Tìm Kiếm:

Cung Chúc Tân Xuân

Hình Ảnh Gặp Nhau Cuối Năm Của Các Thành Viên

Download Những CD Nhạc Xuân - Nghe Nhạc Xuân


Gởi anh

Ca sĩ: Diệp Thanh Thanh
Nhạc Sĩ: Chưa biết

(82 phiếu)

Bài này nằm trong album
Gởi anh

Em ngồi hóa đá í a thành thơ
Trả anh ngày tháng í a anh chờ
Anh chờ là chờ lúc yêu
Ố tang ố tang tình tang
Ố tang ố tang tình tình
Tình tình tình tình tình tình
Em ngồi hóa đá í a thành chiều
Trả anh trả cái í a hồn liều
hồn liều là liều lúc xưa
Ố tang ố tang tình tang
Ố tang ố tang tình tình
Tình tình tình tình tình tình
Em ngồi hóa đá í a thành mưa
Trả anh cái phút anh đưa
í đưa qua cầu, í đưa qua cầu
Ồ ô ô ..Ố mấy tang tình tang
Ố mấy tang tình tang
Ố mấy tang tình tang
Ố mấy tang tình tang
Ố mấy tang tình tình
Tình tình tình tình tình tình
Xa nào anh có, có hay đâu
Đá từ lúc ấy, í a bắt đầu
bắt đầu là đầu hóa em
Ồ ô ô ..Ố mấy tang tình tang
Ố mấy tang tình tang
Ố mấy tang tình tang
Ố mấy tang tình tang
Ố mấy tang tình tình
Tình tình tình tình tình tình ...

Số lần nghe: 2814Những Video Liên Quan
YeuNhacVang.com v2.0 . Privacy Policy