Ver. 2 (Tuan Vu)
77 - Biet noi gi day (Thao Suong & Tuan Vu)
78 - Biet noi gi day (Tuan Vu)
79 - Biet thuo nao nguoi (Tuan Vu)
80 - Biet yeu ai (Tuan Vu & Bang Chau)
81 - Biet yeu ai (Tuan Vu & Phuong Hong Que)
82 - Bo pho len rung (Tuan Vu)
83 - Bon mau ao (Tuan Vu)
84 - Bong chieu ta (Tuan Vu)
85 - Bong co may Ver. 1 (Tuan Vu)
86 - Bong co may Ver. 2 (Tuan Vu)
87 - Bong hong Viet Nam (Tuan Vu)
88 - Bong mat (Tuan Vu)
89 - Bong nho duong chieu (Tuan Vu)
90 - Bong nho giao duong (Tuan Vu)
91 - Buc tam thu (Tuan Vu & Ngoc Dan Thanh)
92 - Buom trang Ver. 1 (Tuan Vu)
93 - Buom trang Ver. 2 (Tuan Vu)
94 - Buom trang Ver. 3 (Nguoi hang xom) (Tuan Vu)
95 - Buom trang Ver. 4 (Tuan Vu)
96 - Buon (Tuan Vu)
97 - Buon khong em (Tuan Vu)
98 - Buon ma chi em (Phuong Mai & Tuan Vu)
99 - Buon ma chi em (Tuan Vu)
100 - Buon trong mat em (Tuan Vu)
101 - Buon vao dem (Tuan Vu)
102 - Buon vuong mau ao (Kieu Nga & Tuan Vu)
103 - Buon vuong mau ao (Tuan Vu)
104 - Cac anh di (Tuan Vu)
105 - Cai tram em cai (Tuan Vu)
106 - Cam on (Thao Suong & Tuan Vu)
107 - Cam on Ver. 1 (Tuan Vu)
108 - Cam on Ver. 2 (Tuan Vu)
109 - Can nha mau tim Ver. 1 (Tuan Vu)
110 - Can nha mau tim Ver. 2 (Tuan Vu)
111 - Canh buom chuyen ben Ver. 1 (Tuan Vu)
112 - Canh buom chuyen ben Ver. 2 (Tuan Vu)
113 - Canh thiep dau xuan (Tuan Vu)
114 - Cau chuyen dau nam (Thao Suong & Tuan Vu)
115 - Cau chuyen dau nam (Tuan Vu)
116 - Cau chuyen vuon Thanh (Tuan Vu)
117 - Cau Me cho Viet Nam (Tuan Vu & Phuong Lan)
118 - Cay cau dua Ver. 1 (Tuan Vu)
119 - Cay cau dua Ver. 2 (Tuan Vu)
120 - Cay dan bo quen (Tuan Vu & Nhu Mai)
121 - Cay dan bo quen (Tuan Vu & Thao Suong)
122 - Cay dan bo quen (Tuan Vu)
123 - Chan troi tim Ver. 1 (Tuan Vu)
124 - Chan troi tim Ver. 2 (Tuan Vu)
125 - Chang la ai (Tuan Vu)
126 - Chi co ban be thoi Ver. 1 (Tuan Vu)
127 - Chi co ban be thoi Ver. 2 (Tuan Vu)
128 - Chi co em (Tuan Vu)
129 - Chi minh thoi (Tuan Vu)
130 - Chiec ao ba ba (Tuan Vu & Thanh Tuyen)
131 - Chiec ao ba ba Ver. 1 (Tuan Vu)
132 - Chiec ao ba ba Ver. 2 (Tuan Vu)
133 - Chiec ao ba ba Ver. 3 (Tuan Vu)
134 - Chiec ao ba ba Ver. 4 (Tuan Vu)
135 - Chiec ao ba ba Ver. 5 (Tuan Vu)
136 - Chiec la cuoi cung (Tuan Vu)
137 - Chiec thuyen tu ly (Tuan Vu)
138 - Chieu (Tuan Vu)
139 - Chieu cuoi tuan Ver. 1 (Tuan Vu)
140 - Chieu cuoi tuan Ver. 2 (Tuan Vu)
141 - Chieu cuoi tuan Ver. 3 (Tuan Vu)
142 - Chieu cuoi tuan Ver. 4 (Tuan Vu)
143 - Chieu hanh quan Ver. 1 (Tuan Vu)
144 - Chieu hanh quan Ver. 2 (Tuan Vu)
145 - Chieu hanh quan Ver. 3 (Tuan Vu)
146 - Chieu lang em Ver. 1 (Tuan Vu)
147 - Chieu lang em Ver. 2 (Tuan Vu)
148 - Chieu lang em Ver. 3 (Tuan Vu)
149 - Chieu len ban Thuong (Tuan Vu)
150 - Chieu mua bien gioi Ver. 1 (Tuan Vu)
151 - Chieu mua bien gioi Ver. 2 (Tuan Vu)
152 - Chieu mua bien gioi Ver. 3 (Tuan Vu)
153 - Chieu mua qua song (Tuan Vu & Giao Linh)
154 - Chieu Tay do (My Huyen & Tuan Vu)
155 - Chieu Tay do Ver. 1 (Tuan Vu)
156 - Chieu Tay do Ver. 2 (Tuan Vu)
157 - Chieu Thu do (Tuan Vu)
158 - Chieu thuong do thi (Tuan Vu & Nhu Mai)
159 - Chieu thuong do thi (Tuan Vu)
160 - Chieu tim (Tuan Vu)
161 - Chieu tren pha Tam Giang (Tuan Vu & Thanh Tuyen)
162 - Chieu tren pho Bolsa (Tuan Vu)
163 - Chin thang quan truong Ver. 1 (Tuan Vu)
164 - Chin thang quan truong Ver. 2 (Tuan Vu)
165 - Cho em ben doi Ver. 1 (Tuan Vu)
166 - Cho em ben doi Ver. 2 (Tuan Vu)
167 - Cho nguoi (Bang Chau & Tuan Vu)
168 - Cho nguoi (Tuan Vu)
169 - Cho nguoi tinh lo (Tuan Vu)
170 - Cho nguoi tinh nho (Tuan Vu)
171 - Cho toi duoc mot lan (Tuan Vu)
172 - Cho vua long em (Phuong Mai & Tuan Vu)
173 - Cho vua long em Ver. 1 (Tuan Vu)
174 - Cho vua long em Ver. 2 (Tuan Vu)
175 - Cho vua long em Ver. 3 (Tuan Vu)
176 - Cho vua long em Ver. 4 (Tuan Vu)
177 - Cho vua long em Ver. 5 (Tuan Vu)
178 - Cho xin song lai Ver. 1 (Tuan Vu)
179 - Cho xin song lai Ver. 2 (Tuan Vu)
180 - Chuong chieu (Tuan Vu)
181 - Chuyen ba mua mua (Huong Lan & Tuan Vu)
182 - Chuyen ba mua mua Ver. 1 (Tuan Vu)
183 - Chuyen ba mua mua Ver. 2 (Tuan Vu)
184 - Chuyen ba nguoi Ver. 1 (Tuan Vu)
185 - Chuyen ba nguoi Ver. 2 (Tuan Vu)
186 - Chuyen buon cua em (Tuan Vu)
187 - Chuyen buon ngay xuan (Ky niem dem xuan) (Thao Suong & Tuan Vu)
188 - Chuyen buon ngay xuan Ver. 1 (Huong Lan & Tuan Vu)
189 - Chuyen buon ngay xuan Ver. 2 (Huong Lan & Tuan Vu)
190 - Chuyen chung minh (Tuan Vu)
191 - Chuyen dem mua Ver. 1 (Tuan Vu)
192 - Chuyen dem mua Ver. 2 (Tuan Vu)
193 - Chuyen dem mua Ver. 3 (Tuan Vu)
194 - Chuyen di ve sang Ver. 1 (Tuan Vu)
195 - Chuyen di ve sang Ver. 2 (Tuan Vu)
196 - Chuyen do dang do (Kha Tu & Tuan Vu)
197 - Chuyen do khong em (Huong Lan & Tuan Vu)
198 - Chuyen do khong em (Tuan Vu & Son Tuyen)
199 - Chuyen do khong em Ver. 1 (Tuan Vu)
200 - Chuyen do khong em Ver. 2 (Tuan Vu)
201 - Chuyen do khong em Ver. 3 (Tuan Vu)
202 - Chuyen do khong em Ver. 4 (Tuan Vu)
203 - Chuyen hen ho (Tuan Vu)
204 - Chuyen hop tan Ver. 1 (Tuan Vu)
205 - Chuyen hop tan Ver. 2 (Tuan Vu)
206 - Chuyen mot chiec cau da gay (Tuan Vu)
207 - Chuyen mot nguoi di Ver. 1 (Tuan Vu)
208 - Chuyen mot nguoi di Ver. 2 (Tuan Vu)
209 - Chuyen ngay xua (Tuan Vu)
210 - Chuyen ngoai pho (Tuan Vu)
211 - Chuyen nguoi dan ao (Tuan Vu & Thao Suong)
212 - Chuyen nguoi dan ao Ver. 1 (Tuan Vu)
213 - Chuyen nguoi dan ao Ver. 2 (Tuan Vu)
214 - Chuyen nguoi dan ao Ver. 3 (Tuan Vu)
215 - Chuyen tau hoang hon (Tuan Vu & Quynh Dung)
216 - Chuyen tau hoang hon Ver. 1 (Tuan Vu)
217 - Chuyen tau hoang hon Ver. 2 (Tuan Vu)
218 - Chuyen tau hoang hon Ver. 3 (Tuan Vu)
219 - Chuyen tau hoang hon Ver. 4 (Tuan Vu)
220 - Chuyen tau hoang hon Ver. 5 (Tuan Vu)
221 - Chuyen tau hoang hon Ver. 6 (Tuan Vu)
222 - Chuyen tinh be nho (Tuan Vu)
223 - Chuyen tinh buon Ver. 1 (Tuan Vu)
224 - Chuyen tinh buon Ver. 2 (Tuan Vu)
225 - Chuyen tinh khong suy tu (Tuan Vu & Ngoc Lan)
226 - Chuyen tinh khong suy tu (Tuan Vu)
227 - Chuyen tinh Mimosa Ver. 1 (Tuan Vu)
228 - Chuyen tinh Mimosa Ver. 2 (Tuan Vu)
229 - Chuyen tinh Mimosa Ver. 3 (Tuan Vu)
230 - Chuyen tinh Mong thuong (Tuan Vu)
231 - Chuyen tinh noi lang que (Kha Tu & Tuan Vu)
232 - Chuyen tinh ong buom (Tuan Vu)
233 - Co bao gio (Tuan Vu)
234 - Co be ngay xua Ver. 1 (Tuan Vu)
235 - Co be ngay xua Ver. 2 (Tuan Vu)
236 - Co em ve (Tuan Vu)
237 - Co gai chua doi (Tuan Vu)
238 - Co hang cafe (Tuan Vu)
239 - Co hang nuoc (Tuan Vu)
240 - Co hang xom (Tuan Vu & Quoc Sy)
241 - Co hang xom Ver. 1 (Tuan Vu)
242 - Co hang xom Ver. 2 (Tuan Vu)
243 - Co lang gieng (Tuan Vu)
244 - Co le (Tuan Vu)
245 - Co nhung nguoi anh (Tuan Vu)
246 - Co Tham ve que huong (Tuan Vu)
247 - Co the thoi (Tuan Vu)
248 - Co ua (Tuan Vu)
249 - Con chut gi de nho (Tuan Vu)
250 - Con duong mang ten em (My Linh & Tuan Vu)
251 - Con duong mang ten em (Thanh Tuyen & Tuan Vu)
252 - Con duong mang ten em Ver. 1 (Tuan Vu)
253 - Con duong mang ten em Ver. 2 (Tuan Vu)
254 - Con duong tinh ta di (Tuan Vu)
255 - Con duong Viet Nam (Hop ca & Tuan Vu)
256 - Con duong xua em di (Tuan Vu & Phuong Mai)
257 - Con duong xua em di Ver. 1 (Tuan Vu)
258 - Con duong xua em di Ver. 2 (Tuan Vu)
259 - Con duong xua em di Ver. 3 (Tuan Vu)
260 - Con nho khong em (Che Linh & Tuan Vu)
261 - Con nho khong em (Tuan Vu)
262 - Con quoc Viet Nam (Tuan Vu & Huong Lan)
263 - Con quy lay Chua (Tuan Vu)
264 - Con tau ly biet (Tuan Vu & Phuong Mai)
265 - Con thuong rau dang moc sau he Ver. 1 (Tuan Vu)
266 - Con thuong rau dang moc sau he Ver. 2 (Tuan Vu)
267 - Con tuoi nao cho em (Tuan Vu)
268 - Da Lat hoang hon (Tuan Vu)
269 - Da ta Ver. 1 (Tuan Vu)
270 - Da ta Ver. 2 (Tuan Vu)
271 - Da trot lo lang (Tuan Vu & Kha Tu)
272 - Da trot yeu ai (Tuan Vu)
273 - Dam cuoi dau xuan (Phuong Dung & Tuan Vu)
274 - Dam cuoi dau xuan (Phuong Mai & Tuan Vu)
275 - Dam cuoi dau xuan (Thuy Duong & Tuan Vu)
276 - Dam cuoi dau xuan (Tuan Vu)
277 - Dam me (Thien Trang & Tuan Vu)
278 - Dan trong dem vang (Tuan Vu)
279 - Dap vo cay dan (Tuan Vu)
280 - Dau chan ky niem (Tuan Vu & Phuong Mai)
281 - Dau chan ky niem Ver. 1 (Tuan Vu)
282 - Dau chan ky niem Ver. 2 (Tuan Vu)
283 - Dau dan thu tren tuong voi trang (Tuan Vu)
284 - Dau xuan linh chuc (Tuan Vu)
285 - De quen con tim (Tuan Vu)
286 - Dem bo vo Ver. 1 (Tuan Vu)
287 - Dem bo vo Ver. 2 (Tuan Vu)
288 - Dem buon pho thi (Tuan Vu)
289 - Dem buon tinh le (Tuan Vu & Phuong Mai)
290 - Dem buon tinh le Ver. 1 (Tuan Vu)
291 - Dem buon tinh le Ver. 2 (Tuan Vu)
292 - Dem cuoi (Tuan Vu)
293 - Dem dai chien tuyen Ver. 1 (Tuan Vu)
294 - Dem dai chien tuyen Ver. 2 (Tuan Vu)
295 - Dem dai chien tuyen Ver. 3 (Tuan Vu)
296 - Dem dong (Tuan Vu)
297 - Dem hoa chau (Tuan Vu)
298 - Dem hoang Ver. 1 (Tuan Vu)
299 - Dem hoang Ver. 2 (Tuan Vu)
300 - Dem ky niem (Tuan Vu & Huong Lan)
301 - Dem lang thang (Tuan Vu & Quoc Sy)
302 - Dem lang thang (Tuan Vu & Thao Suong)
303 - Dem lang thang Ver. 1 (Tuan Vu)
304 - Dem lang thang Ver. 2 (Tuan Vu)
305 - Dem nay nghi do chan (Tuan Vu & Huong Lan)
306 - Dem nguyen cau (Hop ca & Tuan Vu)
307 - Dem nguyen cau (Tuan Vu)
308 - Dem tam su Ver. 1 (Tuan Vu)
309 - Dem tam su Ver. 2 (Tuan Vu)
310 - Dem tan ben Ngu (Tuan Vu)
311 - Dem tien don (Giao Linh & Tuan Vu)
312 - Dem trao ky niem (Thien Trang & Tuan Vu)
313 - Dem tren dinh sau (Tuan Vu)
315 - Dem ve tuong nho Ver. 1 (Tuan Vu)
314 - Dem ve tuong nho Ver. 2 (Tuan Vu)
316 - Den khuya Ver. 1 (Tuan Vu)
317 - Den khuya Ver. 2 (Tuan Vu)
318 - Dep long nguoi yeu (Huong Lan & Tuan Vu)
319 - Dep long nguoi yeu (Tuan Vu)
320 - Di cay (Tuan Vu & Thao Suong)
321 - Di vang buon Ver. 1 (Tuan Vu)
322 - Di vang buon Ver. 2 (Tuan Vu)
323 - Diem xua (Tuan Vu)
324 - Diep khuc mua thu (Tuan Vu & Son Ca)
325 - Dinh menh (Son Tuyen & Tuan Vu)
326 - Dinh menh (Tuan Vu & Thanh Tuyen)
327 - Dinh menh Ver. 1 (Nhu Mai & Tuan Vu)
328 - Dinh menh Ver. 2 (Nhu Mai & Tuan Vu)
329 - Dinh menh Ver. 1 (Tuan Vu)
330 - Dinh menh Ver. 2 (Tuan Vu)
331 - Dinh menh Ver. 3 (Tuan Vu)
332 - Dinh menh Ver. 4 (Tuan Vu)
333 - Do chieu Ver. 1 (Tuan Vu)
334 - Do chieu Ver. 2 (Tuan Vu)
335 - Do tinh lo chuyen (Thien Trang & Tuan Vu)
336 - Do tinh lo chuyen (Tuan Vu)
337 - Doan buon dem mua Ver. 1 (Tuan Vu)
338 - Doan buon dem mua Ver. 2 (Tuan Vu)
339 - Doan lu thu (Tuan Vu)
340 - Doan tai but Ver. 1 (Tuan Vu)
341 - Doan tai but Ver. 2 (Tuan Vu)
342 - Doan tuyet (Tuan Vu)
343 - Doi bong (Tuan Vu)
344 - Doi dien nguoi tinh (Noi voi nguoi tinh 2) (Tuan Vu)
345 - Doi mat nguoi xua (Huong Lan & Tuan Vu)
346 - Doi mat nguoi xua Ver. 1 (Tuan Vu)
347 - Doi mat nguoi xua Ver. 2 (Tuan Vu)
348 - Doi nga chia ly Ver. 1 (Tuan Vu)
349 - Doi nga chia ly Ver. 2 (Tuan Vu)
350 - Doi nga chia ly Ver. 3 (Tuan Vu)
351 - Doi thay (Giao Linh & Tuan Vu)
352 - Doi thay (Tuan Vu)
353 - Doi thong hai mo (Tuan Vu)
354 - Doi toi chi yeu (Tuan Vu)
355 - Dom dom (Nancy Tam Huy & Tuan Vu)
356 - Dom dom (Tuan Vu & Quynh Dung)
357 - Dom dom (Tuan Vu & Tam Phuong Anh)
358 - Don vang chieu xuan Ver. 1 (Tuan Vu)
359 - Don vang chieu xuan Ver. 2 (Tuan Vu)
360 - Dong song ho hen (Tuan Vu)
361 - Du am mua giang sinh (Tuan Vu)
362 - Du am mua ha (Kha Tu & Tuan Vu)
363 - Du am mua ha (Tuan Vu)
364 - Dua em vao ha (Tuan Vu)
365 - Dua em ve (Tuan Vu)
366 - Dua em ve ben do Ver. 1 (Tuan Vu)
367 - Dua em ve ben do Ver. 2 (Tuan Vu)
368 - Dung hoi tai sao Ver. 1 (Tuan Vu)
369 - Dung hoi tai sao Ver. 2 (Tuan Vu)
370 - Dung hoi tai sao Ver. 3 (Tuan Vu)
371 - Dung nhac chuyen long (Tuan Vu)
372 - Duoc tin em lay chong (Tuan Vu & Huong Lan)
373 - Duoc tin em lay chong (Tuan Vu & Thao Suong)
374 - Duoc tin em lay chong Ver. 1 (Tuan Vu)
375 - Duoc tin em lay chong Ver. 2 (Tuan Vu)
376 - Duoc tin em lay chong Ver. 3 (Tuan Vu)
377 - Duong dai miet mai (Tuan Vu)
378 - Duong len non (Tuan Vu)
379 - Duong tinh doi nga (Tuan Vu & Phuong Mai)
380 - Duong tinh doi nga Ver. 1 (Tuan Vu & Giao Linh)
381 - Duong tinh doi nga Ver. 2 (Tuan Vu & Giao Linh)
382 - Duong vao tinh su (Tuan Vu)
383 - Duong ve hai thon (Huong Lan & Tuan Vu)
384 - Duong ve hai thon (Tuan Vu)
385 - Duong ve khuya (Tuan Vu & Phuong Mai)
386 - Duong ve khuya Ver. 1 (Tuan Vu)
387 - Duong ve khuya Ver. 2 (Tuan Vu)
388 - Duong ve khuya Ver. 3 (Tuan Vu)
389 - Duong ve ngoai o Ver. 1 (Tuan Vu)
390 - Duong ve ngoai o Ver. 2 (Tuan Vu)
391 - Duong xua loi cu (Hang Nga & Tuan Vu)
392 - Duong xua loi cu (Tuan Vu & Viet Thanh)
393 - Duong xua loi cu Ver. 1 (Tuan Vu)
394 - Duong xua loi cu Ver. 2 (Tuan Vu)
395 - Duong xua loi cu Ver. 3 (Tuan Vu)
396 - Duong xua loi cu Ver. 4 (Tuan Vu)
397 - Duyen kiep (Huong Lan & Tuan Vu)
398 - Duyen kiep (Tuan Vu)
399 - Duyen que Ver. 1 (Tuan Vu)
400 - Duyen que Ver. 2 (Tuan Vu)
401 - Duyen tinh Ver. 1 (Tuan Vu)
402 - Duyen tinh Ver. 2 (Tuan Vu)
403 - Duyen tinh Ver. 3 (Tuan Vu)
404 - Em cho anh tro lai (Tuan Vu)
405 - Em di (Tuan Vu)
406 - Em di chua Huong (Thao Suong & Tuan Vu)
407 - Em di chua Huong (Tuan Vu & Le Uyen)
408 - Em di mua cuoi (Nhu Mai & Tuan Vu)
409 - Em di mua cuoi Ver. 1 (Tuan Vu)
410 - Em di mua cuoi Ver. 2 (Tuan Vu)
411 - Em di tren co non (Tuan Vu)
412 - Em hau phuong anh tien tuyen (Huong Lan & Tuan Vu)
