Tìm Kiếm:

Cung Chúc Tân Xuân

Hình Ảnh Gặp Nhau Cuối Năm Của Các Thành Viên

Download Những CD Nhạc Xuân - Nghe Nhạc Xuân


Đức Phật Từ Bi

Ca sĩ: Hương Thủy
Nhạc Sĩ: Chúc Linh

(7 phiếu)

Lời thơ : Thích Quảng Bảo

Kính lạy Đấng Thế Tôn
Ba cõi chẳng ai bằng
Thày dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Kính lạy Đấng Thiên Nhân Sư
Đại Từ Bi Trí Dũng
Nhân gian pháp giới hòa bình
Đất trời nồng ấm yêu thương
Con qùi kính dâng lên
Đấng Pháp Vương Vô Thượng
Hương hoa Giới-Định-Huệ
Sáng ngời Bát Chánh Đạo
Con thành kính chắp tay sen
Một lòng son tinh tấn
Nương theo chánh pháp Phật Đà
Tâm từ hạnh phúc quanh ta
ĐK1 :
Đức Phật Từ Bi miệng mỉm cười
Sắc thắm liên hoa ngát lòng người
Chúng sanh chan hòa sống an vui
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
ĐK2 :
Đức Phật Từ Bi chuyển Pháp luân
Trống pháp âm vang Ánh Đạo Vàng
Tiêng chuông huyền diệu thoát lo âu
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
ĐK.3
Hãy tự mình soi, tự thắp đuốc lên
Chiến thắng chính ta mới đại hùng
Lắng nghe Phật dạy hướng ta đi
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
ĐK.4.
Đuốc tuệ từ bi tỏa bốn phương
Chân lý viên dung Pháp nhiệm mầu
Dấu chân sen nở khắp nhân thiên
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Số lần nghe: 3595Những Video Liên Quan

Mẹ là phật
Quỳnh Dung

Lạy phật quan
âm

Tâm Phương Anh

Đêm Bơ Vơ
Đặng Trường Phát
YeuNhacVang.com v2.0 . Privacy Policy