Author Topic: Đêm Buồn Tỉnh Lẻ  (Read 3717 times)

0 Members và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline NguoiHatRong

  • Thành Viên Tích Cực
  • *****
  • Posts: 502
  • Bầu Chọn: +8/-3
Đêm Buồn Tỉnh Lẻ
« on: 10 Tháng Hai, 2015, 04:58:37 AM »

<a href="http://lyric.tkaraoke.com/Nghe.swf?autostart=false&amp;song=http://lyric.tkaraoke.com/21852/SongSound.aspx?srid=149866&amp;songinfo=Bằng%20Giang,%20Tú%20Nhi%20-%20Người%20Hát%20Rong%20-%20Đêm%20Buồn%20Tỉnh%20Lẻ&amp;songlink=http://lyric.tkaraoke.com/21852/dem_buon_tinh_le.html&amp;" target="_blank" class="new_win">http://lyric.tkaraoke.com/Nghe.swf?autostart=false&amp;song=http://lyric.tkaraoke.com/21852/SongSound.aspx?srid=149866&amp;songinfo=Bằng%20Giang,%20Tú%20Nhi%20-%20Người%20Hát%20Rong%20-%20Đêm%20Buồn%20Tỉnh%20Lẻ&amp;songlink=http://lyric.tkaraoke.com/21852/dem_buon_tinh_le.html&amp;</a>