413 - Em hau phuong anh tien tuyen (Phuong Mai & Tuan Vu)
414 - Em hau phuong anh tien tuyen (Son Tuyen & Tuan Vu)
415 - Em hau phuong anh tien tuyen (Thanh Hang & Tuan Vu)
416 - Em hau phuong anh tien tuyen (Truc Mi & Tuan Vu)
417 - Em hau phuong anh tien tuyen (Tuan Vu)
418 - Em hay ve di (Tuan Vu)
419 - Em la tat ca (Tuan Vu)
420 - Em oi dung den nua (Tuan Vu)
421 - Em theo anh xuong thuyen (Tuan Vu)
422 - Em van con thuong (Tuan Vu)
423 - Em ve keo mua (Bao Phuong & Tuan Vu)
424 - Em ve keo mua (Tuan Vu & Le Uyen)
425 - Em ve keo mua (Tuan Vu)
426 - Em ve voi nguoi Ver. 1 (Tuan Vu)
427 - Em ve voi nguoi Ver. 2 (Tuan Vu)
428 - Em ve voi nguoi Ver. 3 (Tuan Vu)
429 - Ga chieu pho nho Ver. 1 (Tuan Vu)
430 - Ga chieu pho nho Ver. 2 (Tuan Vu)
431 - Gap nhau (Gap lai em) (Tuan Vu)
432 - Gap nhau (Huong Lan & Tuan Vu)
433 - Gap nhau (Thanh Tuyen & Tuan Vu)
434 - Gap nhau lam ngo (Tuan Vu & Son Tuyen)
435 - Gap nhau lam ngo Ver. 1 (Tuan Vu)
436 - Gap nhau lam ngo Ver. 2 (Tuan Vu)
437 - Gap nhau lam ngo Ver. 3 (Tuan Vu)
438 - Gap nhau trong mua (Tuan Vu & Quynh Dung)
439 - Gia biet Sai Gon (Tuan Vu)
440 - Gia tu (Tuan Vu)
441 - Gia tu dem mua Ver. 1 (Tuan Vu)
442 - Gia tu dem mua Ver. 2 (Tuan Vu)
443 - Gia tu vu khi Ver. 1 (Tuan Vu)
444 - Gia tu vu khi Ver. 2 (Tuan Vu)
445 - Gia tu vu khi Ver. 3 (Tuan Vu)
446 - Giac mo dia dang (Tuan Vu)
447 - Giac mo diem trinh (Tuan Vu & Phuong Mai)
448 - Giac mo tuyet voi (Huong Lan & Tuan Vu)
449 - Gian hon 1 Ver. 1 (Tuan Vu)
450 - Gian hon 1 Ver. 2 (Tuan Vu)
451 - Gian hon 2 (Tuan Vu)
452 - Gian nhau ca tuan (Tuan Vu)
453 - Giang cau 1 (Tuan Vu & Thao Suong)
454 - Giang cau 2 (Tuan Vu & Thao Suong)
455 - Giang ngoc (Tuan Vu)
456 - Giao duong in bong (Tuan Vu)
457 - Giet nguoi trong mong (Tuan Vu)
458 - Gio cuon may troi (Giao Linh & Tuan Vu)
459 - Gio cuon may troi (Tuan Vu)
460 - Gio tam biet (Tuan Vu)
461 - Gio ve mien xuoi (Huong Lan & Tuan Vu)
462 - Gio ve mien xuoi (Tuan Vu)
463 - Giong ca di vang (Nhu Mai & Tuan Vu)
464 - Giong ca di vang (Thanh Hang & Tuan Vu)
465 - Giong ca di vang (Thao Suong & Tuan Vu)
466 - Giong ca di vang (Tuan Vu)
467 - Giot buon khong ten (Tuan Vu)
468 - Giot le dai trang (My Huyen & Tuan Vu)
469 - Giot le dai trang (Tuan Vu & Kim Tieu Long)
470 - Giot le dai trang Ver. 1 (Tuan Vu)
471 - Giot le dai trang Ver. 2 (Tuan Vu)
472 - Giot le sau (Tuan Vu)
473 - Giot mua dem (Tuan Vu)
474 - Giot sau trinh nu (Tuan Vu)
475 - Giua long dat me Ver. 1 (Tuan Vu)
476 - Giua long dat me Ver. 2 (Tuan Vu)
477 - Go cua (Tuan Vu)
478 - Go cua trai tim (Tuan Vu)
479 - Goc giao duong nam cu (Tuan Vu)
480 - Got hong thoi het phieu du Ver. 1 (Tuan Vu)
481 - Got hong thoi het phieu du Ver. 2 (Tuan Vu)
482 - Gui nguoi dau gio (Tuan Vu)
483 - Gui nguoi ngan dam (Tuan Vu & Son Tuyen)
484 - Gui nguoi ngan dam (Tuan Vu)
485 - Gui ve em (Nhu Mai & Tuan Vu)
486 - Gui ve em Ver. 1 (Tuan Vu)
487 - Gui ve em Ver. 2 (Tuan Vu)
488 - Ha thuong Ver. 1 (Tuan Vu)
489 - Ha thuong Ver. 2 (Tuan Vu)
490 - Ha Tien (Son Tuyen & Tuan Vu)
491 - Hai ban tay trang Ver. 1 (Tuan Vu)
492 - Hai ban tay trang Ver. 2 (Tuan Vu)
493 - Hai hoa rung cho em (Tuan Vu & Huong Lan)
494 - Hai ky niem mot chuyen di (Tuan Vu)
495 - Hai loi mong Ver. 1 (Tuan Vu)
496 - Hai loi mong Ver. 2 (Tuan Vu)
497 - Hai mua hoa (Phuong Dung & Tuan Vu)
498 - Hai mua mua (Tuan Vu & Quoc Sy)
499 - Hai mua mua Ver. 1 (Tuan Vu)
500 - Hai mua mua Ver. 2 (Tuan Vu)
501 - Hai mua noel (Tuan Vu)
502 - Hai phuong troi cach biet (Tuan Vu)
503 - Hai vi sao lac (Tuan Vu & Ha My)
504 - Hai vi sao lac Ver. 1 (Tuan Vu)
505 - Hai vi sao lac Ver. 2 (Tuan Vu)
506 - Hai vi sao lac Ver. 3 (Tuan Vu)
507 - Han do ban Ver. 1 (Tuan Vu)
508 - Han do ban Ver. 2 (Tuan Vu)
509 - Han do ban Ver. 3 (Tuan Vu)
510 - Han Mac Tu (Son Tuyen & Tuan Vu)
511 - Han Mac Tu (Tuan Vu)
512 - Han tinh (Thanh Tuyen & Tuan Vu)
513 - Han tinh Ver. 1 (Tuan Vu)
514 - Han tinh Ver. 2 (Tuan Vu)
515 - Hanh phuc lang thang (Tuan Vu)
516 - Hanh trang gia tu (Nhu Mai & Tuan Vu)
517 - Hanh trang gia tu (Son Tuyen & Tuan Vu)
518 - Hanh trang gia tu Ver. 1 (Tuan Vu)
519 - Hanh trang gia tu Ver. 2 (Tuan Vu)
520 - Hanh trang gia tu Ver. 3 (Tuan Vu)
521 - Hat nua di em (Tuan Vu)
522 - Hay quen anh Ver. 1 (Tuan Vu)
523 - Hay quen anh Ver. 2 (Tuan Vu)
524 - Hay vui len_Khi long con biet buon (Hop ca & Tuan Vu)
525 - Hinh bong que nha Ver. 1 (Tuan Vu)
526 - Hinh bong que nha Ver. 2 (Tuan Vu)
527 - Hinh bong que nha Ver. 3 (Tuan Vu)
528 - Hoa 10 gio Ver. 1 (Tuan Vu)
529 - Hoa 10 gio Ver. 2 (Tuan Vu)
530 - Hoa bien (Tuan Vu)
531 - Hoa hoc tro (Huong Lan & Tuan Vu)
532 - Hoa hoc tro (Tuan Vu & Kieu Nga)
533 - Hoa hoc tro (Tuan Vu)
534 - Hoa rung ven song (Tuan Vu)
535 - Hoa soan ben them cu (Tuan Vu)
536 - Hoa su nha nang (Tuan Vu & Phuong Mai)
537 - Hoa su nha nang Ver. 1 (Tuan Vu)
538 - Hoa su nha nang Ver. 2 (Tuan Vu)
539 - Hoa tim nguoi xua (Quynh Dung & Tuan Vu)
540 - Hoa trinh nu (Tuan Vu & Phuong Mai)
541 - Hoa trinh nu Ver. 1 (Tuan Vu)
542 - Hoa trinh nu Ver. 2 (Tuan Vu)
543 - Hoa trinh nu Ver. 3 (Tuan Vu)
544 - Hoa van no tren duong que huong (Tuan Vu)
545 - Hoi am (Huong Lan & Tuan Vu)
546 - Hoi anh hoi em (Phuong Mai & Tuan Vu)
547 - Hon vong phu 1 & 2 (Tuan Vu & Phuong Mai)
548 - Hon vong phu 3 (Tuan Vu)
549 - Hong Ngu mang ten em (Tuan Vu)
550 - Hue dep tinh tho (Tuan Vu)
551 - Huong ca vo tan Ver. 1 (Tuan Vu)
552 - Huong ca vo tan Ver. 2 (Tuan Vu)
553 - Huong cherry Ver. 1 (Tuan Vu)
554 - Huong cherry Ver. 2 (Tuan Vu)
555 - Huong cherry Ver. 3 (Tuan Vu)
556 - Huong que (Tuan Vu)
557 - Huong tham (Tuan Vu)
558 - Huong tinh cu (Tuan Vu)
559 - Huong toc ma non (Tuan Vu)
560 - Huu duyen thien ly ngo (Tuan Vu & Kha Tu)
561 - Huyen su ca mot nguoi ten Quoc (Tuan Vu)
562 - Huyen thoai mot chieu mua Ver. 1 (Tuan Vu)
563 - Huyen thoai mot chieu mua Ver. 2 (Tuan Vu)
564 - Ke chuyen trong dem (Tuan Vu & My Huyen)
565 - Ke chuyen trong dem Ver. 1 (Tuan Vu)
566 - Ke chuyen trong dem Ver. 2 (Tuan Vu)
567 - Ke chuyen trong dem Ver. 3 (Nua dem tam su) (Tuan Vu)
568 - Ke o mien xa (Tuan Vu)
569 - Khach la do xuoi Ver. 1 (Tuan Vu)
570 - Khach la do xuoi Ver. 2 (Tuan Vu)
571 - Khi da yeu (Tuan Vu & Nhu Mai)
572 - Khi da yeu (Tuan Vu)
573 - Khi em nhin anh (Tuan Vu)
574 - Khi nguoi yeu toi khoc (Tuan Vu & Ngoc Dan Thanh)
575 - Khi nguoi yeu toi khoc (Tuan Vu & Nhu Mai)
576 - Khi nguoi yeu toi khoc Ver. 1 (Tuan Vu)
577 - Khi nguoi yeu toi khoc Ver. 2 (Tuan Vu)
578 - Khoc tham (Tuan Vu)
579 - Khong bao gio ngan cach Ver. 1 (Tuan Vu)
580 - Khong bao gio ngan cach Ver. 2 (Tuan Vu)
581 - Khong bao gio ngan cach Ver. 3 (Tuan Vu)
582 - Khong bao gio quen anh (Huong Lan & Tuan Vu)
583 - Khong dam dau (Tuan Vu)
584 - Khong Ver. 1 (Tuan Vu)
585 - Khong Ver. 2 (Tuan Vu)
586 - Khu pho ngay xua Ver. 1 (Tuan Vu)
587 - Khu pho ngay xua Ver. 2 (Tuan Vu)
588 - Khuc ca ngay mua (Son Ca & Tuan Vu)
589 - Khuc hat an tinh (Tuan Vu & Phuong Mai)
590 - Khuc hat an tinh Ver. 1 (Tuan Vu)
591 - Khuc hat an tinh Ver. 2 (Tuan Vu)
592 - Khuya nay anh di roi (Tuan Vu & Son Tuyen)
593 - Khuya nay anh di roi (Tuan Vu)
594 - Kiep cam ca (Tuan Vu)
595 - Kiep dam me (Ngoc Lan & Tuan Vu)
596 - Kiep dam me (Tuan Vu)
597 - Kiep ngheo (Tuan Vu)
598 - Kinh dang Me (Tuan Vu & Nhu Mai)
599 - Ky niem (Tuan Vu)
600 - Ky niem 2 (Tuan Vu)
601 - Ky niem mot mua he Ver. 1 (Tuan Vu)
602 - Ky niem mot mua he Ver. 2 (Tuan Vu)
603 - Ky niem nao buon (Tuan Vu)
604 - Ky niem xa bay (Tuan Vu)
605 - Ky vat cho em (Ngoc Lan & Tuan Vu)
606 - La thu cho nguoi chien binh (Tuan Vu)
607 - La thu cuoi cung (Tuan Vu & Thao Suong)
608 - La thu cuoi cung (Tuan Vu)
609 - La thu do thi (Tuan Vu)
610 - La thu Ha Tien (Tuan Vu)
611 - La thu tran the (Tuan Vu & Huong Lan)
612 - Lai mot mua mua (Tuan Vu)
613 - Lai nho nguoi yeu (Tuan Vu)
614 - Lam dau xu la (Huong Lan & Tuan Vu)
615 - Lam dau xu la (Thao Suong & Tuan Vu)
616 - Lam dau xu la (Tuan Vu)
617 - Lam lo (Trot dai) (Tuan Vu)
618 - Lam sao dam mo (Tuan Vu)
619 - Lan dau lan cuoi (Tuan Vu)
620 - Lan va Diep 1 Ver. 1 (Tuan Vu)
621 - Lan va Diep 1 Ver. 2 (Tuan Vu)
622 - Lan va Diep 2 (Tuan Vu)
623 - Lang anh lang em (Tuan Vu)
624 - Lang tham Ver. 1 (Tuan Vu)
625 - Lang tham Ver. 2 (Tuan Vu)
626 - Lang toi Ver. 1 (Tuan Vu)
627 - Lang toi Ver. 2 (Cay da ben cu) (Tuan Vu)
628 - Lanh lung (Tuan Vu)
629 - Lanh tron dem mua Ver. 1 (Tuan Vu)
630 - Lanh tron dem mua Ver. 2 (Tuan Vu)
631 - Lau dai tinh ai (Nhu Mai & Tuan Vu)
632 - Lau dai tinh ai (Tuan Vu)
633 - Lay Chua con la nguoi ngoai dao (Tuan Vu)
634 - Le bong (Tuan Vu & Luu Hong)
635 - Le bong (Tuan Vu)
636 - Lien khuc 1a (Tuan Vu)
637 - Lien khuc 1b (Tuan Vu)
638 - Lien khuc 2a (Tuan Vu)
639 - Lien khuc 2b (Tuan Vu)
640 - Lien khuc 3a (Tuan Vu)
641 - Lien khuc 3b (Tuan Vu)
642 - Lien khuc 4a (Tuan Vu)
643 - Lien khuc 4b (Tuan Vu)
644 - Lien khuc 5a (Tuan Vu)
645 - Lien khuc 5b (Tuan Vu)
646 - Linh hon tuong da Ver. 1 (Tuan Vu)
647 - Linh hon tuong da Ver. 2 (Tuan Vu)
648 - Linh nghi gi (Tuan Vu)
649 - LK ChaChaCha & Bolero 1 (Tuan Vu & Phuong Mai)
650 - LK ChaChaCha & Bolero 2 (Tuan Vu & Phuong Mai)
651 - LK Chieu cuoi tuan & Chuyen tau hoang hon (Tuan Vu & Dang Vu)
652 - LK Cho nguoi tinh 1 (Son Tuyen, Tuan Vu & Thien Trang)
653 - LK Cho nguoi tinh 2 (Son Tuyen, Tuan Vu & Thien Trang)
654 - LK Cho nguoi tinh 3 (Son Tuyen, Tuan Vu & Thien Trang)
655 - LK Cho nguoi tinh 4 (Son Tuyen, Tuan Vu & Thien Trang)
656 - LK Chuyen hoa sim 1 (Tuan Vu, Ngoc Huyen & Bang Tam)
657 - LK Chuyen hoa sim 2 (Tuan Vu, Ngoc Huyen & Bang Tam)
658 - LK Chuyen hoa sim 3 (Tuan Vu, Ngoc Huyen & Bang Tam)
659 - LK Chuyen hoa sim 4 (Tuan Vu, Ngoc Huyen & Bang Tam)
660 - LK Co don (Tuan Vu & Thanh Huyen)
661 - LK Co hang xom & Hoa xu nha nang (Tuan Vu)
662 - LK Con mua Sai Gon (Nhu Mai & Tuan Vu)
663 - LK Dau chan ky niem (Thanh Tuyen, Tuan Vu & Son Tuyen)
664 - LK Dung noi xa nhau & Con duong xua em di (My Huyen & Tuan Vu)
665 - LK Em bo dong song (Huong Lan, Tuan Vu & My Huyen)
666 - LK Em di tren co non (Huong Lan, Tuan Vu & My Huyen)
667 - LK Em la tat ca (Thanh Tuyen & Tuan Vu)
668 - LK Giot le sau, Doan cuoi tinh yeu & Dem cuoi (Tuan Vu & My Huyen)
669 - LK Hoa su nha nang & Cho vua long em (Tuan Vu & Dang Vu)
670 - LK Huong toc ma non (Huong Lan, Tuan Vu & My Huyen)
671 - LK Ke chuyen trong dem (Tuan Vu & Giao Linh)
672 - LK Khong bao gio ngan cach & Mua dong cua anh (Kim Anh & Tuan Vu)
673 - LK Mai lo minh xa nhau & Neu chung minh cach tro (Tuan Vu & My Huyen)
674 - LK Mat nhau roi & Tam su voi em (Tuan Vu)
675 - LK Mua mua co don (Nhu Mai & Tuan Vu)
676 - LK Mua nua dem & Mua dem ngoai o (My Huyen & Tuan Vu)
677 - LK Mua xuan (Hop ca & Tuan Vu)
678 - LK Mung xuan (Tuan Vu)
679 - LK Nguoi yeu co don & Lanh tron dem mua (Tuan Vu)
680 - LK Nguoi yeu co don 1 & 2 (Son Tuyen & Tuan Vu)
681 - LK Rung chua thay la & Xot xa (Phuong Dung & Tuan Vu)
682 - LK Sau le bong, Le bong & Doi bong (Tuan Vu, Truc Mai & Kim Loan)
683 - LK Tau dem nam cu & Do chieu (Son Tuyen & Tuan Vu)
684 - LK Thanh pho buon (Thao Suong & Tuan Vu)
685 - LK Thoi & Ao anh (Tuan Vu & Thanh Lan)
686 - LK Tinh yeu 1 (Tuan Vu & Quynh Dung)
687 - LK Tinh yeu 2 (Tuan Vu & Quynh Dung)
688 - LK Tinh yeu 3 (Tuan Vu & Quynh Dung)
689 - LK Tinh yeu 4 (Tuan Vu & Quynh Dung)
690 - LK Ve que ngoai (Huong Lan, Tuan Vu & My Huyen)
691 - Loai hoa khong ten (Tuan Vu & Giao Linh)
692 - Loi cho nguoi yeu nho (Tuan Vu)
693 - Loi cu em ve (Tuan Vu)
694 - Loi cuoi cho em (Tuan Vu & Thanh Tuyen)
695 - Loi cuoi cho em Ver. 1 (Tuan Vu)
696 - Loi cuoi cho em Ver. 2 (Tuan Vu)
697 - Loi dang cho cuoc tinh Ver. 1 (Tuan Vu)
698 - Loi dang cho cuoc tinh Ver. 2 (Tuan Vu)
699 - Loi gia biet (Tuan Vu)
700 - Loi hua ban dau (Tuan Vu)
701 - Loi ke dang trinh (Tuan Vu & Che Linh)
702 - Loi nguoi linh xa xoi (Tuan Vu)
703 - Loi nguoi ra di (Huong Lan & Tuan Vu)
704 - Loi nguoi ra di (Tuan Vu)
705 - Loi ta tu (Tuan Vu)
706 - Loi tinh viet voi (Tuan Vu)
707 - Loi tran tinh (Linh xa nha) (Tuan Vu)
708 - Loi tu tinh (Tuan Vu)
709 - Loi ve dat me (Tuan Vu)
710 - Loi ve xom nho Ver. 1 (Tuan Vu)
711 - Loi ve xom nho Ver. 2 (Tuan Vu)
712 - Long me (Tuan Vu)
713 - Long me 2 (Tuan Vu)
714 - Lua ve dem trang (Tuan Vu & Son Ca)
715 - Lua ve dem trang (Tuan Vu & Thao Suong)
716 - Luu but ngay xanh Ver. 1 (Tuan Vu)
717 - Luu but ngay xanh Ver. 2 (Tuan Vu)
718 - Luyen thuong (Tuan Vu)
719 - Ly my hung (Phuong Mai & Tuan Vu)
720 - Ly ngua o (Tuan Vu & Huong Lan)
721 - Ly ngua o (Tuan Vu)
722 - Mai Le Xuan Ver. 1 (Tuan Vu)
723 - Mai Le Xuan Ver. 2 (Tuan Vu)
724 - Mai lo minh xa nhau Ver. 1 (Tuan Vu)
725 - Mai lo minh xa nhau Ver. 2 (Tuan Vu)
726 - Mai lo minh xa nhau Ver. 3 (Tuan Vu)
727 - Manh tinh thuong (Tuan Vu)
728 - Mat nhau roi (Tuan Vu)
729 - Mau chay ve tim (Tuan Vu)
730 - May nhip cau tre (Tuan Vu & Thao Suong)
731 - May nhip cau tre (Tuan Vu)
732 - Me & Con (Tuan Vu)
733 - Mien Trung thuong nho (Tuan Vu)
734 - Mo hoa Ver. 1 (Tuan Vu)
735 - Mo hoa Ver. 2 (Tuan Vu)
736 - Moi anh ve hai thon (Tuan Vu & Son Ca)
737 - Moi anh ve tham que em (Tuan Vu)
738 - Moi duyen que (Tuan Vu)
739 - Mong sau (Tuan Vu)
740 - Mong uoc mai sau (Huong Lan & Tuan Vu)
741 - Mot ban tay (Tuan Vu)
742 - Mot chuyen bay dem Ver. 1 (Tuan Vu)
743 - Mot chuyen bay dem Ver. 2 (Tuan Vu)
744 - Mot coi di ve (Tuan Vu)
745 - Mot doi yeu em (Yeu em tron doi) (Tuan Vu)
746 - Mot lan cuoi (Tuan Vu & Huong Lan)
747 - Mot lan cuoi (Tuan Vu)
748 - Mot lan dang do (Tuan Vu)
749 - Mot lan gap em (Tuan Vu)
750 - Mot lan xa ben (Tuan Vu)
751 - Mot loai chim bien (Giao Linh & Tuan Vu)
752 - Mot ngay khong co em Ver. 1 (Tuan Vu)
753 - Mot ngay khong co em Ver. 2 (Tuan Vu)
754 - Mot ngay nhu moi ngay (Tuan Vu)
755 - Mot ngay tan chien tranh (Tuan Vu)
756 - Mot phut suy tu Ver. 1 (Tuan Vu)
757 - Mot phut suy tu Ver. 2 (Tuan Vu)
758 - Mot thoi ao trang (Hop ca & Tuan Vu)
759 - Mua ben song cua (Tuan Vu)
760 - Mua bui 1 (Tuan Vu & Thao Suong)
761 - Mua bui 1 (Tuan Vu)
762 - Mua bui cuoi cung (Tuan Vu & Thao Suong)
763 - Mua chieu ky niem Ver. 1 (Tuan Vu)
764 - Mua chieu ky niem Ver. 2 (Tuan Vu)
765 - Mua dem doc hanh (Tuan Vu)
766 - Mua dem ngoai o Ver. 1 (Tuan Vu)
767 - Mua dem ngoai o Ver. 2 (Tuan Vu)
768 - Mua dem ngoai o Ver. 3 (Tuan Vu)
769 - Mua dem tinh nho Ver. 1 (Tuan Vu)
770 - Mua dem tinh nho Ver. 2 (Tuan Vu)
771 - Mua dem tinh nho Ver. 3 (Tuan Vu)
772 - Mua dep que huong (Tuan Vu)
773 - Mua dong cua anh (Tuan Vu)
774 - Mua dong ve chua em (Tuan Vu & Huong Lan)
775 - Mua hoa anh dao (Tuan Vu)
776 - Mua hoa hoc tro (Hoang Lan & Tuan Vu)
777 - Mua hoa hoc tro (Thao Suong, Tuan Vu & Nam Kha)
778 - Mua hoa hoc tro (Tuan Vu)
779 - Mua hoa tuyet (Tuan Vu)
780 - Mua mua di qua Ver. 1 (Tuan Vu)
781 - Mua mua di qua Ver. 2 (Tuan Vu)
782 - Mua mua di qua Ver. 3 (Tuan Vu)
783 - Mua mua di qua Ver. 4 (Tuan Vu)
784 - Mua nua dem (Tuan Vu)
785 - Mua pense no (Giao Linh & Tuan Vu)
786 - Mua qua pho vang Ver. 1 (Tuan Vu)
787 - Mua qua pho vang Ver. 2 (Tuan Vu)
788 - Mua qua pho vang Ver. 3 (Tuan Vu)
789 - Mua rung (Tuan Vu & Son Tuyen)
790 - Mua rung Ver. 1 (Tuan Vu)
791 - Mua rung Ver. 2 (Tuan Vu)
792 - Mua thu chet (Tuan Vu)
793 - Mua thu Dong Kinh Ver. 1 (Tuan Vu)
794 - Mua thu Dong Kinh Ver. 2 (Tuan Vu)
795 - Mua thu trong mua (Tuan Vu)
796 - Mua thu yeu duong (Tuan Vu)
797 - Mua tren pho Hue Ver. 1 (Tuan Vu)
798 - Mua tren pho Hue Ver. 2 (Tuan Vu)
799 - Mua trong long (Tuan Vu)
800 - Mua xuan cua me (Xuan nho me) Ver. 1 (Tuan Vu)
801 - Mua xuan cua me (Xuan nho me) Ver. 2 (Tuan Vu)
802 - Mua xuan khong con nua (Tuan Vu)
803 - Mua xuan la kho (My Huyen & Tuan Vu)
804 - Mua xuan la kho Ver. 1 (Tuan Vu)
805 - Mua xuan la kho Ver. 2 (Tuan Vu)
806 - Mua xuan la kho Ver. 3 (Tuan Vu)
807 - Mua xuan quen nhau (Tuan Vu)
808 - Mua xuan trong thu em (Tuan Vu)
809 - Mung Chua ra doi (Tuan Vu)
810 - Muoi ba tuoi linh (Tuan Vu)
811 - Muoi nam tai ngo Ver. 1 (Tuan Vu)
812 - Muoi nam tai ngo Ver. 2 (Tuan Vu)
813 - Muoi nam tinh cu (Tuan Vu)
814 - Muoi nam yeu em (Tuan Vu)
815 - Muoi sau trang tron (Tuan Vu)
816 - Nam 17 tuoi (Tuan Vu)
817 - Nam cum nui que huong (Tuan Vu)
818 - Nang chieu (Tuan Vu)
819 - Nang dep mien Nam (Tuan Vu & Son Ca)
820 - Neo duong ky niem (Huong Lan & Tuan Vu)
821 - Net buon thoi chien Ver. 1 (Tuan Vu)
822 - Net buon thoi chien Ver. 2 (Tuan Vu)
823 - Neu ai co hoi (Tuan Vu & Thanh Tuyen)
824 - Neu ai co hoi Ver. 1 (Tuan Vu)
825 - Neu ai co hoi Ver. 2 (Tuan Vu)
826 - Neu anh dung hen (Tuan Vu & Thao Suong)
827 - Neu chung minh cach tro (Tuan Vu & Phuong Mai)
828 - Neu dung dang do (Giao Linh & Tuan Vu)
829 - Neu dung dang do (Tuan Vu & Phuong Mai)
830 - Neu dung dang do (Tuan Vu)
831 - Neu em ve ben anh (Tuan Vu & Thien Trang)
832 - Neu em ve ben anh (Tuan Vu)
833 - Neu hai dua minh Ver. 1 (Tuan Vu)
834 - Neu hai dua minh Ver. 2 (Tuan Vu)
835 - Neu mot ngay (Tuan Vu)
836 - Neu toi dua em ve (Tuan Vu)
837 - Neu vang anh (Tuan Vu)
838 - Neu xa nhau Ver. 1 (Tuan Vu)
839 - Neu xa nhau Ver. 2 (Tuan Vu)
840 - Neu xuan nay vang anh (Tuan Vu)
841 - Ngai ngung Ver. 1 (Tuan Vu)
842 - Ngai ngung Ver. 2 (Tuan Vu)
843 - Ngai ngung Ver. 3 (Tuan Vu)
844 - Ngai ngung Ver. 4 (Tuan Vu)
845 - Ngan cach (Ngoc Lan & Tuan Vu)
846 - Ngan cach (Tuan Vu)
847 - Ngan thu vinh biet Ver. 1 (Tuan Vu)
848 - Ngan thu vinh biet Ver. 2 (Tuan Vu)
849 - Ngau hung Ly qua cau (Tuan Vu & Le Uyen)
850 - Ngau hung Ly qua cau (Tuan Vu & Thao Suong)
851 - Ngau hung Ly qua cau Ver. 1 (Tuan Vu)
852 - Ngau hung Ly qua cau Ver. 2 (Tuan Vu)
853 - Ngau hung Ly qua cau Ver. 3 (Tuan Vu)
854 - Ngay ay minh quen nhau (Tuan Vu & Son Tuyen)
855 - Ngay buon (Tuan Vu & Phuong Mai)
856 - Ngay buon (Tuan Vu)
857 - Ngay cuoi em (Tuan Vu & Thien Trang)
858 - Ngay cuoi em (Tuan Vu)
859 - Ngay dau mot nam (Tuan Vu)
860 - Ngay dep que huong (Tuan Vu)
861 - Ngay do Ver. 1 (Tuan Vu)
862 - Ngay do Ver. 2 (Tuan Vu)
863 - Ngay do Ver. 3 (Tuan Vu)
864 - Ngay do xa roi Ver. 1 (Tuan Vu)
865 - Ngay do xa roi Ver. 2 (Tuan Vu)
866 - Ngay em 20 tuoi (Tuan Vu)
867 - Ngay em den (Tuan Vu)
868 - Ngay mai toi ve Ver. 1 (Tuan Vu)
869 - Ngay mai toi ve Ver. 2 (Tuan Vu)
870 - Ngay mai toi ve Ver. 3 (Tuan Vu)
871 - Ngay sau se ra sao (18 trang tron) (Tuan Vu & Thao Suong)
872 - Ngay sau se ra sao (Tuan Vu)
873 - Ngay tro ve (Tuan Vu)
874 - Ngay tron tuoi linh (Tuan Vu)
875 - Ngay vui qua mau Ver. 1 (Tuan Vu)
876 - Ngay vui qua mau Ver. 2 (Tuan Vu)
877 - Ngay vui qua mau Ver. 3 (Tuan Vu)
878 - Ngay xua em noi (Thanh Phuong & Tuan Vu)
880 - Ngay xua em noi (Tuan Vu)
881 - Nghen ngao Ver. 1 (Tuan Vu)
879 - Nghen ngao Ver. 2 (Tuan Vu)
882 - Nghen ngao Ver. 3 (Tuan Vu)
883 - Ngo hon qua dem (Huong Lan & Tuan Vu)
884 - Ngo hon qua dem (Tuan Vu)
885 - Ngo ngang (Tuan Vu)
886 - Ngo y Ver. 1 (Tuan Vu)
887 - Ngo y Ver. 2 (Tuan Vu)
888 - Ngoai o buon (Tuan Vu & Thien Trang)
889 - Ngoai o buon Ver. 1 (Tuan Vu)
890 - Ngoai o buon Ver. 2 (Tuan Vu)
891 - Ngoai o den vang Ver. 1 (Tuan Vu)
892 - Ngoai o den vang Ver. 2 (Tuan Vu)
893 - Ngoi ton tho (Tuan Vu)
894 - Nguoi chet tro ve (Huong Lan & Tuan Vu)
895 - Nguoi chet tro ve (Ngoc Lan & Tuan Vu)
896 - Nguoi con gai hai sim (Tuan Vu)
897 - Nguoi da nhu mo Ver. 1 (Tuan Vu)
898 - Nguoi da nhu mo Ver. 2 (Tuan Vu)
899 - Nguoi di tan buon (Tuan Vu)
900 - Nguoi em xom dao Ver. 1 (Tuan Vu)
901 - Nguoi em xom dao Ver. 2 (Tuan Vu)
902 - Nguoi giu dan co (Tuan Vu)
903 - Nguoi ngoai pho (Son Tuyen & Tuan Vu)
904 - Nguoi ngoai pho Ver. 1 (Tuan Vu)
905 - Nguoi ngoai pho Ver. 2 (Tuan Vu)
906 - Nguoi nhap cuoc Ver. 1 (Tuan Vu)
907 - Nguoi nhap cuoc Ver. 2 (Tuan Vu)
908 - Nguoi nhap cuoc Ver. 3 (Tuan Vu)
909 - Nguoi nu dong doi (Tuan Vu)
910 - Nguoi o lai Charlie (Tuan Vu & Kim Tuyen)
911 - Nguoi o lai dua do (Tuan Vu)
912 - Nguoi oi hay tro ve (Tuan Vu)
913 - Nguoi phu keo xe mo Ver. 1 (Tuan Vu)
914 - Nguoi phu keo xe mo Ver. 2 (Tuan Vu)
915 - Nguoi quen ke nho (Tuan Vu & Ngoc Dan Thanh)
916 - Nguoi quen ke nho (Tuan Vu & Nhu Mai)
917 - Nguoi quen ke nho (Tuan Vu)
918 - Nguoi ra vung hoa tuyen (Tuan Vu)
919 - Nguoi tinh La Lan Ver. 1 (Tuan Vu)
920 - Nguoi tinh La Lan Ver. 2 (Tuan Vu)
921 - Nguoi tinh La Lan Ver. 3 (Tuan Vu)
922 - Nguoi tinh La Lan Ver. 4 (Tuan Vu)
923 - Nguoi tinh va que huong Ver. 1 (Tuan Vu)
924 - Nguoi tinh va que huong Ver. 2 (Tuan Vu)
925 - Nguoi trinh nu ten Thi Ver. 1 (Tuan Vu)
926 - Nguoi trinh nu ten Thi Ver. 2 (Tuan Vu)
927 - Nguoi trinh nu ten Thi Ver. 3 (Tuan Vu)
928 - Nguoi ve don vi moi (Tuan Vu)
929 - Nguoi xa toi (Tuan Vu)
930 - Nguoi xa ve thanh pho Ver. 1 (Tuan Vu)
931 - Nguoi xa ve thanh pho Ver. 2 (Tuan Vu)
932 - Nguoi xa ve thanh pho Ver. 3 (Tuan Vu)
933 - Nguoi yeu co don (Huong Lan & Tuan Vu)
934 - Nguoi yeu co don (Tuan Vu & Quoc Sy)
935 - Nguoi yeu co don Ver. 1 (Tuan Vu)
936 - Nguoi yeu co don Ver. 2 (Tuan Vu)
937 - Nguoi yeu oi (Tuan Vu)
938 - Nguu lang Chuc nu (Tuan Vu)
939 - Nha anh nha em Ver. 1 (Tuan Vu)
940 - Nha anh nha em Ver. 2 (Tuan Vu)
941 - Nhan dien thoi gian (Tuan Vu)
942 - Nhanh cay trung ca (Thanh Tuyen & Tuan Vu)
943 - Nhanh cay trung ca (Tuan Vu)
944 - Nhat ky doi toi (Tuan Vu & Truc Lan)
945 - Nhat ky doi toi (Tuan Vu & Tuong Lan)
946 - Nhat ky doi toi Ver. 1 (Tuan Vu)
947 - Nhat ky doi toi Ver. 2 (Tuan Vu)
948 - Nhat ky doi toi Ver. 3 (Tuan Vu)
949 - Nhat ky hai dua minh (Tuan Vu)
950 - Nhat ky mua dong (Tuan Vu)
951 - Nhat nang (Tuan Vu)
952 - Nhip cau tri am (Tuan Vu & My Huyen)
953 - Nhip cau tri am (Tuan Vu & Son Ca)
954 - Nhip cau tri am (Tuan Vu & Truc Mi)
955 - Nhip cau tri am (Tuan Vu)
956 - Nhip vong dong dua (Thanh Tuyen & Tuan Vu)
957 - Nho chuyen loi (Tuan Vu)
958 - Nho mot nguoi Ver. 1 (Tuan Vu)
959 - Nho mot nguoi Ver. 2 (Tuan Vu)
960 - Nho nguoi thuong binh (Tuan Vu)
961 - Nho nguoi tinh phu Ver. 1 (Tuan Vu)
962 - Nho nguoi tinh phu Ver. 2 (Tuan Vu)
963 - Nho nguoi xua (Tuan Vu)
964 - Nho nguoi yeu Ver. 1 (Tuan Vu)
965 - Nho nguoi yeu Ver. 2 (Tuan Vu)
966 - Nho nhau hoai (Lan Thanh & Tuan Vu)
967 - Nho nhau hoai Ver. 1 (Tuan Vu)
968 - Nho nhau hoai Ver. 2 (Tuan Vu)
969 - Nho nhau hoai Ver. 3 (Tuan Vu)
970 - Nhu chuyen co tich (Tuan Vu & Phuong Hong Que)
971 - Nhu giot suong khuya (Tuan Vu)
972 - Nhu the tim chim (Tuan Vu)
973 - Nhung buoc chan am tham (Tuan Vu)
974 - Nhung con duong tinh su (Tuan Vu)
975 - Nhung dem cho sang Ver. 1 (Tuan Vu)
976 - Nhung dem cho sang Ver. 2 (Ngu di em) (Tuan Vu)
977 - Nhung doi hoa sim (Son Tuyen & Tuan Vu)
978 - Nhung doi hoa sim Ver. 1 (Tuan Vu)
979 - Nhung doi hoa sim Ver. 2 (Tuan Vu)
980 - Nhung ngay xua than ai Ver. 1 (Tuan Vu)
981 - Nhung ngay xua than ai Ver. 2 (Tuan Vu)
982 - Nhung tam hon co don Ver. 1 (Tuan Vu)
983 - Nhung tam hon co don Ver. 2 (Tuan Vu)
984 - Niem dau di vang (Phuong Mai & Tuan Vu)
985 - Niem dau di vang (Tuan Vu)
986 - Niem thuong nho (Tuan Vu)
987 - No va toi Ver. 1 (Tuan Vu)
988 - No va toi Ver. 2 (Tuan Vu)
989 - No va toi Ver. 3 (Tuan Vu)
990 - No Ver. 1 (Tuan Vu)
991 - No Ver. 2 (Tuan Vu)
992 - Noi buon Chau Pha (Tuan Vu & My Huyen)
993 - Noi buon Chau Pha (Tuan Vu)
994 - Noi buon dem dong (Tuan Vu)
995 - Noi buon gac tro (Tuan Vu)
996 - Noi buon hoa phuong Ver. 1 (Tuan Vu)
997 - Noi buon hoa phuong Ver. 2 (Tuan Vu)
998 - Noi buon hoa phuong Ver. 3 (Tuan Vu)
999 - Noi buon hoa phuong Ver. 4 (Tuan Vu)
1000 - Noi buon sa mac Ver. 1 (Tuan Vu)
1001 - Noi buon sa mac Ver. 2 (Tuan Vu)
1002 - Noi lai tinh xua (Son Tuyen & Tuan Vu)
1003 - Noi lai tinh xua Ver. 1 (Tuan Vu)
1004 - Noi lai tinh xua Ver. 2 (Tuan Vu)
1005 - Noi lai tinh xua Ver. 3 (Tuan Vu)
1006 - Noi long nguoi di (Tuan Vu)
1007 - Noi voi nguoi tinh (Qua loi nho) (Tuan Vu & Quynh Dung)
1008 - Noi voi nguoi tinh (Tuan Vu & Huong Lan)
1009 - Nu cuoi chua cay (Tuan Vu)
1010 - Nua dem bien gioi (Tuan Vu)
1011 - Nua dem ngoai pho Ver. 1 (Tuan Vu)
1012 - Nua dem ngoai pho Ver. 2 (Tuan Vu)
1013 - Nua dem ngoai pho Ver. 3 (Tuan Vu)
1014 - Nua hon thuong dau (Tuan Vu & Ngoc Lan)
1015 - Nuoc mat que huong (Tuan Vu)
1016 - Nuong chieu (Tuan Vu)
1017 - Ong lai đo (Tuan Vu)
1018 - Phan gai thuyen quyen (Tuan Vu & Phuong Hong Que)
1019 - Phan gai thuyen quyen (Tuan Vu)
1020 - Phan to tam (Tuan Vu)
1021 - Phien gac dem xuan Ver. 1 (Tuan Vu)
1022 - Phien gac dem xuan Ver. 2 (Tuan Vu)
1023 - Phien khuc chieu mua Ver. 1 (Tuan Vu)
1024 - Phien khuc chieu mua Ver. 2 (Tuan Vu)
1025 - Pho dem (Tuan Vu & Lan Thanh)
1026 - Pho dem (Tuan Vu & Son Tuyen)
1027 - Pho dem Ver. 1 (Tuan Vu)
1028 - Pho dem Ver. 2 (Tuan Vu)
1029 - Pho vang em roi Ver. 1 (Tuan Vu)
1030 - Pho vang em roi Ver. 2 (Tuan Vu)
1031 - Pho vang em roi Ver. 3 (Tuan Vu)
1032 - Phuong buon (Tuan Vu & Kieu Nga)
1033 - Phuong buon Ver. 1 (Tuan Vu)
1034 - Phuong buon Ver. 2 (Tuan Vu)
1035 - Phuong buon Ver. 3 (Tuan Vu)
1036 - Phuong oi (Tuan Vu)
1037 - Phuong Sai Gon (Tuan Vu)
1038 - Phut cuoi (Tuan Vu & Giao Linh)
1039 - Phut cuoi Ver. 1 (Tuan Vu)
1040 - Phut cuoi Ver. 2 (Tuan Vu)
1041 - Phut cuoi Ver. 3 (Tuan Vu)
1042 - Phut dau tien (Tuan Vu & Giao Linh)
1043 - Phut dau tien (Tuan Vu & My Huyen)
1044 - Phut dau tien Ver. 1 (Tuan Vu)
1045 - Phut dau tien Ver. 2 (Tuan Vu)
1046 - Phut giao mua (Tuan Vu)
1047 - Qua con me Ver. 1 (Tuan Vu)
1048 - Qua con me Ver. 2 (Tuan Vu)
1049 - Qua ngo nha em (Tuan Vu)
1050 - Qua xom nho (Tuan Vu)
1051 - Quan nua khuya (Tan co) (Huong Lan, Tuan Vu & Huu Phuoc)
1052 - Quan nua khuya Ver. 1 (Tuan Vu)
1053 - Quan nua khuya Ver. 2 (Tuan Vu)
1054 - Quan nua khuya Ver. 3 (Tuan Vu)
1055 - Que huong bon mua (Nhu Mai & Tuan Vu)
1056 - Roi mai toi dua em (Tuan Vu)
1057 - Roi ngay mai xa nhau (Tuan Vu & Giao Linh)
1058 - Roi ngay mai xa nhau (Tuan Vu & Thanh Tuyen)
1059 - Rong reu (Tuan Vu)
1060 - Ru con thuyen mong (Tuan Vu)
1061 - Ru nua vang trang (Tuan Vu)
1062 - Rung chua thay la Ver. 1 (Tuan Vu)
1063 - Rung chua thay la Ver. 2 (Tuan Vu)
1064 - Rung la thap (Tuan Vu)
1065 - Rung xua (Tuan Vu)
1066 - Ruoc tinh ve voi que huong (Son Tuyen & Tuan Vu)
1067 - Sac hoa mau nho (Tuan Vu)
1068 - Sai Gon thu bay Ver. 1 (Tuan Vu)
1069 - Sai Gon thu bay Ver. 2 (Tuan Vu)
1070 - Sang ngang Ver. 1 (Tuan Vu)
1071 - Sang ngang Ver. 2 (Tuan Vu)
1072 - Sao anh no danh quen (Thanh Tuyen & Tuan Vu)
1073 - Sao anh no danh quen (Tuong Lan & Tuan Vu)
1074 - Sao anh no danh quen Ver. 1 (Tuan Vu)
1075 - Sao anh no danh quen Ver. 2 (Tuan Vu)
1076 - Sao anh no danh quen Ver. 3 (Tuan Vu)
1077 - Sao chua thay hoi am Ver. 1 (Tuan Vu)
1078 - Sao chua thay hoi am Ver. 2 (Tuan Vu)
1079 - Sao chua thay hoi am Ver. 3 (Tuan Vu)
1080 - Sao danh xa em (Ngoc Lan & Tuan Vu)
1081 - Sao em bo anh (Tuan Vu)
1082 - Sao em no voi lay chong (La dieu bong) (Tuan Vu & Hoang Lan)
1083 - Sao em no voi lay chong (Tuan Vu)
1084 - Sao em no voi lay chong (Tuan Vu, Thao Suong & Nam Kha)
1085 - Sao em vo tinh Ver. 1 (Tuan Vu)
1086 - Sao em vo tinh Ver. 2 (Tuan Vu)
1087 - Sao roi tren bien (Huong Lan & Tuan Vu)
1088 - Sao roi tren bien (Tuan Vu)
1089 - Sau dong (Tuan Vu)
1090 - Sau lan hen cuoi Ver. 1 (Tuan Vu)
1091 - Sau lan hen cuoi Ver. 2 (Tuan Vu)
1092 - Sau le bong Ver. 1 (Tuan Vu)
1093 - Sau le bong Ver. 2 (Tuan Vu)
1094 - Sau nhung lan moi goi Ver. 1 (Tuan Vu)
1095 - Sau nhung lan moi goi Ver. 2 (Tuan Vu)
1096 - Sau nhung lan moi goi Ver. 3 (Mot nguoi di xa) (Tuan Vu)
1097 - Sau rieng (Tuan Vu)
1098 - Sau tim thiep hong (Giao Linh & Tuan Vu)
1099 - Sau tim thiep hong (Ha My & Tuan Vu)
1100 - Sau tim thiep hong (Thien Trang & Tuan Vu)
1101 - Son nu ca Ver. 1 (Tuan Vu)
1102 - Son nu ca Ver. 2 (Tuan Vu)
1103 - Suong trang mien que ngoai (Tuan Vu & My Huyen)
1104 - Suong trang mien que ngoai Ver. 1 (Tuan Vu)
1105 - Suong trang mien que ngoai Ver. 2 (Tuan Vu)
1106 - Ta ao cuoi Ver. 1 (Tuan Vu)
1107 - Ta ao cuoi Ver. 2 (Tuan Vu)
1108 - Ta ao dem noel Ver. 1 (Tuan Vu)
1109 - Ta ao dem noel Ver. 2 (Tuan Vu)
1110 - Ta tu trong dem (Tuan Vu)
1111 - Tam anh khong hon (Tuan Vu)
1112 - Tam anh ngay xua (Tuan Vu)
1113 - Tam su doi toi (Tuan Vu)
1114 - Tam su nang Buram (Tuan Vu)
1115 - Tam su nang xuan (Tuan Vu)
1116 - Tam su nguoi linh tre Ver. 1 (Tuan Vu)
1117 - Tam su nguoi linh tre Ver. 2 (Tuan Vu)
1118 - Tam su nguoi thuong binh (Tuan Vu)
1119 - Tam su voi anh (Tuan Vu & Huong Lan)
1120 - Tam su voi anh Ver. 1 (Tuan Vu)
1121 - Tam su voi anh Ver. 2 (Tam su dem den) (Tuan Vu)
1122 - Tau ve que huong (Huong Lan & Tuan Vu)
1123 - Tau ve que huong (Phuong Mai & Tuan Vu)
1124 - Tau ve que huong (Tuan Vu & Thao Suong)
1125 - Tham goi ten em (Tuan Vu)
1126 - Tham vung dia su (Thanh Tuyen & Tuan Vu)
1127 - Thang sau troi mua (Tuan Vu)
1128 - Thanh do oi gia biet (Tuan Vu)
1129 - Thanh pho buon Ver. 1 (Tuan Vu)
1130 - Thanh pho buon Ver. 2 (Tuan Vu)
1131 - Thanh pho buon Ver. 3 (Tuan Vu)
1132 - Thanh pho buon Ver. 4 (Tuan Vu)
1133 - Thanh pho mua bay Ver. 1 (Tuan Vu)
1134 - Thanh pho mua bay Ver. 2 (Tuan Vu)
1135 - Thanh pho mua bay Ver. 3 (Tuan Vu)
1136 - Thanh pho sau lung Ver. 1 (Tuan Vu)
1137 - Thanh pho sau lung Ver. 2 (Tuan Vu)
1138 - Thi tran ve dem (Tuan Vu)
1139 - Thien long bat bo (Tuan Vu & Kim Tuyen)
1140 - Thiep hong anh viet ten em (Nhu Mai & Tuan Vu)
1141 - Thiep hong anh viet ten em (Tuan Vu)
1142 - Thoang giac mo qua (Giao Linh & Tuan Vu)
1143 - Thoang mot giac mo (Tuan Vu)
1144 - Thoi doi (Tuan Vu)
1145 - Thoi to (Tuan Vu & Thanh Hang)
1146 - Thoi Ver. 1 (Tuan Vu)
1147 - Thoi Ver. 2 (Tuan Vu)
1148 - Thoi Ver. 3 (Tuan Vu)
1149 - Thu cho vo hien Ver. 1 (Tuan Vu)
1150 - Thu cho vo hien Ver. 2 (Tuan Vu)
1151 - Thu cho vo hien Ver. 3 (Tuan Vu)
1152 - Thu cua linh (Tuan Vu)
1153 - Thu nguoi em gai thanh do (Tuan Vu)
1154 - Thu Sai Gon (Tuan Vu)
1155 - Thu xuan (Tuan Vu)
1156 - Thu xuan ba viet cho con (Tuan Vu)
1157 - Thuo ay co em Ver. 1 (Tuan Vu)
1158 - Thuo ay co em Ver. 2 (Tuan Vu)
1159 - Thuo ban dau (Tuan Vu)
1160 - Thuong anh (Tuan Vu)
1161 - Thuong doi hoa (Tuan Vu)
1162 - Thuong han Ver. 1 (Tuan Vu)
1163 - Thuong han Ver. 2 (Tuan Vu)
1164 - Thuong hoai ngan nam (Tuan Vu)
1165 - Thuong qua Viet Nam (Tuan Vu & Thanh Hang)
1166 - Thuong qua Viet Nam (Tuan Vu)
1167 - Thuong tinh nhan (Tuan Vu)
1168 - Thuong ve mien Trung (Tuan Vu & Tuong Lan)
1169 - Thuong ve mien Trung (Tuan Vu)
1170 - Thuong ve quan tro (Tuan Vu)
1171 - Thuyen hoa (Tuan Vu & Quynh Dung)
1172 - Thuyen khong ben do (Tuan Vu)
1173 - Thuyen trang Ver. 1 (Tuan Vu)
1174 - Thuyen trang Ver. 2 (Tuan Vu)
1175 - Thuyen xa ben do Ver. 1 (Tuan Vu)
1176 - Thuyen xa ben do Ver. 2 (Tuan Vu)
1177 - Tien biet (Tuan Vu)
1178 - Tien buoc sang ngang Ver. 1 (Tuan Vu)
1179 - Tien buoc sang ngang Ver. 2 (Tuan Vu)
1180 - Tien mot nguoi di (Tuan Vu)
1181 - Tieng ca do ve dau Ver. 1 (Tuan Vu)
1182 - Tieng ca do ve dau Ver. 2 (Tuan Vu)
1183 - Tieng coi trong suong dem (Tuan Vu)
1184 - Tieng hat chim da da (Tuan Vu)
1185 - Tieng hat em trong mua (Tuan Vu)
1186 - Tieng hat nua voi (Tuan Vu)
1187 - Tieng xua (Tuan Vu)
1188 - Tim mai thuong yeu Ver. 1 (Tuan Vu)
1189 - Tim mai thuong yeu Ver. 2 (Tuan Vu)
1190 - Tinh anh (Muoi dau ngon tay) (Tuan Vu)
1191 - Tinh anh linh chien (Tuan Vu)
1192 - Tinh ban Quang Trung (Tuan Vu)
1193 - Tinh bo vo (Huong Lan & Tuan Vu)
1194 - Tinh bo vo (Tuan Vu & My Huyen)
1195 - Tinh bo vo (Tuan Vu & Ngoc Dan Thanh)
1196 - Tinh bo vo (Tuan Vu & Thanh Tuyen)
1197 - Tinh bo vo Ver. 1 (Tuan Vu)
1198 - Tinh bo vo Ver. 2 (Tuan Vu)
1199 - Tinh ca tren lua (Thanh Tuyen & Tuan Vu)
1200 - Tinh ca tren lua (Tuan Vu & Son Ca)
1201 - Tinh ca tren lua (Tuan Vu & Son Tuyen)
1202 - Tinh chang y thiep (Tuan Vu & Phuong Dung)
1203 - Tinh chet theo mua dong (Tuan Vu)
1204 - Tinh chi dep (Huong Lan & Tuan Vu)
1205 - Tinh chi dep Ver. 1 (Tuan Vu)
1206 - Tinh chi dep Ver. 2 (Tuan Vu)
1207 - Tinh chi dep Ver. 3 (Tuan Vu)
1208 - Tinh co nhu khong Ver. 1 (Tuan Vu)
1209 - Tinh co nhu khong Ver. 2 (Tuan Vu)
1210 - Tinh co nhu khong Ver. 3 (Tuan Vu)
1211 - Tinh co Ver. 1 (Tuan Vu)
1212 - Tinh co Ver. 2 (Tuan Vu)
1213 - Tinh dau tinh cuoi Ver. 1 (Tuan Vu)
1214 - Tinh dau tinh cuoi Ver. 2 (Tuan Vu)
1215 - Tinh den roi di Ver. 1 (Tuan Vu)
1216 - Tinh den roi di Ver. 2 (Tuan Vu)
1217 - Tinh dep muon thuo (Tuan Vu)
1218 - Tinh doi (Thao Suong & Tuan Vu)
1219 - Tinh doi (Tuan Vu)
1220 - Tinh doi 2 (Thao Suong & Tuan Vu)
1221 - Tinh doi 2 Ver. 1 (Tuan Vu)
1222 - Tinh doi 2 Ver. 2 (Tuan Vu)
1223 - Tinh doi tay trang (Tuan Vu)
1224 - Tinh em bien rong song dai Ver. 1 (Tuan Vu)
1225 - Tinh em bien rong song dai Ver. 2 (Tuan Vu)
1226 - Tinh hau phuong (Tuan Vu)
1227 - Tinh khuc buon Ver. 1 (Tuan Vu)
1228 - Tinh khuc buon Ver. 2 (Tuan Vu)
1229 - Tinh khuc chieu mua Ver. 1 (Tuan Vu)
1230 - Tinh khuc chieu mua Ver. 2 (Tuan Vu)
1231 - Tinh khuc chieu mua Ver. 3 (Tuan Vu)
1232 - Tinh ky nu (Tuan Vu)
1233 - Tinh la soi to (Tuan Vu)
1234 - Tinh lang tu (Tuan Vu)
1235 - Tinh lo (Kieu Nga & Tuan Vu)
1236 - Tinh lo (Tuan Vu)
1237 - Tinh lua duyen trang (Phuong Dung & Tuan Vu)
1238 - Tinh mua dong xu la (Tuan Vu)
1239 - Tinh nghia doi ta (Tuan Vu)
1240 - Tinh nho mau quen (Tuan Vu)
1241 - Tinh nhu may khoi Ver. 1 (Tuan Vu)
1242 - Tinh nhu may khoi Ver. 2 (Tuan Vu)
1243 - Tinh phu (Tuan Vu)
1244 - Tinh tham duyen que (Tuan Vu & Son Ca)
1245 - Tinh thu cua linh Ver. 1 (Tuan Vu)
1246 - Tinh thu cua linh Ver. 2 (Tuan Vu)
1247 - Tinh thu cua linh Ver. 3 (Tuan Vu)
1248 - Tinh thuong mai la (Tuan Vu)
1249 - Tinh tuoi o mai (Tuan Vu & Quynh Dung)
1250 - Tinh van chua yen Ver. 1 (Tuan Vu)
1251 - Tinh van chua yen Ver. 2 (Tuan Vu)
1252 - Tinh yeu cach tro (Tuan Vu)
1253 - Tinh yeu don phuong Ver. 1 (Tuan Vu)
1254 - Tinh yeu don phuong Ver. 2 (Tuan Vu)
1255 - Tinh yeu tra lai trang sao (Quynh Dung & Tuan Vu)
1256 - Toi ban duong to Ver. 1 (Tuan Vu)
1257 - Toi ban duong to Ver. 2 (Tuan Vu)
1258 - Toi buoc vao yeu (Tuan Vu)
1259 - Toi chua co mua xuan (Tuan Vu)
1260 - Toi di giua hoang hon (Tuan Vu)
1261 - Toi dua em sang song (Tuan Vu)
1262 - Toi gap em (Tuan Vu)
1263 - Toi khong co don (Tuan Vu)
1264 - Toi muon quen nguoi (Tuan Vu)
1265 - Toi se ve (Tuan Vu)
1266 - Toi van nho (Son Tuyen & Tuan Vu)
1267 - Toi van nho (Tuan Vu)
1268 - Toi voi troi bo vo (Tuan Vu)
1269 - Toi yeu nguoi toi xa nguoi (Tuan Vu)
1270 - Tra lai cho em Ver. 1 (Tuan Vu)
1271 - Tra lai cho em Ver. 2 (Tuan Vu)
1272 - Tra lai em (Tuan Vu & Ngoc Lan)
1273 - Tra lai em (Tuan Vu)
1274 - Tra lai em yeu (Tuan Vu)
1275 - Tra lai nguoi tinh (Chieu thuong pho thi) (Tuan Vu)
1276 - Trach chim da da (Tuan Vu)
1277 - Trach hon (Tuan Vu)
1278 - Tram men ngan thuong (Tuan Vu & Ngoc Dan Thanh)
1279 - Tram men ngan thuong (Tuan Vu)
1280 - Tram nam ben cu (Tuan Vu)
1281 - Trang khuya (Tuan Vu)
1282 - Trang rung xuong cau (Son Ca & Tuan Vu)
1283 - Trang rung xuong cau (Tuan Vu)
1284 - Trang son cuoc (Tuan Vu & Son Ca)
1285 - Trang tan tren he pho (Tuan Vu & Kim Tieu Long)
1286 - Trang tan tren he pho Ver. 1 (Tuan Vu)
1287 - Trang tan tren he pho Ver. 2 (Tuan Vu)
1288 - Trang thanh binh (Tuan Vu & Huong Lan)
1289 - Trang the (Tuan Vu)
1290 - Trang ve thon Da (Thao Suong & Tuan Vu)
1291 - Trang ve thon Da (Tuan Vu & Mai Ngoc Khanh)
1292 - Tren bon vung chien thuat (Che Linh & Tuan Vu)
1293 - Tren bon vung chien thuat (Tuan Vu)
1294 - Tren dinh mua dong (Tuan Vu)
1295 - Tren duong que (Tuan Vu)
1296 - Tren nhip cau tre Ver. 1 (Tuan Vu)
1297 - Tren nhip cau tre Ver. 2 (Tuan Vu)
1298 - Tro lai doi sim (Tuan Vu)
1299 - Tro ve cat bui (Tuan Vu)
1300 - Troi Hue vao thu chua em (Tuan Vu)
1301 - Trom nhin nhau (Phuong Mai & Tuan Vu)
1302 - Trom nhin nhau Ver. 1 (Tuan Vu)
1303 - Trom nhin nhau Ver. 2 (Tuan Vu)
1304 - Tron doi thuong nhau (Tuan Vu & Giao Linh)
1305 - Tron doi thuong nhau (Tuan Vu)
1306 - Tron kiep don coi (Tuan Vu)
1307 - Tron thuong (Tuan Vu)
1308 - Trong con hy vong (Tuan Vu)
1309 - Trong cuoc tinh sau (Giang Thu & Tuan Vu)
1310 - Trong cuoc tinh sau (Tuan Vu)
1311 - Trong tam mat doi Ver. 1 (Tuan Vu)
1312 - Trong tam mat doi Ver. 2 (Ke co don) (Tuan Vu)
1313 - Truc dao (Tuan Vu & Kieu Nga)
1314 - Truc dao Ver. 1 (Tuan Vu)
1315 - Truc dao Ver. 2 (Tuan Vu)
1316 - Truong cu tinh xua (Tuan Vu & Ngoc Dan Thanh)
1317 - Truong cu tinh xua (Tuan Vu)
1318 - Tu luc toi ra di (Tuan Vu)
1319 - Tuoi muoi ba (Tuan Vu & Nhu Mai)
1320 - Tuong rang da quen (Tuan Vu)
1321 - Tuong tu 4 (Tuan Vu)
1322 - Tuy anh khong noi (Tuan Vu)
1323 - Tuy ca (Tuan Vu & Dang Vu)
1324 - Tuy ca (Tuan Vu)
1325 - Tuyet lanh (Giao Linh & Tuan Vu)
1326 - Tuyet lanh (Phuong Mai & Tuan Vu)
1327 - Tuyet son phi ho (Tuan Vu & Nhu Mai)
1328 - Tuyet trang Ver. 1 (Tuan Vu)
1329 - Tuyet trang Ver. 2 (Tuan Vu)
1330 - Uoc nguyen dau nam (Tuan Vu)
1331 - Va toi cung yeu em (Tuan Vu)
1332 - Vang trang yeu thuong (Kha Tu & Tuan Vu)
1333 - Ve dau mai toc nguoi thuong (Tuan Vu)
1334 - Ve duoi mai nha (Tuan Vu & My Huyen)
1335 - Ve duoi mai nha Ver. 1 (Tuan Vu)
1336 - Ve duoi mai nha Ver. 2 (Tuan Vu)
1337 - Ve mien Tay (Tuan Vu & Son Ca)
1338 - Ve mien Tay (Tuan Vu)
1339 - Ve tham que em (Tuan Vu)
1340 - Ve voi noi buon (Tuan Vu)
1341 - Vet thuong cuoi cung Ver. 1 (Tuan Vu)
1342 - Vet thuong cuoi cung Ver. 2 (Tuan Vu)
1343 - Vi trong nghich canh (Tuan Vu)
1344 - Vinh biet (Tuan Vu & Ngoc Dan Thanh)
1345 - Vinh biet (Tuan Vu)
1346 - Vinh biet Hoang Dung (Tuan Vu & Nhu Mai)
1347 - Vo ngua tren doi (Tuan Vu)
1348 - Vong gac dem suong (Tuan Vu & Huong Lan)
1349 - Vong gac dem suong (Tuan Vu)
1350 - Vong nhan cuoi (Tuan Vu)
1351 - Vong tay cho doi (Tuan Vu)
1352 - Vong tay giu tron an tinh (Tuan Vu & Thien Trang)
1353 - Vong tay giu tron an tinh (Tuan Vu)
1354 - Vung bien troi mau ao em (Tuan Vu)
1355 - Vung dat cam (Tuan Vu)
1356 - Vung la me bay Ver. 1 (Tuan Vu)
1357 - Vung la me bay Ver. 2 (Tuan Vu)
1358 - Vung la me bay Ver. 3 (Tuan Vu)
1359 - Vung troi xanh ky niem (Tuan Vu)
1360 - Vuon tao ngo (Giao Linh & Tuan Vu)
1361 - Vuon tao ngo (Son Tuyen & Tuan Vu)
1362 - Vuon tao ngo Ver. 1 (Tuan Vu)
1363 - Vuon tao ngo Ver. 2 (Tuan Vu)
1364 - Xay nha ben suoi (Tuan Vu & Phuong Mai)
1365 - Xin anh giu tron tinh que Ver. 1 (Tuan Vu)
1366 - Xin anh giu tron tinh que Ver. 2 (Tuan Vu)
1367 - Xin con goi ten nhau (Tuan Vu)
1368 - Xin dung lo hen Ver. 1 (Tuan Vu)
1369 - Xin dung lo hen Ver. 2 (Tuan Vu)
1370 - Xin dung yeu toi (Tuan Vu)
1371 - Xin goi nhau la co nhan (Phuong Mai & Tuan Vu)
1372 - Xin goi nhau la co nhan (Tuan Vu)
1373 - Xin hay quen toi (Tuan Vu)
1374 - Xin lam nguoi xa la (Tuan Vu)
1375 - Xin thoi gian qua mau (Tuan Vu)
1376 - Xin tra lai thoi gian (Tuan Vu & Huong Lan)
1377 - Xin tron tuoi loan Ver. 1 (Tuan Vu)
1378 - Xin tron tuoi loan Ver. 2 (Tuan Vu)
1379 - Xin vay tay chao (Tuan Vu)
1380 - Xin yeu toi bang ca tinh nguoi (Tuan Vu & My Huyen)
1381 - Xin yeu toi bang ca tinh nguoi (Tuan Vu)
1382 - Xom dem Ver. 1 (Tuan Vu)
1383 - Xom dem Ver. 2 (Tuan Vu)
1384 - Xot xa (Tuan Vu)
1385 - Xuan hong tren ma (Tuan Vu)
1386 - Xuan hop mat (Tuan Vu & Huong Lan)
1387 - Xuan mien Nam (Tuan Vu)
1388 - Xuan nay con khong ve Ver. 1 (Tuan Vu)
1389 - Xuan nay con khong ve Ver. 2 (Tuan Vu)
1390 - Xuan nay con khong ve Ver. 3 (Tuan Vu)
1391 - Yeu mot minh (Huong Lan & Tuan Vu)
1392 - Yeu mot minh (Tuan Vu & Lan Thanh)
1393 - Yeu mot minh (Tuan Vu & Son Tuyen)
1394 - Yeu mot minh (Tuan Vu)
1395 - Yeu nguoi nhu the do (Huong Lan & Tuan Vu)
1396 - Yeu nguoi nhu the do (Tuan Vu)
1397 - Yeu tham (Tuan Vu)

ACE thiếu bài nào thì đặt yêu cầu nhé
<a href="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8yNy9jLzmUsICvInagaMEYzdkZGIzOTNiYWMzMmIzYWMwMmIwODkxYmIzOWYzYmUdUngWeBXAzfFTDcUIbaBGkgR-G6cUIbaB3AgRW18VHXhdUngqVdUngIFWeBFqXwxfDM" target="_blank" class="new_win">http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8yNy9jLzmUsICvInagaMEYzdkZGIzOTNiYWMzMmIzYWMwMmIwODkxYmIzOWYzYmUdUngWeBXAzfFTDcUIbaBGkgR-G6cUIbaB3AgRW18VHXhdUngqVdUngIFWeBFqXwxfDM</a>
« Last Edit: 26 Tháng Mười, 2011, 12:14:53 AM by TV_FAN »

Offline VietPublic

 • Administrator
 • Thành Viên
 • *****
 • Posts: 222
 • Bầu Chọn: +8/-15
  • VietPublic
Re: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« Reply #1 on: 26 Tháng Bảy, 2011, 11:52:45 PM »
VietPublic chia sẻ với các ACE 1000+ bài hát của Tuấn Vũ dưới dạng wav[HIDE]
Code: [Select]
http://up.4share.vn/f/5466606d63616266/Ai Bieu Anh Lam Thinh - Tuan Vu - My Huyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/586a6c616f6d6f6b/Ai Cho Toi Tinh Yeu V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484e434d4f4243/Ai Cho Toi Tinh Yeu V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686e636d6f636e/Ai Noi Voi Em - Giao Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f//Ai Noi Voi Em - Tuan Vu - Thanh Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2b191f121c1e121d/Ai Noi Voi Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6456505d53515d5d/Ai Noi Yeu Em - Ngoc Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f09040a0b0d0c/Ai Ve Song Tuong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2210161b15141217/Anh Biet Em Di Chang Tro Ve V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686e636d6c6a62/Anh Biet Em Di Chang Tro Ve V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5f6d6b6668696e6b/Anh Biet Em Di Chang Tro Ve V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f19141a1b1c15/Anh Cho Em Mua Xuan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5c515f5e5a5a/Anh Khong Chet Dau Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2210161b15141016/Anh Tien Tuyen Em Hau Phuong - Thanh Hang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7042444947464344/Anh Tien Tuyen Em Hau Phuong - Tuan Vu - Truc Mi.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f49444a4b4e45/Anh Tien Tuyen, Em Hau Phuong - Tuan Vu - Son Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/596b6d606e6f6d6a/Anh Ve Voi Em - Tuan Vu - Nhu Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7042444947464445/Anh Ve Voi Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0d000e0f0d0e/Ao Anh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/281a1c111f1e1d19/Ao Cuoi Khong Nang Dau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c1a1719181b1b/Ao Cuoi Mau Hoa Ca - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090f020c0d0d0b/Ao Dep Nang Dau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3604020f01000002/Ao Em Chua Mac Mot Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143454846474749/Ao Lua Ha Dong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2113151816171613/Ao Vang Bay - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755535e50515053/Ba Thang Ta Tu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5a5759585957/Bac Trang Lua Hong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6d5f59545a5b555c/Bai Ca Cua Chung Minh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/596b6d606e6f606d/Bai Ca Ky Niem - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2a181e131d1c131d/Bai Hat Nay Cho Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4577717c72727574/Bai Khong Ten Cuoi Cung - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3103050806060108/Bai Khong Ten So 2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6250565b55555355/Bai Khong Ten So 4 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6456505d53535655/Bai Khong Ten So 7 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686e636d6d686f/Bai Tango Cho Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f09040a0a0f05/Bai Tinh Ca Cho Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090f020c0c0902/Ban Tinh Cuoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2311171a14141012/Bao Dem Khong Ngu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5a5759595d5d/Bao Gio Em Quen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080e030d0d090e/Bay Di Canh Chim Bien - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4c7e78757b7b7f7b/Bay Ngay Doi Mong V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5c515f5f5c58/Bay Ngay Doi Mong V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4577717c72727174/Be Yeu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1d101e1e1d1b/Ben Cu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5f6d6b6668686b6b/Ben Giang Dau V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4c7e78757b7b787a/Ben Giang Dau V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5a5759595a59/Ben Giang Dau V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/281a1c111f1f1d1d/Bien Man - Phuong Mai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7e4c4a474949484e/Bien Man - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3301070a04040501/Bien Tinh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052545957575656/Biet Dau Nguon Coi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7745434e4040414f/Biet Den Bao Gio - Tuan Vu - Nhu Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2517111c12121217/Biet Den Bao Gio - Tuong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3406000d03030303/Biet Den Ngay Nao - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2311171a14141b10/Biet Den Thuo Nao - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5361676a64646b6a/Biet Kinh Ky V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4775737e70707e75/Biet Kinh Ky V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c7a777979777d/Biet Noi Gi Day - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270767b75757b74/Biet Yeu Ai - Tuan Vu - Phuong Hong Que.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/487a7c717f707878/Bon Mau Ao - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6250565b555a5257/Bong Chieu Ta - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484e434d424a4d/Bong Co May V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5163656866696061/Bong Co May V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143454846494045/Bong Mat - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7341474a444b4143/Bong Nho Duong Chieu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5a5759565c5d/Buc Tam Thu - Tuan Vu - Ngoc Dan Thanh.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6557515c525d5750/Buom Trang V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4d404e414b41/Buom Trang V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240464b454a4142/Buom Trang V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797f727c73787a/Buon - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240464b454a414a/Buon Ma Chi Em - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f09040a05090c/Buon Ma Chi Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c7a7779767a7a/Buon Vao Dem - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5f6d6b6668676b69/Buon Vuong Mau Ao - Kieu Nga - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d0b0608070a0f/Buon Vuong Mau Ao - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f49444a454849/Cac Anh Di - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5062646967686567/Cai Tram Em Cai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7b494f424c434e43/Cam On - Thao Suong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f19141a151b18/Cam On V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6b595f525c535d5d/Cam On V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6351575a545b555a/Can Nha Mau Tim V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/487a7c717f70707b/Can Nha Mau Tim V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f49444a45444f/Canh Buom Chuyen Ben V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6153555856585154/Canh Buom Chuyen Ben V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2210161b151b131b/Canh Thiep Dau Xuan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f09040a040e09/Cau Chuyen Dau Nam - Thao Suong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143454846484543/Cau Chuyen Dau Nam - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5a5759575b5d/Cau Chuyen Vuon Thanh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3507010c020c0202/Cay Cau Dua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6456505d535d5d54/Cay Dan Bo Quen - Thao Suong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143454849414144/Cay Dan Bo Quen - Tuan Vu - Nhu Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5c515058595a/Cay Dan Bo Quen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4173757879717075/Chan Troi Tim - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0c0100080c08/Chang La Ai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2517111c1d151110/Chi Co Ban Be Thoi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4173757879717472/Chi Co Ban Be Thoi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755535e5f575250/Chi Co Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c7a77767e7876/Chi Minh Thoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/487a7c717078707a/Chiec Ao Ba Ba V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4775737e7f777f7e/Chiec Ao Ba Ba V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/487a7c717079787c/Chiec Thuyen Tu Ly - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143454849404146/Chieu Cuoi Tuan V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e1815141d1d18/Chieu Cuoi Tuan V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4775737e7f767574/Chieu Cuoi Tuan V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6351575a5b525b51/Chieu Hanh Quan V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5e6c6a67666c6f6b/Chieu Hanh Quan V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/586a6c61606a6a6f/Chieu Lang Em V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7341474a4b414044/Chieu Lang Em V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6d5f5954555f585b/Chieu Lang Em V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755535e5f555f55/Chieu Len Ban Thuong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2614121f1e151616/Chieu Mua Bien Gioi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4577717c7d767476/Chieu Mua Bien Gioi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466606d6c676663/Chieu Mua Bien Gioi V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0d00010a0d09/Chieu Mua Qua Song - Giao Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3103050809020400/Chieu Tay Do - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6b595f5253585d5e/Chieu Thu Do - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2113151819121917/Chieu Thuong Do Thi - Tuan Vu - Nhu mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6557515c5d565c54/Chieu Tim - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7b494f42434f4b4b/Chin Thang Quan Truong V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d0b06070b0f0d/Chin Thang Quan Truong V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3705030e0f030606/Cho Em Ben Doi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d0b06070b0d0d/Cho Em Ben Doi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755535e5e5f5e5f/Cho Nguoi - Bang Chau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5260666b6b6b6263/Cho Nguoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585e5353535a5d/Cho Nguoi Tinh Lo - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3103050808080001/Cho Nguoi Tinh Nho - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466606d6d6d6567/Cho Toi Duoc Mot Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4371757377757472/Cho Vua Long Em - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052545959595156/Cho Vua Long Em V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090f0202020a02/Cho Vua Long Em V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797f7272727979/Cho Vua Long Em V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6b595f525252595e/Cho Vua Long Em V4 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2a181e131313191a/Cho Xin Song Lai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240464b4b4b4141/Chuong Chieu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f191414141e18/Chuyen Ba Mua Mua - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3301070a0a0a0703/Chuyen Ba Mua Mua V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2311171a1a1a1716/Chuyen Ba Mua Mua V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4674727f7f7f737e/Chuyen Ba Nguoi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4d4040404f4e/Chuyen Ba Nguoi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765636e6e6e6066/Chuyen Bay Dem - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585e5353535d5f/Chuyen Buon Cua Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7e4c4a4747474949/Chuyen Buon Ngay Xuan V1 - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4371777a7a7a7b70/Chuyen Buon Ngay Xuan V2 - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7b494f424242434e/Chuyen Chung Minh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7b494f4242424343/Chuyen Dem Mua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765636e6e6e6e65/Chuyen Dem Mua V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/487a7d7878787879/Chuyen Di Ve Sang V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270777272727275/Chuyen Di Ve Sang V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6d5f585d5d5d5c5d/Chuyen Do Giang Do - Tuan Vu - Kha Tu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0d0808080900/Chuyen Do Khong Em - Tuan Vu - Huong Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797e7b7b7b7879/Chuyen Do Khong Em V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466616464646762/Chuyen Do Khong Em V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/526067626262606b/Chuyen Do Khong Em- Tuan Vu - Son Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3705020707070400/Chuyen Hen Ho - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3604030606060207/Chuyen Hop Tan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7042454040404445/Chuyen Mot Nguoi Di V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240474242424745/Chuyen Mot Nguoi Di V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4173747171717478/Chuyen Tau Hoang Hon V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/221017121212151a/Chuyen Tau Hoang Hon V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6557505555555d54/Chuyen Tau Hoang Hon V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2311161313131b17/Chuyen Tau Hoang Hon V4 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7341464343434b4a/Chuyen Tau Hoang Hon V5 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765626767676e67/Chuyen Tinh Be Nho - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d0a0f0f0e0f0f/Chuyen Tinh Buon V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5361666363626361/Chuyen Tinh Buon V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4d7f787d7d7c7d79/Chuyen Tinh Khong Suy Tu - Ngoc Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/596b6c696968696e/Chuyen Tinh Khong Suy Tu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/261413161617161f/Chuyen Tinh Mong Thuong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080f0a0a0b0b0b/Chuyen Tinh Nguoi Dan Ao V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e191c1c1d1d15/Chuyen Tinh Nguoi Dan Ao V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4c7e797c7c7d7e78/Chuyen Tinh Nguoi Dan Ao V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484f4a4a4b4948/Chuyen Tinh Ong Buom - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1c1919181a11/Co Bao Gio - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f181d1d1c191a/Co Be Ngay Xua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/487a7d7878797d7e/Co Em Ve - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0c0909080f08/Co Gai Chua Doi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270777272737477/Co Hang Cafe - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484f4a4a4b4d4c/Co Hang Xom - Quoc Si - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052555050515759/Co Hang Xom - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4775727777767f71/Co Lang Gieng - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0c0909080100/Co Le - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4d7f787d7d7c747f/Co Nhung Nguoi Anh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090e0b0b0a020d/Co Tham Ve Que Huong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080f0a0a080a0a/Co The Thoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755525757555755/Co Ua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/635156535351535a/Con Duong Mang Ten Em - Tuan Vu - Thanh Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484f4a4a48494a/Con Duong Mang Ten Em V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6b595e5b5b595859/Con Duong Mang Ten Em V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4f7d7a7f7f7d7c76/Con Duong Tinh Ta Di - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6250575252505654/Con Duong Xua Em Di - Phuong Mai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0c09090b0c0b/Con Duong Xua Em Di V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4f7d7a7f7f7d7a7b/Con Duong Xua Em Di V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686f6a6a686f6d/Con Nho Khong Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052555050525650/Con Quoc Viet Nam - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d0a0f0f0d090c/Con Quy Lay Chua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/586a6d68686a6e6f/Con Tau Biet Ly - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e191c1c1e1b1d/Con Thuong Rau Dang Moc Sau He - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/526067626260656b/Con Tuoi Nao Cho Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6153545151535950/Da Lat Hoang Hon - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4476727470777773/Da Ta - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6557505555575d50/Dam Cuoi Dau Xuan - Tuan Vu - Phuong Dung.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143444141434841/Dam Cuoi Dau Xuan - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/784a4d48484b4a4c/Dam Cuoi Dau Xuan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0c09090a0c0f/Dam Me - Tuan Vu - Thien Trang.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4775727777747077/Dan Trong Dem Vang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6d5f5b5d595b5a5d/Dau Chan Ky Niem - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2a181f1a1a1e1a1f/Dau Chan Ky Niem - Tuan Vu - Thanh Tuyen - Son Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/231116131317111a/Dau Chan Ky Niem V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c7b7e7e7a7a77/Dau Chan Ky Niem V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f080d0d090b0e/Dau Dan Thu Tren Tuong Voi Trang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466616464606c65/Dau Xuan Chuc Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3705020707020702/De Quen Con Tim - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2a181f1a1a1f1a13/Dem Bo Vo V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5062656060656163/Dem Bo Vo V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/536166636366626b/Dem Buon Pho Thi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/281a1d18181d1a1a/Dem Buon Tinh Le - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d0a0f0f0a0d0c/Dem Buon Tinh Le - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2b191e1b1b1e191e/Dem Dai Chien Tuyen V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6654535656535450/Dem Dai Chien Tuyen V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1c19191c1b1e/Dem Dong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240474242474143/Dem Hoa Chau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7b494e4b4b4e4848/Dem Hoang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2b191e1b1b1e1813/Dem Ky Niem - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5062656060656460/Dem Lang Thang V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2311161313161712/Dem Lang Thang V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f181d1d18191b/Dem Nay Nghi Do Chan - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/350700050500010d/Dem Tam Su - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7745424747424045/Dem Tan Ben Ngu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6557505555505c53/Dem Tien Don - Giao Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5260676262646363/Dem Trao Ky Niem - Tuan Vu - Thien Trang.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c7b7e7e787f7b/Dem Tren Dinh Sau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c1b1e1e181c1f/Dem Ve Tuong Nho V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6b595e5b5b5d585a/Dem Ve Tuong Nho V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2210171212141613/Den Khuya - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c7b7e7e787979/Dep Long Nguoi Yeu - Tuan Vu - Huong Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052555050565856/Dep Long Nguoi Yeu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4775727777717f7e/Di Vang Buon V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4577707575727571/Di Vang Buon V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3406010404030403/Diep Khuc Mua Thu - Son Ca - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3200070202050300/Dinh Menh - Nhu Mai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5163646161666563/Dinh Menh - Son Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240474242454444/Dinh Menh - Thanh Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4173747171767674/Dinh Menh V1 - Tuan Vu - Nhu Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6654535656515e53/Dinh Menh V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6153545151565853/Dinh Menh V2 - Tuan Vu - Nhu Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4f7d7a7f7f787677/Dinh Menh V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484f4a4a424a48/Do Chieu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/44767174747c747d/Do Tinh Lo Chuyen - Tuan Vu - Thien Trang.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/53616663636b6265/Do Tinh Lo Chuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6d5f585d5d555c54/Doan Buon Dem Mua V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5b5e5f575a5e/Doan Buon Dem Mua V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/281a1d1819111c1a/Doan Lu Thu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0d0809010c0e/Doan Tai But V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2b191e1b1a121e1b/Doan Tai But V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/43717673727a7676/Doi Mat Nguoi Xua - Tuan Vu - Huong Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7b494e4b4a424e42/Doi Mat Nguoi Xua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/57656267666e6166/Doi Nga Chia Ly V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f181d1c141b1a/Doi Nga Chia Ly V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f080d0c040b05/Doi Thay - Giao Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/74464144454d4345/Doi Thay - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/281a1d1819111f1d/Doi Thong Hai Mo - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/63515653525a5454/Doi Toi Chi Mot Nguoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080f0a0b030d03/Dom Dom - Tuan Vu - Quynh Dung.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686f6a6b63626b/Don Vang Chieu Xuan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5f6d6a6f6e66676c/Dong Song Ho Hen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/65575055545c5d50/Du Am Mua Giang Sinh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/35070005040c0d03/Dua Em Vao Ha - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4d7f787d7c747575/Dua Em Ve - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143444140484842/Dung Hoi Tai Sao V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052555052505052/Dung Hoi Tai Sao V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143444143414146/Dung Hoi Tai Sao V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5b5e5c5e5e57/Dung Nhac Chuyen Long - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4775727775777676/Duoc Tin Em Lay Chong V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270777270727377/Duoc Tin Em Lay Chong V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4c494b494b49/Duoc Tin Em Lay Chong V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7446414446444646/Duoc Tinh Em Lay Chong - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143444143414345/Duong Dai Miet Mai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/596b6f696d6f6f6e/Duong Len Non - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d0a0f0d0f0d06/Duong Tinh Doi Nga - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4577707577757675/Duong Tinh Doi Nga V1 - Giao Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686f6a686a696e/Duong Tinh Doi Nga V2 - Giao Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484f4a484a494c/Duong Vao Tinh Su - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7446414446444045/Duong Ve 2 Thon - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5d585a585c5b/Duong Ve Hai Thon - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f080d0f0d090a/Duong Ve Khuya - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/330106030103070b/Duong Ve Khuya V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090e0b090b0e0a/Duong Ve Khuya V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4674737674767371/Duong Ve Ngoai O - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/281a1d181a181e18/Duong Xua Loi Cu - Tuan Vu - Hang Nga.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7e4c4b4e4c4e484d/Duong Xua Loi Cu V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/734146434143454a/Duong Xua Loi Cu V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765626765676062/Duong Xua Loi Cu V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2311161311131b11/Duong Xua Loi Cu V4 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2113141113111917/Duyen Kiep - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5d585a585158/Duyen Kiep - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4d7f787d7f7d747b/Duyen Tinh V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6456515456545d5d/Duyen Tinh V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d0a0f0d0e0f0d/Em Cho Anh Tro Lai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7745424745464742/Em Di Chua Huong - Tuan Vu - Le Uyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2210171210131215/Em Di Mua Cuoi - Tuan Vu - Nhu Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4d7f787d7f7c7c7d/Em Di Tren Co Non - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765626765666664/Em Hau Phuong Anh Tien Tuyen V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755525755565650/Em Hay Ve Di - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7745424745464543/Em La Tat Ca - Hai Vi Sao Lac - Tuan Vu - Thanh Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4c494b484b41/Em La Tat Ca - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2517101517141615/Em Oi Dung Den Nua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5f6d6a6f6d6e6c6c/Em Van Con Thuong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5b5e5c5f5d5b/Em Ve Keo Mua - Tuan Vu - Bao Phuong.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f181d1f1c191c/Em Ve Keo Mua - Tuan Vu - Le Uyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797e7b797a7f7f/Em Ve Keo Mua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4674737674777273/Em Ve Voi Nguoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4674737674777377/Ga Chieu Pho Nho V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466616466656264/Ga Chieu Pho Nho V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052555052515657/Gap Nhau - Thanh Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7b494e4b494a4d42/Gap Nhau - Tuan Vu - Huong Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6b595e5b595a5c5d/Gap Nhau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d0a0f0d0e0806/Gap Nhau Lam Ngo V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6153545153505952/Gap Nhau Lam Ngo V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1c191b18111f/Gap Nhau Trong Mua - Tuan Vu - Quynh Dung.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3705020705060f0f/Gia Tu Dem Mua V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466616466656d66/Gia Tu Dem Mua V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240474240434b41/Gia Tu Vu Khi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3103040103000807/Gia Tu Vu Khi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080f0a080b0303/Giac Mo Dia Dang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6b595e5b59595b59/Giac Mo Diem Tinh - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4173747173737177/Giac Mo Tuyet Voi - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f080d0f0f0d04/Gian Hon - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4577707577777477/Gian Hon II - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4674737674747773/Giang Cau - Thao Suong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4d7f787d7f7f7f79/Giang Ngoc - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2113141113131517/Giao Duong Im Bong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6557505557575056/Gio Cuon May Troi - Tuan Vu - Giao Linh.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/576562676565626f/Gio Cuon May Troi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6456515456565251/Gio Tam Biet - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5b5e5c5c5857/Gio Ve Mien Xuoi - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6d5f585d5f5f5a5e/Giong Ca Di Vang - Thanh Hang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7b494e4b49494c43/Giong Ca Di Vang - Thao Suong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270777270707a72/Giong Ca Di Vang - Tuan Vu - Nhu Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484f4a48484249/Giong Ca Di Vang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5163646163636964/Giot Le Dai Trang - My Huyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6557505557575c57/Giot Le Dai Trang - Tuan Vu - Kim Tieu Long.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f080d0f0f040a/Giot Le Dai Trang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3103040103020100/Giot Le Sau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4d7f787d7f7e7d74/Giot Mua Dem - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5260676260616360/Giot Sau Trinh Nu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f484d4f4e4c48/Giua Long Dat Me V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270777270717073/Go Cua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0c090b0a0b0c/Go Cua Trai Tim - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797e7b7978787b/Goi Nguoi Dau Gio - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7341464341404741/Gui 21 Ngan Dam - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c7b7e7c7d7b7f/Gui Nguoi Dau Gio - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2517101517161013/Gui Nguoi Ngan Dam - Tuan Vu - Son Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6b595e5b59585d58/Gui Ve Anh - Nhu Mai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2b191e1b19181d1e/Gui Ve Em V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5163646163626661/Gui Ve Em V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/447671747677737d/Ha Thuong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4c494b4a414f/Ha Tien - Tuan Vu - Son Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5d585a5b5050/Hai Ban Tay Trang V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7042454042434940/Hai Ban Tay Trang V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755525755545e5e/Hai Hoa Rung Cho Em - Tuan Vu - Huong Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143444143454143/Hai Loi Mong V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6456515456505451/Hai Loi Mong V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052555052545150/Hai Mua Hoa - Phuong Dung - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2210171210161315/Hai Mua Mua V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0d080a0c0a09/Hai Mua Mua V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3103040103070403/Hai Mua Noel - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6d5f585d5f5b5b5e/Hai Phuong Troi Cach Biet - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3406010406020c06/Hai Vi Sao Lac V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6456515456525d54/Hai Vi Sao Lac V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f181d1f1a1d1d/Han Do Ban V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4f7d7a7f7d787f77/Han Do Ban V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090e0b090c0a0e/Han Do Ban V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7745424745404542/Han Mac Tu - Son Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2614131614111515/Han Mac Tu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270777270757672/Han Tinh - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6456515456535057/Han Tinh - Tuan Vu - Thanh Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5260676260656666/Han Tinh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080f0a080d0e0f/Hanh Phuc Lang Thang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/477572777570737e/Hanh Trang Gia Tu - Nhu Mai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/281a1e181c1d1c1b/Hanh Trang Gia Tu - Nhu Mai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4577707577727075/Hanh Trang Gia Tu - Tuan Vu - Son Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4371767371747670/Hanh Trang Gia Tu V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6153545153565456/Hanh Trang Gia Tu V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755525755505157/Hat Nua Di Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d0a0f0d080909/Hay Quen Anh V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/251710151712131c/Hay Quen Anh V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/487a7d787a7f7f7e/Hinh Bong Que Nha V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755525755505f55/Hinh Bong Que Nha V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3200070200050a05/Hoa 10 Gio V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e191c1e1b1415/Hoa 10 Gio V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2113141113161815/Hoa Bien - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/62505752505a5252/Hoa Hoc Tro - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5b5e5c565e5a/Hoa Hoc Tro - Kieu Nga - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/26141316141e161e/Hoa Hoc Tro - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/23111613111b131a/Hoa Rung Ven Song - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/25171015171d1714/Hoa Su Nha Nang - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/23111613111b111a/Hoa Su Nha Nang V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/65575055575d5650/Hoa Su Nha Nang V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f181d1f151918/Hoa Tim Nguoi Xua - Tuan Vu - Quynh Dung.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5d585a505d58/Hoa Trinh Nu - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/42707772707a7771/Hoa Trinh Nu V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4c7e797c7e747a7c/Hoa Trinh Nu V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5b5e5c56595a/Hoa Van No Tren Duong Que Huong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d0a0f0d07070f/Hoa Xoan Ben Them Cu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/54666164666c6c61/Hoi Am - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f080d0f05040c/Hoi Anh Hoi Em - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/46747376747e7f70/Hon Vong Phu 1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1c191b10191a/Hon Vong Phu 3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5062656062696067/Hong Ngu Mang Ten Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/37050207050e0604/Hop Mat Ngay Xuan - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c7b7e7c777f76/Huong Ca Vo Tan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/45777075777c7775/Huong Tinh Cu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/73414643414a4141/Huong Toc Ma Non - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0c090b000b0f/Huyen Su Ca Mot Nguoi Mang Ten Quoc - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f484d4f444e48/Huyen Thoai Mot Chieu Mua V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c1b1e1c171a1e/Huyen Thoai Mot Chieu Mua V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/53616663616a6760/Ke Chuyen Trong Dem - Ke Tu Dem Do - Giao Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2b191e1b19121f1d/Ke Chuyen Trong Dem - Tuan Vu - My Huyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4173747173787579/Ke Chuyen Trong Dem V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0c090b000c0c/Ke Chuyen Trong Dem V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585f5a58535f5c/Ke Chuyen Trong Dem V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/72404742404b4443/Ke Co Don - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765616763626363/Khach La Do Xuoi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d090f0b0a0b06/Khach La Do Xuoi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6153575155545450/Khi Da Yeu - Tuan Vu - Nhu Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/784a4e484c4e4c41/Khi Da Yeu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3103070105040402/Khi Em Nhin Anh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c181e1a1b1b18/Khi Nguoi Yeu Toi Khoc - Tuan Vu - Nhu Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/320007020102020b/Khi Nguoi Yeu Toi Khoc V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c7b7e7d7e7d7f/Khi Nguoi Yeu Toi Khoc V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6557505556555253/Khoc Tham - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f080d0e0c0b0a/Khong Bao Gio Ngan Cach V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090e0b080a0c0e/Khong Bao Gio Ngan Cach V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6153545152505657/Khong Bao Gio Ngan Cach V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5d585b595050/Khong Bao Gio Quen Anh - Mua Dong Cua Anh - Tuan Vu - Kim Anh.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/784a4d484c4a4a4d/Khong Bao Gio Quen Anh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240474246404142/Khong Dam Dau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585f5a5e58595c/Khu Pho Ngay Xua V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4371767377717773/Khu Pho Ngay Xua V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5e585c5e5e50/Khuc Hat An Tinh - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797e7b7f797f78/Khuc Hat An Tinh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c1b1e1a1c1a1a/Khuya Nay Anh Di Roi - Son Tuyen - Tuan Vu,.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/784a4d484c4a4c4f/Khuya Nay Anh Di Roi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/536166636761676a/Kiep Cam Ca - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f181d191f181c/Kiep Dam Me - Ngoc Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5b5e5a5c5b5a/Kiep Dam Me - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/281a1d181c1a1d1d/Kiep Ngheo - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f181d191f1814/Ky Niem - Neu Mot M ai Anh Biet Kinh Ky - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6456515450565255/Ky Niem - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765626763656162/Ky Niem Dem Xuan - Thao Suong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5f6d6a6f6b6d686b/Ky Niem Mot Mua He V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686f6a6e686d63/Ky Niem Mot Mua He V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f484d494f454c/Ky Vat Cho Em - Ngoc Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f181d191f151b/La Thu Cho Nguoi Chien Binh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5163646165636969/La Thu Cuoi Cung - Tuan Vu - Thao Suong.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2614131612141e1f/La Thu Cuoi Cung - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e191c181e151e/La Thu Do Thi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f080d090f040e/La Thu Ha Tien - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2113141115131817/La Thu Tran The - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2614131612141f1e/Lai Nho Nguoi Yeu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5163646165626161/Lam Dau Xu La - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2311161317101310/Lam Lo - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240474246414247/Lam Sao Dam Mo - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3507000501060502/Lan Dau Lan Cuoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7b494e4b4f484b43/Lan Va Diep - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466616460676565/Lan Va Diep 2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/784a4d484c4b494c/Lang Anh Lang Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4f7d7a7f7b7c7d77/Lang Tham - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5d585c5b5a51/Lang Toi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3507000501060605/Lang Toi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5062656064636460/Lanh Lung - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3301060307000707/Lanh Tron Dem Mua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/487a7d787c7b7c7f/Lau Dai Tinh Ai - Tuan Vu - Nhu Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797e7b7f787c7b/Lau Dai Tinh Ai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0c090d0a010e/Lay Chua Con La Nguoi Ngoai Dao - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e191c181f151b/Le Bong - Tuan Vu - Luu Hong.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2517101511111510/Le Bong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f080d09090c04/Lien Khuc Co Hang Xom - Hoa Su Nha Nang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5361666367676060/Lien Khuc Mung Xuan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/340601040000010c/Lien Khuc Nguoi Yeu Co Don - Lanh Trong Dem Mua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4476717470707375/Linh Hon Tuong Da - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143444145454647/Linh Nghi Gi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484f4a4e4e4249/LK Cho Nguoi Tinh 01 - Son Tuyen - Tuan Vu - Thien Trang.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3301060307060302/LK Cho Nguoi Tinh 02 - Son Tuyen - Tuan Vu - Thien Trang.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5e6c6b6e6a6b6f68/LK Cho Nguoi Tinh 03 - Son Tuyen - Tuan Vu - Thien Trang.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4674737672707e72/LK Cho Nguoi Tinh 04 - Son Tuyen - Tuan Vu - Thien Trang.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6b595e5b5f5d5353/Lk Mua Nua Dem , Mua Dem Ngoai O - Tuan Vu - My Huyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f484d494b444b/Loai Hoa Khong Ten - Tuan Vu - Giao Linh.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/774542474340474e/Loi Cu Em Ve - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7446414440414143/Loi Cuoi Cho Em - Thanh Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e191c18191a18/Loi Cuoi Cho Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080f0a0e0f0d0b/Loi Dang Cho Cuoc Tinh V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4577707571707276/Loi Dang Cho Cuoc Tinh V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4f7d7a7f7b7a7877/Loi Hua Ban Dau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3507000501000d06/Loi Ke Dang Trinh - Tuan Vu - Che Linh.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090e0b0f0e0303/Loi Nguoi Linh Tre Xa Xoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e191c1819151c/Loi Nguoi Ra Di - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/784a4d484c4d414c/Loi Nguoi Yeu Nho - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4c494d4f494d/Loi Ta Tu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3705020703010605/Loi Tinh Viet Voi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5163646165676066/Loi Tran Tinh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c1b1e1a181c1f/Loi Tu Tinh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d0a0f0b090d08/Loi Ve Dat Me - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/586a6d686c6e6a61/Loi Ve Xom Nho V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c1b1e1a181d1c/Loi Ve Xom Nho V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2113141115171215/Long Me 2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080f0a0e0c0e08/Lua Ve Dem Trang - Tuan Vu - Son Ca.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/784a4d484c4e4d4e/Luu But Ngay Sanh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/784a4d484c4e4e48/Luyen Thuong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5d585c5e5e5f/Ly My Hung - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797e7b7f7d7c79/Ly Ngua O - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5b5e585e5f56/Mai Le Xuan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3200070204020005/Mai Lo Minh Xa Nhau V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f080d0b0d0e0c/Mai Lo Minh Xa Nhau V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2311161315131015/Mai Lo Minh Xa Nhau V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6b595e5b5d5b5f58/Mat Nhau Roi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0c090f090d0f/Mau Chay Ve Tim - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c7b7e787e7b7c/May Nhip Cau Tre - Thao Suong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7446414442444244/Mimosa V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6d5f585d5b5d5b59/Mimosa V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/596b6c696f696e6b/Mimosa V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3200070204020504/Mo Hoa - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4775727771777f77/Moi Anh Ve Tham Que Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0d080e08000c/Moi Duyen Que - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3301060305030b0a/Mong Sau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2b191e1b1d1b1218/Mong Uoc Mai Sau - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484f4a4c4b4a43/Mot Ban Tay - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4f7d7a7f797e7e7d/Mot Chuyen Bay Dem - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/546661646265656c/Mot Coi Di Ve - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2210171214131013/Mot Lan Cuoi - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/320007020403000b/Mot Lan Cuoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686f6a6c6b6969/Mot Lan Dang Do - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/281a1d181e191c1a/Mot Lan Xa Ben - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2a181f1a1c1b1f19/Mot Loai Chim Bien - Giao Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5f6d6a6f696e6a67/Mot Mai Gia Tu Vu Khi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0d080e090e08/Mot Ngay Khong Co Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6351565355525551/Mot Ngay Tan Chinh Chien - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270777274737475/Mot Phut Suy Tu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6250575254535552/Mua Ben Song Cua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2113141117101618/Mua Bui 1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3507000503040d06/Mua Chien Ky Niem V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2614131610171e12/Mua Chieu Ky Niem V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2517101513141d10/Mua Dem Doc Hanh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7745424741464e45/Mua Dem Ngoai O V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f181d1b1f1d18/Mua Dem Ngoai O V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e191c1a1b151e/Mua Dem Ngoai O V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4c494f41494a/Mua Dem Tinh Nho V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f181d1b151c1c/Mua Dem Tinh Nho V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/586a6d686e60696d/Mua Dep Que Huong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/53616663656b6167/Mua Dong Cua Anh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5e6c6b6e68666c69/Mua Dong Ve Chua Em - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2a181f1a1c12191b/Mua Hoa Anh Dao - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585f5a5c52595e/Mua Hoa Tuyet - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686f6a6c626e6f/Mua Hoc Tro - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/42707772747a767b/Mua Mua Di Qua V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/33010603050b060a/Mua Mua Di Qua V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/62505752545a5450/Mua Mua Di Qua V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484f4a4c424c43/Mua Nua Dem - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/64565154525c5c5c/Mua Pense No - Giao Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/23111613151a1311/Mua Qua Pho Vang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/36040306000f0704/Mua Rung - Son Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0c090f000d0a/Mua Rung V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/64565154525d515c/Mua Rung V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5d585e515f59/Mua Thu Dong Kinh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/64565154525d535c/Mua Thu Trong Mua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090e0b0d02030e/Mua Tren Pho Hue V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/44767174727d7d74/Mua Tren Pho Hue V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4c494f40404b/Mua Xuan Cua Me - Thao Suong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/57656267616e6e61/Mua Xuan Di Le Chua Huong - Thao - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484f4a4d4a4a49/Mua Xuan Khong Con Nua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0c090e09080d/Mua Xuan La Kho V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090e0b0c0b090b/Mua Xuan La Kho V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5b5e595e5c5b/Muoi Ba Tuoi Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0d080f080a0e/Muoi Nam Tai Ngo V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0c090e090b01/Muoi Nam Tai Ngo V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4371767374737077/Muoi Nam Tinh Cu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6351565354535757/Muoi Nam Yeu Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7e4c4b4e494e4b4e/Muoi Sau Trang Tron - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7341464344434640/Nam 17 Tuoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4c7e797c7b7c797b/Nam Cum Nui Que Huong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2a181f1a1d1a1c1a/Nang Chieu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4c494e494f4a/Nang Dep Mien Nam - Tuan Vu - Son Ca.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5361666364636463/Neo Duong Ky Niem - Tuan Vu - Huong Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2b191e1b1c1b1c1f/Net Buon Thoi Chien V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7e4c4b4e494e4946/Net Buon Thoi Chien V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6d5f585d5a5d545d/Neu Ai Co Hoi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2517101512151c12/Neu Ai Co Hoi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f080d0a0c0d0e/Neu Anh Dung Hen - Tuan Vu - Thao Suong.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2a181f1a1d1b1a1c/Neu Chung Minh Cach Tro - Mai Lo Minh Xa Nhau - Tuan Vu - My Huyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1c191e181b1f/Neu Chung Minh Cach Tro - Phuong Mai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090e0b0c0a0809/Neu Dung Dang Do - Tuan Vu - Giao Linh.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4c7e797c7b7d7f75/Neu Dung Dang Do - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f080d0a0c0905/Neu Dung Dang Do - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1c191e181c18/Neu Em Ve Ben Anh - Tuan Vu - Thien Trang.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/596b6c696e686c6d/Neu Em Ve Ben Anh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/52606763626a6a64/Neu Hai Dua Minh V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/57656266676e6761/Neu Hai Dua Minh V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3604030707040502/Neu Mot Ngay - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270777373707675/Neu Toi Dua Em Ve - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7e4c4b4f4f4c484f/Neu Vang Anh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0d09090a0f0d/Neu Xa Nhau V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090e0a0a090309/Neu Xa Nhau V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5260676363606b65/Neu Xuan Nay Vang Anh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686f6b6b696a6c/Ngai Ngung V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6557505454565755/Ngai Ngung V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7446414545474747/Ngai Ngung V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4371767272707777/Ngai Ngung V4 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143444040424745/Ngan Cach - Ngoc Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c1b1f1f1d161c/Ngan Cach - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4173747070727874/Ngan Thu Vinh Biet V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e191d1d181c19/Ngan Thu Vinh Biet V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3301060202070205/Ngau Hung Ly Qua Cau - Tuan Vu - Le Uyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1c18181d1a18/Ngau Hung Ly Qua Cau V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4476717575707077/Ngau Hung Ly Qua Cau V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4c48484d4c4c/Ngau Hung Ly Qua Cau V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5d59595c5e5b/Ngay Ay Minh Quen Nhau - Son Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7042454142454245/Ngay Buon - Phuong Mai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3301060201060104/Ngay Buon - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4674737774737576/Ngay Cuoi Em V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797e7a797e787a/Ngay Cuoi Em V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7341464241464040/Ngay Dau Mot Nam - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755525655525451/Ngay Do V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755525655525450/Ngay Do V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/645651555651575c/Ngay Do V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090e0a090e0f0b/Ngay Do Xa Roi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4c484b4c4d48/Ngay Do Xa Roi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765626665626364/Ngay Em 20 Tuoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7446414546414041/Ngay Em Den - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5e6c6b6f6c6b6a66/Ngay Mai Toi Ve V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4d7f787c7f787974/Ngay Mai Toi Ve V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4c484b4c4c4b/Ngay Mai Toi Ve V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e191d1e191918/Ngay Sau Se Ra Sao - Thao Suong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6654535754535351/Ngay Sau Se Ra Sao - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052555152555558/Ngay Tro Ve - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7446414546414246/Ngay Tron Tuoi Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5d595a5d5e5d/Ngay Vui Qua Mau V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4371767271767574/Ngay Vui Qua Mau V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143444043444748/Ngay Vui Qua Mau V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5f6d6a6e6d6a686c/Ngay Xua Em Noi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797d7b7f7d7d7d/Nghen Ngao V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080f0b080f0d02/Nghen Ngao V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7042454142454749/Nghen Ngao V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c7b7f7c7b767f/Ngo Hon Qua Dem - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c7b7f7c7b767c/Ngo Hon Qua Dem - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/467470767270707f/Ngo Ngang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2311161211161b17/Ngo Y V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7745424645424f4e/Ngo Y V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3406010506010d06/Ngoai O Buon - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2311161211161a17/Ngoai O Den Vang V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0d090a0d010e/Ngoai O Den Vang V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3507000407000c0c/Nguoi Chet Tro Ve - Ngoc Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6b595e5a595d5b5b/Nguoi Chet Tro Ve - Tuan Vu - Huong.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3705020605010704/Nguoi Con Gai Hai Sim - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5062656162666066/Nguoi Da Nhu Mo V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143444043474148/Nguoi Da Nhu Mo V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765626665616666/Nguoi Em Xom Dao V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/281a1d191a1e191c/Nguoi Em Xom Dao V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5e6c6b6f6c686f6b/Nguoi Giu Dan Co - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/467473777470777f/Nguoi Ngoai Pho - Son Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3604030704000407/Nguoi Ngoai Pho V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3200070300040007/Nguoi Ngoai Pho V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/251710141713171c/Nguoi Nhap Cuoc V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240474340444141/Nguoi Nhap Cuoc V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4371767271757772/Nguoi Nhap Cuoc V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3406010506020000/Nguoi Nu Dong Doi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5f6d6a6e6d696b67/Nguoi O Lai Charlie - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2517101417131017/Nguoi Oi Hay Tro Ve - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270777370747470/Nguoi Phu Keo Mo Cau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4d7f787c7f7b7b75/Nguoi Quen Ke Nho - Tuan Vu - Nhu Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c1b1f1c18191f/Nguoi Ra Vung Hoa Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/625057535054555a/Nguoi Tinh La Lan V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4f7d7a7e7d79777d/Nguoi Tinh La Lan V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2614131714101e11/Nguoi Tinh La Lan V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4173747073777871/Nguoi Tinh Va Que Huong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2614131714101f14/Nguoi Trinh Nu Ten Thi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4476717576727d72/Nguoi Ve Don Vi Moi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3507000407020505/Nguoi Ve Don Vi Moi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7042454142474042/Nguoi Xa Toi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6456515556535450/Nguoi Xa Ve Thanh Pho V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7745424645404741/Nguoi Xa Ve Thanh Pho V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080f0b080d0a02/Nguoi Xa Ve Thanh Pho V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585f5b585d5a53/Nguoi Yeu Co Don - Quoc Si - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1c181b1e1818/Nguoi Yeu Co Don - Tuan Vu - Huong Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0c080b0e080c/Nguoi Yeu Co Don - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4674707672707073/Nguoi Yeu Co Don 1 _ 2 - Tuan Vu - Son Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484f4b484d4b4d/Nguoi Yeu Oi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6250575350555052/Nguu Lang Chuc Nu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d0a0e0d080d07/Nha Anh Nha Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5062656162676361/Nhan Dien Thoi Gian - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f484c4f4a4e49/Nhanh Cay Trung Ca - Tuan Vu - Thanh Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6b595e5a595c585e/Nhanh Cay Trung Ca - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7b494e4a494c4842/Nhat Ky Doi Toi - Truc Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686f6b686d6e6a/Nhat Ky Doi Toi - Tuong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0d090a0f0c09/Nhat Ky Doi Toi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7e4c4b4f4c494a4c/Nhat Ky Doi Toi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3705020605000304/Nhat Ky Doi Toi V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4775727675707372/Nhat Ky Hai Dua Minh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0d090a0f0c0e/Nhat Ky Mua Dong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7e4c4b4f4c494a46/Nhat Nang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3604030704010306/Nhip Cau Tri Am - Tuan Vu - Truc Mi.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7341464241444641/Nhip Cau Tri Am - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6153545053565456/Nhip Vong Dong Dua - Tuan Vu - Thanh Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4d7f787c7f7a7b7c/Nho - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686f6b686d6c69/Nho Chuyen Loi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f484c4f4a4b4b/Nho Mot Nguoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3301050307060604/Nho Nguoi Thuong Binh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/54666165666c6065/Nho Nguoi Tinh Phu V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5062656162686667/Nho Nguoi Tinh Phu V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797e7a7f7e7973/Nho Nguoi Yeu V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585f5b5e5f5958/Nho Nguoi Yeu V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6153545055545254/Nho Nhau Hoai V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797e7a7f7e7f7b/Nho Nhau Hoai V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484f4b4e4f4e49/Nho Nhau Hoai V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/281a1d191c1d1c1d/Nhu La Co Tich - Tuan Vu - Phuong Hong Que.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/586a6d696c6d6c6e/Nhung Buoc Chan Am Tham - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/281a1d191c1d1c10/Nhung Con Duong Tinh Su - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2517101411101017/Nhung Dem Cho Sang V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/586a6d696c6d6d6b/Nhung Dem Cho Sang V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466616560616163/Nhung Doi Hoa Sim - Son Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4476717570717274/Nhung Doi Hoa Sim V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c7b7f7a7b787c/Nhung Doi Hoa Sim V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e191d18191a1a/Nhung Giot Suong Khuya - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/586a6d696c6d6e6f/Nhung Ngay Xua Than Ai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080f0b0e0f0c02/Nhung Tam Hon Co Don - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4173747075747671/Niem Dau Di Vang - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7042454144454741/Niem Dau Di Vang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6351565257565457/Niem Thuong Dau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2210171316171517/No V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2b191e1a1f1e1c12/No V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3301060207060b01/No Va Toi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3705020603020f03/No Va Toi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/784a4d494c4d404e/No Va Toi V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3301060207060b0b/Noi Buon Chau Pha - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4577707471707c74/Noi Buon Dem Dong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6250575356575b50/Noi Buon Gac Tro - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5062656164656966/Noi Buon Hoa Phuong V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090e0a0f0e020c/Noi Buon Hoa Phuong V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2517101411101c1d/Noi Buon Hoa Phuong V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c1b1f1a1b1717/Noi Buon Hoa Phuong V4 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5361666267656360/Noi Buon Sa Mac V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c1b1f1a181e1b/Noi Buon Sa Mac V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2113141015171116/Noi Lai Tinh Xua V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6456515550525557/Noi Lai Tinh Xua V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5e6c6b6f6a686f67/Noi Lai Tinh Xua V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3406010500020603/Noi Lai Vong Tay - Tuan Vu - Son Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797e7a7f7d7879/Noi Long Nguoi Di - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2210171316141117/Noi Voi Nguoi Tinh - Tuan Vu - Huong Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/586a6d696c6e6b6f/Noi Voi Nguoi Tinh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765626663616364/Nu Cuoi Chua Cay - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5361666267656766/Nua Dem Ngoai Pho V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5163646065676567/Nua Dem Ngoai Pho V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5163646065676460/Nua Hon Thuong Dau - Ngoc Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797e7a7f7d7e7e/Nuoc Mat Que Huong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/261413171210131e/Nuong Chieu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7e4c4b4f4a48484d/Phan Gai Thuyen Quen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5062656164666760/Phan To Tam - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/487a7d797c7e7f7e/Phiec Gac Dem Xuan V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090e0a0f0d0c02/Phien Gac Dem Xuan V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6557505451535d57/Pho Dem - Son Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4775727673717f71/Pho Dem V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/281a1d191c1e111f/Pho Dem V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052555459565953/Pho Vang Em Roi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5b5a57595e5f/Pho Vang Em Roi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765626663606465/Phuong Buon - Kieu Nga - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/744641404d43444c/Phuong Buon V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/576562636e60666f/Phuong Buon V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052555459575259/Phuong Buon V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1c1d101e1a1d/Phuong Oi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/724047464b454743/Phut Cuoi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585f5e535d5c58/Phut Cuoi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/477572737e70717e/Phut Dau Tien V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/477572737e707f76/Phut Dau Tien V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c5b5a57565e5c/Phut Giao Mua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5163646568696963/Qua Con Me V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2a181c1a191a1c19/Qua Con Me V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755515754575153/Qua Loi Nho - Tuan Vu - Quynh Dung.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6e5c585e5d5e585b/Qua Ngo Nha Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f4b4d4e4d4b4b/Qua Xom Nho - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/487a7e787b787e7f/Quan Nua Khuya V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7b494d4b484b4d43/Quan Nua Khuya V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6153575152515758/Quan Nua Khuya V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4476727477747374/Que Huong Bon Mua - Nhu Mai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/596b6f696a696e68/Roi Ngay Mai Xa Nhau - Giao Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797d7b787b7c79/Roi Ngay Mai Xa Nhau - Tuan Vu - Thanh Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765616764676064/Ru Con Thuyen Mong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270747271727576/Rung Chua Thay La - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2210141211121517/Rung La Thap - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143474142414647/Rung La Thay Chua - Xot Xa - Tuan Vu - Phuong Dung.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5e585b585f5f/Rung Xua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/774541474447404e/Ruoc Tinh Ve Voi Que Huong - Tuan Vu - Son Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484c4a494a424a/Sai Gon Thu 7 V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/586a6e686b686069/Sai Gon Thu 7 V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/784a4e484b48404b/Sang Ngang V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6250545251525a56/Sang Ngang V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052565053505856/Sao Anh No Danh Quen - Thanh Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d090f0c0f0708/Sao Anh No Danh Quen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0f090a090101/Sao Anh No Danh Quen - Tuong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4173777172707170/Sao Anh No Danh Quen - Tuong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2a181c1a191a1213/Sao Chua Thay Hoi Am V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4371757370727371/Sao Chua Thay Hoi Am V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7e4c484e4d4e474e/Sao Chua Thay Hoi Am V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585c5a595b5a59/Sao Chua Thay Hoi Am V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4f7d797f7c7f767e/Sao Chua Thay Hoi Am V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/596b6f696a68696d/Sao Chua Thay Hoi Am V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e1a1c1f1c151e/Sao Danh Xa Em - Ngoc Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4d7f7b7d7e7c7d78/Sao Danh Xa Em - Ngoc Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5e585b58515c/Sao Em Lo Hen V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2311151310121315/Sao Em Lo Hen V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7446424447444d43/Sao Em Lo Hen V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765616764666760/Sao Em Lo Hen V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080c0a090a0302/Sao Em No Danh Quen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4f494a484941/Sao Em No Danh Quen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e1a1c1f1d1c15/Sao Em No Voi Lay Chong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3507030506040405/Sao Em Vo Tinh V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3604000605070705/Sao Em Vo Tinh V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3705010704060602/Sao Roi Tren Bien - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6250545251535355/Sau Dong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/360400060507070f/Sau Lan Hen Cuoi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240444241434043/Sau Lan Hen Cuoi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6351555350525150/Sau Le Bong - Doi Bong - Le Bong - Tuan Vu - Truc Mai - Kim Loan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5260646261636064/Sau Le Bong V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052565053515258/Sau Le Bong V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4c7e7a7c7f7d7f7c/Sau Nhung Lan Goi Moi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2b191d1b181a181a/Sau Nhung Lan Goi Moi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240444241434141/Sau Nhung Lan Goi Moi V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7042464043414344/Sau Rieng - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f4b4d4e4c4e48/Sau Tim Thiep Hong - Giao Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270747271737174/Sau Tim Thiep Hong - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797d7b787a787c/Son Nu Ca V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/360400060507050f/Son Nu Ca V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0f090d0a0a01/Suong Trang Mien Que Ngoai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1f191a181d1b/Ta Ao Cuoi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7341454340424747/Ta Ao Cuoi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4173777172707574/Ta Tu Trong Dem - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d090f0c0e0b09/Tam Anh Khong Hon - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7e4c484e4d4f4a49/Tam Diep Khuc - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585c5a595b5e52/Tam Hon Co Don - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143474142404548/Tam Su Nang Buram - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5e585b595d59/Tam Su Nang Xuan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5e585b595d5a/Tam Su Nguoi Linh Tre V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5f6d696f6c6e6a6b/Tam Su Nguoi Linh Tre V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6d5f5b5d5e5c5858/Tam Su Nguoi Thuong Binh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f1b1d1e1c181b/Tam Su Voi Anh - Tuan Vu - Huong Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3301050300020604/Tam Su Voi Anh V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2113171112101418/Tam Su Voi Anh V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2311151310121513/Tau Dem Nam Cu - Do Chieu - Tuan Vu - Son Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4577737576747374/Tau Ve Que Huong - Phuong Mai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6153575152505753/Tau Ve Que Huong - Tuan Vu - Huong Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6b595d5b585a5d58/Tau Ve Que Huong - Tuan Vu - Thao Suong - Hoang Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7446424447454240/Tham Goi Ten Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080c0a090b0c0f/Tham Vung Dia Su - Thanh Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755515754565151/Thang Sau Troi Mua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6153575152505756/Thanh Pho Buon V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585c5a595b5c52/Thanh Pho Buon V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052565053515659/Thanh Pho Buon V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6456525457555356/Thanh Pho Mua Bay V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240444241434546/Thanh Pho Mua Bay V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4371757370727476/Thanh Pho Sau Lung V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6654505655575150/Thanh Pho Sau Lung V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2210141211131515/Thi Tran Ve Dem - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7b494d4b484a4c42/Thiep Hong Anh Viet Ten Em - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f0b0d0e0c050d/Thoang Giac Mo Qua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/487a7e787b797079/Thoang Mot Giac Mo - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240444241434a46/Thoi - Ao Anh - Tuan Vu - Thanh Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5062666063616866/Thoi Doi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2311151310121b1b/Thoi To - Thanh Hang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4476727477757d74/Thoi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6351555350525a50/Thoi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466626467656d60/Thoi V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270747271737b74/Thu Cho Vo Hien V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7e4c484e4d4f4746/Thu Cho Vo Hien V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4775717774757777/Thu Cua Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3604000605040604/Thu Nguoi Con Gai Thanh Do - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4674707675747675/Thu Saigon - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7e4c484e4d4c4e4a/Thuo Ay Co Em V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2311151310111314/Thuo Ay Co Em V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/665450565554565f/Thuo Ban Dau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7341454340414243/Thuong Anh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2b191d1b18191a1a/Thuong Doi Hoa - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6654505655545754/Thuong Han V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5163676162636062/Thuong Han V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5163676162636065/Thuong Hoai Ngan Nam - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2517131516171413/Thuong Nhau Tron Doi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c181e1d1c1f19/Thuong Qua Viet Nam - Thanh Hang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7042464043424148/Thuong Qua Viet Nam - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466626467666664/Thuong Tinh Nhan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2614101615141417/Thuong Ve Mien Trung - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797d7b78797979/Thuong Ve Mien Trung - Tuong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c181e1d1c1c1d/Thuong Ve Quan Tro - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4371757370717176/Thuyen Hoa - Tuan Vu - Quynh Dung.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f4b4d4e4f4f4a/Thuyen Trang V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/467470767574747e/Thuyen Trang V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4f7d797f7c7d7d76/Thuyen Xa Ben Do - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484c4a4948494b/Tien Biet - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d090f0c0d0c0c/Tien Buoc Sang Ngang V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4775717774757471/Tien Buoc Sang Ngang V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/744642444746474c/Tieng Ca Do Ve Dau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4371757370717773/Tieng Coi Trong Suong Dem - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c181e1d1c1a1f/Tieng Xua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f4b4d4e4f494f/Tim Mai Thuong Yeu V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585c5a59585e59/Tim Mai Thuong Yeu V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585c5a59585e5e/Tinh Anh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c787e7d7c7a7b/Tinh Anh Linh Chien - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2e1c181e1d1c1a18/Tinh Bo Vo - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5e6c686e6d6c6a69/Tinh Bo Vo - Tuan Vu - Ngoc Dan Thanh.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4f494a4b4d40/Tinh Bo Vo - Tuan Vu - Thanh Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5e585b5a5d58/Tinh Bo Vo V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4f7d797f7c7d7a7d/Tinh Bo Vo V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240444241404741/Tinh Ca Tren Lua - Thanh Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0f090a0b0c0d/Tinh Ca Tren Lua - Tuan Vu - Son Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/487a7e787c7b7b71/Tinh Chang Y Thiep - Tuan Vu - Phuong Dung.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466626467666162/Tinh Chet Theo Mua Dong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2a181c1a19181f1d/Tinh Chi Dep - Tuan Vu - Huong Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/360400060504030f/Tinh Chi Dep - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2614101615141016/Tinh Co V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2210141211101410/Tinh Co V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0f090a0b0f0d/Tinh Dau Tinh Cuoi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7042464043424645/Tinh Dau Tinh Cuoi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755515754555151/Tinh Den Roi Di V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6654505655545051/Tinh Den Roi Di V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/655753555657535d/Tinh Dep Muon Thuo - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4476727477767374/Tinh Doi - Thao Suong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090d0b08090c0a/Tinh Doi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f1b1d1e1f1a1f/Tinh Doi 2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c787e7d7c797a/Tinh Doi Tay Trang - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080c0a0e090e08/Tinh Em Bien Rong Song Dai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3406020407060301/Tinh Hau Phuong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3406020407060303/Tinh Khuc Buon V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/625054525150555b/Tinh Khuc Buon V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2113171112131911/Tinh Khuc Chieu Mua V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f0b0d0e0f050c/Tinh Khuc Chieu Mua V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5361656360616b61/Tinh Ky Nu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/596b6f696a6b616a/Tinh La Soi To - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/596b6f696a6b616d/Tinh Lang Tu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052565053525855/Tinh Lo - Kieu Nga - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5361656360616b65/Tinh Lo - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466626460676060/Tinh Lua Duyen Trang - Tuan Vu - Phuong Dung.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797d7b7879737c/Tinh Mua Dong Xu La - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0f090a0b0101/Tinh Nghia Doi Ta - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2210141211101a1b/Tinh Nho Mau Quen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2614101615141f16/Tinh Nhu May Khoi V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484c4a49484349/Tinh Nhu May Khoi V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7745414744454e42/Tinh Phu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2a181c1a1918131c/Tinh Tham Duyen Que - Son Ca - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1f191a1b101e/Tinh Thu Cua Linh V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4f494a4b4040/Tinh Thu Cua Linh V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f4b4d4e4e4d4d/Tinh Thuong Mai La - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5e6c686e6d6d6e6f/Tinh Tuoi O Mai - Tuan Vu - Quynh Dung.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797d7b78787b79/Tinh Van Chua Yen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7341454340404340/Tinh Yeu Cach Tro - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2517131516161510/Tinh Yeu Don Phuong V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2614101615151610/Tinh Yeu Don Phuong V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6351555350505354/Tinh Yeu Tra Lai Trang Sao - Tuan Vu - Quynh Dung.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0f090a0a0901/Toi Ban Duong To V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466626467676564/Toi Ban Duong To V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6250545251515353/Toi Ban Duong To V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/596b6f696a6a686b/Toi Buoc Vao Yeu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6250545251515351/Toi Chua Co Mua Xuan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/586a6e686b6b6961/Toi Di Giua Hoang Hon - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f1b1d1e1e1f1d/Toi Dua Em Sang Song - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4c7e7a7c7f7f7e7e/Toi Khong Co Don - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3103070102020302/Toi Van Nho - Son Tuyen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f4b4d4e4e4f49/Toi Van Nho - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7a484c4a4949484f/Toi Voi Troi Bo Vo - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5062666063636266/Toi Yeu Nguoi Toi Xa Nguoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686c6a6969686d/Tra Lai Em - Ngoc Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/625054525151505b/Tra Lai Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2517131516161615/Tra Lai Em V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5e585b5b5b59/Tra Lai Em V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3406020407070706/Tra Lai Em Yeu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6250545251515151/Trach Hon - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3103070102020204/Tram Men Ngan Thuong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4d7f7b7d7e7e7e7b/Tram Nam Ben Cu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/596b6f696a6a6a61/Trang Khuya - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3d0f0b0d0e0e0e04/Trang Rung Xuong Cau - Son Ca - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0e080b0b0c08/Trang Rung Xuong Cau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7745414744444345/Trang Son Cuoc - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1f191a1a1d1d/Trang Tan Tren He Pho - Tuan Vu - Kim Tieu Long.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686c6a69696e6d/Trang Tan Tren He Pho V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/281a1e181b1b1c10/Trang Tan Tren He Pho V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/221014121111161b/Trang The - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7042464043434540/Trang Ve Thon Da - Mai Ngoc Khanh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2d1f1b1d1e1e181c/Tren Bon Vung Chien Thuat - Tuan Vu - Che Linh.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5062666063636562/Tren Bon Vung Chien Thuat - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090d0b08080e08/Tren Dinh Mua Dong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3f0d090f0c0c0a0b/Tren Duong Que - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f4b4d4e4e4848/Tren Nhip Cau Tre - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2113171112121417/Tro Lai Doi Sim - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5a686c6a69696c6b/Tro Ve Cat Bui - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5f6d696f6c6c696d/Trom Nhin Nhau - Phuong Mai - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4577737576767376/Trom Nhin Nhau V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4d7f7b7d7e7e7b78/Trom Nhin Nhau V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0e080b0b0e0e/Tron Doi Thuong Nhau - Giao Linh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/784a4e484b4b4e41/Tron Kiep Don Coi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/487a7e787b7b7f79/Tron Thuong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2c1e1a1c1f1f1b1e/Trong Con Hy Vong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052565053535753/Trong Cuoc Tinh Sau - Tuan Vu - Giang Thu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4b797d7b78787c7d/Trong Cuoc Tinh Sau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c787e7d7d767f/Trong Tam Mat Doi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5062666063636862/Truc Dao - Kieu Nga - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3a080c0a09090209/Truc Dao V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270747271717a76/Truc Dao V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6d5f5b5d5e5e5558/Truong Cu Tinh Xua - Tuan Vu - Ngoc Dan Thanh.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6b595d5b5858535d/Truong Cu Tinh Xua - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/685a5e585b5b505f/Tuoi Muoi Ba - Tuan Vu - Nhu Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270747271717a7b/Tuong Rang Da Quen - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/784a4e484b4b4148/Tuong Tu - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/390b0f090a0a0008/Tuong Tu 4 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4476727477777d70/Tuy Anh Khong Noi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7e4c484e4d4d474b/Tuy Ca - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4775717774747e70/Tuyet Trang V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3301050300000a0b/Tuyet Trang V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755515754535757/Vang Trang Yeu Thuong - Tuan Vu - Kha Tu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7042464043444041/Ve Dau Mai Toc Nguoi Thuong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6456525457505457/Ve Duoi Mai Nha - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2614101615121612/Ve Mien Tay - Son Ca - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765616764636762/Ve Mien Tay - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/261410161512161e/Vet Thuong Cuoi Cung V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6250545251565352/Vet Thuong Cuoi Cung V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6250545251565353/Vi Trong Nghich Canh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0e080b0c090a/Vinh Biet V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6250545251565351/Vinh Biet V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240444241464346/Vo Ngua Tren Doi Co Non - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6351555350575256/Vong Gac Dem Suong - Tuan Vu - Huong Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/380a0e080b0c090e/Vong Gac Dem Suong - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7745414744434640/Vong Nhan Cuoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585c5a595e5b52/Vong Tay Cho Doi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3b090d0b080f090b/Vong Tay Giu Tron An Tinh - Tuan Vu - Thien Trang.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466626467606667/Vong Tay Giu Tron An Tinh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2614101615121412/Vung Bien Troi Mau Ao Em - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6a585c5a595e585c/Vung Dat Cam - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5260646261666065/Vung La Me Bay V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/231115131017111b/Vung La Me Bay V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7745414744434447/Vung Troi Xanh Ky Niem - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765616764636466/Vuon Tao Ngo - Tuan Vu - Son Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4f7d797f7c7b7c7d/Vuon Tao Ngo V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4d7f7b7d7e797e7e/Vuon Tao Ngo V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3103070102050205/Xay Nha Ben Suoi - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1f191d1d101a/Xin Anh Giu Tron Tinh Que V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4270747276767b73/Xin Anh Giu Tron Tinh Que V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6153575155555958/Xin Con Goi Ten Nhau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4674707672727e7e/Xin Dung Yeu Toi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2113171115151917/Xin Goi Nhau La Co Nhan - Tuan Vu - Phuong Mai.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5466626460606c60/Xin Goi Nhau La Co Nhan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765616763636f65/Xin Hay Quen Toi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7b494d4b4f4f434a/Xin Thoi Gian Qua Mau - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3200040206060a02/Xin Tra Lai Thoi Gian - Huong Lan - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6052565054535455/Xin Tron Tuoi Loan V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/635155535757545a/Xin Tron Tuoi Loan V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240444246464b4b/Xin Vay Tay Chao - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143474145444141/Xin Yeu Toi Bang Ca Tinh Nguoi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4674707672737677/Xom Dem V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765616763626763/Xom Dem V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/6351555357565355/Xot Xa - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/2517131511101512/Xuan Hong Tren Ma - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1f191d1c1910/Xuan Mien Nam - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/3103070105040001/Xuan Nay Con Khong Ve V1 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7143474145444040/Xuan Nay Con Khong Ve V2 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4674707672737774/Xuan Nay Con Khong Ve V3 - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4e7c787e7a7b7f78/Xuan Nho Me - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/4476727470717573/Yeu Em Tron Doi - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/675551575352565f/Yeu Mot Minh - Tuan Vu - Huong Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/794b4f494d4c4840/Yeu Mot Minh - Tuan Vu - Son Tuyen.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7d4f4b4d49484f4d/Yeu Mot Minh - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/291b1f191d1c1b18/Yeu Nguoi Nhu The Do - Tuan Vu - Huong Lan.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/596b6f696d6c6b6b/Yeu Nguoi Nhu The Do - Tuan Vu.wav.rar.file
http://up.4share.vn/f/7446424440414640/Yeu Tham - Tuan Vu.wav.rar.file

4Share.VN Folder (cập nhật thường xuyên)
http://up.4share.vn/d/794b4d404e4d4a41
[/HIDE]

ACE thoải mái chia sẻ khắp nơi !
« Last Edit: 09 Tháng Tư, 2013, 12:22:10 AM by VietPublic »

Offline Mận

 • Thành Viên Tích Cực
 • *****
 • Posts: 522
 • Bầu Chọn: +239/-212
Re: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« Reply #2 on: 27 Tháng Bảy, 2011, 12:13:22 AM »
Up cho xin vài bài chưa có trong list đi :8
Bảo này...thấy nick Mận ở đâu thì tick thêm dấu (-) zùm! Cảm ơn.

Offline thuyet

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 427
 • Bầu Chọn: +5/-5
 • Gender: Male
Re: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« Reply #3 on: 27 Tháng Bảy, 2011, 12:33:38 AM »
Cho em xin bài Đập Vỡ Cây Đàn chất lượng cao nhất có thể. Xin cảm ơn ạ!

Offline việt khoa

 • Thành Viên Tích Cực
 • *****
 • Posts: 1.568
 • Bầu Chọn: +41/-84
 • Gender: Male
Re: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« Reply #4 on: 27 Tháng Bảy, 2011, 01:10:35 AM »
 :6 :6 :6 :6Em nghĩ nên đặt topic này là Đề nghị và chia sẻ bài hát Tuấn Vũ ca cho nó chuẩn hơn bởi nếu là YÊU CẦU thì nghe chừng kiểu như anh em cứ MUỐN LÀ ĐƯỢC và chủ topic hay các bác TVF PHẢI CHIA SẺ và như thế thì e rằng hơi nặng nề, không phải phép hay tế nhị cho lắm. Bởi thực tế đâu phải mọi bài ở LIST này anh em TVF đều có và ai muốn là được. Do vậy dùng từ ĐỀ NGHỊ thì nhẹ nhàng, ý nghĩa và phù hợp hơn :15 :15 :15 :15

Bên cạnh đó theo em nên thay cụm từ NHẠC TUẤN VŨ thành BÀI HÁT TUẤN VŨ CA thì đúng hơn vì làm gì có nhạc Tuấn Vũ :6 :6 :6 :6 :6 :6 (Tuấn Vũ là ca sĩ chứ có phải nhạc sĩ đâu nhỉ  :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6)

Vài dòng suy nghĩ nông cạn góp ý với bác chủ topic
« Last Edit: 27 Tháng Bảy, 2011, 01:17:27 AM by việt khoa »

Offline Deleted

 • Thành Viên Tích Cực
 • *****
 • Posts: 857
 • Bầu Chọn: +3/-35
Re: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« Reply #5 on: 27 Tháng Bảy, 2011, 01:16:45 AM »
:6 :6 :6 :6Em nghĩ nên đặt topic này là Đề nghị và chia sẻ bài hát Tuấn Vũ ca cho nó chuẩn hơn bởi nếu là YÊU CẦU thì nghe chừng kiểu như anh em cứ MUỐN LÀ ĐƯỢC và chủ topic hay các bác TVF PHẢI CHIA SẺ và như thế thì e rằng hơi nặng nề, không phải phép hay tế nhị cho lắm. Bởi thực tế đâu phải mọi bài ở LIST này anh em TVF đều có. Do vậy dùng từ ĐỀ NGHỊ thì nhẹ nhàng, ý nghĩa và phù hợp hơn :15 :15 :15 :15
Bên cạnh đó theo em nên thay NHẠC TUẤN VŨ thành BÀI HÁT TUẤN VŨ CA thì đúng hơn bởi làm gì có nhạc Tuấn Vũ  :6 :6 :6 :6 :6 :6 và Tuấn Vũ là ca sĩ chứ có phải nhạc sĩ đâu nhỉ  :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :6
Vài dòng suy nghĩ nông cạn góp ý với bác chủ topic

:6 :6 :6 Nhà thầy này đúng là hay chữ gớm. Theo mình thì đặt là Xin xỏ và cho hoặc trao đổi những bài hát Tuấn Vũ hát solo và song ca hoặc tam ca với các ca sĩ khác thì mới đúng. Vì đi xin thì đặt đúng nghĩa là đi xin, mà xin thì phải có cho, ngoài ra còn có trao đổi nữa. Hơn nữa các bài Tuấn Vũ ca dễ gây hiểu lầm là các bài solo. Ghi như vậy mới gọi là sát nghĩa thầy nhẩy?  :6 :6 :6

Offline Deleted

 • Thành Viên Tích Cực
 • *****
 • Posts: 857
 • Bầu Chọn: +3/-35
Re: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« Reply #6 on: 27 Tháng Bảy, 2011, 01:36:06 AM »
Thế thì phải sửa thành là Đề nghị và chia sẻ bài hát Tuấn Vũ ca + (không phải là K+ độc quyền TH bác nhỉ)  :14 :14 :14 :14
Mà từ Ca không đúng, vì ca hay dùng với Cải lương, ca trù, hoặc các giai điệu cổ truyền...Phải dùng từ Hát mới chuẩn, thẩy nhẩy  :6

Offline người mới

 • Người Mới
 • *
 • Posts: 48
 • Bầu Chọn: +0/-8
Re: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« Reply #7 on: 27 Tháng Bảy, 2011, 01:49:08 AM »
Chủ Topic bật cho em nghe 2 bài tiếng to to nhé, 1. Tôi gặp em 2. Trót yêu Ai
@ bác làm web cho người ta mà mấy Topic của bác không làm cái phong nào nhìn cho nó máu tí

Offline QuangLe.

 • Thành Viên Tích Cực
 • *****
 • Posts: 541
 • Bầu Chọn: +13/-182
 • Thần Hành Thái Bảo - Thế Thiên Hành Lạc
Re: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« Reply #8 on: 27 Tháng Bảy, 2011, 02:05:19 AM »
:6 :6 :6 Nhà thầy này đúng là hay chữ gớm. Theo mình thì đặt là Xin xỏ và cho hoặc trao đổi những bài hát Tuấn Vũ hát solo và song ca hoặc tam ca với các ca sĩ khác thì mới đúng. Vì đi xin thì đặt đúng nghĩa là đi xin, mà xin thì phải có cho, ngoài ra còn có trao đổi nữa. Hơn nữa các bài Tuấn Vũ ca dễ gây hiểu lầm là các bài solo. Ghi như vậy mới gọi là sát nghĩa thầy nhẩy?  :6 :6 :6

 Bác sĩ kê đơn thuốc chưa hiệu quả. Bệnh tình kobiểu hiện thuyên giảm ( hi hi, ha ha):

Thế thì phải sửa thành là Đề nghị và chia sẻ bài hát Tuấn Vũ ca + (không phải là K+ độc quyền TH bác nhỉ)  :14 :14 :14 :14
Nhất định ko ký! >"<

Offline 24 giờ phép

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 57
 • Bầu Chọn: +1/-2
Re: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« Reply #9 on: 27 Tháng Bảy, 2011, 03:36:37 AM »
Chào mừng wán mới thành lập chúc bác chủ pic mạnh khỏe trẻ lâu xứng đáng đi đầu phong trào chia sẻ nhạc
em không quên đặt gạch xí chỗ yêu cầu bài Chuyện tình người đan áo - Tuấn Vũ hát sô lô trong album Tàu về quê hương - Làng Tôi 10

Offline 24 giờ phép

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 57
 • Bầu Chọn: +1/-2
Re: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« Reply #10 on: 27 Tháng Bảy, 2011, 03:39:41 AM »
Thầy Khoa càng ngày nói chuyện càng nhạt và vô duyên, giờ chắc chỉ uống thuốc lá ngón may ra mới khỏi bệnh.

oài, chắc có nhẽ đúng đấy bác, cứ cho bác ấy nghe mấy bài độc được, chất lượng uây, HD hoặc DTS 7.1 là bác ý khỏi bịnh ngay  :5

Offline Người Đương Thời

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 314
 • Bầu Chọn: +3/-24
 • Gender: Male
 • Cho xin vài dấu - nhé, cảm ơn
  • www.facebook.com
Re: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« Reply #11 on: 27 Tháng Bảy, 2011, 04:54:34 AM »
Chào mừng wán mới thành lập chúc bác chủ pic mạnh khỏe trẻ lâu xứng đáng đi đầu phong trào chia sẻ nhạc
em không quên đặt gạch xí chỗ yêu cầu bài Chuyện tình người đan áo - Tuấn Vũ hát sô lô trong album Tàu về quê hương - Làng Tôi 10

Bác xin được đâu cho em dùng ké với tốt nhất là cả album bằng wav nhé. Có đứa bạn em vừa vứt CD này vào sọt rác xong !
bơi

Offline Deleted

 • Thành Viên Tích Cực
 • *****
 • Posts: 857
 • Bầu Chọn: +3/-35
Re: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« Reply #12 on: 27 Tháng Bảy, 2011, 04:58:54 AM »
Bác xin được đâu cho em dùng ké với tốt nhất là cả album bằng wav nhé. Có đứa bạn em vừa vứt CD này vào sọt rác xong !
Người đâu mà phí thế, cho em cái địa chỉ sọt rác í đi  :6

Offline Người Đương Thời

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 314
 • Bầu Chọn: +3/-24
 • Gender: Male
 • Cho xin vài dấu - nhé, cảm ơn
  • www.facebook.com
Re: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« Reply #13 on: 27 Tháng Bảy, 2011, 05:13:17 AM »
Người đâu mà phí thế, cho em cái địa chỉ sọt rác í đi  :6

Đến muộn nên đuổi theo xe đổ rác Thành Công mà không kịp - tí nữa bị ngã .
bơi

Offline Cao thủ

 • Thành Viên
 • ***
 • Posts: 221
 • Bầu Chọn: +18/-15
Re: Yêu Cầu và Chia Sẻ Nhạc Tuấn Vũ (#9)
« Reply #14 on: 27 Tháng Bảy, 2011, 05:36:40 AM »
Có cái tiêu đề mà thấy các bác có vẻ hào hứng quá nên em cũng thử đề xuất 1 phương án này xem sao. Em thấy đa phần ở đây đều là xin mà ko cho nên bỏ từ "chia sẻ" thì hợp hơn và đổi thành "Đề xuất xin bài ca Tuấn Vũ"  :14 :14